Facultatea de drept şi administraţie publică MASTER – Ştiinţe penale Disciplina – Criminalistică

TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI
CUPRINS :
CAPITOLUL I
ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL PRIVIND PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL 1. Noţiuni introductive privind calitatea procesual-penală a părţilor în procesul penal 1.1 Calitatea de învinuit, inculpat 1.2 Calitatea de parte vătămată 1.3 Calitatea de parte civilă 1.4 Calitatea de parte responsabilă civilmente 2. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului, inculpatului 2. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului, inculpatului

CAPITOLUL II
PROBLEME PRIVIND PSIHOLOGIA ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI ŞI A ORGANULUI JUDICIAR 1. Elemente psihologice privind formarea declaraţiei învinuitului, inculpatului 1. Particularităţile psihologice ale învinuitului, inculpatului în timpul audierii 1. Conduita psihologică a organului de urmărire penală

CAPITOLUL III
PREGĂTIREA ÎN VEDEREA AUDIERII ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI 1. 1. 1. 1. Studierea dosarului cauzei Cunoaşterea învinuitului, inculpatului Întocmirea planului de ascultare Alte activităţi pregătitoare: 4.1 Citarea sau aducerea învinuitului, inculpatului în camera de ascultare 4.2 Asigurarea prezenţei apărătorului 4.3 Asigurarea prezenţei interpretului, părintelui, tutorelui sau educatorului 4.4 Asigurarea condiţiilor materiale în care urmează să se desfăşoare ascultarea

CAPITOLUL IV
ETAPELE ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI, INCULPATULUI Verificarea identităţii învinuitului, inculpatului Tactica de ascultare în faza relatării libere Tactica de ascultare în faza adresării întrebărilor Procedee tactice utilizate în ascultarea învinuitului, inculpatului 4.1 Folosirea întrebărilor detaliu 4.2 Ascultarea repetată 4.3 Ascultarea sistematică 4.4 Ascultarea încrucişată 4.5 Tactica complexului de vinovăţie 4.6 Folosirea probelor de vinovăţie 4.7 Ascultarea unui învinuit, inculpat despre activitatea celorlalţi participanţi la săvârşirea infracţiunii 4.8 Solicitarea de a justifica modul în care învinuitul, inculpatul a folosit timpul întro anumită perioadă 5. Particularităţile ascultării unor categorii de învinuiţi, inculpaţi 5. Mijloace tehnice destinate depistării comportamentului simulat 1. 1. 1. 1.

202 şi 208 Cod Procedură Penală 5 articolul 6 alin ultim Cod Procedură Penală 6 articolul 23 pct.cit.132.Aioaniţoaie. op.3. inculpatului 5.cit. s. Sylvi Bucureşti 1999 25 Tratat de tactică criminalistică.. Consemnarea declaraţiilor învinuitului. op.Stancu.122.a.Actami. op. 8 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 7 articolul 70 Cod Procedură Penală 8 articolul 180 Cod Procedură Penală 9 articolul 150 alin 2 Cod Procedură Penală 10 articolul 255 Cod Procedură Penală 11 articolul 237 alin 2 şi 4 Cod Procedură Penală 12 articolul 473 Cod de Procedură Penală 13 articolul 323 alin. op. Voinea şi Florin Dumitrescu.cit. ed. pag 122.Aioniţoaie s.. pag. op.cit.245. Sylvi. 2 . Aioniţoaie. 32 Codul de procedurã penalã art. pag. 2 Cod de Procedură Penală 14 articolul 324 Cod de Procedură Penală 15 articolul 323 Cod de Procedură Penală 16 articolele 69 şi 202 Cod de Procedură Penală 17 Em. pag.cit. op. s. 21 C. Craiova 1994 26 articolul 1 Cod de Procedură Penală 27 C..Aioniţoaie. op. Carpaţi..a. 31 Convenţia Europeanã a Drepturilor Omului.cit. Asociaţia Românã de Drept Umanitar.Stancu. Ed.cit. pct. 28 Em.. Bucureşti 2001 articolul 174 literele a şi b Cod Procedură Penală 3 articolul 229 Cod Procedură Penală 4 articolele 4.cit. op. ed. op.Stancu. Criminalistica vol II. 30 Em. pag 139. 23 Tudorel Butoi. 22 A.cit.cit. C. pag. Theodor Mrejeru. op.132. pag..94. Bucureşti. Psihologie judiciară. Em.Stancu.Aioniţoaie. 29 Em. Psihosociologie judiciară.91. Bucureşti. C. 24 M. Ed. pag. C..Stancu..Ciopraga.70. Stancu op. Verificarea şi aprecierea declaraţiilor învinuitului. 1992.34..cit.6.99. inculpatului BIBLIOGRAFIE : Dr. Drept procesual penal.5.a. 18 articolul 229 Cod de Procedură Penală 19 articolul 23 Cod de Procedură Penală 20 Em. art. pag.94. Tratat de tacticã criminalisticã. pag..

Noţiuni introductive privind calitatea procesual-penală a părţilor în procesul penal Orice încălcare a unei norme legale este sancţionată în mod corespunzător de către organele abilitate prin lege să ia măsuri în această privinţă. C.cit. Editura « Carpaţi « Craiova 1992. 36 articolul 99 Cod Penal 37 articolul 73 Cod de Procedură Penală 38 articolul 69 Cod de Procedură Penală 39 art 88 Cod Proc. pag.. “Când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor ascultate în aceeaşi cauză. dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei. desfăşurată de către organele competente.. op.cit. 178 CAPITOLUL I ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL PRIVIND PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL 1.Aioniţoaie.cit.102 33 C. Em. pag 90 41 Tratat de Tactică Criminalistică. Încălcarea dispoziţiilor legii penale presupune găsirea făptuitorului de către organele de cercetare penală şi tragerea la răspundere a acestuia de către instanţele de judecată competente.138.pag 167 42 Tratat de Tactică Criminalistică. pag. pag.137. op. 35 Em.103.. se procedează la confruntarea acelor persoane.Aioniţoaie s.Stancu.104.pag. op. cu participarea părţilor şi a altor persoane.. pag.cit. în scopul constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracţiuni.72.cit.. Pen. Procesul penal este definit ca fiind “activitatea reglementată de lege. În .Aioniţoaie op. pag. 34 Cod de Procedurã Penalã art. astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală”.104. Editura « Carpaţi « Craiova 1992.” 40 Tratat de Tactică Criminalistică.a. pag.Stancu op. C. Editura « Carpaţi « Craiova 1992.

acestea procedează la efectuarea cercetărilor necesare descoperirii şi tragerii la răspundere penală a infractorului. 2. declanşată prin actele procesuale ( ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale. Pen. Totuşi. organul de urmărire penală înaintează dosarul cauzei procurorului. învinuitul dobândind calitatea de inculpat . Persoana bănuită a fi comis fapta penală este numită “făptuitor” înainte de declanşarea urmăririi penale. În momentul în care. inculpatul nu poate fi reprezentat decât la judecarea cauzei în primă instanţă ori la rejudecarea ei după casare de către instanţa de recurs. rechizitoriul şi declaraţia orală a procurorului). numai dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta supusă judecăţii este amenda sau închisoarea de cel mult un an. dispune punerea în mişcare a acţiunii penale. iar după acest moment. poate Calitatea de învinuit.1 al Cod Proc. faptul că . se consideră că există suficiente probe de vinovăţie împotriva învinuitului. ea dobândeşte calitatea de “învinuit”. în funcţie de probele de vinovăţie existente în cauză împotriva învinuitului. cu propunerea de a se dispune începerea acţiunii penale împotriva acestuia. prin îndeplinirea acestora. consideră că prezenţa inculpatului este necesară . legiuitorul precizează că părţile implicate în procesul penal sunt inculpatul. Procurorul studiază materialele care alcătuiesc acest dosar şi.articolele 23 şi 24 din Codul de Procedură Penală. precum şi la judecarea cauzei în căile de atac. Odată cu sesizarea organelor judiciare în privinţa săvârşirii unei infracţiuni. În ceea ce priveşte reprezentarea. partea vătămată. partea civilă şi partea responsabilă civilmente. 63 alin.1. dacă el consideră că învinuitul este cel care a săvârşit fapta penală. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului. inculpat dispune aducerea acestuia. inculpatului Legiuitorul a statuat în art. dacă instanţa 1. Declanşarea acţiunii penale este hotărâtă de organele de urmărire penală.

In Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. se menţionează: „până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. inculpatului. Potrivit rolului activ al organelor de urmărire penală şi al instanţelor de judecată. sunt enunţate şi declaraţiile învinuitului. fiind reglementată şi situaţia în care mandatul de arestare a fost emis fără ascultarea inculpatului deoarece acesta este dispărut. el este ascultat aducându-i-se la cunoştinţă învinuirea şi fiind întrebat dacă are noi mijloace de apărare. la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei”. asigurându-i totodată posibilitatea pregătirii şi exercitării apărării si să ia măsuri pentru asigurarea asistenţei juridice a învinuitului. acestea au obligaţia să strângă probele necesare aflării adevărului. inculpatului este garantat pe tot parcursul procesului penal. După punerea în mişcare a acţiunii penale. Printre mijloacele de probă enumerate limitativ în art. la care a aderat şi România. Când împotriva învinuitului se intenţionează declanşarea acţiunii penale. învinuitul devenit inculpat este ascultat din nou. se sustrage de la cercetare sau nu locuieşte în ţară. Învinuitul. se află în străinătate sau se sustrage de la urmărirea penală. înainte de a se dispune arestarea lui. 64 Cod Proc. stabilindu-se obligaţia anchetatorului de a-l asculta “imediat ce a fost prins sau s-a predat”. Pen.poate fi probă “orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni. persoana este considerată nevinovată”. inculpatul poate fi ascultat pe parcursul efectuării actelor de urmărire penală. Acelaşi drept la apărare este garantat şi prin Constituţie. doar în cazurile limitativ prevăzute de lege: când inculpatul este dispărut. În primă instanţă. dacă acesta nu are apărător ales. organele judiciare fiind obligate să aducă la cunoştinţa acestuia fapta de care este învinuit şi încadrarea juridică a faptei. judecarea cauzei . inculpatului. Dreptul la apărare al învinuitului. cercetarea putând continua şi fără efectuarea acestei activităţi.

martorii prezenţi. aceasta va fi luată în considerare.se realizează ascultând pe inculpat. Modul de ascultare este reglementat tot de Codul de procedură penală: “Inculpatul este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată. Nu există o limitare legală a numărului de ascultări la care poate fi supus învinuitul.Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului. conform (art. partea civilă. INCULPATULUI . De aceea. de ceilalţi inculpaţi şi de apărătorul inculpatului a cărui ascultare se face”. ascultarea fiecărui inculpat realizându-se în prezenţa celorlalţi inculpaţi. in faţa instanţei de judecată însă. 202 alin. conduce inculpatului. anchetatorului revenindu-i obligaţia să administreze probe în favoarea. sau Verificarea amănunţită a acestor declaraţii. 202 alin 1 poate stabilirea sincerităţii nesincerităţii celui ascultat.). sau Cod în proc. În cursul urmăririi penale se procedează la audierea fiecărui învinuit separat. partea vătămată. inculpatul.2). învinuitului. acesta putând fi ascultat ori de câte ori este necesar”. deci cu alte mijloace de probă. partea responsabilă civilmente. cu excepţia cazului în care. inculpatului au valoare probantă doar în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. precum şi partea vătămată dacă este de faţă. defavoarea Pen. apoi i se pot pune întrebări de către preşedinte şi ceilalţi membrii ai completului. CAPITOLUL II PROBLEME PRVIND PSIHOLOGIA ÎNVINUITULUI. precum şi de procuror. 3. inculpatului In Codul de procedură penală se stipulează că declaraţiile învinuitului. declaraţia trebuie mai întâi verificată şi dacă cele susţinute se confirmă sau nu. instanţa poate dispune ascultarea vreunuia dintre ei fără ca ceilalţi să fie de faţă. la (art.

acţionează în vederea stabilirii realităţii faptelor. aptitudinile ). Cunoaşterea de către magistrat a componentelor psihologice ale personalităţii învinuitului. Două dintre sursele directe de cunoaştere a temperamentului şi caracterului învinuitului. putând furniza anchetatorului informaţii preţioase privind adoptarea unei anumite tactici de audiere. se studiază reciproc. Din punct de vedere procesual penal. inculpatului. unde organul judiciar. constituie o garanţie a aflării adevărului şi. inculpatului (trăsături pozitive sau negative ). sanguin. melancolic sau flegmatic). a mecanismelor psihice care stau la baza formării şi redării declaraţiilor. se foloseşte de toate posibilităţile (legale sau ilegale) pentru a evita tragerea la răspunderea penală. inculpatului ( temperamentul. fiecare având interese contrarii. anchetatorul alege un anumit procedeu tactic de ascultare. În funcţie de tipul temperamental (coleric. caracterul. Organul judiciar. Interogatoriul judiciar este un duel psihologic. trebuie să stăpânească foarte bine anumite cunoştinţe de psihologie judiciară. observarea atentă a persoanei bănuite în timpul acestor activităţi. această persoană poate avea calitatea de învinuit când împotriva sa se desfăşoară urmărirea penală sau de inculpat când împotriva sa se desfăşoară urmărirea penală şi s-a pus în mişcare acţiunea penală. le constituie percheziţia (domiciliară sau corporală) şi reţinerea sau arestarea. deşi nu se află într-un raport juridic de egalitate ci într-unul de putere. Organele judiciare pot culege date cu privire la persoana făptuitorului prin studierea unor . a realizării scopului procesului penal.ŞI A ORGANULUI JUDICIAR Interogatoriul judiciar este un război psihologic în care cele două părţi. inculpatului. iar cel venit în contradicţie cu justiţia. cunoştinţele aflate la baza aplicării regulilor tactice criminalistice de ascultare a învinuitului. de trăsăturile de caracter ale învinuitului. în consecinţă.

1. inculpatului Comiterea unei infracţiuni. Pentru organele judiciare care efectuează ascultarea este primordial să cunoască mecanismele proceselor psihice ce stau la baza comiterii infracţiunilor. astfel putând alege un procedeu tactic de ascultare adecvat. la anturaj. inculpatului în timpul audierii Învinuitul. a mediului familial din care provin. a lipsei discernământului. elementul caracteristic fiind doar dorinţa ca fapta lui să rămână nedescoperită de autorităţi. Audierea infractorilor minori. mimica sa. nu trebuie efectuată în aceleaşi condiţii ca audierea unui adult. De la primul contact al celor două părţi ale anchetei judiciare −anchetatoranchetat−fiecare îşi creează o anumită imagine despre celălalt. odată săvârşită infracţiunea. contactul cu organele judiciare. prin audierea vecinilor. inculpatul aflat faţă în faţă cu anchetatorul. trece printr-o stare de puternică tulburare emoţională.înscrisuri provenite de la acesta. care datorită experienţei reduse de viaţă.Elemente psihologice privind formarea declaraţiei învinuitului. Relaţia interpersonală stabilită în cabinetul de anchetă trebuie să evidenţieze pentru magistrat impactul psihologic pe care îl are asupra învinuitului. gesturile pe care acesta le face. De la primul contact anchetatorul trebuie să analizeze comportamentul expresiv al învinuitului. prin informarea cu privire la studii. 2. la mediul familial. poziţia defensivă pe care o deţine. inculpatului. etc. a colegilor de serviciu.Particularităţile psihologice ale învinuitului. fie şi infractor ocazional. la profesiile deţinute anterior comiterii infracţiunii. constituie pentru învinuit sau inculpat un puternic factor emoţional pe care un anchetator cu experienţă trebuie să-l observe şi să-l valorifice în scopul aflării adevărului. inculpatului. Atmosfera oficială în care se desfăşoară interogatoriul. . este rezultatul unor îndelungate procese psihice în care individul acţionează pe baza unui plan.

inculpatul este autorul infracţiunii cercetate.Conduita psihologică a organului de urmărire penală . ( înlemnit de frică ). prin studierea componentelor sale psihologice. Aceste manifestări au o explicaţie în plan psihologic prin ceea ce autorii de specialitate denumesc “mecanism psihologic extrem de subtil”. cooperantă. inculpat. Experienţa a învederat că cele două atitudini− a persoanei inocente şi a celei vinovate se pot deosebi relativ uşor prin observarea şi interpretarea manifestărilor psiho . Oricât de mult ar încerca anchetatorul o discuţie colaterală prin abordarea unor subiecte ce privesc strict persoana învinuitului. prin studierea atitudinii acestuia şi evidenţierea motivelor care provoacă o asemenea stare emoţională. modificarea bătăilor inimii. când acesta se comportă ca un vinovat. lucrurile sunt diferite. sau a unor subiecte amuzante ori de interes general. atunci când învinuitul. dacă nu este ajutat. Spre deosebire de această situaţie. creşterea volumului vaselor şi a presiunii sanguine. Stările emoţionale. tensiunile psihice şi nervozitatea . modificarea timpului de latenţă sau de reacţie (întârzierea răspunsurilor la întrebări). Învinuitul emotiv. Aceste manifestări trebuie interpretate cu profesionalism. contractarea muşchilor scheletici. persoana anchetată nu are o atitudine participativă. este să stabilească nevinovăţia unui învinuit. cele mai importante şi evidente în activitatea de anchetă sunt : accelerarea şi dereglarea respiraţiei .modul în care priveşte organele de cercetare penală. atitudinea acestuia faţă de situaţia în care se află (o atitudine ostilă sau una cooperantă). Cel mai dificil pentru anchetator. De aceea este foarte importantă crearea “momentului psihologic” în care anchetatorul poate aborda problema infracţiunii cercetate fără riscul de a nu obţine nici un răspuns.comportamentale şi a reactivităţii de expresii ale acestora faţă de întrebările directe în raport cu aspectele critice. schimbarea mimicii şi pantomimicii. va fi foarte instabil şi incoerent în declaraţii. 3.

sincronizarea . fiind necesar ca anchetatorul. supraaprecierea propriilor calităţi. anchetatorul utilizarea mijloacelor sunt îşi de înregistrare audio-vizuală a declaraţiilor învinuitului. simpatia. dovedind o bună stăpânire de sine. superficialitatea. tonală şi atitudinală. nerăbdarea. plictiseală sau nerăbdare. tendinţele de contraziceri. astfel încât să ofere infractorului imaginea unei “suprafeţe psihice perfect plane”. Un real sprijin pe parcursul efectuării urmăririi penale îl constituie învinuitului. trăire sau să joace orice fel de personaj. de a solicita contribuţia expertizelor de specialitate pentru soluţionarea cauzelor judiciare reprezintă câteva aspecte de competenţă necesare oricărei persoane implicată în misiunea de găsire. Anchetatorul trebuie să-şi stăpânească unele trăsături precum nervozitatea. simpatie etc. Chiar dacă în cursul ascultării inculpatului trebuie să sesizate reprime inadvertenţe. tendinţa de exagerare. fără a-şi pierde vreodată sângele rece. dovedire şi sancţionare a celor care încalcă legea. Anchetatorul mai are nevoie şi de calităţi actoriceşti pentru a putea.) sub control. să intuiască structura psihică a celui pe care îl are în faţă. de suspectare a oricărei persoane audiate. abilitatea anchetatorului in tehnologia judiciară integrată ştiinţei criminalisticii. silă. importanta fiind si mimico-gesticulară. Pregătirea modernă de specialitate. plictiseală.Cunoaşterea teoretică a posibilelor particularităţi psihice ale persoanei ascultate de către organul de urmărire penală nu este suficientă. El trebuie să poată simula furia. duritatea. Este foarte important ca anchetatorul să-şi aibă toate reacţiile proprii (dezgust. a întrerupe manifestările de nervozitate. agresivitate. prin propriile calităţi psiho sociale. strângere a probelor. să simuleze perfect orice stare. la nevoie. inculpatului. răbdare şi ştiinţa de a asculta.

de împrejurările comiterii. proces penal. a materialului probator folosit în timpul ascultării. de personalitatea şi psihologia învinuitului.Studierea materialelor cauzei Această etapă este deosebit de importantă pentru ca anchetatorul să poată stabili problemele ce trebuie lămurite în timpul interogatoriului judiciar. Ea are ca efect cunoaşterea de către magistrat a tuturor aspectelor deţinute referitoare la infracţiunea pe care o cercetează. inculpatului. Tratarea cu superficialitate a acestei prime etape a interogatoriului judiciar poate avea consecinţe negative asupra întregului . precum şi “tăria morală de a mai insista încă puţin din momentul în care s-a ajuns la CAPITOLUL III PREGĂTIREA ÎN VEDEREA AUDIERII ÎNVINUITULUI. inculpatului depinde în mare măsură de modul în care organul de urmărire penală realizează pregătirea actului procedural. a tacticii de ascultare. De aceea studierea materialelor cauzei urmează a fi efectuată după alte activităţi premergătoare cum sunt cercetarea la faţa locului. deprinderea de a asigura anchetei liniştea necesară . astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. deprinderea de a intra în anchetă cu încredere în capacitatea lui.Alte calităţi ale anchetatorului ar trebui sa fie : obişnuinţa de a privi interlocutorii în ochi. concluzia ca totul este zadarnic” . sondându-le şi interpretându-le corect comportamentul în raport cu întrebările semnificative. Pregătirea în vederea ascultării ce presupune stabilirea problemelor care trebuie lămurite. calm şi echilibrat. ţinându-se cont de particularităţile fiecărei infracţiuni în parte. INCULPATULUI Scopul procesului penal este constatarea faptelor ce reprezintă infracţiuni. 1. Eficienţa ascultării învinuitului.

Se impune deci. cu stricteţe a problemelor ce trebuie clarificate cu ocazia ascultării Problemele ce urmează a fi lămurite în timpul ascultării. şcolile pe care le-a urmat. locul unde şi-a satisfăcut stagiul militar antecedentele penale. deoarece fiecare Alte melancolic. Întocmirea planului de ascultare Anchetatorul alege un anumit plan de anchetare si emite o teorie referitoare la modul de săvârşire a infracţiuni. etc. luarea declaraţiilor eventualilor martori oculari sau victimelor dacă acestea au supravieţuit. pasiunilor. educabilitatea. În literatura de specialitate se disting patru tipuri temperamentale fundamentale: sanguin. b) Pregătirea materialului probator Pe lângă alegerea materialului probator. Componentele de bază ale personalităţii unui individ sunt temperamentul. necunoscute anchetatorului. cunoaşterea inteligenţei. care apar inevitabil în timpul fiecărei ascultări. se stabileşte şi modul . 3. etc. coleric. profesiile. trebuie organizate cronologic. învinuitului. slăbiciunilor. flegmatic. comportamentului în familie şi în societate. sunt mediul familial. inculpatului. 2. dispunerea efectuării unor noi expertize. caracterul aptitudinile . a) Stabilirea prealabilă. infracţiune elemente făptuitorului. inculpatului Anchetatorul nu poate elabora sau alege pro cedeele tactice fără a cunoaşte în ce măsură sunt eficiente în raport cu personalitatea învinuitului. lăsând în acelaşi timp loc pentru modificarea acestei ordini. comportamentul deviant şi tendinţele criminale.Cunoaşterea învinuitului.examinarea şi interpretarea mijloacelor materiale de probă existente. în funcţie de elementele noi. la locul de muncă. îndreptând cercetările în această direcţie. Pentru o bună anchetare trebuie poartă care amprenta conturează personalităţii personalitatea şi cunoscute atât aptitudinile generale cât şi cele speciale ale învinuitului. cercul de prieteni.

viol. 4. Asigurarea prezenţei apărătorului Orice învinuit. organul de urmărire penală având şi obligaţia de a-i asigura posibilitatea pregătirii şi exercitării dreptului la apărare. inculpatului în camera de ascultare Ordinea şi modalitatea de citare a învinuiţilor.Alte activităţi pregătitoare 4. tactice şi anume: În practică se folosesc trei metode . inculpat are.2. inculpat că se cunosc şi amănuntele f aptelor sale si prezentarea integrală . c) Determinarea ordinii în care se face ascultarea Această etapă este specifică infracţiunilor la comiterea cărora au participat mai mulţi făptuitori. domiciliu). inculpaţilor trebuie să conducă la evitarea. ascultarea va începe cu cei despre care se deţin mai multe informaţii sau cu cei care fac declaraţii conforme cu materialul probator obţinut până în acel moment. Ca regulă. .prezentarea progresivă care începe cu probele de detaliu şi apoi treptat se trece la probele “puternice”. contactului între persoanele interesate în cauză şi la contactul între persoanele care au fost deja audiate şi cele ce urmează să fie ascultate. care este folosită atunci când există material suficient şi bine verificat în legătură cu o cauză cercetată şi se adoptă tactica povestirii întregului proces al infracţiunii. sau unde a fost comisă infracţiunea (în cazul infractorilor labili emoţional şi a infracţiunilor de omor. 4. tâlhărie. prezentarea frontală care constă în prezentarea pe neaşteptate a celor mai puternice probe de acuzare şi pe parcursul ascultării sunt prezentate şi probele “secundare” pentru a-l convinge pe învinuit. Citarea sau aducerea învinuitului.în care acesta va fi prezentat. inculpatul (spital. penitenciar. Anchetatorul se poate deplasa şi la locul în care se află învinuitul. dreptul la apărare în timpul procesului penal. Regula poate fi însă influenţată de anumiţi factori cum ar fi forma de participaţie la infracţiune de antecedente penale şi de personalitatea fiecăruia.1. loc de muncă.

precum si a participanţilor . argumentelor pe care le prezintă in apărarea sa. rolul acestuia fiind de a mijloci comunicarea dintre anchetator şi persoana anchetată. astfel încât inculpatului să-i inspire seriozitatea situaţiei şi oficialitatea activităţii la care va participa. inculpatul nu cunoaşte limba română. când declaraţiile se contrazic cu faptele dovedite. 4. Dovedirea poziţiei sale nesincere. agrafe pentru hârtie ) din preajma locului unde va fi aşezat învinuitul. Întreaga activitate de pregătire a ascultării învinuitului. tutorelui sau educatorului. lame. Cunoaşterea si verificarea probelor. Pentru toate cauzele penale există probleme cu caracter general care trebuie lămurite cu ajutorul învinuitului. 4. inculpatului are ca finalitate elaborarea unui plan de ascultare care va conţine problemele de clarificat. dure (cuţite. ace . 5. ora şi locul fixat pentru ascultare. 4. înţepătoare. 3. inculpatul. În acest cadru trebuie . pixuri. Sunt necesare şi unele măsuri suplimentare cum ar fi aşezarea învinuiţilor.3.Asigurarea prezenţei interpretului. obiecte pe care acesta le poate folosi pentru a se automutila sau pentru a-l ataca pe anchetator. amenajând încăperea în care se va desfăşura ascultarea. ordinea în care vor fi abordate şi materialul probator care va fi prezentat. inculpatului: 2. Obţinere de date complete asupra faptelor ce i se reţin in sarcina. anchetatorul trebuie sa creeze un cadru adecvat interogatoriului judiciar. inculpaţilor cât mai departe de uşă sau fereastră care să-i împiedice să-şi concretizeze eventualele intenţii de fugă sau de automutilare si luarea obiectelor tăioase. Descoperirea tuturor infracţiunilor comise .Asigurarea condiţiilor materiale în care urmează să se desfăşoare ascultarea In planificarea ascultării. părintelui. Legea prevede interpret când învinuitul.Apărătorul trebuie citat la data.4.

71 C. Odată ce a început să-şi prezinte versiunea cu . nervozitatea. Prin art.Proc. 2. Pen. iritarea.Tactica de ascultare în faza relatării libere După ce i s-a adus la cunoştinţă acuzaţia. loc de muncă. adresa. în art. CAPITOLUL IV ETAPELE ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI. anchetatorul îi va aduce la cunoştinţă celui anchetat. inculpatul nu poate prezenta sau citi o declaraţie scrisa anterior. prin care „ se interzice folosirea de violente. potrivit art.4 C . inculpatului prin întrebarea acestuia “cu privire la nume. antecedente penale şi alte date necesare stabilirii situaţiei sale personale”.71 alin. gesturile de intoleranţă . studiile. semnele de oboseală. INCULPATULUI Activitatea de ascultare se încadrează în prevederile Cod. 1. poreclă. prenume. ocupaţia. Ascultarea în faza relatării libere este reglementată. Proc. inculpatului Art. un aspect exterior neglijent. vor avea consecinţe negative asupra desfăşurării ascultării. învinuitul. situaţia militară. inculpatul va fi pus să dea şi o declaraţie scrisă . i s-a prezentat infracţiunea de facto. 72.să se încadreze magistratul prin ţinuta sa . dar oficial. ameninţări ori alte mijloace de constrângere. Învinuitul.Pen. şi i s-a solicitat să declare tot ce ştie.Pen. fapta care formează obiectul cauzei punându-i în vedere să declare tot ce ştie cu privire la acea faptă precum şi la învinuirea ce i se aduce. pe un ton calm. precum si promisiuni sau îndemnuri in scopul de a se obţine recunoaşterea învinuirii „Ascultarea nu poate începe. Procedură Penală articolele 70.Verificarea identităţii învinuitului. 68 C. 71. “cu citirea sau reamintirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior”. Proc.70 Cod de Procedură Penală prevede identificarea învinuitului. cetăţenia. 73. Ulterior stabilirii identităţii celui ascultat. numele şi prenumele părinţilor. data şi locul naşterii.

organul de urmărire penală trebuie să fie atent şi la privirea acestuia. inculpatul având falsa impresie că a fost integral crezut. Alineatul 1 prevede că “fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat” ceea ce presupune că “fiecare este ascultat fără să fie de faţă ceilalţi” (alin.privire la faptă. discret. obligându-l să-şi controleze mimica şi privirea. inculpatul va fi urmărit tot timpul fără ostentaţie. anchetatorul fiind foarte interesat să asculte versiunea acestuia. cel puţin pentru început. inculpatului. fără a fi întrerupt de anchetator. Într-un fel această încurajare denumită « condiţ ionare prin graţiere » este o capcană eficientă. art. inculpaţi. nesinceritatea celui ascultat este vădită. ba chiar încurajat să o facă prin expresii de genul: “…da.2). Cunoaşterea valorii informative a pendulării privirii trebuie să-l facă pe anchetator circumspect. Trebuie reţinut însă că starea de impasibilitate pe care se situează anchetatorul în această fază a ascultării nu se confundă cu “bunavoinţa” sau “iertarea”. îl surprinde nepregătit. Învinuitul. …interesant. Este esenţial ca anchetatorul să fie calm şi răbdător. El trebuie să fie cât mai puţin permisiv şi să nu uite nici un moment că este tatonat de învinuit sau inculpat. învinuitul. etc. …mai departe. Odată intrat în cabinetul de anchetă. învinuitul. lăsându-i-se impresia că anchetatorul este total absorbit de declaraţiile sale şi nu de comportamentul său expresiv. astfel că revenirea cu întrebări după încheierea declaraţiei. învinuitul. de derută.”. În cazurile cu mai mulţi învinuiţi. de enervare sau de oboseală. Pe întreaga durată a ascultării vor fi evitate gesturile de nemulţumire. inculpatul trebuie urmărit cu atenţie. pentru a sesiza starea de nelinişte.Pen. inculpatul va fi lăsat să declare liber tot ce ştie. reglementează modul în care se va desfăşura ascultarea. de disimulare. El nu trebuie întrerupt ci lăsat să relateze totul. chiar şi atunci când în raport cu dovezile pe care le deţine. Pe lângă gesturile involuntare ale învinuitului.71 C. iar cea mai mică reacţie l-ar trăda. Proc. continuă. fiind necesară păstrarea fermităţii în a-l .

8. Întrebările avantaje în funcţie de sinceritatea sau vor fi formulate. posibilitatea cunoaşterii sau verificării cu exactitate a modului în care s-a săvârşit infracţiunea şi a mobilului acestei. Atunci când învinuitul .72 Cod de Procedură Penală reglementează ascultarea învinuitului. După formularea întrebărilor o altă problemă importantă ce se ridică este : modalitatea tactică de adresare a acestora. singurele întrebări necesare fiind cele de precizare şi completare. 9. întrebări problemă .determina pe cel ascultat să declare adevărul. despre participanţi. de structura sa psihică. date necunoscute de organul judiciar. inculpatului faţă de învinuirea ce i se aduce. să expună faptele şi împrejurările în succesiunea lor firească. obţinerea de date noi despre faptele şi împrejurările cauzei. în principal în funcţie de poziţia adoptată de învinuit sau inculpat faţă de învinuirea ce i se aduce. Relatarea liberă a declaraţiilor are unele nesinceritatea învinuitului: 6. aşa cum şi le reaminteşte. În ipoteza recunoaşterii comiterii infracţiunii pentru care este cercetat misiunea anchetatorului nu întâmpină dificultăţi. 3.Tactica de ascultare în faza adresării întrebărilor Art. posibilitatea organului de urmărire penală de a-l examina pe cel ascultat. dar nu precizează modalităţile sau tactica ce trebuie folosită. dându-şi seama de poziţia pe care a ales-o pentru apărarea sa şi dacă este sincer sau nu în cele relatate. în literatura de specialitate întrebările sunt clasificate astfel: întrebări tema cu caracter general. întrebări detaliu. 7. În funcţie de scopul urmărit de organul de cercetare penală ce efectuează ascultarea precum şi de caracterul general al problemei pe care acesta doreşte so clarifice. inculpatului în faza adresării de întrebări. Rolul determinant în alegerea procedeelor tactice este poziţia învinuitului. urmând un anumit şir al ideilor sale. posibilitatea învinuitului.

împrejurări. contradictorii. demonstrează netemeinicia afirmaţiilor pe care le-a făcut anterior. prezintă elemente contradictorii.3 Ascultarea sistematică privire la aceleaşi fapte. învinuitul. sau când acesta refuză colaborarea cu organul de urmărire penală. 4.2 Ascultarea repetată Uneori anchetatorul nu poate afla de la o primă ascultare fiind solicitat să facă noi declaraţii cu aspectele adevărate. Dificultăţi apar în situaţia declaraţiilor mincinoase. cuprinde un ansamblu de mijloace legale. se apelează la procedeul ascultării repetate. la diferite intervale de . incomplete. precizare şi control. 4. putând utiliza întrebările de completare. Utilizând întrebările de detaliu la fiecare nouă ascultare. 4. Anchetatorul trebuie sa pună întrebări formulate clar. amănunte. anchetatorul trebuie să manifeste abilitatea de a-l determina să facă declaraţii adevărate. a respingerii învinuirii. a persistării în refuzul de a face declaraţii sau a revenirii cu elemente noi asupra declaraţiilor anterioare. contrazicerile din declaraţiile învinuitului. timp.1 Folosirea întrebărilor detaliu Procedeul este utilizat atunci când declaraţiile învinuitului. În situaţia refuzului de a face declaraţii anchetatorul va trebui să-l convingă pe cel anchetat că a renunţa la această poziţie este în avantajul său. stabilirea tacticii fiind realizată cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regulilor tactice criminalistice. un efect deosebit avându-l întrebările detaliu.Procedee tactice utilizate în ascultarea învinuitului. utilizând o terminologie adecvată persoanei ascultate şi evitând întrebările sugestive. 4. inculpatului Tactica ascultării învinuitului. precis şi concis. iar in aceste cazuri.încearcă să nege. să denatureze faptele.

fiind bineînţeles interesaţi să afle de la organul de urmărire penală care este .4 Ascultarea încrucişată Ascultarea încrucişată fiind un procedeu ofensiv. organul de cercetare penală fiind in avantaj prin profesionalismul său. care au fost persoanele participante şi contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii. prin ritmul alert în care se succed întrebările adresate lui. Astfel anchetatorul obţine declaraţii sincere şi complete din partea celui audiat. învinuitul. fie la o infracţiune cu mai mulţi autori. care nu au legătură directă cu cauza şi a altora care conţin cuvinte “afectogene” privitoare la faptă şi rezultatele ei. concis.5 Tactica complexului de vinovăţie Aceasta tactica constă în adresarea alternativă de întrebări neutre. 4. fără a lăsa vreo posibilitate de interpretare a răspunsului. nesincer. Ascultarea sistematică este utilizată in cauzele complexe şi cu grad ridicat de dificultate. 4. încercându-se clarificarea în adresarea unor întrebări modului în care a conceput şi pregătit infracţiunea. inculpaţi. nici unul nu va şti ceea ce au declarat ceilalţi.6 Folosirea probelor de vinovăţie Acest procedeu este utilizat numai după ce organul de cercetare penală a efectuat o primă ascultare a respectivului învinuit. adică în cazul infracţiunilor comise în participaţie. corect. 4. inculpat este ascultat separat. fie la multe infracţiuni cu acelaşi autor. inculpatul nu are posibilitatea de a-şi pregăti răspunsuri mincinoase. Având în vedere faptul că fiecare învinuit. necooperant. inculpat.Acest procedeu tactic constă problemă. Prezentarea probelor de vinovăţie va fi însoţită de întrebări selectate judicios şi formulate clar. 4. care s-a dovedit a fi nesincer. sau în cazul învinuitului.7 Ascultarea unui învinuit. inculpat despre activitatea celorlalţi participanţi la săvârşirea infracţiunii Acest procedeu este utilizat atunci când într-o cauză există mai mulţi învinuiţi.

Întrebările scurte.8 Solicitarea de a justifica modul în care învinuitul. alături de apărătorul acestuia. minorul în vârstă de până la 14 ani nu răspunde penal. să facă declaraţii despre locul unde s-a aflat.Particularităţile ascultării unor categorii de învinuiţi. inculpatul să formuleze răspunsuri adecvate. corecte.Mijloace tehnice destinate depistării comportamentului simulat Profesorul Rolea sublinia că “sinceritatea este o prescripţie morală care nu poate fi întotdeauna o realitate psihologică”. ce a făcut înainte. 6. inculpaţi In cazurile in care învinuiţii. Ascultarea minorului Potrivit legii penale. 4. precise. inculpatul a folosit timpul într-o anumită perioadă Acest procedeu tactic constă în solicitarea adresată învinuitului.” . vizuale. Pe parcursul ascultării minorului. fie prezintă anumite handicapuri (de vorbire. Pentru evitarea înţelegerii eronate a sensului întrebărilor este recomandat ca acestea să fie clare. spunea Rousseau. Omul este capabil să-şi ascundă (disimuleze) acţiunile sale sau să le contrafacă (simuleze) fie pe plan acţional fie pe plan verbal (minciuna). înseamnă a ascunde un adevăr ce trebuie dezvăluit. iar cel cu vârstă cuprinsă între 14 şi 16 ani răspunde doar dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ.poziţia celorlalţi. acesta va fi lăsat să relateze faptele aşa cum le-a săvârşit. inculpaţii fie nu cunosc limba română. cu cine a luat legătura. fie sunt minori. în timpul şi după comiterea faptei. „A minţi. de la această regulă fiind formulate unele excepţii. 5. relatând datele solicitate de anchetator. auditive). se va asigura prezenţa unui interpret pentru respectivul făptuitor. concise. la obiect vor obliga învinuitul.

banda magnetică este . Emoţiile . ca şi declaraţiile. Alta metoda de consemnare este înregistrarea. inculpatului sunt necesare şi în faza de judecată. pneumograful. Declaraţia scrisă de învinuit. de obicei. detectorul de stres emoţ ional in voce. Prin aceste înregistrări.sunt însoţite.Consemnarea declaraţiilor învinuitului. de unele manifestări viscerale şi somatice . consemnate în scris şi semnate. Legea rezervă învinuitului. cu aducerea la cunoştinţa persoanei ascultate că declaraţiile sale vor fi înregistrate. Cunoscând că declaraţiile sale au fost înregistrate.De cele mai multe ori simpla prezenţă a unei persoane în cabinetul de anchetă sau în boxa acuzaţilor îi provoacă acestuia o stare emoţională destul de puternică. sfigmograful. Înregistrarea declaraţiilor învinuitului. Pentru depistarea acestor modificări s-au construit o serie de aparate ca: pleistmograful. inculpatul nu va mai reveni asupra declaraţiilor anterioare. şi a stărilor sale şi a momentelor în care acesta trăieşte un evident disconfort psihic. La sfârşitul înregistrării. inculpatului.aşa numitele emoţii “şoc” sau stările emoţionale de mai lungă durată . inculpatului posibilitatea de a reveni asupra declaraţiilor anterioare cu completări. fiecare adăugire fiind. cele mai utilizate de organele de cercetare penală. stare ce nu în puţine cazuri a fost interpretată în sensul vinovăţiei. Pentru a putea fi folosite în orice moment al procesului penal. inculpatului pe bandă magnetică se face potrivit prevederilor legale . deci cele mai eficiente sunt considerate a fi:poligraful. inculpatului Declaraţiile învinuitului. legea instituie obligativitatea consemnării în scris a acestei declaraţii. 7. dectectorul de stres emoţional în scris. este datată şi vizată de organul de urmărire penală în faţa căruia a fost făcută. dar nu poate fi depersonalizat. inculpat. cardiograful. învinuitul. Aceasta se explică prin faptul că un răspuns poate fi mincinos. iar înregistrarea video face posibilă studierea modului de manifestare a învinuitului. organul judiciar poate sesiza nuanţele din declaraţii şi reacţiile persoanei anchetate. rectificări sau precizări.

De asemenea. în speranţa că vor reuşi să inducă în eroare pe acesta şi să scape astfel nepedepsit. în scopul stabilirii unor date cu valoare probatorie necesare pentru aflarea adevărului în cauza care face obiectul cercetării penale.” . organul de cercetare penală va utiliza procedeele tactice cele mai adecvate în scopul obţinerii unor declaraţii veridice. inculpatului se realizează pe întregul parcurs al cercetărilor. precum: percheziţii domiciliare. Verificarea declaraţiilor învinuitului. În capitolul II al Titlului II din Cod Proc. inculpatului este activitatea procesuală şi de tactică criminalistică efectuată de către organul de urmărire penală. nici printre mijloacele de probă şi nici în alte dispoziţii. mai ales a alibiurilor şi a apărărilor prezentate.Verificarea şi aprecierea declaraţiilor învinuitului. ele servind la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză . inculpatul întrebat dacă imprimarea s-a făcut corect. 8. Prin verificarea cu promptitudine a celor relatate. dispunerea unor constatări tehnico –ştiinţifice sau expertize. intitulat “Mijloacele de probă”. regăsim la secţiunea IV articolele 87 şi 88 care definesc obiectul şi procedura confruntării. inculpatului este aceea pe care o acordă instanţa de judecată. inculpatului Valoarea probantă a declaraţiilor învinuitului. reconstituiri etc. Majoritatea infractorilor îşi pregătesc în prealabil declaraţiile pe care le vor da în faţa organului de urmărire penală. confruntări. ridicări de obiecte şi înscrisuri. Pen. iar banda va fi sigilată şi semnată atât de organul judiciar cât şi de învinuit sau inculpat. se vor face menţiuni cu privire la ora la care s-a terminat ascultarea. prin efectuarea diverselor activităţi de urmărire penală. Literatura de specialitate dă însă următoarele definiţii: * “Ascultarea învinuitului. ascultări de martori.ascultată iar învinuitul. Prezentarea pentru recunoaştere nu este prevăzută în Codul de Procedură Penală.

cu ajutorul persoanei care le-a perceput anterior şi a reţinut în memorie semnalmentele.” * “Prezentarea pentru recunoaştere este o activitate de tactică criminalistică desfăşurată în scopul identificării persoanelor. cadavrelor. trăsăturile exterioare ale persoanelor ori caracteristicile obiectelor şi animalelor” . alături de celelalte probe prezentate pe parcursul unui proces penal vor ajuta instanţa de judecată la soluţionarea justă a cauzei penale cu care a fost sesizată. clarificarea aspectelor care nu pot fi dezvăluite prin intermediul altor mijloace de probă. între declaraţiile lor existând contraziceri esenţiale cu privire la aceeaşi problemă.* “Confruntarea este o activitate de urmărire penală care constă în ascultarea a două persoane. anterior au mai fost audiate separat. . lucrurilor sau animalelor care au legătură cu cauza. Toate acestea. prin intermediul lor fiind posibilă aflarea adevărului cu privire la faptă şi făptuitor. una în prezenţa celeilalte. Fiecare dintre cele trei activităţi de tactică criminalistică are o importanta deosebita. ce.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful