IES :……………….

Nom:.........................................................................Curs:...........................

1

Els invertebrats Objectius o Identificar els principals models taxonòmics a què pertanyen els invertebrats. o Relacionar la presència de determinades estructures anatòmiques amb l’adaptació al medi. o Distingir les formes d’alimentació dels invertebrats. o Distingir les formes de respiració dels invertebrats. o Distingir les formes de reproducció dels invertebrats. o Observar de les característiques anatòmiques i funcionals dels invertebrats. o Classificar els invertebrats: Les esponges o porífers. Els cnidaris: pòlips i meduses. Els anèl·lids. Els platihelmints i nematodes. Els mol·luscs: gasteròpodes, bivalves i cefalòpodes. Els artròpodes: aràcnids, crustacis, insectes i miriàpodes. Els equinoderms o Distingir les classes d’invertebrats reconeixent-ne les característiques principals.

2

El animals invertebrats: Són tots els animals que no tenen esquelet intern articulat

i Què no tenen els animals invertebrats ? _____________________________________________________________

i Defineix animal invertebrat ________________________________________________________________ i Defineix animal vertebrat ________________________________________________________________ i Escriu el nom de tres animals invertebrats ________________________________________________________________ i Escriu el nom de tres animals vertebrats ________________________________________________________________ Els animals invertebrats es classifiquen en no artròpodes i artròpodes ____________________________________________________________ Completa l’esquema

Invertebrats

No artròpodes

……………………..

3

Els no artròpodes es classifiquen en: Porífers Cnidaris Cucs Anèl·lid Platihelmints Nematodes Mol·lusc Gasteròpodes Bivalves Cefalòpodes Equinoderms
No artròpodes

Porífers

Cnidaris

Cucs .

Equinoderms Mol.lusc

Anel.lids .

Platihelmints

Nematodos

Gasteròpodes

Bivalves

Cefalòpodes

i Quants grups diferents podem trobar dins dels no artròpodes? ________________________________________________________________

i Com es classifiquen els mol·luscs? ________________________________________________________________

i Què és un anèl·lid? ________________________________________________________________

4

i Un gasteròpode és un mol·lusc? ________________________________________________________________

i Un pop és un peix o un mol·lusc? _____________________________________________________________

i Un musclo és un mol·lusc? _____________________________________________________________

i Què és un caragol? _____________________________________________________________

i Un cuc és un animal invertebrat o vertebrat? _____________________________________________________________ i Com es classifiquen els cucs ? _____________________________________________________________

i Els musclos i les petxines són bivalves ? _____________________________________________________________

i

Completa l’esquema següent :
No artròpodes

..…….....

…………………….. ……………………… . ……………………..

……………………… .

…………………….

………………..

…………………. ………………….. …………………

…………………

5

Porífers
Porífers : ( del llatí porus, porus i fera, portar ) també es diuen esponges, són organismes marins que viuen sobre els fons poc profunds de tots els mars i oceans del món, i fins i tot en aigües dolces. Tenen el cos amb forma de sac i amb molts orificis. Tenen un esquelet intern format per unes espines petites anomenades espícules , compostes per carbonat de calci i espongina

Completa Porífers : ( del llatí porus, porus i fera, portar ) també es diuen _______________, són organismes__________ que viuen sobre els fons poc profunds de tots els mars i oceans del món, i fins i tot en aigües dolces. Tenen el cos amb forma de ______ i amb molts _____________ Tenen un esquelet intern format per unes espines petites anomenades ________________ , compostes per carbonat de calci i _____________

i Quina forma tenen els porífers? ___________________________________________________________ i De quines substàncies està format l’esquelet intern de les esponges? ___________________________________________________________ i Els porífers són animals marins o terrestres? __________________________________________________________ i Dibuixa una esponja i descriu-la

6

Funció de relació : No es poden desplaçar. Viuen enganxats a les roques.

i Com es desplacen els porífers? ______________________________________________________________ Funció de nutrició: Són animals filtradors. S’alimenten filtrant l’aigua , de la qual agafen l’oxigen i les partícules que els serveixen d’aliment. Tenen el cos ple de porus molt petits, per on entra l’aigua i després surt per uns forats més grans l’òscul. Al seu interior hi ha unes cèl·lules especialitzades , els coanòcits que són les encarregades de provocar els corrents i d’absorbir els nutrients.

i Completa Funció de nutrició: Són animals ______________. S’alimenten filtrant l’aigua , de la qual agafen l’_____________ i les partícules que els serveixen d’aliment. Tenen el cos ple de _________ molt petits, per on entra l’aigua i després surt per uns forats més grans l’________. Al seu interior hi ha unes cèl·lules especialitzades , els ____________ que són les encarregades de provocar els corrents i d’absorbir els _______________.

i Què vol dir ser filtradors? _______________________________________________________________ i Què agafen les esponges de l’aigua ? _____________________________________________________________ i Com s’anomenen les cèl·lules especialitzades encarregades de provocar corrents d’aigua i absorbir els nutrients? ______________________________________________________________ i Com s’anomena l’orifici per on surt l’aigua un cop filtrada ? ________________________________________________________________

7

Funció de reproducció : Es poden reproduir asexualment per gemmes o fragments, a partir dels quals creixen noves esponges. En algunes èpoques de l’any tenen reproducció sexual. Formen unes larves nedadores que passats uns dies es fixen al fons i es transformen en petites esponges

Completa Funció de reproducció : Es poden reproduir asexualment per _____________ o fragments, a partir dels quals creixen noves ______________. En algunes èpoques de l’any tenen reproducció _____________. Formen unes ____________ nedadores que passats uns dies es fixen al fons i es transformen en petites esponges i Les esponges es poden reproduir sexualment ? __________________________i asexualment ?________________________

GALERIA D’IMATGES

Aplysina aerophoba

Clathrina clathrus

Reniera

Dysidea avara

Spongia officinalis

Anchinoe tenacior

Ircinia variabilis

Cliona viridis

L’esponja de bany comuna pertany a l’espècie Spongia officinalis, si bé també s’ha comercialitzat Hippospongia communis; totes dues són presents a la nostra fauna, però són poc abundoses. Actualment gairebé esgotades en la Mediterrània, les esponges de bany que es comercialitzen al nostre país provenen del Carib

Dibuixa la funció de nutrició dels porífers

8

Cnidaris
Cnidaris : Són tots marins i n’hi ha de dues formes : El pòlip : viu adherit al substrat, i té la boca i els tentacles cap amunt La medusa :neda lliurement per l’aigua i té el cos en forma de campana, amb la boca i els tentacles cap avall.

L'enorme medusa Chrysaora hysoscella (l'ombrel·la fa aproximadament 1,5 m de diàmetre i els tentacles poden fer-ne uns quants) és una espècie comuna a les costes catalanes.

Completa Cnidaris : Són tots ___________ i n’hi ha de dues formes : El _________ : viu adherit al substrat, i té la boca i els tentacles cap __________ La _________ :neda lliurement per l’aigua i té el cos en forma de ______________, amb la boca i els tentacles cap __________

i Quantes formes de cnidaris hi ha ?. _______________________________________________________________

Pòlip

Medusa

9

Tenen la mateixa estructura bàsica. Són formats per un cos tou en forma de sac que té una boca que comunica amb la cavitat digestiva. Al voltant de la boca hi ha uns tentacles retràctils que tenen unes cèl·lules especials, anomenades cèl·lules urticants, que contenen unes substàncies irritants i molt tòxiques. Quan les cèl·lules són fregades per un organisme es dispara un filament que injecta aquestes substàncies.

Dibuixa un pòlip i una medusa

i Completa : Els ______________són formats per un cos________ en forma de _________ que té una boca que comunica amb la cavitat digestiva. Al voltant de la boca hi ha uns tentacles retràctils que tenen unes cèl·lules especials, anomenades cèl·lules ______________, que contenen unes substàncies _______________ i molt tòxiques. Quan les cèl·lules són fregades per un organisme es dispara un filament que injecta aquestes substàncies.

Funció de relació : Les cèl·lules urticants són un mecanisme de defensa. Quan alguna cosa toca la superfície de l' animal, aquestes cèl·lules poden disparar el flagel i alliberar el líquid urticant, la qual cosa provoca la paràlisi o la mort de les preses que li serviran d' aliment. La majoria d' espècies no són perilloses per a l' home i provoquen només lleugeres urticàries en tocar-les. En alguns casos, però, el contacte amb alguna de les grans meduses pot ser bastant dolorós.

10

o Alguns formen colònies. Completa Les cèl·lules ______________ són un mecanisme de defensa. Quan alguna cosa toca la superfície de l' animal, aquestes cèl·lules poden disparar el flagel i alliberar el líquid urticant, la qual cosa provoca la _____________o_______________de les preses que li serviran d' aliment. La majoria d' espècies no són perilloses per a l' home i provoquen només lleugeres urticàries en tocar-les. En alguns casos, però, el contacte amb alguna de les grans meduses pot ser bastant dolorós.

Funció de nutrició: Són carnívors, s’alimenten de petits invertebrats o peixets. Capturen les preses amb els tentacles i les paralitzen o maten amb les cèl·lules urticants. Funció de reproducció: Alguns alternen la forma de pòlip ( amb reproducció asexual) i la forma medusa ( amb reproducció sexual). Altres solament tenen forma de pòlip o de medusa.

Cicle biològic dels Cnidaris 1. Colònia de pòlips, 2. hidromedusa jove, 3. hidromedusa adulta (fèrtil), 4. gàmetes, 5. embrió, 6. larva plànula, 7. pòlip primari. La línia contínua indica el procés més habitual, mentre que la discontínua indica les diferents variacions que el cicle pot seguir en les diferents espècies i segons les condicions ambientals.

i Quin tipus de reproducció tenen els cnidaris ? ________________________________________________________________ i De què s’alimenten els cnidaris? ________________________________________________________________

11

Galeria d’imatges

Lophogorgia sarmentosa

Gorgònia (Paramuriceaclavata)

Corall vermell (Coralliumrubum)

Actinia equina

Actinia cari.

El madreporari

Cotylorhiza tuberculata

Aequorea aequorea

Neoturris pileata

Borm blau (Rhizostoma pulmo)

Aiptasia mutabilis

Acàlef luminiscent

Ceriantari

Zoantari

Fideus de mar

Mans de la mort

Sertularella ellisi

Hydra

12

i

S’alimenten de la mateixa manera les esponges i els cnidaris?.

i Com ho fan les esponges ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Fes els dibuix

i Com ho fan els cnidaris ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Fes el dibuix

i Quins tipus de cèl·lules especialitzades tenen les esponges ? ________________________________________________________________

i Quins tipus de cèl·lules especialitzades tenen els cnidaris? ________________________________________________________________

Fes el dibuix d’un pòlip i el d’una medusa

i

Què representen aquests dibuixos ?

_____________

__________________

13

i Has sentit parlar de les meduses? . On en pots trobar ? ________________________________________________________________

i De què parla aquesta pàgina de diari? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

i Què són els animals invertebrats ? _______________________________________________________________

i Quin animal es fa servir per netejar un nen petit? _______________________________________________________

i On viuen les esponges i els cnidaris ? _______________________________________________________

14

i cnidari

A les següents fotografies indica si es tracta d’un porífer o d’un

Pinta aquestes imatges i digues que representen . ________________________________________ Dibuixa la teva

15

Cucs
Els cucs es caracteritzen per tenir el cos cou i allargat. Poden ser de vida lliure o paràsits, sempre associats a medis aquàtics o molt humits. Les seves dimensions són molt variables: n’hi ha de gairebé microscòpics ( menys 1 mm) i n’hi ha que tenen fins a 10 m de llargada. Hi ha tres tipus principals de cucs : Anèl·lid : cos cilíndric i segmentat en anells. Platihelmints: cos pla i no segmentat. Nematodes: cos cilíndric no segmentat. i Quins tipus de cucs podem trobar? ________________________________________________________________ i Hi ha cucs paràsits? ________________________________________________________________ i Hi ha moltes mides de cucs?. Quines?. _____________________________________________________________ i Com tenen el cos els cucs? _____________________________________________________________ Dibuixa un cuc

i Els cucs són animals vertebrats o invertebrats? ________________________________________________________________

i

Els cucs necessiten humitat?____________________________

i Com s’anomenen els cucs que tenen el cos cilíndric i amb anells? _____________________________________________________________ i Com s’anomenen els cucs que tenen el cos pla i no segmentat? _____________________________________________________________ i Com s’anomenen els cucs cilíndrics i no segmentats?. ______________________________________________________________

16

Anèl·lids
Els anèl·lids són cucs que tenen el cos dividit en anells anomenats metàmers en cada metàmer es repeteixen la major part dels òrgans. El cos d’aquests cucs és format per una sèrie de segments el primer és el cap i l’últim l’ anus L’aparell digestiu és un tub continu des de la boca fins l’ anus. Tenen un aparell circulatori que permet el transport de substàncies, i un sistema d’excreció desenvolupat.

Hi ha tres tipus :

Oligoquets

Poliquets

Hirudinis

i Completa : Els anèl·lids són cucs que tenen el cos dividit en anells anomenats .................... en cada metàmer es repeteixen la major part dels òrgans. El cos d’aquests cucs és format per una sèrie de .................. el primer és el ........... i l’últim l’........................ L’aparell digestiu és un ..................continu des de la boca fins l’ anus. Tenen un aparell ..............................que permet el transport de substàncies, i un sistema d’.......................... desenvolupat

17

Funció de reproducció: La reproducció és sexual pot ser entre un mascle i una femella ( cucs marins) o entre dos individus hermafrodites ( cuc de terra) En alguns anèl·lids marins hi ha reproducció asexual per gemmes. Funció de relació: Generalment són aquàtics ( Nereis) , també n’hi de terrestres (cuc de terra) i alguns són paràsits ( sangonera) i El cos dels anèl·lids està format per segments?_______________

i

Els anèl·lids tenen aparell circulatori?_____________________

i

Els anèl·lids tenen aparell excretor?_______________________

i El primer segment del cos dels anèl·lids és el_______________i l’últim és l’__________________ i Quants tipus d’anèl·lids hi ha ? ________________________________________________________________

i Com és sexualment el cuc de terra? _________________________________________________________ i Quins tipus de reproducció poden tenir els anèl·lids? _____________________________________________________________ i Cita un anèl·lid paràsit_____________________ Cita un anèl·lid terrestre_________________________ Cita un anèl·lid aquàtic___________________________ i Com és la reproducció asexual dels anèl·lids? ____________________________________________________________ Dibuixa un anèl·lid

18

Anèl·lids
GALERIA D’IMATGES

Poliquet

Cuc de sang

Arenicola marina

Hediste diversicolor

oligoquets del sòl

cuc de terra

Els lumbrícids

La sangonera comuna

palmereta

Nematodes : Cos allargat i arrodonit i no segmentat . Es poden trobar en qualsevol lloc, fins i tot als cims de les muntanyes o a les grans fondàries marines. Tenen tub digestiu amb dues obertures, la boca i l’anus. Respiren directament a través del tegumen. No tenen aparell circulatori. Funció de reproducció: Sexual , el mascle injecta els espermatozoides dins d ela femella i els ous es guarden dins el seu cos fins a la posta. Funció de relació: La majoria viuen lliures . Alguns són paràsits tant d’animals com de plantes i perforen els teixits dels hostes amb un estilet que tenen a la boca. Exemple de nematodes paràsits dels humans són les triquines que perforen l’ intestí prim i els cucs intestinals

i El cos del nematodes,es:................................ Els nematodes es poden trobar en.................................. Tenen el tub digestiu amb dues obertures: ....................................... Respiren directament a través del.............................

19

i

Els nematodes tenen aparell circulatori?...................................

i Com és la reproducció dels nematodes ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ i Hi ha nematodes que són paràsits?........................................... Cita exemples de nematodes paràsits ............................................................ Nematodes
GALERIA D’IMATGES

Platihelmints Coneguts com cucs plans, els platihelmints es caracteritzen pel seu cos, que és allargat i aplanat. Tenen una estructura en forma de sac, amb una cavitat gastrovascular que s’obre a l’exterior per un únic orifici que funciona simultàniament com a boca i anus.

20

i Completa : Coneguts com cucs plans, els ......................... es caracteritzen pel seu cos, que és .....................i..................... Tenen una estructura en forma de sac, amb una cavitat gastrovascular que s’obre a l’exterior per un únic orifici que funciona simultàniament com a ................i.................... i Els platihelmints tenen un forat per la boca i un altre per l’ anus o és el mateix? _____________________________________________________________ i Quina forma tenen els platihelmints?.........................................

Funció de reproducció: La majoria de les espècies són hermafrodites, amb gònades masculines i femenines a la vegada, i es reprodueixen ponent molts ous. Les planàries poden reproduir-se també asexualment per fragmentació en dos trossos i Què vol dir ser hermafrodita? _______________________________________________________________ i Quines formes de reproducció poden tenir els platihelmints? ________________________________________________________________ Funció de relació: Molts són aquàtics, com les planàries. La resta són paràsits i viuen dins el cos d’altres animals, com per exemple la tènia o cuc solitari que viu dins l’ intestí prim i el distoma que infecta el fetge. i On viuen les planaries ? _____________________________________________________________ i Cita dos exemples de platihelmints paràsits ____________________________________________________________ i On viu la tenia o solitària ?____________________________

Dibuixa un anèl·lid, un nematode i un platihelmint

21

i

Què representa aquest dibuix ?_____________________________

i

Què representa aquest dibuix?____________________________

Platihelmints
GALERIA D’IMATGES

Macroturbel·lari marí.

Microturbel·lari.

Esquistosoma

paràsit de l'hipopòtam

Tènia o solitària

Drepanophorus

paràsit del gripau

Platynosomum soricis

Planària marina

Dendrocoelum lacteum

Planària marina

Cap de la tènia

22

Mol.lusc
Són organismes que viuen a l’agua i en llocs humits. Tenen el cos tou i musculós. La majoria tenen una closca calcària ( carbonat de calci), que actua d’esquelet extern. En el cos s’hi poden distingir tres parts: el cap, la massa visceral i el peu Al cap hi tenen els òrgans sensorials i la boca . En alguns mol·lusc dins la boca hi ha la ràdula ( milers de dents petits) que serveix per raspar els aliments. A la massa visceral hi tenen la major part dels òrgans. Encara que alguns respiren pel cos, d’altres tenen òrgans respiratoris especialitzats. Els aquàtics respiren per brànquies, Els terrestres per una cavitat pal·lial Tenen sistema circulatori. El peu, en els cargols, és format per un gran múscul que serveix per nedar i per excavar.

i Quines parts hi podem trobar en els mol·luscs? _____________________________________________________________ i Què tenen al cap, els mol·luscs? _____________________________________________________________ i Què podem trobar en la massa visceral dels mol·luscs? _____________________________________________________________ i Per què està format el peu dels cargols? _____________________________________________________________ Dibuixa un cargol i escriu el nom d eles seves parts

23

Hi ha tres tipus de mol·luscs: Bivalves: amb dues valves que tanquen hermèticament com les cloïsses i els musclos

Gasteròpodes, amb peu o ventosa muscular, com els llimacs i els cargols

Cefalòpodes amb cap gros del qual surten diversos tentacles, com pops i sèpies.

Completa

Mol·lusc

………………

……………….

……………….

i Quants tipus de mol·luscs hi ha ? ________________________________________________________________ Bivalves Són els mol·luscs que presenten una conquilla externa formada per dues parts, les valves dins de les quals es troba un cos que forma una massa visceral on no es pot diferenciar el cap. No tenen ràdula i en molts d’ells el peu s’ha transformat en una pala excavadora que els serveix per amagar-se a la sorra o al fang. Els musclos, les navalles i les cloïsses formen part d’aquests grup.

24

Completa Els.........................Són els mol·luscs que presenten una ................ externa formada per dues parts, les ..............dins de les quals es troba un cos que forma una ............................... on ....... es pot diferenciar el cap. No tenen ..................... i en molts d’ells el peu s’ha transformat en una pala excavadora que els serveix per amagar-se a la sorra o al fang. Els musclos, les ........................... i les cloïsses formen part d’aquests grup

Pinta aquest dibuix que representa una cloïssa

i Què et sembla que representa el segon dibuix? ________________________________________________________________ i Què pots dir del tercer dibuix? _____________________________________________________________ Gasteròpodes Inclouen els cargols que presenten una conquilla externa i els llimacs que la perden durant el seu desenvolupament . Tenen el cos dividit en cap, massa visceral i peu Al cap hi ha la boca amb una ràdula que els serveix per a triturar l’aliment. Reproducció: La majoria són hermafrodites- els dos sexes en el mateixa animal. Completa Els................... Inclouen els..................... que presenten una................. externa i els................... que la perden durant el seu desenvolupament . Tenen el cos dividit en ......................, ........................... i .................. Al cap hi ha la.................. amb una ................... que els serveix per a triturar l’aliment. Reproducció: La majoria són ............................

25

i anteriors )

Pinta i escriu el nom de les parts que sàpigues ( mira pàgines

Cefalòpodes Tenen un sifó, per on l' animal projecta raigs d' aigua produïts en comprimir el mantell i amb els quals pot desplaçar-se a reacció. Aquest òrgan procedeix d' una part del peu transformada. La resta del peu s' ha convertit en una sèrie de braços o tentacles que rodegen la boca, dura, semblant a un bec, amb la qual trosseja les preses de què s’alimenta. Són el grup de mol·luscs més gran i també el més evolucionat. Té òrgans pels sentits. Els ulls, tenen una estructura molt elaborada. A aquest grup pertanyen els mol·luscs com els pops, les sèpies i els calamars. Reproducció: Sexual , produeixen milers d’ous , d’ on surten unes larves que neden lliurement durant un temps, fins que es forma l’adult . Completa Els ............................ Tenen un........................ per on l' animal projecta raigs d' aigua produïts en comprimir el mantell i amb els quals pot desplaçar-se a reacció. Aquest òrgan procedeix d' una part del peu transformada. La resta del peu s' ha convertit en una sèrie de braços o ....................... que rodegen la boca, dura, semblant a un bec, amb la qual trosseja les .............. de què s’alimenta. Són el grup de mol·luscs més ................ i també el més evolucionat. i Els cefalòpodes tenen ulls?................................

i Cita tres exemple de cefalòpodes_______________________ ______________________________________________________________ i Quin tipus de reproducció tenen els cefalòpodes?_____________ 26

i i

Quan neix un cefalòpode té ja la forma d’adult?_______________ Els cefalòpodes neixen d’ous?_____________________________

i

Pinta i escriu els noms que entenguis del dibuix anterior.

i Quins animals veus representats en aquest dibuix__________________________________________________________

27

Galeria d’imatges

Bivalves

Navalles ( bivalves )

Cargol bover

gènere Clausilia

gènere Zonitoides

reineta (Pseudotachea splendida)

Llimac

Ariònid

Pop roquer o pop comú

Onychoteuthis banksi

Musclos

Arianta arbustorum xatarti

Helicigona lapicida

cargol jueu (Otala punctata)

Hinia incrassata

28

Equinoderms
Són invertebrats marins que tenen sota la seva pell un esquelet calcari format per plaques soldades o independents o per espícules petites i aïllades. Les plaques poden servir de suport a llargues espines. Presenten un conjunt de conductes anomenat sistema ambulacral, plens d'un líquid semblant a l'aigua de mar i una sèrie de tubets acabats en ventoses que serveixen per a fixar-se i desplaçar-se, els anomenats peus ambulacrals. Tenen simetria pentagonal (molt evident en les estrelles de mar al presentar 5 braços)

Completa Els ……………………………… Són invertebrats ............................. que tenen sota la seva pell un esquelet calcari format per plaques soldades o independents o per ..................................petites i aïllades. Les plaques poden servir de suport a llargues.................................. Presenten un conjunt de conductes anomenat ........................, plens d’un líquid semblant a l’aigua de mar i una sèrie de tubets acabats en ventoses que serveixen per a fixar-se i desplaçar-se, els anomenats .................................. Tenen ................................. (molt evident en les estrelles de mar al presentar 5 braços).

Dibuixa una estrella de mar de cinc braços

29

Es reprodueixen sexualment amb sexes separats,i els individus o són mascles o son femelles. La fecundació es realitza al mar (fecundació externa) i de l’ou surt una larva nedadora (larva planctònica) que després dóna lloc a un adult marxador (bentònic).

Ocasionalment es poden donar casos d’hermafroditisme. També , algunes formes (com estrelles, ofiures i holotúries) poden presentar reproducció asexual, per regeneració, i es trenquen de manera que sempre es conservi algun anell nerviós. Cal dir que la capacitat de regenerar tot el cos a partir d'un únic braç és bastant limitada i només es dóna en alguna espècie d’estrella d’aigües tropicals.

i Com és la reproducció dels equinoderms ? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

i Si tenen reproducció sexual acostuma a haver-hi un mascle i una femella?_________________________

i

Si la reproducció és asexual , de quin tipus és ¿______________

i

Un equinoderm passa per la fase de larva?__________________

i

Totes les estrelles de mar es poden regenerar a partir d’un braç?

_______________________________________________________________

i

De quin tipus és la fecundació dels equinoderms_____________

30

Els Equinoderms es classifiquen en cinc grups diferents que són: Classificació dels Equinoderms
Eriçons de mar. Tenen un esquelet de plaques calcàries soldades que formen una estructura globosa que suporta llargues espines. Són herbívors. Estrelles de mar. Tenen cinc braços poc flexibles i poden presentar espines. Son carnívores i poden evaginar l'estómac per tal d'ingerir les preses. Holoturies. Són les anomenades"botifarres de mar" en referència a la seva forma. S'alimenten dels petits organismes que conté la sorra que ingereixen. Ofiures. Són com estrelles de mar però de braços molt flexibles que mouen amb rapidesa. Viuen a sota les pedres del fons marí. Comàtules. Presenten 5 braços dividits en dos amb els que pot nedar, encara que per molt poc temps. Presenten colors molt vius.

Eriçó de mar o garota

Estrella de mar

Cogombre de mar

Ofiure

Lliris de mar

Completa i

Dibuixa un exemple de cada

Equinoderms

…………………….

……………………

……………………..

……………………..

………………….

31

Completa amb els noms que recordis ( pots consultar el dibuix de pàgines anteriors) 123456789101112i Quins animals veus representats en aquest dibuix__________________________________________________________

Galeria d’imatges

Lliri de mar

Eriçó de mar

Estrella de mar

Ofiura

Cogombre de mar

Eriço de mar

32

Alguns animals han trobat un tipus d ‘esquelet rígid però molt diferent del dels vertebrats: un esquelet rígid articulat, però extern, un exosquelet; fet de quitina Els seus músculs estan units a l’ esquelet que està fora. Per permetre el creixement de l’animal, l’esquelet ha de mudar periòdicament, ja que augmenta de mida a mesura que ho fa l’organisme. El cos dels artròpodes apareix segmentat en diverses regions. Alguns d’aquests segments són proveïts de parells d’apèndixs articulats i allargats, que constitueixen les potes amb les quals l’animal es desplaça. Les potes poden estar especialitzades per caminar, nedar, excavar, etc. i adquireixen formes variades. Aquests animals es diuen artròpodes, nom que literalment vol dir “amb potes articulades”. Tenen ulls compostos Constitueixen un dels grups animals de més èxit evolutiu i amb major nombre d’espècies. Els artròpodes es classifiquen en : I NSECTES , CRUSTACI S, ARÀCNIDS i MIRIÀPODES

Completa

Artròpodes

……………………

………………….

…………………..

……………………..

Completa Els ......................... tenen un esquelet rígid articulat, però extern, un ................................; fet de ................... Els seus músculs estan units a l’ esquelet que està fora. Per permetre el creixement de l’animal, l’esquelet ha de ....................... periòdicament, ja que augmenta de mida a mesura que ho fa l’organisme.

i Què vol dir artròpode? ________________________________________________________________

33

i

Com tenen els ulls els artròpodes?________________________

i Com es classifiquen els artròpodes ? _______________________________________________________________ i Hi ha moltes espècies d’artròpodes ?______________________

o o o o o

INSECTES : La majoria són terrestres Tenen el cos dividit en cap tòrax i abdomen Tenen un parell d’antenes al cap. Tenen tres parells de potes Molts tenen un parell d’ales

i i i i i

La majoria d’insectes són terrestres o aquàtics?______________ Quants parells de potes tenen els insectes?__________________ Els insectes acostumen a tenir ales?________________________ Què tenen al cap els insectes ?____________________________ Els insectes tenen el cos dividit en :________, _________i______

i Els insectes pertanyen als artròpodes o als no artròpodes ? ________________________________________________________________ i Anomena tres insectes :_________________________________

34

Entre altres els insectes es classifiquen en : Ortòpters, Himenòpters, Coleòpter, Dípters, Hemípters, Lepidòpters, Odonats, Afanípters,.....

Completa
Insectes

………

………

………

………

………

………

………

….......

Ortòpters: o Tenen les ales posteriors membranoses i les mantenen en repòs a sota de les anteriors, que són estretes i estireganyoses, encara que també hi ha espècies sense ales. o El cap sol ser gran i mòbil.

o L’aparell bucal és mastegador i són de règim herbívor. o Tenen el darrer parell de potes adaptat al salt. o Inclouen llagostes, cadells, grills, pregadéus o mantis religioses, insectes pal i escarabats. N’hi ha unes 25.000 espècies i Cita exemples d’ortòpters: _____________________________________________________________

i

Quantes espècies d’ortòpters es coneixen?_________________

i Com tenen els ortòpters el darrer parell de potes?___________ ______________________________________________________________ i Com és el cap dels ortòpters?____________________________

35

i i

Com és l’aparell bucal dels ortòpters?_____________________ De que s’alimenten els ortòpters?_______________________

i Completa : Els ortòpters tenen les ales posteriors ...............................i les mantenen en............................ a sota de les anteriors, que són ...................... i estireganyoses, encara que també hi ha espècies ..................... ales.

Galeria d’imatges

Llagosta verda

Llagosta

Grill

Grill verd

Insecte del pal.

Mantis religiosa o pregadeus

i Aquest dibuix representa les fases del desenvolupament d’una llagosta Pinta els dibuixos i explica el procés ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ 36

Himenòpters: o Tenen ales membranoses i les anteriors són més grans que les posteriors. o L’aparell bucal és mossegador, llepador o mastegador.

o Tenen una cintura entre el tòrax i l’abdomen, el qual generalment té forma d’ou i és mòbil.

o Les potes són llargues. o Moltes espècies tenen un agulló connectat a una glàndula verinosa (vespes). o Diversos grups formen societats molt complexes (formigues, abelles) i algunes (abelles) disposen d’un llenguatge de comunicació per mitjà del vol. o L’ordre inclou vespes, mosques daurades, borinots, abelles, formigues, etc. i Cita exemples d’alguns himenòpters ______________________________________________________________ i Quina forma té i com és l’abdomen d’un himenòpter? ______________________________________________________________ i i Com són les potes d’un himenòpter?_____________________ Què fan les vespes?__________________________________

i Com és l’aparell bucal dels himenòpters? ______________________________________________________________ i Els himenòpters es poden agrupar formant societats?_______

37

i Com tenen les ales els himenòpters? ______________________________________________________________

Galeria d’imatges

Abella

Borinot

Formigues

Vida social de les vespes

Niu de vespes : vesper

Les vespes construeixen els vesper s d’una subst ància semblant al paper , fabricada amb fibres mastegades

La r eina diposit a un ou a cada cel·la

Les vespes obreres alimenten a les larves, que seran adultes al cap de 40 dies

Les vespes mantenen la temperatura dels seus nius movent les ales davant de les cel·les

38

i Què representa aquest dibuix? ______________________________________________________________

Coleòpters: o Tenen les ales anteriors transformades en èlitres i les posteriors són membranoses i es pleguen a sota de les altres. o Presenten una gran varietat de mides, formes i colorits. o Viuen en medis molt variats i hi ha diversos grups aquàtics. o El seu règim alimentari és molt variat. o Inclouen els escarabats i els corcs.

Galeria d’imatges

Marieta

Escarabat aquàtic

Curita

i

Cita dos exemples de Coleòpters___________________________

39

i Completa: Els .................. tenen les ales anteriors transformades en èlitres i les posteriors són ........................... i es pleguen a sota de les altres. i i On viuen els coleòpter?_______________________________ Com és el règim alimentari dels coleòpters?______________

i Pinta aquests dibuixos i digues de quin tipus d’animals es tracta ________________________________________________

Dípters: o Presenten les ales anteriors membranoses i amb nervis, i les posteriors transformades en òrgans claviformes de funció sensorial (balancins).

o L' aparell bucal és xuclador o Algunes espècies transmeten malalties (malària, febre groga). o Amb gran capacitat d’adaptació, són presents a tots els medis no aquàtics del planeta. o Comprèn la mosca domèstica, la mosca tse-tse, les mosques del vinagre, els tàvecs, els mosquits, etc.

Mosca vinagre

del

Mosca comuna

Mosca tse-se

Mosquit tigre

Mosca

40

Hemìpters: o Les ales posteriors dels hemípters són membranoses, i en repòs es troben plegades a sota de les anteriors, que també són membranoses però amb la part bassal engrossida. o Tenen un aparell bucal picador - xuclador, s’alimenten de sucs. o El tegument pot ser dur o tou. o Són depredadors, paràsits, herbívors, etc. o L’ordre inclou les xinxes d’aigua, les xinxes de les plantes, les xinxes comunes, els escorpins d’aigua, etc. N’hi ha unes 50.000 espècies.

Galeria d’imatges

Xinxa d’aigua

Escorpí d’aigua

Xinxa/ Xinxa picant

Xinxa domèstica

Xinxes a les plantes

Xinxes

i

Pinta aquest dibuix i digues de quin tipus d’animal es tracta

41

Lepidòpters: o Són les papallones. N’hi ha unes 125.000 espècies .

o Aparell bucal és una llarga trompa xucladora ( espiritrompa) o Fan metamorfosi complexa o Tenen les ales membranoses i cobertes d'escates, sovint de colors vius i amb dibuixos contrastats. o Les antenes són plomoses o filamentoses. o Viuen a gairebé tots els medis del planeta on hi hagi vegetació.

Galeria d’imatges

42

Pinta les papallones següents segons el teu gust i al final dibuixa la teva

43

o o o o o o o o o

Odonats: Presenten les quatre ales similars, membranoses i amb molts nervis. L’aparell bucal és mastegador i els ulls són grans. L’abdomen és cilíndric i allargat. Sovint són de colors metàl·lics. Són depredadors d’insectes. Viuen a les proximitats de l’aigua. Algunes espècies tropicals assoleixen els 20 cm d’envergadura. Fan metamorfosis Comprenen totes les libèl·lules. i Pinta aquets dibuixos i digues de quin animal es tracta

Galeria d’imatges

larva

44

i Observa el procés de creixement d’una libèl.lula i posa nom a cada una de les fases A: B: C: D: E:

i

Completa
Insectes

………

………

………

………

………

………

………

………

………

45

i Escriu el nom dels diferents aparells bucals dels insectes on correspongui Picador-xuclador / Xuclador / Mastegador-llepador /Mastegador

CRUSTACIS: o Artròpodes amb cinc parells de potes marxadors o amb quatre parells de potes marxadores i un parell de pinces. o La majoria són aquàtics o Tenen l’exosquelet endurit amb carbonat càlcic o Tenen el cos dividit en cefalotòrax i abdomen o Presenten dos parells d’antenes al cefalotòrax o Respiren per mitjà de brànquies. Les espècies de mida més petita poden respirar a través de la pell. o L’aparell digestiu té un òrgan que rodeja l’intestí denominat hepatopàncrees, la funció del qual és secretar enzims digestius que descomponen els aliments que ingereixen. o Els ulls són compostos.

46

i

Escriu els noms corresponents

i Pinta aquests dibuixos i digues de quin animal es tracta _______________________________________________________________

47

Galeria d’imatges

Puça d’aigua

Ulls

Pinces del llamàntol

Quan es couen canvien el color

Bernat ermità

Percebes

Bou de mar

Gamba

Llagosta comuna

Cranc americà

Cranc de riu

Nècora

Cranc roquer

Porquet de Sant Antoni

Glans de mar

48

i

Pinta i digues quina classe d’animals hi ha representats.________

ARÀCNIDS: o La majoria són terrestres o Tenen el cos dividit en cefalotòrax i abdomen o A la boca presenten un parell de quelícers ( apèndix en forma d’ungla) i un parell de pedipalps ( apèndix en forma de pinça) o Tenen quatre parells de potes

i Pinta aquests dibuixos i digues de quin tipus d’animals es tracta _________________________________________________________

49

GALERIA D’IMATGES

Aranya negra

Ous d’aranya

Femella d’Eresus niger

Aranya amb cries

Aranya vespa

Aranya família Lycosydae

Escorpí

Aranya del gènere Araneus

Emissió d'un fil de seda

Uroctea durandi

L'escorpí groc

Trombidium holosericeum

50

MIRIÀPODES : o Són terrestres i viuen en llocs humits o Tenen un cos allargat i anellat, dividit en cap i tronc ( cos i cua) o Tenen un parell d’antenes al cap. o Tenen molts parells de potes. ( més de cinc)

Galeria d’imatges

Cent peus

Cent peus

Mil peus

Scutigera coleoptrata

Scolopendra cingulata

Larva

Geophilus carpophagus

Pseudohimantarium

Scutigerella

Polidesmus coriaceus

La facultat d’enrotllar-se

Polydesmus coriaceus

51

i

Pinta aquest dibuix i digues de quin animal es tracta

i Pinta els insectes que trobaràs en el dibuix següent . Intenta dir quins insectes són. __________________________________________________________________

i Pinta i digues a quin ordre d’insectes pertany l’ insecte representat en aquest dibuix _________________________________________________

52

i Posa títol a quest dibuix _______________________________________________________________

i

Troba el nom de dotze grups d’invertebrats

53

i dieta

Troba el nom de vuit invertebrats que formen part de la nostra

i

Relaciona amb fletxes Libèl·lula

Marieta

Formiga

Papallona

Abella

Mosca

54

i

Completa

Com dibuixar un insecte 1- Al voltant d’una línea fes tres cercles cada cop més allargats 2- Fer les parts anteriors de les potes dibuixant cuidadosament les unions amb el tòrax 3- Acabar les potes i afegir les antenes . 4- Dibuixar les ales i detallar la figura per animar-la.

Seguint les instruccions anterior dibuixa una col·lecció d’insectes

55

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful