Tematica Master 2012(1)

TEMATICA PENTRU ADMITERE LA MASTERELE: Management în agroturism și alimentație publică Management și dezvoltare rurală Agribusiness Managementul calității și inovației

produselor agroalimentare Management și audit intern
I. MANAGEMENT GENERAL 1. Scoli in domeniul managementului 2. Funcţiile managementului şi structura de conducere 3. Metode şi tehnici de management modern 4. Tipologia deciziilor 5. Tipuri de management şi stiluri de management 6. Functiile exploatatiilor agricole 7.Strategia si politica exploatatiilor agricole 8. Factorii motivationali ai intreprinzatorului 9. Trasaturile intreprinzatorului 10. Calitati, cunostinte si aptitudini ale managerilor 11. Tipuri de manageri 12. Raporturile manageri /subordonati Bibliografie 1. Alecu Ioan Niculae – Management general, Note de curs, 2011 2. Alecu Ioan Niculae – Management agricol - Ed Ceres, Bucureşti, 2006

II. Marketing (Bazele marketingului) 1.Rolul marketingului modern într-o lume în schimbare 2. Ciclul de viaţă al produsului. Strategii de marcare 3. Politica de preţ 4. Politica de distribuţie 5. Politica de promovare Bibliografie: 1.Frone D. Florin, Marketing general (Bazele marketingului) – suport electronic și tiparit (CSIDD).

III. DEZVOLTARE RURALĂ 1. Spaţiul rural – orientări metodologice 2. Modelul Vest European de dezvoltare rurală 1

Cooperarea şi asocierea în agricultură Bibliografie 1.2.1.ro (biblioteca virtuală).Alexandru Tofan – Economia şi politica agrară – Editura Junimea. Specializarea şi dezvoltarea producţiei agricole 7.Ioan Păun Otiman – Tratat de economie agrară – Editura Agroprint. – Spaţiul rural. dr. univ. 2006.Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Rolul agriculturii în dezvoltarea economică 1. 2000. Dezvoltarea durabilă a agriculturii Cap. Dezvoltare – Editura Mirton. AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE 1.5. Materiale disponibile în fişier electronic pe site-ul facultății: www. 5.Sisteme de exploatare (Sisteme de producţie agricolă) 7. Bonitarea terenurilor agricole 6. Rolul fondului funciar în dezvoltarea intensivă. 1998. echilibru esenţial în economia românească 1. 2003.1.6. modernă a agriculturii 6.Dona Ion – Managementul dezvoltării rurale – Note de curs. Localizarea teritorială a producţiei agricole 7. PAMINTUL .managusamv.Materiale disponibile în fişier electronic pe site-ul facultății: www. Prof. 2. 4. 2011. I.3.4. ECONOMIE RURALĂ Cap. Agricultura ca ramură biologică a producţiei materiale.4. Organizare.2.ro (biblioteca virtuală) IV. Definire. Cadastrul funciar 6. Conceptul de fond funciar şi definirea componentelor sale 6. 2. particularităţile agriculturii 1.1. Funcţiile agriculturii.Ion Dona – Economie rurală – Editura Economică.Drăghici Manea şi col. contribuţia agriculturii la dezvoltarea economică 1.PRINCIPALUL ELEMENT AL CAPITALULUI AGRICOL 6.3. VII.Ion Dona – Economie rurală – Editura Ceres.*** . 2004. Politici agricole şi de dezvoltare rurală ale României Bibliografie 1. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ A AGRICULTURII 7. 3. USAMV.managusamv. Decan.5.3. Sinteze. DINU Toma Adrian 2 . VI. Raportul industrie – agricultură.3. 2007-2013 4. 3. Determinarea valorii pământului utilizat în agricultură Cap.2. Amelioraţiile funciare 6.4.

2008 2. 2006 II.Managementul clasei de elevi 4.Strategia si politica exploatatiilor agricole 8.Evaluarea școlară 5.edu. Functiile exploatatiilor agricole 7.Managementul calității în educație 2. Raporturile manageri /subordonati Bibliografie 1.Cucoș Constantin – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice Polirom. Calitati.Învățarea Bibliografie: 1. document accesibil online la adresa http://www. Iași. Metode şi tehnici de management modern 4. MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 1.ro 3 . Bucureşti. Factorii motivationali ai intreprinzatorului 9. MANAGEMENT GENERAL 1.Metode de învățământ 3. Note de curs. Tipuri de manageri 12. 2011 2. Tipologia deciziilor 5. Trasaturile intreprinzatorului 10.87 privind asigurarea calită ții educației (publicată în Monitorul Oficial nr 334 din 13 aprilie 2006).Legea nr. cunostinte si aptitudini ale managerilor 11. Tipuri de management şi stiluri de management 6. Alecu Ioan Niculae – Management general. Alecu Ioan Niculae – Management agricol .TEMATICA PENTRU ADMITERE LA MASTERUL Managementul formării continue în învăţământul agronomic I.Editura .Ed Ceres. Scoli in domeniul managementului 2. Funcţiile managementului şi structura de conducere 3.

Țoca Ioan – Management educațional – Editura Didactică și Pedagogică. București. Liliana Popescu 4 . Ciclul de viaţă al produsului. Director DPPD. univ. Politica de promovare Bibliografie: 1. București.Frone D.3. Editura Teora. Politica de distribuţie 5. Politica de preţ 4. dr. Editura Hoffman. Florin. 2008 III. Strategii de marcare 3.2009 4. Marketing (Bazele marketingului) 1.Rolul marketingului modern într-o lume în schimbare 2.Crețu Daniela – Profesorul –manager al clasei de elevi . 2008 5.Stan Emil – Managementul clasei de elevi . Marketing general (Bazele marketingului) – suport electronic și tiparit (CSIDD). Conf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful