AYAT MAJMUK PASIF

Disediakan oleh: Mohd Salahuddin bin Mat Amin Mohamad Faris bin Izlan

begitulah juga terdirinya ayat majmuk aktif dan ayat majmuk pasif.• Sebagaimana ayat aktif dan ayat pasif. Ia dipasifkan sebagaimana mempasifkan ayat biasa. • Ayat majmuk dapat dipasifkan jika ayat majmuk aktif tersebut mempunyai kata kerja transitif. • Contoh ayat yang diberikan dalam huraian sebelum ini merupakan contoh ayat majmuk aktif. .

• Pasif: Saya diperhatikan oleh beliau ketika beliau berdiri di situ. . • Pasif: Kopi saya minum dan nasi dimakan oleh Aminah. • Aktif: Beliau memerhatikan saya ketika beliau berdiri di situ.1. Ayat majmuk gabungan • Aktif: Saya minum kopi dan Aminah makan nasi.

• Pasif: Walaupun sebagai adik beradik Ali bekerja sebagai polis manakala Abu sebagai penoreh getah. .• Aktif: Ali bekerja sebagai polis tetapi Abu pula bekerja sebagai penoreh getah sedangkan mereka adik beradik.

• Pasif: Baju yang bewarna biru kegelapan di sukai oleh Ali. Ayat majmuk relatif • Aktif: Mereka menonton wayang yang lucu itu. • Aktif: Ali suka baju yang bewarna biru kegelapan itu. .2. • Pasif: Wayang yang lucu itu ditonton oleh mereka.

• Aktif: Kerajaan menerangkan bahawa ekonomi Malaysia akan berkembang pada tahun hadapan.3. Ayat majmuk komplemen: Komplemen objek • Aktif: Guru menerangkan bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan. • Pasif: Bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan diterangkan oleh guru. . • Pasif: Ekonomi Malaysia akan berkembang pada tahun hadapan sebagaimana diterangkan oleh Kerajaan Malaysia.

• Pasif: Sungguhpun badannya letih. Aliah tetap menghadiri majlis perayaan itu. majlis perayaan itu tetap dihadiri oleh Aliah. .4. Ayat majmuk keterangan • Aktif: Ali akan membeli buku itu kalau ayah membenarkannya. • Pasif: Buku itu akan dibeli oleh Ali kalau ayah membenarkannya. • Aktif: Sungguhpun badannya letih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful