КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН

КОНСЕРВАТОРИЯСЫ
Багыты: АКТЕРДУК ИСКУССТВО
Академиялык даражасы : БАКАЛАВР

ОКУУ ПЛАНЫ

1. ЖЫЛ
БИРИНЧИ СЕМЕСТР
САБАКТЫН КОДУ

САБАКТЫН АТЫ

OYN-101
OYN-103
OYN-105
OYN-107
OYN-109
OYN-111
TAR-153
BES-105
İNG-101/RUS-101
Жалпы кредит

Актердук чеберчиликтин негиздери I**
Сахна кеби I*
Сахна кыймылы I**
Культурология
Искусствонун тарыхы I
Кыргыз адабияты
Ата-Мекен тарыхы (Кыргызстандын тарыхы) I
Дене-тарбия
Чет тили I

КРЕДИТ

Т
1
2
0
2
2
2
2
0
2
13

П
4
2
2
0
0
0
0
2
4
14

K
3
3
1
2
2
2
0
4
17

ЭКИНЧИ СЕМЕСТР
САБАКТЫН КОДУ

САБАКТЫН АТЫ

OYN-102
OYN-104
OYN-106
OYN-108
OYN-110
TAR-154
BES-106
BİL-110
İNG-102/RUS-102
Жалпы кредит

Актердук чеберчиликтин негиздери II** (Ön Koşul: OVN-101)
Сахна кеби II* (Ön Koşul: OYN-103)
Сахна кыймылы II**
Искусствонун тарыхы II
Түрк адабияты
Ата-Мекен тарыхы (Түркия тарыхы) II
Дене-тарбия
Информатика
Чет тили II

КРЕДИТ

Т
1
2
0
2
2
2
0
2
2
13

П
4
2
2
0
0
0
2
2
4
16

К
3
3
1
2
2
0
0
3
4
18

2. ЖЫЛ ҮЧҮНЧҮ СЕМЕСТР САБАКТЫН КОДУ САБАКТЫН АТЫ OYN-201 Актердук чеберчиликтин негиздери III** (Ön Koşul: OYN- КРЕДИТ Т 1 П 4 K 3 2 0 2 2 2 2 2 13 2 2 0 0 0 0 2 10 3 1 2 2 2 2 3 18 102) OYN-203 OYN-205 OYN-207 OYN-209 OYN-211 SOB-201 İNG-201/RUS-201 Жалпы кредит Сахна кеби III* (Ön Koşul: OYN-104) Сахна күрөшү I** Театр тарыхы I Музыка тарыхы I Түрк адабияты Философия Чет тили III ТӨРТҮНЧҮ СЕМЕСТР САБАКТЫН КОДУ САБАКТЫН АТЫ OYN-202 OYN-204 OYN-206 OYN-208 OYN-210 OYN-212 OYN-214 TAR-202 İNG-202/RUS-202 Жалпы кредит Актердук чеберчиликтин негиздери IV** (Ön Koşul: OYN-201) Сахна кеби IV* (Ön Koşul: OYN-203) Бий жана ритмика I** Театр тарыхы II Музыка тарыхы II Вокал I Практика I Дүйнөлүк жана түрк цивилизациясы Чет тили IV КРЕДИТ Т 1 2 1 2 2 1 0 2 2 13 П 4 2 2 0 0 2 0 0 2 12 К 3 3 2 2 2 2 0 2 3 19 .

3. ЖЫЛ БЕШИНЧИ СЕМЕСТР САБАКТЫН КОДУ САБАКТЫН АТЫ OYN-301 OYN-303 OYN-305 OYN-307 OYN-309 OYN-311 OYN-313 OYN-315 OYN-303 Актердук чеберчиликтин негиздери V** (Ön Koşul: OYN-202) Көркөм сөз I* Бий жана ритмика II** Театр тарыхы III Сахна техникасы I Спектакль жана драманын анализи I Вокал II Грим Жалпы психология Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар I SAD/ADSD Жалпы кредит КРЕДИТ Т 1 1 0 2 2 2 0 0 2 П 4 2 2 0 0 0 2 2 0 К 3 2 1 2 2 2 1 1 2 - - 2 10 12 18 АЛТЫНЧИ СЕМЕСТР САБАКТЫН КОДУ САБАКТЫН АТЫ OYN-302 Актердук чеберчиликтин негиздери VI** (Ön Koşul: OYN- КРЕДИТ Т 1 П 4 К 3 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 - - 2 13 8 19 301) OYN-304 OYN-306 OYN-308 OYN-310 OYN-312 OYN-314 OYN-316 EĞT-306 SAD/ADSD Жалпы кредит Көркөм сөз II* Бий жана ритмика III** Театр тарыхы IV Сахна техникасы II Спектакль жана драманын анализи II Практика II История костюма Жалпы педагогика Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар II .

. • Кыргыз театрынын тарыхы. • Түрк театрынын тарыхы. «Театр тарыхы» сабагында өтүлүүчү темалар: • Чет элдик театрдын тарыхы. СЕМЕСТР ЖЕТИНЧИ СЕМЕСТР КРЕДИТ САБАКТЫН КОДУ САБАКТЫН АТЫ OYN-401 Актердук чеберчиликтин негиздери VII** (Ön Koşul: OYN- Т 1 П 4 К 3 1 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 4 2 1 2 2 2 3 - - 2 9 12 17 302) OYN-403 OYN-405 OYN-407 OYN-409 OYN-411 OYN-451 SAD/ADSD Көркөм сөз III* Бий I** Спектакль жана драманын анализи III Кичи форм режиссурасы I Менеджмент жана ТЗП экономикасы I Дипломдук иш I Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар III Жалпы кредит СЕГИЗИНЧИ СЕМЕСТР КРЕДИТ САБАКТЫН КОДУ САБАКТЫН АТЫ OYN-402 OYN-404 OYN-406 OYN-408 OYN-410 OYN-452 Актердук чеберчиликтин негиздери VIII**(Ön Koşul: OYN-401) Көркөм сөз IV* Бий II** Кичи форм режиссурасы II Менеджмент жана ТЗП экономикасы II Дипломдук иш II Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар IV SAD/ADSD Жалпы кредит Т 1 1 1 2 2 1 П 4 2 2 0 0 4 К 3 2 2 2 2 3 - - 2 8 12 16 ЖАЛПЫ КРЕДИТТЕР: 142 (*) – Белгиленген сабактар студенттер менен жекеме жеке өтүлөт.4. (**) – Белгиленген сабактар группа боюнча өтүлөт.

КЕСИПТИК ТАНДАЛМА САБАКТАР САБАКТЫН КОДУ OYN-319 OYN-321 OYN-323 OYN-318 OYN-320 OYN-322 OYN-324 OYN-326 OYN-415 OYN-417 OYN-419 OYN-421 OYN-412 OYN-414 OYN-416 САБАКТЫН АТЫ Окуу технологиясына жана окуу материалдарына даярдык көрүү Азыркы театр эстетикасы Эстетика Театр этикасы Шоу-бизнести пландоо Театр жана Мифология Абсурд театры Билимин аныктоо Актердук искусствонун теориясы Кичи форм драматургиясы Телережиссура чеберчилиги Окутуунун методикасы Кинорежиссуранын негиздери Массалык чаралардын негизги чеберчилиги Окутуунун практикасы КРЕДИТ* T П K 2 0 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .

Байыркы Египеттин. сөз жасоолорун өнүктүрүү сыяктуу иш аракеттерди азыркы заманга ылайык багыттоо . Египет.өнүгүүчү көнүгүүлөр. искусствону толук түшүнүү жөндөмдүүлүгү болуш керек. дене жана руханий саламаттыкты. маданий баалуулуктарды. Байыркы Чыгыштын маданияты. костюм. Турмуш жана костюм. ыкылас. актердук пластиктин таасирдүү камсыз кылуусу. Классицизм. Кытай. эсти өстүрүү көнүгүүлөрү. Кайра Жаралуу (Ренессанс) доорунун. театрды кабыл алып тим болбостон. контролдук сабактар үстүндө иштөө. музыканы. OYN-103 Сахна кеби I* (2 2 3) Сахна тилинин (кебинин) жалпы теориялык суроолору. Материалдык маданият. Актердук техниканын негизи жана маанилүү ыкмалары: негизи жана мектеп айырмасы – жаңы түргө өтүү жана сунуш кылуу. сүйлөө аппаратынын анатомия жана физиологиясы. үндү коюу. Байыркы Грециянын маданияты. Европанын орто кылымдык искусствосу. OYN-107 Культурология (2 0 2) Культурологиянын предмети. Кыргызстан жана Турцияда искусствонун өнүгүү бөтөнчүлүктөрү. маданияттын маңызы жана негизги функциялары. ING-101\RUS-101 Чет тили I (2 4 4) Студенттердин күнүмдүк жашоолорунда кездеше турган сөздөрдү эске тутуу. Костюм жана турмуш эпохасынын. байкоочулук. актердук чыгармачылыктын өзүнө таандык өзгөчөлүгү жана азыркы искусствонун аткаруу усталыгы тууралуу.КЫРГЫЗ – ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН КОНСЕРВАТОРИЯСЫ Багыты: АКТЕРДУК ИСКУССТВО Академиялык даражасы: БАКАЛАВР ОКУУ ПЛАНЫ БИРИНЧИ СЕМЕСТР OYN-101 Актердук чеберчиликтин негиздери I** (1 4 3) Актердук искусство жөнүндө маек. Агартуу доорунун. Эркин кыймыл. дем алуусу менен иштөө. материалдык маданияттын ар түрдүүлүгү. Двуречья. Рим. Байыркы Греция жана Римдеги актердук чеберчилик. Материалдык маданияттын маңызы жана жашоо формалары. бүткүл адамзат эрасынын аң-сезиминен иштелип чыккан иш-аракетин. Жалпы өсүп . Байыркы искусство: Байыркы Рим жана Байыркы Грециянын искусствосу. этюд менен иштөө. жарышуу чөйрөсү. Материалдык маданият жана табият чөйрөсү. Индия. Байыркы Мессопотамиянын. элдик турмуш жана театр. BES-105 Дене-тарбия (0 2 0) Адамдын физикалык. эрк жана активдүүлүк. OYN-111 Кыргыз адабияты (2 0 2) TAR-153 Ата-Мекен тарыхы (Кыргызстан тарыхы) I (2 0 0) Түркия Мамлекетинин тарыхы иштелип чыгат. Искусствонун агымы жана негизги багыттары. тактикасы. материалдык маданияттын өсүшү жана жаңылануунун бөтөнчүлүктөрү. Кайра Жаралуу доорунун. дене жана руханий саламаттыгы. Байыркы Кытайдын. оюн эрежелери. Актердук искусствонун келип чыгуу шарты (өбөлгөсү) жана драмалык театрдын актерлорлук өзгөчөлүктөрү.аракетин котролдоо. артисттик шык. XIX жана XX кылымдагы Европалык искусство. эс жана кыймыл. Түрк элдеринин келечекке үлгү болуучу актердук кесиби. социологиялык сапаттарды коомдук жашоодо жогорку деңгээлде даярдоо. Дисциплина жана жалпы билим берүү комплекс түшүнүгү. Индиянын искусствосу. OYN-105 Сахна кыймылы I** (0 2 1) Профессионалдык-прикладдык машыгуу жана техникалык-көнүктүрүү тарбиялоо комплекси жана билүү. Туура дем алуу техникасын өздөштүрүү. студенттин жогорку интелектуалдык ички дүйнөсүнүн көз карашынын өсүшү жана түзүлүшү. Техникасы. үндүүлөр менен машыгуу. OYN-109 Искусствонун тарыхы I (2 0 2) Алгачкы доордогу Байыркы Чыгыштын. артикуляциялык аппарат жөнүндө түшүнүү.

Үндүү жана үнсүздөрдү айтуу. Культурологиялык искусство. XX кылым искусствосундагы көркөмдүк багыт. Кыймыл көнүгүүлөрү. Көркөмдүк эпоха жана байыркы турмуш искусствосуна багыт. жарышуу чөйрөсү. предмети. Студенттин орто билиминдеги чет тил билимин бекемдөө. элестетилген предметтик кыймыл. искусствонун келечегин күн мурунтан көрүү. windows системасынын функциясы жана өзгөчөлүктөрү. ЭКИНЧИ СЕМЕСТР OYN-102 Актердук чеберчиликтин негиздери II** (1 4 3) Органикалык күч элементтери: кыймылды күүгө келтирүү. максаты жана көркөм маданияттын прогноз-методдору. Студенттин дүйнөдөгү технология жана көркөм өнөр жолдорун байкоого алып турушун. этюд менен иштөө. байкоочулук жана кабыл алуу. Искусство таануу түшүнүгү. көркөмдүкаксиология искусствосу сыяктуу. BIL-110 Информатика (2 2 3) Компьютердин тарыхы жана ушул күнгө чейин өнүгүү жолу. өнөктөшү менен бирге аракеттешүүсү. Контролдук сабактарга даярдык көрүү. Поза (дененин турушу). Кыймылдуу-вокалдык координация. оюн эрежелери. сунуш даярдоо программасынын колдонулушу. OYN-108 Искусствонун тарыхы II (2 0 2) Искусство маданияттын феноменисыяктуу. Этиштик жалгоолорду. Студенттердин өз адистик чөйрөлөрү жана темаларына карата түрдүү которуу иштерин жүргүзүү менен. искусствонун түрлөрү. Ритмикалык тарбиялоо. өнүктүрүлөт. OYN-110 TAR-154 Түрк адабияты (2 Ата-Мекен тарыхы (Түркия тарыхы) II (2 0 0 2) 0) Түркиянын тарыхы иштелип чыгат. Искусство жана массалык маалымат каражаттары. Искусство жана цивилизация. Дикция. Искусствонун эстетикалык негизи жана анын өзүнчө бөлөк түрлөрү. Искусство социологиясы. e-mail. дене жана руханий саламаттыкты. сын атоочторду. Контролдук сабактардын үстүндө иштөө. Техникасы. Искусство социалдык кубулушсыяктуу. Таасирдүү өсүштү колго алуу. социологиялык сапаттарды коомдук жашоодо жогорку деңгээлде даярдоо. компьютердин маанилүүлүгү. ftp колдонулушуу интернет желекчеси. “сөз” программасынын колдонулушу. Пластика. Искусстводогу универсалдуулук. көркөм сүйлөшүү жана маданият. булчуң этти кысууда чыдамдык көрсөтүү. дене жана руханий саламаттыгы. кыялдан чыгарылган кыймыл шаттары. орфоэпиянын жана башка белгилерин айта билүү. эс жана cезим. Кыймыл көнүгүүлөрүнүн татаал техникасы.менен иш-аракеттер жүргүзүлөт. тактикасы. кеп жана үндүн өсүшүнө машыгуу үчүн көнүгүүлөрдүн комплекстүү системасы. чычкан жана башка системалардын колдонулушу. искусство маданияттын феномени сыяктуу. Басышы жана келбети. Кыймылдуу кептин координациясы. анын кесиптик изилдөө иштерин жүргүзө алышы үчүн керектүү негизде чет тили бекемделип. художниктин личносу. BES-106 Дене-тарбия (0 2 0) Адамдын физикалык. Орфоэпия боюнча методика иштери. Билим берүү тил лабораториялык иштери жана ишчаралар аркылуу жүзөгө ашат. ING-102\RUS-102 Чет тили II (2 4 4) . кесиптик жолун эл аралык чөйрөдө өнүктүрүш үчүн багытталат. OYN-104 Сахна кеби II* (2 2 3) Орфоэпия. физикалык темпо-ритм кыймылы. компьютер адистеринин аныктамалары. Искусство жана массалык коммуникация каражаттары. OYN-106 Сахна кыймылы II** (0 2 1) Психо-физикалык сапат. клавиша. Кептик образдын мүнөздөмөсү. негизги түшүнүктөр. маданият тарыхында художниктин эволюциялык статусу. Кыймыл көнүгүүлөрүнүн жөнөкөй техникасы.

-V к. Скриба. Кайра Жаралуу доорундагы театр (XVI-XVII кк. батыш жана Борбордук Азия философияларын камтыйт. Соңку өнүгүү доорундагы орус музыкасы үчүн «Алибеттүү топчонун» мааниси. жаңылтмачтар. сөз жасоолорун өнүктүрүү сыяктуу иш аракеттерди азыркы заманга ылайык багыттоо менен иш-аракеттер жүргүзүлөт. Азыркы заманбап жана классикалык традиция. Макреди. Музыка коомдук аң сезимдин формасысыяктуу. Орто кылым театры (V-XV кк.б. ING-201/RUS-201 Чет тили III (2 2 3) Студенттердин күнүмдүк жашоолорунда кездеше турган сөздөрдү эске тутуу.ч. подтекс.ч. Студенттердин өз адистик чөйрөлөрү жана темаларына карата түрдүү которуу иштерин жүргүзүү менен.э. дем алуу менен иштөө көнүгүүлөрү. Үзүндүлөр үстүндө иштөө. Мериме. OYN-205 Сахна күрөшү I** (0 2 1) Студенттерди найза. Музыка тарыхынын башка дисциплиналар менен байланышы. Макалдар.). анын кесиптик изилдөө иштерин жүргүзө алышы үчүн керектүү негизде чет тили бекемделип. Бальзак. сахна жыгылуусуна. Горький театрлары. Виньи. Философиянын тарыхы чыгыш. OYN-211 Түрк адабияты SOB-201 Философия (2 0 (2 2) 0 2) Философия сабагы эки бөлүмдөн турат: Философиянын тарыхы жана философиянын теориясы. студенттин биомеханиканын негизин өздөштүрүүгө окутуу. Этиштик жалгоолорду. кылыч өңдүү куралдар менен жекеме-жеке чыгып кагылышуу-чабышууга: негизги чыгыштык жекеме-жеке күрөшкө. кесиптик жолун эл аралык чөйрөдө өнүктүрүш үчүн багытталат. Студенттердин өз адистик чөйрөлөрү жана темаларына карата түрдүү которуу иштерин жүргүзүү менен. Голсуори. ҮЧҮНЧҮ СЕМЕСТР OYN-201 Актердук чеберчиликтин негиздери III** (1 4 3) Өз ара оозеки аракеттешүү: Угуу жана уга билүү. Ибсена. Философиянын тарыхында эски доордон баштап ХХ кылымга чейин созулган философиянын доорлорунун өзгөчөлүктөрү чагылдырылат. OYN-207 Театр тарыхы I (Чет элдик театрдын тарыхы) (2 0 2) Байыркы театр (V к. Дикция. OYN-203 Сахна кеби III* (2 2 3) Кептик аппараттын гигиенасы. анын кесиптик изилдөө иштерин жүргүзө алышы үчүн керектүү негизде . физикалык кыймыл-оозеки кыймылдын негизи (уңгусу). Студенттин орто билиминдеги чет тил билимин бекемдөө. Шелли. көрсөтүлгөн сабактарга даярдык көрүү. Ростан. Гоцци. Чехов. сын атоочторду жана орфоэпиянын башка белгилерин туура айтуу. кубулжутуп макалдатып айтылган сөздөр.). Дюма.б. бокско. Студенттин орто билиминдеги чет тил билимин бекемдөө. Билим берүү тил лабораториялык иштери жана ишчаралар аркылуу жүзөгө ашат. кесиптик жолун эл аралык чөйрөдө өнүктүрүш үчүн багытталат. Агартуу доорундагы театр (XVIII к. Романтикалык искусство. өнүктүрүлөт.). Студенттин дүйнөдөгү технология жана көркөм өнөр жолдорун байкоого алып турушун. Эсхил. Студенттин дүйнөдөгү технология жана көркөм өнөр жолдорун байкоого алып турушун. Байрон. сөз жасоолорун өнүктүрүү сыяктуу иш аракеттерди азыркы заманга ылайык багыттоо менен иш-аракеттер жүргүзүлөт. Шекспир. Батыш-Европа классикасынын композиторлору. «элес» кинолентасын түзүү. үн. Шоу. OYN-209 Музыка тарыхы I (2 0 2) Жалпы билим берүү системасындагы курстун мааниси. Тарыхый шарттарда гүлдөгөн Еврипида. сөздүктөр менен иштөө. кыскача күлкүлүү аңгемелер. Метерлинка.). Чыгыштын музыка искусствосундагы эмгек сиңирген ишмерлери.Студенттердин күнүмдүк жашоолорунда кездеше турган сөздөрдү эске тутуу. акробатикалык көнүгүүлөргө.э. сахна техникаларын ташууга. Гюго. Софокл. Ионэска.

OYN-208 Театр тарыхы II (Чет элдик театрдын тарыхы) (2 0 2) XIX жана XX кылымдын биринчи жарымындагы театр. Мейерхольда. келечек ойлорду аткаруу. сахна кыймылынын(аракетинин) логикасы: Мүнөз жана мүнөздүүлүк: жанр. Кыргызстандын азыркы заманбап музыка маданияты. Таирова. Билим берүү тил лабораториялык иштери жана ишчаралар аркылуу жүзөгө ашат. стиль. көргөндү тапшыруу. Жалпы студентти тарбиялоо системасында музыка тарыхы. драмалык чыгармалар жана анын сахнада ишке ашыруусу: режиссердун оюн орундоо жана түзүү: импровизациялоо: топтор жана мизансценалар. Түрк цивилизациясынын өнүгүү тепкичтери жана өзгөчөлүктөрү. Васильев. Орто жана Түштүк Америка.чет тили бекемделип. ING-202/RUS-202 Чет тили IV (2 2 3) Студенттердин күнүмдүк жашоолорунда кездеше турган сөздөрдү эске тутуу. автордук текст аркылуу аткаруучулардын угуучуларга мамиле кылуу ыгын өздөштүрүү. Сезим темпин иштеп чыгуу. Станислав. Дунаевский. өнүктүрүлөт. классикалык мурас пьеса үзүндүлөрүнүн үстүндө иштөө. Батыш цивилизациясы. көрүүчүлөргө сөз менен активдүү таасир калтыруу. материалдык ролдун анализи. OYN-214 Практика I (0 0 0) TAR-202 Дүйнөлүк жана түрк цивилизациясы (2 0 2) Өткөндөн бүгүнкү күнүбүзгө чейин адамзаттын басып өткөн цивилизациясынын изилдениши. темп жана кыймыл(аракет) ритми. анын көз карашынын түзүлүшү. Xренникованын чыгармачылыгы. Студенттин дүйнөдөгү технология жана көркөм өнөр жолдорун байкоого алып турушун. Товстоногов. сүйлөө маданияты. ТӨРТҮНЧҮ СЕМЕСТР OYN-202 Актердук чеберчиликтин негиздери IV** (1 4 3) Ишке ашыруу элементтеринин үстүндө иштөө: дене маданияты. OYN-206 Бий жана ритмика I** (1 2 2) Ритмиканын премети жана милдети. OYN-204 Сахна кеби IV* (2 2 3) Ар кандай регистрде үндү машыктыруучу көнүгүүлөрүн өздөштүрүү. Прокофьева. Советтик композиторлор (Захаров. элдик. Студенттин орто билиминдеги чет тил билимин бекемдөө. Ыраакы Чыгыш. Немировича-Данченко. Стреллер. жыйнактуу угулган тексттик композицияларды пайдалана билүү. Дүйнөлүк цивилизациялардын ичинен Түрк цивилизациясынын өнүккөн жери. актердук үн коюу негизи сыяктуу. Шостакович. Студенттердин өз адистик чөйрөлөрү жана темаларына карата түрдүү которуу иштерин жүргүзүү менен. Гинкас. Пахмутовдун) ырчылык чыгармачалыгы. жана жашоого демократиялык мамилеси. Додин театрлары. OYN-210 Музыка тарыхы II (2 0 2) Совет мезгилиндеги музыканын тарыхы. Xачатурян.б. Ак Деңиз. кесиптик жолун эл аралык чөйрөдө өнүктүрүш үчүн багытталат. OYN-212 Вокал I (1 2 2) Вокал. сөз жасоолорун өнүктүрүү сыяктуу иш аракеттерди азыркы заманга ылайык багыттоо менен иш-аракеттер жүргүзүлөт. Мильтинис. Тарыхый шарттарда гүлдөгөн Брехта. Вокал жана актердун интонация менен айткан кеби. эстрадалык.) театр. күчтүү жана күчсүз жана башка узагыраак ритмди сезүү. Вокал. Вахтангов. Соловьев-Седой. Классикалык станок: мүнөздүү станок: бий искусствосунун маңызы: тарыхыйтурмуштук. классикалык бий ж. анын кесиптик изилдөө иштерин жүргүзө алышы үчүн керектүү негизде . жаңы мезгилдеги (1945-2008 жж. Турциянын музыкалык искусствосу. артисттин үн тембринин түзүлүшүнүн башкы компоненти сыяктуу. Крега. Өздүк аккомпонимент үстүндө аткаруусу.

OYN-307 Театр тарыхы III (Кыргыз театрынын тарыхы) (2 0 2) Кыргыз театр искусствосунун башаты жана жаралышы. БЕШИНЧИ СЕМЕСТР OYN-301 Актердук чеберчиликтин негиздери V** (1 4 3) Ролдор менен иштөө. сахнадан тышкаркы жашоо ролдорун. личность жана личность аралык байланыш. пьеса менен танышуу. Акустикалык өсүү жана байыркы амфитеатр. Монолог жана диалог жөнүндө түшүнүк. Өздүк психология. драматургдун. XVII-XIX жүз жылдык түрк коомунун жүрүм-турум стили. Спектакль жана драманын кампозициясы: экпозиция. накладокторду колдонуунун жана даярдоонун технологиясы. күчтүү жана күчсүз жана башка узагыраак ритмди сезүү. Спектакль жана драманын фабуласы. Режиссердун. Париктерди. ролдордон тышкаркыларды аныктоо. Психлогиянын тармактары. тритоганисттердин котурналары. OYN-305 Бий жана ритмика II** (0 2 1) Ритмиканын предмети жана милдети. орус. OYN-313 Вокал II (0 2 1) Актердун добуш коюу негизи . кульминация жана финал. Сезим темпин иштеп чыгуу.вокал. меиоду. Ыр менен жазылган чыгармалар жана алардын үстүндө иштөөнүн өзгөчөлүктөрү. Вокал жана актердун интонация менен айткан кеби. Эмоция. Кабыл алуу. Психологиядагы негизги багыттар. Сезимдүүлүк жана сезимсиздик. жасалгоолордун жардамы менен актердун сырткы келбетин өзгөртүү искусствосунун тарыхы. чалгындоо кыймылынын принциптерин өздөштүрүү. артистин үн тембринин түзүлүшүнүн башкы компоненти. девтероганисттер. Индивидуалдык жана социалдык мүнөздүү образды түзүүдө гримдин таасири. Батыш-европа. Мээ жана психика. Интелект жана ой-жүгүртүү. Вокал.) кыргыз театры. партитуралык аракеттерди. жабыштырууларды. париктердин. Көңүл коюуу. өнүктүрүлөт. Кыргыз театрынын 30-чу. Мүнөз. жалпы байланышуу механизми жана принциптери. OYN-311 Спектакль жана драманын анализи I (2 0 2) Пьесанын тема жана идеясы. Адамзат аң-сезиминин табияты. художниктин ой-пикири менен байланышкан гримдик изиденүүдө актердун катышуусу. Мотивация. Психикалык процесстер. Өтмө аракет (таасир) тууралуу түшүнүк. пластикалык чач жабыштыруунун. сырткы жашоо ролунун протоколу. Кыялдануу. Элестетүү. OYN-309 Сахна техникасы I (2 0 2) Сахна талаасында артистке таасирдүүлүк берүүчү алгачкы ыкма сыяктуу-байыркы грек протоганисттер.Сезим. OYN-315 Грим (0 2 1) Гримдөө краскаларынын. Көркөм-адабий материалдардын үстүндө иштөөнүн өзгөчөлүктөрү. Адамзатынын өз ара байланышуу психологиясы. Жаңы мезгилдеги (1960-2008 жж.чет тили бекемделип. Подиум жана башка сахнага ылайыкталуулардын пайда болуусу. Билим берүү тил лабораториялык иштери жана ишчаралар аркылуу жүзөгө ашат. Борбордук нерв системасынын касиети. Образдар жана алардын мазмуну. Жөндөмдүүлүк. Сахна интерпретациясынын алгачкы адабий башаттан айырмасы. 40-чы. түзүлүшү жана функционалдашы. Темперамент. сахналаштырылган сөздөрдүн үстүндө практикалык иш жүргүзүү. группалык личность. Постановканын. Жүрүм-турум жана психологиянын генетикалык формасы. кичине группа жана коллектив. Сүйлөө. Көркөм сөз искусствосундагы режиссура. Эске тутуу. Анын илим системасындагы орду. Эрк. 50-чү жылдардагы өнүгүүсү жана пайда болуу өзгөчөлүктөрү. үзүндү пьесалардын. Кыргыз фольклордук театрынын жанры жана түрлөрү. EĞT-303 Жалпы психология (2 0 2) Психологиянын предмети. Пьеса жана анын сахналык интерпретация. Аккомпонимент үстүндө ыктыярдуу аткаруу. . Драма жана спектакльдин негизи сыяктуу күч (таасир) жана конфликт саналат. өсүү. пикир алышуу. Сахна коробкасы – сахна техникасынын башталыш эволюциясы. обьектиси. Классикалык станок: мүнөздүү станок. OYN-303 Көркөм сөз I* (1 2 2) Көркөм-адабий чыгарармаларды аткаруудагы даярдык көрүү процесси. кыргыз.

Драматургиянын регламенттүү схемасы (К. окуяны аныктоонун Станиславдык жолу (ыгы). «Конфликттүү факт» жана окуялар». сүйлөө интонациясынын закону. сахнага өтүү. Мизансценанын жаралышы. Образдуу түзүлгөн ролдун үстүндө жана өзү менен иштөө циклинин аякталышы.б. OYN-403 Көркөм сөз III* (1 2 2) Көркөм сөз искусствосунун жана актердук искусствонун жалпы оозеки аракетинин негизи жана спецификалык бөтөнчөлүктөрү. элдик. Биринчи «көрүү» жана режиссердук ой. мүнөздүүлүккө ээ болуу. азыркы заман темасына жараша дипломдук спектакль курсуна даярдык көрүү. Сюжетсиз литмонтаж. OYN-306 Бий жана ритмика III** (1 2 2) Бий искусствосунун негизи: тарыхый-турмуштук. OYN-407 Спектакль жана драманын анализи III (2 0 2) Спектаклдин «чыгыш окуясы». Фрейтаг ж. эстрадалык.SAD/ADSD Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар I (- - 2) АЛТЫНЧИ СЕМЕСТР OYN-302 Актердук чеберчиликтин негиздери VI** (1 4 3) Сөз үстүндө иштөө. жаңы мезгил театрынын туулушу. сахна кебинин эрежелерин жана закондорун билүү методикасы. OYN-312 Спектакль жана драма анализи II (2 0 2) Драматургия жана театр искусствосу.б.).турмуштук. Сунуштук кырдаал жана окуялар. Убактылуу белги боюнча «окуяны» ачып көрсөтүү. кыймыл ролунун логикасын түзүү. OYN-314 Практика II (0 0 0) OYN-316 История костюма (2 0 2) EĞT-306 Жалпы педагогика (2 0 2) SAD/ADSD Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар I (ЖЕТИНЧИ СЕМЕСТР - 2) OYN-401 Актердук чеберчиликтин негиздери VII** (1 4 3) Өтмө таасирди аныктоо жана милдеттен тышкаркы ролдор. логика эрежеси. «башкы окуясы» окуялык ирети. импровизация: профессионалдык этика. Бий искусствосунун негизи: тарыхый. Жашоо процессинин жетилүү конфликти жана драма кыймылнын жетилүү конфликти. Искусствонун вахтангалык багыты жана кыймыл анализинин методу. Станиславский. OYN-405 Бий I** (0 2 1) Классикалык станок: мүнөздүү станок. Г. Түрдүү белгиде композициянын түрлөрү жана классификациясы. ролдор гигиенасы. Көркөм сөз элесинин музыкалык жана пластикалык чечими. Композициялык сюжет. классикалык бий ж. сунушталган кырдаалдарды тереңдетүү. классикалык бий ж. Дипломдук спектаклдин үстүндө иштөө. OYN-304 Көркөм сөз II* (1 2 2) Коллективдүү студияда көркөм окуу логика закону. Таасир каражаттары. элдик. эстрадалык. окуяларды жана фактыларды баалоо. Композицияны аткарууда режиссердук оңдоо. OYN-308 Театр тарыхы IV (Түрк театрынын тарыхы) X-XX жүз жылдык театр. Режиссердук ойдун көп кырдуу мүмкүнчүлүктөрү жана «кыймыл анализинин» методу.б. OYN-409 Кичи форм режиссурасы I (2 0 2) . (2 0 2) OYN-310 Сахна техникасы II (2 0 2) Азыркы заманбап театрынын жабдуулары жана техникалык коопсуздуктары. «негизги окуясы».

Эстрада элесинин негизги формалары: Аттракциондорду. OYN-411 Менеджмент жана ТЗП экономикасы I (2 0 2) Азыркы башкаруу билиминин элементи. Театралдык оюн көрсөтө турган жайлар чарбасынын механизми. коммерциялык эсепти пландоо. режиссердук кесиптин ар кандай этабындагы иштелген материал үстүндө кино-материалдарды колдонуу. баалоо жана акыл-ой чөйрөсүнө баа жасоо механизми. «Иерархия». Көркөм сөз боюнча мамлекеттик экзамен программасынын үстүндө иштөө. конроль. принциптери. конроль. «Классикалык». Кыргызстанда жана Турциядагы театралдык искусство чөйрөлөрүн финансылоо проблемасын аныктоо. пьеса үзүндүлөрүнүн. Постановка. принциптери. инсценировка. «Башкаруу инсрументтери». (1 SAD/ADSD Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар III 4 (- 3) - 2) СЕГИЗИНЧИ СЕМЕСТР OYN-402 Актердук чеберчиликтин негиздери VIII** (1 4 3) Баардык курс ичинде (классикалык мурас пьесалары) дипломдук спектакльдин үстүндө иштөө. (1 SAD/ADSD Кесиптик тандалма сабактар/ Кесиптик тышкары тандалма сабактар IV 4 (- 3) - 2) . уюм. коммерциялык эсепти пландоо. «Башкаруу инсрументтери». «Классикалык». OYN-452 Дипломдук иш II Дипломдук спектаклдин үстүндө иштөө. «Административдик» Теориялык башкаруу мектебинин логикалык бөтөнчөлүктөрү. фонограмма үстүндө иштөө: режиссердук экспликацияны жана адабий сценарийди түзүү: уюшулган группа менен иштөө. OYN-410 Менеджмент жана ТЗП экономикасы II (2 0 2) Азыркы башкаруу билиминин элементи. Кыргызстанда жана Турциядагы театралдык искусство чөйрөлөрүн финансылоо проблемасын аныктоо. «Административдик» Теориялык башкаруу мектебинин логикалык бөтөнчөлүктөрү. баалоо жана акыл-ой чөйрөсүнө баа жасоо механизми. OYN-451 Дипломдук иш I Дипломдук спектаклдин үстүндө иштөө. Жылдык продукция берүү. сүйлөө багытынын үстүндө иштөө. OYN-406 Бий II** (1 2 2) Дипломдук спектакльдин бий эпизоду жана пластикалык балетмастерлердин чакыруусунун үстүндө иштөө. уюм. «Иерархия». Театралдык оюн көрсөтө турган жайлар чарбасынын механизми. OYN-408 Кичи форм режиссурасы II (2 0 2) Аткаруу составы менен. OYN-404 Көркөм сөз IV* (1 2 2) Көркөм сөз искусствосу жана режиссура. «Ыңгайлуу жагдай» башкаруунун методологиясы. эпизоддорду монтаждоо: видеоряд. Заказчиктер менен иштөө. номерлерди. Менеджменттин укуктук-уюм аспектиси жана анын максаттуу иштөөнүн технологиясы жана стратегиясы. фонограмма үстүндө иштөө. «Ыңгайлуу жагдай» башкаруунун методологиясы. Менеджменттин укуктук-уюм аспектиси жана анын максаттуу иштөөнүн технологиясы жана стратегиясы.

КЕСИПТИК ТАНДАЛМА САБАКТАР OYN-319 Окуу технологиясына жана окуу материалдарына даярдык көрүү (2 0 2) OYN-321 Азыркы театр эстетикасы (2 0 2) OYN-323 Эстетика (2 0 2) OYN-318 Театр этикасы (2 0 2) OYN-320 Шоу-бизнести пландоо (1 2 2) OYN-322 Театр жана мифология (2 0 2) OYN-324 Абсурд театры (1 2 2) PVM-326 Билимин аныктоо (2 OYN-415 Актердук искусствонун теориясы (2 OYN-417 Кичи форм драматургиясы (1 2 OYN-419 Телережиссура чеберчилиги (2 0 PVM-421 Окутуунун методикасы 0 2) OYN-412 Кинорежиссуранын негиздери (2 0 OYN-414 Массалык чаралардын негизги чеберчилиги (1 2 PVM-416 Окутуунун практикасы 2 2) (2 (1 0 2) 0 2) 2) 2) 2) 2) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful