LUCRARE DE LABORATOR Nr.

1 Tehnologia formarii Stabilirea poziției de formare și a celei de turnare a piesei: La stabilirea oricărei tehnologii de formare se au în vedere următoarele aspecte principale: - Obținerea ușoară a cavității formei (astfel că aceasta să dea ca formă și dimensiuni), exteriorul și interiorul piesei turnate; - forma obișnuită să fie capabilă să preia toate solicitările mecanice, termice și chimice; - piesa turnată să aibă aspect comercial, să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ și să fie ieftină; Pentru turnarea unei piese este necesară o garnitură de model (care cuprinde modelul, cutia de miez, rețeaua de turnare, răsuflători, maselotele). Cu ajutorul modelului se obține o cavitate în semiforma interioară și superioară, iar cu ajutorul cutiei de miez se obține miezul care asigură obținerea cavității interioare a piesei. După formare, montarea miezului și închiderea (asamblarea) formei se toarnă aliajul care după solidificare duce la obținerea piesei brut turnate. 1.1 Stabilirea planului de separație a modelului și a formei: Pentru a face posibilă extragerea modelului din amestecul de formare, fără deteriorarea formei, acesta trebuie secționat după una sau mai multe suprafețe de separație. Aceste suprafețe pot fi plane, frânte sau curbe sau oarecare (fig. 1.1).

5

Fig. 1.1 Posibilități de secționare a modelelor și a formelor Pentru pisele simple unul din planele de simetrie ale piesei, poate fi ales ca plan de separație a modelului și ca plan de separație al formei (fig. 2).

Fig.1.2 Planul de separație al unei piese simple În general la alegerea planului de separație (P.S.) pot să apară mai multe soluții care depind de simetria piesei turnate, de
6

prezența suprafețelor care trebuie turnate prelucrate mecanic prin așchiere, de poziția de turnare și de formare a piesei. Dintre soluțiile posibile trebuie aleasă aceea care asigură: - extragerea cea mai ușoară a modelului din amestecul de formare; - obținerea formei cu cele mai puține forme miezuri; - montarea ușoară și sigură a formelor miezurilor în formă; - asigurarea suprafețelor ce urmează a fi prelucrate mecanic în partea de jos sau lateral; 1.2 Stabilirea înclinărilor și racordărilor constructive: Pentru a se asigura extragerea ușoară a modelului din amestecul de formare, aceasta se execută cu pereți înclinați. Înclinarea peretilor se poate realiza prin îngroașarea lor, prin subțierea lor sau prin îngroșare și subțiere (fig. 1.3 a,b,c).

a) b) c) Fig. 1.3 Înclinări constructive pentru pereții modelelor a – prin îngroșare; b – prin subțiere; c – prin îngroșare și subțiere. Pentru a se evita pierderile de material și manopera valoarea înclinărilor constructive este reglementată prin STAS.

7

să prevină acumulările de aliaj (noduri termice) în piesă. Scopul acestei racordări este: . .4 Pantele de trecere de la pereții subțiri și pereți groși și invers 1. .Înălțimea H a peretelui ce trebuie înclinat (mm) ≤25 ≥ 25 Înclinarea 1:5 1:10 1:10 1:20 1:30 1:50 Tabelul 1.să prevină creearea de muchii ascuțite în formă.3 Racordări constructive: Sunt rotunjiri ale unghiurilor interiore (<180°C) sau exterioare (>180 °C) între doi pereți ai piesei turnate.să prevină efectul dăunător a transcristalizării.1 Unghiul de înclinare α 11°5’ 5°50’ 5°50’ 3° 1°30’ 1°10’ Trecerea de la pereții subțiri la pereții groși și invers (pentru piesele turnate) se recomandă să se facă astfel: Fig. 8 .să prevină concentrarea tensiunilor de tracțiune și torsiune. . 1.

6 Solidificarea pieselor în cazul a doi pereți perpendiculari a. b.5) Fig.5 Transmiterea căldurii de la piesă la formă. 1.Transmiterea căldurii de la piesă la formă se face prin conductibilitate.5. 1. c. La solidificarea.1. se creează un plan de rezistență minimă după direcția x – x ca urmare a faptului că legătura dintre vârfurile cristalelor care se întâlnesc în acest plan este mai mică decât între cristale. 9 . Fig. Astfel la solidificarea piesei din fig. perpendicular pe suprafața de schimb de caldură (fig. creșterea cristalelor se realizează de asemenea perpendicular pe suprafața de schimb de căldură. planul de rezistență minimă x – x la întâlnirea a două fronturi de cristalizare.1. fapt care periclitează rezistența în exploatare. solidifcare cu retasură închis – defect.

de metoda de formare.poziția suprafeței prelucrate în timpul. 10 . .6. . 1. Mărimea adoasului de prelucrare depinde de mai mulți factori: .4 Stabilirea adausurilor de prelucrare tehnologice și de contracție: Piesele turnate se întebuințează în construcția de mașini. etc. d. turnării. Coeficientul de concentrație La încălzire corpurile se dilată liniar după relația: lt=l0(1+αT) unde: lt – lungimea barei la temperatura T.6. d). aliaje neferoase grele. . 1. solidificare corectă prin rotunjirea colțurilor. 1.dimensiunile piesei și ale suprafeței ce se prelucrează. Deosebit de periculoase sunt nodurile termice care se deformează la colțurile interioare ale piesei. .solidificare cu retasură deschisă – defect. atât din cauza încălzirii puternice a amestecului de formare din această zonă (fapt care întârzie solidificarea) cât și a acumulării de aliaj în nodul termic. Aceste cauze au dus la solidificarea piesei cu gol închis (fig. oțel. c).. 1. Deoarece din turnare nu se poate obține o precizie dimensională suficient de mare pentru a realiza o distanță precisă între diferite suprafețe sau axe. b) sau deschis (fig.natura aliajului.clasa de precizie a pisei turnate.6. aliaje neferoase ușoare. Materialul îndepărtat prin prelucrare mecanică poartă denumirea de adaus de prelucrare. Mărimea adausului de prelucrare este reglementat prin STAS pentru piesele din fontă. efectele dăunătoare sunt înlăturate dacă cei doi pereți vor fi racordați între cei ca în (fig. piesele se prevăd cu o îngroșare pe suprafețe ce trebuie prelucrate.

2 1.0-1.8 Bronz cu Sn Mici 1.4-1.4 1. 11 .0 2.2 Aliajul Mărimea Contrcția Adausul de turnat pieselor liniară contracție Fontă Mici 0.2 Silumin Diferită 1. α – coeficient de dilatare liniară (depinde de natura aliajului).8-1.4-1.studiul desenelor de piese finite. prelucrarea mecanică a piesei turnate.2 Mijlocii 1.8 1.0 Mari 0.1 deMg Aliaje de Zn Diferită 1.8 Oțel carbon Mici 1.l0 – lungimea barei la temperatura ambiantă.4 1. pentru a evita apariția crăpăturilor în piese turnate și pentru a simplifica tehnologia de formare.0-1.6 Mijlocii 1.6-2. Adausurile de contractie pentru diferite aliaje turnate Tabelul 1.0 Aliaje Diferită 1.2-0.0 1.4. 1.2 cenușie Mijlocii 0.4. Adausurile tehnologice se prevăd cu scopul de a dirija solidificarea (ex. Prin urmare.8-2.6-1.0 Mari 1.8-1.5 Modul de desfășurare a lucrării de laborator: . modelul vor trebui să fie mai mare decât piesa.5 Adausuri tehnologice: Sunt surplusuri de aliaj prevăzute în anumite părți sau suprafețe ale piesei turnate ca urmare a rezolvării și a aplicării tehnlolgice de formare și turnare. pentru ca piesa turnată să aibă la temperatura ambiantă dimensiunile prevăzute în desen.2-1. Maselotele). de a ușura.1-1.1 Mari 0.

- stabilirea planului (planurilor) de separație pentru execuția piesei. 12 . adausul tehnologic. studenții vor stabili mărimea adausului de prelucrare. contracția etc. pentru piesele date. înclinărilor și racordărilor constructive..

Stabilirea fazelor de execuție a garniturii de model: Indiferent de complexitatea modelului.controlul preliminar și vopsirea modelului .LUCRARE DE LABORATOR Nr.1 Desenul tehnologic După stabilirea poziției de formare și turnare. adausurile de prelucrare și tehnologice.studiul desenului piesei finite și al posibilităților de formare și turnare a acesteia. 2. . mărcile miezurilor. .execuția propriu – zisă a garniturii de model .execuția desenului de trasaj . . . cu culori sau linii convenționale. a) desenul piesei finite . b) desenul tehnologic propriu – zis .2 Tehnologia formării Consideratii privind constructia garniturii de model 2. suprafețele de separație.1. fazele de execuție ale modelelor de lemn sunt: .controlul final al modelului. 13 . . Toate acestea se figurează pe desenul piesei în toate vederile și secțiunile. Fig.pregătirea materialului . Studiul modelului . miezuri. etc.

Desenul complet cu aceste notații poartă denumirea de desen tehnologic. Stabilirea formei și dimensiunile rețelelor de turnare : Ansamblul canalelor verticale. grunduri. Astfel : .materiale de bază .adausurile de prelucrare și cotele corespunzătoare se colorează cu linie roșie . Modelele pentru oțel se vopsesc cu lac de culoarea albastră.suprafața de separație cu o linie albastră .1.maselotele se desenează la scară și se colorează tot cu linie albastră .rețeaua de turnare se desenează la scară cu culoarea roșie . Pentru obținerea oricărei garnituri de model sunt necesare : .2.2. . Modelele pentru aliaje neferoase se vopsesc cu culoarea galbenă. vopsele.materiale auxiliare – ulei. orizontale sau înclinate prin care cavitatea fomei se umple cu aliaj lichid poartă denumirea convențională de rețea de turnare. . La acest desen toate cotele sunt măsurate cu metrul de contracție corespunzător aliajului din care se toarnă piesele. . suprafețele de separație cu culoarea verde. chituri. 14 . cuie.lemnul de esență moale. șuruburi. Se obișnuiește ca elementele viitorului model să fie figurate pe desenul tehnologic. Desenul de trasaj se realizează de modelier la scara 1 : 1 pe o planșetă de l mn. . 2. Culoarea cu care se vopsesc modelele este un indiciu asupra aliajului din care se toarnă piesa.miezurile cu culori care să le pună în evidență pe toate vederile și secțiunile piesei . pe cât posibil ca în fig. precum și asupra unor părți componente ale modelului (modelele pentru fontă se vopsesc cu culoarea roșie). Mărcile se vopsesc cu culoarea neagră. Vopsirea este operația finală din modelărie. .

2 s-au notat : 1 – pâlnia de turnare 2 – piciorul palniei 3 – colector zgură 4 – alimentatoare În cazul când debitul de turnare este > 4 kg/s poartă denumirea de cupă.3 Dimensiunile pâlniei de turnare când debitul este < 4 kg/s. Rețeaua de turnare are următoarele părți componente : a) Pâlnia de turnare– are rolul să primească aliajul lichid și să-l conducă în piciorul pâlniei.Rețeaua de turnare trebuie să îndeplinească următoarele funcții principale : . 15 . În figura 2. dar liniștită a formei. Pâlnia de turnare își îndeplinește bine funcțiile dacă este corect dimensionată (conf. vârtejuri.2.3) în raport cu diametrul piciorului d0. Fig. fără formare de stropi. 2. 2.2 Rețeaua de turnare Fig.reținerea zgurei și a altor incluziuni nemetalice care au ajuns în aliajul lichid. Fig.umplerea rapidă. etc. iar când debitele de turnare sunt foarte mari atunci ea poartă denumirea de bazin. .

3. Secțiunea lor. trebuie astfel aleasă ca la trecerea prin această secțiune. d) Canalele de alimentare – fac legătura între canalul colector de zgură și piesă. 2. aliajul să se răceasca cât mai puțin. Forma cea mai convenabilă a secțiunii alimentatorului este trapezoidală sau dreptunghiulară.este canalul vertical care face legătura între pâlnie (cupă. Metode de alimentare a pieselor turnate : a) turnare directă b) turnare în sifon c) turnare intermediară cu alimentare printr-un singur punct d) turnare cu alimentare în mai multe puncte e) turnare cu alimentare în fantă Fig. El trebuie să rețină zgură și alte incluziuni nemetalice din aliaj și să asigure pătrunderea liniștită a aliajului în canalul de alimentare.b) Piciorul pâlniei . 2.4 Metode caracteristice de alimentare a pieselor turnate 16 . bazin) și canalul colector de zgură. c) Canalul colector de zgură – face legătura dintre piciorul pâlniei și alimentare. care este secțiunea cea mai îngustă a rețelei.

4. Durata optimă de turnare se determină cu relații empirice de forma : t0 = 3 b M b – grosimea medie de perete M – masa piesei turnate Cunosc durata de turnare (t0) și viteza specifică de curgere Vsc (adoptată empiric sau calculată) se poate determina aria secțiunii canalului de alimentare. Pentru aliaje care nu au tendința de spumare (fontă. Aa – sectiunea alimentator. numărului. Al) rețeaua de turnare se contruiește divergentă. Acz – secțiunea colector zgură. M Aa = t 0 Vsc 2. dimensiunilor și a locului de amplasare a maselotelor : 17 . App >Acz>Aa Pentru proiectarea rețelei de turnare este necesar să se determine durata optimă de turnare. App >Acz>Aa App – secțiunea picior pâlnie.5. Pentru aliajele care la turnare au tendința de spumare (aliaje pe baza de Cu. Celelalte secțiuni ale elementelor rețelei de turnare se stabilesc în funcție de această secțiune minimă pe baza unor rapoarte constructive caracteristice ce diferă cu tipul aliajului și cu mărimea și importanța piesei turnate. Stabilirea formei. Mg.oțel) rețeaua de turnare se construiește convergentă adică valoarea secțiunilor a elementelor rețelei descresc de la piciorul pâlniei spre canalul de alimentare.2. Dimensionarea rețelei de turnare : Calculul rețelelor de turnare urmărește stabilirea secțiunii prin care forma se umple într-un timp optim.

ele pot fi închise sau deschise (fig. Pentru dimensionarea maselotelor se folosesc mai multe metode experimentale sau teoretice 18 . Fig. printr-o prelungire tehnologică a acesteia și are rolul de a localiza retasura concentrată în afara piesei și de a alimenta cu aliaj lichid părțile subțiri ale piesei aflate sub maselotă.5 Modul de acționare a maselotei asupra solidifcării piesei Prin urmare.6). deoarece în cursul solidificării. deci pierderi minime de căldură. părțile deja solidifcate își micșorează volumul. 2.La solidifcarea oricărei piesei turnate din aliaje cu coeficient mare de contracție volumică. forma cea mai convenabilă este aceea care asigură raportul minim dintre suprafața și volum. Maselotele amplasate deasupra piesei se numesc maselote directe. maselota este un rezervor de aliaj lichid amplasat de obicei la partea superioară a piesei. Forma maselotelor poate fi rotundă sau pătrată și trebuie să se solidifice în urma piesei. 2. determinând scăderea nivelului lichidului încă nesolidifat. la partea superioară a piesei apare totdeauna o retasură concentrată.

2.Fig. Numărul maselotelor se stabilește în funcție de configurația piesei. 2. iar în al doilea caz nisipurile cuarțoase (naturale sau spălate) cărora li se adaugă lianți care de asemenea pot fi naturali sau sintetici. Amestecuri de formare : În turnătorie pentru execuția formelor și a miezurilor se folosesc amestecuri de formare naturale și sintetice.6 a) Amplasarea maselotei deschise b)Amplasarea maselotei închise 1 – rețea de turnare 2 – maselota 3 – piesa 1 – maselota 2 – piesa 3 – semiforma superioară 4 – semiforma inferioara În general volumul unei maselote nu trebuie 1/3 din volumul aliajului care intră în piesă. În primul caz se folosesc nisipurile în starea lor de zăcământ cu sau fără adausuri speciale. 19 .6.

iar cele de model și de umplere la turnarea în forme crude sau uscate. de model și de umplere.6% ulei de in 1 – 2. de productivitate și de economicitate impuse de turnătorie.0% amestec de miez pentru turnarea pieselor din fontă și oțel nisip nou 0.5% pentru forme crude dextrina albă 1. Amestecurile unice se folsesc exclusiv la turnarea în forme crude. Caracteristicile principale ale amestecurilor (rezistența mecanică. pentru piese mici și mijlocii turnate din fontă nisip nou 84.8% bentonită 1. Amestecurile de miez se folosesc întotdeauna uscate (sau întărite chimic).4% amestec de model pentru forme uscate superficial și integral : a) piese din fontă 85% nisip nou 12% bentonită 3% rumeguș b) bronzuri+alamă 89% nisip nou 11% bentonită c) aliaj din aluminiu 91. Amestecurile de formare pot fi unice. care să corespundă destinației – amestecuri de formare sau amestecuri de miez.Cum în natură se găsesc puține materiale care să corespundă condițiilor de proprietăți termofizice.5% dextrină 0. apare ca necesară realizarea unor rețete de amestecuri de formare și de miez ieftine și de bună calitate. permeabilitate și refractaritate) fiind diferite și depind de aliajul care se toarnă și de mărimea pieselor turnate. Ex.5% leșie sulfatică 20 .5% nisip nou 8% bentonită 0.5 – 1.% bentonită 10% amestec unic pudra de cărbune 4.

Confecționarea formelor și miezurilor: Procesul tehnologic de confecționare a formelor se poate realiza în două feluri: formare manuală. Planul de operații pentru execuția formelor și miezurilor este următorul: 2.prezentarea sculelor specifice pentru formarea manuală. . formare mecanizată – formele se realizează pe mașinile de format.studiul garniturii de model .alegerea rețelei de turnare.7.8 Modul de desfășurare a lucrării de laborator : După însușirea părții teoretice a lucrării se trece la partea practică urmărind etapele de lucru pentru o piesă dată : . . 21 .2.

cu model care nu necesită secționare 3. 3.se umple rama de formare cu amestec de umplere și se îndeasă cu partea ascuțită a unui bătător manual.LUCRARE DE LABORATOR Nr. fig.3 Desfășuararea lucrării: .scule pentru formare.modelul. cu model care nu necesită secționare.amestec de formare. Lângă pereții ramei amestecul de formare se îndeasă mai puternic pentru a se forma o mai bună aderare la ramă a amestecului de formare. Grosimea stratului realizat din amestec de model este de 20 – 30 mm. .2 Utilajul și materialele folosite: Pentru desfășurarea lucrării sunt necesare: . La metode de formare manuală în două rame a pieselor fără miez. . . în funcție de mărimea piesei. . 3.se așează rama de formare inferioară și se pudrează modelul cu pudră de izolație. 3. Bătătorul nu trebuie să lovească modelul.1a. atât pentru a asigura o mai bună 22 .3 Formarea manuală în două rame de formare a pieselor fără miez. Deasupra modelului îndesarea amestecului de face mai slab. modelul are o suprafață plană care poate fi așezat pe planșetă în poziție stabilă pentru formare.se acoperă modelul cu amestec de model și se îndeasă cu ajutorul degetelor pentru a acoperi cât mai bine profilul modelului. . pentru a preveni aderarea amestecului de formare de model.rame de formare.1 Considerații generale: Această metodă se aplică în cazul pieselor cu configurație simplă. .se așează modelul pe o planșetă.

denumite și canale de ventilație se dau până la maxim 10 mm față de suprafața modelului. cu răsuflătoare și cu maselote dacă este cazul. 3. Această răzuire se face pentru a obține o suprafață plană. precum și pentru a nu creea un canal prin carea s-ar putea scurge aliajul lichid din cavitatea formei. În felul acesta s-a obținut semiforma inferioară.1e. 3. deoarece aceasta ar conduce la scăderea permeabilități. precul și la așezarea pe solul turnătoriei. se taie pâlnia de turnare și se extrag modelele pentru rețeaua de turnare și răsuflătoare. 23 . 3. pentru a nu-l deteriora prin înțepare. 3. se îndepărtează surplusul de amestec cu ajutorul unei rigle de lemn sau metal. se execută semiforma superioară. se dau canale de aerisire în scopul evacuării gazelor care se formează în timpul turnării.1c. cât și pentru a preveni distrugerea premătura a modelului. se rabate semiforma cu 180 °C astfel încât să ajungă cu modelul la partea superioară. fig.1d. Canalele de aerisire. Se răzuiește surplusul de amestec.- - - - permeabilitate a amestecului de formare. se dau canale de aerisire. fig. întocmai ca la semiforma inferioară. După îndesarea ultimului strat de amestec de umplere. numită răzuitor. Vergeaua din oțel nu trebuie să atingă suprafața modelului. fig.1b. Această semiformă se deosebește de cea inferioră întrucât este prevazută cu rețeaua de turnare pentru introducerea materialului lichid în cavitatea formei. Suprafața superioară a semiformei nu se netezește. care este necesară la așezarea ramei pe planșetă. fig. se așează modelul pentru rețeaua de turnare și răsuflătoare și se îndeasă amestec de formare până la umplerea semiformei superioare. Pentru obținerea semiformei superioare se pudrează planul de separație dintre cele două semiforme să nu adere la cel din semiforma interioară.

Se demulează semiforma cu ajutorul unui cârlig înfipt în model. pentru a mări plasticitatea amestecului de formare în această zonă. după care se extrage modelul pe o direcție perpendiculară pe suprafața de separație.Se pudrează sau se vopsește cavitatea suprafeței. să ajungă sus. 3. Descrierea va fi însoțită de schițe.Se asamblează forma pentru turnare și se consolideaază cu greutăți. .se extrage modelul din semiforma inferioară. . ca suprafața care a fost la model. apoi se taie canalul de alimentare. . se umezesc marginile modelului cu ajutorul unei pensule.. pentru a se desprinde amestecul de formare de pe model. 24 . Forma asamblată pentru turnare este prezentată în fig.4 Conținutul referatului: Referatul trebuie să conțină descrierea amănunțită a lucrării. 3. astfel ca presiunea aliajului lichid să nu poată ridica semiforma superioară. . cu operațiile tehnologice de formare pentru executarea formelor respective.1f. În acest scop. .se ridică semiforma superioară și se rabate astfel.Se repară eventualele defecte ale suprafeței de separație cu amestec de model. cârlig ce se bate în toate direcțiile cu un ciocan.

3.Fig.1 25 .

cavitatea formei se află în cele două semiforme.LUCRARE DE LABORATOR Nr. fig.amestec de formare. .se așează jumătatea de model pe planșetă.1 Considerații teoretice: La această metodă de formare. 4.modelul. . . 4. iar cavitățile interioare ale piesei se realizează cu ajutorul pieselor. . .miezul sau miezurile în stare uscată.2 Utilajul și materialele folosite: . cu model secționat (cu plan de separație) 4.4 Formarea manuală în două rame de formare a pieselor cu miez.2 Desfășurarea lucrării: Operația de formare constă în succesiunea urmatoarelor etape tehnologice: .se așează rama de formare inferioară cu urechile de ghidare spre planșetă și se pudrează modelul cu pudră de izolație. 30 mm și se îndeasă cu mâna astfel încât să intre în colțurile sau eventual adânciturile modelelui. Se 26 . . 4.se introduce apoi amestec de umplere în straturi de cca. 70 mm grosime și se îndeasă cu partea ascuțită a bătătorului astfel încât acesta să nu lovească suprafața modelului.se curăță modelul de praf și de resturile de amestec care s-au lipit de el. .se controlează jocul de la cepurile modelului și ușurința desfacerii celor două jumătăți. modelul folosit la formare este secționat după planul de separație. .1 d. .rame de formare.scule pentru formare.se cerne cu ajutorul sitei un strat de amestec de model cu grosimea de cca.

- - - îndeasă în acest mod amestecul de formare în tot interiorul ramei de formare. iar la întoarcerea semiformei amestecul poate să cadă din ramă de formare. se acoperă cu pudra de izolație atât suprafața de separație cât și suprafața modelului. vergeaua din oțel nu trebuie să atingă modelul deoarece îl deteriorează. Suprafața superioară a semiformei inferioare nu se netezește deoarece aceasta ar conduce la scăderea permeabilității. 27 . În zonele unde îndesarea nu este suficientă. se netezește apoi suprafața de separație cu ajutorul troilei. se curăță prin suflare întrega suprafață de separație și se montează cea dea doua jumătate de model.1 b. Ultimul strat de formare depăsește partea superioară a ramei de formare cu 4. cu ajutorul unei vergele din oțel cu diametrul corespunzător. se dau canalele de aerisire în scopul evacuării gazelor la turnare. Canalele de aerisire se dau până la maxim 10 mm față de suprafața modelului. se adaugă amestec de model și se îndeasă din nou. operațiile de îndesare a amestecului de formare sunt identice cu cele de la semiforma inferioară. se montează rama de formare superioară. 4.1 c. fig. centrându-se cu ajutorul tijelor de centrare.1 c. se îndepărtează pudra de izolație cu lanțeta. Indesarea diferitelor straturi de amestec de formare pe toată înălțimea ramei nu se face cu partea plată a bătătorului deoarece straturile nu vor mai avea legătura necesară între ele. fig. 4. 4. se așează modelele pentru rețeaua de turnare (modelul pentru răsuflătoare și pentru piciorul de turnare) fig. se controlează îndesarea amestecului în suprafața de separație.1 – 30 mm și se îndeasă cu partea plată a bătătorului. se întoarce apoi semiforma cu suprafața de separație în sus. după terminarea îndesării amestecului de formare se taie cu ajutorul lanțetei pâlnia de turnare. se execută canalele de aerisire. după îndesarea ultimului strat de amestec de umplere se îndepărtează surplusul cu ajutorul unui răzuitor.

Scoaterea modelelor se face pe o direcție perpendiculară pe suprafața de separație. întrucât netezirea ei. 4. bătându-se ușor cu ajutorul unui ciocan. dacă este nevoie.se consolidează forma prin așezare de greutăți. Se controlează uniformitatea îndesării amestecului.cu puțin timp înainte de turnare se montează miezul în semiforma inferioară așezată pe locul de turnare. crescând pericolul formării suflurilor în piesă turnată. 4. iar după uscare semiforma caldă se vopsește din nou.se usucă semiformele. în suprafața de separație poate provoca bavuri mari sau scurgerea aliajului din forma în timpul turnării. . precum și scăderea rezistenței mecanice a amestecului de formare cu procent prea mare de apă. 4. unde se presupune că aliajul lichid ar putea distruge forma. . . fig.se demulează modelele pentru piciorul de turnare și pentru răsuflătoare.se finisează forma. . Dacă semiforma nu este îndesată corespunzător se dezbate. fig. . . . Deoarece la turnare amestecul prea ud degajă o cantitate prea mare de vapori de apă. fig..se scoate modelul cu ajutorul cârligelor pentru demulare.se asamblează și semiforma superioară peste cea inferioară centrându-se cu ajutorul tijelor de centrare.1 e. .se ridică semiforma superioară și se asează cu suprafața de separație în sus.1 h. . cu bride sau cu șuruburi de strângere. se introduc în amestec cuie de turntorie.se pudrează sau vopsește cavitatea formei.1 g. este indicat ca amestecul din jurul modelului să fie umezit cât mai puțin posibil.în locurile ascuțite sau subțiri. . 4. defectele reparându-se cu amesctec de model. 28 . iar muchiile se rotunjesc. fig.1 d.se umezeste cu ajutorul unei pensule suprafața amestecului de formare din imediata apropiere a modelului.

4.3 Conținutul referatului: Referatul trebuie să conțină descrierea amănunțită a operațiilor tehnologice de formare, la executarea formei respective cu modelul dat. Descrierea va fi însotită de schițe.

Fig. 4.1

29

LUCRARE DE LABORATOR Nr.5 Elaborarea și turnarea oțelurilor

5.1 Introducere Aproape întreaga cantitate de oțel destinat turnării în piese se elaborează în prezent în cuptoare electrice cu arc și numai o mică parte în cuptoare Martin sau cuptoare cu inducție. Avantajele cuptoarelor electrice cu arc sunt multiple: - sunt agregate simple și flexibile, de capacitate mică și funcționare discontinuu și din acest motiv sunt foarte des folosite la turnătoriile de piese mici și mijlocii. - asigură obținerea unor calități superioare de oțeluri, în comparație cu cuptorul Martin, datorită condițiilor de lucru (atmosferă slab oxidantă sau reducătoare, ceea ce permite elaborarea unui oțel cu conținut scăzut de incluziuni, alierea în limite largi, etc.). - permite folisirea dezoxidării prin difuziune, proces care poate asigură cele mai înalte calități de oțel. - are o durată scăzută de elaborare (2.5 – 3 h la cuptorul acid și 3 – 4 h la cuptorul bazic). Dezavantajul acestor cuptoare constă în necesitatea folosirii unor încărcături mai curate și cu dimensiuni mai mici, datorită spatiului de lucru mai redus. Cuptoarele electrice cu arc sunt preferabile atât pentru oțelurile nealiate cât mai ales pentru cele aliate, când se folosește în încărcătură fier vechi aliat. Oțelurile pot fi elaborate în cuptoare electrice cu zidărie refractară acidă și bazică. La alegerea căptușelii (zidăriei) refractare a acestor cuptoare trebuia să se țină cont de avantajele sau dezavantajele procedeelor corespunzătoare (bazice și acide). Avantajele procedeului acid sunt următoarele : - preț de cost de cca. 2.5 ori mai scăzut al materialelor refractare pentru o tonă de oțel lichid. - consum specific de energie electrică mai mic ;
30

- zgura cu permeabilitatea mai mică la hidrogen și azot ; - vâscozitate mai mare a zgurilor care face posibilă separarea ușoară a acestora de oțel ; Avantajele procedeului bazic sunt următoarele : - reglarea mai ușoară a compoziției oțelului ; posibilitatea îndepărtării de S și P ; - consum mai mic de feroaliaje ; - economie mare de feroaliaje la elaborarea oțelurilor aliate.

5.2 Topirea și supraâncălzirea oțelului : Din punct de vedere fizic, elaborarea oțelului în cuptoarele elecrice cu arc poate fi împărțită în două etape : a) topirea oțelului ; b) suprancălzirea oțelului în stare lichidă ; În perioada de topire au loc în principal următoarele procese metalurgice : - absorția gazelor din atmosferă; - oxidarea elementelor; - formarea zgurii; iar în perioada de suprancălzire: - oxidarea carbonului (fierberea); - dezoxidarea; - dezumflarea; - alierea; - absorția gazelor; În afara de aceasta, la oțelurile aliate, suprancălzirea urmărește dizolvarea și eliminarea oxizilor și nitruilor. Cu cât gradul de aliere este mai mare cu atât gradul de suprancălzire trebuie să fie mai mare. Perioada de topire a încărcăturii reprezintă de obicei 30 – 65% din suta întregii șarje și consumă 60 – 70% din totalul de energie electrică și termică. Cu cât durata de topire este mai scurtă, cu atât ciclul întreg de elaborare a oțelului este mai mic. Reducerea duratei de elaborare a oțelului, cu condiția menținerii calității lui înseamnă mărirea productivității cuptorului,
31

6 – 1% bauxită și max. La elaborarea oțelului în cuptoare electrice acide se utilizează o încărcătură metalică cu un conținut mic de sulf și de fosfor.2 – 0. nisip etc.reducerea consumului de energie.1% mai mare decât cel final. b) parametrii constructivi ai metalelor .) și fontă de prima fuziune. Proporția maximă de fontă din încărcătură este de 30%. La elaborarea oțelului în cuptoare electrice se utilizează încărcături constituite în ea mai mare proporție de (90%) din fier vechi și deșeuri de oțel. Durata de topire este influențată într-o mare masură de raportul dintre greutatea încărcăturii și capacitatea nominală a 32 . micșorarea consumului de materiale refractare și scăderea conținutului de gaze. rebuturi etc. în funcție de procesul de decarburare. c) regimul electric și termic prin elaborare. În cazul oțelurilor de turnătorie gradul de suprancălzire variază între 100 – 150 °C temperatura lichidului. Compoziția chimică influențează direct temperatura de început și de sfârșit de topire. oxizi. a) În majoritatea cazurilor la elaboararea oțelurilor în cuptoare electrice cu arc se utilizează o încărcătură solidă. Durata de topire se mărește pe măsură ce crește gradul de impurificare a încărcăturii metalice (cantitate de rugină. Conținutul de carbon în încărcătură se recomandă să fie numai cu 0. Încărcătura folosită este din fier vechi (maselote.3% pe cel final. 3% minereu de fier.). rețele. Fierul vechi și deșeurile proprii pot obține elemente de aliere în proporție mai mică sau mai mare în funcție de proveniența lor. Conținutul de carbon după topirea încărcăturii în cuptoare bazice ce depășește cu 0. Asupra duratei de topire și suprancălzire influențează mai mult factorii : a) compoziția și proprietățile încărcăturii . a 0. Zgura se obține prin introducere în încărcături a 4 – 10% var.

Cantitatea de căldură transmisă încărcăturii și băii de oțel variază în cursul elaborării. cu cât tensiunea este mai mică cu atât lungimea arcului este mai mică el devenind mai gros. c) Sursa principală de căldură la elaborarea oțelurilor în cuptoare electrice provine direct de la arcul electric. precum și cea provenită din reacții exoterme este mult mai mică. Cu cât valoarea lui crește cu atât durata de topire a încărcăturii crește. Cu cât terminarea este mai mare arcul devine mai lung și mai subțire (mai concentrat) și invers. În perioada de topire zidăria și încărcătura sunt relativ mici și de aceea regimul termic trebuie să fie maxim. Capacitatea încărcăturii este exprimată prin greutatea volumică și poate fi reglată prin alegerea proportiei de fier vechi greu. din acest motiv materialele cu conductibilitatea termică scăzută și materialele greu fuzibile nu se încarcă deasupra și nu trebuie să fie format un strat continuu. baie. b) Durata perioadei de topire și suprancălzire. zgură) este cu atât mai mare cu cât tensiunea arcului este mai ridicată. dintre cei mai importanți sunt următorii : . sunt puternic influențate de parametrii constructivi ai cuptoarelor.suprafața specifică și înălțimea bolții . mijlociu și ușor. Viteza de emisie a electronilor de la catod electrod către anod (încărcătură.cuptorului. Căldura transmisă de pereți și bolta cuptorului. în funcție de perioada elaborării. În această perioadă nu există riscul de distrugere a bolții deoarece încărcătura rece absoarbe intens căldura produsă. precum și natura și intensitatea proceselor metalurgice care se desfășoară în aceste perioade. În cazul cuptorului electric arcul se formează prin ionizarea gazelor din spațiul dintre electrod și încărcătură ca urmare a emisiei de electroni de către catod. Durata de topire este influențată de compactitatea încărcăturii.înălțimea băii . Durata de topire este influențată și de ordinea de încărcare. . 33 .

poate fi slab oxidată sau reducătoare. tensiunea mare. Ele provin din încărcătura metalică. radiind căldură spre boltă și spre pereți. În perioada de afinare regimul termic trebuie astfel reglat încât să asigure o temperatură a băii ridicată pentru a realiza o fierbere intensă. se micșorează încărcătura termică până la 80 – 85% din cea maximă. în funcție de condțiile de lucru. Etapa IV – are o scurtă durată și se caracterizează prin faptul că aproape întreaga încărcătură este toridă și prin aceea că arcul devine complet descoperit. din adausuri. deci arcul poate fi lung și subtire. ca urmare a influenței reducătoare a electrozilor de grafit și a presiunii pozitive. Pentru a reduce radiația se scurtează arcul. Conductibilitatea zgurii este de 50 de ori mai mică decât a oțelului de aceea rezultă necesitatea amestecării periodice a zgurii. La cuptoarele electrice cu arc atmosfera de lucru. Se lucrează cu tensiune maximă. Practic procesul de topire a încărcăturii în cuptorul electric constă din patru etape astfel : Etapa I – arcul este complet descoperit și se gășește deasupra încărcăturii. Principalele gaze dizolvate în oțel sunt azotul și hidrogenul. Etapa III – electrozii ajung la baia lichidă și încep să se ridice treptat. scăzând tensiunea la 70 – 80% și chiar 60% din maximă.Spre sfârșitul perioadei. mai ales spre sfârșitul perioadei de topire. aceștia sunt coborâți și arcul electric devine treptat acoperit și fără întreruperi. După formarea stratului de zgură. arcul este complet acoperit. Etapa II – pe măsura formării craterelor de sub electrozi. iar topirea se realizează între electrozi. transmiterea căldurii are loc prin intermediul acesteia. 34 . precum și din atmosfera cuptorului. Conținutul de H și N crește până la sfârșitul topirii cu atât mai mult cu cât perioada este mai mare. Eletrozii activează în încărcătură.

din punct de vedere al gabaritului din : 20 – 30% bucăți mărunte.45/100x100=9 kg carbon Prin deșeurile de oțel – crom. pentru a permite oxidarea fosforului și îndepărtarea unei cantități maxime de gaze în baia metalică printr-o fierbere intensă și îndelungată a băii. pentru a avea la topire un conținut de 0.În perioada de fierbere intensă au loc micșorarea consumului de H și N. conținutul de siliciu la topirea încărcăturii. metalul.55% C este necesară următoarea cantitate de carbon: 10 000x0. 30 – 40% bucăți mijlocii. 40% bucăți mari. încărcătura va fi alcătuită.6 – 0.3%. la oțelurile slab și mediu aliate. Cu cât viteza de decarburare este mai mare în perioada de afinare (fierbere) cu atât se realizează o eliminare mai mare a acestor gaze.8% Mn. nichel (50% din greutatea încărcăturii) se vor introduce 35 . deoarece întârzie fierberea . trebuie să conțină 0. 5. durata de fierbere minimă este de 30 de min la oțelurile carbon și de 50 de min.25/100x100=5 kg carbon Prin încărcare de sine (20%) se vor introduce 10 000x20x0. conținutul în crom al încărcăturii va fi deasemenea mai mic. Calculul încărcăturii din punct de vedere al carbonului. după topirea încărcăturii.55/100=55 kg Prin bucățile mărunte din încărcătură (cca 20%) se vor introduce: 10 000x0.06%. știind că în timpul defosforării se pierde o bună parte din crom prin oxidare. la elaborarea oțelurilor cu un conținut mic și mediu în carbon. continutul de fosfor din incarcatura nu trebuie se dapaseasca 0.3 Calculul și alegerea încărcăturii: La calcularea încărcăturii pentru topiturile cu oxidare completă trebuie să se aibă în vedere următoarele considerente: conținutul de carbon în încărcătură trebuie să fie în cantitate suficientă. Pornind de la o greutate a încărcăturii de lot. nu trebuie să depășeasca 0.

46% deoarece ne-am propus să obținem în baie.. bucăți mărunțele oțel 2.6 – 0.șinele 2 000x0.6% C va trebui să se adauge la încărcătură: 33. În felul acesta.34% Mn). a băii.34/100x0.5/100=25 kg mangan .2 kg ceea ce înseamnă că. în final încărcătura va aduce : 66x70/100=46.fontă 1 000x2.15/100x100=7.5 kg cabon Având fonta cu un conținut de 3.5 kg carbon Total carbon adus de încărcătură : 5+9+7. conținutul carbonului în perioada de oxidare 36 .8% Mn va trebui sa mai adăugăm (pentru limita superioară de 0.. conținutul de mangan va fi : 46.10 000x 50x0.0t …………. deșeuri proprii 1.55% C trebuie să se încarce : 2. în baie.5=21. fontă și feromangan Total 10.5=33.0t …………. 10 000x0..5x100/3.0t ………….0 t ………… total încărcătură Să se calculeze cantitatea de mangan ce se introduce cu aceasta încărcătură : .0t ………….bucăți mărunte de oțel carbon se vor introduce : 2 000x0.5 kg Rest de adăugat : 55-21.deșeurile de oțel crom nichel 5 000x0. șine (șarje) 5.6/100= 12 kg mangan .6=930 kg fontă Deci pentru a avea la topire 0. compoziția calculată permite o fierbere intensă. după topirea încărcăturii 0..5 kg mangan folisind un feromangan cu 70% Mn.45/100=9 kg mangan .0/100=20 kg mangan Cantitatea totală de mangan în încărcătură: 9+12+25+20=66 kg Admițând că în timpul topirii se arde 30% din manganul încărcat.2x100/10 000=0.70=40.

2x0.5x2. permeabile și suficient de rezistente. Temperatura de topire a oțelului carbon (1720 – 1820) este mult superioară față de temperatura de topire a fontei (1470).12/100=2. îngreunează umplerea formelor pentru piese cu pereți subțiri. Fluiditatea oțelului find mai mică ca a fontei. Din care se scade 3% pierderea de nichel în timpul topirii : 148. să se ia o serie de măsuri suplimentare. Cantitatea de nichel din încărcătură se determină foarte greu în felul următor : . De aceea materialele din care se execută formele trebuie să fie refractare. 0.97=144 kg Ni. ajungând la 0. și laterale.4 kg nichel . După fiecare oră carbonul va fi redus la cca. Rețeaua de turnare trebuie să fie astfel asezată în cât forma să se umple liniștit.75/100=275 kg Deci mai trebuie să se adauge : 275 – 144 =131 kg Ni 5. Fosforul va fi eliminat cu zgura ce se trage peste prag.55 – 0.șinele introduc : 10 000x0. ceea ce duce la apariția tensiunilor de turnare și la formarea crăpăturilor.2x0. etajate.75% Ni adică : 10 000x2.bucățile mărunte de oțel carbon introduc : 10 000x0.1%. Rețelele de umplere de turnare mai folosite sunt cele în sifon.45%. De aceea este necesar. ramificate.4 kg.4+1=148.1=0. 37 .deșeurile din oțel crom – nichel introduc : 10 000x0.0/100=145 kg nichel .4 Turnarea oțelului : Obținerea unei piese turnate din oțel se realizează mai greu ca în cazul piesei turnate din fontă datorită proprietăților de turnare inferioare a oțelului. Contracția la solidificare este și cea mai mare la oțel ceea ce conduce la formarea retasurilor în zona nodurilor termice. În final încărcătură trebuie să conțină 2. ca atât la formare cât si la turnare. Contracția liniară a oțelului este de două ori mai mare decât a fontei cenușii.4x0.02%.urmând să fie micșorat cu 0.05/100=1 kg nichel Cantitatea totală de nichel din încărcătură metalică este următoarea : 145+2.

5. 2.5 Modul de desfășurare al lucrării : 1. 38 . Calculul de încărcătură pentru o cantitate dată. Prezentarea cuptorului electric cu arc din punct de vedere al construcției și al funcționării.

5 – 3. Fontele pentru turnare în piese: Fontele turnate în piese sunt aliaje industriale care se obțin prin retopirea fontelor brute în cubilouri sau cuptoare rotative. Fontele brute au cca.5 – 4.1 Clasificarea fontelor: • Fontele brute: Fontele de primă fuziune sunt fonte care se obțin în furnal prin reducerea minereurilor de fier cu ajutorul cocsului.pentru retopire și turnare în piese (fonte brute de turnătorie).15 – 1.3% precum și proporții relativ mari de elemente însoțitoare. Mn < 5%). • 39 .fonte brute nealiate (Si.fonte brute nealiate (în care suma elementelor de aliere permanent însoțitoare Si.5% S=0. Mn > 5%. mai conține S=0. sunt dure (400 – 600 HB).pentru obținerea oțelului în cuptoare Siemens – Martin.(Fa) conțin proporții mai mici de elemente însoțitoare și au carbonul legat sub formă de cementită. Si=0.5% Mn=0. de aceea în spărtură au culoarea albă. P=0. .5% C și se clasifică în: .5% În funcție de conținutul de elemente însoțitoare și de condițiile de solidificare fontele turnate în piese sunt clasificate astfel: a) După cantitatea de grafit: .Fonte albe .2%). Conțin C=2. fragile. 3.LUCRARE DE LABORATOR Nr.3 – 1.15% P=0.6 Elaborarea și turnarea aliajelor feroase Elaboarea și turnarea fontelor: 6.14 – 4.06%. Fontele brute aliate sunt folosite în două scopuri principale: . . cuptoare electrice sau convertizoare.

fonte cu grafit nodular Fgn. c) După conținutul de carbon: Pot fi conform diagramei fier . .fonte cenușii slab aliate . b) După forma grafitului: După forma grafitului fontele cenușii și pestrițe pot fi împărțite în: . adică prin raportul dintre lungimea (l) și grosimea (d) a separărilor de grafit. 40 . o altă parte sub formă liberă de grafit și o parte neânsemnată dizolvată în ferită. Datorită acestor proprietăți fontele albe se găsesc în stare brut turnată.carbon: . cu atât compactitatea grafitului este mai mare.feritică (Fcf). . .3%.fonte cu grafit în cuiburi. neprelucrabile prin așchiere. . . Structura masei metalice de bază dă denumirea fontei cenușii: . iar cele ocupate de ledeburită sunt albe.fonte hipereutectice C=4. Aceste forme tipice de grafit se deosebesc prin compactitatea lor.nedeformabile.3%. . Mo. . legat (cementită) și în soluție. Ni. .perlitică (Fcp).fonte cu grafit vermicular Fgv.Fonte pestrițe – (Fp) la care o parte din carbon se găsește sub formă de cementită liberă. cuiburile sau nodurile de grafit.67%.ferito – perlitică (Fcp – p).fonte cu grafit lamelar Fgl.fonte refractere. . Ca cât valoarea raportului este mai mică. • Fonte aliate: a.fonte eutectice C= 4. .fonte hipoeutectoide C= 2.Fontele cenușii – (Fc) la care carbonul se găsește sub formă liberă (de grafit). Microstructura unei fonte cenușii este formată dintr-o masă metalică de bază în care sunt prinse lamelele. – fonte albe slab aliate cu Cr. Culoarea pestriță se datorește faptului că în ruptură zonele ocupate de grafit sunt cenușii.11 – 4.3 – 6. Fonte slab aliate: Ex.

celule eutectice și separări de eutectic fosforos. . infuiențează caracteristicile fizico – mecanice ale fontelor prin raportul dintre cantitatea de dentrite de austenită și cantitatea de eutectic.b. Fontele cenușii eutectice cu structură construită aproape în întregime din celule eutectice. .fontă înalt aliată feritică cu 14 – 17% și rezistență la coroziunea cu acizi. A→P+F+Gs cu formarea perlitei (P). Fontele cenușii hipereutectice au structură primară formată din separări primare de grafit. 6. în intervalul eutectoid de temperatură.Fontă cenușie austenitică înalt aliată cu 14% Ni și 7% Cr. 41 .2 Particularitățile formării structurii la fonte: La fontele nealiate și slab aliate se poate vorbi de structura primară și secundară. La răcirea în forme. Structura primară: care se formează în timpul solidificării fontelor. Fonte înalt aliate: Ex. Structura secundară care se formează în special la răcirea fontelor tturnate în forme. adică în condițiile participării fazei lichide. A→F+Gs cu formarea feritei (F) și a grafitului eutectoid (Gs). Constituentul principal al structurii secundare a fontelor cenușii este grafitul. din austenită (A) suprasaturația carbonului iese din soluție și se depune pe suprafața separărilor de grafit. Austenita se poate descompune la transformarea eutectoidă astfel: A→P. cu formarea perlitei (P). a feritei (F) și a grafitului eutectoid (Gs). precum și prin formă și modul de repartizare a constituienților primari. influențează proprietățile fontelor prin proporție și gradul de dispersie a perlitei.

c) Prin tratamente în stare lichidă se înțelege acele tratamente care pot provoca transformări importante în natura fazei lichide și mai ales în capacitatea de germinare. iar fontele devin tot mai suprasaturate în carbon. d) tratamentul fontei în stare solidă după scoaterea pieselor din formă (tratamentul termic). S). . b) Viteza de răcire influențează structura și proprietățile fontelor în măsură mult mai mare decât la celelalte aliaje.conținutul de gaze și incluziuni. Măsurarea vitezei de răcire determină micșorarea temperaturii de transformare eutectică și eutectoidă precum și deplasarea punctelor critice Cc și Cs din diagrama Fe – C. P. cristalizarea are loc la subrăciri tot mai mari.Condițiile de elaborare și turnare influențează structura primară și secundară prin intermediul următorilor factori: a) Compoziția chimică a fontei după evacuarea din cuptor. b) viteza de răcire a fontei după turnarea în formă. Această influență a vitezei de răcire se explică și prin faptul că procesul de difuziune care stă la bază cristalizării primare și secundare nu au posibilitatea să se desfășoare într-o perioadă dată de timp.conținutul elementelor însoțitoare denumite și impurități.conținutul elementelor de bază ale fontelor (C. c) tratamentul formei în stare lichidă după evacuarea din cuptor. Si. a) Prin poziția chimică se înțelege: .elemente de aliere. fără schimbări sensibile ale compoziției chimice ale fontelor. . . Toate aceste elemente exercită o influență deosebit de mare asupra fontelor. Mn. Aceste tratamente pot fi: 42 .

. în procente. R – rebuturi 3% în funcție de tipul piesei.4 Bilanțul de materiale pentru încărcătura metalică a cubiloului: Dacă se consideră că încărcătura metalică Im=100%. 6. .cubiloul (agregat tiv. prin relația: Is=Im-(NR+R+PN+PR+Pa) î%ș NR – maselote.. - 6. cuvă). d)Tratamentele termice se aplică pieselor turnate cu scopul îmbunătățirii proprietăților mecanice. PR – pierderi nerecuperabile = 3 – 4% din totalul încărcăturii. . gradul de puritate și temperatura prescrisă.cuptoare electrice cu inducție (agregate cu creuzet). tratementul cu ultrasunete.fizico–chimice din care fac parte supraâncălzirea și menținerea fontelor în stare lichidă după topire precum și modificarea. rețele de turnare. Pa – pierderi prin ardere =5 –6 %. PN – pierderi nerecuperabile sunt pierderile care apar la jgheabul cubiloului până la turnarea în formă 2% din încărcătură. fie în agregate auxiliare. Agregatele folosite pentru elaborarea fontelor folosite la scară industrială sunt: . rezultă o anumită cantitate de piese exprimată prin indice de scoatere Is. prin topirea încărcăturii solide.cuptoare electrice cu arc și cuptoare cu flacără. Prelucrarea topiturillor se realizează fie în agregate de topire. etc. supraâncălzirea și prelucrarea acestuia în stare lichidă. tehnologie de turnare.fizico – mecanice din care fac parte tratamentele de vidare. 43 .3 Elaborarea fontelor: Prin elaborarea fontelor se înțelege totalitatea operațiilor de obținere în diferite agregate a aliajelor lichide cu compoziția. adausuri.

aceste valori fiind cuprinse între 45% pentru piese mici și 75% pentru piese foarte mari. FeMn. rezultă că scoaterea de piese bune turnate din 1 sută procente poate avea diferite valori pentru diverse feluri de producție de piese. . etc. acestea pot fi deșeuri de fier vechi și deșeuri de fontă. Greutatea unei porții este în funcție de diametrul interior al cubiloului. 44 . 6. etc. FeCr. .Față de variațiile ce intervin în stabilirea valorilor pentru termenii cuprinși în paranteză.Deșeuri și metale vechi feroase – în funcție de compoziția chimică.fontele de primă fuziune elaborate în furnal. maselote. .Deșeuri proprii – provenite din rebutiri.5 Încărcătura cubiloului: Încărcătura cubiloului este alcătuită din porții. Feromanganul (FeMn) – se folosește uneori pentru eliminarea parțială a sulfului provenit din cocs și din materialele din încărcătură.feroaliajele (FeSi. În general se poate spune că Is cu o valoare mai mică pentru piese la turnare foarte mici și mai mare pentru piesele mari. c) fondant. Buna funcționare a cubiloului este influențată în mare masură de calitatea. a) Materialele metalice din încărcătură sunt: . caracteristicile fizice și dimensiunile deșeurilor de fier vechi. rețele de alimentare. b) cocs. Ferosiliciul (FeSi) – la fontele elaborate în cubilou se folosește ca dezoxidant. și reintroduse în circuitul fabricației. O porție de încărcătură este formată din: a) materiale metalice.). fizice și de combustie. b) Calitatea cocsului de turnătorie este caracterizată prin mai multe proprietăți chimice.

La calculul siliciului se ține seama de arderea acestuia în cursul elaborării. Dintre fondanți cel mai utilizat la elaborarea fontelor în cubilouri este calcarul. pe lângă produsul principal obținut – fontă.6 – coeficient de ardere. de cantitatea și de calitatea combustibilului.carbon din fonta lichidă unde: K=1. de natura și de calitatea fondanților utilizate.6 Calculul încărcăturii cubiloului: Calculul analitic indicat în manualele de specialitate se bazează pe determinarea a două elemente (Si și Mn). B=0.7-2. ale cărei compoziție și proprietăți influențează direct calitatea fontei elaborate. Dimensiunile cocsului influențează direct proporțional înălțimea zonei de oxidare și compoziția gazelor de ardere.7 – coeficient de carburare.Una din condițiile păstrrii calității cocsului este și aceea că trebuie menținută dimensiunea bucăților de cocs. 45 .4-0. c) Fondanți: La topirea în cubilou cu căptușeală acidă sau bazică. Cantitatea și calitatea zgurii de cubilou variază în funcție de componenții încărcăturii metalice. de tipul căptușelilor refractare. se formează și o cantitate de zgură. 6. Cantitatea de fier vechi din încărcătură se calculează cu relația: 〈 C〉100 − 100Cf F= C − Cf 〈 C〉 – carbonul din încărcătură metalică Cf – conținutul de carbon al fontei din încărcătura metalică Iar de carbon cu relația C −K C= % B C – conținutul inițial de carbon din fierul vechi C .

B. SiF – siliciul din deșeurile proprii respectiv fierul vechi.7 Calculul sorturilor de fontă din încărcătură (x. MnD. Pe o hârtie milimetrică se trasează axele de coordonate și se reprezintă punctele A. <Mn> . y. C ale căror ordonate și abscise sunt conținutul de siliciu și mangan pentru cele trei sorturi de fontă și punctul O (Simed și Mnmed). SiD.  %D ⋅ %Si D %F ⋅ Si F  Si −  +  100 100   Si med = x+y+z 100 % D ⋅ % Mn D %F ⋅ Mn F   Mn −  +  100 100   Mn med = x+y+z 100 <Si>. 46 .Cantitatea de deșeuri proprii (necirculante) se calculează cu relația: D=MR+R+PR [%] MR=Im-(Is+R+PN+Pa) [%] Is – se stabilește orientativ 6.sunt Si și Mn din încărcătura metalică. z) Pentru calcularea sorturilor de fonta din încărcătură se stabilește compoziția chimică a acestora și pe baza cantităților de fier vechi și deșeurii proprii determinate se formează sistem de ecuații: B1x+B2y+B3z=<Si>⋅100-(F⋅B4+D⋅B5) C1x+C2y+C3z=<Mn>⋅100-(F⋅C4+D⋅C5) x+y+z= 100-(F+D) Pentru a ușura calculul se recomandă determinarea pe cale grafică a triunghiului compozițiilor pentru a afla dacă cele trei sorturi de fontă alese inițial pot asigura obținerea fontei dorite. Ca urmare trebuie calculat conținutul mediu de siliciu și mangan.MnF – manganul din deșeurile proprii respectiv fierul vechi.

8 Modul de desfășurare al lucrării de laborator: 1. 3. Observații privind elaborarea și turnarea fontei. 47 . 2. Calculul analitic al încărcăturii prin metoda grafică. Prezentarea cubiloului.6.

Al – Cu – Mg – Si – Fe – Ni – Cr – Ti) Aliajele Fe – Si cunoscute sub denumirea de siluminuri sunt cele mai importante meteriale metalice de bază de aluminiu.1 Clasificare: Aliajele neferoase ușoare pot fi împărțite în două grupe după natura elementului de bază: a) aliaje de bază pe aluminiu: Al: 2.) Al – Mg (Al – Mg – Zn) Al – Cu (Al – Cu – Mg. prelucrabilități și sudabilități. Aliajele de aluminiu se pot împărți în funcție de elementul principal de aliere în mai multe grupe: Al – Si (Al – Si – Cu. Al – Si – Cu – Mn.LUCRARE DE LABORATOR Nr.8% Si 200 °C ……… 0. Al – Cu – Ni – Mg. contracție mare la solidificare și fluiditate scăzută. Al – Si – Zn.65% Si 300 °C ……… 0.05% Si 400 °C ……… 0. Al – Si – Cu – Mg.7 Elaborarea și turnarea aliajelor neferoase Aliaje neferoase ușoare 7. rezistență la coroziune. Conform diagramei de echilibru Al – Si între aceste elemente se formează un eutectic cu temperatură de topire între 577 °C cu un conținut de 11. 0. Al – Cu – Si. Aluminiul are proprietăți mecanice mici.7g/cm3 b) aliaje pe bază de magneziu : Mg: 1. Al – Si – Mg – Mn.3% Si 20 °C ………. Al – Cu – Ti) Al – Zn (Al – Zn – Mg) Diverse (Al – Fe.7% Si și o soluție solidă α. Al – Mg – Mn – Ti. etc.75 – 1.005% Si Siluminurile se caracterizează prin proprietăți de turnare foarte bune și caracteristici mecanice satisfăcătoare. utilizate la turnătorii datorită caracteristicilor de turnare.90 g/cm3 a) Aluminiu se utilizează la turnătorii numai sub formă de aliaje. 48 .1% Si 500 °C ……… 0. Conținutul de siliciu în soluția solidă α la diferite temperaturi are următoarele valori: 577 °C ……… 1.

Eliminarea efectului negativ al Si. Eutecticul normal conține cristale cenușii de siliciu sub forma unor lamele dispuse dezordonat. până la 1%.0. Eutecticul Al – Si poate cristaliza în diferite variante. le micșorează coeficientul de dilatare și le îmbunătățește rezistența la temperaturi ridicate.03% permite finisarea granulației. îmbunătățirea structurii și ameliorarea proprietăților mecanice ale acestor aliaje s-a realizat o dată cu descoperirea fenomenului de modificare. Cromul – în cantități < 0. Siliciul este unul din elementele de aliere cu o mare eficacitate pentru aluminiu. rezistența la rupere și limita de curgere. sunt insensibile față de fisurile la cald și datorită unei particule superficiale protectoare de SiO2xH2O au o rezistență la coroziune mai bună decât aluminiul pur. 7. Manganul – este de regulă prezent în siluminuru pentru a neutraliza influența negativă a fierului. mărește apreciabil duritatea. este nedorit deoarece formează compuși intermetalici micșorând alungirea și rezistența. Cobaltul – este prezent în aliaje destinate turnării pistoanelor. Cuprul – până la 5% în aliajele de Si – Al. Nichelul – cel mai important adaus în siluminuri mărindule rezistența. îmbunătățind prelucrabilitatea prin așchiere. 49 . se pot suda bine oxiacetilenic. Eutecticul anormal se formează când conținutul de fosfor este mai ridicat decât cel normal. Dacă la elaborare se folosesc elemente cu puritate ridicată cristalele de Si apar sub formă de ace în soluția solidă..1….5% îmbunătățește refractaritatea și rezistența la coroziune.2 Impuritățile și adausurile de aliere: Fierul – ca impuritate este limitat la max 1%. Fosforul – în cantități de 0.Nu sunt permeabile pentru lichide și gaze.

cuptor electric cu rezistoare.Zincul – se dizolvă în soluția solidă pe care o durifică.3%. Al – Mg – Mn. Zn 1……….cuptor cu flacără. Ni 0. Si.3 Elaborarea și turnarea aliajelor Al – Si: a) Încărcătura: . 0.. Mg. Al – Ni.deșeuri de compoziție cunoscută. cu creuzet refractar. Mg 2…….0. .5%………1%.prealiaje (Al – Cu. Ex: Să se calculeze încărcătura pentru elaborarea a 500g aliaj Al – Si de compoziție 6…. forme coji sau ipsos. îmbunătățește caracteristicile mecanice. Aliajele Al – Si interacționează energic cu gazele din atmosferă agregatelor în special cu hidrogenul.1%.4% Mg.fluxuri (fondanți).metale primare (Al.5%………2%. Ti 10………. din următoarele materiale: 50 .5%……….lingotiera sau forme din amestec de formare.8% și 0.2…. Fluiditatea aliajelor Al – Si depinde de elementele de aliere și gradul de suprancălzire.20%.2……. Al – Si. Aliajele Al – Si au cea mai bună fluiditate dintre toate aliajele de aluminiu (proba spirală) indică valori cuprinse între 40 și 80 cm funcție de conținutul de elemente de aliere și de gradul de suprancălzire. Mn 0.4%. cu creuzet refractar. Cd. Etc. 7.0. Cu 0. Al – Mg.4% Mn. Si 1…………10%. ..). c) Calculul încărcăturii: Pierderile de metal prin ardere (oxidare) și/sau evaporare se iau între limitele: Al 1……5%. alături de alte elemente de aliere. b) Agregate de elaborare: . . Tendința de oxidare și de interacțiune cu gazele: Aliajele Al – Si oxidează intens în stare lichidă formând o peliculă de oxizi insolubilă în aliaj. . . rest %Al. Al – Be).

4 0.2…0.4 0.8 0.4g Mg.5%.143 1. Si=2/98x7=0.4g Mg ……………………… x ………………………………………………………… x=0. rest %Al0 și prealiaj Al – Mn (cu 10 %Mn). Mn=0.4+0.4 0. Al=1000-97+0. Denumirea Elemente în % Si Mg Mn Al Compozitia 6….4 93. Deci acest aliaj va conține 92.4x100/20=2g 51 .4 Rest admisibila a aliajului % Compoziția 7 0.143 1. Si=2%.5/98.624 de metale (g) Cantitatea de prealiaj Al – Mg – Mn se calculează astfel: 20g Mg ……………………… 100g prealiaj Al – Mg – Mn 0. Perderile de Mn și Mg se iau în considerare luând în calcul limita superioară a conținuturilor acestor metale în aliaj: Al=1.404 ardere Grame (g) 0.4%. Rezolvare: Compoziția aliajului luată în calcul: Si=6+8/3=7%=0.4%.4049g.4 92.2 aliajului luată în calcul Grame (g) 7 0.143 0.143g Tabelul 7.5x92.2 Pierderi prin 0. 20%Mg.2g Al. 7g Si.4 0.4 92. 0. prealiaj Al – Si (cu 25%Si).5=1.4)=92.2%. prealiaj Al – Mg – Mn cu 10%Mn.Al primar.2…0.1 Calculul încărcăturii pentru elaborarea aliajului AlSi7. Pierderile de metal prin ardere se consideră: Al=1.4g Mn și 0.404 Cantitatea totala 7.

202 Compoziția calculată a aliajului Cantitatea de metale introdusă 7. Tabel 7.4 93.143 cu prealiaje Cantitatea necesară de metale primare Ținând cont de puritatea Al primar (99.7%) cantitatea de Al încărcat este: 93.629 69. x ………………………………………………. 100g prealiaj Al – Si 7. Cantitatea de prealiaj Al – Mn se calculează ținând seama de faptul că în încărcătură mai sunt necesare 0.997=69.143x100/25=28.624-24.Cu cele 2 g de prealiaj Al – Mg – Mn se introduc: 0.4g Al. 572g prealiaj Al – Si se introduc: 7.4 24.202g Pe baza datelor calculate se alcătuiește fișa de încărcare. 1. 0.2g Mn. x=0.572g Cu cele 28.4 0..2.4 Mg.2g Mn. Deci în încărcătură trebuie să se introducă aluminiu primar – conform tabelului 7. 52 .624 0.143 0.8g Al.4 0..977=68..2g Mn …………………….429g Al.2x100/10=2g Cu cele 2g de prealiaj Al – Si se introduc: 0.2 Calculul final al încărcăturii Denumirea Cantitatea de componenti în grame Si Mg Mn Al 7.143g și si 21. 25g Si ………………………………. x=7.143g Si …………………………… x ……………………………………………………….629/0.2g Mn și 1.995/0. Cantitatea de prealiaj Al – Si. 10g Mn ……………………… 100g prealiaj Al – Mn 0.

laselotele. fiind prezenți în aliajul lichid sub formă de suspensie sau emulsie.0 28.Tabel 7.). Dezoxidarea se poate face pe două căi: a) Prin introducere în baia metalică cu ajutorul unui clopot.Mn Prealiaj Al – Mn Prealiaj Al – Si Total Masa în g 69. Materialele recirculante reprezintă rețele de turnare. Al – Co. oxizii sunt insolubili. în vederea reutilizării. etc. etc.202x5=346. Adausurile pentru dezoxidare – în procesul de elaborare a aliajelor neferoase eliminarea oxizilor formați din baia metalică este obligatorie în cele mai multe cazuri.3 Fișa de încărcare Material de încărcare Aluminiu primar Prealiaj Al – Mg . rebuturile. Al – Ti. a unui flux (granule) conținând produse clorice. Al – Cu – Mn.01 2x5=10. Prealiaje trebuie să aibă temperatura de topire apropiată de cea a meatalului de bază și un conținut cât mai mare de element greu fuzibil. Al – Mg.835 g d) Elaborarea și turnarea aliajului: Prealiaje sunt aliaje intermediare ce se folosesc în cazul când alierea directă cu elementele în stare pură este anevoioasă sau chiar imposibilă. La aliajele de baza de Al.0 2x5=10. Utilizarea prealiajelor este indicată la elaborarea aliajelor ce conțin elemente greu fuzubile (Al. care se depozitează și se marchează cu numărul șarjei din care provin. Al – Si. Al – Fe.860 507. Particulele solide de oxid trec în fondant și pot fi colectate din zgură. Al – Mn. se reduc pierderile de metale și se mărește precizia compoziției chimice finale a aliajului. Al – Cu – Ni.572x5=142. etc. Mg. se evită în acest fel suprancălzirea exagerată a aliajului. Al – Ni. Exemple de prealiaje: Al – Cu. Mg. 53 .

. a căptușelii refractare. o 54 . Denumirea grupei Fondanți de protecție Crt. Fondanți de protecție sunt materiale cu care se acoperă suprafața băii metalice pentru protejarea acesteia de oxidare. metalelor introduse etc. adausurilor. Proprietățile de turnare ale aliajelor de aluminiu sunt carcaterizate printr-o temperatură joasă de topire 700 … 300°C. care prin bulele de gaz create în întrega masă de aliaj lichid și care se ridică la suprafața antrenează oxizii solizi. de aliaje 1. . Aliaje de Al fără 25%KCl+60%NaCl+15% criolită Mg 2. creuzetelor. aluminiu.se va evita orice urmă de umiditate a sculelor de lucu.topirea să se facă rapid. prealiaje.se va respecta ordinea de încărcare pentru elaborarea în următoarea succesiune: fondant. . Fondantul trebuie să aibă temperatura de topire mai joasă și greutate specifică mai mică decât a aliajului. După topirea fluxului se încarcă aluminiu primar.4 Nr. Fondanții se topesc și acoperă suprafața băii cu un strat lichid care izolează complet aliajul lichid de contactul cu atmosfera. recirculantul (aluminiu recirculant) și la sfârșit prealiajele și metalele de corecție.se va evita orice mișcare inutilă a suprafeței băii.b) Prin barbotare cu azot sau clor. Elaborarea întregii șarje se va face sub un strat fondant. se va evita menținerea la temperaturi înalte și în special supraîncălzirile. Tabelul 7. Aliaje de Al cu MgCl2KCl Mg MgCl2KCl+MgF2 3. Aliaje cu Mg 35%MgCl2+25%KCl+ 12%CaCl2+18%CaF2+ 10%MgO Pentru elaboararea oricărui aliaj neferos este necesar să se respecte câteva reguli de mare importanță pentru a se asigura obținerea unor aliaje corespunzătoare: Astfel: .

4 Desfășurarea lucrării: 1. 55 . 2. Se efectuează calculul încărcăturii pentru un aliaj dat.fluiditate mică (excepție Al – Si). .contracția liniară. În cadrul lucrării se va studia construcția și funcționarea cuptorului de elaboarare din cadrul laboratorului. 4. Se va studia și se vor trage concluzii asupra proprietăților de turnare ale aliajelor de aluminiu: . concentrație mică și o mare capacitate de oxidare. 7.fluiditatea. Se pregătesc formele pentru turnarea (conform lucrării de laborator nr. . Turnarea se poate realiza în forme din amestec sau forme metalice. 2) probelor.determinarea volumului retasurii. 3.

cu beriliu.aliaje ale metalelor grele ușor fuzibile (Zn. 8 Elaborarea și turnarea aliajelor neferoase Aliaje neferoase grele 8.34 g/cm3). Sn). Bronzurile: Sunt aliaje ale cuprului cu alte lemente de cât zincul și se împart în două subgrupe: a) bronzurile cu staniu. rezistența la temperaturi înalte.1 Clasificare: Aliajele neferoase grele se împart. Din această subgrupă fac parte bronzurile cu aluminiu.29 g/cm3. Pb. după natura elementului de bază în trei grupe principale: . . obținându-se o gamă largă de aliaje cu multiple utilizări în diferite domenii industriale. la care principalul element de aliere al cuprului este staniul. în aceste cazuri menționându-se elementul principal de aliere. . la care elementele principale de aliere ale cuprului apar elemente în afară de Sn.) aceasta se aliază cu diferite elemente.aliaje pe bază de cupru. Aliajele pe bază de cupru se clasifică în două grupe principale: bronzurile și alamele. Denumirea de bronzuri a fost distribuită inițial numai bronzurilor cu Sn.aliaje pe bază de nichel. rezistența la coroziune și uzură etc. b) bronzurile fără staniu. Aliaje pe bază de cupru: Pentru îmbunătățirea unor caracteristici cerute în tehnica exploatării (rezistența mecanică.95 g/cm3. Sn=7. Denumirea de aliaje grele se datorează greutăților specifice ridicate ale metalelor de bază (Cu=8.LUCRARE DE LABORATOR Nr.85 g/cm3. Ni=8. Zn=7. ulterior fiind adoptată și pentru aliaje ale curpului cu alte elemente (în afară de alame). etc.14 g/cm3. cu mangan. Pb=11. cu plumb. Alamele: 56 .

o creștere a rezistenței și a durității cuprului și o mișcare a alungirii. 57 . etc. datorită formării unui strat protector de carbon bazuc de cupru la suprafața pieselor. S. mai conțin și alte elemente de aliere ce conferă aliajelor proprietății diferite. Cuprul posedă rezistență la tracțiune și duritate relativ scăzută (σr=15….50.20daN/mm². P. Sb.Sunt aliaje ale cuprului cu zincul și se împart în următoarele subgrupe: a) alame binare Cu – Zn. Bronzurile cu staniu: Bronzurile cu staniu pot fi bronzuri binare (simple) care au ca element de aliere numai Sn precum și bronzuri complexe. b) alame complexe. Bi. Din cauza rezistenței scăzute. Structura bronzurilor cu staniu poate fi apreciată prin luarea în considerare a aliajului binar Cu – Sn. Ele se caracterizează printr-o rezistența bună la coroziunea agenților atmosferici. Ni. Fe) conținutul cărora trebuie să fie cât mai mic (sub 0. de structură. Influența staniului asupra cuprului este asemănătoare ca sens cu cea a carbonului asupra fierului. Pb. care au în compoziție lor pe lângă Cu și Sn și aliate elemente ca Zn. (O. Proprietățile mecanice depind. cuprul metalic practic nu se utilizează pentru turnarea pieselor cu excepția acelora care trebuie să posede o conductibilitate termică ridicată sau o rezistivitate electrică scazută. în alungirea ridicată (40 – 50%). Rezistența la coroziune este micșorată puternic de impurități. HB=35…. a apei de mare și a multor soluții de săruri. care în afară de cupru și zinc.001). fără alte elemente de aliere. As. Prin aliere cu staniu se obține. în funcție de puritate). alcătuite numai din cele două metale componente. ca și în cazul celorlalte aliaje de turnătorie. Conținutul de staniu în aceste bronzuri variază între 2 și 15%. Proprietățile de exploatare sunt cele care determină în principal utilizarea bronzurilor cu staniu.

3% nu influențează negativ calitățile bronzului.2 Elemente de aliere și impuritățile: Ca adoasuri de aliere a bronzurilor cu staniu se utilizează: zinc. bucși de ghidare etc. Impuritățile dăunătoare: Impuritățile peste anumite limite întâlnite în bronzurile cu staniu devin dăunătoare.3% pentru dezoxidarea cuprului. datorită apariției corpurilor ușor fuzibile și fragile. Fosforul introdus în cantități mari se dizolvă în cupru și formează compusul Cu3P dur și fragil. cuzineți. 8. reduce tendința lui de saturare cu gaze și împiedică formarea de micro și macrostructuri. bronzurile cu staniu se utilizează în special la turnarea pieselor solicitate la uzură în condiții dificile de ungere (ex: lagăre. fosofor.Duritatea proprietătilor bune de uzură. bismut. elasticitatea și rezistența mecanică a bronzului. fier. formează cu cuprul și staniul compuși fragili care se separă la limita grăunților și face bronzul casant.01%. Plumbul: adăugat până la 2% în bronzurile cu staniu îmbunătățesc proprietățile de prelucrare prin așchiere și rezistența la coroziune în mediul acid. aluminiu. Conținutul maxim de bismut în bronzurile cu staniu trebuie să fie 0. însă micșorează proprietățile de antifricțiune. nichel etc. Zincul: micșorează intervalul de cristalizare. Bismutul: are o influență puternică asupra proprietăților bronzului cu creșterea procentului de bismut.). plumb. mărește fluiditatea aliajului. roți melcate. Peste aceasta limita. Nichelul: finisează structura și îmbunătățește proprietățile mecanice (duritatea. Arsenul: până la un procent de 0. Bronzurile insuficient dezoxidate conțin Cu2O și SnO sub formă de incluziuni dure și fragile. 58 . Acestea sunt: arsen. rezistența mecanică la temperaturi înalte). Fosforul: se introduce în aliaje în proporție de până la 0. scade duritatea.

proprietățile mecanice ale bronzurilor sunt reduse pentru că fierul nu se dizolvă și apare sub formă de cuiburi de fier sau oxidat. a porozității pieselor turnate și micșoarează compactitatea. se folosesc următoarele materii prime și materiale: . . În bronzurile obișnuite se întâlnesc adesea porozități și incluziuni sub formă de oxizi. .cuptoare cu flacără cu creuzet. Cu – Ni. . Ni. Pentru un calcul corect al încărcăturii este necesar să se țină cont de pierderile prin oxidare a elementelor în timpul procesului de carbonare.) prealiaje Cu– Mg. c) Calculul încărcăturii: Calculul de șarjă la bronzurile cu staniu se efectuează la fel ca în cazul aliajelor de aluminiu. Zn.aliaje turnate în blocuri.cu inducție. La un conținut mai mare de fier.adausuri de dezoxidare și degajare. . Extrem de dăunătoare sunt incluzinile de SnO2 care sunt dure și fragile. recirculant din aliajul respectiv. etc. Pb. 59 . Fierul: la un conținut redus are o influența pozitivă deoarece permite obținerea unui material cu greutăți mici. .metale pure (Cu. .cuptoare electrice – cu arc cu acțiune directă. etc. .fondanți pentru protecție.cuptoare cu flacără rotativă.cu rezistență.Aluminiul: este dăunător în bronzurile cu staniu deoarece provoacă creșterea grăunților.3 Elaborarea și turnarea bronzurilor cu staniu: a) Încărcătura: Pentru elaboararea în vederea obținerii pieselor turnate. b) Agregate de elaborare și turnare: .lingotiere sau forme din amestecuri de formare. . 8. Sn. .modificatori.

5 0.5-1 0. N – încărcătură necompactă.870 1.083kg pPb=4⋅0.55 et N 2-3 1-1.1 Aliaje Cup Încăr Pierderi prin ardere pe tor cătur Al Cu Zn Si Mg Mn Sn Ni bază a de Cu Cu C 0.75 0.3 Sn Zn Pb Cu Total 2 0.Calculul încărcăturii pentru 100kg din aliajul CuSn6Zn4Pb4T care urmează să se elaboreze într-un cuptor cu inducție din metale pure.5 1-3 1-3 1-5 1-3 0.75 1 4. Ex 1: .În tabelul următor se dau limitele în care variază aceste pierderi în funcție de tipul cuptorului: Tabelul 8.5-1.0.5 Cu C 2-3 1-1. Compoziția aliajului luată în calcul: Tabelul 8.043 2.55-1 creuz 1.2-20 5-9 1-3 1-2 10 C – încărcătură compactă.75 % Kg 0.5 2-10 2-5 1-10 1-5 1-1.5.5-1.5 vatră N 3-5 1-3 3-20 5.cupru catodic 60 86.003 kg Astfel pentru a elabora 100 kg de aliaj CuSn6Zn4Pb4T trebuie introduse la agregatul de elaborare 101.060 0.2 Sn Zn Pb Cu Total % 6 6 4 86 100 % Kg 6 4 4 86 100 kg Mai întâi se calculează pierderile prin oxidare pSn=6⋅1/99=0.060kg pZn=4⋅2/98=0.25=0.43kg metale după cum urmează: .5 1-1.75/99.030 0.030kg pCu=86⋅1/99=0.5 2-5 4-8 2-10 2-3 1-1.870 kg .87kg Pierderile prin ardere (oxidare) Tabelul 8.

dezoxidarea.05 42.62 38. metale pure și prealiaje. 61 .62 catodic 7 7 kg Total 6.90 0.încărcărea cuprului și a fondantului de protecție.25 101.Cu) în cantități corespunzătoare. .87 0. . pentru a se obține cantitățile de elemente calculate anterior (plus pierderile prin ardere).855 42. Tabelul 8.08 4.25 50 kg Prealiaj Cu – 3.staniu 6.043 kg Ex 2 – calculul încărcăturii pentru același aliaj.11 6.23 2.rafinare – degajare.7 4.03 86.06 4.5 Sn Zn Pb Cu Impu Total rități Recirculant 2. .95 1.9 3.466 Zn (50%) 3 kg Plumb 1.9 0.4 Sn Zn Pb Cu Impurități % 5.083 kg Total 101. În încărcătură se va introduce 50% recirculant cu următoarea compoziție chimică: Tabelul 8.95 1.98 metalic kg Cupru 38.11 3.zgurificare. .8 0.2 3 93 kg d) Fazele elaborării și turnării: .zinc 4.05 42.98 1.1 85.plumb 4. în cazul când se lucrează cu recirculant.060 kg .85 2.233 4.22 Sn (50%) kg Prealiaj Cu – 2.083 kg .25 Se adaugă prealiaje și metale pure (Pb.încărcarea prealiajelor..5 kg 2.

iar la turnare jetul de metal să nu se întrerupă și să asigure umplerea liniștită. Dezoxidarea: se poate face cu fosfor.3% din cantitatea de topitură. nisipurile întrebuințate la execuția formelor trebuie să aibe o granulație fină. magneziu sau litiu. Aliajele de cupru se topesc la temperaturi de 1180 °C – 1250 °C. reprize. Rafinarea – degajarea: Rafinarea bronzului cu staniu se realizează în special cu oxizi ai căror metal au o afinitate mai mică de oxigen decât metalele considerate impurități dăunătoare (Al.. Fondanți principali folosiți la elaborare: Tabelul 8.4 Desfășurarea lucrării: În cadrul lucrării se va studia construcția și funcționarea cuptoarelor din cadrul laboratorului se va efectua calculul încărcăturii pentru un aliaj indicat.03 – 0. Pentru a obține suprafețe netede ale pieselor. Pentru a peântîmpina acestea. la temperatura de 1120 – 1180 °C.6 Fondanții Denumire a aliajului De protecție De rafinare Bronz cu 20% sodă calcinată+40% 40% sodă staniu Fluorică+40% nisip cuarțos calcintă și 40% fluorica+20% borax Turnarea: se poate face în forme temporare din amestec de formare sub forme metalice. 8. este necesar ca formulele să fie prevăzute cu maselote. . introduse sub formă de prealiaje astfel: .fosforul sub formă de prealiaj Cu – P în proporție de 0. 62 .magneziul sub formă de prealiaj Cu – Mg la 1100°C în proporție de 0. Fe). și au o tendință mare de segregare. Si. Contracția mare la solidificare și oxidare rapidă pot duce la defecte ca: retasuri.005% din masa aliajului.2 – 0. prezintă fluiditate și contracție mare. se oxidează pe suprafețe. elaboarea și turnarea acestuia.turnare.

ceea ce produce apariția altor dislocații. σr și duritatea) cresc cu creșterea gradului de deformare. În ultimul timp se consideră că ecruisarea se datorește creșterii mișcării dislocațiilor odată cu creșterea gradului de deformare.2 Influența deformării plastice la rece asupra proprietăților materialelor Prelucrarea prin deformarea plastică la rece provoacă ecruisarea (întărirea) metalului care reprezintă ansamblul fenomenelor legate de modificarea proprietăților mecanice.9 Influența ecruisării asupra forțelor de deformare plastică la rece 9. alunecare și maclare. Astfel principalele semne ale ecruisării. 63 . fizice și chimice în procesul. σe. Proprietățile mecanice sunt modificate de ecruisare astfel: . a proprietăților metalelor și aliajelor determinată de deformarea plastică la temperaturi mai joase decât temperatura de recristalizare. care se constată la microstructura metalului. ca urmare. 9. sunt modificarea grăunților și alungirea lor în sensul dezvoltării maxime într-o singură direcție. atunci când aceasta are loc la o temperatură T ≤ 1/3 Tt Tt – temperatura de topire Deformarea plastică la rece se produce prin maclare. iar obstacolele prinicpale care frânează această mișcare a dislocațiilor sunt atomii străini din rețea. Ecruisarea provoacă o schimbare a structurii și. prin alunecare.indicatorii de rezistență (σp.1 Considerații teoretice: Se consideră că avem deformare la rece. σc.LUCRARE DE LABORATOR Nr. de deformare plastică la rece. structura metalului devenind fibroasă.

mai puțin elastice. a transformărilor de fază și se utilizează pentru durificarea superficială a pieselor. iar acest fenomen este numit durificare prin deformare sau ecruisare. la uzură datorită apariției unui sistem favorabil de tensiuni remanente. cu grade mari de deformare conține ~ 1012 dislocații pe cm2. 64 . care se consumă la deformarea rețelei cristaline. electrică și permeabilitatea magnetică. Capacitatea de ecruisare a unui metal se caracterizează prin coeficientul de ecruisare (modulul de plasticitate) care este egal cu panta cursei reale tensiune de deformație.indicatorii de plasticitate (alungirea. Coeficientul de ecruisare variază de la un metal la altul. Cu alte cuvinte prin deformarea plastică la rece materialele metalice se întăresc. devin mai rezistente. Ecruisarea se produce în urma acținuii forțelor exterioare sau. la formarea cristalelor orientate (textura). mai dure. fiind puternic influențat de tipul rețelei cristaline. se micșorează condubtibilitatea termică. Denumirea se atribuie de asemenea. reziliența) scad. mai rar. creșterea rezistenței la oboseală. Odată cu creșterea gradului de deformare se micșorează rezistența anticorozivă. compoziție și structură. la deplasarea dislocațiilor și la creșterea volumului în strat. În urma prelucrării la rece. iar inducția magnetică se mărește. Prin ecruisare în materialul metalic se acumulează particule cu energie mare. procesului tehnologic pentru crearea prin deformarea plastică a stratului superficial a unei stări cu rezistență și duritate mai mare.. De exemplu un material recopt conține 106 – 108 dislocații pe cm2 în timp ce un material supus unei deformații plastice la rece. Deformarea plastică la rece prezintă deseori o importanță deoasebită datorită ecruisării pentru durificarea materialelor metalice care nu sunt susceptibile la durificarea prin tratament termic.

H2.3 Materialul didactic: a) epruvete cilindrice din aluminiu și cupru având raportul H0/D0<2. b) presa hidraulică dotată cu manometru pentru stablirea presiunii la sfârșitul deformării.șubler.Al) și se concluzionează modul în care influențează ecruisarea forța de deformare. Se poate stabili influența ecruisării asupra forței de deformare. 9.H3 ……PnHn. Procesul se reia de cel puțin două ori obținându-se P2. c) S. a unor epruvete din aluminiu sau cupru. – uri: . Se întrerupe procesul notându-se presiunea indicată pe manometru (P1). P3. A – aria secținuii. date care stau la baza trasării graficului ps .5.εh.D.H0) a epruvetei aceasta se refulează pe o înălțime H1.4 Modul de lucru: După măsurarea diametrului și înălțimii inițiale (D0. Prin calcul se determină presiunea specifică (ps) în daN / mm 2 și gradul de deformare relativ (εh).scule plane. 9. Interpretarea rezultatelor obținute: Se trasează graficul ps .εh pentru cele două tipuri de aliaje (Cu. . [ ] 65 .Trasarea curbei de variație a presiunii specifice la deformarea plastică la rece.V. Cunoscând că forța necesară deformării este: p=psA unde: ps – presiunea specifică. în funcție de gradul de deformare aplicat oferă posibilitatea stabilirii influenței ecruisării supra forțelor de deformare.

LUCRARE DE LABORATOR Nr. 10 Nr.10 66 .

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

80 .

81

82

83

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93

94

95

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

.suprafețele de contact își modifică continuu secțiunea. pe când la organele de mașini această variație este neglijabilă. fiind cauzată doar de uzură. se exprimă în funcție de forța normală (N) și de coeficientul de frecare (f) prin relația lui Coulomb: 102 . pe când la organele de mașini acestea sunt aceleeași în toate punctele suprafețelor de contact. Rezultă deci că frecarea nu este dorită la deformarea plastică și trebuie adoptate măsuri pentru reducerea la minim a acesteia. care este însă mult deosebită de frecarea de alunecare ce apare la organele de mașini prin faptul că: .1 Frecarea la deformarea plastică: Prin frecare se înțelege fenomenul prin care deplasarea reciprocă a două corpuri metalice ce se află în contact. întâmpină o rezistență caracterizată de o anumită forță de frecare. Frecarea frănând deformarea în anumite zone ale corpului.LUCRARE DE LABORATOR Nr. La deformarea plastică apare frecarea de alunecare între corpul supus deformării și sculele de deformare. . Valoarea forțelor de frecare (T) la deformarea plastică.deplasarea particulelor de material pe suprafețele de contact se efectuează cu mărimi și viteze diferite.11 Influența frecării asupra curgerii materialelor metalice la deformarea plastică prin presiune 11. care generează o structură neuniformă ce va conferi materialului proprietăți neuniforme. . acesta va fi caracterizat de o deformare neuniformă.forțele de frecare rezultate sunt mult mai mari la deformarea plastică și ca atare forțele necesare deformării se vor mari corespunzător.presiunile ce apar pe suprafețele de contact sunt de până la 40 – 60 de ori mai mari decât la organele de mașini.

cu cât gradul de prelucrare al suprafețelor de contact este mai avansat. presiunea de deformare este mai mare. În cazul folosirii unsorilor tehnologice. duritatea suprafețelor active ale sculelor este mai mare.T=f⋅N Valoarea coeficientului de frecare depind de mai mulți factori: gradul de prelucrare al suprafețelor de contact. Dintre toți factorii pentru micșorarea coeficientului de frecare se acționează în special prin ridicarea gradului de prelucrare și durității suprafețelor sculelor de deformare și prin folosirea unsorilor tehnologice atât la deformarea la cald și la rece. - 11.temperatura. . acestea trebuie ca pe lângă reducerea coeficientului de frecare să asigure răcirea sculelor și a corpului deformat.2 Zonele de deformare plastică: La refularea cu deformare neuniformă în funcție de intensitatea cu care au loc procesele de deformare plastică și de raportul h0/d0. presiunea de deformare (gradul de deformare aplicat). pe suprefețe de contact se găsesc lubrefianți tehnologici. Astfel valoarea coeficientului de frecare va fi cu atât mai mică. să fie pasive din punct de vedere chimic și rentabile din punct de vedere economic. să nu fie toxice pentru muncitori. volumul semifabricatelor sau epruvetelor ce se deformează se divizează în patru sau trei zone. 103 . temperatura crește (pentru cazul deformării la cald).viteza de deformare. o depunere și o îndepărtare ușoară de pe suprafețele acestora. . iar viteza de deformare este mai ridicată.

Zona III – delimitează domeniul în care gradul de deformare plastică este mai mic decât în zona II și mai mare decât în zona I. iar culoarea deformării plastice locale se micșorează continuu pe măsura apropierii de suprafețe de contact cu sculele.1 Zona I – marchează în care dorită influenței forțelor de frecare exterioară. 11. Fig. Zona II – reprezinta domeniul în care gradul de deformare plastică se produce cu intensitate maximă. de aceea deformarea plastică ce se produce cu intensitatea minimă. deformarea plastică este îngreunată.a)În cazul epruvetelor înalte cu raportul h0/d0>2. în direcția tangențială. La această zonă pe lângă tensiunile de comprimare apar și tensiuni de întindere.5 care se refulează cu grade mici de deformare unitară cu până la 25% deformare generală. care cresc pe măsura apropierii de periferie. 104 . în timpul deformării se formează 4 zone de intensitate a deformării plastice.

Zona IV – reprezintă domeniul în care deformarea se produce uniform și cu intensitatea medie. Deformația plastică locală pe înălțime se calculează cu relația: h − h1 ε1 = 0 100 % h0 Pe baza deformării plastice locale. Se execută o epruvetă prismatică la care s-a lansat o rețea rectangulară inițială. starea de tensiune este fie comprimare liniară. fie comprimare pe o direcție și întindere în celelalte două direcții. Pentru semifabricate foarte scurte apar zone de deformare îngreunată. În acest caz aprecierile cu privire la valorile deformării locale și neuniformității deformației se face pe baza modificării dimensiunilor inițiale ale fiecărei celule elementare din rețeaua deformată. după deformarea plastică prin refulare celulele elementare ale acestei rețele se deformează diferit. b)În cazul epruvetelor cu raportul h0/d0<2. Desfășurarea lucrării și modul de lucru.5 zona IV lipsește. neuniformitatea deformării: Pentru stabilirea zonelor de deformare plastică se folosește metoda unei rețele rectangulară. neuniformitatea deformării plastice ∆ε se poate determina prin diferența dintre deformația plastică locală maximă și minimă cu relația: ∆ε = ε lM − ε lm 105 . 11.3. care s-au format în timpul refulării sau la începutul refulării pe măsura trecerii suprafeței laterale în suprafața de contact.

H − H1 εg = 0 100 % H0 106 .11. iar deformarea generala (εg) se calculează pe bază înălțimii inițiale a epruvetei H0 și finale H1. Variația deformării plastice locale (εl) se calculează pentru fiecare celula elementară.3. iar pe ordonată înălțimea epruvetei după refulare.Fig.2 Denaturarea formei rețelei rectangulare după refularea cu deformare neuniformă Fig. Pe abscisă sunt trecute valorile deformării plastice.11.3 Variația uniformității deformării plastice pe înălțime este repezentată ca în fig.11.

Această relație este valabilă pentru probele cilindrice.Din fig. iar la neuniformitatea variației se calculează cu relația: ∆ε=ε3-ε5 sau ∆ε=ε3-ε1 Pe orizontală neuniformitatea deformației poate fi determinată ținând seama de faptul că volumul deplasat pe verticală este egal cu volumul deplasat pe orizontală: εz=εx+εy=2εr ∆εz=2∆εr εz – este deformata plastică pe înălțime.11. respectiv finală. se egalează cu valoarea lui g în punctul 2 și 4 și devine maximă la mijlocul înălțimii epruvetei (pct.este deformata plastică pe orizontală în direcție radială. B1 – lungimea inițială. Deformarea plastică locală în cazul de față variază de la 1 la 3 sau de la 5 la 3. respectiv finală f – coeficient de frecare pe suprafețele de contact Știind că T=f⋅N Se poate stabili valoarea forțelor de frecare. crește pe măsura apropierii de mijlocul înălțimii epruvetei și a îndepărtării de suprafețe de contact cu sculele. Rezultatele obținute vor fi analizate evidențiindu-se influența frecării și importanța eliminăriii forțelor de frecare astfel: 107 . εr . lățimea inițială. iar pentru corpurile prismatice: ∆εz=∆εx+∆εy Conform legii rezistenței minime: B 1 L 1 1 = λ = 1 = 1 + 0 ( − 1) sau β = L0 L0 η λη B 1 η 1 + 0 ( − 1) L0 η Unde: 1 H η= = 1 µ H0 L0.3 se vede că deformarea plastică locală a cărei valoare este minimă în punctul 1 și 5. 3). L1. B0.

neuniformitatea deformației. . Pentru a pune în evidență trecerea suprafețelor în suprafața de contact se vopsește suprafața de contact (frontală) sau se marchează pe suprafața laterală. - 108 . Lubrefianți utilizați: ulei minerali. curgerea punctelor materiale conform legii rezistenței minime.trecerea suprafeței laterale a unei epruvete cilindrice în suprafața de contact cu sculele. vaselină. Această trecere este cu atât mai mare cu cât coeficientul de frecare exterioară este mai mare și mai invers.

12 109 .LUCRARE DE LABORATOR Nr.

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124

125

126

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133 .

134 .

135 .

136 .

137 .

138 .

139 .

140 .

141 .

prin refulare semifabricatele își măresc secțiunea transversală în detrimentul înălțimii lor. Astfel spus. Gradul de refulare r se determina cu relația: h − h1 r= 0 100 % h0 h0 – înălțimea epuvetei înainte de refulare în mm. h1 – înălțimea epruvetei după refulare în mm. Refularea este operația de comprimare a unui semifabricat în direcția axei lui principale. 142 . Execuția probei de refulare se face conform prevederilor STAS. în volumul materialului apărând zone compacte unde curgerea este mai intensivă sau mai puțin intensivă.LUCRARE DE LABORATOR Nr. refulate prin forjare 13. Pe ansamblul semifabricatului deformarea nu se produce uniform. cea mai reprezentativă este proba de refulare. În timpul realizării refulării. care se caracterizează prin traiectorii și viteze relative diferite.13 Determinarea raportului optim între înălțimea și diametrul semifabricatelor cilindrice.1 Considerații generale: Dintre problemele tehnologice la care sunt supuse materialele metalice pentru forjare. particulele materiale din interiorul volumului de material au unele față de altele o mișcare relativă.

concomitent mărindu-se dimnesiunile în celelalte plane (diametru. Gradul de refulare (r) este de 50%. lățime). este bine ca încercarea de refulare să se execute la temperatura de forjare..2. punând în evidență capacitatea de deformare plastică a materialului metalic. h0=1. pentru încercarea la rece și d=5…. Dimnesiunile epruvetei: d=2…. 66% și 75% pentru oțeluri și 66% pentru matale și aliaje neferoase. b) după refulare.2 a). Reducerea înălțimii semifabricateor este carcteristică operației de refulare prin forjare liberă.5d pentru oțeluri și h0=2d pentru metale și aliaje neferoase. b. 13. sulfuri. 13. Deformarea unor semifabricate cu h0/d>R0 (R0 – raportul optim) conduce fie la apariția flambajlului (fig. 143 a . înălțime. Aprecierea rezultatelor refulării se face prin examinarea cu ochiul liber și se consideră acceptabila atunci când pe suprafața formei refulate nu au apărut fisuri. însă poate fi întâlnită și la efectuarea operațiilor de întindere și matrițare.150 mm pentru încercarea la cald. Deoarece prin încercarea de refulare materialul se supune unei deformări foarte puternice. rupturi. fie la nedeformarea unor zone din volumul semifabricatelor (fig.1 Proba de refulare a) înainte de refulare. retasuri sau reprize. 13. crăpături. c).b Fig.30 mm.

Fig. 144 . 13. 1 și nr. 2. Tot în acest scop uneori se recomandă ca între semifabricate și scule poate fi sub formă de placă sau șaibă.2 Schema refulării semifabricatelor cilindrice. În cazul pieselor de mare răspundere. |inând cont de factori analizați în lucrările de laborator nr.13. Un alt mijloc de reducere a neuniformității deformării plastice îl constituie refularea în pereche.3. a) se suprapun câte două și se refulează împreună. După ce în prealabil semifabricatele au fost refulate individual (fig. pentru reducerea neuniformității deformării plastice și îmbunătățirea caracteristicilor tehnologice și mecanice ale produselor obținute prin deformarea plastică este necesar ca suprafețele de lucru ale sculelor să fie cât mai fin prelucrate ți să se mențină în această stare. Fiind mai puțin rezistente la deformarea plastică placa sau șaiba dintre semifabricat sau scule joacă rolul unei pelicule de lichid vascos. pentru reducerea la minim a forțelor de frecare exterioară și a neuniformității deformării plastice se recomandă ca suprafețele de lucru a sculelor să fie unse. care sub acțiunea forței de refulare se întinde micșorând în acest fel forțele de frecare exterioară.

13. Se observă că în acest caz neuniformitatea deformației este mai mică decât la refularea individuala între scule plane.Presa hidraulică manuală dotată cu manometru pentru stabilirea presiunii la sfârșitul deformării. se suprapun ca în fig. După cea de a doua refulare împreună dispar și zonele de deformare îngreunată (1). Fig.șubler.3. Material didactic: . în schimb dificultățile de forjare sunt mai mari. . . – uri: .D.3 Schema refulării în pereche în mai multe stadii. rămânând doar zonele de deformare îngreunată (1). 145 . În continuare semifabricatele se rotesc cu 180 °C. .scule plane. 1.V.În acest fel din cele două zone de deformare îngreunată.Epruvete cilindrice din Cu și Al. care s-au format la refularea individuala zone (2) dispar la prima refulare în pereche.S. d și se refulează din nou împreună.13.

7 după schema din fig. 2.2.5. b) Pentru a determina influența raportului optim R0 asupra forțelor de deformare se va refula o epruvet.3. Se vor deforma epruvete din Cu și Al având raportul H/D=1. având raportul H/D=0. 3. 2. Se vor deforma la aceeași presiune. Mod de lucru: a) determinarea raportului optim R0=H/D. Se va calcula gradul de deformare plastică realizat la fiecare refulare.7.13. c) Se vor refula două epruvete cu H/D=0. 146 .5. la aceeași presiune de la punctul (a).

Fig.14 Determinarea contracţiei liniare la răcirea aliajelor turnate 14.2.1. Cunoaşterea coeficientului de contracţie este importantă prin faptul că în lipsa unui sincronism al contracţiilor materialului turnat în diferite secţiuni conduce la apariţia unor tensiuni interne în piesele răcite. trebuie să posede şi un ansamblu de proprietăţi tehnologice definite prin conceptul de turnabilitate. Noţiuni teoretice Metalele şi aliajele utilizate la obţinerea pieselor turnate.LUCRARE DE LABORATOR Nr. capacitate de prelucrare prin aşchiere.1 Prin turnabilitate se înţelege capacitatea unui aliaj de a umple perfect golurile formei. 14. Scopul lucrării Determinarea contracţiei liniare la răcirea unor aliaje turnate. sudabilitate etc. iar în urma turnării şi solidificării 147 . 14. în afară de proprietăţile fizico-mecanice necesare satisfacerii cerinţelor impuse de solicitările care apar în cursul exploatării.

la răcire metalele se contractă în aşa fel încât la temperatura ambiantă. este un element ce stă la baza dimensionării corecte a modelelor de turnătorie. Dimensiunile liniare ale materialului turnat se modifică în funcţie de temperatura la care se găseşte acesta (fig. Cunoaşterea coeficientului de contracţie liniară la solidificare. deci. ca urmare. aparatură şi materiale Pentru buna desfăşurare a lucrării se foloseşte un aparat destinat măsurării contracţiei liniare. 1). care. ε1 reprezintă contracţia liniară specifică.3. Dilatarea este un fenomen reversibil şi. Turnabilitatea este. L0 < Ls.2⋅10-5 °C-1. la care variaţia lungimii Ls a piesei turnate 5 într-o formă permanentă din 148 . prezentat în figura 2. o proprietate complexă fiind influenţată de unele proprietăţi pe care le prezintă metalele şi aliajele în stare topită şi în cursul solidificării cum ar fi: frecarea internă. Între dimensiunile liniare ale materialului şi temperatura la care se găseşte acesta s-a stabilit următoarea relaţie de legătură: în care: α1 reprezintă coeficientul de dilatare liniară. contracţia volumică şi de solidificare. lungimea L0 este mai mică decât lungimea pe care o avea materialul la temperatura de solidificare Ls. Coeficientul de contracţie sau de dilatare se exprimă ca derivată a variaţiei dimensionale a materialului în raport cu temperatura. Utilaje. 14. pe lângă faptul că oferă un indiciu asupra turnabilităţii. Ts reprezintă temperatura de solidificare. pentru aluminiu este de 6600C. α= 2.să se obţină o piesă fără defecte. iar T0 este temperatura mediului ambiant (T0=200C).

vor fi prinse în piesa turnată. care au o formă tronconică pentru a putea fi scoase cu uşurinţă din material. în reglarea tijelor 2 şi 6 în aşa fel încât distanţa dintre axele lor Ls să fie de 100 mm. capătul celălalt al acesteia. datorită contracţiei liniare a materialului. îndeosebi. Măsurarea temperaturii de încălzire a cuptorului şi de turnare a aluminiului se face cu ajutorul unui aparat de măsură cu afişaj digital care preia semnalul de la un termocuplu montat în capacul cuptorului. Aluminiul se va topi într-un creuzet din oţel inoxidabil căptuşit în interior cu un material refractar. 14. capetele libere ale elementelor 2 şi 6. 14. Fixarea celuilalt capăt al piesei turnate se face prin intermediul elementului fix 6 legat rigid de suportul 7 prin intermediul unor piuliţe 8.4.2 Determinarea contracţiei liniare se face pentru aluminiu deoarece punctul de topire al acestuia este mic şi. În urma turnării. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Se pregăteşte aparatul pentru determinarea contracţiei liniare. În timp ce elementul 6 fixează capătul piesei turnate. Fig. Această pregătire constă. În 149 . durata de încălzire a cuptorului este mai scurtă.grafit 4 este măsurată continuu cu ajutorul ceasului comparator 1 care palpează permanent tija mobilă 2 ce se poate mişca cu uşurinţă printr-un lagăr 9 montat în suportul 3. deplasează tija mobilă 2 odată cu el. ca urmare. Desfăşurarea lucrării.

din 15 în 15 secunde se citeşte şi se notează indicaţiile ceasului comparator şi în timpul scurs de la începerea solidificării materialului.. Se aşează în creuzet bucăţile de aluminiu care vor fi topite şi.1 t.acelaşi timp se reglează ceasul comparator în aşa fel încât să se sprijine cu palpatorul pe tija mobilă a aparatului. Pentru ca această tijă să nu se deplaseze. După formarea crustei de solidificare. Atât timpul. se toarnă în cavitatea formei din grafit până ce aceasta sen umple complet.750 0C.. se introduc în cuptorul de încălzire. tija mobilă se deblochează prin slăbirea şurubului de strângere. împreună cu acesta. cât şi variaţia dimensiunii Ls se vor trece în tabelul 14. contracţia specifică liniară procentuală s1. se calculează. cu ajutorul relaţiei: iar cu ajutorul relaţiei: 150 . ea se blochează cu un şurub. Aluminiul topit şi supraâncălzit la o temperatură de 740. după răcirea materialului. [mm] 0 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Pe baza rezultatelor obţinute se va reprezenta grafic variaţia dimensiunii probei turnate în funcţie de timp ∆L = f(t).1. până la turnarea materialului în formă. [s] ∆L. măsurată cu ajutorul aparatului înainte de scoaterea creuzetului din cuptor. Tabelul 14. De asemenea. De acum înainte.

Se trasează graficul de variaţie a lungimii probei turnate în raport cu temperatura.se calculează coeficientul de contracţie liniară a1 şi acesta se compară cu valorile lui prezentate în literatura de specialitate. L = f(T) şi se va analiza modul în care această variaţie tinde către o formă liniară. 151 .

. cu sau fără modificarea intenţionată a grosimii pereţilor. situat spre marginea exterioară a semifabricatului plat. 152 .2.5-2 mm şi lăţimi mai mari de 90 mm (STAS 211286). electronică etc. Schema de principiu a ambutisării este prezentată în figura 15. având grosimi de 0. Noţiuni teoretice Ambutisarea este procesul de deformare plastică. 15 Încercarea la ambutisare a tablelor sau a benzilor după metoda Erichsen 15. sunt realizate prin ambutisare. aerospaţială. la începutul operaţiei de ambutisare se scurtează în sens transversal datorită tensiunilor de compresiune 1 şi se lungeşte pe direcţia radială datorită tensiunilor de întindere σ2. la rece sau la cald. În prezent produsele din table subţiri folosite în industria automobilelor.1.LUCRAREA Nr. metale neferoase sau aliajele acestora. Un element I de material.1 Scopul lucrării Încercarea serveşte la stabilirea capacităţii de deformare prin ambutisare (deformare în matriţă) a tablelor şi a benzilor metalice din oţel. 15. prin care semifabricatul de formă plată se transformă în produse cave.

în poziţia III. tensiunile de compresiune σ1 scad. elementul de material este supus. iar în poziţia IV solicitarea principală este de întindere axială. În momentul trecerii peste muchia matriţei M.Fig. în plus.1 Odată cu înaintarea poansonului. dând naştere la deformări mari de alungire după direcţia radială. În acest timp. elementul se deplasează din poziţia I în poziţia II şi apoi spre muchia matriţei de ambutisare.2 Datorită alungirii materialului în direcţia axială. iar tensiunile de întindere σ2 cresc. 15. 15.. Fig.L'' rezultă mai 153 . lungimea pe contur a piesei ambutisate . la o deformaţie de încovoiere.

batiul 4. penetratorul sferic 5. Cu ajutorul unui şablon se trasează pe suprafaţa probei un caroiaj format din cercuri. 15. se debitează 3 epruvete de formă pătrată sau circulară cu latura.mare decât raza semifabricatului „R" (fig. un inel de strângere 3. 15.2). Adâncimea de ambutisare.3). până la apariţia unei fisuri pătrunse. Fig. asemenea celor din figura 15. respectiv diametrul de 90 mm şi de grosime egală cu grosimea semifabricatului de încercat. în vederea determinării deformaţiilor suferite şi a adâncimii maxime de ambutisare a materialului. constituie indicele Erichsen şi se notează cu IE. un ax filetat 2. Desfăşurarea lucrării şi interpretarea rezultatelor Pentru efectuarea în bune condiţii a lucrării.4. exprimată în mm. Aparatul destinat ambutisării tablelor prin metoda Erichsen (fig. un 154 . 15. 15.5) se compune dintr-o roată de mână 1.3 3. Încercarea la ambutisare constă în deformarea cu ajutorul unui poanson cu cap sferic a unei epruvete strânse într-o matriţă (fig.

momentul apariţiei fisurii.. pentru a putea observa cu precizie.20 m/min. apoi se fixează cu ajutorul inelului de strângere 3. matriţa 9. După prinderea epruvetei. 155 . fixatorul 7. oglinda 10 şi tamburul gradat 11. epruveta 8. Fig. 15. lent.rulment cu bile 6. Spre sfârşitul încercării se va reduce viteza de ambutisare către limita inferioară. continuu şi fără şocuri.4 Epruveta 8 se aşează în matriţa 9 pe suprafaţa pe care au fost trasate cercurile şi cu dispunerea caroiajului înspre oglindă. operaţia de ambutisare începe prin rotirea roţii de mână 1 în sensul acelor de ceasornic. cu o viteză de aproximativ 5.

epruveta se scoate din dispozitiv şi se măsoară dimensiunile finale ale cercurilor care formează caroiajul şi adâncimea de pătrundere a poansonului. 15.2.5 În momentul fisurării epruvetei se constată. Pe baza acestor măsurători se pot trage concluzii asupra deformabilităţii materialului supus procesului de ambutisare şi a indicelui Erichsen. pe o lungime de aproximativ 5 mm. o scădere bruscă a forţei de presare şi se poate auzi un sunet metalic ascuţit. de regulă.3 se dau câteva valori orientative ale capacităţii de ambutisare pentru diferite materiale. 156 . IE.Fig. După ambutisare. În tabelul 15. Încercarea se consideră terminată în momentul formării unei fisuri pătrunse. Rezultatele măsurătorilor se trec în tabelul 15.

2 Material Oţel carbon de calitate pentru ambutisare Cupru Aluminiu Alamă Indicele Erichsen IE pentru grosimea tablei de 1 mm 9.5 8. [mm] IE [mm] Se stabileşte zona de solicitare maximă prin compararea dimensiunilor iniţiale şi finale ale cercurilor ce formează caroiajul.Tabel 15. 157 . • numărul epruvetelor. • grosimea epruvetelor. Df. În buletinul de analiză se menţionează: • felul şi marca materialului. • indicaţii de ambutisare pentru fiecare epruvetă. apar tensiuni de compresiune.5 8. se poate trasa histograma de variaţie a abaterii faţă de grosimea iniţială a epruvetei. în material există tensiuni de întindere.1 Marcă material Grosimea tablei [mm] Diamterul Diametrul iniţial final al al caroiajului.0-10. iar acolo unde dimensiunea acestora este mai mică decât cea iniţială.5-12 Cu ajutorul datelor care rezultă din măsurarea grosimii pereţilor epruvetei ambutisate. Tabel 15. caroiajului. [mm] Di.5-9. Acolo unde dimensiunea cercurilor creşte.5 8.

7. Cănănău. Tehnologia Materialelor. Cănănău. Bucuresti 1985.. I. Tehnologia Metalelor. 5. Univ. și alții. Galaţi. 2.. EDP.T. Voicu. C. Borda..Univ. Editura Bren. N. Drăgulin.. Îndrumar de laborator. L. Tehnologia Metalelor. A. Curs pentru sectiile de inginerie economica. 4. Nanu. E. C. Bucureşti. Bucureşti. D. din Galaţi. Tehnologia materialelor. Indrumar de laborator. 6..T. 3. 8.. Mehedinteascu M. Iacobescu.1. G. Bucureşti.. Academiei Fortelor Terestre. 1981. Tehnologia materialelor. Paltalvi.. Tehnologia materialelor. 1978.. 1999. 1983. E..D. I. A. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi.P.Bibliografie 1. 2. Gurau.. Răileanu.. Tehnologia materialelor. 4. 158 . 3. Stoian. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Domşa. vol. N. 1983. Tehnologia materialelor. 9. Tehnologia materialelor. 10. 1973. Curs didactic. M. Tehnlogia materialelor. E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful