You are on page 1of 9

Škola (ustanova): „Gimnazija Sestara Milosrdnica“ Ljubuški Razred: 1. Školska 2012/2013.

godina

ZADACI OBJEKTIVNOG TIPA

Zadatke izradila:
U Mostaru,studeni 2012.

Nikolina Herceg

1

3 Zadaci alternativnog izbora 4 Zadaci povezivanja 2 2 .Sadržaji Književnost: Orbis Romanus : Povijest Rima i Rimska književnost Obrazovni ciljevi Znati podjelu rimske knjizevnosti na razdoblja. 3 Zadaci dopunjavanja Znati nastavke za pojedinu deklinaciju. Zadaci Tip Zadaci s jednim ili više kratkih odgovora. Broj 2 Zadaci povezivanja 2 Znati najpoznatija imena rimske knjizevnosti i njihova djela. Zadaci s jednim ili više kratkih odgovora Zadaci supstitucijskog tipa Znati poznate latinske izreke. Zadaci dopunjavanja Zadaci supstitucijskog tipa 4 Znati poznate povijesne trenutke i ratove. Zadaci alternativnog izbora 3 4 8 Jezik : Latinski jezik(deklinacije) Znati deklinacije u latinskom jeziku.

6 Koje su imenice druge ili O-deklinacije isključivo ženskog roda?___________________________________________________________ 1.7 Koje najpoznatije tri imenice u latinskom jeziku su nesklonjive?_____________________________________________________ 1.deklinacije na – as?_____________________________________________________________ 1.10 Koji prijedlozi u latinskom jeziku idu isključivo s ablativom?______________________________________________________ 3 . ili 1. a koje zavisnim?_______________________________________________________ 1.1 Koje vrijeme obuhvaća rimska književnost?_____________________________________________________ 1.4 Dekliniraj imenicu „vis“ koja ima poseban oblik dekliniranja!_____________________________________________________ 1.8 Napišite glavni i redni broj VI.3 U kojim se riječima sačuvao stari genitivni oblik 1.1.5 Koje padeže nazivamo upravnim.!_____________________________________ 1. s jednom nekoliko riječi.9 Napravite sve stupnjeve priloga od pridjeva facilis/e!________________________________________________________ 1.2 Koji je period trajanja Augustovog doba?___________________________________________________________ 1.Zadaci s jednim ili više kratkih odgovora * Uputa za rješavanje: Na sljedeća pitanja odgovorite kratko.

Klasično doba 4.2. Zadaci povezivanja * Upute za rješavanje: Svaku informaciju (riječ) iz lijevog stupca pridruži odgovarajućim informacijama (riječima) iz desnog stupca! 2. Srebrno doba 5. Doba propasti a) Carmen arvale b)Jugurtin rat c)Aulularia d)Ispovijesti e)Satirikon f) Zakon dvanaest tablica g) Katilinina zavjera 2.1 1. Prva ili a-deklinacija a) corpus 4 .Pretknjiževno razdoblje 2.2 1. Arhajsko razdoblje 3.

Arhajsko doba 3. n. n. e.3 1.Ablativ a) hic b) hunc c) hoc d) huic e) huius f) horum g) his h) hos 5 . st.Akuzativ 5. Dativ 4. ― 80. Pretnjiževno doba 2.4 1.2. ― 529. e.n.Druga ili o-deklinacija 3. d) (240. Zlatno doba 4. ― 14. ― 117.Četvrta ili u-deklinacija 5. st. n.) b) (80. Genitiv 3.do240.Treća deklinacija 4.).Peta ili e-deklinacija b) carmen c) meridies d) fructus e) navis f) puer g) silva 2.Nominativ 2.Doba propasti a) (14. Srebrno doba 5. e. e) e) (117.) c)( od prvih pisanih s.) 2. e.e.

Odgovorit ćete na njih tako da na prazna mjesta upišete riječi koje nedostaju. ugledajući se na ______________ pjesnike.2 Margaritas ante ___________? 3. 3.5.3.1 Najpoznatije djelo Vergilija jest ______________? 3. 3.7 Katul je.4 Dulce et_________est pro patria mori. 3. Tri zbirke Propercijevih elegija su posvećene njegovoj ljubavi___________? 3. 3. u rimsku književnost unio i grčke metrijske oblike. Zadaci dopunjavanja * Upute za rješavanje: U sljedećim zadacima postoje prazna (nedostajuća) mjesta.3 Latinsku izreku ___________________ rekao je Cezar prešavši rijeku Rubikon.6 Ciceron je bio najpoznatiji predstavnik _____________ doba. 6 .

4 Imenice 5. DA/NE 7 .7 Prvi rimski car bio je August. Deklinacije isključivo su ženskog roda.3 Nesklonjive imenice u latinskom jeziku su : fas. DA/NE 4. DA/NE 4. DA/NE 4.1 Gaj Julije Cezar zajedno sa Pompejem i Kasijem činio je prvi trijumvirat. Zaokružite onaj odgovor koji je pravilan! 4.5 Drugu deklinaciju čine pretežno imenice muškog roda. osim muškog. Zadaci alternativnog izbora * Upute za rješavanje: Kod svakog pitanja ili tvrdnje navedeni su odgovori Da i Ne.2 Imenica dies.6 Bitka kod Akcija označila je raspad Rimske republike i početak Carstva DA/NE 4. nefas i mone. može biti i ženskog roda. DA/NE 4.4. DA/NE 4.

5. 5. 5. 5. Zadaci supstitucijskog tipa * Uputa za rješavanje. quercus. tribus. U sljedećim zadacima postoje pogrešno napisane jedna ili više riječi.1 Najpoznatiji Neoterik bio je Katul svoje pjesme pisao je u elegijskom tristihu. deklinacije su: idus. odnosno tih riječi napišete pravilne. DA/NE 5. andus. 5.8 Brak izmeĎu patricija i plebejaca u doba carstva bio je zabranjen.6 Izuzetci u rodu 4.4 Redni brojevi dekliniraju se po trećoj deklinaciji.5 Kao komparativ priloga upotrebljava se nominativ singulara muškog roda komparativa pridjeva od kojega je prilog načinjen. Potrebno je da podcrtate riječi i iznad te. manus.3 Tit Makcije Plaut bio je jedan od najpoznatijih tragičara rimske književnosti. domus. porticus. 5.2 Poznati pisac Vergilije u svojoj “Eneidi“ htio je proslaviti rod Flavijevaca. 8 .4.

9 .