Antes de ser llevado a la muerte

0.32

A.Taulé.-A.Medina

# # 3%ESTRIBILLO
& 4 Ï Ï Ï ú
An - tes

1

de

Ï Ï Ï Ï

ser

# # 3%
& 4 Ï Ï Ï
? # # 34%úúú . ÏÏ

lle - va - doa la

úú

ÏÏ

úú .

Ï

1

## Ï
Ï #Ï
&
ho - ra

7

lle

## Ï
& Ï ÏÏ # ÏÏ
? # # # Ïú . Ï Ï
7

&

##

&

##

13

Ï Ï Ï

13

Ï ú

ú

Ï

Ï Ï Ï
ú.

ma - ni - fes

sua

úú ..
ú.
ú.
ú.

ÏÏ Ïú Ï

ú
ú

ÏÏ

ú

Ï

Ïú . Ï Ï n úú

úú .

ÏÏ # Ï n Ï
Ï Ï

-

ra

Ï
Ï
Ï

úú .

Ï Ï Ï

na - die

ú
ú
úú .

ja

ÏÏ
Ï

Ï
Fine

ú.

-más. Fine

ú.
úú ..

Fine

Ï Ï Ï

ú

Je - sús

su

ÏÏ n ÏÏ # ÏÏ
úÏ . # Ï Ï

ú
ú
úú ..

ÏÏ

vien - do

úÏ Ï ú Ï

gar,

co - mo nohi - cie

? ## Ï Ï Ï
ú.

muer -te,

ÏÏ Ï ÏÏ

Ï Ï Ï

ú.

Ï ú

Ï Ï Ï

mor

a

los

Ï ú

hom-bres

Ïú Ï # ÏÏ ú .Ï ú
Ï. Ï Ï
ú

Ï

úú .

ESTROFAS

Ï Ï Ï

ú

Ïú . Ï Ï
4)Cuer-po de
ú.
Ï Ï Ï

úú
Cris
úú .


Ï

1)To- maen- sus - ma - 2)Cuer-po ben - di 3)El que se
pre -

nosto,
cie

-

to,

ÏÏ
Ï

ú Ï - - Ï Ï Ï . plo # ÏÏ por Ï Ï Ï #ú.toes mi cuer por mil ca . he .ga mie .van bus . nues . Ï # Ï Ï Ï "Es ...va mia . ma .go. doy a be . nos. ni dad. ? # # úÏ ÏÏ Ï Cuer -poen-tre - 19 & ## & ## 25 Ï Ï Ï Ï gra .su Ï Ï Ï Ï Ï - Ï Ï ci ÏÏ Ïú Ï úú . ú.hom .jar. ber". ú ga .no de Ïú . Ï - - - - - .ce: que se re .men ÏÏ ndeÏ Ï - - san .jem tó to cuen ? # # ÏÏ # ÏÏ Ï #Ï ## ú ú Ï Y le .par .gaal en Ï Ï Ï Ï .mi . yo". ú.med".. - & ## 29 Ï Ï "Es . # Ï Ï de 29 -2- .nos.la mis . ú.. nar .& ## & ## 19 Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ïú . pan y les di .dad.tra mal ...ra de mis Ï Ï - - Ï Ï la dos tro Ï tri Ï mi de la ú ú Cruz úú .te de ser mia . ú. paz. Ï co . vi .no. .ma ú vi .taes tú le dan . Ï Ïú .do. ÏÏ ú. ÏÏ Ï Ï ú . Ï Ï úú .los.dos co .mor.cas a sal .da ÏÏ ÏÏ vi - # úú go Ï Ï Ï re Ï queos allo Ï Ï Ïú Ï da - po.mi si .do.vesvi . Ïú .gre vuel. ú ta . Ï ú Ï 25 & ÏÏ n ÏÏ # ÏÏ muer-toen la úÏ .do Ïú ger Ï ? ## Ï Ï ÏÏ .mo que Ïú laHu ÏÏ ú. . de sa her Ï . to . úú .pa pa .cho man .bre .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful