You are on page 1of 8

1

En uppsats av
Lars Sönsteröd

Kroppsarbete, förbränning och

ämnesomsättning
Bakgrund
I följande skrift har jag roat mig med att vidareutveckla och korrigera
tankegångarna i ”Kroppsarbete och förbränning relaterat till energiintag ”
rörande kroppsmotorn: http://www.scribd.com/doc/82596234/Kroppsarbete-ochforbranning *************1)

Näringsfysiologins energimått och SI-systemet
Det är mest praktiskt att tillämpa energiutveckling per tidsenhet kWs/s= (kW),
vilket under stationära förhållanden är detsamma som effektutveckling. Om
kaloriangivelser återförs till watt (W) eller (kW) behöver därför inte tidsintervall
anges och multiplikation med tid ger energi motsvarande den situation som
avses!
Finessen med detta är att om du till exempel sitter på en motionscykel, har ställt
in den på W och läser av 120 W så vet du att din utvecklade effekt motsvarar en
lysande glödlampa. En referens alla kan förstå. Samma sak med
ergiförbrukningen/tidsenhet i din kropp i vila som också kan jämföras med en
glödlampa.
En wattsekund (Ws) = Joule (J) motsvarar 0,239 (cal) vid omräkning av olika
kaloriangivelser.

Kroppens energiutveckling i vila och arbete
Engelskans metabolism finns även i svenska språket, men också
under betydelsen ämnesomsättning.
Den som inte är intresserad av teori kan gå direkt till
sammanfattningen i slutet.
Sammanfattning av min tidigare efterforskning
För min kroppsvikt 70 kg fick jag fram den empiriska formeln
Pt=14,47*Hb-756,7………………………där Pt=total effekt (W) och Hb=puls
(b/min)

Pt togs fram utgående från:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalori***********************2)
Det är möjligt att ta fram ekvationer för fler kroppsvikter.
Efterforskningen ifråga gjordes utan djupanalys av begreppen
BMR=”BasalMetabolicRate” och AMR=”ActiveMetabolicRate”, vilka översatt till
Svenska är: BMR=basalomsättning och AMR=aktivitetsomsättning.
Basalomsättningen BMR definieras som den energi som kroppen dagligen
omsätter i vila d.v.s. då pulsen är i viloläge i formlerna.

and a is the age.239=141 (W) Mina formler för Pt ovan ger vid vila 60 (b/min) värdet 111 (W) vilket är 30 (W) för lågt jämfört med Miffin St. Formeln ifråga säger att värmeförlusten P från en människokropp i vila under en dag är beroende i huvudsak av kroppsvikt m. m is the weight.25*176-5*69+5=1460 (kcal/dag) vilket omräknat till mitt Pt blir Pt=1460*1000/(12*3600)/0. förbränning och ämnesomsättning Jämförelse av formler BMR värdet är tydligen relativt enkelt att mäta med hjälp av kalorimetriska metoder och mätningar har genomförts sedan lång tid tillbaka. ålder a och kön s. Därmed fås ytterligare en anledning att justera uttrycket för Pt eftersom jag också konstaterade att formeln undervärderar betydelsen av motion. Detta fel är säkerligen en följd av lineariseringen som min tidigare formel utgår från. 1984 reviderades Harris-Benedict ekvationen och senare 1990 introducerade Miffin St. Jeor ekvationen: The Mifflin St Jeor Equation: Where s is +5 for males and −161 for females. Det innebär för min del: P=10*70+6. kroppslängd h. som till exempel anges i Wikipedia: http://en. P is total heat production at complete rest. Korrektion av formlerna för Pt Justerar den beskrivande funktionen för 70 kg i uttrycket för Pt som en andra ordningens funktion utgående från sajten 2) ovan: .wikipedia. Jeor. h is the height.org/wiki/Basal_metabolic_rate*********************3) År 1919 tog Harris-Benedict fram sin första ekvation.2 En uppsats av Lars Sönsteröd Kroppsarbete.

Ny formel för kroppsenergi per tidsenhet Pt=0.82=141 W vilket är samma som erhålls enligt Miffin St.0771Hb – 156. förbränning och Lars Sönsteröd ämnesomsättning Fig1 Pt=0.0147Hb2 + 4.v.3 En uppsats av Kroppsarbete. Kontroll 2): Om en normal person under en vecka äter och motionerar måttligt kommer han dels att ha gett kroppen energi via mat motsvarande 9340 kWs (kilowattsekunder). 60 Hb (beats/min).0147Hb2 + 4. normalt arbete 70 (b/min) 74.0771*60-156. urin och utandningsgaser (Ws/hg=Joule/hg) Hb=Puls (slag/min=b/min) t=tid (sekunder=s) .1 (h). Dels får denna veckas summa Pt under tid värden motsvarande: vila 60 (b/min) i 7 (timmar).9 (timmar) och motion 150 (b/min) 2.s.0771Hb – 156.0147*60^2+4. Stämmer bättre än tidigare men kan nu istället ge överdrivet värde av motion. i vila d.0147Hb2 + 4. Jeor ekvationens BMR värde för en man vägandes 70 kg.0771Hb – 156.82…………där Pt=total effekt (W) och Hb=puls (b/min) (Ef-Es)*Af=(0.82)*t…(Ws) Ef=Energiinnehåll i maten (Ws/hg=Jaul/hg) Es=Energiinnehåll i avföring.82…………där Pt=total effekt (W) och Hb=puls (b/min) Kontroll 1): Pt=Pd=0. Det beror helt på hur hög max puls som x skalans puls (b/min) ges i relation till y skalan kroppsmotorns effekt (W).

ingen stor sak. hjärtat ska slå. detta lagras som kroppsfett och kroppsvikten ökar. kompenserar den sig framför allt från fettdepåerna.” BMR relateras alltså i litteraturen till en människas energiförbrukning under en dag i vila mätt i kalorier. Det går åt en hel del energi bara för att hålla kroppen igång. När man bestämmer en individs ämnesomsättning sker detta genom att man tar hänsyn till personens basalmetabolism samt hur mycket personen förbrukar till följd av aktiviteter och dess intensitet. speciellt med tanke på det koma man får av så mycket choklad! Formelns tolkning satt i relation till BMR och AMR BMR ”Basalomsättning. det vill säga då individen är vaken men befinner sig i vila. De inre organen ska fungera. plus figures related to your height. Formeln är lätt att använda: om jag t.e. Människans energiförbrukning ökar med tilltagande fysisk aktivitet. Basalmetabolismen varierar från person till person och styrs delvis av arvsmassan. ”frossat loss” på innehållet i en 125 g chokladkartong 2285 kJ/hg kan jag välja att omedelbart sticka ut och jogga i t minuter med medelpuls 150 b/min: (2285-0. Om man däremot under längre tid tillför mer energi än den beräknade aktivitetsomsättningen (AMR) kan kroppen inte förbränna energiöverskottet. Calculating Active Metabolic Rate of the body becomes important for people who want to either loose or gain weight. hjärnan ska koppla och så vidare. Det som påverkar är bland annat hur bra kroppen är på att ta upp mat. Som naturvetenskapare vill jag omvandla detta värde till watt genom att kalorierna omvandlas till wattsekunder och divideras med antalet sekunder under en dag. .5/60=59 minuter. weight and age.82)*t*60 t=2799125/785. within a period of 24 hours. Read on to learn how to calculate your Active Metabolic Rate.” “Active Metabolic Rate (AMR) is defined as the amount of calories burnt by human body in a single day i.BMR) är ett uttryck för hur mycket energi (kcal eller kJ) kroppen gör av med i viloläge. Basalmetabolismen är generellt högre för män än för kvinnor.4 En uppsats av Lars Sönsteröd Kroppsarbete.02*2285)*125/100*1000=(0. Varje kilogram extra vikt ökar basalmetabolismen med 12 kcal/dygn för aktiva åldrar [1]. Då får man ett värde på BMR som i formeln för kroppseffekten Pt motsvarande just BMR i watt för vilopulspuls 60 slag per minut. This is because it helps them keep a check on the calories they burn each day and plan their intake accordingly. Basalomsättningen är en av faktorerna som används vid uträkningarna för bestämningen av nutritionsstatus för en individ.0771*150-156. Kroppen använder en viss mängd energi under dygnet utan att den utför någon egentlig fysisk aktivitet. det vill säga hur mycket energi som kroppens organ behöver för att fungera på ett korrekt sätt.ex. Om man under längre tid tillför mindre energi än kroppen förbrukar. lagra och förbränna den. All you need is the basic knowledge of mathematics. basalmetabolism eller basalförbränning (engelska Basal Metabolic Rate .0147*150^2+4. This amount is expended through different types of activities that you carry out on a day. De mest kända formlerna för beräkning av BMR togs fram under 1900 talet enligt ovan och är ofta utnyttjade. It is easy to figure out your AMR. bara lite sortomvandling! AMR ”Aktivitetsomsättning (AMR = Active Metabolic Rate) är den energimängd som kroppen i aktivitetstillstånd utnyttjar varje dag. förbränning och ämnesomsättning Ansats: ES=2/100*Ef Af=mängden mat (hg) Om en manlig person som väger 70 kg inte vill gå upp eller ned i vikt ska energin (Ws) på vänster sidan om likhetstecknet vara lika med energin han utvecklar under tiden t på höger sida om likhetstecknet. För att man ska behålla vikten. Det är lite jobbigt. måste den förbrukade energin åter tillföras kroppen i form av motsvarande mängd mat och dryck. Eftersom basalmetabolismen varierar från individ till individ är det viktigt att räkna ut den som en egen faktor. varvid vikten går ned.

v. you need to know your Basal Metabolic Rate (BMR). Uppskattningen är subjektiv och individuell men är tänkt att korrelera med pulsen. then the number will be 1.wikipedia. Puls som mått på ansträngning ”Borgskalan (RPE-skalan.  The formula to calculate BMR for adult women is BMR = 655 + (4. 10 Mycket lätt.4 för en dagligt motionerande person och så vidare. 8 Extremt lätt. in pounds. Till exempel ska 13 på skalan motsvara ca 130 i puls. AMR = BMR x Activity Modifier. 9 Mycket lätt 55% av max.9 x height in inches) . 15 Ansträngande. make a note of your weight. puls d.  The formula to calculate your Active Metabolic Rate is. 16 Ansträngande 85% av max. height and age.html ***4) Mest vetenskapligt är att mäta graden av aktivitet med hjälp av hjärtrytm. antalet slag per minut beats/minut (b/min) och sätta den i relation till kroppseffekten Pt som i Fig1 ovan.60  Now that you know the formula to calculate BMR and the Activity Modifier.(6. Detta är inte smart! http://lifestyle.25 för en mindre aktiv person. där af=1. Rating of Perceived Exertion) är en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. inches and years. 13 Ganska ansträngande. Den konstruerades av Gunnar Borg på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov.(4. then your activity modifier will be 1.” I detta fall utgår AMR från BMR och en ”aktivitetsfaktor af” utnyttjas för att skapa ett värde för AMR=BMR*af.org/wiki/Borgskalan ********************5) http://sv. af=1. a professional athlete or highly active person. then your activity modifier will be 1.  Before calculating Active Metabolic Rate (AMR).s. you will have to calculate Activity Modifier. on a daily basis. 7 Extremt lätt 45% av max. it is the time to calculate your Active Metabolic Rate (AMR). 17 Mycket ansträngande. 14 Ganska ansträngande 75% av max.25.” http://sv. which is the estimate of how active you are. In case if you are a full time construction worker. Skalan går från 6 till 20 och orden för att beskriva de olika graderna av ansträngning är noga utvalda.7 x age in years).3 x weight in pounds) + (12. förbränning och ämnesomsättning  First. 11 Lätt 65% av max.35 x weight in pounds) + (4.  The formula to calculate BMR for adult men is BMR = 66 + (6. 12 Lätt. respectively. If you are habitual of doing exercise almost daily.  If you are lightly active.40. which is the amount of calories burnt by the body to maintain normal body functions.5 En uppsats av Lars Sönsteröd Kroppsarbete.7 x height in inches) .8 x age in years). Borgskalan är översatt till ett antal olika språk men då ordens betydelse skiljer sig är skalan inte fullt jämförbar mellan språken: 6 Extremt lätt. 18 Mycket ansträngande 92% av max.wikipedia.  Now. This amount of calories is burnt in a period of 24 hours.com/lounge/how-to-calculate-your-active-metabolic3826. even if you are sleeping. 19 Extremt ansträngande och 20 Maximalt ansträngande 95-100% av max.org/wiki/Puls********************6) .iloveindia.

vilket i någon mån vilopulsen gör. att ha ett stadigt jobb och njuta av fritid med valbar mängd motion kan en dag i bästa fall se ut så här: 1.239=609163 calorier/dag = 609 kcal (kilokalorier). 3.239=antal calorier per wattsekund) 4. Men kan man finna sådana data idag? Sammanfattning av en dag För en tillvaro som innehåller lyxen att äta mig mätt efter behov. För en vältränad person sjunker maxpulsen långsammare än hos den som är otränad.ex. 32bpm i vilopuls när han var aktiv idrottare. Skall jag då helt enkelt låta pulsskalan vara kvar och räkna ned effekten med den lägre pulsen eller måste jag finna nya samband mellan konstanterna i ekvationen och ålder? Det finns skäl för att aktivitetsomsättningen. arbetande på kontor hela dagen och i övrigt måttligt aktiv kanske jag har en puls runt 72 bpm. 1460 (kcal/dag) måste nödvändigt matas med bränsle i form av mat i annat fall kommer jag att dö av svält eftersom detta värde motsvarar absolut vila. Som tjänsteman. Högre vilopuls än normalt brukar betyda att man har en infektion i kroppen. och vid utebliven träning ökar den. Maximala pulsen är genetiskt betingad och sjunker i regel med stigande ålder. Min aktivitetsomsättning motsvarar då AMR = 59*12*3600*0. Min basalomsättning BMR är 1460 (kcal/dag) vilket omräknat till mitt Pt motsvarar en stark glödlampa av äldre slag 141 (W). Det står klart att Borgskalan uppfanns i ett tidevarv utan pulsklockor med syfte att få mått på ansträngning och att pulsen är det bästa måttet på graden av ansträngning. Men då uppstår en intressant fråga: Jag har nu blivit äldre och märker att den maxpuls som förr låg på 200 nu bara ligger på 170 och jag har uppenbarligen lägre effekt på kroppsmotorn. 3600=antal sekunder per timme och 0. 2. på samma sätt som basalomsättningen. Går då in på diagrammet i Fig1 och avläser 200 W på den röda kurvan som motsvarar min vikt. För mig motsvarar 150 bpm väldigt hård . Om jag just denna dag tar mig ett tufft träningspass med en snittpuls på 150 bpm kommer min kroppsmotor att kräva (utveckla förlustvärme) på runt 780 W enligt diagram Fig1. Gunde Svan hade t. (Sortomvandlingen: 12= antal timmar per dag.6 En uppsats av Lars Sönsteröd Kroppsarbete. borde kanske måttet på x-axeln i Fig1 skrivas om till procent av max. Den individuella skillnaden är stor. Vuxna personer har vanligen maxpuls mellan 170 och 220bpm. Men eftersom maxpuls inte kan relateras till konditionsnivån. borde utökas med ålder och kroppslängd. förbränning och ämnesomsättning Vid långvarig konditionsträning sänks vilopulsen. Om jag vill äta mer och njuta av mat måste min kropp arbeta. Den lägst uppmätta vilopulsen är 28bpm. Min basalomsättning är 141 W så jag måste tillföra kroppen 200-141=59 W extra genom att äta mat för att klara dagen.

Dagens brutto blir 1460+609+184=2253 kcal.7 En uppsats av Kroppsarbete. Under denna tid har min kropp krävt 780*20*60*0. 5.0147Hb2 + 4.0771Hb – 156.0147Hb2 + 4. Detta ger verkligen skärpa åt formeln: Pt=0.82…………där Pt=total effekt (W) och Hb=puls (b/min) (Ef-Es)*Af=(0. förbränning och Lars Sönsteröd ämnesomsättning träning som inte kan vara länge men är väldigt effektiv. AMR lågintensiv = 609 kcal och AMR högintensiv = 184 kcal. Slutsats Trots att diagrammet Fig1 löper risk att övervärdera fysiskt arbete kan slutsatsen ändå bli att det tillskott som ett hårt träningspass tillför i form av kaloriförbränning är liten jämfört med en dags lågintensiv aktivitetsomsättning och basalomsättning.239=183265 cal = 184 kcal. Men min basalomsättning och aktivitetsomsättning under denna period skulle ha varit 141 W. Den lågintensiva motionen varje dag har garanterat stor betydelse men ätvanorna är avgörande! Teorier kring aktivitetsomsättning verkar dåligt utforskade av naturliga skäl. Här framgår vitsen med att räkna kroppseffekt Pt: mitt nettotillskott har varit Pt=(780-141)*20*60*0. Värden på BMR och AMR borde anges i W förslagsvis med beteckningarna BMRw och AMRw? . Summerar jag denna ytterst aktiva dag fås: BMR=1460 kcal. Säg att passet varat i 20 minuter. urin och Hb=Puls (slag/min=b/min) t=tid (sekunder=s) utandningsgaser (Ws/hg=Joule/hg) Ansats: ES=2/100*Ef Af=mängden mat (hg) Om en manlig person som väger 70 kg inte vill gå upp eller ned i vikt ska energin (Ws) på vänster sidan om likhetstecknet vara lika med energin han utvecklar under tiden t på höger sida om likhetstecknet. Om hon stoppar i sig bara ett fåtal kalorier för mycket per dag går hon upp i vikt oavsett hård träning bara ett par gånger i veckan.82)*t…(Ws) för 70 kg kroppsvikt Ef=Energiinnehåll i maten (Ws/hg=Jaul/hg) Es=Energiinnehåll i avföring. Vad en människa gör under en dag har väldigt liten betydelse jämfört med livsstilen hon har under ett antal år.0771Hb – 156.239 =223704 calorier=224 kcal. Det är helt enkelt svårt att mäta kroppsförlust under arbete! Att ange kroppsförlust i Watt anser jag är överlägset andra angreppssätt vad gäller enkelhet och förståelse.

förbränning och .8 En uppsats av Lars Sönsteröd ämnesomsättning Kroppsarbete.