You are on page 1of 5

Πατριάρχης Φώτιος Α΄ - Βικιπαίδεια

http://el.wikipedia.org/wiki/Πατριάρχης_Φώτιος_Α΄

Πατριάρχης Φώτιος Α΄
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Μέγας Φώτιος ή ΆΆγιος Φώτιος (Κωνσταντινούπολη
810 ή 820 – 893) διετέλεσε Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως από το 858 έως το 867 και από το
877 έως το 886. Ο Φώτιος θεωρείται ως μία από τις
σημαντικότερες μορφές του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως μετά τον Ιωάννη τον
Χρυσόστομο, ένας από τους σημαντικότερους λόγιους
του μεσαιωνικού ελληνισμού. ΌΌπως έγραψε ο
βιογράφος του Πατριάρχη Ιγνάτιου:
«Γραμματικῆς μὲν γὰρ καὶ ποιήσεως, ρητορικῆς τε και
φιλοσοφίας, καὶ δὴ καὶ ἰατρικῆς, καὶ πάσης ὀλίγου δεῖν
ἐπιστήμης, τῶν θύραθεν, τοσοῦτον αὐτῷ τὸ περιόν ὡς
μὴ μόνον σχεδόν φάναι τῶν κατά τὴν αὐτοῦ γενεάν
πάντων διενεγκεῖν, ἤδη δὲ καὶ πρὸς τοὺς παλαιοὺς
αὐτὸν διαμιλλᾶσθαι» (Νικήτας ο Παφλαγών, Βίος
Ιγνατίου)

Εικόνα του Φωτίου

Ανακηρύχθηκε άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 6 Φεβρουαρίου.

Πίνακας περιεχομένων
1 Η ζωή του
2 Το έργο του
3 ΈΈργα μεταφρασμένα στα νέα ελληνικά
4 Βιβλιογραφία
5 ΆΆλλοι ιστότοποι
6 Εξωτερικοί σύνδεσμοι
7 Πηγές
8 Αναφορές

Η ζωή του
Λίγα είναι γνωστά για την καταγωγή ή την οικογένειά του. Ο πατέρας του Σέργιος
εξορίστηκε κατά τη δεύτερη περίοδο της Εικονομαχίας ως εικονολάτρης και πέθανε στην
εξορία. ΉΉταν συγγενής (μάλλον ανεψιός) του Πατριάρχη Ταράσιου και είναι γνωστό
επίσης το όνομα του αδελφού του Ταράσιου, προς τον οποίο αφιέρωσε τη Μυριόβιβλο.
Σε νεαρή ηλικία ο Φώτιος φαίνεται ότι είχε αρχίσει να διδάσκει γραμματική, ρητορική και

1 of 5

28/10/12 4:38 μ.μ.

wikipedia. είχε αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη. Η αναγνώριση αυτή ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει την πολιτική επιδίωξη του Βουλγάρου βασιλιά Βόρη και έτσι η Βουλγαρία απομακρύνθηκε από τη λατινική σφαίρα επιρροής. για να ζητήσουν τη βοήθεια του πάπα Νικόλαου Α΄. συνεπώς και η ίδρυση της πρώτης βουλγαρικής εκκλησίας. Η αντιπαλότητα του Φωτίου με τους Στουδίτες μοναχούς οδήγησε τους υποστηρικτές του Ιγνατίου στη Ρώμη. Στη συνέχεια ακολούθησε τη συνήθη σταδιοδρομία ενός προικισμένου νέου στη βυζαντινή αυλή. αλλά οι σχέσεις του με τον εξόριστο Φώτιο φαίνεται ότι βελτιώθηκαν και έτσι γύρω στο 876 ο Φώτιος ανακλήθηκε από την εξορία και του ανατέθηκε η εκπαίδευση των παιδιών του αυτοκράτορα. Ο Φώτιος πήρε το αξίωμα του πρωτασηκρήτη και του πρωτοσπαθάριου. Ο Ιγνάτιος επανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο στις 23 Νοεμβρίου 867. ενώ ο Φώτιος ανήλθε από λαϊκός όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης μέσα σε έξι μέρες και εξελέγη πατριάρχης στη θέση του. Αυτή τη φορά ο Φώτιος απέκτησε την τυπική αποδοχή και της Δύσης.μ.Πατριάρχης Φώτιος Α΄ . και η Βουλγαρική Εκκλησία ήδη από το 870. αν και οι απεσταλμένοι του στην Κωνσταντινούπολη είχαν συναινέσει στην εκλογή. Ο Ιγνάτιος συνελήφθη. Μετά το θάνατο του Ιγνάτιου τον Οκτώβριο του 877 ο Φώτιος επανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο. και σε αβέβαιη ημερομηνία έλαβε μέρος σε διπλωματική αποστολή στη Βαγδάτη. όχι τόσο ως προστατευόμενος του προηγούμενου αυτοκράτορα. αλλά κυρίως επειδή ο Βασίλειος αναζητούσε τη συμμαχία του Πάπα και του Δυτικού Αυτοκράτορα. Στη σύνοδο που συγκλήθηκε το Νοέμβριο του 879 στην Κωνσταντινούπολη και επικύρωσε την τοποθέτησή του συμμετείχαν και οι λεγάτοι του Πάπα Ιωάννη Η΄. τον διαδέχτηκε ο γιος του Λέων ΣΤ' παρά την αντίθετη επιθυμία του πατέρα του. απλώς μπήκαν στο περιθώριο. στα αίτια όμως του σχίσματος πρέπει να προσθέσουμε και την αξίωση του Πάπα για το πρωτείο καθώς επίσης και την επιδίωξη της Ρώμης να ελέγξει τα εκκλησιαστικά πράγματα της νεοσύστατης Βουλγαρικής Εκκλησίας. Αν πρόκειται για την αποστολή του έτους 837. ο οποίος επίσης ανταπάντησε με αναθεματισμό. επί Ιγνατίου. Η διαμάχη ανάμεσα στον πατριάρχη Ιγνάτιο και τον Καίσαρα Βάρδα. αξιώματα που τον αποσπούσαν από τον πνευματικό του κύκλο προς δυσαρέσκεια των μαθητών του. φυλακίστηκε και καθαιρέθηκε το 858. Ο Φώτιος επικαλέστηκε την προσθήκη του Filioque στη λατινική εκδοχή του Συμβόλου της Πίστεως. Το 863 αναθεμάτισε και καθαίρεσε τον Φώτιο. Ο Νικόλαος αρνήθηκε να απαντήσει θετικά στις επιστολές που είχε λάβει από τον αυτοκράτορα και τον ίδιο τον Φώτιο και να επικυρώσει την εκλογή του. Οι δογματικές διαφωνίες δεν αντιμετωπίστηκαν.Βικιπαίδεια http://el.org/wiki/Πατριάρχης_Φώτιος_Α΄ φιλοσοφία σε ένα κύκλο μαθητών. Ο προστάτης του Φωτίου Καίσαρας Βάρδας δολοφονήθηκε το 866 όπως και ο αυτοκράτορας Μιχαήλ το 867 από τον στενό συνεργάτη του Βασίλειο. θείο του νεαρού αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ'. θα πρέπει να δεχτούμε ότι γεννήθηκε γύρω στο 810. Ο Φώτιος καθαιρέθηκε από το θρόνο και εξορίστηκε. ΌΌταν ο Βασίλειος Α' πέθανε το 886. ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο και υπήρξε ο ιδρυτής της Μακεδονικής Δυναστείας. . για να κατηγορήσει τον Πάπα για αίρεση. ΈΈνα από τα μέτρα του νέου αυτοκράτορα για να εδραιωθεί πολιτικά περιστοιχιζόμενος από πρόσωπα της εμπιστοσύνης του ήταν και η εκ νέου 2 of 5 28/10/12 4:38 μ. έφερε τον Φώτιο στο ανώτατο εκκλησιαστικό αξίωμα. Στην πρώτη αυτή φάση της πατριαρχίας του Φωτίου συντελέστηκε και η αποστολή στη Μοραβία των αδελφών Κωνσταντίνου και Μεθόδιου καθώς και η βάπτιση του Βουλγάρου βασιλιά Βόγορη (Boris) με ανάδοχο τον αυτοκράτορα Μιχαήλ.

Βιβλιοθήκη ΌΌσα της ιστορίας. που περιέχει κρίσεις για 280 συγγραφείς της εκκλησιαστικής και της θύραθεν παιδείας και αποσπάσματα από έργα τους.μ.Βικιπαίδεια http://el. 2000 Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.Πατριάρχης Φώτιος Α΄ .org/wiki/Πατριάρχης_Φώτιος_Α΄ απομάκρυνση του δασκάλου του Φωτίου από τον πατριαρχικό θρόνο. Μέμνονα και τα χαμένα βιβλία του Διοδώρου. Το έργο πολλών από αυτούς τους συγγραφείς δεν σώθηκε μέχρι τις μέρες μας και έτσι μόνο χάρη στο Φώτιο έχουμε αποσπάσματα από τους Κτησία.Κανάκη. μτφρ. πιθανόν σε μονή της Αρμενίας. Το λεξικό αυτό είχε υπόψη του και ο συγγραφέας του Μεγάλου Ετυμολογικού και ο Σουίδας[1]. ώστε αυτός να παρηγορηθεί για την απουσία του Φωτίου στη Βαγδάτη. Πιθανολογείται ότι απεβίωσε την 6 Φεβρουαρίου του 893.wikipedia. εκδ. είτε είχε πιθανόν δανειστεί. Ο Ηγεμών. (Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας 2). Γιάννης Πλεξίδας. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο ανήλικος αδελφός του αυτοκράτορα Στέφανος. ΈΈργα μεταφρασμένα στα νέα ελληνικά Φώτιος Πατριάρχης Κωνστατινουπόλεως. συλλογή αποστολικών και συνοδικών κανόνων[2] «Κατά Μανιχαίων» «Περί της του Αγίου Πνεύματος μυσταγωγίας» γ. Αθήνα 2007 3 of 5 28/10/12 4:38 μ. και τα ίχνη του χάνονται. β. Το έργο του α. Θεολογικά: «Αμφιλόχια». Μεταγενέστερη έκδοση της «Βιβλιοθήκης» του Φωτίου «Λέξεων Συναγωγή». Στέφανος Ευθυμιάδης. Ο Φώτιος εξορίστηκε.Τα έργα του Φωτίου έχουν εκδοθεί στην Patrologia Graeca του Migne. Γύρω στις 263 επιστολές -. τόμοι 101-104. απευθύνονται στον μητροπολίτη Κυζίκου Αμφιλόχιο «Νομοκανών». Κόνωνα. μτφρ. Αθήνα. . Ανθολογία. Ωστόσο η συστηματικότητα του έργου προδίδει μακρόχρονη εργασία και κράτηση σημειώσεων από βιβλία που ο Φώτιος είτε είχε στην κατοχή του. εκδ. Φιλολογικά συγγράμματα η «Μυριόβιβλος» ή «Βιβλιοθήκη». Η «Βιβλιοθήκη» είναι αφιερωμένη στον αδελφό του Φωτίου Ταράσιο με σκοπό να μεταδώσει στον αδελφό του τις γνώσεις του από τα βιβλία που κατά καιρούς είχε διαβάσει. Αρμός. έργο πολύτιμο γιατί ο ο Φώτιος είχε υπόψη του λεξικά που κατόπιν χάθηκαν.

gr/books?id=u-LSFYtMV1QC& lpg=PP1&hl=el&pg=PP1#v=onepage&q&f=false) 2.218-234 (http://www.5 (1947).gr/texts /greek/fotios_epistoli. Ἀθήνα. Ο μέγας Φώτιος ως ερμηνευτής της Αγίας Γραφής.php?lang=gr&id=86) Αναφορές 1. Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα (http://www. Φεβρουάριος 1992.org/list/index.org/wiki/Πατριάρχης_Φώτιος_Α΄ Βιβλιογραφία Κουτλούκα Μαρία. σελ.org/w/index.313-318. Aρχαίο κείμενο με εισαγωγή. μετάφραση καὶ σημειώσεις υπό Παν.lib.tkl) . Περιοδικό Ἐποπτεία.gr/metadata /3/b/5/metadata-105-0000002.tkl) .Πατριάρχης Φώτιος Α΄ . 1615 Προκάτοχος: Ιγνάτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 858-867 Διάδοχος: Ιγνάτιος Προκάτοχος: Ιγνάτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 877-886 Διάδοχος: Στέφανος Α΄ Ανακτήθηκε από "http://el. Revue des études byzantines . . Αθ. στο Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία: Γλώσσα και πραγματικότητα στην ελληνική φιλοσοφία. ↑ Νομοκανών (Nomocanon Photii Patriarchae Constantinopolitani) (http://anemi. 1985. Photius et l'addition du Filioque au symbole de Nicée-Constantinople.google.wikipedia. «Η κριτική του Φωτίου στη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα».ec-patr.php?title=Πατριάρχης_Φώτιος_Α΄& 4 of 5 28/10/12 4:38 μ.google. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).σελ.fr/web/revues /home/prescript/article/rebyz_0766-5598_1947_num_5_1_957) Πηγές Οικουμενικό Πατριαρχείο (http://www.persee.gr/books?id=uLSFYtMV1QC&lpg=PP1&hl=el&pg=PP1#v=onepage&q&f=false) Εξωτερικοί σύνδεσμοι Λαμπριανίδης.myriobiblos. Φώτιος ο Μέγας.lib.wikipedia.gr /metadata/3/b/5/metadata-105-0000002. ΆΆλλοι ιστότοποι Νομοκανών (Nomocanon Photii Patriarchae Constantinopolitani) (http://anemi.uoc. Σχολή Θεολογική. Grumel. Γεώργιος.Βικιπαίδεια http://el. Τμήμα Θεολογίας. ↑ Φωτίου του Πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή (http://books.ekt. Φωτίου του Πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή (http://books. 2001 (http://thesis. τομ.μ. 1615. Χρήστου.html) .uoc. Διδακτορική διατριβή.gr/thesisBookReader /id/5807#page/1/mode/2up) V. Κ.

μ. 11 Οκτωβρίου 2012.Βικιπαίδεια http://el. Δείτε τους ΌΌρους Χρήσης για λεπτομέρειες.org/wiki/Πατριάρχης_Φώτιος_Α΄ oldid=3612439" Κατηγορίες: Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως ΆΆγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ορθόδοξοι λόγιοι Τελευταία τροποποίηση 23:02. 5 of 5 28/10/12 4:38 μ.wikipedia. ΌΌλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα υπό την Creative Commons Attribution/Share-Alike License· μπορεί να ισχύουν και πρόσθετοι όροι.Πατριάρχης Φώτιος Α΄ . .