You are on page 1of 3

COLEGIUL NAŢIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU PROFESOR: NEGULEASA CARMEN EVALUARE CLASA A IX A TEMA :REGNUL FUNGI ŞI REGNUL PLANTE

VARIANTA I ELEV: CLASA: I.Alege răspunsul corect: 1.Floarea apare prima dată la: a.angiosperme; b.briofite; c.gimnosperme; d.pteridofite. 2.Fecundaţia este dublă la: a.angiosperme; b.briofite; c.gimnosperme; d.pteridofite. 3.Flori pe tipul 3 se întâlnesc la: a.arţar; b.lalea; c.liliac; d.trandafir. 4.Este organ de reproducere: a.floarea; b.frunza; c.rădăcina; d.tulpina. 2p

II.Coloana A cuprinde grupe de plante , iar coloana B cuprinde reprezentanţi ai acestor grupe. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B trecând în dreptul literei cifra corespunzătoare: 2p A B 1.angiosperme a.arborele pagodelor 2.briofite b.drojdia de bere 3.gimnosperme c.floarea soarelui 4.pteridofite d.feriga comună III. Fungii sunt organisme eucariote uni sau pluricelulare: 3p -Stabiliţi 3 asemănări şi 3 deosebiri între ascomicete şi bazidiomicete; -Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:chitină, glicogen, nutriţie heterotrofă. IV.Reprezentaţi schematic floarea la angiosperme notând pe desen 4 elemente componente. 2p Oficiu 1p

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:amidon. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B trecând în dreptul literei cifra corespunzătoare: 2p A B 1.briofite b. 4. b. iar coloana B cuprinde reprezentanţi ai acestor grupe. format din două propoziţii/ o frază.angiosperme. 2.arborele vieţii 2.feriga comună. d.Este organ vegetativ: a.tulpina. b.măceş.fructul.angiosperme a.Flori pe tipul 5 se întâlnesc la: a.floarea. 3.Coloana A cuprinde grupe de plante . 3p -Stabiliţi 3 asemănări şi 3 deosebiri între briofite şi pteridofite. d.muşchiul de pământ. b. d. celuloză.gimnosperme.Fecundaţia este dublă la: a. 2p Oficiu 1p . IV.Reprezentaţi schematic floarea la angiosperme notând pe desen 4 elemente componente. -Alcătuiţi un text coerent.fierea pământului III. c.Plantele sunt organisme eucariote.coada şoricelului 3. b.lalea.briofite. c.EVALUARE CLASA A IX A TEMA :REGNUL FUNGI ŞI REGNUL PLANTE VARIANTA II ELEV: CLASA: I.pteridofite.sămânţa.gimnosperme c.Alege răspunsul corect: 1.zadă. c.zambilă. 2p II.crin.lalea.Fructul apare prima dată la: a.pteridofite d.feriga comună 4. d. nutriţie autotrofă. c.