You are on page 1of 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Stiinte Economice Decanat
500036-Braşov, Colina universităţii, Corpul A, tel: +40-268-419304

………………………………………………………………………………………………………

ANUNŢ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE 2013
La Facultatea de Stiinţe economice și Administrarea afacerilor, examenul de licenţă sesiunea IUNIE-IULIE 2013, va consta în două probe pe care absolventul le va susţine în perioada 03.07 – 12.07.2013, astfel : - susţinerea unui examen scris, proba I, cunoştinţe fundamentale şi de specialitate – 10 credite - proba II, susţinerea lucrării de licenţă – 10 credite. Examenul de finalizare a studiilor pentru absolvenţii cu durata studiilor de 4 ani din alte promoţii, va consta în susţinerea unei singure probe, “Susţinerea lucrării de licenţă” – 30 credite.

Examenul de licenţă şi disertaţie se va susţine astfel : 1) Examenul de licenţă  03 iulie – proba I, cunoştinţe fundamentale şi de specialitate – examen scris licenţă (ZI şi ID).  08 – 12 iulie - proba II, susţinerea lucrării de licenţă (ZI şi ID). 2) Examenul de disertație pt. masterate universitare și postuniversitare  04 și 05 iulie - susținere disertație masterate universitare (tip Bologna) și postuniversitare Foarte IMPORTANT !!!! ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE
Pentru a putea participa la examenul de LICENȚĂ sau DISERTAȚIE, absolvenții se vor înscrie la Secretariatul facultății (în luna MAI 2013 după programul de mai jos) cu un dosar de înscriere la licență / disertație care va conține : ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICENŢĂ  Un dosar plic  Cerere tip de înscriere la examenul de licenţă (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație)  Copie după cartea de identitate  Copie legalizată de pe certificatul de naştere  3 fotografii pentru diplomă. Fotografiile trebuie să fie decente (îmbrăcăminte adecvată), tip buletin, pe hârtie fotografică mată (Pentru ca ştampila să poată fi aplicată).  Diploma de bacalaureat în original

numai pentru studenţii cu taxă și 100 lei pentru cei din alte promoții) ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA DISERTAŢIE Un dosar plic care va conține: Cerere tip de înscriere la examenul de disertaţie (o găsiți pe site-ul facultății la secțiunea Licență și Disertație) Copie după cartea de identitate Copie legalizată de pe certificatul de naştere 3 fotografii pentru diplomă. Fotografiile trebuie să fie decente (îmbrăcăminte adecvată).ZI Finanțe și băncu .15 . 20 mai 2013 11 . 30 mai 2013 11 . tip buletin.Politici și strategii de marketing ECTS .15 6 27.  Copie legalizată de pe Certificatul de căsătorie (dacă studenta a fost înmatriculată şi cu numele de căsătorie) Taxă de înscriere examen de licenţă – 70 lei.15 4 21.ZI Master – Sisteme informatice pentru afaceri 13. Diploma de bacalaureat în original Diploma de licenţă în original Suplimentul la diploma de licență sau foaia matricola – copie legalizată. 14 mai 2013 11 .15 3 17. 28 mai 2013 11 .15 5 23. Programul de studiu (licență sau Perioada Orar crt.Administrarea afacerilor în turism Management .15 7 29.ID Master – Politici contabile. Copie legalizată de pe Certificatul de căsătorie (dacă studenta a fost înmatriculată şi cu numele de căsătorie) Taxă de înscriere examen de disertaţie – 70 lei.ZI Marketing – ID Master .ZI Administrarea afacerilor (în limba engleză) . numai pentru studenţii cu taxă și 100 lei pentru cei din alte promoții)           PROGRAM ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE la Secretariatul facultății Nr. 24 mai 2013 11 .ZI Afaceri internaționale .ZI CIG .ID Master – Relații economice internaționale Finanțe și bănci . 16 mai 2013 11 .15 2 15.ID Master . audit și control de gestiune Informatică economică .ID Master – Management financiar bancar CIG . 22 mai 2013 11 . master) (zilele) 1 Marketing . pe hârtie fotografică mată (Pentru ca ştampila să poată fi aplicată).ID Master – Management și strategii de afaceri Afaceri internaționale .ZI Management .ZI ECTS .

06. Nu există excepții ! Cine a piedut înscrierea. Absolventul care nu a depus lucrarea de licență/disertație până la termenul anunțat va fi eliminat de pe lista participanților la examenele de finalizare a studiilor.-21.Important : absolvenții se vor înscrie strict în zilele programate. Dupa data de 07 iunie 2013. MASTER) 27. SESIUNEA DE EXAMENE DE VARĂ PENTRU ULTIMUL AN DE STUDIU 2012. ( ATENȚIE ! Si la disciplina Elaborarea Lucrării de Licență / Disertație trebuie sa aveți notă.2013 – sesiune de examene de vară – sesiune pentru examene creditate şi restanţe – sesiune de reexaminări PENTRU A FI CONSIDERAT ABSOLVENT. 1.-26.2013 (ZI .2013 25.06.06.07 iunie 2013 (la sediul Departamentelor coordonatoare – sălile AIII3.06. STUDENTUL TREBUIE SĂ FIE INTEGRALIST LA 26.06.06. AIII5).05-14. (Lucrarea de licenţă / disertaţie va fi predată în formă finală – tipărită şi pe suport electronic – în perioada 27 mai . secretarii comisiilor de licență/disertație vor verifica daca absolventul a depus Lucrarea la catedra. AIII4. In cazuri speciale. ID.2013. chiar dacă nu doriți să susțineți lucrarea în sesiunea iulie 2013 !) . a pierdut și posibilitatea de a susține examenul de finalizare a studiilor în sesiunea IULIE 2013. Înscrierea este independentă de promovarea sesiunilor de examene sau de depunerea lucrarilor de licență / disertație la catedrele coordonatoare.2013 19. se poate abroba creditarea a maxim 4 discipline nepromovate pentru sesiunea septembrie 2013.