You are on page 1of 77

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Ce este profesia contabilă?

Profesia contabila este reglementata juridic la nivel european de Directiva 89/48/CEE, inlocuita de Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale, iar la nivel national de OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata. Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor, serviciilor care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza, precum si organismele lor profesionale. Profesia contabilă este o profesie reglementată în toate statele membre din UE. Accesul la profesie se obţine prin autorizare de către autorităţile competente din statul membru desemnat în conformitate cu prevederile legislative, de reglementare sau statutare ale acelui stat, pentru a obţine totodată o calitate profesională condiţionată de buna practică în domeniu. Calificări profesionale pentru contabili la nivel european: - de calificare a pregătirii- deţinătorul a terminat un anumit curs de educaţie şi pregătire – element esenţial în obţinerea calificării funcţionale. - de calificare funcţională – calificare profesională care permite deţinătorului să exercite îndatoririle specifice la care numai această calificare permite accesul. Calificarea funcţională nu este de obicei incompatibilă cu deţinerea altor calificări profesionale care pot asigura deţinătorului accesul la un domeniu mai larg de activităţi. Profesia contabilă fiind o profesie liberă şi autonomă acolo unde există liberate şi democraţie, asumându-şi riscul compensării, experţii contabili trebuie să-şi îndeplinească activităţile independent şi liber indiferent de modul în care sunt constrânse, limitate şi impiedicate, libertatea, independenţa, autonomia şi conducerea democratică. Este sarcina organismelor profesionale de a reflecta şi a asigura capacitatea comună a membrilor profesiei şi solidaritatea profesiei. 2. Care sunt principalele activităţi componente ale profesiei contabile? Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila sunt urmatoarele: Tinerea contabiliattii. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatilor financiare. Audit statutar. Alte lucrari de audit financiar contabil. Management financiar contabil. Servicii fiscale. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderii. Evaluari de intreprinderi si titluri. Alte srvicii contabile. Diversitatea profesiei contabile este o realitate foarte importanta, chiar daca in anumite organizatii profesionale membrii se ocupa in fapt de una singura sau de foarte putine dintre aceste activitati. Sfera de activitati a profesiei contabile acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitate, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala si consiliere in investitii. Dintre toate activitatiile componente ale profesiei contabile numai auditul statutar este in mod obligatoriu organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control. Alte servicii furnizate exclusiv de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt: - resurse umane si administrative: intocmirea statelor de plata, proceduri de control intern, relatii cu institutiile de securitate sociala, asistenta in litigiile legate de resursele umane, recrutate etc.; - misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala; - servicii financiare: evaluarea afacerilor, verificarea financiara prealabila, analiza investitiilor, planificarea financiara, restructurarea datoriilor si recapitularizarea, gestionarea protofoliului, controlul administrativ si financiar, brokerajul etc.; - servicii juridice: intocmirea documentelor juridice pentru persoane fizice, sprijin juridic si administrativ pentru Adunarea generala, consiliere privind Legea companiilor etc. 3. Cum se clasifică profesioniştii contabili? Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in: -dependenti, cu statut de angajati; -independenti sau liber profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual; - in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii, in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderiilor. 4. Ce înţelegeţi prin audit în general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? Prin audit, în general, se înţelege “examinarea profesională a unei informaţii , efectuata de o persoana competenta si independenta in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate: standard, norma sau reglementare” . Elementele fundamentale fara de care activitatea nu poate fi definita ca fiind un audit sunt : - examinarea este strict profesionala si presupune colectarea si evaluarea unor probe privind informatia/informatiile examinata/examinate; - persoana care examineaza trebuie sa detina competenta necesara si as fie independenta; - obiectul examinarii: orice informatie economica, tehnica, tehnologica, financiara, fiscala, juridica etc.; - scopul examinarii: emiterea unei opinii, care consta in determinarea si raportatrea gradului de conformitate a informatiei la criteriul de calitate prestabilit; - calitatea opiniei: motivata; - criteriul de pareciere: un standard, o norma sau o reglementare. Prin audit financiar se intelege “orice interventie cu caracter de control, analiza, verificare, cercetare sau studiu in contabilitatea unei entitati, efectuata de un profesionist contabil competent si independent” daca celelalte elemente fundamentale ale definitiei auditului in general sunt reunite. 2

Altfel spus , “auditul financiar este auditul in general, cu precizarea ca obiectul examinarii il constituie informatia financiar contabila, iar persoana competenta si independenta trebuie sa fie profesionist contabil”. Prin audit statutar se intelege “examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela clara si completa a pozitiei, a situatiei financiare si a performantelor financiare, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit”. 5. Care sunt aşteptările publicului de la un audit statutar? Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale prin oferirea unei reasigurari referitoare la cinci aspecte care privesc intreprinderea: -acuratetea situatiilor financiare; -continuitatea activitatii si solvabilitatea firmei; -existenta/inexistenta unor fraude; -respectarea de catre firma a reglementarilor specifice si generale; - comportamentul responsabil al firmei fata de problemele legate de mediu si problemele sociale. 6. Ce este auditul intern? Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de aplicare a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control intern al entitatii. Aceasta activitate poate fi realizata printr-un compartiment distinct al entitatii sau externalizata prin profesionisti contabili independenti. Controlul intern al unei intreprinderi constituie un obiectiv al auditului intern si un mijloc pentru realizarea obiectivului auditului statutar. 7. Care sunt deosebirile fundamentale între auditul intern şi auditul statutar? Auditul intern si auditul statutar sunt doua activitatii complementare in care sunt antrenati profesionistii contabili. Conceptual, exista deosebiri esentiale intre cele doua tipuri de audit, cum ar fi : Statutul : Auditorul intern face parte din structurile intreprinderii; auditorul statutar este un prestator de servicii independent juridic de intreprindere. Beneficiarii auditului: Auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii;auditorul statutar face certificarea situatiilor financiare in folosul tuturor utilizatorilor situatiilor financiare. Obiectivele auditului:Obiectivul auditorului intern este sa aprecieze bunul control asupra activitatilor intreprinderii; obiectivul auditorului statutar il constituie certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a conturilor, situatiei financiare si rezultatelor intreprinderii.Pentru atingerea acestor obiective auditul statutar va trebui sa aprecieze si el dispozitivele de control intern ale intreprinderii; deci controlul intern este pt auditul statutatr un mijloc in timp ce pentru auditul intern este un obiectiv. Domeniul de aplicare al auditului: Auditul statutar inglobeaza tot ceea ce participa la inglobarea rezultatelor si la elaborarea situatiilor financiare, insa in toate functiile intreprinderii; auditul intern 3

impozitarea corporativa. Prevenirea fraudei: deosebit de obligatiile legale de divulgare. inventare etc. profesia contabila este principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectoarele de afaceri Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile in ansamblul ei si sunt oferite in interesul public. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impozite in tarile in care detin active si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o consultanta corespunzatoare.are un domeniu de aplicare mai vast : cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii. In prezent. desi nu are drept scop descoperirea fraudelor.formularea unui sfat sau asistarea clientilor in orice problema fiscala. legislatia fiscala devine tot mai sofisticata si se exprima printr-un set complex de reguli care implica o varietate de impozite directe si indirecte. reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor.impozitul pe castiguri de capital etc. Independenta : independenta auditorului statutar este cea a titularului unei profesii liberale. reflectand mediul de afaceri si sectorul public. Cele mai frecvente sarcini sunt: 4 . ei actioneaza in perioada propice elaborarii situatiilor finaciare si au de regukla aceiasi interlocutori. el este independent fata de structurile auditate. iar auditul statutar este permanent. Activitatea fiscala . este juridica si statutara.TVA. analize. De asemenea. În ce relaţie se află profesia contabilă şi fiscalitatea? Profesia contabila inca de la inceputurile mediului de afaceri modern a lucrat cu impozitarea clientilor ca fiind unul dintre serviciile sale fundamentale. iar auditul intern este permanent.la inceputurile profesiei contabile legislatia fiscala era destul de directa. auditul statutar se preocupa de orice frauda de indat ace aceasta are sau se presupune ca are o influenta asupra situatiilor financiare.in special cu privire la impozitarea personala. dar nu si fata de conducerea entitatii. acopera la randul ei o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale. este una absoluta. suspectand si adancind controlul pentru orice nerespectare a procedurilor de control intern.ca parte componenta a profesiei contabile. 8.. ci si toate dimensiunile acestor functii. Serviciile de consiliere fiscala au o arie larga de aplicabilitate deoarece orice operatiune angajata de o intreprindere sau de o persoanava avea implicatii fiscale. Metoda : auditorii statutari isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate. iar din punct de vedere relational .metoda auditorilor interni este specifica si originala. Periodicitatea auditurilor: auditorii statutari nu sunt prezenti in intreprindere. indepententa auditorului intern este restrictiva. auditorul intern lucreaza tot timpul in intreprinderea sa si schimba frecvent interlocutorii. are o mai mare posibilitate de prevenire a fraudelor. avand o arie mult mai larga de lucru. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile. pe baza de comparatii. planificare si consultanta fiscala. adaptata la cultura intreprinderii. Consiliera fiscala inseamna furnizarea unei opinii . auditul intern este periodic. internationalizarea afacerilor si miscarile mai mult sau mai putin libere de capital au impus guvernelor sa isi protejeze baza fiscala cu reguli din ce in ce mai complexe. Din punct de vedere al prezentei in intreprindere auditul statutar este periodic. auditul intern .

reglementarea este necesară pentru acertifica faptul că serviciile contabile de pe piaţă sunt de calitate adecvate. Rolul organismelor profesionale se regăseşte în cele trei comandamente de bază ale acestora: Educaţia: asigurarea unei dezvoltări profesionale continue a membrilor săi. 10. ceea ce implică: * adoptarea de standarde profesionale tehnice.in afara furnizorului si beneficiarului de servicii contabile exista si terte parti care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii contabile. Legea securităţii financiare în Franţa).Calitatea serviciilor furnizate de membrii săi. Reglementarea poate fi un mijloc eficace de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte aferente pietei serviciilor contabile cel putin datorita urmatoarelor cauze: .atitudinea şi etica celor implicaţi în această profesie. aptitudinile. etc. Necesitatea reglementării şi natura acestei reglementări depind de: . Reglementarea unei profesii este un răspuns precis la nevoia de Standarde sigure. . capacitatea ei de a răspunde efectiv şi eficient cererilor economiei şi societăţii. evaluarea implicatiilor fiscale ale unei operatii sau tranzactii. creditorii. Cum explicaţi necesitatea reglementării profesiei contabile? Modul in care ar trebui reglementata profesia contabla a constituit in ultimii ani subiectul multor dezbateri si in consecinta au avut loc multe schimbari deoarece profesionistii contabili .în general. Aria de acoperire a reglementării profesiei.in scopul gestionarii optime a obligatiilor fiscale in conformitate cu legislatia aplicabila.existenta unui dezechilubru in ceea ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile contabile si furnizorul acestor servicei care dispune de experienta profesionala. clientii lor. este definită şi judecată prin cunoştinţele. sugerarea acordurilor sau planurilor eficinta in domeniul fiscal. precum investitorii. Reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: -Cerinţele de acces şi certificarea sau autorizarea. -Cerinţele referitoare la educaţia continuă. Calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor. 9.Profesia însăşi. -Standardele profesionale şi etice pe care profesioniştii contabili trebuie să le respecte. care să fie îndeplinite de membrii acelei profesii. 5 . planificarea fiscala. * nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractaţi ai serviciilor contabile. adoptarea de reguli etice. -Condiţiile de piaţă în care activează profesia. organismele lor profesionale si guvernamentale cauta sa se asigure ca profesia contabila continua sa furnizeze servicii de inalta calitate si contribuie la cresterea si dezvolatre economica globala. . -Monitorizarea comportamentului profesioniştilor contabili. Etica: comportamentul deontologic al membrilor sai. O profesie. (Legea Sarbanes-Oxley în SUA.Intocmirea declaratiilor de impozitare. asistenta la negocieri cu autoritatile fiscale si cu completele de judecata.

Modalităţi de implementare a reglementării profesiei. Autoreglementarea şi reglementarea externă trebuie să se comporte în aşa fel încât să fie complementare. Modalităţi de combinare între autoreglementare şi reglementarea externă: . Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei. implementată consecvent şi just. adică trebuie să fie: proporţională. trebuie sa fie:  Proportionala. iar guvernul sau o agenţie independentă.  sa nu fie impotriva competitiei.  Transparenta. pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practice Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei.fie prin intermediul unei agenţii independente. . specifică economiilor liberale: Organismul profesional este recunoscut de guvern. să nu fie împotriva competiţiei. nediscriminatorie. 3. utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare. care îi deleagă responsabilitatea de a reglementa profesia. căreia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare. segmentată în funcţie de ţinta sa.Autoreglementarea împreună cu supravegherea întreprinsă de o agenţie independentă: supravegherea este complementară reglementării şi o întăreşte.  supusa unei examinari periodice. şi nu să se concureze.  precisa. cat si nevoilor economiei in general. Efectul unei reglementari bine elaborate va consta in furnizarea asigurarii potrivit careia natura si calitatea serviciilor contabile raspund atat nevoilor beneficiarilor. 12. precisă. transparentă.  segmentata in functie de tinta sa. Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii: 1. Autoreglementarea. pentru alte aspecte. Combinarea intre autoreglemantare si reglementarea externa poate depinde de urmatorii factori : 6 .-Sistemele şi procedurile disciplinare în cazul în care profesioniştii contabili nu îndeplinesc cerinţele de mai sus. Care sunt condiţiile de calitate a reglementării profesiei contabile? Reglementarea trebuie să fie de calitate pentru a răspunde interesului public. fie prin intermediul unei agenţii guvernamentale.  implementata consecvent si just. 11. Coreglementarea: Reprezintă o combinare între autoreglementare şi reglementarea externă.  nediscriminatorie. Reglementarea externă : Profesia este reglementată de guvern.O combinare în care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementării. 2. supusă unei examinări periodice.

performanta de autoreglementare a organismului profesional.Să se bazeze pe rezultate. “chartered accountant” (zona anglo-saxonă). Reglementarea profesiei contabile la nivel european. PROFESIONISTUL CONTABIL este definit ca fiind specialistul care a absolvit într-un stat membru cel mai înalt nivel de pregătire şi formare cerut în acea ţară pentru activitatea de profesionist contabil şi care are acces fără restricţii la toate srviciile şi activităţile componente ale profesiei contabile. Organismele profesionale şi guvernele au interese şi obiective comune: profesioniştii contabili să servească interesul public prin utilizarea de standarde de înaltă calitate în serviciile prestate. calea de dezvoltare a economiei. . Acesti profesionisti contabili au : .Ele au responsabilitatea de a comunica şi de a lucra cu guvernele în interesul public.Un stagiu practic de cel puţin trei ani.Ele pot urmări eficienţa sistemului de reglementare.Reglementarea specială Reglenentata distinct prin Directiva 84/253/CEE. 13. . inclusiv. guvernele trebuie sa se asigure ca reglementarile respective isi atinge obiectivul referitor la interesul public la cel mai scazut cost posibil. “contabil public” (CPA) în SUA . odată autorizat. 1.înlocuită prin Directiva 2006/43/CF.Ele sunt apropiate de pieţele în care operează membrii lor şi deci cunosc felul în care reglementarea poate afecta comportamentul. . -Au promovat un test de aptitudini -Calitatea profesională obţinută are diferite denumiri:“expert contabil” (în ţările latinocontinantale).Reglementarea generală Profesia contabilă este reglementată de Directiva 89/48/CEE înlocuită prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale. la activitatea de audit statutar. orientarea politica generala catre reglementarea ca instrument de conducere economica. cunoscută sub denumirea de a 8-a Directivă .Publicul are nevoie de servicii de calitate.Să aibă abilitatea de a amenda legislaţia şi reglementarea atunci şi acolo unde este nevoie. respectiv calitatea generală şi consecvenţa serviciilor contabile. cunoscută şi sub denumirea de noua Directivă a 8a. guvernele trebuie: -Să înţeleagă natura şi caracteristicile problemelor pe care reglementarea caută să le rezolve. -Să beneficieze de un sistem de monitorizare a performanţei organismului însărcinat cu reglementarea profesiei. Organismele profesionale trebuie să joace un rol hotărâtor în reglementarea profesiei fiind cel mai bine poziţionate pentru apărarea interesului public: . Pentru aceasta . Abilitatea cea mai importantă a profesiei contabile este aceea de a pune pe primul loc interesul public. .Studii universitare de specialitate. natura si caracteristicile esecurilor pietei. . La randul lor. lucru care va face ca profesia să câştige respectul comunităţilor şi al organelor de reglementare din ţară şi la nivel global. Prevederi principale ale Directivei a 8-a: 7 .-experienta istorica. . dar şi reputaţia organismului profesional va reflecta calitatea serviciilor oferite de membrii săi. 2.

trebuie să onoreze încrederea care i s-a acordat.dar aceste nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili deci profesia contabila satisface un interes general. autorităţi publice.• Condiţiile de autorizare şi de retragere a autorizării unui profesionist contabil de a efectua audit statutar.să fi efectuat un stagiu de pregătire practică de cel puţin trei ani. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. . Auditul statutar încheie fluxul informaţiilor desprinse din situaţiile financiare înainte acestea să ajungă la utilizatorii (consumatorii) finali – auditorul statutar plasându-se ca ultim apărător al interesului public. angajatori. •Crearea unui sistem de supraveghere publică asupra activităţii de audit statutar şi a auditorilor statutari. . . . Profesionisti contabili au un rol important in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea interesului public numai daca exista la nivel national organisme profesionale puternice care sa lupte pentru aplicare standardelor internetionale in domeniul auditului si contabilitatii. în mod deosebit conştiinţa profesională şi Independenţa.asigura guvernele in atingerea obiectivelor lor economicesi sociale. . Progresul uman duce la dezvoltarea pietelor.să aibă studii universitare relevante sau unnivel echivalent. sunt foarte diversificate: -ei lucreaza in contabilitate si raportare financiara. . .să fi susţinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil. investitori – expertul contabil şi contabilul autorizat ca membru al unei profesii liberale. Exercitarea profesiei liberale de expert contabil şi contabil autorizat presupune asumarea răspunderii de a acţiona în interes public.in finante corporative si inteligenta manageriala. format din clienţi.finanţatori.iar profesionistul contabil este artizanul acesteia.etc. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblu lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi. . Acţionând în interes public.in management.in sisteme informatice.să fi promovat un examen de competenţă profesională • Condiţiile speciale privind independenţa auditorului. Condiţii ce trebuie îndeplinite de o persoană fizică să fie autorizată să efectueze audit statutar sunt: .in consultanta. in educatie. . nu numai de a satisface nevoile unui client sau ale unui angajator. Profesionisti contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale. respectând anumite norme de conduită. calitatea prestaţiilor de audit statutar şi standardele aplicabile. .in fiscalitate. 14. Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public 15. Rolurile pe care le joaca profesionistii contabili .in orice sector din economie ar lucra. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. .contribuie la performantele pietelor financiare etc.ca auditorui interni sau externi. 8 .

sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului. .etica.membrii sai sa fie profesionisti contabili. controlul calitatii). practica profesionala.sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai. Modalităţi de organizare a profesiei contabile. activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili. 17.si controlul de calitate . Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public. La nivel european exista 2 moduri de abordare a calificarii profesionale:-sistemul de calificare a pregatirii si sistemul de calificare functionala.contab. 18.membrii trebuie sa fie autorizati sa desfasoare.servicile profesionale pe care le efectueza ca angajati sau in practaca libera. care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism professional: educatia. . . 19. . Criteriile de recunoaştere a unui organism profesional. Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili sau printr-o lege.cel putin din punctul de vedere al trei domenii. 9 .sa aibe capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica.cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabile. un organism national al profesiei contabile trebuie: . ca raspuns la provocarile perioadei:sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe. Intr-o tara se pot constitui unul sau mai multe organisme ale profesiei contabile. Federatia Internationala a Contabililor (IFAC) S-a infiintat in anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de tari.aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul professional stabileste masuri eficiente in cea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de prof. furnizarea unei directii si a unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale. Profesionisti contabili trebuie sa se asocieze pentru a satisface mai bine ineresul public. . disciplina.organismul rezultat avand menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pt.sa fie un organism necomercial si neguvernamental.sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale. Necesitatea existenţei unor organisme profesionale puternice. Atat publicul .16. . la cel mai inalt nivel posibil. Despre IFAC.

.In prezent. Profesia contabila din Romania este reprezentata la IFAC prin CECCAR . CECCAR este membru FEE din anul 1996. IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum Organizatia Internationala a Comisiilor Titlurilor de Valori. educatie. Asociatia Internationala de Supraveghere a Sistemului de Asigurari si Banca Mondiala. Pentru a deveni membru IFAC. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate. -sa provina dintr-o tara europeana. . -sa fie recunoscut prin lege sau prin consens general. consultanta fiscala. 10 . etica. care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state. cuprinde organisme profesionale. Despre FEE. admise conform principiului de tara.sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesonala. Despre organizaţiile şi grupările regionale. reprezentand peste 2. cu aplicabilitate la nivel global. Forumul de Stabilitate Financiara. . IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile profesiei: contabilitate de afaceri. activitatilor si hotararilor luate de IASB.5 milioane de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert.membru plin din anul 1996 si CAFR . IFAC este o organizatie globala. IFAC elaboreaza standardele. fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. . contabilitate publica.sa nu fie organism guvernamental. 21. Pentru ca un organism profesional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: . organismul profesional solicitant trebuie: . Comitetul Basel privind Supravegherea Bancara.recunoscuta de IFAC care gestioneaza profesia contabila la nivelul Uniunii Europene. in domeniile: educatie. . din toate cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene. 20. institutii publice etc. insolvabilitate etc. Cand dintr-o tara exista o a doua candidatura pentru calitatea de membru este necesara consultarea membrului existent. FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. In cazul consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de comunitatea de afaceri. semnificativa.sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a programelor.sa fie recunoscut fie printr-o lege.audit.sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale personelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte criteriile statutului de membru. calitatea serviciilor. audit. Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) este organizatia . tehnologia informatiei.din anul 2005.sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii.sa aiba o structura operationala interne care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. -sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile.

. cat si tehnic. • este infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar. . . in anumite cazuri. in fata organizatiilor internationale si care sunt importante din punct de vedere regional. si se va asigura ca prin intermediul propriilor organisme member sunt promovate in regiune reglementarile si standardele IFAC si IASC. la intalnirile cu presedintele. reprezentantul poate sa fie insotit de un consultant tehnic. -sa trimita un reprezentant. . noi reglementari tehnice. • contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC. IFAC va trebui: .) in acele situatii in care o reprezentare regionala sau un punct de vedere ar fi potrivite.IFAC este recunoscuta drept o organizatie mondiala a profesiei in general in ceea ce priveste stabilirea standardelor profesionale. cu alte organizatii regionale recunoscute. . sa permita presedintelui IFAC sau reprezentantului sau sa participe la intalnirile Consiliului(sau la structura de conducere echivalenta). precum si minute sau alte documente legate de Consiliul de Administratie al IFAC. vicepresedintele.sa furnizeze periodic Secretariatului IFAC rapoarte de activitate. proceduri de lucru sa furnizeze buletine informative etc.sa informeze Secretariatul IFAC despre orice schimbari propuse in Constitutia sau in randul membrilor organizatiei regionale.asa cum se cere. colectarea datoriilor).sa asiste IFAC in relatiile si comunicarea cu organismele membre(de exemplu. precum si minute sau alte comunicari administrative. adecvata. In urma recunoasterii de catre IFAC.sa se sfatuiasca si sa se consulte cu organizatia regionala asupra oricaror modificari propuse in randul membrilor. sa participe la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC. 11 .sa furnizeze informatii si sa participe la activitatile tehnice ale IFAC(comitete. grupuri de lucru etc. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si. . . • are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile pe baza larga in regiunearespectiva. • nu este alcatuita deja dintr-un numar substantial de organisme membre din tari deja deservite de o organizatie regionala. privind diverse intalniri.sa mentina o comunicare directa. directorul executiv si presedintii Comitetelor. Organizatiei regionale i se va cere: -sa continue sa sustina activ IFAC si sa asigure diseminarea pe scara larga a reglementarilor tehnice. a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si financiare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC. preferabil presedintele organizatiei regionale. Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca : • va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze activ aceste obiective. In mod similar. organizatia regionala si IFAC isi asuma anumite angajamente si responsabilitati reciproce. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective.sa furnizeze secretariatului organizatiei regionale exemplare din toate reglementarile tehnice ale IFAC si alte comunicari administrative. si in legatura cu potentiale organisme membre din regiuni. dupa cum se cere. • constituie o regiune de tari definita corespunzator si care este in general reprezentativa pentru profesia contabila.

Sistemul de supraveghere publica trebuie sa aiba o finantare sigura si libera de orice influenta negativa a auditorilor statutari sau a firmelor de audit. Acestea vor fi incurajate sa contribuie la raspunsurile pentru proiectele de expunere ale IFAC si pentru reglementari si alte documente inaintate. 3. Federatia Expertilor Contabili Europeni (FEE) 2. 12 . sa furnizeze asistenta organizatiilor regionale in desfasurarea misiunii lor si in diseminarea reglementarilor tehnice ale IFAC.exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta (care poate fi cunoscuta ca organizatie regionala pentru propriile sale scopuri locale).dupa cum se cere. . Comitetul de Integrare Latina Europa-America (CILEA). care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. de internationalizare si de modernizare a economiilor. mediul academic. Pentru a fi recunoscuta de IFAC gruparea regionala trebuie sa demonstreze ca: . 5. mai ales din partea unor guverne. Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni. prin reglementari. 4.Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni (FCM). Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa sunt: 1. rationamentul profesional contabil. Persoanele care asigura guvernarea sistemului de supraveghere publica trebuie sa reprezinte toate partile interesate: furnizorii si utilizatorii situatiilor financiare.dupa cum se cere. .zona acoperita de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme contabile profesionale. aceasta impiedicand competitia si concurenta. - In elaborarea structurii legale si organizationale a unui organism profesional nou de contabilitate. gruparea are potential sa indeplineasca eventual criteriile pentru recunoasterea oficiala de catre IFAC. obiectivelor si activitatilor cheie ale organizatiei si asupra unui termen general de implementare. are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunoasteri.gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC. pentru un anumnit scop. organismele si asociatiile profesionale. de a limita. sau cand reglementarea este discriminatorie sau netransparenta. Structura legală şi organizaţională a unui organism profesional.Federatia Expertilor Contabili Francofoni (FIDEF). Gruparile regionale recunoscute nu vor primi dreptul de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC ca observatori. cu exceptia unei decizii specifice a Consiliului de Administratie de a emite o invitatie pentru a participa a o anumita intalnire. . 22. este important sa se convina in principiu asupra scopurilor. investitorii. Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii (SEEPAD). normalizatorii de standarde. si in masura in care este posibil. sa furnizeze vorbitori sau alti reprezentanti la conferinte regionale si seminarii pentru a promova coeziunea dintre IFAC si organizatia regionala.sa sfatuiasca organizatia regionala asupra activitatilor Comitetului de Nominalizare privind recomandarile IFAC asupra alcatuirii Consiliului de Administratie al IFAC si a Comitetelor. Gruparile recunoscute vor primi exemplare din toate publicatiile IFAC in schimbul platii unei cotizatii anuale rezonabile. iar excesul de reglementare sau reglementarea rigida franeaza procesul de globalizare . mediul de afaceri etc. . Interesul public este afectat ori de cate ori profesia contabila este excesiv reglementata. Exista tendinta.

de asemenea. componenţa.protectia legala.etc.prevederea de menţinere a “drepturilor dobândite”pentru calitatea de membru. De asemenea. -cadrul legal existent. Cativa dintre factorii care trebuie analizi sunt: -scopul infintarii organismului profesional. Pentru realizarea diverselor obiective ale membrilor profesiei. . -activitatile si programele specifice care vor fi derulate de organismul profesional de contabilitate si cele care vor fi asumate de organisme guvernamentale sau alte organizatii. -necesitatea in cadrul profesiei a unor programe de formare continua. autoritatea şi responsabilitatea organismului suprem de conducere şi a altui comitet executive sau grup împuternicit să acţioneze în numele Consiliului. . 23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul. stagier. O colaborare eficientă cu administraţia şi alte părţi interesate poate duce la dezvoltarea unui organism professional care respectă necesităţile administraţiei. Cu drepturi depline. sa aiba in vedere si diferentele intre necesitatile tehnice si schema de reglementare dorita pentru persoanal si in practica publica. ale profesiei şi ale interesului public în general. individual şi ca grup. -numarul de contabili din tara care tin de un organism profesional de contabilitate din afara tarii.desemnarea ca membru.standardele de contabilitate si audit. -cererea viitoare estimata de profesionisti contabili in toate sectoarele din tara. . Dupa ce s-a ajuns la un consens cu privire la activitatile organizatiei propuse si asupra aspectelor structurale mentionate mai sus. . trebuie luate toate masurile pentru evitarea impunerii de obligatii de reglementare excesiva asupra contabililor sau pentru evitarea limitarilor care nu sunt necesare sau care sunt inadecavte ale autoritatii organismului profesional de contabilitate. Acest cadru trebuie sa respecte filozifiile guvernamentale de baza. -natura sarciniilor.Organismul profesional trebuie sa adica o contributie la efortul altor parti in elaborarea standardelor si legislatiei care vor avea impact asupra profesiei.Factorii de decizie ai organizatiei trebuie. actul constitutiv si regulamentele). precum si pt membrii cu diverse roluri. -numarul de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora. .autoritatea şi responsabilitatea Comitetelor Permanente.. trebuie sa existe un cadru legal si de reglementare corespunzaror care sa guverneze profesia. . asociat. -extinderea si calitatea sistenului educational pentru pregatirea profesionistilor contabili. poate incepe activitatea de elaborare a documentelor oficiale de organizare(statutul.autoritatea si responsabilitatea directorului executive. -resursele care vor fi disponibile pentru finantarea organismului profesional de contabilitate. Pentru ca profesia sa se dezvolte si sa obtina o recunoastere publica. Organismele profesionale au responsabilitatea de a ramane implicate in zone care afecteaza profesia. organismul profesional de contabilitate trebuie să poată acţiona în mod eficient în calitate de purtător 13 . Deciziile iniţiale cu privire la structură vor implica cel puţin următoarele: -categorii şi cerinţe pentru a fi membru (ex.

guvernul si organele de reglementare. • Responsabil de strategia oranismului şi de politicile generale de monitorizare a . Personalul angajat poate: . stagiarii. inclusiv să ofere voluntarilor îndrumări cu privire la aspecte statutare.Să asigure o contiuitate şi o perspectivă istorică. de audit sau fiscale. să acţioneze ca punct de contact pentru membri. Rolul presedintelui implica reprezentarea. 24. Presedintele colaboreaza strans cu directorul executiv si cu personalul organismului profesional de contabilitate. . potentialii membrii.activităţilor • În primii ani de funcţionare va avea probabil un rol direct în abordarea problemelor operaţionale şi tehnice. Responsabilităţile Consiliului: • Conducerea organismului pentru realizarea obiectivelor şi pentru asigurarea ca organismul să funcţioneze efectiv şi eficient. fiscale şi financiare în faţa administraţiei. 14 .Să îndeplinească activităţi operaţionale pentru realizarea obiectivelor Consiliului. abilităţile şi competenţa membrilor. calificări şi regulamente. • Aprobarea eventualelor modificări ale statutului organismului. • Aprobarea politicii în domeniile de importanţă majoră. . comnuncarea si promovarea organismului profesional de contabilitate Presedintele pastreaza legatura cu menbrii organismului. .Să îşi assume un rol consultant.Să promoveze cunoştinţele. Presedintele Presedintele – este liderul organismului profesional de contabilitate ales de Consiliu sau de membrii.de cuvânt al profesiei cu privire la aspectele contabile. Sarcinile şi funcţiile Consiliului includ: • aprobarea planului strategic şi a iniţiativelor cheie ale organismului profesional de contabilitate. conducerea. . Consiliul este condus de un Preşedinte ales de ceilalţi membrii ai Consiliului sau de masa de membrii.Să facă declaraţii publice cu privire la politica publică. Organele de conducere şi de execuţie ale unui organism profesional. Un organism profesional de contabilitate castiga respectul publicului atunci cand isi demonstreaza angajamentul de mentinere si imbunatatire a calitatii serviciilor furnizate de membrii sai si cand declaratiile si pozitia publica sunt percepute ca fiind de interes public.Să execute funcţii importante administrative.Să facă dovada unor procese transparente pentru acordarea calităţii de membru. publicului. cu implicaţiile contabile. in general pe termen limitat. publicul. . precum şi în faţa altor grupuri interesate. . . ci trebuie să aibă un plan oficial care: . Un organism profesional de contabilitate nu trebuie doar să facă ceea ce se cuvin e.Să asigure respectarea directivelor organului de conducere.Să influenţeze şi să maximizeze contribuţia voluntarilor. • Aprobarea bugetului şi raportului anual ale organismului. de relaţiipublice şi de legătură. Organul principal de conducere este Consiliul (în anumite ţări este numit “Consiliu”).

Astfel. -de a asigura că Consiliul. Comitetele pot fi infintate pentru a asigura faptul ca viziunile voluntarilor care sunt membri sunt luate in considerare in mod corespunzator. -de a crea şi păstra relaţii eficiente cu guvernul. Structura managementului Consiliul trebuie să numească o persoană cu normă întreagă pentru responsabilitatea de management al organizaţiei: . creativ şi plin de energie. Marketingul şi promovarea profesiei. -de a raporta Consiliului cu privire la progresul spre obiectivele organizaţiei. In cadrul unei organizatii mici comitetele pot executa sarcini care in cadrul unei organizatii mai mari sunt delegate personalului executiv. persoană cu abilităţi excelente de comunicare. firme. memebrilor Consiliului şi altor voluntari. finantarea interna se realizeaza prin fondurile colectate de la membrii prin două modalităţi: .spaţiu publicitar. membrii şi alte persoane relevante sunt ţinute la curent cu evoluţiile internaţionale. -de a administra resursele şi personalul organizaţiei conform bugetelor şi politicilor aprobate de Consiliu. sociabil şi capabil de a stabili şi crea contacte-cheie în afaceri. .Recompensă pentru serviciile primite cum ar fi cursurile. . examinările. cu plată pentru drepturile şi privilegiile în calitate de membru. activităţile de dezvoltare profesională şi participarea la manifestările promoţionale. O buna structura a comitetului permite organizatiei sa fie la curent cu mediul in care profesionistii contabili isi desfasoara activitatea. având dorinţa de a dezvolta organizaţia. Finantarea organismului se realizeaza din surse externe si/sau din surse interne. . guvern şi învăţămant. capabil de a gândi şi planifica în mod strategic.de a dezvolta o strategie comprehensivă detaliată şi un plan de lucru care să includădateţintă specifice. religioase şi naţionale care afectează profesia de contabil. -agenţii de ajutorare din străinătate.Sub formă de cotizaţii. Directorul executiv va trebui să fie: .un manager cu experienţă.Comitetele Comitetele sunt structuri ale Consiliului care genereaza o judecata logica de grup.de a dezvolta şi conduce structura de personal pentru executarea activităţilor. 25. 15 . -donaţii. Sursele externe de venit sunt: -subvenţii de la guvern (în mod limitativ şi numai în cazuri izolate). 26. -de a acorda asistenţă şi consiliere preşedintelui. Finanţarea unui organism profesional. Rolul directorului executiv: .director executiv. comunităţile de afaceri şi profesinale şiinstituţiile de învăţământ.de a asigura că procedurile de autorizare şi disciplinare sunt realizate imparţial şieficient conform statutului sau regulilor organismului profesional. -sponsorizarea iniţiativelor specifice. . asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostiintelor si experientei membrilor. -surse caritabile.

este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare. Avand in vedere marea divesitate de culturi. -intalniri biunivoce.micromediul: studenti si membri. juridice si sociale din tarile din care fac parte organismele membre IFAC. seminarii si mese rotunde.să ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată de alţii. Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute. Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: 16 .Legaturile cu presa nationala si de afaceri si alte grupuri media trebuie sa fie stabilite inca din faza de inceput. acceptate si aplicate pe scara larga. congrese.organe de reglementare. Promovare: Revistele si buletinele informative.angajatori. -crearea de relatii cu angajatorii potentialelor membri sau studenti.  Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili.mediul intern-: oameni.  Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general.În cadrul strategiei de promovare şi de marketing a lor şi a activităţii pe care o efectuează. .  Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili. profesioniştii contabili nu trebuie să furnizeze informaţii eronate despre profesia lor. acceptarii si aplicarii internationale. Componentele cheie ale mediului de marketing sunt: . . calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţin. de postcalificare si de dezvoltare. O campanie de promovare eficienta va include o combinatie a urmatoarelor activitati: saloane. Internetul. Profesioniştii contabili trebuie să fie cinstiţi şi loiali şi nu trebuie: . parti interesate(lideri industriali. atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente de servicii.macromediul: factori sociali. Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:  Stabilesc standarde de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili. O campanie planificata si coordonata de relatii publice este foarte importanta in informarea cu privire la organismul profesional. 27.să facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă. -publicitate. sisteme educationale. resurse si infrastructura. legali economici. politici si tehnologici. IFAC emite trei tipuri de documente:  Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili. limbi.  Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili. furnizori (de pregatire) si concurenti. Strategia initiala de marketing a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului -tinta cheie. -prezentari. finante.institutii de invatamant. Despre Standardele Internaţionale de Educaţie. .  Stabilesc elementeesentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii. dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. Website.

IFAC a emis 8 IES. competenţele.IES1 intitulat Cerinţe de intrare într-un program de educaţie contabilă profesionistă . recrutarea personalului.inspecţia periodică a unor misiuni deja încheiate.IES6 intitulat Evaluarea capacităţilor profesionale şi competenţei . competenţa profesională. promovarea. Sa aduca lacunostinata membrilor toate standardele internationale de educatie emise de IFAC. . ALT RASPUNS: 17 .IES3 intitulat Aptitudini profesionale . confidenţialitatea. capacităţile. stimulentele.nivelul cabinetului – control intern .IES7 intitulat Dezvoltarea profesională continuă . c) Acceptarea şi continuarea relaţiei cu clienţii şi misiuni – stabilirea de politici şi proceduri pentru acceptarea clienţilor. analiza şi evaluarea continuă a sistemului de control al calităţii. adecvate. obiectivitatea.   Sa depuna cele mai sustinute eforturipentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde.IES4 intitulat Valori profesionale etică şi atitudini -IES5 intitulat Cerinţe de experienţă practică . funcţionează efficient. .nivelul misiunii – control intern . evaluarea performanţei. Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele.uri . sunt respectate în practică.-stabilirea structurilor sau persoanelor care îşi asumă responsabilitatea finală pentru sistemul de control – persoanele care au atribuţii cu privire la sistemul de control al calităţii în cadrul firmei trebuie să deţină experienţă şi capacităţi suficiente şi adecvate precum şi autoritate necesară b) cerinţele etice constau în stabilirea de politici şi proceduri că repectă cerinţe etice relevante: integritatea.stabilirea de politici şi proceduri al căror scop este de a promova o cultură internă.modul de soluţionare a divergenţelor de opinii în cadrul echipei misiunii – examinarea independentă a controlului de calitate – documentarea misiunilor f) Monitorizarea politicile şi procedurile cu privire la sistemul de control al calităţiisunt relevante. . e) Realizarea misiunilor asigurarea realizării misiunilor în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale – modul de acordare a consultaţiilor.IES2 intitulat Conţinutul programelor de educaţie contabilă profesionistă . Despre Standardele Internaţionale de Calitate. independenţa.nivelul organismului professional – control extern Controlul calităţii la nivelul cabinetului trebuie să includă următoarele elemente: a) responsabilităţile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului: .stabilirea de politici şi proceduri pentru continuarea relaţiilor cu clienţii şi pentru retragerea din misiuni sau din relaţii cu clienţii d) Resursele umane stabilirea unor proceduri pentru a oferi asigurarea rezonabilă că firma deţine sufficient personal cu capacităţile şi competenţele necesare.IES8 intitulat Cerinţe privind competenţa profesioniştilor contabili din domeniul auditului 28. Controlul calităţii este abordat pe trei niveluri . dezvoltarea carierei. profesionalismul. Pentru misiuni de şi servicii conexe IFAC a EMIS Standardul Internaţional de Audit ISA 220 şi Standardul Internaţional de Control al Calităţii ISQC .

organismele membre trebuie sa urmareasca convergenta codului national cu codul IFAC. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele: a. IFAC. dezvoltarea carierei. 29. confidentialiatea.  Resursele umane : politici care sa asigure recrutarea personalului. In Romania. cu unele mici modificari. Consiliul pentru Standarde de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili care cuprinde standarde etice de inalta calitate. evaluarea performantei. 30. depunand cele mai sustinute eforturi pentru a-i convinge pe cei responsabili cu elaborarea codurilor nationale sa incorporeze codul IFAC. .emite Standarde internationale de Contabilitate pentru sectorul Public(IPAS). competent. capacitatile. profesionalismul si independenta. precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. obiectivitatea.  Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice. iar consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate(IASB) emite Standarde international de raportare financiara (IFRS). promovarea. stimulente etc. codul etic IFAC a fost adoptat. Despre Standardele Internaţionale de Etică. 18 . drept Cod etic national al profesionistilor contabili. Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international de calitate. competent profesionala.  Cerintele etice stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea.  Monitorizarea – asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante. inca din anul 2002. Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:   Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii. Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si furnizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. Despre Standardele Internaţionale de Contabilitate. adecvate.Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:  La nivelul misiunii  La nivelul firmei  La nivelul organismuluiprofessional Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la:  Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei. Organismele membre nu trebuie sa aplice standarde mai putin stringente decat cele stipulate in Codul etic IFAC b. functionale si sunt respectate. Acolo unde responsabilitatile elaborarii codurilor nationale de etica revin tertilor. prin Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB).

cat si cultura unei comunitati. 31. Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standard:  Standarde internationale de audit:ISA. unei activitatii sau unei colectivitati. Despre Standardele Internaţionale de Audit. iar in sens si mai restrans reprezinta un ansamblu de principii si reguli ale membrilor unei profesii liberale. in sens restrans. ea este specifica democratiei . 32. Incorporarea cerintelor IPSAS-urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public sau. Etica este straina dictaturii si centralismului. totalitatea normelor de conduita morala.  Standarde international pentru serviciile conexe:ISRS.Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale de contabilitate se refera in principal la depunerea celor mai sustinute eforturi pentru: a. convingerea acestor responsabili sa se conformeze IPSA-urilor b.  Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea coerenta si completa a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari. Etica isi are originea in cuvantul “ethos” din limba greaca: aceasta poate insemna atat caracterul unui individ. Etica.  Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente.  Standarde internationale pentru misiunile de examinare:ISRE. Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS-urile. sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti. Incorporarea cerintelor IFRS-urilor in standardele nationale de contabilitate sau. Asistenta la implementarea IPSAS-urilor sau a standardelor nationale de contabilitate pentru sectorul public care incorporeaza IPSAS-urile c. acolo unde responsabilitatea pentru elaborarea standardelor nationale de contabilitate revine Guvernului sau tertilor sa se conformeze IFRS-urilor sau sa fie convergente IFRS-urilor d. Aspecte conceptuale privind etica. 19 . CE ESTE ETICA? Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente. deoarece democratia presupune dereglementare. Etica se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si a rolului acestora in viata sociala. reprezinta totalitatea normelor de conduita morala. acolo unde responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate pentru sectorul public revine guvernelor sau altor terti. corespunzatoare unui domeniu. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:  Incorporarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale. asfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine. locul legilor fiind luat de principii etice.

 Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie. cat si regulile referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor. Pentru aceasta. Codul etic al profesionistilor contabil are un dublu rol: . modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate . cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatilor profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta. coruptii. in functie de specificul fiecarei profesiuni. fraude.un cod de etica trebuie sa includa. impartialitatea si secretul profesional. impartialitatea si secretul profesional.rol. precum spalare de bani. Stabilirea de principii si reguli etice si monitorizarea insusirii si respectarii acestora de catre toti profesionistii contabili constituie una din atributiile de baza ale organismului profesional. 34. Profesia contabila se distinge de alte profesii prin asumarea unei responsabilitati fata de interesul public. Un cod de etica trebuie sa includa. in functie de specificul fiecarei profesiuni. Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile. Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC:  Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili. finantari de terorism. 20 . beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor.da autoritate serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:  Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili. atat modalitatile de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate. Alt raspuns: Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati. Conform directivelor europene privind serviciile. ca reguli deontologice vizand sa garanteze in mod deosebit independenta. structură. profesionistii contabili din intreaga lume trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public si pentru aceasta trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional menite sa dea serviciilor respective autoritatea necesara si sa previna patrunderea catre utilizatori a unor informatii financiar-contabile care pot influenta negative deciziile acestora.  Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC.33. Codul etic IFAC.  Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale. organismul profesional trebuie sa aiba capacitatea si resursele necesare pentru instruirea unui sistem de investigare si de sanctiuni pentru cazurile de nerespectare a standardelor profesionale si etice. beneficiarii serviciilor furnizate de profesionistii contabili sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor.

Un profesionist contabil nu trebuie sa se asocieze cu rapoartele. evidentele. Integritatea implică. indiferent de statut: liber profesionisti sau angajati contine 6 sectiuni: Sectiunea 100. atunci cand aceste omisiuni induc in eroare.toate serviciile Sectiunea 290 – Independenta in misiuni de audit si certificare Partea C – destinata profesionistilor contabili neagajati contine 6 sectiuni: Sectiunea 300 – Introducere Sectiunea 310 –Conflicte potentiale Sectiunea 320 – Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 – Luarea de masuri in cunostinta de cauza Sectiunea 340 .Cadouri si ospitalitate Sectiunea 280 – Obiectivitate. Codul etic este structurat in trei parti si 22 de sectiuni: Partea A – destinat tuturor profesionistilor contabili. 35.. precum spalare de bani.Introducere si principii fundamentale Sectiunea 110 – Integritatea Sectiunea 120 – Obiectivitatea Sectiunea 130 – Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 . Despre obiectivitate. 36. coruptie etc. finantari de terorism.Interese financiare Sectiunea 350 – Stimulente. .Confidentialitatea Sectiunea 150 – Comportamentul professional Partea B – destinat profesionistilor contabili independenti contine 10sectiuni: Sectiunea 200 – Introducere Sectiunea 210 – Acceptarea unui client Sectiunea 220 -Conflicte de interes Sectiunea 230 – Opinii suplimentare Sectiunea 240 – Onorarii si alte tipuri de remuneratii Sectiunea 250 – Marketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 .contin declaratii sau informatii eronate. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului. .protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie. Despre integritate.omit sau ascund informatii. Integritatea presupune ca profesionistul contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri si sa nu se asocieze la declaratii false sau care ar putea induce in eroare consumatorii. Acceptarea si emiterea de oferte. 21 . comunicatele sau alte informatii cand apreciaza ca acestea : -contin o declaratie in mod semnificativ falsa sau care induce in eroare. fraude de tot felul. tranzactii corecte si juste. de asemenea.

Factori de care trebuie sa se tina seama: -profesionistii contabili sunt expusi unor situatii in care asupra lor se pot exercita presiuni care le pot diminua obiectivitatea. -mentinerea Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta. 22 . conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a altor persoane. ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil. iar pe de alta parte mentinerea ei prin cunoasterea continua a evolutiilor si reglementarilor la nivel national si international.Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial. Obligatia de a nu-si compromite profesia din cauza unor erori. Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori. trebuie sa domine un caracter rezonabil. Prin competenta expertului contabil se intelege nivelul cunostintelor profesionale care il definesc si experienta care o poseda. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora. Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. . partinirea ori influentele altora sa le incalce obiectivitatea .este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. . Profesionistul contabil trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea profesionala continua. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare. Despre competenţa profesională şi prudenţă. dar si bine intentionat sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea. profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul profesional.evitarea relatiilorcare permit ca idei preconcepute. actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda. unii profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. Competenta profesionala este conditionata de dobandirea ei printr-un inalt standard de pregatire generala urmat de o instructie specifica. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise. De asemenea. 37. comert. sa nu se gaseasca in situatii de conflicte de interese sau de incompabilitate si in nici o alta situatie care ar putea detemina un tert bine informat. grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competena profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului. . Indiferent de pozitie sau serviciul prestat. executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie. În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot. fara idei preconcepute. de practica si de examinare privind teme profesionale semnificative. sectorul public si educatie.nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii care pot avea influenta importanta si daunatoare asupra rationamentului lor profesional . Competenta profesionala are doua componente de baza: -obtinerea. Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala.trebuie sa se asigure ca personalul angajat si-a insusit principiul obiectivitatii.

adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale. Dobandirea cere: . să folosească sau să divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri. . de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare.  atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: 23 . să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare.inalt standard de pregatire generala. urmata de una specifica. de a se abtine de la: a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri.practica si examinare in subiecte profesionale semnificative. Despre confidenţialitate. 38. in conformitate cu normele nationale si intemationale.  un profesionist contabil trebuie. Obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. din legislatie si tehnici de lucru.  Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea. totusi. Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili. In următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale:  atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator.cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate. audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante).  un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze experienta anterioară. cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii.  un profesionist contabil trebuie.  atunci când divulgarea este autorizată prin lege. . Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti. Profesionistul contabil nu ar trebui. în special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. de asemenea. si  pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. chiar si într-un mediu social. de asemenea. Mentinerea cere: . . să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil client sau angajator.Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala.perioada de practica in domeniu.

trebuie avute în vedere următoarele aspecte:  dacă interesele tuturor părtilor. organismul profesional sau unui membru.  pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. când situatia implică fapte sau opinii nefondate. In cadrul strategiei de promovare si de marketing a lor si a activitatii pe care o efectueaza. profesionistii contabil nu trebuie sa furnizeze informatii eronate despre profesia lor. în cazul liber-profesioniştilor contabili. În plus.pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau angajatorului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate. Acest principiu impuna ca obligatie profesionistului contabil sa se conformeze legilor si reglementarilor relevante si sa evita orice actiune care ar prejudicia profesia. pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator.   40. Profesionistii contabili trebuie sa fie cinstiti si loiali si nu trebuie: .sa faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera. calificarile pe care le poseda si experienta pe care o detin .  profesionistul contabil trebuie să fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare.  pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.  dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi. obiectivitate şi. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de :  IFAC (de ex. Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată. dacă este disponibil. Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Standardele Intemationale de Audit)  Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate  Ministerul Finantelor Publice 24 .sa ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de altii. Despre profesionalism. ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii. Despre respectarea standardelor şi normelor profesionale. trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută. cu independenta. inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate. în măsura în care acest lucru este posibil. 39.

42. Independenta absoluta deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate. Explicaţi conceptul şi tipurile de independenţă. care sunt aceleasi cu cele privind judecatorii. Expertul contabil solicitat în efectuarea unei expertize contabile este obligat sa fie independent fata de partile interesate în expertiza.o stare de spirit. angajati. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei.E.  Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes public. Asadar. comunitatea oamenilor de afaceri.C. 25 . a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a economiei. Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta în cazul expertilor contabili numiti din oficiu de catre organele în drept si relativa în cazul expertilor contabili recomandati de parti sau în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. . angajatori.  Camera Auditorilor Financiari  Legislatia relevantă şi legislaţia din domeniu. pe de altă parte. 41. C. cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.R. Ameninţări la adresa independenţei.independenţa de spirit (de drept) . responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual.A. guvernanti.  Publicul profesiunii contabile este format din clienti. un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.o stare care se manifestă în acţiunea care permite unui terţ sau beneficiarilor de lucrări să nu pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil. Independenta relativa deriva doar din reglementarile profesiei contabile mai restrictive decât cele din reglementarea generala. evitând orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau o constrângere care ar putea sa-i impieteze integritatea si obiectivitatea. investitori. pe de o parte. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o răspundere publica.independenţa în aparenţă (de fapt) . Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil Independenţa presupune satisfacerea concomitentă a celor două componente fundamentale ale conceptului: . abtinere si recuzare prevazute de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale. donatori de credite.C. de judecată profesională care nu este afectată de influenţe exterioare. Actionând în interes public.

un profesionist contabil simpatizeaza prea mult cu interesele altor parti. 2) Amenintarea generata de autoexaminare ( autocontrol ) poate aparea atunci când un rationament anterior trebuie sa fie reevaluat de catre profesionistul contabil responsabil de acel rationament. evaluarilor.La primirea fiecarei lucrari de expertiza contabila expertul contabil parcurge un examen de independenta si completeaza declaratia de independenta care însoteste lucrarea depusa la Corp în vederea efectuarii auditului de calitate.legislatie sau reglementari si masuri de protectie in mediul de lucru cu demersurile: a)-existenta unor proceduri interne. c)-reglementari de guvernare corporativa. g)-sisteme de reclamatii eficace. de formare si experienta la intrarea în profesie. d)-standarde profesionale. comunicatelor sau informatiilor unui profesionist contabil de catre o terta parte împuternicita prin lege. Organismele profesionale membre IFAC au obligatia sa prevada in statutele si regulamentele lor reguli cu privire la investigatia si disciplina in caz de conduita gresita. 3) Amenintarea generata de favorizare poate aparea atunci când un profesionist contabil promoveaza o pozitie sau o opinie pâna la un punct în care obiectivitatea sa poata fi compromisa. masuri de protectie generate de profesie cu demersurile: a)-cerinte educationale . angajatori sau reprezentanti ai marelui public sa atraga atentia asupra unui comportament neprofesional sau lipsit de etica. 43. distingem urmatoarele tipuri de amenintari: 1) Amenintarea generata de interesul propriu apare atunci când profesionistul contabil sau un membru al familiei acestuia are un interes financiar1[2] sau de alt gen. în virtutea unei relatii strânse. reale sau presupuse. 5) Amenintarea generata de intimidare poate aparea atunci când un profesionist contabil poate fi împiedicat sa actioneze obiectiv prin intermediul unei amenintari. h)-o obligatie explicita de a raporta încalcari ale prevederilor etice. În functie de natura. Obligaţiile organismelor profesionale în legătură cu Codul etic. inclusiv pentru abaterile de la standardele profesionale. 4) Amenintarea generata de familiaritate poate aparea atunci când. f)-examinarea externa a rapoartelor. b)-cerinte de dezvoltare profesionala continua . de catre profesie sau un organism de reglementare . 44. e)-demisie. 2. Măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei. 1 26 . gestionate public de catre compania angajatoare . d)-consultarea unui specialist în probleme juridice. c)-consiliere din partea organismului profesional. e)-proceduri disciplinare si de monitorizare profesionala sau reglementara. b)-informari catre organele ierarhic superioare. Masurile de protectie care ar putea elimina sau reduce amenintarile la un nivel acceptabil se impart in doua mari categorii : 1. care îi împuterniceste pe colegi.

Grupul care formeaza un nou organism profesional de contabilitate trebuie sa inceapa colaborarea cu administratia inca din faza incipienta pentru a dezvolta un cadru corespunzator. . actiunile sau inactiunile care pot periclita profesia contabila.cadrul legal existent pt reglementare profesionala.necesitatea in cadrul profesiei a unor programe de formare continua. Organismele profesionale trebuie sa informeze fiecare membru in parte in legatura cu toate prevederile Codului etic.numar de contabili din tara care tin de organizatiile profesionale de contabilitate din afara tarii. pierderea titlului profesional sau retragerea autorizarii. pierderea sau restrictionarea drepturilor de practica. luarea deciziilor sau impunerea sanctiunilor .cererea viitoare estimata de profesionistii contabili din toate sectoarele de tara. Necesitatea colaborării cu Guvernul la înfiinţarea unui organism profesional în domeniul contabilităţii. 46. -extinderea si calitatea sistemului educational pt pregatirea profesionistilor contabili.resursele care vor fi disponibile pt finantarea organizatiilor profesionale de contabilitate. abaterile de la cerintele etice. ca urmare a investigatiei. este important ca membrii grupului fondator sa fie in legatura cu administratia Este de asemenea important ca acesti membri sa fie asistati de un avocat calificat si cu o buna reputatie pentru elaborarea sau revizuirea legislatiei necesare. excluderea din organismul profesional. Organismele profesionale trebuie sa asigure resursele financiare necesare care sa permita efectuarea la timp a actiunilor de investigare si disciplinare. neglijenta profesionala grava. organismele profesionale trebuie sa elaboreze si sa mentina un proces de examinare independenta a plangerilor clientilor sau altor parti in cazurile in care s-a decis. 45.activitatile si programele specifice care vor fi derulate de organizatii profesionale de contabilitate si cele care vor fi asumate de organizatii guvernamentale sau alte organizatii. Instanta de judecata trebuie sa-si dovedeasca independenta . . 27 . . amenda. ca problema in cauza nu va fi deferita unei instante disciplinare. cumulate. regulilor si reglementarilor. . . Care sunt factorii care trebuie analizaţi când se iniţiază înfiinţarea unui organism profesional din domeniul contabilităţii? -Scopul infiintarii organismului prof. trebuie evitata influenta altor structuri ale organismului profesional in activitatea instantei de judecata. abaterile de la standardele profesionale. Pentru ca aceasta actiune sa fie incununata de succes. Totodata. .Conduita gresita include activitatile cu caracter penal. -natura sarcinilor. standardelor profesionale. un numar de cazuri de neglijenta mai putin importante care. Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa elaboreze un regim eficient de investigare si disciplinar care sa permita ca cei care judeca sa impuna o serie de penalizari cum ar fi sanctiunile ca : mustrarea.standardele de contabilitate si audit urmate in general de profesionistii contabili in pregatirea si auditarea delaratiilor financiare. . si cu consecintele neconformarii. numai o instanta de apel poate modifica sau retrage o decizie a instantei de judecata. pot indica nepotrivirea de a exercita drepturile de practica si activitatea necorespunzatoare.protectia legala pt anumite titluri profesionale. .numarul de contabili calificati din tara si natura generala a calificarilor acestora.

un statut si regulamente proprii. In calitate de reprezentant principal al organismului. daca este necesar. In functie de structura administrativa a organismului.O colaborare eficienta cu administratia si alte parti interesante poate duce la dezvoltarea unui organism professional care respecta necesitatile administratiei. Presedintele colaboreaza stans cu directorul executiv si cu personalul organismului profesional de contabilitate. specialistii in educatie si alte organisme si agentii la nivel national. sisteme disciplinare pentru membrii care nu respecta regulile de conduita ale organismului. O structura de reglementare consta in : o lege a contabililor sau o alta legislatie care recunoaste organismul profesional ca entitate legala care reprezinta profesia si care ii poate conferi putere legala pentru reglementarea membrilor. cerintele de administrare a organizatiei. drepturile si puterile membrilor. ale profesiei si ale interesului public in general. calificari si regulamente. de asemenea. de obicei pe un termen specificat. asigura continuitatea gandirii si ajuta la consolidarea cunostintelor si experientei membrilor. demiterea si reprimirea membrilor. Un organism profesional de contabilitate trebuie sa aiba un plan oficial care sa promoveze cunostintele. organismele profesionale aleg sa stabileasca si un set de regulamente care determina diversele cerinte de politica la nivel inalt care nu sunt neaparat acoperite de statut. standarde contabile si de audit. abilitatile si competenta membrilor. Competenta Consiliului este in general aleasa de membri. sa faca dovada unor procese transparente pentru acordarea calitatii de membru. regulamentele pot fi modificate si actualizate mai frecvent decat statutul. Comitetele Permanente sunt structuri ale Consiliului care genereaza o judecata logica de grup. organele de reglementare. Acesta contine. Rolul presedintelui implica reprezentarea. 47. presedintele pastreaza legatura cu guvernul. in general pe termen limitat. Consiliul este in mod normal condus de un presedinte care este ales de ceilalti membri ai Consiliului sau de masa de membrii. sistemul disciplinar si cerintele cu privire la suspendarea. Membrii vor fi invitati sa participe la Adunarea generala anuala si vor avea de asemenea dreptul sa solicite o Adunare generala speciala. cerinte de admitere si un registru al membrilor. Care este structura de conducere la înfiinţarea unui organism profesional din domeniul contabilităţii? Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul. conducerea. care poate fi reinoit o data sau mai multe ori. Statutul organismului profesional de contabilitate este documentul oficial care stabileste numele si scopul. sa faca declaratii publice cu privire la politica publica cu imlicatiile contabile. de audit sau fiscale. reguli de conduita profesionala si etica in afara cadrului legal. 48. regional si international. cerinte de autorizare pentru auditori si alte functii. si cerintele de membru. Presedintele este liderul organismului profesional de contabilitate ales de Consiliu sau de membrii. 28 . De multe ori. Care este aria de cuprindere a reglementărilor la înfiinţarea unui organism profesional din domeniul contabilităţii? Organismul profesional de contabilitate trebuie sa aiba propria structura de reglementare adecvata cadrului legal national. Consiliul raspunde in fata membrilor. comunicarea si promovarea organismului professional de contabilitate. Aceste reguli trebuie sa se bazeze pe Codul etic al IFAC .

-surse caritabile. -Subventii de la guvern. -data nasterii. Evidenta membrilor unui organism professional Organul are ca obligatie evidenta membrilor.spatiu publicitar. 49.si data de emitere.Scopul ar trebui sa fie crearea unei mase decisive. 50.nr. firme. -categoria sau sectorul de angajare. -donatii. -data de admitere ca membru. -informatii din autorizatie. Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al organizatiei. Promovarea organismului profesional va acoperi diverse etape si va necesita in mod inevitabil o combinatie de tehnici de promovare pentru a asigura faptul ca mesajele sunt comunicate in mod eficient persoanelor avizate si la timpul potrivit. Trebuie pastrate informatii similare si in cazul stagiarilor si daca organizatia este implicata activ in oferirea de cursuri sau examinari. 29 . Cele trei componentecheie ale mediului de marketing sunt macromediul. -sponsorizarea initiativelor specifice. -adresa postala preferata. 52. vor fi necesare si inregistrari ale stagiarilor si alte documente legate de stagiari. -agentii de ajutorare din strainatate. Pentru a implementa o strategie eficienta de marketing. atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente de servicii. -adresa de serviciu. micromediul si mediul intern. .Comitetele Permanente tin de Consiliu si sunt in general numite de acesta si insarcinate cu formularea politicii.numele membrului. -numarul membrului. Trebuie sa acorde atentie legislatiei locale cu privire la protectia datelor. -categoria de membru. Rolul marketingului şi promovării profesiei.confidentialitatii. -Adresa personala. Rolul sectorului public. o organizatie trebuie mai intai sa inteleaga mediul in care lucreaza. Sursele de finanţare ale unui organism profesional. pentru care este necesar o baza de date care sa serveasca drept registru al membrilor care vor include urmatoarele informatii: . 51. Un organism professional care isi planifica si isi coordoneaza cu atentie activitatea de marketing are mai multe sanse de a-si atinge obiective strategice. Strategia initiala de marketing a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului-tinta cheie.

majoritatea membrilor vor fi persoane care si-au dezvoltat cunostintele si experienta in calitate de contabil profesionist prin alte mijloace. materiale de studiu si alte componente corespunzatoare ale unei scheme de invatamant si formare. sa tina cont de: felul in care trainingul va fi monitorizat si validat. directori de buget si tehnicieni contabili. Organismul profesional trebuie sa aiba in vedere cerintele de educare si formare a directorilor financiari profesionisti sin sectorul public si sa analizeze daca are capacitatea si abilitatile pentru elaborarea de planuri de invatamant. este foarte important pentru stabilirea unei politici monetare si fiscale eficiente. Trebuie. auditori intern si externi. Prevederile de mentinere a drepturilor dobandite trebuie sa fie disponibile numai pe o perioada limitata si sa inceteze in momentul dezvoltarii unui program de acreditare. cum se vor dezvolta si sustine necesitatile la nivel. nivelul de sustinere din partea anhajatorilor pentru justificarea incheierii unui contract de training cu un angajator din sectorul public. tinand cont ca pot fi putini contabili profesionisti capabili de a supraveghea sagiarii. Dupa finalizarea acestei analize se poate lua o decizie cu privire la titlurile care vor fi acceptate pentru a fi membru cu drepturi depline in noua organizatie. durata de studio. Organismul profesional va trebui sa analizeze daca si cum poate administra relatiile cu membrii existenti. tehnic’’ ale sectorului public . de asemenea. 53. de elaborare a standardelor si declaratiilor tehnice conform standardelor internationale. Este necesara formarea adecvata a directorilor financiari din sectorul public. necesitatea primara o constituie o schema de invatamant si training in sectorul public pentru formarea directorilor financiari din sectorul profesional public. precum si dezvoltarea de noi relatii cu cei care lucreaza in sectorul public.Un sector public bine administrat si stabil. -cadrul general al standardelor tehnice si etice din tara in care i s-a acordat titlul persoanei respective. programme. inclusiv contabili. acordandu-se o atentie deosebita examinarilor competentelor profesionale. Aceasta necesitate va determina nevoia de dezvoltare profesionala continua. -examinarile necesare. cu bugetare solida pentru susutinerea obiectivelor si controlul atent al executarii bugetului. si de profesionisti pregatiti sa se intalneasca cu alti profesionisti. 30 .Acestor persoane li se permite sa se alature unui organism profesional de contabilitate pe o perioada specificata si limitata in baza unor prevederi rezonabile de “mentinere a drepturilor dobandite”. pentru a imbunatatii performanta sectorului public. Pentru orice desemnare analizata trebuie sa se obtina informatiicu privire la: -nivelul minim de studii necesar calificarii. Pentru dezvoltarea contabilitatii in sectorul public. Pe perioada de inceput si in primii ani de functionare a organizatiei.materiile studiate. Cerinţele pentru a deveni membru al unui organism professional din domeniul contabilităţii. -experienta minima si tipul acesteia(inclusive orice formare practica necesara)ceruta inainte de autorizare.. angajamente de evaluare si cum vor trebui adaptate pentru identificarea abilitatilor corespunzatoare ncesitatilor organizatiilor sectorului public si pentru asigurarea competentei profesionale intr-un context de sector public .

In plus. Programele de preacreditare a profesionistilor contabili includ o cerinta. precum si alte sectoare. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etică. In acest scop trebuie sa se aiba in vedere anumite cerinte . abilitati administrative etc. 54. in special o atitudine obiectiva. Dupa ce persoanele cu titluri obtinute in strainatate care practica deja profesia in tara respectiva au fost acceptate ca membrii conform prevederilor noii organizatii de mentinere a drepturilor dabandite. Profesia are responsabilitatea de a proteja binele colectiv a publicului si al institutiilor deservite de contabilii profesionisti. 56.Urmatoarele clasificari ca membru sunt comune multor organisme profesionale de contabilitate: -contabili autorizati sau experti contabili -contabili asociati -tehnicieni contabili – studenti. Acestea se invata in general in cursul unei perioade de practica. sa il compare cu practica actuala. 31 . In cursul perioadei de expunere se pot tine seminarii pentru formarea pedagogilor si practicienilor locali in ceea ce priveste utilizarea standardului. Acest lucru necesita adoptarea si implementarea unui cod etic chiar si atunci cand organul legislativ al tarii are responsabilitatea de promulgare a cerintelor de etica. Primul grup trebuie sa contina reprezentanti din industrie si comert. va mai exista o necesitate de recunoastere a titlurilor dobandite in strainatate. Este important ca solicitantii sa poata aplica toate cunostintele teoretice si tehnice pentru solutionarea problemelor practice. judecata profesionala. Daca este necesar. 55. candidatii treebuie sa isi dezvolte calitatile. organismul profesional de contabilitate poate emite materiale informative suplimentare pentru reflectarea circumstantelor locale. Trebuie sa se analizeze daca persoanele care au atins un anumit nivel din procesul de acreditare dintr-o alta tara pot fi acceptate pentru o anumita forma de apartenenta ca membru.daca acest lucru este posibil. Un organism profesional de contabilitate trebuie sa stabileasca un comitet pentru revizuirea acestor standarde pe baza cunostintelor membrilor in ceea ce priveste mediul economic. cum ar fi membrii studenti si asociati. Fiecare grup va trebui sa analizeze fiecare standard. dovezi ale reputatiei profesionale si cunoasterea demonstrate a legii nationale cu privire la societati si impozite. Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. s ail dezbata. Aceasta din urma trebuie sa include practicieni din firme mari si mici. pentru consolidarea sustinerii standardelor. de preferat dupa o perioada de expunere. legal si profesional. celalalt sa se ocupe de standardele de auditare. alta decat membru cu drepturi depline. sa se stabileasca doua grupuri de lucru sau grupuri operative separate: unul sa analizeze standardele internationale de contabilitate. Recomandarile comitetului de a adopta un anumit standard international trebuie sa fie aprobate de Consiliu. si anume cunoasterea practica a limbii locale. sa rezolve nepotrivirile sis a decida asupra problemelor de tranzitie. Este recomandat. si anume candidatii sa aiba experienta practica inainte de acordarea acreditarii complete. IFAC si IASCF au colaborat in timp la dezvoltarea standardelor de audit si de contabilitate care pot fi acceptate in mod general la nivel international. Rolul cerinţelor de practică pentru a deveni membru al unui organism profesional.

implementarea regulamentului de asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist. Codul etic IFAC este recunoscut la nivel international si principiile generale ale acestuia pot fi adoptate de toate tarile. implementarea regulamentului intern de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili a fost stabilit pentru a deservi nevoile contabililor profesionisti. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru cara contabilul profesionist isi desfasoara activitatea. Toate organismele membre IFAC trebuie sa adapteze principiile Codului etic IFAC la codul national. nivelul firmei si organismului profesional. In cazul contabililor profesionisti. 58. organismele guvernamentale de reglementarea dau de obicei autoritatea de a impune cele mai severe actiuni disciplinare. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. In tarile in care autorizarea este o functie guvernamentala. obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a clientilor. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist. Incurajarea si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor profesionale reprezinta o responsabilitate cheie a organismelor profesionale de contabilitate din fiecare tara. 57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calităţii serviciilor profesionale. In orice caz. organismele profesionale sunt responsabile de luarea masuriloradecvate pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal. acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control. Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ: -resurse interne(inspectori angajati) -resurse externe. indifferent daca sunt angajati in practica sau in alte sectoare economice.organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate.Pentru realizarea acestui lucru majoritatea organismelor de contabilitate infiinteaza un comitet pentru etica responsabil de promulgarea codului si de stabilirea unui grup separat de monitorizare a respectarii codului si de luare a masurilor disciplinare in caz de incalcare a codului. Indiferent de abordarea folosita. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigaţii şi disciplinar. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra reputatia pentru integritate. In cazul contabililor profesionisti din practica publica. Controlul calitatii este abordat in trei niveluri: nivelul de contract. este necesar ca membrii sa il cunoasca si sa il respecte. social. Acesta stabileste standardele de conduita a contabililor profesionisti si declara principiile fundamentale pe care trebuie sa le respecte pentru indeplinirea obiectivelor commune. angajatorilor si publicului. Dupa stabilirea unui cod etic. IFAC considera ca organismele membre trebuie sa demonstreze ca se aplica programele adecvate pentru a oferi basigurarea rezonabila ca toti contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde. 32 . de afaceri si de reglementare care prevaleaza in tarile respective. Reglementarea profesiei contabile se realizeaza prin diverse cai cu jurisdictii diferite. in afaceri. Unele jurisdictii au mecanisme externe de reglementare si altele au programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul profesiei cu mecanisme publice de supraveghere.

Gama de penalizari impuse. 33 . . prin care plangerile inaintate organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investigatii disciplinare.pierderea sau limitarea drepturilor de practica. daca legea locala permite acest lucru. . cumulate.neglijenta profesionala crasa. un organism profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse investigatiile disciplinare. daca este cazul. Un principiu fundamental al Codului etic IFAC al profesionistilor contabili specifica faptul ca “un profesionist are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelul necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente in baza noutatilor curente din practica.actiuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputatiei profesiei contabile. . . legislatie si tehnica. Prin urmare. conform regulamentului intern corespunzator. Organismul profesional de contabilitate trebuie sa pastreze un registru al deciziilor si penalizarilor impuse pentru a asigura consecventa abordarii cazurilor. • o curte de apel care audiaza apelurile impotriva constatarilor curtii disciplinare. un numar de cazuri mai putin grave de neglijenta profesionala care. . un organism profesional de contabilitate trebuie totusi sa aiba un proces disciplinar eficient pentru controlul propriilor membri si.excluderea ca membru 59. .activitate infractionala.incalcarea standardelor profesionale. Dezvoltarea profesionala continua este metoda prin care contabili profesionisti isi pot indeplini obligatiile de competenta permanenta. pot indica incapacitatea de a profesa.pierderea titlului profesional. Organismele profesionale de contabilitate trebuie sa se asigure ca au acces la consiliere juridica pentru mentinerea unui proces disciplinar. ce proces trebuie urmat. Un profesionist contabil trebuie sa actioneze cu diligenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile in furnizarea serviciilor profesionale”. activitate nesatisfacatoare.pentru asistarea organismelor guvernamentale si de reglementare.avertizarea. Dezvoltarea profesionala continua este definita ca o activitate de invatare pentru dezvoltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor profesional. Este important ca organismele de contabilitate sa demonstreze membrilor valoarea dezvoltarii profesionale continue si beneficiile acesteia pentru membrii individuali in termini de dezvoltare a carierei.Chiar si atunci cand se practica acest lucru. Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaza: . include: .amenda/plata cheltuielilor. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. oportunitati de angajare si credibilitate. Structura de baza comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile este: • o metoda de a decide. . .incalcarea cerintelor etice. • o curte disciplinara care investigheaza si judeca plangerile. ce standarde de demonstrare si dovedire sunt necesare. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesională continuă. ce sanctiuni sunt recomandate si ce apeluri sunt premise.

Competente de control IT. Colaborarea si invatarea de la 34 .Cunostinte de control IT. .Contabilitate si audit financiar. de asemenea. .Cunostinte generale IT. Standardul promoveaza activitatile dezvoltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca membrului individual.Economie.Contabilitate si control de gestiune.Drept comercial. Conţinutul programelor de educaţie ale organismelor profesionale. care pot fi estimate si verificate.Finante si management financiar. Un alt aspect important al programului de educatie il reprezinta dezvoltarea valorilor profesionale.Impozitare.Comportamentul organizational.Metode cantitative.Cunostinte si competente IT (tehnologia informatiei) .abilitati personle. . finante si cunostinte aferente: . . sa stabileasca un proces prin care sa determine daca membrii se ocupa de dezvoltarea profesionala continua. . In ceea ce priveste baza de cunostinte necesare programul va contine contina urmatoarele domenii : -Contabilitate.Standardul International de Educatie pentru Contabilii Profesionisti 7. intimp ce altele abordeaza dezvoltarea profesionala continua in baza competentei Organismele profesionale de contabilitate trebuie. . . . 61. Programul de educatie trebuie sa dezvolte o gama de abilitati profesionale cum ar fi: .stabileste referinta internationala de dezvoltarea profesionala continua pentru toti contabilii profesionisti.Piete financiare.Competente de utilizator IT.Marketing. .Management si decizii strategice. .abilitati de management de organizare si afaceri. Programul de educatie trebuie sa dezvolte cunostintele si abilitatile profesionale. -Cunostinte de organizare si afaceri: . . 60. Care sunt căile pentru dezvoltarea capacităţii organismului profesional? Indrumarea si colaborarea cu alte organisme profesionale si organizatii sau grupari regionale constituie una dinte caile de dezvoltarea a organismului profesional.Etica in afaceri. . “Dezvoltarea profesionala continua: Un program de invatare de durata si dezvoltare continua a competentei profesionale”. .relatii interpersonale si comunicare. .Afaceri internationale si globalizare. . . . etice si a atitudinii in ceea ce priveste profesia. . .abilitati tehnice si functionale.abilitati intelectuale.Audit si asigurare. . . Multe organisme de contabilitate solicita membrilor sa faca un anumit numar de ore de pregatire pe an.Mediul de afaceri.Valori si etica profesionala. -.

integrarea organismului existent intr-un nou organism . Ce sunt serviciile profesionale? Serviciile profesionale reprezintă orice serviciu care cere aptitudini contabile înrudite. . .politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue.consultantă managerială 35 . 62. cerinte de pregatire si calificare si regimurile de autorizare. . si multe organisme existente membre IFAC isi ofera experienta pentru asistarea altor tari in indeplinirea acestei sarcini.reglementarea si monitorizarea membrilor din practica publica.infiintarea unui registru al membrilor si stagiarilor. .controlul calitatii si procesele disciplinare. adoptarea de standarde internationale de audit si a Codului etic IFAC. Proiectele-cheie in care asistenta organismelor se poate dovedi de valoare pentru dezvoltare sunt: . prestat de un contabil profesionist.formarea Consiliului organismului profesional de contabilitate.elaborarea infrastructurii organismului profesional. . .numirea unui director executiv pentru administrarea si conducerea organismului profesional de contabilitate.adoptarea unui statut si a regulamentelor organismului profesional de contabilitate.consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile.cererea de consolidare inca de la inceput pentru convergenta standardelor nationale si internationale de contabilitate.stabilirea unui proces disciplinar. Care sunt priorităţile unui nou organism profesional din domeniul contabilităţii? Prioritati pe termen scurt: .codul etic. .incurajarea formarii si educatiei contabililor profesionisti .structuri de conducere. . . . . si stabileste autoritatea si functiile organismului.alte personane care au experienta in acest proces pot constitui o experienta de valoare.stabilirea structurii managementului executive.scheme comune de examinare. dezvoltarea de modele reglementate. .programe de educatie si calificare(inclusiv administrarea examenelor).statute si reguli care guverneaza organismul. ca de exemplu: -servicii de contabilitate . .depunerea de cereri de membru la IFAC.adoptarea legislatiei care recunoaste un organism profesional pentru contabili si auditori. . Prioritati pe termen lung: .colectarea de taxe anuale de la membri si stagiari. 63. . .stabilirea standardelor tehnice si profesionale.audit . . Prioritati pe termen mediu: .organizarea de manifestari privind dezvoltarea pregatirii continue si crearea de oportunitati de formare pentru membri si stagiari.fiscalitate . .

guvern. Acest public da incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili. 36 . 64. este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor. sau cu obligatiile lor de loialitate. cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. vizavi de profesiunea lor si de public. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare ca suport partial pentru mprumuturi si actionarilor pentru a obtine capital. Public inseamna: Clienti.Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. pe independenta. Serviciul este îndeplinirea unei îndatoriri fată de cineva.recunoasterea unei datorii vizavi de public. vizavi de angajator.responsabilii financiari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei. pe stiinta in profesie.donatori de fonduri. pe competenta.respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional. Pastrarea acestui statut privilegiat al profesionistilor contabili presupuneoferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului.angajatori. Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.oameni de afaceri. Tinand seama de remarcile precedente. expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei.. care sporeste ncrederea n informatiile financiare externe ale patronului. Profesionistii contabili au un rol important in societate.detinerea unei competente intelectuale specifice. in ansamblu. legislaţie şi tehnică. pentru buna functionare a economiei. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. 65. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila. . . bazata pe ultimele evoluţii din practică. poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt.management financiar Serviciul este o muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva.comunitati financiare. obtinuta prin formare si invatamant.orice persoana. Ce semnificaţie are interesul general (interesul public)? Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale vizavi de public. Interesul general semnifica deci satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili. Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile? Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt: . dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului. precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare.investitori. auditorii interni furnizeaza asigurarea n legatura cu un sistem de control intern corect.incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie. Uneori datorita membrilor. consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii deciziilor manageriale corecte.

66. capabile să asigure o gestiune financiară eficientă şi de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare număr de probleme. Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă.se poate admite că bilanţuri parazitate la profiturile ce trebuie fiscalizate. pot conduce Adminstraţia la concluzia stabilirii unor noi impozite şi taxe în sarcina contribuabililor. iar pentru membrii CECCAR. sau de ordin fiscal. în sens larg. cât şi guvernul şi publicul. calitatea serviciilor – toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere. 67. Calitatea lucrarilor presupune: -Abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de a castiga. inaltul nivel de performanta. 37 . profesionalismul – profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti. atitudinea şi comportamentul acestora în legătură cu serviciile prestate au repercursiuni asupra prosperităţii economice a colectivităţii şi a întregii ţări. Publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecta. 68. donatorii de fonduri. asupra gestiunii afacerilor. ca urmare a unor servicii contabile necorespunzătoare. standardele de calitate.Comunitatea. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? Realizarea obiectivului profesiei contabile constând în satisfacerea exigentelor publicului. Pentru înţelegerea rolului social. Protectia publicului: prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor. satisfacerea interesului general. cat si a tertilor. angajatori si terti ca profesionisti în domeniu. Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist. impun mai multe imperative si anume: credibilitatea – publicul are nevoie de informatii credibile. Cum se explică rolul social al profesioniştilor contabili? Profesioniştii contabili joacă un rol social important. trebuie să aibă încredere în capacitatea acestora de a pune în funcţiune sisteme riguroase de gestiune şi informare.Programarea lucrarilor. printr-o sanatoasa si libera concurenta. încredere – utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional. -Selectarea lucrarilor pentru colaboratori. pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. Profesionistii contabili nu-si pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. . angajatori şi alte sectoare din lumea afacerilor. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat. Investitorii.

absolvent al specializării financiar-contabile. La cerere. Expertul contabil este un economist. nesalarizat de o entitate economică. ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat. cu specialitatea finanţe sau contabilitate. având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate. financiar-contabil. servicii. c) nu a suferit nicio condamnare care. independent faţă de societatea comercială. 65/1994. economistul este specializat în multe domenii: turism. De asemenea. doctorii în economie şi doctorii docenţi. În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat.G. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. profesorii şi conferenţiarii universitari.Pastrarea secretului profesional. un salariu. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. . management. A doua situatie Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O. nr. 69. -Constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate. este un profesionist independent. efectuarea unui stagiu de 3 ani şi susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină. Cercetării şi Tineretului. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. El nu primeşte. potrivit legislaţiei în vigoare. Prin urmare. nr. b )are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei. economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său.G. ca şi expertul contabil. dintre contabilul autorizat şi contabilul salariat? Prima situatie Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate. Contabilul autorizat. 70. 38 . planificare. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. în condiţiile O. Cine poate exercita profesia de expert contabil şi de contabil autorizat? Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere. salarizare. cu îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. -Calitatea si continutul raportului.-Studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate. marketing. ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. pentru lucrările executate. persoanele care au titlul de academician.

avand competenta profesionala de a organiza si conducere contabilitatea. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale. . organizarea si functionarea Corpului. si minim nota 6 la fiecare disciplina. contabilitate. concluziilor. Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore. Proba orala consta in intrebari din materia juridica. asupra constatarilor. execută toate lucrările contabile. De asemenea.studii de caz exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile. EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat? Calitatea de CA se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat . Cine este expertul contabil? EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994c. ei pot pierde întreprinderea de client şi. b) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala. control financiar si expertiza contabila. expertul contabil intocmeste raport.intrebari de judecata profesionala din. avand competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare. 73. putând fi stimulat ori penalizat de şeful Ierarhic sau la propunerea acestuia.c. consta din : .m. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv. contabilul autorizat. 74. în cazul unei întreprinderi mari. Rareori. drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor . monografii contabile.c.prin examene sustinute in urmatoarele etape: 39 . contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate. pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase. Ca şi economistul salariat.Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. chiar dacă sunt independenţi. 71. răspund civil şi penal faţă de întreprindere. prin aceasta. este specializat pe un sector al contabilităţii.u. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7. salariaţi. fiscala.prin examene sustinute in urmatoarele etape: a) Examen de admitere prin sustinerea a doua probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele: . cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor. Expertul contabil. evaluare economica si financiara a intreprinderilor.m. Cine este contabilul autorizat? CA este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG 65/1994 c.. evaluarea intreprinderilor si audit financiar. mijlocii. opiniilor si recomandarilor sale. fiscalitate. Cum se obţine calitatea de expert contabil? Calitatea de EC se obtine potrivit Regulamentului privind accesul la profesia de EC si de contabil autorizat . economistul şi contabilul. de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile. 72. sursa de venit.audit. In schimb. doctrina si deontologia profesiei contabile. De regulă.contabilitate.u. audit financiar si evaluarea intreprinderilor.

pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii. fiscala. g) dovada privind pregatirea profesionala continua. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. fiscalitatea si dreptul comercial. Proba scrisa (la care fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 10 iar pentru promovare trebuie obtinuta media minim 7 ) cu durata de 6 ore. b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege. c) Examen de aptitudini-consta intr-o proba scrisa si una orala.s-au cazierul fiscal daca nu s-au obtinut venituri din exrcitarea profesiei) c) dovada asigurarii pentru riscul profesional.dupa cum urmeaza: -cel putin 50%la obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei pentru anul in curs pana la 31 ianuarie . 5 lit. 40 . Cum se menţin calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat? Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. fiscalitate.conform Standardului 38 al Corpului h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta de art. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere). 4(1) lit.(prezentarea certificatului de atestare fiscala.intrebari de judecata profesionala din legislatia privind contabilitatea. d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care.daca s-au obtinut venituri . precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct. consta in : . Acordarea vizei anuale este conditionata de: Depunerea la filiala Corpului a formularului “Raport anual de activitate”de catre expertii contabili si contabilii autorizati pana la data 31 ianuarie a anului pentru care se acorda viza . Proba orala consta in intrebari din materia juridica. potrivit legislatiei in vigoare. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari. drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.restul cotizatiei fixe se plateste pana la 31 martie a fiecarui an.studii de caz cu monografii contabile . e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege. doctrina si deontologia profesionala . Viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre expertii contabili si contabilii autorizati se acorda daca au fost indeplinite cumlativ urmatoarele conditii: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp aferente anului trecut conform Normelor 5288/2002 privind organizarea evidentei incasarii cotizatiilor profesionale datorate. . 75. a si art. Media la examen trebuie sa fie cel putin 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. contabilitate.121 si 122 din ROF a Corpului.. f) depunerea raportului anual completata la toate rubricile prevazute de formular.a) Examen de admitere prin sustinerea unei probe scrise cuprinzand subiecte din disciplinele contabilitate. Examenul de admitere este urmat de un Stagiu cu durata de 3 ani efectuat pe langa un tutore individual sau in sistem colectiv.a din OG 65/1994 cu privire la capacitatea de exrcitiu deplina pentru exrcitarea profesiei .conform Normelor 1500/2009 privind evidenta gestionarea membrilor.

Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria membrilor inactivi. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu-se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului . 76. Care sunt lucrările care pot fi executate de experţii contabili?

Lucrările care se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili sunt: a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare: acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice; elaborarea şi punerea în aplicare a următoarelor: procedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, controlul de gestiune şi controlul prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale; b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: -analiza structurilor financiare; -analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit; -tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment; -sisteme de credit - leasing, factoring etc.; -elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie; -elaborarea de tablouri de utilizări si resurse; -asistenţa în prevenirea si înlăturarea dificultăţilor unităţii; c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca: -diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare; -audit intern - organizarea sau controlul regularităţii si sincerităţii sistemului; -studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare; -audit statutar şi certificarea bilanţului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice; d) efectuarea de evaluări potrivit Standardelor Internaţionale de Evaluare, ca: -evaluări de bunuri şi active patrimoniale; -evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi; -evaluări de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca: -expertize amiabile (la cerere); -expertize contabil-judiciare; -arbitraje în cauze civile; -expertize de gestiune; f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca: -întocmirea de situaţii periodice; -consolidarea conturilor şi bilanţului; -întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;

41

executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca: -studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale; -asistenţă în probleme de TVA şi impozite; -fiscalitate imobiliară; -asistenţă în aplicarea tarifului vamal; -asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor; -vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale agenţilor economici; h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi: -organigrame, structuri, definiri de funcţii; -legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor; -mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţii lor, alegerea echipamentelor; -analiza şi organizarea fluxului informaţional; -alegerea soft-urilor necesare; -formarea profesională continuă; -contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii; i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale; j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi: fuziuni, divizări, dizolvări, retragerea sau excluderea unor asociaţi etc.; k) asistenţă de specialitate pentru înfiinţarea si reorganizarea societăţilor comerciale; g) 1) efectuarea oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate; m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320 şi 8299. 77. Care sunt lucrările care pot fi executate de contabilii autorizaţi?

1) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract 2) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare 3) lucrări, declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale (altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc.; 4) atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari, CAR-uri şi diferite asociaţii, fundaţii etc. fără scop patrimonial. 78. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?

Exercitarea poate fi individuală sau în cadrul societăţilor de expertiză contabilă sau de contabilitate. La societăţile de expertiză contabilă si/sau de contabilitate: -cel puţin 51% dintre acţionari sunt experţi contabili sau contabili autorizaţi; -cel puţin 51 % din numărul membrilor Consiliului de Administraţie sunt experţi contabili sau contabili autorizaţi, membri ai Corpului. 42

Societăţile de expertiză contabilă şi de contabilitate nu pot avea participări financiare în unităţi patrimoniale industriale,comerciale, agricole, bancare sau de asigurări, si nici în societăţi civile. Societăţile de expertiză şi/sau de contabilitate pot fi române, străine sau mixte. Societăţile de expertiză şi/sau de contabilitate se bucură de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii impuse membrilor Corpului. Excepţia constă în dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale Corpului. Angajarea răspunderii societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi/sau de contabilitate şi a membrilor care le alcătuiesc se realizează prin exercitarea drepturilor administrative şi a celor de natură tehnică de către: - conducătorul (administratorul) societăţii: drepturile administrative şi sociale (de exemplu, faţă de bancă, reprezentarea societăţii în faţa terţilor şi a administraţiei publice etc.), acesta dispunând de semnătura socială a societăţii; -experţii contabili, contabilii autorizaţi şi ceilalţi asociaţi sau acţionari ai societăţii, care asigură cerinţele de natură tehnică ale propriilor lor lucrări executate, prin semnarea acestora, alături de semnătura autorizată a conducerii societăţii. 79. Ce se înţelege prin calitatea de persoană juridică a Corpului?

Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si , prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. O colectivitate de profesionisti, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si obligatii necesare atingerii scopurilor. Elementele constitutive ale persoanelor juridice, sunt: 1. organizarea de sine statatoare; 2. patrimoniul propriu; 3. scopul determinat; 4. CECCAR are capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata ( persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia contabila, in raport cu alte institutii din Romania si din alte tari avand: -relatii directe cu bugetul; -cont in banca; - BVC propriu; - contabilitate proprie, intocmeste situatii financiare proprii, potrivit legii; -gestiunea intregului patrimoniul al Corpului, inclusiv pe cel dat in adminsitrare filialelor; -capacitate de folosinta si de exercitiu data de atributiile ce le are (interne si externe). 80. Ce se înţelege prin autonomia Corpului?

Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; acesta presupune nesubordonarea in fata nici unei autoritati; Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de 43

• Organe de execuţie (numite sau desemnate): Director executiv. La nivel central: • Organe de decizie (alese): Conferinţa Naţională. servicii). efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de EC sau CA. a) organizeaza examenul de admitere. 81. precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. c) asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA. 44 . prin inscrierea acestora in tabloul Corpului. CECCAR are filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti. Consiliul filialei. Programele examenului de acces. Prin organele sale alese. Este astfel organizat încât să îşi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare. dar normele de lucru specifice profesiei. Preşedintele Corpului. reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de CECCAR si se avizeaza de MEF urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu. Consiliul Superior. Preşedintele filialei. servicii). Biroul Permanent. b) organizeaza evidenta EC si CA si a societatilor comerciale de profil. Organe de execuţie (numite sau desemnate): Director general executiv.exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila. sunt rezultatul activitatii Corpului. Biroul Permanent. • La nivel de filială: • Organe de decizie (alese): Adunarea generală. Sectoare (departamente. Corpul este reprezentat in fata autoritatii publice. Care sunt atribuţiile Corpului? 82. Sectoare (departamente. Care este organizarea CECCAR? Sediul central al Corpului este în municipiul Bucureşti.

m. avizate de MFP si MJ. 11.Stabileste directiile de baza pentru organizarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA 2. b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial. sistemul de salarizare. În exercitarea atribuţiilor sale legale. taxele de inscriere in tablou si la examene de acces la profesie. 12.Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor filialelor la propunerea Comisiei superioare de disciplina. Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de Consiliile filialelor si dispune masurile necesare. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat.Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor.c.Alege si revoca presedintele si 2 membrii experti contabili ai Comisiei superioare de disciplina.Stabileste cotizatiile datorate de membrii Corpului. d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori. modificarile si completarile acestuia. e) asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza Standardelor Internationale de Evaluare. nivelul indemnizatiilor pentru organele alese. 7.Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cenzori. organisme specializate .Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994 c. ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil. f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala a membrilor prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvata.d) elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a EC si CA. 83.Aproba organigrama CECCAR la nivel central si de filiale. 4. la aptitudini si la interviuri. raportul cenzorilor sau auditorilor. sistemul de salarizare pentru anul următor. 5. precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor. g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor in raporturile cu autoritatile publice. 8. alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină. 6. prezentate de Consiliul superior. 10. h) colaboreaza cu asociatiile profesionale de profl din tara si din strainatate i) editeaza publicatii de specialitate j) alte activitati stabilite prin lege sau regulament. c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare.Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori .Aproba ROF al Corpului. 9.u. Ce atribuţii are Conferinţa Naţională Ordinară? 1. 45 .Aproba lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului potrivit propunerilor facute de filiale. precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului. Conferinţa naţională ia următoarele măsuri: a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale.Aproba situatiile financiare anuale. precum si Codul etic national al profesionistilor contabili 3. precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. executia BVC pentru exercitiul financiar incheiat precum si BVC al exercitiului financiar viitor.

f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului. aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului. i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului. j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină. organizatorice. 3. în conformitate cu anexa nr. experţi contabili. c) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor. d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului. b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului. inclusiv de natură disciplinară. 46 . m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină. l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului. h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de inscriere în evidenţele Corpului. j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative. pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină. f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict. Ce atribuţii are Consiliul Superior? a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili. rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale care hotărăşte. regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere. n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului. precum şi a propriilor hotărâri. h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial. de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. 84. şi ia măsuri administrative. la solicitarea acestora. iar unul. constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. solicitând avizele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Justiţiei. dintre contabilii autorizaţi. g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale. c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC. inclusiv revocarea celor aleşi. experţi contabili.e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului.

candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului superior. c) prezintă anual Consiliului superior. h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. Care sunt atribuţiile preşedintelui Consiliului Superior al Corpului? a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent. e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei precum şi cenzorii. f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice. 47 . spre adoptare. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională. 2 la prezentul regulament. f) propune. 87. c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate. b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia. proiectul de buget pentru exerciţiul viitor. Care sunt atribuţiile Adunării generale a filialei CECCAR? Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) ia cunoştinţă. de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior. g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei. bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat insoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei . Care sunt atribuţiile Consiliului filialei? a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei. prin vot deschis. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor. apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi. d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa naţională. regulament. în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. dintre membrii săi. c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional. d) alege şi revocă preşedintele şi membrii comisiei de disciplină a filialei. e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale. b) conduce şi coordonează dezbaterile potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consi liului filialei pentru perioada expirată. b) aprobă. a terţilor sau orga nizaţiilor naţionale şi internaţionale.85. de Consiliul superior şi de Biroul permanent 86.

de prezentul regulament. e) sesizează Consiliul superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat. luând sau propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei. h) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice. potrivit precizărilor Consiliului superior. g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora. precum şi execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei. 3 la prezentul regulament. j) urmăreşte realizarea programului de activitate al filialei. potrivit prevederilor anexei nr. conform procedurii prevăzute în anexa nr. la cererea celui interesat. Care sunt atribuţiile preşedintelui de filială? a) convoacă consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia. conform hotărârii Consiliului superior. i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat. e) asigură organizarea alegerilor. de prezentul regulament. f) sesizează comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului. în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj. pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior. de hotărârile şi de deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului. 48 . b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul superior şi pe lângă membrii Corpului. h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament.d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia. k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament. c) reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale. f) supune spre aprobare adunării generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat. g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei. aprobat de Conferinţa naţională. i) analizează şi adoptă proiectul bugetului filialei. potrivit normelor emise de Consiliul superior. de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Corpului 88. precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului. 1 la prezentul regulament.

g) organizează. luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate. elaborează proiectul de buget al Corpului. j) propune preşedintelui Biroului permanent. astfel: a) preşedintele şi doi membri. potrivit legii. la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului superior. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. h) asigură publicarea. personalul de execuţie al Corpului şi îi stabileşte salariile . în acest sens. după însuşirea acestora de către Biroul permanent. o dată cu pro iectul de buget. în interesul profesiei membrilor Corpului. cu respectarea statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului. analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor. prin preşedintele acestuia. propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea. precum şi a 49 . potrivit legii. care hotărăşte b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. prezentând informări periodice Biroului permanent. În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii. a situaţiilor financiare anuale. pentru funcţiile de conducere face propuneri Biroului permanent. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor. asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial. le prezintă Consiliului superior pentru adoptare. fără drept de vot. anual. i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor structurilor Corpului. 90. b) pregăteşte. m) participă. Organizarea şi constituirea Comisiilor de Disciplină I -La nivel central-Comisia superioara de disciplina. d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat. cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar. Care sunt atribuţiile directorului general executiv? a) execută hotărârile şi deciziile privind activitatea compartimentelor executive. experţi contabili.89. după aprobarea lor de către Conferinţa naţională. c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei. Ea este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi. aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului. l) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementărilor şi normelor in vigoare. schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine. e) organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale. k) numeşte şi revocă.

parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati. de presedintii Consiliilor filialelor si persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia in Romania. ori administrate de comisiile superioare de disciplina. daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant. II. republicată. Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv. 91. presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata. experţi contabili. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. prevăzute de regulament Comisiile superioare de disciplina. Ea este formată din 1 preşedinte şi 4 membri titulari şi 5 membri supleanţi. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. sancţiunile prevăzute în art. după caz. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. Fac exceptie plangerile privitoare la faptele savarsite de membrii Consiliului superior si ai Consiliului filialei. sancţiunile prevăzute în art. republicată c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.care se depun la Comisia superioara de disciplina. 65/1994. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare). sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor.-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei. Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si. chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani Comisia de disciplina de pe langa filiale are competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA . Care sunt competenţele Comisiei Superioare de Disciplină? a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. care hotărăşte. aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei. odată cu titularii. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică.persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii. 50 . după caz. membrii ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia.

precum şi de persoana în cauză. care se adresează Comisiei Superioare de Disciplină). 93. chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. după caz. republicată. 92. membri ai filialei. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. ori administrate de comisiile superioare de disciplina. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. -Sancţionează abaterile disciplinare săvârşite de EC. din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor folosite. Sancţiunile se aplică în funcţie de abaterile disciplinare. sancţiunile prevăzute în art. care hotărăşte. -Inştiinţează preşedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor despre reclamaţiile primite (excepţie fac reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Biroului Permanent. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. CA. Care sunt competenţele Comisiei de Disciplină a filialei? Competenţele Comisiei de Disciplină a filialei sunt: -Veghează la respectarea Codului etic şi a Regulamentului si normelor Corpului. 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti) 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul finantelor publice.Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. de gravitatea încălcării şi urmările acestora. sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. Cum funcţionează Comisiile de Disciplină? Comisia superioara de disciplina formata din 7 membrii titulari si 7 supleanti. cu domiciliul în raza teritorială a acesteia. prevăzute de regulament Comisiile superioare de disciplina. iar 2 membrii titulari si 2 membrii supleanti desemnati de Ministrul justitiei. Mandatul lor este de 4 ani. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. 51 . 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. Hotararea de sanctionare a membrilor Consiliului superior. ale profesioniştilor societăţilor străine. ai Consiliilor filialelelor se supun dezbaterii Conferintei Nationale care poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrativ a curtii de apel in termen de 30 de zile de la instiintare. acestea judeca si hotarasc pe baza probelor depuse de cei interesati sau abilitati. 65/1994. Competente: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. este un organ partial ales de Conferinta Nationala (presedintele. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor.

Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. Care sunt locul şi rolul reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor? Pe langa Consiliul Superior Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă Consiliul superior participă la lucrările Conferinţei naţionale şi la şedinţele Consiliului superior. Hotararea de sanctionare a membrilor Consiliului superior. la lucrările adunării generale şi ale consiliului filialei. 95. materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile înainte. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala se face la Sectia de contencios administrativ a curtii de apel in termen de 30 de zile de la instiintare. .primeşte convocările la lucrările Conferinţei naţionale şi ale Consiliului superior. 52 . În acest sens: . Dupa depunerea raportului (termenul fiind de 30 de zile de la sesizare). presedintele comisiei superioare de disciplina fixeaza termenul de judecata. o copie a sesizării.Raportorul desemnat de presedintele comisiei superioare de disciplina analizeaza dosarul cauzei si. iar la cerere şi materialele care au stat la baza acestora. Pe langa Consiliul Filialei Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă consiliul filialei are următoarele atribuţii: . Consiliul superior şi Conferinţa naţională. fără drept de vot. . Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazul respectiv. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. 94.sesizează ministrul economiei şi finanţelor.participă. . Biroului permanent. dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecarii cauzei. ai Consiliilor filialelelor se supun dezbaterii Conferintei Nationale care poate confirma sau infirma. parat si martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamatie si probe. în cel mult 7 zile de la luarea lor. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt: -comportamentul necuviincios faţă de membrii Corpului.primeşte deciziile şi hotărârile luate în Biroul permanent. -absenţa nemotivată de la întrunirea Adunării generale a filialei sau de la Conferinţa Naţională. ori de câte ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale şi trimite. materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii. fără drept de vot. spre înştiinţare. -nerespectarea dispoziţiilor Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România referitoare la publicitate. daca este cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant.sesizează pe reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor de pe lângă Consiliul superior asupra hotărârilor şi măsurilor consiliului filialei care contravin reglementărilor legale. de reprezentantul MFP sau de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului.

care vor cuprinde. Au dreptul de a alege şi de a fi aleşi toţi membrii Corpului. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului? 1. la filiala de care aparţine. c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România.refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesională. 4. Votul este secret şi are loc la data fixată de Consiliul superior. g) declaraţia pe proprie răspundere că îndeplineşte cerinţele de eligibilitate prevăzute în regulament. cu producerea de consecinţe juridice. e) funcţia pentru care candidează. b) sunt membri de onoare. sub sancţiunea neînscrierii în listele cuprinzând candidaţii: a) numele. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala prin vot secret pentru 4 ani acesta putand fi prelungit o singura data. Toţi membrii Corpului care au dreptul de a alege şi de a fi aleşi pot face declaraţii de candidatură. respectiv 8 ani de la incetarea functiei). administrativă. în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei stabilite de Regulament. -declaraţii neconforme realităţii în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. fisa pentru persoane fizice sau juridice (pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui Consiliului de administraţie sau administratorului. 53 . d) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament. b) categoria profesională din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat. 2. -nerespectarea obligaţiilor de păstrare a secretului profesional. 3. Alegerile au loc prin vot secret. d) funcţiile deţinute anterior în cadrul Corpului şi perioadele respective. 96. -nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor. prenumele şi adresa candidatului. dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva ( dupa 4. . persoane fizice înscrise în Tablou. şi anume: membru sau preşedinte al Consiliului superior f) obiectivele şi strategia pe care şi le propune candidatul dacă va fi ales.încălcarea dispoziţiilor privind exercitarea profesiei şi răspunderea disciplinară. . Alegerea Consiliului superior are loc în cadrul Conferinţei naţionale. precum şi orice alte încălcări ale conduitei etice şi profesionale.cadru şi modul de completare a declaraţiei de candidatură se stabilesc de Consiliul superior. după caz). c) modul de exercitare a profesiei. . potrivit legii şi Regulamentului.-absenţa nejustificată de la cursurile de pregătire şi perfecţionare reglementate prin normele emise de Corp. pe o perioada de 4 ani. civilă sau penală. Regulile privind conţinutul . contabil autorizat. cu reinnoirea bienala a jumatate din numarul membrilor alesi. în termenul stabilit. -prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil. cu excepţia celor care: a) nu sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale.fapta membrului Corpului de a nu depune. El poate fi reales.

B. instituţii bancare şi de asigurări. să nu se afle în situaţii de incompatibilitate sau de conflict de interese. cu capital autohton. 6) Secţiunea a şasea . contabili autorizaţi de onoare.„Experţi contabili care au statut de angajaţi în întreprinderi. instituţii centrale sau locale". cu capital autohton. instituţii centrale sau locale".„Contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în întreprinderi.„Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor de contabilitate membre ale Corpului": A. Tabloul Corpului este împărţit în opt secţiuni. Cum explicaţi principiul fundamental al integrităţii? Profesionistul contabil trebuie să fie drept. companii sau cabinete membre ale Corpului": A.membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei într-un an şi public. fără idei preconcepute. 4) Secţiunea a patra . cu capital străin sau mixt. Cum explicaţi principiul fundamental al obiectivităţii? Profesionistul contabil trebuie să fie imparţial. Rezultă următoarele necesităţi:  obligaţia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori. cercetare.„Persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului". Ce este şi ce structură are Tabloul Corpului? Tabloul Corpului este un instrument de comunicare între profesioniştii contabili . a influenţei nedorite a unor persoane. B. 8) Secţiunea a opta . B.„Titluri onorifice": A. -omit sau ascund informaţii. 7) Secţiunea a şaptea .„Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi. educaţie.  evitarea relaţiilor care influenţează în mod negativ raţionamentul profesional. 98. educaţie. experţi contabili de onoare. -conţin informaţii eronate.„Contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea individual sau ca persoane fizice autorizate". cercetare. onest şi să nu se asocieze cu raportările sau evidenţele despre care apreciază că: -conţin informaţii false sau induc în eroare. preşedinţi de onoare. 99. instituţii bancare şi de asigurări. după cum urmează: 1) Secţiunea întâi . C. atunci când aceste omisiuni induc în eroare. a unor conflicte de interese. cu capital străin sau mixt. 2) Secţiunea a doua . care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate".„Experţi contabili liber-profesionişti. 5) Secţiunea a cincea .97. 54 . 3) Secţiunea a treia .

-terminarea relaţiei de afaceri sau financiare care generează ameninţarea.  măsuri de protecţie: -retragerea din echipa misiunii. Ce semnifică competenţa profesională şi prudenţa? Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie. -imposibilitatea definirii tuturor situaţiilor în care se pot exercita presiuni. Dobândirea cere: .practică. familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu funcţii de conducere sau angajaţi ai clientului. Competenţa profesională are două componente de bază: . în conformitate cu normele naţionale şi internaţionale.   absenţa relaţiilor de afaceri.menţinerea. Aceasta presupune ca el să fie la curent cu ultimele evoluţii şi noutăţi din practica profesională.obţinerea. Este necesară acţionarea cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale. . Dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili se realizează în baza Standardului profesional nr.un înalt standard de pregătire generală. -evitarea influenţei ideilor preconcepute. urmată de una specifică.adoptarea unui program care să garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale.cunoaşterea continuă a evoluţiilor în profesia contabilă (la nivel naţional şi internaţional în contabilitate.practică şi experienţă în subiecte profesionale semnificative. 100. . atenţia asupra următorilor factori: -exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea. spectacole) care pot fi considerate a avea o influenţă dăunătoare asupra raţionamentului profesional. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesională continuă a 55 . audit şi alte reglementări statutare şi cerinţe relevante). din legislaţie şi tehnicile de lucru. . Competenţa profesională presupune că profesionistul contabil trebuie să furnizeze servicii profesionale cu grijă şi sârguinţă şi este obligat să se menţină în permanenţă la un nivel de cunoştinţe şi de recunoaştere profesională care să justifice aşteptările unui client sau ale angajatorului. . -proceduri de supraveghere. financiare. • • • Este obligatorie menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar exercitării profesiei. Menţinerea cere: .perioade de practică în domeniu. -garanţia însuşirii de către angajaţi a principiului obiectivitătii.Competenţa profesională se obţine prin studiu . neacceptarea de cadouri sau invitaţii (la masă. şi .

).respectă aceleaşi reguli de confidenţialitate. .subalterni sau colaboratori .asigurarea că personalul angajat sau aflat sub controlul său respectă confidenţialitatea (pentru profesionistul contabil în calitate de administrator. Confidenţialitatea se referă nu numai la divulgarea informaţiilor. Acest principiu nu se aplică divulgării informaţiilor care îi permit profesionistului contabil să-şi îndeplinească obligaţiile stabilite prin normele profesionale. Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încetarea relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator.respectarea confidenţialităţii în mediul social (asociaţi de afaceri. care sunt obligaţiile profesionistului contabil? Obligaţiile profesionistului contabil privind confidenţialitatea sunt: .profesionistului contabil i se poate cere să lucreze contra normelor profesionale şi tehnice. în relaţiile cu un potenţial client sau angajator. rude). Pentru a stabili dacă informaţiile confidenţiale pot fi divulgate.abţinerea de a dezvălui informaţii confidenţiale în afara unităţii angajatoare. 56 . .profesioniştilor contabili. în afară de cazul în care profesionistul contabil a primit o autorizaţie specială de a divulga informaţiile sau în caz de obligaţii legale sau profesionale. prevenirea şi sancţionarea spălării banilor). dacă interesele tuturor părţilor (cu deosebire terţi) pot fi lezate: . furnizarea de probe injustiţie.investigaţii din partea unui organism normalizator. cu excepţia cazului când a fost autorizat sau când există o obligaţie legală sau profesională să publice acele informaţii. Obligaţiile de confidenţialitate sau secret profesional sunt înscrise în legislaţia fiecărei ţări. . în cadrul entităţii angajatoare. contabil-şef etc. Profesionistul contabil trebuie să se convingă că părţile cărora li se adresează comunicarea informaţiilor sunt destinatarii adecvaţi şi au responsabilitatea să reacţioneze ca atare. normele profesionale trebuie să definească conceptul de confidenţialitate şi să furnizeze o orientare asupra naturii şi întinderii obligaţiilor legate de confi denţialitate şi asupra circumstanţelor în care divulgarea de informaţii primite în cursul exercitării unei misiuni trebuie autorizată sau cerută. trebuie avute în vedere următoarele aspecte (cu titlu de exemple): a) Când divulgarea este autorizată de client. Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că persoanele angajate sub orice formă . Confidenţialitatea este strictă.conformarea auditului de calitate. Posibilitatea divulgării informaţiilor are deci loc în următoarele situaţii: . . pus în aplicare prin Programul naţional de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili.autorizarea de către client sau angajator. ea implică. . de asemenea. .abţinerea de la folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terţe persoane.autorizarea prevăzută prin lege (de exemplu. Confidenţialitatea. faptul că informaţiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil în beneficiul său personal sau al unui terţ. 101. director. In interesul public şi al profesiunii. autoritatea fiscală.

pe de o parte. . consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. • Din practică.profesionistul trebuie să se asigure că persoanele care primesc informaţiile sunt destinatarii corecţi ai unor astfel de informaţii. 103. rezultă că majoritatea circumstanţelor care afectează independenţa se datorează relaţiilor de afaceri şi financiare cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita o influenţă directă asupra profesionistului contabil. b) Când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţii profesionale de divulgare: . 102. .se întreprind diligentele necesare pentru eliminarea acelor circumstanţe. organismul profesional sau colegii.nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie. în toate aceste cazuri.profesionistul contabil trebuie să fie cinstit şi loial în sensul să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă. Comportamentul professional sau profesionalismul. .profesionistul se poate găsi între exigenţele unui superior şi aplicarea normelor tehnice şi profesionale. ce obligaţii avem? Obligaţiile privind comportamentul profesional sunt după cum urmează: . .independenţa de spirit (de drept) . adică cu abilităţi să primească astfel de informaţii. sau. .profesionistul trebuie să stabilească dacă divulgarea şi consecinţele acesteia implică responsabilitatea sa. pe de altă parte. Se recomandă.profesionistul trebuie să facă apel la judecata sa pentru a determina tipul de informaţii care pot fi divulgate.o stare de spirit. .se refuză acceptarea sau continuarea misiunii. calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţine.independenţa în aparenţă (de fapt) . trebuie să se evite situaţiile care implică fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile.conformarea cu legile şi reglementările relevante şi evitarea oricărei acţiuni care poate discredita profesia. de judecată profesională care nu este afectată de influenţe exterioare. dacă nu este posibil.un conflict de interese se poate produce când publicarea unor informaţii eronate poate avantaj a angajatorii sau clientul şi favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil.o stare care se manifestă în acţiunea care permite unui terţ sau beneficiarilor de lucrări să nu pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil. • Regula de bază în cazul în care circumstanţele privind ameninţarea la adresa independenţei sunt semnificative este: înainte de acceptarea misiunii se procedează astfel: . • 57 . . şi să nu ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată de alţi profesionişti contabili. Definirea independenţei potrivit reglementărilor Corpului Independenţa presupune satisfacerea concomitentă a celor două componente fundamentale ale conceptului: .

interesul de a nu pierde un client . • împrumutul către. împrumutul nu generează o ameninţare la adresa independenţei. Autoexaminarea sau autocontrolul: • certificarea situaţiilor financiare ale unei firme de către aceeaşi persoană implicată în elaborarea acestora.deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului. cu condiţia ca împrumutul să fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi. onorariile neprevăzute . Care sunt ameninţările la adresa independenţei? Ameninţările la adresa independenţei sunt: Interesul propriu: • interesul financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu un client: . • • • • dependenţa faţă de onorariile primite de la un client . • un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat funcţia de director sau a fost angajat al clientului. sau de la directorii sau angajaţii acestuia. • ameninţarea deschiderii unui litigiu. întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client .pierderea clientului respectiv ar însemna intrarea în faliment a cabinetului. Dacă clientul este o bancă.profesionistul contabil este într-o asociaţie în participaţie cu clientul. Intimidarea: • ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client. • acceptarea unor cadouri din partea clientului. 58 . • prestarea unor servicii pentru un client ale căror rezultate urmează să fie avute în vedere în cursul altor misiuni efectuate la acelaşi client. • pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în contabilitate care fac obiectul unei misiuni de certificare. Favorizarea: • promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un client de audit al situaţiilor financiare.apare atunci când un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client.104. sau de la un client. • un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă funcţia de director sau angajat al clientului.primirea unui titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul în cauză. • apărarea unui client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii. . • asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei cu clientul.acceptarea pe parcursul executării lucrărilor a unor onorarii neprevăzute în contract.

• desemnarea unui membru cu experienţă al conducerii drept responsabil pentru supravegherea funcţionării adecvate a sistemului de control al calităţii. Măsuri de protecţie în mediul de lucru: • poziţia de conducător al firmei. Care sunt măsurile de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei? Măsuri de protecţie generate de exercitarea profesiei (prevăzute prin reglementările profesiei): • cerinţe educaţionale.MEF. Consiliul Concurenţei etc. UNPRL. • reglementări privind incompatibilităţi şi interdicţii în exercitarea profesiei: . şi instruirea personalului şi a partenerilor.condiţii la examenul de acces la profesie. Măsuri de protecţie din partea clientului: • ratificarea sau aprobarea de către persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii. • dezvoltarea profesională continuă.reglementări profesionale.  politici şi proceduri pentru reglementarea şi monitorizarea controlului calităţii misiunilor. • clientul are angajaţi competenţi care pot lua decizii manageriale. • consultarea unei terţe persoane (organism profesional .susţinerea examenului de aptitudini. C AFR.• exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent execuţiei unei misiuni şi respectiv a onorariilor. de formare şi experienţă la intrarea în profesie: . • alegerea profesionistului contabil şi atribuirea misiunii prin licitaţie. CCF. 59 . • implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea şi consilierea misiunii. • raportarea activităţii desfăşurate. • monitorizarea misiunilor (auditul de calitate). ANEV AR.reglementări de drept comercial. care subliniază importanţa respectării principiilor fundamentale şi că membrii echipei acţionează în interesul public. • comunicarea la timp a politicilor şi procedurilor. sau normalizator .efectuarea stagiului. • documentarea situaţiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale şi la adresa independenţei. . • implicarea altui profesionist contabil (persoană fizică sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din misiune.CECC AR. .) sau a altui profesionist contabil membru al Corpului. . • prezentarea naturii serviciilor prestate şi a mărimii onorariilor percepute către organele tutelare ale clientului. 105. .reglementări procedurale.

. • evaluarea situaţiilor de această natură şi luarea măsurilor de protecţie pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil.Partea A . practici de raportări financiare eronate (bancrută frauduloasă). dacă este posibil. ei trebuie să fie permanent atenţi la factorii care dau naştere la astfel de conflicte. şi nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionişti întrun caz bine determinat. redate general. . . 106. evaziune fiscală.Partea C .se aplică tuturor profesioniştilor contabili.care asigură alegeri obiective în mandatarea misiunilor. concurenţă neloială. a experienţei şi a resurselor disponibile ale profesionistului contabil în cazul când se apelează la acesta pentru consiliere sau expertiză în situaţii de natura celor arătate mai sus.se aplică numai profesioniştilor contabili angajaţi.• clientul a implementat proceduri interne – organizarea contabilităţii. sistemul informatic etc. Codul etic are trei părţi: .se aplică numai contabililor liber-profesionişti. Care sunt circumstanţele de care trebuie să se ţină seamă? Profesioniştii contabili sunt deseori confruntaţi cu situaţii care implică conflicte de ordin profesional. 107. • exemplificări privind astfel de situaţii: implicarea clientului în activităţi ilegale (spălare de bani). • apelarea de către profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se află sub restricţia confidenţialităţii şi în funcţie de natura misiunii trebuie să se obţină permisiunea clientului (de regulă. • examinarea posibilităţii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenţei profesionale a profesionistului contabil. Există unele circumstanţe particulare în care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi în conflict cu unele cerinţe interne şi externe anume: 60 .Partea B . • luarea în considerare a reputaţiei. în scris). nu se poate stabili o listă completă de situaţii susceptibile de a genera conflicte de interese.. • atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil. Conflicte de interese. Codul oferă anumite linii directoare în ceea ce priveşte aplicarea în practică a obiectivelor şi principiilor fundamentale cu privire la numărul situaţiilor tipice care se întâlnesc în profesiunea contabilă. auditul intern. Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili? Codul etic naţional al profesioniştilor contabili cuprinde obiectivele şi principiile fundamentale. Ce presupune acceptarea unui client? Acceptarea unui client presupune următoarele: • examinarea anticipată a situaţiei clientului sub aspectul dacă acceptarea misiunii ar crea anumite ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. achiziţia şi desfacerea de produse cu încălcarea dreptului de proprietate industrială etc. astfel încât angajamentul (misiunea) să fie realizat(ă) la nivelul corespunzător. un profesionist contabil independent ar trebui să refuze să intre în relaţii cu clientul. 108.

genera presiuni. ·profesionistului contabil i se poate cere să lucreze contra normelor profesionale şi tehnice. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere. administrator sau asociat poate face presiuni.solicitarea avizului confidenţial al unui consilier independent sau al organismului profesional. . relaţiile familiale sau personale pot. sunt stabilite reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale. 61 . -să le utilizeze conform destinaţiilor stabilite. Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care posedă competenţe particulare pot fi solicitate în unul sau altul din cazurile următoare:  de către client: . să demisioneze şi să trimită o scrisoare în acest sens conducerii entităţii care 1-a angajat. el trebuind: . L127 referitoare la activitatea de cenzorat). Nu trebuie să exercite în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta integritatea. a. c.În unele situaţii.dacă toate resursele interne nu sunt suficiente. Orice profesionist contabil care ocupă un post de conducere trebuie să se asigure că. pentru chestiuni grave. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional. fonduri ale clienţilor. Relaţiile cu ceilalţi membri – Acceptarea de noi misiuni. de asemenea.dacă superiorul este presupus implicat în conflict. dacă politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente. · un conflict de interese se poate produce când publicarea unor informaţii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul şi favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. în cadrul entităţii respective. buna reputaţie a profesiei. Dacă intervenţia superiorului direct nu este suficientă şi profesionistul contabil decide să se adreseze nivelului superior următor.la cererea sau recomandarea expresă a profesionistului contabil în funcţie (existent). director. profesionistul contabil poate. 110. ·profesionistul se poate găsi între exigenţele unui superior şi aplicarea normelor tehnice şi profesionale. . b. Trebuie descurajată orice relaţie sau orice interes susceptibil de a pune în pericol. profesionistul contabil poate recurge la următoarele: . potrivit legii. indpendenţa. profesionistul trebuie să supună problema nivelului ierarhic cel mai ridicat. . de a influenţa negativ integritatea profesionistului contabil. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu orice activitate salariată în afara Corpului sau orice activitate comercială (v.· un superior. . 109. superiorul direct trebuie notificat în acest sens.examinarea conflictului cu superiorul direct. 111.după discuţii şi consultări prealabile cu profesionistul contabil în funcţie (existent). obiectivitatea. .să aibă posibilitateas să justifice existenţa şi utilizarea fondurilor respective.să păstreze aceste fonduri separat de fondurile proprii. liber profesionistul contabil poate primi spre conservare şi utilizare. care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale.

profesionistul contabil trebuie. . . -să garanteze. dacă există motive profesionale care să o justifice.dacă norme legale sau reguli de etică referitoare la această divulgare permit acest lucru. .să îi furnizeze toate informaţiile necesare care să îi permită să ia o decizie. 112. profesionistul contabil trebuie: .. să nu fie informat profesionistul contabil în funcţie (existent). normele de audit. profesionistul contabil în funcţie nu trebuie să furnizeze spontan informaţii despre afacerile clientului său. sub rezerva respectării stricte a secretului profesional. Înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care până atunci au fost prestate de către un alt liber-profesionist contabil.de a apăra interesele profesionistului contabil în funcţie atunci când propunerea de înlocuire se datorează caracterului său scrupulos de a acţiona ca profesionist independent.la contactarea unui liber profesionist contabil. Dacă această autorizare este refuzată.de a împiedica un liber-profesionist contabil să accepte nominalizarea sa dacă nu toate elementele pertinente sunt cunoscute.dacă clientul a autorizat acest lucru. Următorii factori stabilesc în ce măsură un profesionist în funcţie poate discuta despre afacerile clientului său cu un profesionist contactat: .să solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în funcţie. Întreprinderea are dreptul de a-şi alege consilierii şi de a-i înlocui când doreşte. Profesionistul contabil contactat trebuie: . . Uneori clientul cere. Când opinia unui profesionist contabil – altul decât profesionistul contabil în funcţie (existent) – este solicitată în ce priveşte aplicarea principiilor contabile.să stabilească dacă clientul potenţial a informat profesionistul în funcţie de intenţia sa de a-1 înlocui şi 1-a autorizat. Dacă este importantă apărarea intereselor legitime ale întreprinderii. trebuie să-i ceară profesionistului în funcţie: .să se conformeze instrucţiunilor primite de laprofesionistul contabil în funcţie sau de la client.-fără consultarea profesionistului contabil în funcţie. Dacă autorizarea este dată.să îi furnizeze toate informaţiile care i-ar interzice să accepte misiunea. profesionistul contabil trebuie să decidă dacă motivele clientului sunt acceptabile. pe cât posibil. în scris. în măsura în care ele nu sunt contradictorii cu obligaţiile legale sau profesionale. Comunicarea între cei doi profesionişti contabili are scopul: . în absenţa altor mijloace alternative de a obţine asigurările necesare. este la fel de important ca un liber-profesionist contabil să poată decide. să refuze nominalizarea sa. în astfel de cazuri. profesionistul contabil în funcţie trebuie să aibă grijă ca opinia sa să nu influenţeze în mod exagerat şi obiectivitatea profesionistului contabil contactat. Relaţiile cu ceilalţi membri – înlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil. normele de raportare etc. 62 . aceasta presupune o comunicare directă cu profesionistul contabil în funcţie. neacceptarea misiunii.de a proteja acţionarii minoritari care nu sunt de regulă informaţi de împrejurările înlocuirii profesionistului contabil în funcţie.  de către profesionistul contabil în funcţie 8existent). să discute liber şi fără limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil. . în absenţa unei cereri specifice. că profesionistul contabil în funcţie este bine informat de natura generală a serviciilor profesionale prestate.

trebuie: . . b) o evaluare. asigurându-se că aceste relaţii nu aduc atingere independenţei lor. membrii Corpului trebuie să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profesională şi să nu impieteze activitatea de administrare. si să abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa. Decizia finală aparţine expertului sau contabilului autorizat.să răspundă (în scris) arătând dacă există motive profesionale care i-ar interzice profesionistului să accepte nominalizarea sa. c) o apreciere a eficienţei executării lucrărilor în raport cu competenţa şi cu mijloacele societăţii. scrise. Competenţa profesională şi responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. respectiv o verificare privind respectarea prin cipiului independenţei profesiei. Orice nou client şi orice nouă lucrare solicitată de vechii clienţi trebuie să facă obiectul acceptării şi încheierii contractului după: a) evaluarea riscurilor. care este un atribut exclusiv al clientului. . la primirea autorizaţiei din partea clientului. acesta poate solicita sfaturi tehnice de la speciliaşti (alţi profesionişti contabili.să comunice orice informaţie de care are nevoie profesionistul desemnat. acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesioniştilor contabili. semnat de ambele părţi. contractul se reziliază. pentru ca acesta să poată să decidă dacă acceptă sau nu misiunea. O atenţie aparte se acordă relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii. 63 . în cazul contestării lor. orice altă relaţie financiară cu un client.să se asigure că clientul a autorizat divulgarea informaţiilor profesionistului desemnat. avocaţi. în afară de cazul că beneficiează de sfaturi avizate şi de o asistenţă care să le permită să presteze servicii de calitate. In situaţia imposibilităţii executării lucrărilor solicitate din cauza clientului. este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că obiectivitatea este compromisă. Dacă un profesionist contabil nu posedă competenţele necesare într-un domeniu specific în cadrul misiunii sale. 113. dare/luare de împrumut de bunuri. 114. Periodic se evaluează.Profesionistul în funcţie. Liber profesioniştii contabili trebuie să evite să presteze servicii profesionale fără o competenţă adecvată. Profesioniştii pot exprima în scris clienţilor recomandări sau rezerve. În cadrul îndeplinirii lucrărilor lor. geologi sau alţi experţi).. ca: participaţii la capital. Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. se apreciază eventualele schimbări apărute în situaţia clienţilor sau cabinetului/societăţilor lor şi dacă acestea generează noi riscuri. servicii sau bani etc. ingineri. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii. În afara onorariilor pentru lucrările executate. Stabilirea sau întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii poate antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral pentru membrii Corpului. Se impune o selectare a clienţilor şi aprecierea situaţiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei.

profesionistul contabil trebuie să se asigure că nu este sacrificată calitatea şi că se respectă normele organismului internaţional cu privire la calitate. nivelul de formare. c. el trebuie să se asigure că regulile de etică au fost respectate de către expertul consultant. 116. acestea trebuie să fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile. Criteriile de care se ţine seama în stabilirea onorariilor sunt: a.În acest caz. Când onorariile primite de la un client. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli şi furnizează instrucţiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. Perceperea de comisioane sau plata de către un profesionist. 64 . b. Întrucât profesionistului contabil îi revine. competenţa şi cunoştinţele obţinute pentru tipul de serviciu prestat. ultimul. El trebuie să se asigure ce expertul consultant este la curent cu regulile de etică. instruire şi experienţă a persoanei participante la misiune. mai ales principiile fundamentale ale profesiei. el trebuie să refuze încredinţarea misiunii sau să o întrerupă (dacă a începul). 3. timpul afectat de fiecare persoană efectuării lucrării. Serviciile profesionale nu trebuie să fie propuse sau efectuate unui client pe bază de acorduri sau contracte conform cărora facturarea onorariilor este condiţionate de importanţa problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servciii. Un profesionist contabil nu trebuie să propună servicii profesionale pentru onorarii subestimate. 4. nivelul de instruire şi experienţa persoanei care participă la lucrare. zile). Onorariile facturate trebuie să reflecte în mod fidel valoarea serviciilor prestate.fie cerând experţilor respectivi să citească regulile de etică.fie dând sfaturi dacă apar conflicte potenţiale. riscurile şi gradul de responsabilitate a misiunii. Onorariile şi independenţa. Când se propune un onorariu unui client. cu situaţia economică a fiecărei ţări. fiecărui profesionist. sau de la un grup de care aparţine acest cleint. Când profesionistul contabil nu are asigurarea că regulile de etică sunt cunoscute şi respectate. timpul afectat (ore. dependenţa faţă de acest client sau grup trebuie examinată cu atenţie. la nivelul fiecărei firme. reprezintă o parte importantă din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului în ansamblu. ţinând seama de următoarele elemente: 1. acesta din urmă nu cunoaşte în mod necesar regulile de etică ale profesiunii. d. responsabilitatea pentru serviciul prestat. pentru fiecare participant la misiune. 115. Cheltuielile şi diversele rambursări deplasări de exemplu se înregiszrează distinct. este strict interzisă. -fie cerând experţilor o confirmare scrisă asupra bunei înţelegeri a regulilor de etică . Criterii de stabilire a onorariilor. gradul de responsabilitate al misiunii respective. căci independenţa poate fi pusă în cauză. Onorariile se calculează în funcţie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. deşi profesionistul contabil se sprijină pe competenţele tehnice ale specialistului consultant. competenţa şi cunoştinţele necesare serviciului prestat. Această asigurare se poate obţine: . 2. aceste principii se aplică la orice misiune la care participă aceşti experţi.

Dimpotrivă. potrivit Norm elor emise de acesta şi aprobate de Conferinţa Naţională. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrând în această categorie. Nu se pot încheia contracte pentru activităţi incompatibile Este interzisă împărţirea onorariilor între colegi prin participarea la executarea lucrărilor. 117. Autocontrolul calităţii lucrărilor înseamnă aplicarea de către profesionist sau de cabinet a principiilor şi procedurilor în scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine că lucrările s-au efectuat conform „principiilor de bază care guvernează lucrările respective”. participaţii sau comisioane. Plata lucrărilor. Bunurile sau serviciile primite şi independenţa. În caz de litigiu referitor la onorariu. Calitatea lucrărilor şi autocontrolul. precum şi acceptarea unei ospitalităţi execesive pot constitui o ameninţare a independenţei. ·repartiţia lucrărilor. Nu se pot încheia contracte globale. aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenţa nu este obligatorie. Controlul de calitate asupra lucrărilor realizate de EC sau CA care-şi desfăşoară activitatea individual se poate organiza şi exercita numai de către CECCAR. de către soţiile lor sau de către copii aflaţi în întreţinere. iar procedurile autocontrolului se definesc ca măsuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun în acţiune. Onorariile nu pot fi plătite sub formă de avantaje în natură. arbitrajul îl constituie preşedintele filialei (procedura dreptului comun).În tările în care facturarea onorariilor condiţionată de rezultat este autorizată de legislaţia sau de normele organismului. 65 . ·instrucţiuni şi supervizare. în aplicare peoceduri privind: ·calităţi personale (cabinet sau societate). profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de către organul judiciar. acte adiţionale). Pentru orice lucrare. 118. Nu trebuie acceptată nici o plată care nu reprezintă contravaloarea unei prestaţii sau care este plătită pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau încălcări ale legislaţiei. Acceptarea de bunuri şi servicii de la un client. 119. Se interzice primirea de bunuri şi servicii de către profesionistul contabil. Contractele se încheie înaintea începerii lucrărilor (pe parcurs. Onorariile nu pot fi fixate în funcţie de rezultatele obţinute. Calitatea este un atribut important al activităţii profesionistului contabil. ·aptitudini şi competenţă. Principiile de calitate constituie obiective şi scopuri. modul de stabilire a onorariilor. Onorariile fixate de tribunal sau de altă autoritate publică nu sutn considerate ca intrând în această categorie.

consilieri de gestiune etc. 66 . nici să ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate. cu condiţia ca prestaţia să fie efectuată cu competenţă. judecata lor profesională sau a colaboratorilor lor. documentul respectiv fiind păstrat la dosarul clientului. Contabilul profesionist care prestează servicii profesionale în domeniul fiscalităţii este îndreptăţit să se situeze în cea mai bună poziţie în favoarea unui client sau a unui patron. atunci când se apreciază respectarea regulilor de etică referitoare la obiectivitate. Explicaţi comportamentul profesionistului contabil într-o activitate de consilier fiscal. se stabileşte prin contracte şi anexe la contract. Care sunt factorii de care trebuie să se ţină seama atunci când se apreciază respectarea regulilor de etică în ceea ce priveşte integritatea şi obiectivitatea? Integritatea nu presupune numai cinste. în mod rezonabil. fiind obligatorie: -normalizarea documentelor. dar şi echitate şi sinceritate. se verifică Registrul Comerţului dacă a fost radiat. • Trebuie evitate toate relaţiile şi situaţiile care implică prejudecăţi. verosimilitatea prevalează atunci când se definesc criteriile care permit identificarea relaţiilor susceptibile de a pune în discuţie obiectivitatea profesionistului contabil. -stabilirea termenelor. sectorul public sau educaţie. Dacă un client a dispărut. Păstrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Principiul obiectivitătii impune tuturor profesioniştilor contabili obligaţia de a fi juşti. în orice situaţie. 122. • Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că personalul însărcinat cu prestarea serviciilor profesionale respectă principiile de integritate şi obiectivitate. că pot influenţa semnificativ şi negativ raţionamentul. iar profesionistul este obligat să păstreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevăzută de lege. oricare ar fi natura activităţii lor. 121.. Păstrarea arhivelor clientului. Cu ocazia alegerii situaţiilor şi practicilor care trebuie să fie avute în vedere.120. influenţele din partea terţilor care pun în discuţie obiectivitatea. Profesioniştii contabili trebuie. să garanteze integritatea lucrărilor lor şi să rămână obiectivi în judecata şi raţionamentul lor. Când clientul nu respectă termenele. comerţ. • Este imposibil de a defini şi de a reglementa toate situaţiile generatoare de presiuni. în vederea contabilizării. execută lucrări de audit intern. se va ţine cont de următorii factori: • Profesioniştii contabili sunt deseori confruntaţi cu situaţii care îi expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune în discuţie obiectivitatea lor. cinstiţi în plan intelectual şi neimplicaţi în conflicte de interese. Modalitatea de predare-primire a documentelor. • alţi profesionişti contabili pregătesc situaţiile financiare în contul angajatorilor lor. consilieri fiscali. exercită funcţiuni de gestiune financiară în industrie. • Profesioniştii contabili nu trebuie nici să accepte. se va proceda la punerea acestuia în întârziere. şi anume: • profesioniştii liberali îndeplinesc misiuni de audit. asemănarea.

în declaraţia fiscală întocmită de contabilul profesionist responsabilitatea pentru conţinut revine în primul rând clientului. să se asigure că cei pe care îi consiliează sunt conştienţi de limitele legate de sfaturile şi consultanţa fiscală şi nu interpretează greşit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. iar opinia contabilului profesionist trebuie să fie conform legii. 124. obiectivitatea. Consultanţa. putând induce în eroare fiscul. Marketingul serviciilor profesionale. opiniile trebuie înregistrate sub forma unei scrisori. . serviciile celorlalţi membri. ·angajarea simultană în afaceri sau activităţi care nu au legătură cu serviciile profesionale care au ca efect faptul că nu permir contabilului profesionist independent să îşi conducă practica profesională. c.ar omite sau ar ascunde informaţia cerută.Integritatea şi obiectivitatea nu trebuie diminuate.să nu se exagereze calitatea serviciilor oferite. b) să supraevalueze serviciile pe care ei sunt în măsură să lefurnizeze. obiectivitatea sau independenţa (însă poate afecta calitatea). experienţa câştigată. unui memorandum. Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului dacă există suport rezonabil pentru poziţia respectivă. Care sunt restricţiile în promovarea serviciilor de către profesioniştii contabili? Activităţile incompatibile apar când: · un contabil profesionist nu trebuie să se angajeze simultan în nici o afacere. CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST?     nu trebuie să dea asigurarea că declaraţia fiscală şi sfatul în materie fiscală sunt dicolo de orice îndoială. Nu trebuie să fie asociat cu nici o declaraţie sau contrariu din care să se creadă: a. · prestarea simultană a două sau mai multe tipuri de servicii nu diminuează ca atare integritatea. calificarea deţinută. În ceea ce priveşte promovarea serviciilor lor.să nu se facă referiri compromiţătoare cu privire la activitatea altora. poate folosi estimările în pregătirea declaraţiilor fiscale. ocupaţie sau activitate care diminuează sau poate diminua integritatea. profesioniştiicontabili nu trebuie: a) să utilizeze mijloace care aduc atingere reputaţieiprofesiei.  123. b. Promovarea serviciilor trebuie să fie conformă cu principiile fundamentale. calificările pe care le posedă sau experienţa dobândită.ar conţine informaţii furnizate cu nepăsare sau necunoaşterea reală a faptului. conform principiilor fundamentale de etică ale profesiei contabile şi fiind neconformă cu practicarea profesiei. ar conţine un fals sau o inducere în eroare. c) să denigreze munca. deoarece aceste acţiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale. In promovarea serviciilor profesionale este necesară onestitatea şi loialitatea: . Semnificaţia termenilor în înţelesul Codului etic naţional al profesioniştilor contabili: 67 . independenţa sau buna reputaţie a profesiei.

• Anunţul: comunicarea către public a unor fapte privind profesionistul contabil: deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei. cinste. comisioane sau alte avantaje) sau uzarea de un mandat politic. că persoana respectivă este expert sau specialist într-un anume doemniu al contabilităţii. deviza este „Ştiinţă. tribunal. Enumeraţi situaţiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate. Tabloul Corpului). Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă? Publicitatea în profesia contabilă se face în limitele stricte prevăzute de Codul etic şi fără a fi afectate interesele celorlalţi membri ai CECCAR. publicarea datelor de identificare a cabinetului în anuare. oferirea de reduceri de tarife (remize. o misiune sau o funcţie administrativă. decenţă şi bun-gust le amintim pe cele care: ·cele care creează speranţe false. încredere. Independenţă. cinste. ·declaraţii bombastice. Interdicţii privind publicitatea şi oferta: publicitatea prin comparaţie cu alte cabinete care aduce prejudicii în vreun fel acestora. ·decenţa. ·implică posibilitatea de a influenţa orice instanţă. · încrederea. atribute esenţiale ale exercitării profesiei. ·cinstea. ·care conţin orice alte precizări ce ar putea să producă unei persoane rezonabile o neînţelegere sau o decepţie. agenţie de reglementare. nejustificat. decenţă şi bun-gust pentru o acţiune de promovare. ·conţin mărturii sau aprobări scrise. trebuie avut în vedere: ·informarea obiectivă a publicului. În acest sens. • Oferta: directă sau indirectă conţine demersurile întreprinse pe lângă un eventual client în scopul de a i se propune servicii profesionale.• Publicitatea: comunicarea către public a informaţiilor privind serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil în scopul obţinerii de lucrări (de exemplu. Între situaţiile care nu îndeplinesc criteriile de obiectivitate. ·bunul gust. 126. Publicitatea şi oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului. ·fac comparaţii cu alţii. 125. induc în eroare sau creează speranţe nejustificate de posibile rezolvări favoirabile. • Profesioniştii contabili pot folosi emblema Corpului pe hârtia cu antet destinată corespondenţei. Moralitate". cărţi de telefon. cataloage etc. ·care pretind. 68 . încredere.

sancţiunile sunt: 1. administrativă. într-un mod care să nu fie fals.G. 3. Care sunt sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? În raport de gravitatea abaterilor săvârşite. Conţinutul responsabilităţii profesionale. ·să evite repetarea frecventă. • • Acţiunea disciplinară pentru sancţionarea anumitor fapte se întreprinde fie în paralel cu acţiunea penală. a faptelor. · să fie de bun simţ. 128. .Avertisment: . Principiul „Penalul ţine în loc civilul" nu se aplică în materie disciplinară. a filialei sau de la Conferinţa Naţională.Suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an: .Mustrare: comportament 2.127. Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile. ostentativă a numelui contabilului profesionist independent. ·să evite promovarea personală excesivă.răspunderea disciplinară. fie în afara existenţei unei asemenea acţiuni. Răspunderea disciplinară. ·să fie demnă din punct de vedre profesional.răspunderea penală. 130. să nu inducă în eroare şi să nu producă decepţii. se aplică tuturor experţilor contabili şi contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului. Reglementările cu privire la răspunderea disciplinară. 69 .absenţa nemotivată de la întrunirea A. civilă şi penală. Responsabilitatea profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi cuprinde: . şi anume: ·să aibă ca obiect aducerea al cunoştinţa publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate. 129.răspunderea contravenţională sau administrativă.absenţa nemotivată de la două şedinţe consecutiveale AG ale filialei sau ale CN. . civilă sau administrativă. ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. răspunderea civilă. • Este o rezultantă a abaterilor săvârşite de un membru al Corpului prin care se încalcă dispoziţiile legii. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizată? Există o paletă a condiţiilor cerute unei acţiuni de promovare. după caz. ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR.

la termenele stabilite de Regulament. SURSA: O.G. absenţa nejustificată de la cursurile de pregătire şi perfecţionare profesională reglementate prin normele emise de Corp. 131. Care sunt abaterile disciplinare? • comportamentul necuviincios faţă de membrii Corpului. după caz. în relaţiile cu Corpul sau cu terţii. Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat. nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în regulament. la sancţiuni. precum şi orice alte încălcări ale conduitei etice şi profesionale. prestarea de servicii de contabilitate fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat. 665 În Rgulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului. fapta membrului Corpului de a nu depune în termenul stabilit de filiala de care aparţine fişa pentru persoane fizice sau juridice. în vederea producerii de consecinţe juridice. reprezentanţii Ministerului Economiei si Finanţelor sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi de control ale Corpului. pe durata unui an calendaristic. .134.-neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional. nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili referitoare la publicitate. încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţile exercitării profesiei. declaraţii neconforme realităţii. pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui Consiliului de administraţie sau administratorului. O. art. refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesională. este prevăzută sancţiunea „Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei” pentru opt abateri disciplinare.G.nerespectarea normelor privind apărarea şi păstrarea secretului profesional 4. 65/1994 modificată ROF al Corpului 1995. absenţa nemotivată de la întrunirea Adunării generale a filialei sau de la Conferinţa Naţională. • • • • • • • • • • 70 .

Fapte care se sancţionează cu suspendarea şi interdicţia dreptului de exercitare a profesiei. în cursul unui an calendaristic. 71 . FAPTA SANCŢIUNEA • Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti la termenele stabilite de Regulament.132.

interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. • Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei fapte penale care. potrivit legii. 72 .Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă. dar nu mai puţin de trei luni şi nici mai mult de un an.

cu intenţie. dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. • Incălcarea. prin acţiune sau omisiune.Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei. 73 .

Radierea unui membru din Tabloul Corpului. • Obiectul asigurării acoperă răspunderea civilă contractuală care revine asiguratului ca urmare a faptelor şi/sau a actelor de omisiune datorate culpei în desfăşurarea activităţii profesionale în baza unui contract scris de prestări servicii.Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei. • Categoriile de riscuri care pot fi asigurate sunt: . semnat de ambele părţi. respectiv despăgubirile acordate se pot referi la: 74 • • • .pierderi din exploatare (clienţi incerţi.). dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt indeplinite.reconstituirea arhivelor (în caz de calamităţi. b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice. Asigurarea este o formă de garantare a răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi pentru serviciile profesionale prestate clienţilor. • Practicarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. .incendii. cât şi în situaţia când aceasta se realizează prin societăţi de profil. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.responsabilitatea civilă faţă de clienţi. 134. Asigurarea civilă. Asigurarea nu acoperă răspunderea civilă extracontractuală care îi poate reveni asiguratului în legătură cu pagubele cauzate terţilor datorate faptelor proprii. Este o formă de asigurare a riscului profesional. furt. „experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată prin subscrierea unei poliţe de asigurări sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de garanţii". Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei. e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. . . potrivit legislaţiei în vigoare. rotaţia personalului etc. c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an. legal încheiat. d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese. • Asigurarea civilă este obligatorie atât în cazul când activitatea profesională se desfăşoară în mod individual. interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale. Riscurile asigurate. viruşi etc. 133. Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care. f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei În cazul radierii din Tablou persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat.).

. • neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei.acoperirea prejudiciilor produse terţilor ca urmare a unor lucrări profesionale executate acestora de către asigurat. 82/1991. Reglementări Codul de procedură civilă. refacerea sau înlocuirea documentelor anterior menţionate. Răspunderea administrativă. . Amenzi judiciare Dacă legea nu prevede altfel.pierderi cauzate de alte activităţi decât cele prevăzute de lege. • Nu se acordă despăgubiri pentru: . . contabile şi alte acte normative emise de autorităţile administraţiei publice. ori refuzul de a da lămuririle cerute. . fiscale. distrugerii sau deteriorării documentelor originale şi/sau suporturilor magnetice predate de acesta asiguratului în vederea înregistrării şi prelucrării datelor financiar-contabile.acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare a pierderii. 205 alin. Codul de procedură penală. în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri atunci când i se cere (art. cu mandat (art. dacă a fost obligat la desdăunare. instanţa va sancţiona următoarele fapte săvârşite în legătură cu procesul: • refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în termenul fixat. în cazul în care acesta nu se înfăţişează. - Fapte sancţionabile administrativ: -înlocuirea expertului contabil de către instanţă (art. 75 .pagube produse ca urmare a nerespectării reglementărilor legale în vigoare referitoare la desfăşurarea activităţii profesionale şi a conduitei etice. • neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deţine. -aducerea în instanţă a expertului contabil. . Legea contabilităţii nr. 211 din Codul de procedură civilă). Fundamentare: Răspunderea administrativă sau contravenţională intervine în cazul abaterilor de la reglementările si procedurile judiciare. 188 alin.cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil.pagube produse cu intenţie sau din neglijenţa gravă a asiguratului.sumele cheltuite de asigurat sau de clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea. 135. (2) din Codul de procedură civilă). la termenul fixat în acest scop de instanţă. (2) din Codul de procedură civilă). Codul de procedură fiscală.

Cotizaţiile profesionale. Cotizaţiile diferă în funcţie de pregătirea porfesională 140. respectiv a efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. Orice membru al Corpului are obligaţia să plătească taxele de înscriere şi cotizaţiile convenite pentru anul respectiv.respectarea ROF CECCAR si a Codului etic.comerciale sau de afaceri. 138. . 137. Text:” Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii. La înscrierea în Corp. Sunt supuse dreptului penal infracţiunile: . . Sindicate şi asociaţii profesionale.pastrarea secretului profesional. fiscale. în termenul de o lună de la constituire. 76 . de spălare a banilor. Potrivit Codului. indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil. cu constiinciozitate. de serviciu. cu obligaţia ca. partener. sa pastrez secretul profesional si sa duc la indeplinire .contabil autorizat”. să trimită Consiliului filialei un exemplar din Statut şi o declaraţie cuprinzând fondatorii acestei asociaţii. cauzarea amânării judecăţii sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea „actelor de procedură". la termenul fixat în acest scop. Sindicatul sau asociaţia trebuie să respecte toate atribuţiile care revin filialelor. Depunerea jurământului. Juramantul contine angajamentul membrilor privind: .• • • • refuzul sau omisiunea unei autorităţi sau a altei persoane de a comunica la cererea instanţei. director administrativ sau într-o altă funcţie în cadrul entităţii economice sau sociale. membrii Corpului se pot asocia în sindicate. să respecte toate drepturile şi obligaţiile care revin membrilor Corpului 139. 136. orice membru este obligat să deoună jurământ prin care se obligă să aplice în mod corect şi fără părtinire legile ţării şi regulile din regulamentele emise de Corp. . datele care rezultă din actele şi evidenţele ei. Etica pentru profesioniştii contabili angajaţi.ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii revin in calitate de EC sau CA. lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal atunci când este citat. • Profesionistul contabil angajat poate fi salariat. tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite.de fals intelectual sau bancruta frauduloasă. Răspunderea penală. . sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA.aplicarea corecta si fara partinire a legilor tarii.

Familiaritatea: .aplicarea de politici şi proceduri angajaţilor.interese financiare. . .implementarea sistemului de control intern.aplicarea standardelor profesionale. . • în situaţia în care profesionistul contabil consideră că se vor continua acţiunile neetice: . .respectarea reglementărilor. de control financiar preventiv.apelarea la consiliere judiciară. . demisionarea din cadrul entităţii angajatoare. .întocmirea unor documente care fac obiectul examinării şi justificării (aprobării) de către acelaşi profesionist contabil (de exemplu.încheierea unui contract de prestări de consultanţă financiar-contabilă cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei.convenţii de compensare prin stimulente. . sau .ameninţarea cu concedierea sau schimbarea din funcţie dacă profesionistul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situaţiei financiare a firmei.• Ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale: - Interesul propriu: .în cazuri extreme.Autoexaminarea sau autocontrolul: . împrumuturi sau garanţii. acordă viza de control financiar preventiv pentru operaţiuni în documente pe care tot el le aprobă).Intimidarea: . • Măsuri de protecţie: . . 77 .utilizarea inadecvată a activelor firmei.monitorizarea performanţei angajaţilor. .