Universitatea “Politehnica” din Timişoara Facultatea de Construcţii Licență: Măsurători Terestre și Cadastru Curs: Tehnologii Geodezice Spațiale

CAPITOLUL 5 INFRASTRUCTURA SISTEMULUI DE POZIŢIONARE GLOBALĂ ÎN ROMÂNIA 5.1 EVOLUŢIA SISTEMULUI DE POZIŢIONARE GLOBALĂ ÎN ROMÂNIA

În concordanţă cu tendinţele de dezvoltare a serviciilor geodezice la nivel european şi global, după 1990 au apărut şi în România tehnologiile de poziţionare globală (GNSS) bazate pe sistemele de navigaţie cu sateliţi. Cel mai utilizat sistem GNSS în România este în prezent sistemul NAVSTAR -GPS. Pentru cerinţele curente şi de perspectivă ale Geodeziei, Topografiei, Cadastrului, SIG (Sisteme Informaţionale Geografice) ş.a., s-a proiectat şi realizat o Reţea Naţională de Staţii GPS Permanente (RN-SGP). Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară , prin Direcţia de Geodezie şi Cartografie monitorizează, controlează şi asigură funcţionabilitatea Reţelei Naţionale de Staţii GPS Permanente (RN-SGP). În acest scop s-a creat Centrul de Monitorizare şi Control al Reţelei Naţionale de Staţii GPS Permanente (CMC-RN-SGP). Etapele dezvoltării RN-SGP :  Etapa 1 – anul 1999 – Realizarea primei staţii GPS permanente din România, inclusă în reţeaua

europeană de astfel de staţii. Această staţie a fost realizată în cadrul Facultăţii de Geodezie (Univ.Tehnică de Construcţii Bucureşti) cu sprijinul Agenţiei Federale de Cartografie şi Geodezie din Frankfurt (Germania);  Etapa 2 - 2000-2003 – Stabilirea RN-SGP ca reţea “pasivă” (colectare a datelor satelitare şi transferul lor prin mijloace clasice) incluzând un număr de 5 staţii instalate la Brăila, Cluj, Sibiu, Suceava şi Timişoara ;  Etapa 3 – 2004-2005 – Stabilirea Reţele Naţionale Extinse de Staţii GPS Permanente (RNE SGP), ca reţea “activă” de colectare/transmisie a datelor (primare şi derivate, transferate prin mijloace

5. în special pr in furnizarea de servicii DGPS (Diferential-GPS). GPRS.2). Baia Mare. Bacău.5.1 Reţeaua Naţională de Staţii GPS Permanente (decembrie. GSM.moderne – internet. radio) şi extinderea sferei serviciilor furnizate. S-au stabilit în anul 2004 încă două astfel de staţii (Craiova şi Constanţa). Oradea şi Sfântu Gheorghe)(figura. 2005)  Etapa 4 – 2005 – 2006 – Modernizarea şi continuarea extinderii RN-SGP prin instalarea a 15 staţii GPS permanente noi (figura.1). alte 5 staţii fiind deja instalate (Deva.5. . Figura.

. astfel încheindu-se această etapă (figura.2 Reţeaua Naţională de Staţii GPS Permanente (2005/2006)  Etapa 5 – 2006 – 2007 – Continuarea extinderii RN-SGP prin instalarea de noi staţii permanente ce vor asigura o zonă de acoperire de 50 km în jurul acestora pe tot cuprinsul teritoriului României.5.5.3).Figura.

4). preconizat a fi dat în funcţiune în anul 2008 (figura.Figura.3 Reţeaua Naţională de Staţii GPS Permanente (2005/2007)  Etapa 6 – 2007 – 2008 – Modernizarea şi continuarea extinderii RN-SGP. . concomitent cu pregătirea asimilării noii tehnologii furnizate de sistemul european de navigaţie GALILEO.5.5.

Numărul total de staţii permanente în 2008 fiind de 58. cu 10 staţii GNSS permanente în anul 2008 (figura.Figura 5.4 Reţeaua Naţională de Staţii GPS Permanente (perspective 2008)  Etapa 7 –2008 –continuarea extinderii RN-SGP.5. .5).

6). cu încă 15 staţii GNSS permanente în anul 2009 (figura. numărul total fiind de 73.Figura 5.5.5 Reţeaua Naţională de Staţii GPS Permanente 2008  Etapa 8 –2009 –Extinderea RN-SGP. .

6 Reţeaua Naţională de Staţii GPS Permanente 2009 .Figura.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful