Apakah Pendekatan Projek (Project Approach) “It is an investigation of a subject in the real world of children.

A topic for investigation must be something that the children can readily find in their here and now world”. (Nor A’shikin Che Kassim, 2010)

Pendekatan projek menekankan penyelidikan dan penerokaan berdasarkan inisiatif kanak-kanak dalam pembelajaran. Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanakkanak adalah pembinaan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran. Pegangan pendekatan ini dipengaruhi teori konstruktivis. Pembelajaran kemahiran yang diperolehi menerusi pengetahuan yang dibina oleh kanak-kanak adalah mengikut inisiatif dan minat kanak-kanak. Kanak-kanak membina pengetahuan menerusi penyelesaian masalah yang perlu menerusi pengalaman. Menurut Bustam Kamri dan Putri Zabariah (2006), pendekatan ini ditentukan oleh guru atau inisiatif murid. Penyelidikan yang mendalam berfokuskan topik yang dipilih bagi mendapatkan jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh murid-murid. Halatuju pembelajaran mengikut minat murid dan guru adalah sebagai pemudahcara ataupun pembimbing. Pendekatan projek boleh dijalankan dalam jangka masa pendek dan panjang. Jangka masa itu diperlukan kerana setiap topik yang dipilih akan dikaji secara mendalam. Perincian sesuatu perkara yang dikaji adalah berkaitan dengan topik. Guru boleh memberhentikan aktiviti pembelajaran dan menyambung semula pada waktu pembelajaran akan datang. Aktiviti projek untuk jangka masa panjang melibatkan sesuatu rancangan jangka panjang. Guru sebagai pemudahcara membantu murid untuk memberi pandangan sama ada sesuatu perancangan pada projek perlu memakan masa yang panjang atau pendek. Katz dan Chard (1998) telah menyarankan Pendekatan Projek atau Project Approach boleh dijalankan berdasarkan Model Tiga Fasa seperti berikut: i. ii. iii. Fasa 1 – Memulakan projek (Getting Started) Fasa 2 – Mengembangkan projek (Developing the project) Fasa 3 – Membuat laporan dan meraikan penamatan projek (Concluding the project & Celebrating the Learning)

Lim Keat Heng dan Awang Salleh (2012) menyatakan bahawa Pendekatan Projek sebenarnya sangat sesuai digunakan bersama-sama dengan pendekatan-pendekatan lain yang diamalkan di prasekolah seperti Belajar Melalui Bermain. . Bertema. pembelajaran dalam konteks yang sebenar (contextual learning).Sehubungan dengan itu. guru perlulah mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka atau apa yang dikatakan sebagai pengetahuan sedia ada murid. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran tetapi realiti yang diketahui oleh murid adalah realiti yang dia bina sendiri. barulah suatu kerangka baru tentang sesuatu Iimu Pengetahuan itu dapat dibina. penyelesaian masalah (problem solving). pemikiran kreatif (creative thinking) dan bekerjasama dalam kumpulan (cooperative learning). Ilmu pengetahuan sebenarnya tidaklah boleh dipindahkan daripada guru kepada murid seperti memindahkan barang dari satu bekas kebekas yang lain. Pembelajaran berlaku daripada hasil usaha murid itu sendiri dan tidak mungkin berlaku dimana seseorang guru itu boleh belajar untuk muridnya. Ini akan menjadikan pengalaman belajar kanak-kanak itu lebih menarik dan bermakna. Seseorang murid itu perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Proses inilah yang dinamakan sebagai Konstruktivisme. Sekiranya Pendekatan yang Projek ini dilaksanakan diatas. Dalam proses membantu murid membina atau menerima sesuatu idea atau konsep baru. Konstruktivisme juga merupakan satu kepercayaan bahawa pembelajaran bermula daripada pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam storan memori atau struktur kognitif murid. Bersepadu dan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Apabila maklumat baru telah dapat disesuaikan dan diterima untuk dijadikan pegangan kuat mereka. Sesungguhnya murid telah pun mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. KONSTRUKTIVISME Apa yang dimaksudkan dengan konstruktivisme? Konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda seseorang murid. maka secara guru bersepadu boleh dengan pendekatan-pendekatan disebutkan membekalkan pembelajaran melalui pengalaman (experiential learning).

penilaian. Murid bertanggungjawab terhadap segala usaha untuk mencari pelbagai cara untuk . 2. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini dibiarkan atau tidak diperbetulkan dengan baik. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. kefahaman dan pegangan asal mereka itu akan tetap kekal. Apakah peranan guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan Pendekatan Konstruktivisme? Dari perspektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme peranan guru akan berubah. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. di mana ada yang betul dan ada yang salah. Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme mementingkan guru dan murid memainkan peranan yang saling bersandar diantara satu sama lain. PERANAN GURU 1. Perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kebolehan murid meniru dengan tepat apa yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpukan kepada kebolehan murid membina konsep berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembinaan idea atau konsep daripada pengalaman murid.Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua pekara. PERANAN MURID Murid tidak mengangap guru sebagai pembekal maklumat tetapi sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk membantu mereka mencari maklumat dan menggalak-kan mereka berfikir dan berkomunikasi. Guru tidak menganggap bahawa minda murid adalah seperti tin kosong yang perlu diisikan dengan fakta dan pengeta -huan baru. Guru berperanan sebagai seorang fasilitator dan pembimbing. Perubahan juga dapat dilihat daripada pengajaran secara deduktif kepada pengajaran secara induktif.

Apakah ciri-ciri guru konstruktivisme? Diantara ciri-ciri guru konstruktivisme adalah seperti berikut: 1. 6.memproses maklumat dan menyelesaikan masalah. sentiasa memberi galakan dan boleh menerima pandangan. melihat dan mengambil kira perkembangan respon pelajar diperingkat awal. mengikat pelajar melalui pengalaman yang mungkin tidak sama dengan hipotesis asalnya dan ini akan menimbulkan perbincangan. 5. 10. pendapat serta inisiatif pelajar. 3. 7. dalam membuat rangka kerja. analisis. memberi peluang kepada pelajarnya berinteraksi untuk menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran. memperuntukkan masa yang sesuai untuk pelajar membina hubungan dan mewujudkan “metaphors”. aktiviti pembelajaran. meramal dan merekacipta. mengenalpasti kefahaman murid terhadap sesuatu konsep terlebih dahulu sebelum kefahamannya dikongsikan. menggalakkan mengemukakan penggunaan soalan yang kaedah inkuari dikalangan pelajar dengan menekankan kemahiran berfikir. melatih keinginan semulajadi pelajar melalui kekerapan penggunaan model kitaran pembelajaran. 3. biasanya menggunakan terminologi kognitif seperti pengkelasan. interaktif dan kemahiran fizikal. 4. menukar arahan dalam strategi dan mengubahsuai isi pelajaran. 11. samaada dengan guru atau sesama mereka. 8. 9. 2. memberi masa yang cukup selepas sesuatu soalan dikemukakan. menggalakkan pelajar-pelajarnya untuk berdialog . 12. . “open-ended questions” dan menggalakkan pelajar untuk mengemukakan soalan sesama sendiri. Guru berperanan sebagai pengurus bilik Murid berdisiplin dalam membuat keputu darjah untuk menangani hal-hal disiplin -san sendiri untuk melibatkan diri dalam murid dengan sempurna. menggunakan data dan maklumat asal yang belum diproses serta menggunakan bahan-bahan yang membawa kearah kemahiran manipulatif.

Apakah strategi yang perlu digunakan? Strategi yang perlu digunakan oleh seorang guru yang mengamalkan pendekatan konstruktivisme dalam pengajarannya bolehlah dirujuk kepada peta konsep dibawah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful