LUCRARE DE LABORATOR Nr.

1 Tehnologia formarii Stabilirea poziției de formare și a celei de turnare a piesei: La stabilirea oricărei tehnologii de formare se au în vedere următoarele aspecte principale: - Obținerea ușoară a cavității formei (astfel că aceasta să dea ca formă și dimensiuni), exteriorul și interiorul piesei turnate; - forma obișnuită să fie capabilă să preia toate solicitările mecanice, termice și chimice; - piesa turnată să aibă aspect comercial, să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ și să fie ieftină; Pentru turnarea unei piese este necesară o garnitură de model (care cuprinde modelul, cutia de miez, rețeaua de turnare, răsuflători, maselotele). Cu ajutorul modelului se obține o cavitate în semiforma interioară și superioară, iar cu ajutorul cutiei de miez se obține miezul care asigură obținerea cavității interioare a piesei. După formare, montarea miezului și închiderea (asamblarea) formei se toarnă aliajul care după solidificare duce la obținerea piesei brut turnate. 1.1 Stabilirea planului de separație a modelului și a formei: Pentru a face posibilă extragerea modelului din amestecul de formare, fără deteriorarea formei, acesta trebuie secționat după una sau mai multe suprafețe de separație. Aceste suprafețe pot fi plane, frânte sau curbe sau oarecare (fig. 1.1).

5

Fig. 1.1 Posibilități de secționare a modelelor și a formelor Pentru pisele simple unul din planele de simetrie ale piesei, poate fi ales ca plan de separație a modelului și ca plan de separație al formei (fig. 2).

Fig.1.2 Planul de separație al unei piese simple În general la alegerea planului de separație (P.S.) pot să apară mai multe soluții care depind de simetria piesei turnate, de
6

prezența suprafețelor care trebuie turnate prelucrate mecanic prin așchiere, de poziția de turnare și de formare a piesei. Dintre soluțiile posibile trebuie aleasă aceea care asigură: - extragerea cea mai ușoară a modelului din amestecul de formare; - obținerea formei cu cele mai puține forme miezuri; - montarea ușoară și sigură a formelor miezurilor în formă; - asigurarea suprafețelor ce urmează a fi prelucrate mecanic în partea de jos sau lateral; 1.2 Stabilirea înclinărilor și racordărilor constructive: Pentru a se asigura extragerea ușoară a modelului din amestecul de formare, aceasta se execută cu pereți înclinați. Înclinarea peretilor se poate realiza prin îngroașarea lor, prin subțierea lor sau prin îngroșare și subțiere (fig. 1.3 a,b,c).

a) b) c) Fig. 1.3 Înclinări constructive pentru pereții modelelor a – prin îngroșare; b – prin subțiere; c – prin îngroșare și subțiere. Pentru a se evita pierderile de material și manopera valoarea înclinărilor constructive este reglementată prin STAS.

7

1 Unghiul de înclinare α 11°5’ 5°50’ 5°50’ 3° 1°30’ 1°10’ Trecerea de la pereții subțiri la pereții groși și invers (pentru piesele turnate) se recomandă să se facă astfel: Fig.să prevină acumulările de aliaj (noduri termice) în piesă.3 Racordări constructive: Sunt rotunjiri ale unghiurilor interiore (<180°C) sau exterioare (>180 °C) între doi pereți ai piesei turnate.Înălțimea H a peretelui ce trebuie înclinat (mm) ≤25 ≥ 25 Înclinarea 1:5 1:10 1:10 1:20 1:30 1:50 Tabelul 1. . .să prevină concentrarea tensiunilor de tracțiune și torsiune.4 Pantele de trecere de la pereții subțiri și pereți groși și invers 1. . 8 .să prevină efectul dăunător a transcristalizării. Scopul acestei racordări este: . 1.să prevină creearea de muchii ascuțite în formă.

c. se creează un plan de rezistență minimă după direcția x – x ca urmare a faptului că legătura dintre vârfurile cristalelor care se întâlnesc în acest plan este mai mică decât între cristale.5. fapt care periclitează rezistența în exploatare.1. La solidificarea.1. b. 9 . 1.Transmiterea căldurii de la piesă la formă se face prin conductibilitate. Fig. planul de rezistență minimă x – x la întâlnirea a două fronturi de cristalizare. creșterea cristalelor se realizează de asemenea perpendicular pe suprafața de schimb de căldură.6 Solidificarea pieselor în cazul a doi pereți perpendiculari a. solidifcare cu retasură închis – defect.5 Transmiterea căldurii de la piesă la formă. Astfel la solidificarea piesei din fig. perpendicular pe suprafața de schimb de caldură (fig.5) Fig. 1.

Coeficientul de concentrație La încălzire corpurile se dilată liniar după relația: lt=l0(1+αT) unde: lt – lungimea barei la temperatura T. Mărimea adoasului de prelucrare depinde de mai mulți factori: .dimensiunile piesei și ale suprafeței ce se prelucrează. 1. c). 1.solidificare cu retasură deschisă – defect.6. b) sau deschis (fig. Deosebit de periculoase sunt nodurile termice care se deformează la colțurile interioare ale piesei. .natura aliajului. .4 Stabilirea adausurilor de prelucrare tehnologice și de contracție: Piesele turnate se întebuințează în construcția de mașini. turnării. aliaje neferoase ușoare. 1.6.de metoda de formare.poziția suprafeței prelucrate în timpul. d. Mărimea adausului de prelucrare este reglementat prin STAS pentru piesele din fontă. solidificare corectă prin rotunjirea colțurilor. . d). etc. efectele dăunătoare sunt înlăturate dacă cei doi pereți vor fi racordați între cei ca în (fig. Materialul îndepărtat prin prelucrare mecanică poartă denumirea de adaus de prelucrare. Deoarece din turnare nu se poate obține o precizie dimensională suficient de mare pentru a realiza o distanță precisă între diferite suprafețe sau axe..6. 10 . piesele se prevăd cu o îngroșare pe suprafețe ce trebuie prelucrate. oțel. aliaje neferoase grele.clasa de precizie a pisei turnate. Aceste cauze au dus la solidificarea piesei cu gol închis (fig. . atât din cauza încălzirii puternice a amestecului de formare din această zonă (fapt care întârzie solidificarea) cât și a acumulării de aliaj în nodul termic. 1.

pentru ca piesa turnată să aibă la temperatura ambiantă dimensiunile prevăzute în desen.8-2.8 Bronz cu Sn Mici 1. Adausurile tehnologice se prevăd cu scopul de a dirija solidificarea (ex.4 1.8 1.4 1.0 Mari 1. pentru a evita apariția crăpăturilor în piese turnate și pentru a simplifica tehnologia de formare.0 Aliaje Diferită 1.8-1.2 1.0-1.0 2.2-0. de a ușura. modelul vor trebui să fie mai mare decât piesa. 11 .1 deMg Aliaje de Zn Diferită 1. Adausurile de contractie pentru diferite aliaje turnate Tabelul 1. prelucrarea mecanică a piesei turnate.2-1.8-1.0-1.4-1.2 Aliajul Mărimea Contrcția Adausul de turnat pieselor liniară contracție Fontă Mici 0.6-1.4.4-1.2 cenușie Mijlocii 0.6-2. Prin urmare. 1. α – coeficient de dilatare liniară (depinde de natura aliajului).1-1.5 Modul de desfășurare a lucrării de laborator: .0 1.6 Mijlocii 1.2 Mijlocii 1.5 Adausuri tehnologice: Sunt surplusuri de aliaj prevăzute în anumite părți sau suprafețe ale piesei turnate ca urmare a rezolvării și a aplicării tehnlolgice de formare și turnare.l0 – lungimea barei la temperatura ambiantă. Maselotele).0 Mari 0.8 Oțel carbon Mici 1.4.studiul desenelor de piese finite.1 Mari 0.2 Silumin Diferită 1.

adausul tehnologic. înclinărilor și racordărilor constructive.- stabilirea planului (planurilor) de separație pentru execuția piesei. pentru piesele date. contracția etc. studenții vor stabili mărimea adausului de prelucrare. 12 ..

execuția desenului de trasaj .1 Desenul tehnologic După stabilirea poziției de formare și turnare.LUCRARE DE LABORATOR Nr. Fig.2 Tehnologia formării Consideratii privind constructia garniturii de model 2. adausurile de prelucrare și tehnologice. 2. . mărcile miezurilor.studiul desenului piesei finite și al posibilităților de formare și turnare a acesteia. b) desenul tehnologic propriu – zis . miezuri.controlul preliminar și vopsirea modelului . . suprafețele de separație. .execuția propriu – zisă a garniturii de model . Stabilirea fazelor de execuție a garniturii de model: Indiferent de complexitatea modelului.controlul final al modelului. cu culori sau linii convenționale.pregătirea materialului . 13 . fazele de execuție ale modelelor de lemn sunt: . Studiul modelului .1. etc. . . a) desenul piesei finite . Toate acestea se figurează pe desenul piesei în toate vederile și secțiunile.

grunduri. Vopsirea este operația finală din modelărie. Modelele pentru oțel se vopsesc cu lac de culoarea albastră. precum și asupra unor părți componente ale modelului (modelele pentru fontă se vopsesc cu culoarea roșie). 2. pe cât posibil ca în fig. Stabilirea formei și dimensiunile rețelelor de turnare : Ansamblul canalelor verticale. cuie. Astfel : . șuruburi. Mărcile se vopsesc cu culoarea neagră. orizontale sau înclinate prin care cavitatea fomei se umple cu aliaj lichid poartă denumirea convențională de rețea de turnare. .Desenul complet cu aceste notații poartă denumirea de desen tehnologic. .materiale auxiliare – ulei.1.suprafața de separație cu o linie albastră . Modelele pentru aliaje neferoase se vopsesc cu culoarea galbenă. Pentru obținerea oricărei garnituri de model sunt necesare : . .miezurile cu culori care să le pună în evidență pe toate vederile și secțiunile piesei . suprafețele de separație cu culoarea verde. .materiale de bază . . vopsele.2.lemnul de esență moale.adausurile de prelucrare și cotele corespunzătoare se colorează cu linie roșie . Culoarea cu care se vopsesc modelele este un indiciu asupra aliajului din care se toarnă piesa. 14 .2. Se obișnuiește ca elementele viitorului model să fie figurate pe desenul tehnologic. Desenul de trasaj se realizează de modelier la scara 1 : 1 pe o planșetă de l mn. La acest desen toate cotele sunt măsurate cu metrul de contracție corespunzător aliajului din care se toarnă piesele.rețeaua de turnare se desenează la scară cu culoarea roșie .maselotele se desenează la scară și se colorează tot cu linie albastră . chituri.

umplerea rapidă. vârtejuri. Fig.3) în raport cu diametrul piciorului d0. 15 . fără formare de stropi. 2.2 s-au notat : 1 – pâlnia de turnare 2 – piciorul palniei 3 – colector zgură 4 – alimentatoare În cazul când debitul de turnare este > 4 kg/s poartă denumirea de cupă.2. 2. . Fig.reținerea zgurei și a altor incluziuni nemetalice care au ajuns în aliajul lichid. Rețeaua de turnare are următoarele părți componente : a) Pâlnia de turnare– are rolul să primească aliajul lichid și să-l conducă în piciorul pâlniei.2 Rețeaua de turnare Fig. În figura 2.3 Dimensiunile pâlniei de turnare când debitul este < 4 kg/s. iar când debitele de turnare sunt foarte mari atunci ea poartă denumirea de bazin. Pâlnia de turnare își îndeplinește bine funcțiile dacă este corect dimensionată (conf. dar liniștită a formei. etc.Rețeaua de turnare trebuie să îndeplinească următoarele funcții principale : .

trebuie astfel aleasă ca la trecerea prin această secțiune. bazin) și canalul colector de zgură.3. Forma cea mai convenabilă a secțiunii alimentatorului este trapezoidală sau dreptunghiulară. Secțiunea lor. 2. Metode de alimentare a pieselor turnate : a) turnare directă b) turnare în sifon c) turnare intermediară cu alimentare printr-un singur punct d) turnare cu alimentare în mai multe puncte e) turnare cu alimentare în fantă Fig. 2. c) Canalul colector de zgură – face legătura dintre piciorul pâlniei și alimentare.este canalul vertical care face legătura între pâlnie (cupă.b) Piciorul pâlniei . aliajul să se răceasca cât mai puțin. care este secțiunea cea mai îngustă a rețelei.4 Metode caracteristice de alimentare a pieselor turnate 16 . El trebuie să rețină zgură și alte incluziuni nemetalice din aliaj și să asigure pătrunderea liniștită a aliajului în canalul de alimentare. d) Canalele de alimentare – fac legătura între canalul colector de zgură și piesă.

Mg. Pentru aliaje care nu au tendința de spumare (fontă. Dimensionarea rețelei de turnare : Calculul rețelelor de turnare urmărește stabilirea secțiunii prin care forma se umple într-un timp optim.oțel) rețeaua de turnare se construiește convergentă adică valoarea secțiunilor a elementelor rețelei descresc de la piciorul pâlniei spre canalul de alimentare. dimensiunilor și a locului de amplasare a maselotelor : 17 . Stabilirea formei. Aa – sectiunea alimentator. numărului. Celelalte secțiuni ale elementelor rețelei de turnare se stabilesc în funcție de această secțiune minimă pe baza unor rapoarte constructive caracteristice ce diferă cu tipul aliajului și cu mărimea și importanța piesei turnate. Durata optimă de turnare se determină cu relații empirice de forma : t0 = 3 b M b – grosimea medie de perete M – masa piesei turnate Cunosc durata de turnare (t0) și viteza specifică de curgere Vsc (adoptată empiric sau calculată) se poate determina aria secțiunii canalului de alimentare.4.2. App >Acz>Aa Pentru proiectarea rețelei de turnare este necesar să se determine durata optimă de turnare. M Aa = t 0 Vsc 2.5. Al) rețeaua de turnare se contruiește divergentă. Acz – secțiunea colector zgură. Pentru aliajele care la turnare au tendința de spumare (aliaje pe baza de Cu. App >Acz>Aa App – secțiunea picior pâlnie.

6). Pentru dimensionarea maselotelor se folosesc mai multe metode experimentale sau teoretice 18 .5 Modul de acționare a maselotei asupra solidifcării piesei Prin urmare. determinând scăderea nivelului lichidului încă nesolidifat. părțile deja solidifcate își micșorează volumul. la partea superioară a piesei apare totdeauna o retasură concentrată. 2. deoarece în cursul solidificării. deci pierderi minime de căldură. 2. forma cea mai convenabilă este aceea care asigură raportul minim dintre suprafața și volum. ele pot fi închise sau deschise (fig. Forma maselotelor poate fi rotundă sau pătrată și trebuie să se solidifice în urma piesei. Maselotele amplasate deasupra piesei se numesc maselote directe. Fig. printr-o prelungire tehnologică a acesteia și are rolul de a localiza retasura concentrată în afara piesei și de a alimenta cu aliaj lichid părțile subțiri ale piesei aflate sub maselotă.La solidifcarea oricărei piesei turnate din aliaje cu coeficient mare de contracție volumică. maselota este un rezervor de aliaj lichid amplasat de obicei la partea superioară a piesei.

iar în al doilea caz nisipurile cuarțoase (naturale sau spălate) cărora li se adaugă lianți care de asemenea pot fi naturali sau sintetici.6. Numărul maselotelor se stabilește în funcție de configurația piesei. În primul caz se folosesc nisipurile în starea lor de zăcământ cu sau fără adausuri speciale.6 a) Amplasarea maselotei deschise b)Amplasarea maselotei închise 1 – rețea de turnare 2 – maselota 3 – piesa 1 – maselota 2 – piesa 3 – semiforma superioară 4 – semiforma inferioara În general volumul unei maselote nu trebuie 1/3 din volumul aliajului care intră în piesă. Amestecuri de formare : În turnătorie pentru execuția formelor și a miezurilor se folosesc amestecuri de formare naturale și sintetice. 19 .Fig. 2. 2.

0% amestec de miez pentru turnarea pieselor din fontă și oțel nisip nou 0.5% dextrină 0.Cum în natură se găsesc puține materiale care să corespundă condițiilor de proprietăți termofizice.4% amestec de model pentru forme uscate superficial și integral : a) piese din fontă 85% nisip nou 12% bentonită 3% rumeguș b) bronzuri+alamă 89% nisip nou 11% bentonită c) aliaj din aluminiu 91.5% pentru forme crude dextrina albă 1.8% bentonită 1. care să corespundă destinației – amestecuri de formare sau amestecuri de miez. de productivitate și de economicitate impuse de turnătorie. Ex. Amestecurile de formare pot fi unice.5% nisip nou 8% bentonită 0. de model și de umplere. apare ca necesară realizarea unor rețete de amestecuri de formare și de miez ieftine și de bună calitate. permeabilitate și refractaritate) fiind diferite și depind de aliajul care se toarnă și de mărimea pieselor turnate.6% ulei de in 1 – 2. Amestecurile unice se folsesc exclusiv la turnarea în forme crude. pentru piese mici și mijlocii turnate din fontă nisip nou 84.5 – 1. Caracteristicile principale ale amestecurilor (rezistența mecanică. Amestecurile de miez se folosesc întotdeauna uscate (sau întărite chimic).% bentonită 10% amestec unic pudra de cărbune 4.5% leșie sulfatică 20 . iar cele de model și de umplere la turnarea în forme crude sau uscate.

8 Modul de desfășurare a lucrării de laborator : După însușirea părții teoretice a lucrării se trece la partea practică urmărind etapele de lucru pentru o piesă dată : . 21 .prezentarea sculelor specifice pentru formarea manuală. Planul de operații pentru execuția formelor și miezurilor este următorul: 2. . . Confecționarea formelor și miezurilor: Procesul tehnologic de confecționare a formelor se poate realiza în două feluri: formare manuală.2. formare mecanizată – formele se realizează pe mașinile de format.studiul garniturii de model .7.alegerea rețelei de turnare.

.1 Considerații generale: Această metodă se aplică în cazul pieselor cu configurație simplă.se așează rama de formare inferioară și se pudrează modelul cu pudră de izolație. 3. . fig. 3.2 Utilajul și materialele folosite: Pentru desfășurarea lucrării sunt necesare: .se umple rama de formare cu amestec de umplere și se îndeasă cu partea ascuțită a unui bătător manual.amestec de formare. La metode de formare manuală în două rame a pieselor fără miez.3 Formarea manuală în două rame de formare a pieselor fără miez.LUCRARE DE LABORATOR Nr. . modelul are o suprafață plană care poate fi așezat pe planșetă în poziție stabilă pentru formare.rame de formare. Lângă pereții ramei amestecul de formare se îndeasă mai puternic pentru a se forma o mai bună aderare la ramă a amestecului de formare. atât pentru a asigura o mai bună 22 .se așează modelul pe o planșetă. pentru a preveni aderarea amestecului de formare de model. . cu model care nu necesită secționare.se acoperă modelul cu amestec de model și se îndeasă cu ajutorul degetelor pentru a acoperi cât mai bine profilul modelului. în funcție de mărimea piesei. Bătătorul nu trebuie să lovească modelul. .1a. Grosimea stratului realizat din amestec de model este de 20 – 30 mm. . 3.scule pentru formare.3 Desfășuararea lucrării: . Deasupra modelului îndesarea amestecului de face mai slab.modelul. cu model care nu necesită secționare 3.

Această răzuire se face pentru a obține o suprafață plană. se execută semiforma superioară. După îndesarea ultimului strat de amestec de umplere. În felul acesta s-a obținut semiforma inferioară. Vergeaua din oțel nu trebuie să atingă suprafața modelului. 3. se rabate semiforma cu 180 °C astfel încât să ajungă cu modelul la partea superioară. cât și pentru a preveni distrugerea premătura a modelului. întocmai ca la semiforma inferioară.- - - - permeabilitate a amestecului de formare. 3. denumite și canale de ventilație se dau până la maxim 10 mm față de suprafața modelului. se așează modelul pentru rețeaua de turnare și răsuflătoare și se îndeasă amestec de formare până la umplerea semiformei superioare. pentru a nu-l deteriora prin înțepare. se îndepărtează surplusul de amestec cu ajutorul unei rigle de lemn sau metal.1d.1e. 23 . se dau canale de aerisire. 3. 3. precum și pentru a nu creea un canal prin carea s-ar putea scurge aliajul lichid din cavitatea formei. fig. Canalele de aerisire. Această semiformă se deosebește de cea inferioră întrucât este prevazută cu rețeaua de turnare pentru introducerea materialului lichid în cavitatea formei. fig. Suprafața superioară a semiformei nu se netezește. numită răzuitor.1b. precul și la așezarea pe solul turnătoriei. Se răzuiește surplusul de amestec. deoarece aceasta ar conduce la scăderea permeabilități. care este necesară la așezarea ramei pe planșetă. Pentru obținerea semiformei superioare se pudrează planul de separație dintre cele două semiforme să nu adere la cel din semiforma interioară. fig.1c. se dau canale de aerisire în scopul evacuării gazelor care se formează în timpul turnării. se taie pâlnia de turnare și se extrag modelele pentru rețeaua de turnare și răsuflătoare. cu răsuflătoare și cu maselote dacă este cazul. fig.

. 3. ca suprafața care a fost la model. . după care se extrage modelul pe o direcție perpendiculară pe suprafața de separație. Forma asamblată pentru turnare este prezentată în fig.Se pudrează sau se vopsește cavitatea suprafeței. Descrierea va fi însoțită de schițe. cârlig ce se bate în toate direcțiile cu un ciocan..se extrage modelul din semiforma inferioară. .Se demulează semiforma cu ajutorul unui cârlig înfipt în model.Se asamblează forma pentru turnare și se consolideaază cu greutăți. 24 . . apoi se taie canalul de alimentare. se umezesc marginile modelului cu ajutorul unei pensule. cu operațiile tehnologice de formare pentru executarea formelor respective. pentru a mări plasticitatea amestecului de formare în această zonă. . 3. astfel ca presiunea aliajului lichid să nu poată ridica semiforma superioară.4 Conținutul referatului: Referatul trebuie să conțină descrierea amănunțită a lucrării.Se repară eventualele defecte ale suprafeței de separație cu amestec de model. pentru a se desprinde amestecul de formare de pe model. să ajungă sus.1f. În acest scop.se ridică semiforma superioară și se rabate astfel.

3.1 25 .Fig.

4. . iar cavitățile interioare ale piesei se realizează cu ajutorul pieselor.se curăță modelul de praf și de resturile de amestec care s-au lipit de el. 70 mm grosime și se îndeasă cu partea ascuțită a bătătorului astfel încât acesta să nu lovească suprafața modelului.scule pentru formare.1 Considerații teoretice: La această metodă de formare.se controlează jocul de la cepurile modelului și ușurința desfacerii celor două jumătăți. 30 mm și se îndeasă cu mâna astfel încât să intre în colțurile sau eventual adânciturile modelelui. . . 4.modelul. . . . .se cerne cu ajutorul sitei un strat de amestec de model cu grosimea de cca. .se așează jumătatea de model pe planșetă. . fig. 4.LUCRARE DE LABORATOR Nr. Se 26 .rame de formare.2 Utilajul și materialele folosite: .miezul sau miezurile în stare uscată. cu model secționat (cu plan de separație) 4.se introduce apoi amestec de umplere în straturi de cca.amestec de formare.2 Desfășurarea lucrării: Operația de formare constă în succesiunea urmatoarelor etape tehnologice: .1 d.se așează rama de formare inferioară cu urechile de ghidare spre planșetă și se pudrează modelul cu pudră de izolație. cavitatea formei se află în cele două semiforme. modelul folosit la formare este secționat după planul de separație.4 Formarea manuală în două rame de formare a pieselor cu miez.

se așează modelele pentru rețeaua de turnare (modelul pentru răsuflătoare și pentru piciorul de turnare) fig. 4. se montează rama de formare superioară. se execută canalele de aerisire. se netezește apoi suprafața de separație cu ajutorul troilei. se controlează îndesarea amestecului în suprafața de separație. după terminarea îndesării amestecului de formare se taie cu ajutorul lanțetei pâlnia de turnare.1 – 30 mm și se îndeasă cu partea plată a bătătorului. fig. se acoperă cu pudra de izolație atât suprafața de separație cât și suprafața modelului. după îndesarea ultimului strat de amestec de umplere se îndepărtează surplusul cu ajutorul unui răzuitor. fig. În zonele unde îndesarea nu este suficientă. iar la întoarcerea semiformei amestecul poate să cadă din ramă de formare. Canalele de aerisire se dau până la maxim 10 mm față de suprafața modelului. se adaugă amestec de model și se îndeasă din nou. Suprafața superioară a semiformei inferioare nu se netezește deoarece aceasta ar conduce la scăderea permeabilității. se întoarce apoi semiforma cu suprafața de separație în sus.- - - îndeasă în acest mod amestecul de formare în tot interiorul ramei de formare. vergeaua din oțel nu trebuie să atingă modelul deoarece îl deteriorează. operațiile de îndesare a amestecului de formare sunt identice cu cele de la semiforma inferioară. 4. Ultimul strat de formare depăsește partea superioară a ramei de formare cu 4. Indesarea diferitelor straturi de amestec de formare pe toată înălțimea ramei nu se face cu partea plată a bătătorului deoarece straturile nu vor mai avea legătura necesară între ele. se curăță prin suflare întrega suprafață de separație și se montează cea dea doua jumătate de model.1 c. se dau canalele de aerisire în scopul evacuării gazelor la turnare. centrându-se cu ajutorul tijelor de centrare.1 b.1 c. 27 . se îndepărtează pudra de izolație cu lanțeta. cu ajutorul unei vergele din oțel cu diametrul corespunzător. 4.

se finisează forma.se ridică semiforma superioară și se asează cu suprafața de separație în sus. iar muchiile se rotunjesc.se asamblează și semiforma superioară peste cea inferioară centrându-se cu ajutorul tijelor de centrare. este indicat ca amestecul din jurul modelului să fie umezit cât mai puțin posibil. fig.se consolidează forma prin așezare de greutăți.se pudrează sau vopsește cavitatea formei.1 g. 28 .se usucă semiformele.în locurile ascuțite sau subțiri. .1 h. . Se controlează uniformitatea îndesării amestecului. 4. iar după uscare semiforma caldă se vopsește din nou. Deoarece la turnare amestecul prea ud degajă o cantitate prea mare de vapori de apă.se umezeste cu ajutorul unei pensule suprafața amestecului de formare din imediata apropiere a modelului. fig. . 4. dacă este nevoie. .1 d. 4. bătându-se ușor cu ajutorul unui ciocan.. precum și scăderea rezistenței mecanice a amestecului de formare cu procent prea mare de apă. crescând pericolul formării suflurilor în piesă turnată. . Scoaterea modelelor se face pe o direcție perpendiculară pe suprafața de separație. fig. 4. . . unde se presupune că aliajul lichid ar putea distruge forma. se introduc în amestec cuie de turntorie. cu bride sau cu șuruburi de strângere.1 e.se demulează modelele pentru piciorul de turnare și pentru răsuflătoare. în suprafața de separație poate provoca bavuri mari sau scurgerea aliajului din forma în timpul turnării. defectele reparându-se cu amesctec de model.cu puțin timp înainte de turnare se montează miezul în semiforma inferioară așezată pe locul de turnare. .se scoate modelul cu ajutorul cârligelor pentru demulare. fig. . Dacă semiforma nu este îndesată corespunzător se dezbate. întrucât netezirea ei. .

4.3 Conținutul referatului: Referatul trebuie să conțină descrierea amănunțită a operațiilor tehnologice de formare, la executarea formei respective cu modelul dat. Descrierea va fi însotită de schițe.

Fig. 4.1

29

LUCRARE DE LABORATOR Nr.5 Elaborarea și turnarea oțelurilor

5.1 Introducere Aproape întreaga cantitate de oțel destinat turnării în piese se elaborează în prezent în cuptoare electrice cu arc și numai o mică parte în cuptoare Martin sau cuptoare cu inducție. Avantajele cuptoarelor electrice cu arc sunt multiple: - sunt agregate simple și flexibile, de capacitate mică și funcționare discontinuu și din acest motiv sunt foarte des folosite la turnătoriile de piese mici și mijlocii. - asigură obținerea unor calități superioare de oțeluri, în comparație cu cuptorul Martin, datorită condițiilor de lucru (atmosferă slab oxidantă sau reducătoare, ceea ce permite elaborarea unui oțel cu conținut scăzut de incluziuni, alierea în limite largi, etc.). - permite folisirea dezoxidării prin difuziune, proces care poate asigură cele mai înalte calități de oțel. - are o durată scăzută de elaborare (2.5 – 3 h la cuptorul acid și 3 – 4 h la cuptorul bazic). Dezavantajul acestor cuptoare constă în necesitatea folosirii unor încărcături mai curate și cu dimensiuni mai mici, datorită spatiului de lucru mai redus. Cuptoarele electrice cu arc sunt preferabile atât pentru oțelurile nealiate cât mai ales pentru cele aliate, când se folosește în încărcătură fier vechi aliat. Oțelurile pot fi elaborate în cuptoare electrice cu zidărie refractară acidă și bazică. La alegerea căptușelii (zidăriei) refractare a acestor cuptoare trebuia să se țină cont de avantajele sau dezavantajele procedeelor corespunzătoare (bazice și acide). Avantajele procedeului acid sunt următoarele : - preț de cost de cca. 2.5 ori mai scăzut al materialelor refractare pentru o tonă de oțel lichid. - consum specific de energie electrică mai mic ;
30

- zgura cu permeabilitatea mai mică la hidrogen și azot ; - vâscozitate mai mare a zgurilor care face posibilă separarea ușoară a acestora de oțel ; Avantajele procedeului bazic sunt următoarele : - reglarea mai ușoară a compoziției oțelului ; posibilitatea îndepărtării de S și P ; - consum mai mic de feroaliaje ; - economie mare de feroaliaje la elaborarea oțelurilor aliate.

5.2 Topirea și supraâncălzirea oțelului : Din punct de vedere fizic, elaborarea oțelului în cuptoarele elecrice cu arc poate fi împărțită în două etape : a) topirea oțelului ; b) suprancălzirea oțelului în stare lichidă ; În perioada de topire au loc în principal următoarele procese metalurgice : - absorția gazelor din atmosferă; - oxidarea elementelor; - formarea zgurii; iar în perioada de suprancălzire: - oxidarea carbonului (fierberea); - dezoxidarea; - dezumflarea; - alierea; - absorția gazelor; În afara de aceasta, la oțelurile aliate, suprancălzirea urmărește dizolvarea și eliminarea oxizilor și nitruilor. Cu cât gradul de aliere este mai mare cu atât gradul de suprancălzire trebuie să fie mai mare. Perioada de topire a încărcăturii reprezintă de obicei 30 – 65% din suta întregii șarje și consumă 60 – 70% din totalul de energie electrică și termică. Cu cât durata de topire este mai scurtă, cu atât ciclul întreg de elaborare a oțelului este mai mic. Reducerea duratei de elaborare a oțelului, cu condiția menținerii calității lui înseamnă mărirea productivității cuptorului,
31

nisip etc. în funcție de procesul de decarburare. La elaborarea oțelului în cuptoare electrice se utilizează încărcături constituite în ea mai mare proporție de (90%) din fier vechi și deșeuri de oțel. La elaborarea oțelului în cuptoare electrice acide se utilizează o încărcătură metalică cu un conținut mic de sulf și de fosfor. oxizi. a 0.6 – 1% bauxită și max.3% pe cel final. c) regimul electric și termic prin elaborare. Durata de topire se mărește pe măsură ce crește gradul de impurificare a încărcăturii metalice (cantitate de rugină.) și fontă de prima fuziune. Încărcătura folosită este din fier vechi (maselote. Asupra duratei de topire și suprancălzire influențează mai mult factorii : a) compoziția și proprietățile încărcăturii . În cazul oțelurilor de turnătorie gradul de suprancălzire variază între 100 – 150 °C temperatura lichidului.reducerea consumului de energie. Zgura se obține prin introducere în încărcături a 4 – 10% var. Fierul vechi și deșeurile proprii pot obține elemente de aliere în proporție mai mică sau mai mare în funcție de proveniența lor. rebuturi etc.1% mai mare decât cel final. a) În majoritatea cazurilor la elaboararea oțelurilor în cuptoare electrice cu arc se utilizează o încărcătură solidă. 3% minereu de fier. Durata de topire este influențată într-o mare masură de raportul dintre greutatea încărcăturii și capacitatea nominală a 32 . Conținutul de carbon după topirea încărcăturii în cuptoare bazice ce depășește cu 0. rețele.). Proporția maximă de fontă din încărcătură este de 30%. b) parametrii constructivi ai metalelor .2 – 0. micșorarea consumului de materiale refractare și scăderea conținutului de gaze. Conținutul de carbon în încărcătură se recomandă să fie numai cu 0. Compoziția chimică influențează direct temperatura de început și de sfârșit de topire.

Cu cât terminarea este mai mare arcul devine mai lung și mai subțire (mai concentrat) și invers. Durata de topire este influențată și de ordinea de încărcare. din acest motiv materialele cu conductibilitatea termică scăzută și materialele greu fuzibile nu se încarcă deasupra și nu trebuie să fie format un strat continuu.suprafața specifică și înălțimea bolții . dintre cei mai importanți sunt următorii : . zgură) este cu atât mai mare cu cât tensiunea arcului este mai ridicată. Cu cât valoarea lui crește cu atât durata de topire a încărcăturii crește. precum și natura și intensitatea proceselor metalurgice care se desfășoară în aceste perioade. mijlociu și ușor. sunt puternic influențate de parametrii constructivi ai cuptoarelor. În perioada de topire zidăria și încărcătura sunt relativ mici și de aceea regimul termic trebuie să fie maxim. În cazul cuptorului electric arcul se formează prin ionizarea gazelor din spațiul dintre electrod și încărcătură ca urmare a emisiei de electroni de către catod. c) Sursa principală de căldură la elaborarea oțelurilor în cuptoare electrice provine direct de la arcul electric.cuptorului. . În această perioadă nu există riscul de distrugere a bolții deoarece încărcătura rece absoarbe intens căldura produsă. Viteza de emisie a electronilor de la catod electrod către anod (încărcătură. Căldura transmisă de pereți și bolta cuptorului. baie. cu cât tensiunea este mai mică cu atât lungimea arcului este mai mică el devenind mai gros.înălțimea băii . Durata de topire este influențată de compactitatea încărcăturii. în funcție de perioada elaborării. b) Durata perioadei de topire și suprancălzire. Cantitatea de căldură transmisă încărcăturii și băii de oțel variază în cursul elaborării. precum și cea provenită din reacții exoterme este mult mai mică. 33 . Capacitatea încărcăturii este exprimată prin greutatea volumică și poate fi reglată prin alegerea proportiei de fier vechi greu.

După formarea stratului de zgură. Etapa III – electrozii ajung la baia lichidă și încep să se ridice treptat. iar topirea se realizează între electrozi. Conținutul de H și N crește până la sfârșitul topirii cu atât mai mult cu cât perioada este mai mare. radiind căldură spre boltă și spre pereți. ca urmare a influenței reducătoare a electrozilor de grafit și a presiunii pozitive. tensiunea mare. în funcție de condțiile de lucru. Etapa IV – are o scurtă durată și se caracterizează prin faptul că aproape întreaga încărcătură este toridă și prin aceea că arcul devine complet descoperit. Se lucrează cu tensiune maximă. În perioada de afinare regimul termic trebuie astfel reglat încât să asigure o temperatură a băii ridicată pentru a realiza o fierbere intensă. Ele provin din încărcătura metalică. deci arcul poate fi lung și subtire.Spre sfârșitul perioadei. poate fi slab oxidată sau reducătoare. mai ales spre sfârșitul perioadei de topire. La cuptoarele electrice cu arc atmosfera de lucru. aceștia sunt coborâți și arcul electric devine treptat acoperit și fără întreruperi. din adausuri. Etapa II – pe măsura formării craterelor de sub electrozi. Principalele gaze dizolvate în oțel sunt azotul și hidrogenul. Practic procesul de topire a încărcăturii în cuptorul electric constă din patru etape astfel : Etapa I – arcul este complet descoperit și se gășește deasupra încărcăturii. precum și din atmosfera cuptorului. arcul este complet acoperit. Conductibilitatea zgurii este de 50 de ori mai mică decât a oțelului de aceea rezultă necesitatea amestecării periodice a zgurii. Eletrozii activează în încărcătură. transmiterea căldurii are loc prin intermediul acesteia. 34 . se micșorează încărcătura termică până la 80 – 85% din cea maximă. Pentru a reduce radiația se scurtează arcul. scăzând tensiunea la 70 – 80% și chiar 60% din maximă.

3%. Pornind de la o greutate a încărcăturii de lot. Calculul încărcăturii din punct de vedere al carbonului. încărcătura va fi alcătuită.45/100x100=9 kg carbon Prin deșeurile de oțel – crom. pentru a avea la topire un conținut de 0.25/100x100=5 kg carbon Prin încărcare de sine (20%) se vor introduce 10 000x20x0. 30 – 40% bucăți mijlocii. durata de fierbere minimă este de 30 de min la oțelurile carbon și de 50 de min. trebuie să conțină 0.3 Calculul și alegerea încărcăturii: La calcularea încărcăturii pentru topiturile cu oxidare completă trebuie să se aibă în vedere următoarele considerente: conținutul de carbon în încărcătură trebuie să fie în cantitate suficientă. nu trebuie să depășeasca 0.06%. după topirea încărcăturii.55% C este necesară următoarea cantitate de carbon: 10 000x0. la oțelurile slab și mediu aliate.În perioada de fierbere intensă au loc micșorarea consumului de H și N. din punct de vedere al gabaritului din : 20 – 30% bucăți mărunte. 40% bucăți mari. metalul. 5. continutul de fosfor din incarcatura nu trebuie se dapaseasca 0.6 – 0. conținutul de siliciu la topirea încărcăturii. nichel (50% din greutatea încărcăturii) se vor introduce 35 .55/100=55 kg Prin bucățile mărunte din încărcătură (cca 20%) se vor introduce: 10 000x0. știind că în timpul defosforării se pierde o bună parte din crom prin oxidare.8% Mn. deoarece întârzie fierberea . conținutul în crom al încărcăturii va fi deasemenea mai mic. la elaborarea oțelurilor cu un conținut mic și mediu în carbon. pentru a permite oxidarea fosforului și îndepărtarea unei cantități maxime de gaze în baia metalică printr-o fierbere intensă și îndelungată a băii. Cu cât viteza de decarburare este mai mare în perioada de afinare (fierbere) cu atât se realizează o eliminare mai mare a acestor gaze.

.deșeurile de oțel crom nichel 5 000x0.6/100= 12 kg mangan ..5 kg mangan folisind un feromangan cu 70% Mn.15/100x100=7.2x100/10 000=0.45/100=9 kg mangan .0/100=20 kg mangan Cantitatea totală de mangan în încărcătură: 9+12+25+20=66 kg Admițând că în timpul topirii se arde 30% din manganul încărcat. a băii.8% Mn va trebui sa mai adăugăm (pentru limita superioară de 0.0 t ………… total încărcătură Să se calculeze cantitatea de mangan ce se introduce cu aceasta încărcătură : . fontă și feromangan Total 10. deșeuri proprii 1.. conținutul carbonului în perioada de oxidare 36 .șinele 2 000x0.fontă 1 000x2. în baie.bucăți mărunte de oțel carbon se vor introduce : 2 000x0.5 kg Rest de adăugat : 55-21.55% C trebuie să se încarce : 2.46% deoarece ne-am propus să obținem în baie.5 kg carbon Total carbon adus de încărcătură : 5+9+7.34/100x0. șine (șarje) 5. conținutul de mangan va fi : 46.5 kg cabon Având fonta cu un conținut de 3.0t ………….6=930 kg fontă Deci pentru a avea la topire 0.70=40.5/100=25 kg mangan .2 kg ceea ce înseamnă că. în final încărcătura va aduce : 66x70/100=46. bucăți mărunțele oțel 2.. În felul acesta.34% Mn).0t ………….0t ………….5x100/3.6% C va trebui să se adauge la încărcătură: 33.10 000x 50x0. după topirea încărcăturii 0.5=33.0t …………. compoziția calculată permite o fierbere intensă.5=21.6 – 0. 10 000x0.

șinele introduc : 10 000x0. 0. După fiecare oră carbonul va fi redus la cca.4 kg nichel . să se ia o serie de măsuri suplimentare. ca atât la formare cât si la turnare.bucățile mărunte de oțel carbon introduc : 10 000x0.97=144 kg Ni. Contracția la solidificare este și cea mai mare la oțel ceea ce conduce la formarea retasurilor în zona nodurilor termice.55 – 0. Fluiditatea oțelului find mai mică ca a fontei.4+1=148.02%.5x2.4x0. ramificate.1%. 37 . Contracția liniară a oțelului este de două ori mai mare decât a fontei cenușii. etajate. Rețeaua de turnare trebuie să fie astfel asezată în cât forma să se umple liniștit.4 kg. De aceea materialele din care se execută formele trebuie să fie refractare.2x0.75% Ni adică : 10 000x2. Cantitatea de nichel din încărcătură se determină foarte greu în felul următor : .45%. îngreunează umplerea formelor pentru piese cu pereți subțiri.deșeurile din oțel crom – nichel introduc : 10 000x0.urmând să fie micșorat cu 0. Fosforul va fi eliminat cu zgura ce se trage peste prag. Temperatura de topire a oțelului carbon (1720 – 1820) este mult superioară față de temperatura de topire a fontei (1470).0/100=145 kg nichel . ajungând la 0. În final încărcătură trebuie să conțină 2.75/100=275 kg Deci mai trebuie să se adauge : 275 – 144 =131 kg Ni 5. Din care se scade 3% pierderea de nichel în timpul topirii : 148.2x0. permeabile și suficient de rezistente. ceea ce duce la apariția tensiunilor de turnare și la formarea crăpăturilor.4 Turnarea oțelului : Obținerea unei piese turnate din oțel se realizează mai greu ca în cazul piesei turnate din fontă datorită proprietăților de turnare inferioare a oțelului.12/100=2. Rețelele de umplere de turnare mai folosite sunt cele în sifon. și laterale.05/100=1 kg nichel Cantitatea totală de nichel din încărcătură metalică este următoarea : 145+2.1=0. De aceea este necesar.

5 Modul de desfășurare al lucrării : 1. 38 . Prezentarea cuptorului electric cu arc din punct de vedere al construcției și al funcționării. 2.5. Calculul de încărcătură pentru o cantitate dată.

5 – 4.(Fa) conțin proporții mai mici de elemente însoțitoare și au carbonul legat sub formă de cementită. cuptoare electrice sau convertizoare. .5% S=0. • 39 . Mn < 5%).5% C și se clasifică în: .15% P=0.5 – 3.Fonte albe .pentru obținerea oțelului în cuptoare Siemens – Martin.15 – 1. Mn > 5%. Fontele brute aliate sunt folosite în două scopuri principale: .1 Clasificarea fontelor: • Fontele brute: Fontele de primă fuziune sunt fonte care se obțin în furnal prin reducerea minereurilor de fier cu ajutorul cocsului.LUCRARE DE LABORATOR Nr.fonte brute nealiate (în care suma elementelor de aliere permanent însoțitoare Si. sunt dure (400 – 600 HB).pentru retopire și turnare în piese (fonte brute de turnătorie). Conțin C=2. . Fontele pentru turnare în piese: Fontele turnate în piese sunt aliaje industriale care se obțin prin retopirea fontelor brute în cubilouri sau cuptoare rotative.fonte brute nealiate (Si.3% precum și proporții relativ mari de elemente însoțitoare. P=0.3 – 1.06%.2%).5% În funcție de conținutul de elemente însoțitoare și de condițiile de solidificare fontele turnate în piese sunt clasificate astfel: a) După cantitatea de grafit: . 3.6 Elaborarea și turnarea aliajelor feroase Elaboarea și turnarea fontelor: 6. Si=0.5% Mn=0. Fontele brute au cca.14 – 4. mai conține S=0. fragile. de aceea în spărtură au culoarea albă.

. b) După forma grafitului: După forma grafitului fontele cenușii și pestrițe pot fi împărțite în: . • Fonte aliate: a. o altă parte sub formă liberă de grafit și o parte neânsemnată dizolvată în ferită. . Ca cât valoarea raportului este mai mică. Datorită acestor proprietăți fontele albe se găsesc în stare brut turnată.Fonte pestrițe – (Fp) la care o parte din carbon se găsește sub formă de cementită liberă.fonte cu grafit nodular Fgn.11 – 4.67%. Aceste forme tipice de grafit se deosebesc prin compactitatea lor. . Ni.nedeformabile. Structura masei metalice de bază dă denumirea fontei cenușii: .feritică (Fcf).perlitică (Fcp). . iar cele ocupate de ledeburită sunt albe.Fontele cenușii – (Fc) la care carbonul se găsește sub formă liberă (de grafit).ferito – perlitică (Fcp – p).3 – 6. Mo.fonte cu grafit vermicular Fgv. .3%.fonte cenușii slab aliate .fonte cu grafit lamelar Fgl.fonte eutectice C= 4. legat (cementită) și în soluție.3%.fonte cu grafit în cuiburi.fonte hipoeutectoide C= 2. adică prin raportul dintre lungimea (l) și grosimea (d) a separărilor de grafit. neprelucrabile prin așchiere. Fonte slab aliate: Ex. c) După conținutul de carbon: Pot fi conform diagramei fier . 40 .fonte hipereutectice C=4. – fonte albe slab aliate cu Cr. Culoarea pestriță se datorește faptului că în ruptură zonele ocupate de grafit sunt cenușii. . Microstructura unei fonte cenușii este formată dintr-o masă metalică de bază în care sunt prinse lamelele. cu atât compactitatea grafitului este mai mare. . .fonte refractere.carbon: . . . cuiburile sau nodurile de grafit.

celule eutectice și separări de eutectic fosforos. A→F+Gs cu formarea feritei (F) și a grafitului eutectoid (Gs). Constituentul principal al structurii secundare a fontelor cenușii este grafitul. precum și prin formă și modul de repartizare a constituienților primari.Fontă cenușie austenitică înalt aliată cu 14% Ni și 7% Cr. influențează proprietățile fontelor prin proporție și gradul de dispersie a perlitei. 6. cu formarea perlitei (P). adică în condițiile participării fazei lichide. Structura primară: care se formează în timpul solidificării fontelor.fontă înalt aliată feritică cu 14 – 17% și rezistență la coroziunea cu acizi. în intervalul eutectoid de temperatură. A→P+F+Gs cu formarea perlitei (P). Fontele cenușii eutectice cu structură construită aproape în întregime din celule eutectice. a feritei (F) și a grafitului eutectoid (Gs). Structura secundară care se formează în special la răcirea fontelor tturnate în forme.b. . Fontele cenușii hipereutectice au structură primară formată din separări primare de grafit. La răcirea în forme. Fonte înalt aliate: Ex. din austenită (A) suprasaturația carbonului iese din soluție și se depune pe suprafața separărilor de grafit. . infuiențează caracteristicile fizico – mecanice ale fontelor prin raportul dintre cantitatea de dentrite de austenită și cantitatea de eutectic. 41 .2 Particularitățile formării structurii la fonte: La fontele nealiate și slab aliate se poate vorbi de structura primară și secundară. Austenita se poate descompune la transformarea eutectoidă astfel: A→P.

S). . b) Viteza de răcire influențează structura și proprietățile fontelor în măsură mult mai mare decât la celelalte aliaje. . c) Prin tratamente în stare lichidă se înțelege acele tratamente care pot provoca transformări importante în natura fazei lichide și mai ales în capacitatea de germinare. b) viteza de răcire a fontei după turnarea în formă. .Condițiile de elaborare și turnare influențează structura primară și secundară prin intermediul următorilor factori: a) Compoziția chimică a fontei după evacuarea din cuptor. a) Prin poziția chimică se înțelege: . Această influență a vitezei de răcire se explică și prin faptul că procesul de difuziune care stă la bază cristalizării primare și secundare nu au posibilitatea să se desfășoare într-o perioadă dată de timp.conținutul elementelor de bază ale fontelor (C. cristalizarea are loc la subrăciri tot mai mari.conținutul de gaze și incluziuni. c) tratamentul formei în stare lichidă după evacuarea din cuptor. Mn. P. Aceste tratamente pot fi: 42 .conținutul elementelor însoțitoare denumite și impurități.elemente de aliere. Toate aceste elemente exercită o influență deosebit de mare asupra fontelor. iar fontele devin tot mai suprasaturate în carbon. Măsurarea vitezei de răcire determină micșorarea temperaturii de transformare eutectică și eutectoidă precum și deplasarea punctelor critice Cc și Cs din diagrama Fe – C. fără schimbări sensibile ale compoziției chimice ale fontelor. d) tratamentul fontei în stare solidă după scoaterea pieselor din formă (tratamentul termic). Si.

adausuri. - 6. supraâncălzirea și prelucrarea acestuia în stare lichidă. cuvă). în procente.cubiloul (agregat tiv. gradul de puritate și temperatura prescrisă.fizico–chimice din care fac parte supraâncălzirea și menținerea fontelor în stare lichidă după topire precum și modificarea. rețele de turnare. PR – pierderi nerecuperabile = 3 – 4% din totalul încărcăturii. Pa – pierderi prin ardere =5 –6 %. PN – pierderi nerecuperabile sunt pierderile care apar la jgheabul cubiloului până la turnarea în formă 2% din încărcătură.. Agregatele folosite pentru elaborarea fontelor folosite la scară industrială sunt: .fizico – mecanice din care fac parte tratamentele de vidare. 6. rezultă o anumită cantitate de piese exprimată prin indice de scoatere Is.cuptoare electrice cu arc și cuptoare cu flacără. . d)Tratamentele termice se aplică pieselor turnate cu scopul îmbunătățirii proprietăților mecanice. R – rebuturi 3% în funcție de tipul piesei. Prelucrarea topiturillor se realizează fie în agregate de topire.4 Bilanțul de materiale pentru încărcătura metalică a cubiloului: Dacă se consideră că încărcătura metalică Im=100%. tratementul cu ultrasunete.3 Elaborarea fontelor: Prin elaborarea fontelor se înțelege totalitatea operațiilor de obținere în diferite agregate a aliajelor lichide cu compoziția. tehnologie de turnare. etc.cuptoare electrice cu inducție (agregate cu creuzet). prin topirea încărcăturii solide. fie în agregate auxiliare. . . prin relația: Is=Im-(NR+R+PN+PR+Pa) î%ș NR – maselote. 43 .

și reintroduse în circuitul fabricației.Deșeuri și metale vechi feroase – în funcție de compoziția chimică.fontele de primă fuziune elaborate în furnal. etc.5 Încărcătura cubiloului: Încărcătura cubiloului este alcătuită din porții. Buna funcționare a cubiloului este influențată în mare masură de calitatea. fizice și de combustie. rețele de alimentare. aceste valori fiind cuprinse între 45% pentru piese mici și 75% pentru piese foarte mari. O porție de încărcătură este formată din: a) materiale metalice. 6.Deșeuri proprii – provenite din rebutiri. b) Calitatea cocsului de turnătorie este caracterizată prin mai multe proprietăți chimice. Greutatea unei porții este în funcție de diametrul interior al cubiloului. a) Materialele metalice din încărcătură sunt: . FeCr. caracteristicile fizice și dimensiunile deșeurilor de fier vechi.feroaliajele (FeSi. rezultă că scoaterea de piese bune turnate din 1 sută procente poate avea diferite valori pentru diverse feluri de producție de piese. . maselote.Față de variațiile ce intervin în stabilirea valorilor pentru termenii cuprinși în paranteză. etc. c) fondant. acestea pot fi deșeuri de fier vechi și deșeuri de fontă. . FeMn. 44 . b) cocs. În general se poate spune că Is cu o valoare mai mică pentru piese la turnare foarte mici și mai mare pentru piesele mari. Feromanganul (FeMn) – se folosește uneori pentru eliminarea parțială a sulfului provenit din cocs și din materialele din încărcătură. Ferosiliciul (FeSi) – la fontele elaborate în cubilou se folosește ca dezoxidant. .).

Cantitatea și calitatea zgurii de cubilou variază în funcție de componenții încărcăturii metalice. Cantitatea de fier vechi din încărcătură se calculează cu relația: 〈 C〉100 − 100Cf F= C − Cf 〈 C〉 – carbonul din încărcătură metalică Cf – conținutul de carbon al fontei din încărcătura metalică Iar de carbon cu relația C −K C= % B C – conținutul inițial de carbon din fierul vechi C . 45 .Una din condițiile păstrrii calității cocsului este și aceea că trebuie menținută dimensiunea bucăților de cocs.6 Calculul încărcăturii cubiloului: Calculul analitic indicat în manualele de specialitate se bazează pe determinarea a două elemente (Si și Mn). pe lângă produsul principal obținut – fontă. de tipul căptușelilor refractare. Dintre fondanți cel mai utilizat la elaborarea fontelor în cubilouri este calcarul.7 – coeficient de carburare.7-2. de natura și de calitatea fondanților utilizate.6 – coeficient de ardere. La calculul siliciului se ține seama de arderea acestuia în cursul elaborării. se formează și o cantitate de zgură. B=0. de cantitatea și de calitatea combustibilului.4-0. 6.carbon din fonta lichidă unde: K=1. ale cărei compoziție și proprietăți influențează direct calitatea fontei elaborate. c) Fondanți: La topirea în cubilou cu căptușeală acidă sau bazică. Dimensiunile cocsului influențează direct proporțional înălțimea zonei de oxidare și compoziția gazelor de ardere.

7 Calculul sorturilor de fontă din încărcătură (x. SiD.MnF – manganul din deșeurile proprii respectiv fierul vechi.Cantitatea de deșeuri proprii (necirculante) se calculează cu relația: D=MR+R+PR [%] MR=Im-(Is+R+PN+Pa) [%] Is – se stabilește orientativ 6. C ale căror ordonate și abscise sunt conținutul de siliciu și mangan pentru cele trei sorturi de fontă și punctul O (Simed și Mnmed). MnD. z) Pentru calcularea sorturilor de fonta din încărcătură se stabilește compoziția chimică a acestora și pe baza cantităților de fier vechi și deșeurii proprii determinate se formează sistem de ecuații: B1x+B2y+B3z=<Si>⋅100-(F⋅B4+D⋅B5) C1x+C2y+C3z=<Mn>⋅100-(F⋅C4+D⋅C5) x+y+z= 100-(F+D) Pentru a ușura calculul se recomandă determinarea pe cale grafică a triunghiului compozițiilor pentru a afla dacă cele trei sorturi de fontă alese inițial pot asigura obținerea fontei dorite.sunt Si și Mn din încărcătura metalică.  %D ⋅ %Si D %F ⋅ Si F  Si −  +  100 100   Si med = x+y+z 100 % D ⋅ % Mn D %F ⋅ Mn F   Mn −  +  100 100   Mn med = x+y+z 100 <Si>. SiF – siliciul din deșeurile proprii respectiv fierul vechi. Ca urmare trebuie calculat conținutul mediu de siliciu și mangan. B. Pe o hârtie milimetrică se trasează axele de coordonate și se reprezintă punctele A. y. 46 . <Mn> .

2.6. 47 .8 Modul de desfășurare al lucrării de laborator: 1. 3. Observații privind elaborarea și turnarea fontei. Calculul analitic al încărcăturii prin metoda grafică. Prezentarea cubiloului.

Aliajele de aluminiu se pot împărți în funcție de elementul principal de aliere în mai multe grupe: Al – Si (Al – Si – Cu. Al – Cu – Ni – Mg. utilizate la turnătorii datorită caracteristicilor de turnare. Al – Si – Mg – Mn. Al – Si – Cu – Mn. etc.7g/cm3 b) aliaje pe bază de magneziu : Mg: 1.LUCRARE DE LABORATOR Nr.3% Si 20 °C ………. Aluminiul are proprietăți mecanice mici.005% Si Siluminurile se caracterizează prin proprietăți de turnare foarte bune și caracteristici mecanice satisfăcătoare.90 g/cm3 a) Aluminiu se utilizează la turnătorii numai sub formă de aliaje. contracție mare la solidificare și fluiditate scăzută. Conform diagramei de echilibru Al – Si între aceste elemente se formează un eutectic cu temperatură de topire între 577 °C cu un conținut de 11. Al – Cu – Si. Al – Cu – Ti) Al – Zn (Al – Zn – Mg) Diverse (Al – Fe. rezistență la coroziune.7 Elaborarea și turnarea aliajelor neferoase Aliaje neferoase ușoare 7.7% Si și o soluție solidă α. Al – Si – Zn.8% Si 200 °C ……… 0. 0. Al – Si – Cu – Mg. prelucrabilități și sudabilități.65% Si 300 °C ……… 0.1% Si 500 °C ……… 0. 48 .) Al – Mg (Al – Mg – Zn) Al – Cu (Al – Cu – Mg.05% Si 400 °C ……… 0.1 Clasificare: Aliajele neferoase ușoare pot fi împărțite în două grupe după natura elementului de bază: a) aliaje de bază pe aluminiu: Al: 2. Conținutul de siliciu în soluția solidă α la diferite temperaturi are următoarele valori: 577 °C ……… 1. Al – Cu – Mg – Si – Fe – Ni – Cr – Ti) Aliajele Fe – Si cunoscute sub denumirea de siluminuri sunt cele mai importante meteriale metalice de bază de aluminiu. Al – Mg – Mn – Ti.75 – 1.

. îmbunătățirea structurii și ameliorarea proprietăților mecanice ale acestor aliaje s-a realizat o dată cu descoperirea fenomenului de modificare. până la 1%. 49 . sunt insensibile față de fisurile la cald și datorită unei particule superficiale protectoare de SiO2xH2O au o rezistență la coroziune mai bună decât aluminiul pur. se pot suda bine oxiacetilenic.5% îmbunătățește refractaritatea și rezistența la coroziune.03% permite finisarea granulației. mărește apreciabil duritatea. Dacă la elaborare se folosesc elemente cu puritate ridicată cristalele de Si apar sub formă de ace în soluția solidă. Siliciul este unul din elementele de aliere cu o mare eficacitate pentru aluminiu.0.2 Impuritățile și adausurile de aliere: Fierul – ca impuritate este limitat la max 1%. este nedorit deoarece formează compuși intermetalici micșorând alungirea și rezistența. Cuprul – până la 5% în aliajele de Si – Al. le micșorează coeficientul de dilatare și le îmbunătățește rezistența la temperaturi ridicate. 7. Eutecticul anormal se formează când conținutul de fosfor este mai ridicat decât cel normal. Manganul – este de regulă prezent în siluminuru pentru a neutraliza influența negativă a fierului.1…. rezistența la rupere și limita de curgere.Nu sunt permeabile pentru lichide și gaze. îmbunătățind prelucrabilitatea prin așchiere. Eliminarea efectului negativ al Si. Eutecticul Al – Si poate cristaliza în diferite variante. Cromul – în cantități < 0. Fosforul – în cantități de 0. Cobaltul – este prezent în aliaje destinate turnării pistoanelor. Eutecticul normal conține cristale cenușii de siliciu sub forma unor lamele dispuse dezordonat. Nichelul – cel mai important adaus în siluminuri mărindule rezistența.

Si 1…………10%.1%.5%………2%. Al – Ni.2….0. c) Calculul încărcăturii: Pierderile de metal prin ardere (oxidare) și/sau evaporare se iau între limitele: Al 1……5%. Al – Mg. Mg 2……. .0.metale primare (Al.cuptor electric cu rezistoare.4%. . Etc. Aliajele Al – Si interacționează energic cu gazele din atmosferă agregatelor în special cu hidrogenul. 7.20%. Al – Mg – Mn. Ni 0. alături de alte elemente de aliere. Si. Mg. Tendința de oxidare și de interacțiune cu gazele: Aliajele Al – Si oxidează intens în stare lichidă formând o peliculă de oxizi insolubilă în aliaj. . Al – Be).8% și 0.3%. din următoarele materiale: 50 . .4% Mn.cuptor cu flacără. 0. b) Agregate de elaborare: . Zn 1………. cu creuzet refractar. cu creuzet refractar. Aliajele Al – Si au cea mai bună fluiditate dintre toate aliajele de aluminiu (proba spirală) indică valori cuprinse între 40 și 80 cm funcție de conținutul de elemente de aliere și de gradul de suprancălzire.4% Mg. Cd.2……. Ti 10……….5%………1%. Al – Si.. Ex: Să se calculeze încărcătura pentru elaborarea a 500g aliaj Al – Si de compoziție 6…. rest %Al. .fluxuri (fondanți)..5%……….Zincul – se dizolvă în soluția solidă pe care o durifică.). Fluiditatea aliajelor Al – Si depinde de elementele de aliere și gradul de suprancălzire. forme coji sau ipsos. Cu 0.3 Elaborarea și turnarea aliajelor Al – Si: a) Încărcătura: .lingotiera sau forme din amestec de formare. îmbunătățește caracteristicile mecanice. Mn 0.prealiaje (Al – Cu.deșeuri de compoziție cunoscută.

Al=1000-97+0.4 93.4 0. Rezolvare: Compoziția aliajului luată în calcul: Si=6+8/3=7%=0.2 Pierderi prin 0.4%.2…0.1 Calculul încărcăturii pentru elaborarea aliajului AlSi7.2g Al. 0.4g Mn și 0.2%. Denumirea Elemente în % Si Mg Mn Al Compozitia 6….4g Mg.4%. Si=2/98x7=0.4 92.4049g. prealiaj Al – Mg – Mn cu 10%Mn.4)=92.4 92.4 0.143g Tabelul 7.2 aliajului luată în calcul Grame (g) 7 0.624 de metale (g) Cantitatea de prealiaj Al – Mg – Mn se calculează astfel: 20g Mg ……………………… 100g prealiaj Al – Mg – Mn 0.143 1.4 Rest admisibila a aliajului % Compoziția 7 0.8 0. Perderile de Mn și Mg se iau în considerare luând în calcul limita superioară a conținuturilor acestor metale în aliaj: Al=1.4+0.404 ardere Grame (g) 0. Pierderile de metal prin ardere se consideră: Al=1. rest %Al0 și prealiaj Al – Mn (cu 10 %Mn).4g Mg ……………………… x ………………………………………………………… x=0. Deci acest aliaj va conține 92.5=1. Mn=0.4x100/20=2g 51 .404 Cantitatea totala 7.143 1.5%. prealiaj Al – Si (cu 25%Si).5/98.143 0. 20%Mg.Al primar.4 0.5x92. 7g Si.2…0.4 0. Si=2%.

202g Pe baza datelor calculate se alcătuiește fișa de încărcare.2.629 69.143x100/25=28.997=69..143g și si 21.2g Mn.143 0. 100g prealiaj Al – Si 7.2g Mn.2g Mn …………………….624 0. 52 . Cantitatea de prealiaj Al – Si.143 cu prealiaje Cantitatea necesară de metale primare Ținând cont de puritatea Al primar (99..Cu cele 2 g de prealiaj Al – Mg – Mn se introduc: 0.4 24.572g Cu cele 28.995/0.2x100/10=2g Cu cele 2g de prealiaj Al – Si se introduc: 0. 10g Mn ……………………… 100g prealiaj Al – Mn 0.4 Mg. 25g Si ………………………………. Deci în încărcătură trebuie să se introducă aluminiu primar – conform tabelului 7.624-24. x ……………………………………………….629/0..4 0.429g Al. 0. 572g prealiaj Al – Si se introduc: 7. x=0. Tabel 7.202 Compoziția calculată a aliajului Cantitatea de metale introdusă 7.4g Al.4 93. Cantitatea de prealiaj Al – Mn se calculează ținând seama de faptul că în încărcătură mai sunt necesare 0.4 0.977=68.143g Si …………………………… x ……………………………………………………….2 Calculul final al încărcăturii Denumirea Cantitatea de componenti în grame Si Mg Mn Al 7. x=7.7%) cantitatea de Al încărcat este: 93.2g Mn și 1. 1.8g Al.

Al – Co. rebuturile. Al – Ti. Mg. La aliajele de baza de Al. etc. oxizii sunt insolubili. etc. Dezoxidarea se poate face pe două căi: a) Prin introducere în baia metalică cu ajutorul unui clopot. Mg. Prealiaje trebuie să aibă temperatura de topire apropiată de cea a meatalului de bază și un conținut cât mai mare de element greu fuzibil. fiind prezenți în aliajul lichid sub formă de suspensie sau emulsie. laselotele.01 2x5=10.202x5=346. Al – Si. Al – Cu – Mn. Particulele solide de oxid trec în fondant și pot fi colectate din zgură. Al – Mn.Mn Prealiaj Al – Mn Prealiaj Al – Si Total Masa în g 69. Materialele recirculante reprezintă rețele de turnare.572x5=142. Exemple de prealiaje: Al – Cu. se evită în acest fel suprancălzirea exagerată a aliajului. care se depozitează și se marchează cu numărul șarjei din care provin. Al – Mg.0 2x5=10. se reduc pierderile de metale și se mărește precizia compoziției chimice finale a aliajului.3 Fișa de încărcare Material de încărcare Aluminiu primar Prealiaj Al – Mg .860 507. Al – Fe. în vederea reutilizării.).0 28. a unui flux (granule) conținând produse clorice. Al – Ni.835 g d) Elaborarea și turnarea aliajului: Prealiaje sunt aliaje intermediare ce se folosesc în cazul când alierea directă cu elementele în stare pură este anevoioasă sau chiar imposibilă. etc.Tabel 7. 53 . Adausurile pentru dezoxidare – în procesul de elaborare a aliajelor neferoase eliminarea oxizilor formați din baia metalică este obligatorie în cele mai multe cazuri. Utilizarea prealiajelor este indicată la elaborarea aliajelor ce conțin elemente greu fuzubile (Al. Al – Cu – Ni.

o 54 .4 Nr. adausurilor. Aliaje cu Mg 35%MgCl2+25%KCl+ 12%CaCl2+18%CaF2+ 10%MgO Pentru elaboararea oricărui aliaj neferos este necesar să se respecte câteva reguli de mare importanță pentru a se asigura obținerea unor aliaje corespunzătoare: Astfel: .se va respecta ordinea de încărcare pentru elaborarea în următoarea succesiune: fondant.b) Prin barbotare cu azot sau clor. aluminiu.se va evita orice urmă de umiditate a sculelor de lucu. . Fondantul trebuie să aibă temperatura de topire mai joasă și greutate specifică mai mică decât a aliajului. se va evita menținerea la temperaturi înalte și în special supraîncălzirile. După topirea fluxului se încarcă aluminiu primar. a căptușelii refractare. Tabelul 7. Fondanți de protecție sunt materiale cu care se acoperă suprafața băii metalice pentru protejarea acesteia de oxidare. de aliaje 1. Fondanții se topesc și acoperă suprafața băii cu un strat lichid care izolează complet aliajul lichid de contactul cu atmosfera.topirea să se facă rapid. recirculantul (aluminiu recirculant) și la sfârșit prealiajele și metalele de corecție. prealiaje. Elaborarea întregii șarje se va face sub un strat fondant. Aliaje de Al fără 25%KCl+60%NaCl+15% criolită Mg 2.se va evita orice mișcare inutilă a suprafeței băii. . Aliaje de Al cu MgCl2KCl Mg MgCl2KCl+MgF2 3. care prin bulele de gaz create în întrega masă de aliaj lichid și care se ridică la suprafața antrenează oxizii solizi. creuzetelor. Proprietățile de turnare ale aliajelor de aluminiu sunt carcaterizate printr-o temperatură joasă de topire 700 … 300°C. Denumirea grupei Fondanți de protecție Crt. metalelor introduse etc. .

4 Desfășurarea lucrării: 1. 2.determinarea volumului retasurii. În cadrul lucrării se va studia construcția și funcționarea cuptorului de elaboarare din cadrul laboratorului. 7. . 4.contracția liniară.fluiditatea. 3.fluiditate mică (excepție Al – Si). Turnarea se poate realiza în forme din amestec sau forme metalice. 2) probelor. Se va studia și se vor trage concluzii asupra proprietăților de turnare ale aliajelor de aluminiu: . concentrație mică și o mare capacitate de oxidare. 55 . Se efectuează calculul încărcăturii pentru un aliaj dat. Se pregătesc formele pentru turnarea (conform lucrării de laborator nr. .

aliaje pe bază de cupru. Sn).95 g/cm3. Denumirea de bronzuri a fost distribuită inițial numai bronzurilor cu Sn. în aceste cazuri menționându-se elementul principal de aliere. la care principalul element de aliere al cuprului este staniul. Zn=7. 8 Elaborarea și turnarea aliajelor neferoase Aliaje neferoase grele 8. cu mangan.LUCRARE DE LABORATOR Nr. Alamele: 56 . la care elementele principale de aliere ale cuprului apar elemente în afară de Sn. etc. cu beriliu. rezistența la coroziune și uzură etc. Bronzurile: Sunt aliaje ale cuprului cu alte lemente de cât zincul și se împart în două subgrupe: a) bronzurile cu staniu. obținându-se o gamă largă de aliaje cu multiple utilizări în diferite domenii industriale.85 g/cm3.29 g/cm3.aliaje pe bază de nichel.34 g/cm3). Aliajele pe bază de cupru se clasifică în două grupe principale: bronzurile și alamele. . Din această subgrupă fac parte bronzurile cu aluminiu. Denumirea de aliaje grele se datorează greutăților specifice ridicate ale metalelor de bază (Cu=8.) aceasta se aliază cu diferite elemente. b) bronzurile fără staniu.1 Clasificare: Aliajele neferoase grele se împart. după natura elementului de bază în trei grupe principale: .aliaje ale metalelor grele ușor fuzibile (Zn. Aliaje pe bază de cupru: Pentru îmbunătățirea unor caracteristici cerute în tehnica exploatării (rezistența mecanică. Pb=11. Ni=8. Pb. . cu plumb.14 g/cm3. rezistența la temperaturi înalte. Sn=7. ulterior fiind adoptată și pentru aliaje ale curpului cu alte elemente (în afară de alame).

001). Proprietățile de exploatare sunt cele care determină în principal utilizarea bronzurilor cu staniu. Fe) conținutul cărora trebuie să fie cât mai mic (sub 0. o creștere a rezistenței și a durității cuprului și o mișcare a alungirii. As. alcătuite numai din cele două metale componente. Structura bronzurilor cu staniu poate fi apreciată prin luarea în considerare a aliajului binar Cu – Sn. Ele se caracterizează printr-o rezistența bună la coroziunea agenților atmosferici. (O. a apei de mare și a multor soluții de săruri. 57 . Cuprul posedă rezistență la tracțiune și duritate relativ scăzută (σr=15…. S. ca și în cazul celorlalte aliaje de turnătorie. de structură. datorită formării unui strat protector de carbon bazuc de cupru la suprafața pieselor.20daN/mm². Proprietățile mecanice depind. Conținutul de staniu în aceste bronzuri variază între 2 și 15%. HB=35….Sunt aliaje ale cuprului cu zincul și se împart în următoarele subgrupe: a) alame binare Cu – Zn. etc. care au în compoziție lor pe lângă Cu și Sn și aliate elemente ca Zn. b) alame complexe. Bronzurile cu staniu: Bronzurile cu staniu pot fi bronzuri binare (simple) care au ca element de aliere numai Sn precum și bronzuri complexe. mai conțin și alte elemente de aliere ce conferă aliajelor proprietății diferite. Influența staniului asupra cuprului este asemănătoare ca sens cu cea a carbonului asupra fierului. în funcție de puritate). Rezistența la coroziune este micșorată puternic de impurități. Ni. care în afară de cupru și zinc. în alungirea ridicată (40 – 50%).50. P. Bi. fără alte elemente de aliere. cuprul metalic practic nu se utilizează pentru turnarea pieselor cu excepția acelora care trebuie să posede o conductibilitate termică ridicată sau o rezistivitate electrică scazută. Pb. Sb. Din cauza rezistenței scăzute. Prin aliere cu staniu se obține.

bronzurile cu staniu se utilizează în special la turnarea pieselor solicitate la uzură în condiții dificile de ungere (ex: lagăre. Conținutul maxim de bismut în bronzurile cu staniu trebuie să fie 0. Arsenul: până la un procent de 0.Duritatea proprietătilor bune de uzură.3% nu influențează negativ calitățile bronzului. elasticitatea și rezistența mecanică a bronzului. 8. Zincul: micșorează intervalul de cristalizare. Bismutul: are o influență puternică asupra proprietăților bronzului cu creșterea procentului de bismut. 58 . Nichelul: finisează structura și îmbunătățește proprietățile mecanice (duritatea. fosofor. Bronzurile insuficient dezoxidate conțin Cu2O și SnO sub formă de incluziuni dure și fragile. Impuritățile dăunătoare: Impuritățile peste anumite limite întâlnite în bronzurile cu staniu devin dăunătoare.2 Elemente de aliere și impuritățile: Ca adoasuri de aliere a bronzurilor cu staniu se utilizează: zinc.). Fosforul: se introduce în aliaje în proporție de până la 0. cuzineți. roți melcate. bucși de ghidare etc. Acestea sunt: arsen. aluminiu.01%. nichel etc. bismut. Plumbul: adăugat până la 2% în bronzurile cu staniu îmbunătățesc proprietățile de prelucrare prin așchiere și rezistența la coroziune în mediul acid. însă micșorează proprietățile de antifricțiune. formează cu cuprul și staniul compuși fragili care se separă la limita grăunților și face bronzul casant. Fosforul introdus în cantități mari se dizolvă în cupru și formează compusul Cu3P dur și fragil. Peste aceasta limita. rezistența mecanică la temperaturi înalte). plumb.3% pentru dezoxidarea cuprului. mărește fluiditatea aliajului. scade duritatea. reduce tendința lui de saturare cu gaze și împiedică formarea de micro și macrostructuri. fier. datorită apariției corpurilor ușor fuzibile și fragile.

) prealiaje Cu– Mg. .cuptoare electrice – cu arc cu acțiune directă. Fierul: la un conținut redus are o influența pozitivă deoarece permite obținerea unui material cu greutăți mici. În bronzurile obișnuite se întâlnesc adesea porozități și incluziuni sub formă de oxizi.Aluminiul: este dăunător în bronzurile cu staniu deoarece provoacă creșterea grăunților. . recirculant din aliajul respectiv.cu inducție. . Cu – Ni. b) Agregate de elaborare și turnare: . .adausuri de dezoxidare și degajare. proprietățile mecanice ale bronzurilor sunt reduse pentru că fierul nu se dizolvă și apare sub formă de cuiburi de fier sau oxidat.cuptoare cu flacără cu creuzet.metale pure (Cu. se folosesc următoarele materii prime și materiale: . 59 .cu rezistență. 8. etc. Ni. etc. Pb.cuptoare cu flacără rotativă. a porozității pieselor turnate și micșoarează compactitatea.lingotiere sau forme din amestecuri de formare. . .aliaje turnate în blocuri. Zn. . .fondanți pentru protecție. Sn. Extrem de dăunătoare sunt incluzinile de SnO2 care sunt dure și fragile. La un conținut mai mare de fier. c) Calculul încărcăturii: Calculul de șarjă la bronzurile cu staniu se efectuează la fel ca în cazul aliajelor de aluminiu. Pentru un calcul corect al încărcăturii este necesar să se țină cont de pierderile prin oxidare a elementelor în timpul procesului de carbonare.modificatori.3 Elaborarea și turnarea bronzurilor cu staniu: a) Încărcătura: Pentru elaboararea în vederea obținerii pieselor turnate. .

55 et N 2-3 1-1.5 2-10 2-5 1-10 1-5 1-1.030kg pCu=86⋅1/99=0.0.75/99.75 % Kg 0.5-1 0.75 0.060kg pZn=4⋅2/98=0.Calculul încărcăturii pentru 100kg din aliajul CuSn6Zn4Pb4T care urmează să se elaboreze într-un cuptor cu inducție din metale pure.87kg Pierderile prin ardere (oxidare) Tabelul 8. N – încărcătură necompactă.030 0.083kg pPb=4⋅0. Ex 1: .cupru catodic 60 86.5 Cu C 2-3 1-1.5-1.043 2.003 kg Astfel pentru a elabora 100 kg de aliaj CuSn6Zn4Pb4T trebuie introduse la agregatul de elaborare 101.75 1 4.060 0.5 2-5 4-8 2-10 2-3 1-1.2-20 5-9 1-3 1-2 10 C – încărcătură compactă.870 kg .5 vatră N 3-5 1-3 3-20 5.55-1 creuz 1.2 Sn Zn Pb Cu Total % 6 6 4 86 100 % Kg 6 4 4 86 100 kg Mai întâi se calculează pierderile prin oxidare pSn=6⋅1/99=0.5.5-1.43kg metale după cum urmează: .1 Aliaje Cup Încăr Pierderi prin ardere pe tor cătur Al Cu Zn Si Mg Mn Sn Ni bază a de Cu Cu C 0.5 1-3 1-3 1-5 1-3 0.870 1.5 0. Compoziția aliajului luată în calcul: Tabelul 8.În tabelul următor se dau limitele în care variază aceste pierderi în funcție de tipul cuptorului: Tabelul 8.3 Sn Zn Pb Cu Total 2 0.25=0.5 1-1.

62 38.25 Se adaugă prealiaje și metale pure (Pb.dezoxidarea.25 50 kg Prealiaj Cu – 3.2 3 93 kg d) Fazele elaborării și turnării: .08 4. . În încărcătură se va introduce 50% recirculant cu următoarea compoziție chimică: Tabelul 8.95 1.zgurificare.11 3.05 42.083 kg Total 101.rafinare – degajare. .5 kg 2.4 Sn Zn Pb Cu Impurități % 5.466 Zn (50%) 3 kg Plumb 1.7 4.03 86.233 4.855 42.043 kg Ex 2 – calculul încărcăturii pentru același aliaj.încărcărea cuprului și a fondantului de protecție.11 6.05 42. metale pure și prealiaje.90 0. .9 0.85 2.încărcarea prealiajelor.Cu) în cantități corespunzătoare.22 Sn (50%) kg Prealiaj Cu – 2..1 85.98 1.9 3.060 kg .25 101.06 4.98 metalic kg Cupru 38. 61 .083 kg .23 2. .95 1. Tabelul 8.5 Sn Zn Pb Cu Impu Total rități Recirculant 2.zinc 4.staniu 6.87 0. în cazul când se lucrează cu recirculant.plumb 4.62 catodic 7 7 kg Total 6.8 0. pentru a se obține cantitățile de elemente calculate anterior (plus pierderile prin ardere).

. nisipurile întrebuințate la execuția formelor trebuie să aibe o granulație fină.magneziul sub formă de prealiaj Cu – Mg la 1100°C în proporție de 0.fosforul sub formă de prealiaj Cu – P în proporție de 0.005% din masa aliajului.3% din cantitatea de topitură. Si. Fondanți principali folosiți la elaborare: Tabelul 8. Pentru a obține suprafețe netede ale pieselor. 8.4 Desfășurarea lucrării: În cadrul lucrării se va studia construcția și funcționarea cuptoarelor din cadrul laboratorului se va efectua calculul încărcăturii pentru un aliaj indicat. se oxidează pe suprafețe. Fe).03 – 0. 62 .2 – 0. Dezoxidarea: se poate face cu fosfor. . elaboarea și turnarea acestuia. la temperatura de 1120 – 1180 °C.turnare. Rafinarea – degajarea: Rafinarea bronzului cu staniu se realizează în special cu oxizi ai căror metal au o afinitate mai mică de oxigen decât metalele considerate impurități dăunătoare (Al. magneziu sau litiu. iar la turnare jetul de metal să nu se întrerupă și să asigure umplerea liniștită. Contracția mare la solidificare și oxidare rapidă pot duce la defecte ca: retasuri.6 Fondanții Denumire a aliajului De protecție De rafinare Bronz cu 20% sodă calcinată+40% 40% sodă staniu Fluorică+40% nisip cuarțos calcintă și 40% fluorica+20% borax Turnarea: se poate face în forme temporare din amestec de formare sub forme metalice. introduse sub formă de prealiaje astfel: . și au o tendință mare de segregare. Aliajele de cupru se topesc la temperaturi de 1180 °C – 1250 °C. prezintă fluiditate și contracție mare. reprize. este necesar ca formulele să fie prevăzute cu maselote. Pentru a peântîmpina acestea.

9 Influența ecruisării asupra forțelor de deformare plastică la rece 9. În ultimul timp se consideră că ecruisarea se datorește creșterii mișcării dislocațiilor odată cu creșterea gradului de deformare. ceea ce produce apariția altor dislocații. structura metalului devenind fibroasă. iar obstacolele prinicpale care frânează această mișcare a dislocațiilor sunt atomii străini din rețea.LUCRARE DE LABORATOR Nr. σr și duritatea) cresc cu creșterea gradului de deformare. 9. fizice și chimice în procesul. Astfel principalele semne ale ecruisării. Ecruisarea provoacă o schimbare a structurii și. atunci când aceasta are loc la o temperatură T ≤ 1/3 Tt Tt – temperatura de topire Deformarea plastică la rece se produce prin maclare. σc. a proprietăților metalelor și aliajelor determinată de deformarea plastică la temperaturi mai joase decât temperatura de recristalizare.2 Influența deformării plastice la rece asupra proprietăților materialelor Prelucrarea prin deformarea plastică la rece provoacă ecruisarea (întărirea) metalului care reprezintă ansamblul fenomenelor legate de modificarea proprietăților mecanice. alunecare și maclare. ca urmare.1 Considerații teoretice: Se consideră că avem deformare la rece. sunt modificarea grăunților și alungirea lor în sensul dezvoltării maxime într-o singură direcție.indicatorii de rezistență (σp. 63 . de deformare plastică la rece. σe. Proprietățile mecanice sunt modificate de ecruisare astfel: . care se constată la microstructura metalului. prin alunecare.

cu grade mari de deformare conține ~ 1012 dislocații pe cm2. se micșorează condubtibilitatea termică. mai puțin elastice. Odată cu creșterea gradului de deformare se micșorează rezistența anticorozivă. procesului tehnologic pentru crearea prin deformarea plastică a stratului superficial a unei stări cu rezistență și duritate mai mare. creșterea rezistenței la oboseală. Deformarea plastică la rece prezintă deseori o importanță deoasebită datorită ecruisării pentru durificarea materialelor metalice care nu sunt susceptibile la durificarea prin tratament termic. Ecruisarea se produce în urma acținuii forțelor exterioare sau. Coeficientul de ecruisare variază de la un metal la altul. la formarea cristalelor orientate (textura). devin mai rezistente. compoziție și structură. la uzură datorită apariției unui sistem favorabil de tensiuni remanente. la deplasarea dislocațiilor și la creșterea volumului în strat. reziliența) scad. fiind puternic influențat de tipul rețelei cristaline.indicatorii de plasticitate (alungirea. iar inducția magnetică se mărește. Denumirea se atribuie de asemenea. Prin ecruisare în materialul metalic se acumulează particule cu energie mare. iar acest fenomen este numit durificare prin deformare sau ecruisare. 64 . mai dure. a transformărilor de fază și se utilizează pentru durificarea superficială a pieselor. care se consumă la deformarea rețelei cristaline. electrică și permeabilitatea magnetică. Cu alte cuvinte prin deformarea plastică la rece materialele metalice se întăresc. De exemplu un material recopt conține 106 – 108 dislocații pe cm2 în timp ce un material supus unei deformații plastice la rece. mai rar.. În urma prelucrării la rece. Capacitatea de ecruisare a unui metal se caracterizează prin coeficientul de ecruisare (modulul de plasticitate) care este egal cu panta cursei reale tensiune de deformație.

Se întrerupe procesul notându-se presiunea indicată pe manometru (P1). c) S. 9. – uri: . a unor epruvete din aluminiu sau cupru. Se poate stabili influența ecruisării asupra forței de deformare. Procesul se reia de cel puțin două ori obținându-se P2.D.4 Modul de lucru: După măsurarea diametrului și înălțimii inițiale (D0.3 Materialul didactic: a) epruvete cilindrice din aluminiu și cupru având raportul H0/D0<2. b) presa hidraulică dotată cu manometru pentru stablirea presiunii la sfârșitul deformării.H3 ……PnHn. P3. .H0) a epruvetei aceasta se refulează pe o înălțime H1. [ ] 65 . Prin calcul se determină presiunea specifică (ps) în daN / mm 2 și gradul de deformare relativ (εh). 9.εh pentru cele două tipuri de aliaje (Cu. Interpretarea rezultatelor obținute: Se trasează graficul ps .H2. date care stau la baza trasării graficului ps .Al) și se concluzionează modul în care influențează ecruisarea forța de deformare.scule plane. Cunoscând că forța necesară deformării este: p=psA unde: ps – presiunea specifică.șubler.5.εh.V. în funcție de gradul de deformare aplicat oferă posibilitatea stabilirii influenței ecruisării supra forțelor de deformare.Trasarea curbei de variație a presiunii specifice la deformarea plastică la rece. A – aria secținuii.

10 Nr.10 66 .LUCRARE DE LABORATOR Nr.

67 .

68 .

69 .

70 .

71 .

72 .

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

79 .

80 .

81

82

83

84 .

85 .

86 .

87 .

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

93

94

95

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

1 Frecarea la deformarea plastică: Prin frecare se înțelege fenomenul prin care deplasarea reciprocă a două corpuri metalice ce se află în contact.forțele de frecare rezultate sunt mult mai mari la deformarea plastică și ca atare forțele necesare deformării se vor mari corespunzător. . întâmpină o rezistență caracterizată de o anumită forță de frecare. La deformarea plastică apare frecarea de alunecare între corpul supus deformării și sculele de deformare.11 Influența frecării asupra curgerii materialelor metalice la deformarea plastică prin presiune 11. se exprimă în funcție de forța normală (N) și de coeficientul de frecare (f) prin relația lui Coulomb: 102 . pe când la organele de mașini acestea sunt aceleeași în toate punctele suprafețelor de contact. acesta va fi caracterizat de o deformare neuniformă. care generează o structură neuniformă ce va conferi materialului proprietăți neuniforme. fiind cauzată doar de uzură. Rezultă deci că frecarea nu este dorită la deformarea plastică și trebuie adoptate măsuri pentru reducerea la minim a acesteia. Frecarea frănând deformarea în anumite zone ale corpului. care este însă mult deosebită de frecarea de alunecare ce apare la organele de mașini prin faptul că: .suprafețele de contact își modifică continuu secțiunea. .deplasarea particulelor de material pe suprafețele de contact se efectuează cu mărimi și viteze diferite. Valoarea forțelor de frecare (T) la deformarea plastică. pe când la organele de mașini această variație este neglijabilă.presiunile ce apar pe suprafețele de contact sunt de până la 40 – 60 de ori mai mari decât la organele de mașini.LUCRARE DE LABORATOR Nr. .

să fie pasive din punct de vedere chimic și rentabile din punct de vedere economic. să nu fie toxice pentru muncitori. pe suprefețe de contact se găsesc lubrefianți tehnologici.T=f⋅N Valoarea coeficientului de frecare depind de mai mulți factori: gradul de prelucrare al suprafețelor de contact. o depunere și o îndepărtare ușoară de pe suprafețele acestora. presiunea de deformare este mai mare. acestea trebuie ca pe lângă reducerea coeficientului de frecare să asigure răcirea sculelor și a corpului deformat.viteza de deformare. presiunea de deformare (gradul de deformare aplicat). 103 .2 Zonele de deformare plastică: La refularea cu deformare neuniformă în funcție de intensitatea cu care au loc procesele de deformare plastică și de raportul h0/d0. cu cât gradul de prelucrare al suprafețelor de contact este mai avansat. Astfel valoarea coeficientului de frecare va fi cu atât mai mică. temperatura crește (pentru cazul deformării la cald). . duritatea suprafețelor active ale sculelor este mai mare. . Dintre toți factorii pentru micșorarea coeficientului de frecare se acționează în special prin ridicarea gradului de prelucrare și durității suprafețelor sculelor de deformare și prin folosirea unsorilor tehnologice atât la deformarea la cald și la rece. iar viteza de deformare este mai ridicată. În cazul folosirii unsorilor tehnologice. - 11. volumul semifabricatelor sau epruvetelor ce se deformează se divizează în patru sau trei zone.temperatura.

5 care se refulează cu grade mici de deformare unitară cu până la 25% deformare generală. deformarea plastică este îngreunată. de aceea deformarea plastică ce se produce cu intensitatea minimă. Zona III – delimitează domeniul în care gradul de deformare plastică este mai mic decât în zona II și mai mare decât în zona I.1 Zona I – marchează în care dorită influenței forțelor de frecare exterioară. 11. Zona II – reprezinta domeniul în care gradul de deformare plastică se produce cu intensitate maximă. 104 . în timpul deformării se formează 4 zone de intensitate a deformării plastice. Fig. iar culoarea deformării plastice locale se micșorează continuu pe măsura apropierii de suprafețe de contact cu sculele. La această zonă pe lângă tensiunile de comprimare apar și tensiuni de întindere. în direcția tangențială.a)În cazul epruvetelor înalte cu raportul h0/d0>2. care cresc pe măsura apropierii de periferie.

5 zona IV lipsește. care s-au format în timpul refulării sau la începutul refulării pe măsura trecerii suprafeței laterale în suprafața de contact. În acest caz aprecierile cu privire la valorile deformării locale și neuniformității deformației se face pe baza modificării dimensiunilor inițiale ale fiecărei celule elementare din rețeaua deformată. b)În cazul epruvetelor cu raportul h0/d0<2. neuniformitatea deformării plastice ∆ε se poate determina prin diferența dintre deformația plastică locală maximă și minimă cu relația: ∆ε = ε lM − ε lm 105 . fie comprimare pe o direcție și întindere în celelalte două direcții. Se execută o epruvetă prismatică la care s-a lansat o rețea rectangulară inițială. neuniformitatea deformării: Pentru stabilirea zonelor de deformare plastică se folosește metoda unei rețele rectangulară. Desfășurarea lucrării și modul de lucru. Pentru semifabricate foarte scurte apar zone de deformare îngreunată. starea de tensiune este fie comprimare liniară. 11.Zona IV – reprezintă domeniul în care deformarea se produce uniform și cu intensitatea medie. Deformația plastică locală pe înălțime se calculează cu relația: h − h1 ε1 = 0 100 % h0 Pe baza deformării plastice locale. după deformarea plastică prin refulare celulele elementare ale acestei rețele se deformează diferit.3.

Fig. Variația deformării plastice locale (εl) se calculează pentru fiecare celula elementară. iar pe ordonată înălțimea epruvetei după refulare.11. H − H1 εg = 0 100 % H0 106 . iar deformarea generala (εg) se calculează pe bază înălțimii inițiale a epruvetei H0 și finale H1.3.2 Denaturarea formei rețelei rectangulare după refularea cu deformare neuniformă Fig. Pe abscisă sunt trecute valorile deformării plastice.3 Variația uniformității deformării plastice pe înălțime este repezentată ca în fig.11.11.

εr .3 se vede că deformarea plastică locală a cărei valoare este minimă în punctul 1 și 5. B0. respectiv finală f – coeficient de frecare pe suprafețele de contact Știind că T=f⋅N Se poate stabili valoarea forțelor de frecare.este deformata plastică pe orizontală în direcție radială. iar la neuniformitatea variației se calculează cu relația: ∆ε=ε3-ε5 sau ∆ε=ε3-ε1 Pe orizontală neuniformitatea deformației poate fi determinată ținând seama de faptul că volumul deplasat pe verticală este egal cu volumul deplasat pe orizontală: εz=εx+εy=2εr ∆εz=2∆εr εz – este deformata plastică pe înălțime. crește pe măsura apropierii de mijlocul înălțimii epruvetei și a îndepărtării de suprafețe de contact cu sculele. Această relație este valabilă pentru probele cilindrice.11. Rezultatele obținute vor fi analizate evidențiindu-se influența frecării și importanța eliminăriii forțelor de frecare astfel: 107 . se egalează cu valoarea lui g în punctul 2 și 4 și devine maximă la mijlocul înălțimii epruvetei (pct. Deformarea plastică locală în cazul de față variază de la 1 la 3 sau de la 5 la 3. 3). lățimea inițială. iar pentru corpurile prismatice: ∆εz=∆εx+∆εy Conform legii rezistenței minime: B 1 L 1 1 = λ = 1 = 1 + 0 ( − 1) sau β = L0 L0 η λη B 1 η 1 + 0 ( − 1) L0 η Unde: 1 H η= = 1 µ H0 L0.Din fig. B1 – lungimea inițială. L1. respectiv finală.

- 108 . Lubrefianți utilizați: ulei minerali. Această trecere este cu atât mai mare cu cât coeficientul de frecare exterioară este mai mare și mai invers. vaselină. Pentru a pune în evidență trecerea suprafețelor în suprafața de contact se vopsește suprafața de contact (frontală) sau se marchează pe suprafața laterală. .neuniformitatea deformației.trecerea suprafeței laterale a unei epruvete cilindrice în suprafața de contact cu sculele. curgerea punctelor materiale conform legii rezistenței minime.

12 109 .LUCRARE DE LABORATOR Nr.

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124

125

126

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133 .

134 .

135 .

136 .

137 .

138 .

139 .

140 .

141 .

În timpul realizării refulării. în volumul materialului apărând zone compacte unde curgerea este mai intensivă sau mai puțin intensivă. prin refulare semifabricatele își măresc secțiunea transversală în detrimentul înălțimii lor. cea mai reprezentativă este proba de refulare.13 Determinarea raportului optim între înălțimea și diametrul semifabricatelor cilindrice. refulate prin forjare 13. Refularea este operația de comprimare a unui semifabricat în direcția axei lui principale. Astfel spus. 142 . particulele materiale din interiorul volumului de material au unele față de altele o mișcare relativă. Execuția probei de refulare se face conform prevederilor STAS.1 Considerații generale: Dintre problemele tehnologice la care sunt supuse materialele metalice pentru forjare.LUCRARE DE LABORATOR Nr. care se caracterizează prin traiectorii și viteze relative diferite. Gradul de refulare r se determina cu relația: h − h1 r= 0 100 % h0 h0 – înălțimea epuvetei înainte de refulare în mm. Pe ansamblul semifabricatului deformarea nu se produce uniform. h1 – înălțimea epruvetei după refulare în mm.

punând în evidență capacitatea de deformare plastică a materialului metalic. rupturi. h0=1.5d pentru oțeluri și h0=2d pentru metale și aliaje neferoase.150 mm pentru încercarea la cald. Aprecierea rezultatelor refulării se face prin examinarea cu ochiul liber și se consideră acceptabila atunci când pe suprafața formei refulate nu au apărut fisuri. sulfuri.30 mm. înălțime. concomitent mărindu-se dimnesiunile în celelalte plane (diametru.2. 13.b Fig. Gradul de refulare (r) este de 50%.2 a). 13. lățime). crăpături. fie la nedeformarea unor zone din volumul semifabricatelor (fig. 143 a . b) după refulare. este bine ca încercarea de refulare să se execute la temperatura de forjare. Dimnesiunile epruvetei: d=2…. Deoarece prin încercarea de refulare materialul se supune unei deformări foarte puternice. însă poate fi întâlnită și la efectuarea operațiilor de întindere și matrițare. 13. Deformarea unor semifabricate cu h0/d>R0 (R0 – raportul optim) conduce fie la apariția flambajlului (fig.1 Proba de refulare a) înainte de refulare. pentru încercarea la rece și d=5…. Reducerea înălțimii semifabricateor este carcteristică operației de refulare prin forjare liberă. retasuri sau reprize.. 66% și 75% pentru oțeluri și 66% pentru matale și aliaje neferoase. c). b.

care sub acțiunea forței de refulare se întinde micșorând în acest fel forțele de frecare exterioară. 2. 1 și nr. a) se suprapun câte două și se refulează împreună. După ce în prealabil semifabricatele au fost refulate individual (fig. Tot în acest scop uneori se recomandă ca între semifabricate și scule poate fi sub formă de placă sau șaibă. În cazul pieselor de mare răspundere.2 Schema refulării semifabricatelor cilindrice.3. 144 . pentru reducerea neuniformității deformării plastice și îmbunătățirea caracteristicilor tehnologice și mecanice ale produselor obținute prin deformarea plastică este necesar ca suprafețele de lucru ale sculelor să fie cât mai fin prelucrate ți să se mențină în această stare. pentru reducerea la minim a forțelor de frecare exterioară și a neuniformității deformării plastice se recomandă ca suprafețele de lucru a sculelor să fie unse. Fiind mai puțin rezistente la deformarea plastică placa sau șaiba dintre semifabricat sau scule joacă rolul unei pelicule de lichid vascos.Fig.13. |inând cont de factori analizați în lucrările de laborator nr. 13. Un alt mijloc de reducere a neuniformității deformării plastice îl constituie refularea în pereche.

Epruvete cilindrice din Cu și Al. în schimb dificultățile de forjare sunt mai mari. care s-au format la refularea individuala zone (2) dispar la prima refulare în pereche.Presa hidraulică manuală dotată cu manometru pentru stabilirea presiunii la sfârșitul deformării.D. .3 Schema refulării în pereche în mai multe stadii. rămânând doar zonele de deformare îngreunată (1).În acest fel din cele două zone de deformare îngreunată. În continuare semifabricatele se rotesc cu 180 °C.șubler. Material didactic: .3.S. d și se refulează din nou împreună. . se suprapun ca în fig.scule plane. 1. – uri: . După cea de a doua refulare împreună dispar și zonele de deformare îngreunată (1). 13. Fig. Se observă că în acest caz neuniformitatea deformației este mai mică decât la refularea individuala între scule plane. 145 . .13.V.

5.7. Se vor deforma epruvete din Cu și Al având raportul H/D=1.3. c) Se vor refula două epruvete cu H/D=0. 2. având raportul H/D=0.2.13. 146 . Se va calcula gradul de deformare plastică realizat la fiecare refulare.7 după schema din fig. b) Pentru a determina influența raportului optim R0 asupra forțelor de deformare se va refula o epruvet. la aceeași presiune de la punctul (a).5. Se vor deforma la aceeași presiune. 2. Mod de lucru: a) determinarea raportului optim R0=H/D. 3.

1. 14. sudabilitate etc.LUCRARE DE LABORATOR Nr. 14. în afară de proprietăţile fizico-mecanice necesare satisfacerii cerinţelor impuse de solicitările care apar în cursul exploatării. Scopul lucrării Determinarea contracţiei liniare la răcirea unor aliaje turnate.2. capacitate de prelucrare prin aşchiere. trebuie să posede şi un ansamblu de proprietăţi tehnologice definite prin conceptul de turnabilitate. Cunoaşterea coeficientului de contracţie este importantă prin faptul că în lipsa unui sincronism al contracţiilor materialului turnat în diferite secţiuni conduce la apariţia unor tensiuni interne în piesele răcite.14 Determinarea contracţiei liniare la răcirea aliajelor turnate 14. iar în urma turnării şi solidificării 147 . Fig. Noţiuni teoretice Metalele şi aliajele utilizate la obţinerea pieselor turnate.1 Prin turnabilitate se înţelege capacitatea unui aliaj de a umple perfect golurile formei.

L0 < Ls. contracţia volumică şi de solidificare. care. Dimensiunile liniare ale materialului turnat se modifică în funcţie de temperatura la care se găseşte acesta (fig. o proprietate complexă fiind influenţată de unele proprietăţi pe care le prezintă metalele şi aliajele în stare topită şi în cursul solidificării cum ar fi: frecarea internă. pentru aluminiu este de 6600C. Între dimensiunile liniare ale materialului şi temperatura la care se găseşte acesta s-a stabilit următoarea relaţie de legătură: în care: α1 reprezintă coeficientul de dilatare liniară. pe lângă faptul că oferă un indiciu asupra turnabilităţii. la care variaţia lungimii Ls a piesei turnate 5 într-o formă permanentă din 148 . ε1 reprezintă contracţia liniară specifică.să se obţină o piesă fără defecte. iar T0 este temperatura mediului ambiant (T0=200C). aparatură şi materiale Pentru buna desfăşurare a lucrării se foloseşte un aparat destinat măsurării contracţiei liniare. Ts reprezintă temperatura de solidificare. Coeficientul de contracţie sau de dilatare se exprimă ca derivată a variaţiei dimensionale a materialului în raport cu temperatura. Dilatarea este un fenomen reversibil şi. Cunoaşterea coeficientului de contracţie liniară la solidificare.3. Turnabilitatea este. la răcire metalele se contractă în aşa fel încât la temperatura ambiantă. prezentat în figura 2. α= 2. Utilaje. ca urmare. 14. este un element ce stă la baza dimensionării corecte a modelelor de turnătorie. 1). lungimea L0 este mai mică decât lungimea pe care o avea materialul la temperatura de solidificare Ls.2⋅10-5 °C-1. deci.

ca urmare.2 Determinarea contracţiei liniare se face pentru aluminiu deoarece punctul de topire al acestuia este mic şi. Această pregătire constă. vor fi prinse în piesa turnată. îndeosebi. În urma turnării. În 149 .grafit 4 este măsurată continuu cu ajutorul ceasului comparator 1 care palpează permanent tija mobilă 2 ce se poate mişca cu uşurinţă printr-un lagăr 9 montat în suportul 3. prelucrarea şi interpretarea rezultatelor Se pregăteşte aparatul pentru determinarea contracţiei liniare. Măsurarea temperaturii de încălzire a cuptorului şi de turnare a aluminiului se face cu ajutorul unui aparat de măsură cu afişaj digital care preia semnalul de la un termocuplu montat în capacul cuptorului. 14. Fixarea celuilalt capăt al piesei turnate se face prin intermediul elementului fix 6 legat rigid de suportul 7 prin intermediul unor piuliţe 8. Aluminiul se va topi într-un creuzet din oţel inoxidabil căptuşit în interior cu un material refractar. În timp ce elementul 6 fixează capătul piesei turnate. Fig. capetele libere ale elementelor 2 şi 6.4. Desfăşurarea lucrării. 14. care au o formă tronconică pentru a putea fi scoase cu uşurinţă din material. capătul celălalt al acesteia. durata de încălzire a cuptorului este mai scurtă. deplasează tija mobilă 2 odată cu el. în reglarea tijelor 2 şi 6 în aşa fel încât distanţa dintre axele lor Ls să fie de 100 mm. datorită contracţiei liniare a materialului.

[s] ∆L. ea se blochează cu un şurub. Atât timpul. măsurată cu ajutorul aparatului înainte de scoaterea creuzetului din cuptor. După formarea crustei de solidificare. Tabelul 14. contracţia specifică liniară procentuală s1. împreună cu acesta.1.. cât şi variaţia dimensiunii Ls se vor trece în tabelul 14. după răcirea materialului.. se calculează. De asemenea. se toarnă în cavitatea formei din grafit până ce aceasta sen umple complet. Se aşează în creuzet bucăţile de aluminiu care vor fi topite şi. din 15 în 15 secunde se citeşte şi se notează indicaţiile ceasului comparator şi în timpul scurs de la începerea solidificării materialului. tija mobilă se deblochează prin slăbirea şurubului de strângere. până la turnarea materialului în formă.1 t. Pentru ca această tijă să nu se deplaseze.750 0C. Aluminiul topit şi supraâncălzit la o temperatură de 740. se introduc în cuptorul de încălzire. cu ajutorul relaţiei: iar cu ajutorul relaţiei: 150 . [mm] 0 0 15 30 45 60 75 90 105 120 Pe baza rezultatelor obţinute se va reprezenta grafic variaţia dimensiunii probei turnate în funcţie de timp ∆L = f(t). De acum înainte.acelaşi timp se reglează ceasul comparator în aşa fel încât să se sprijine cu palpatorul pe tija mobilă a aparatului.

L = f(T) şi se va analiza modul în care această variaţie tinde către o formă liniară. Se trasează graficul de variaţie a lungimii probei turnate în raport cu temperatura. 151 .se calculează coeficientul de contracţie liniară a1 şi acesta se compară cu valorile lui prezentate în literatura de specialitate.

situat spre marginea exterioară a semifabricatului plat. Un element I de material. 152 .1. metale neferoase sau aliajele acestora. la rece sau la cald.2. la începutul operaţiei de ambutisare se scurtează în sens transversal datorită tensiunilor de compresiune 1 şi se lungeşte pe direcţia radială datorită tensiunilor de întindere σ2. prin care semifabricatul de formă plată se transformă în produse cave.. electronică etc. sunt realizate prin ambutisare. 15 Încercarea la ambutisare a tablelor sau a benzilor după metoda Erichsen 15.1 Scopul lucrării Încercarea serveşte la stabilirea capacităţii de deformare prin ambutisare (deformare în matriţă) a tablelor şi a benzilor metalice din oţel.5-2 mm şi lăţimi mai mari de 90 mm (STAS 211286).LUCRAREA Nr. În prezent produsele din table subţiri folosite în industria automobilelor. 15. având grosimi de 0. cu sau fără modificarea intenţionată a grosimii pereţilor. aerospaţială. Schema de principiu a ambutisării este prezentată în figura 15. Noţiuni teoretice Ambutisarea este procesul de deformare plastică.

L'' rezultă mai 153 . elementul se deplasează din poziţia I în poziţia II şi apoi spre muchia matriţei de ambutisare. lungimea pe contur a piesei ambutisate . iar tensiunile de întindere σ2 cresc. elementul de material este supus. iar în poziţia IV solicitarea principală este de întindere axială. 15.. Fig.1 Odată cu înaintarea poansonului. în plus. dând naştere la deformări mari de alungire după direcţia radială.Fig. În acest timp. în poziţia III. 15. În momentul trecerii peste muchia matriţei M. tensiunile de compresiune σ1 scad. la o deformaţie de încovoiere.2 Datorită alungirii materialului în direcţia axială.

Desfăşurarea lucrării şi interpretarea rezultatelor Pentru efectuarea în bune condiţii a lucrării. în vederea determinării deformaţiilor suferite şi a adâncimii maxime de ambutisare a materialului. respectiv diametrul de 90 mm şi de grosime egală cu grosimea semifabricatului de încercat. se debitează 3 epruvete de formă pătrată sau circulară cu latura.3 3. 15. un inel de strângere 3.2). batiul 4. un ax filetat 2. Încercarea la ambutisare constă în deformarea cu ajutorul unui poanson cu cap sferic a unei epruvete strânse într-o matriţă (fig.3). Adâncimea de ambutisare. Fig. exprimată în mm.5) se compune dintr-o roată de mână 1. un 154 . 15. Aparatul destinat ambutisării tablelor prin metoda Erichsen (fig. până la apariţia unei fisuri pătrunse. penetratorul sferic 5. Cu ajutorul unui şablon se trasează pe suprafaţa probei un caroiaj format din cercuri.4. 15. 15.mare decât raza semifabricatului „R" (fig. asemenea celor din figura 15. constituie indicele Erichsen şi se notează cu IE.

Fig.20 m/min.. epruveta 8. operaţia de ambutisare începe prin rotirea roţii de mână 1 în sensul acelor de ceasornic. continuu şi fără şocuri. pentru a putea observa cu precizie. cu o viteză de aproximativ 5. Spre sfârşitul încercării se va reduce viteza de ambutisare către limita inferioară. 15. oglinda 10 şi tamburul gradat 11.4 Epruveta 8 se aşează în matriţa 9 pe suprafaţa pe care au fost trasate cercurile şi cu dispunerea caroiajului înspre oglindă.rulment cu bile 6. matriţa 9. momentul apariţiei fisurii. apoi se fixează cu ajutorul inelului de strângere 3. lent. După prinderea epruvetei. fixatorul 7. 155 .

IE. o scădere bruscă a forţei de presare şi se poate auzi un sunet metalic ascuţit. 156 . Încercarea se consideră terminată în momentul formării unei fisuri pătrunse. pe o lungime de aproximativ 5 mm. 15. de regulă.5 În momentul fisurării epruvetei se constată.2. Rezultatele măsurătorilor se trec în tabelul 15. Pe baza acestor măsurători se pot trage concluzii asupra deformabilităţii materialului supus procesului de ambutisare şi a indicelui Erichsen. După ambutisare.Fig.3 se dau câteva valori orientative ale capacităţii de ambutisare pentru diferite materiale. În tabelul 15. epruveta se scoate din dispozitiv şi se măsoară dimensiunile finale ale cercurilor care formează caroiajul şi adâncimea de pătrundere a poansonului.

Tabel 15. 157 . iar acolo unde dimensiunea acestora este mai mică decât cea iniţială.2 Material Oţel carbon de calitate pentru ambutisare Cupru Aluminiu Alamă Indicele Erichsen IE pentru grosimea tablei de 1 mm 9. Tabel 15. • grosimea epruvetelor. [mm] Di.5-12 Cu ajutorul datelor care rezultă din măsurarea grosimii pereţilor epruvetei ambutisate.5 8.5 8. caroiajului. Acolo unde dimensiunea cercurilor creşte. apar tensiuni de compresiune.5-9. [mm] IE [mm] Se stabileşte zona de solicitare maximă prin compararea dimensiunilor iniţiale şi finale ale cercurilor ce formează caroiajul. În buletinul de analiză se menţionează: • felul şi marca materialului. în material există tensiuni de întindere. • indicaţii de ambutisare pentru fiecare epruvetă.1 Marcă material Grosimea tablei [mm] Diamterul Diametrul iniţial final al al caroiajului. Df.0-10.5 8. se poate trasa histograma de variaţie a abaterii faţă de grosimea iniţială a epruvetei. • numărul epruvetelor.

. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi.. Tehnologia Metalelor. 4. Cănănău. 6.1. 1983. Voicu. D. 10. Indrumar de laborator. Tehnologia Metalelor. 3.. Galaţi. 7. Stoian. E. Bucureşti. 1973. 5. Bucureşti. EDP. Paltalvi. N.T. M. 1983. C. 4.Bibliografie 1. 1981.T. L. Tehnlogia materialelor. Mehedinteascu M. A. Tehnologia materialelor.. 1978. Bucureşti. Tehnologia materialelor.P. G. 2. Curs pentru sectiile de inginerie economica. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. C. Curs didactic.. 2. A. Cănănău. Tehnologia materialelor. Nanu. Domşa. Borda. Tehnologia Materialelor. N. Îndrumar de laborator. E. Tehnologia materialelor.. Academiei Fortelor Terestre. 3. vol. 8.D. 1999. 158 . Iacobescu. Gurau... Tehnologia materialelor. Răileanu. din Galaţi. I.. 9. și alții. Editura Bren. Tehnologia materialelor.Univ. E. Univ.. Drăgulin.. I.. Bucuresti 1985.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful