Arii protejate din România

Delta Dunării

Delta Dunării
 Delta Dunării este aşezată în mare parte în Dobrogea- România, dar există si o mică parte în Ucraina.  Este cea mai mare si cea mai bine conservată deltă dintre deltele din Europa.  A intrat în patrimoniul mondial al UNESCO ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) în 1991.  Este clasificată ca rezervaţie a biosferei şi ca parc naţional în taxomonia internaţională a IUCN.

 Are ca subdiviziuni grinduri continentale:Stipoc. maritime:Letea. fluviale pe braţele Dunării. Împreună cu Complexul Lagunar Razim-Sinoe are o suprafaţă de 4340 kilometri pătraţi.  Este poziţionată în Sud-Estul ţării.iar în Est se varsă în Marea Neagră. Caraorman. . în judeţul Tulcea. la Nord formează graniţa cu Ucraina.  Dunărea se bifurcă la Pătlăgeanca si formează trei braţe: Braţul Chilia. Braţul Sulina şi Braţul Sfântul Gheorghe.  Este limitată la Sud-Vest de Podişul Dobrogei.Chilia.

din care:  -elemente eurasiatice -estice -europene -cosmopolite şi adventite. În Deltă s-au indentificat 955 de specii de cormofite spontane. . rogoz.  Există zăvoaie în care cresc salcie. volbură de nisip(ceai pescăresc). papură. cosor. nuferi. cornaci. cârcei. salcii. plop.  Se găsesc stuf. arin. frasin.

cormorani. furtunari. .  Putem vedea 114 specii de păsări acvatice. În Deltă vieţuiesc 98% din fauna acvatică europeană. pelicani.  Sunt prezente 65 de specii de peşti.  Unele specii de pasări sunt originare din China sau India. care formează 81% din avifauna României. cocordei. lopătari. ţigănuşi.  Păsări: cufundari. care reprezintă 82% din avifauna acvatică europeană.  În Deltă se pot observa 327 specii de păsări. ralide şi multe alte specii.

 Precipitaţiile medii anuale sunt de 400 mm/metru pătrat pe an. . Lacul Gorgova. Lacul Fortuna.  Există influenţe pontice.  Temperatura medie anuală este de 12 grade Celsius. Lacul Merhei.  Are lacurile: Lacul Roşu. etc. Lacul Lumina. Lacul Dranov.  Are etajul climatic de litoral şi deltă. Mai mult de 80% din suprafaţa Deltei este formată din apă.

în special al stufului şi al papurei. creşterea animalelor.  Populaţia Deltei este grupată în 15 aşezări rurale şi doua oraşe: Tulcea şi Sulina. Este o importantă sursă piscicolă.  Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se află pe locul 5 între zonele umede ale Terrei şi pe locul 2 în Europa. navigaţia pe braţele Dunării. . dar ca importanţă ecologică este a 3-a din lume. transportul pe canale a turiştilor.  Activităţile de bază al locuitorilor din Delta Dunării sunt cultivarea plantelor.

 Pentru caracteristicile sale morfohidrografice specifice. lopătari şi stârci galbeni.  Ele sunt:  Roşca .Buhaiana . în perimetrul Rezervaţiei au fost constituite rezervaţii naturale strict protejate ce însumează 9% din teritoriu. colonie de egrete.în jurul lacului Matriţa între grindurile Letea şi Chilia. Aici se cuibăreşte cea mai mare colonie de pelicani din Europa. cât şi pentru diversitatea şi originalitatea florei şi a faunei.Hrecisca . .

 Popina .  Pădurea Caraorman . pelicanul creţ. Chituc.Murighiol. Potcoava. Răducu. Vatafu-Lunguleţu.situate în complexul lagunar Razim .rezervaţie forestieră pe grindul Caraorman . Erenciuc. Uzlina. Capul Dolosman. Nebunu. Perişor .asemanatoare cu Letea. Rodundu.Sinoe. . Istria.Sinoe. Sărături. Caraorman. Grindul Lupilor. etc. Belciug. pe grinduri nisipoase.  Periteasca . cea mai populată regiune cu pasări de coastă.Leahova .în estul lacului Dranov la sud de Sfântul Gheorghe.Zatoane . Aici cuibăresc cele mai multe lebede.

Grindul Caraorman.  Adevărate vestigii istorice din Delta sunt: . Delta prezintă un mare interes ştiinţific şi o mare atracţie pentru turişti.  Obiective turistice din Deltă sunt : Pădurea Caraorman. Cimitirul Musulman. Cimitirul Evreiesc . unde sunt prezente dunele de nisip. care este împărţit în: Cimitirul Creştin. singurele păduri din Europa unde apar lianele. Cimitirul Maritim Sulina. Pădurea Neagră si Letea.

Isaccea – fostă cetate romano-bizantină. Măcin – important punct la graniţa imperiului în timpul stăpânirii romano-bizantine.  Cetatea Dinogetia.  Fortăreaţa Noviodunum.iniţial aşezare geto-dacă şi apoi romană . Garvan .  Fortăreaţa Arrubium. fiind cea mai mare necropolă geto-dacică din Dobrogea.  Fortificaţia Troesmis – fostă cetate getodacă. unde s-au găsit urmele unei foste aşezări geto-dacice. Enisala.

 Muzeul de artă  Muzeul de etnografie şi artă populară . Cetatea Antică  Chilia Veche  Cetatea bizantină Salsovia. Cocoş  Bisericile pe rit vechi (unice în lume) :Vovidenia şi Uspenia. Mahmudia  Cetatea Argamum  Cetatea Histria  Mânăstirile Celic .Dere.

cu cele mai frumoase animale şi cu cele mai mândre plante. unde pelicanii îţi urează bun venit. am fost binecuvântaţi cu cele mai frumoase aşezări.Cel mai bogat şi cel mai frumos loc de pe Terra – noi. românii.  Delta Dunării: un loc care chiar merită vizitat! . România.  Un loc unde nuferii sunt la ei acasă.. de ce nu ne-am mândri în toată lumea cu acest loc mult prea minunat?  Cel mai bun exemplu? Delta Dunării! Un loc în care se îmbină cele mai frumoase plante cu pasările venite din toate colţurile lumii si cu peştii care se bucură de bogata apă oferită de Dunăre.

.

Apus din Deltă .

.

.

.

.

.

.

.

.

 Autor: Brînzac Monica Georgiana  Materia: Geografie  Profesor: Horomnea Alexandra  Clasa a VIII-a A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful