Ελένη Μπαρμπουδάκη

Δραστηριότητα δημιουργίας λεξιλογίου- θεματικού πίνακα για το
σχολείο
Επίπεδο Α1 –Α2
Χρήση του βιβλίου «Μικρό λεξικό 2»

Σκοπός
Με την πραγματοποίηση της δραστηριότητας θα εξασκηθούν στην ανάγνωση
και κατανόηση γραπτού λόγου. Θα διαβάσουν και θα μάθουν τα μέρη και τα
πρόσωπα του σχολείου.

Στόχοι

Δημιουργία προτάσεων του τύπου ερώτηση απάντηση από τους μαθητές και το δάσκαλο:

-

-

« …» (ανάγνωση από το μαθητή)

-

Πού είναι η σκάλα στην εικόνα; Μπορείς να μου τη δείξεις;

-

Εμείς έχουμε σκάλα στο σχολείο;

Τα παιδιά θα παρατηρήσουν και θα συνδέσουν την κάθε εικόνα έξω από το πλαίσιο με την

«Τι λέει εδώ;»

αντίστοιχο σημείο στη ν κεντρική εικόνα

Τα παιδιά θα παρατηρήσουν ότι πριν από κάθε εικόνα προηγείται μια άλλη μικρή λέξη, το άρθρο,
(χωρίς χρήση μεταγλώσσας σε αυτή τη φάση) που μας βοηθά να γράψουμε σωστά το τέλος της
λέξης, την κατάληξη.

Τα παιδιά θα εντοπίσουν κι άλλες λέξεις για να παρουσιάσουν το σχολείο, ανάλογα με το επίπεδο
στο οποίο βρίσκονται σχετικά με την γνώση των γραμμάτων της Ελληνικής.

Συζήτηση για το λεξιλόγιο που θα χρειαστεί το παιδί κατά περίπτωση.

Σε πιο προχωρημένη φάση θα παρατηρήσουν ότι κάποια πράγματα υπάρχουν περισσότερες από
μία φορές ( πληθυντικός αριθμός) και θα γράψουν κάθε λέξη στον πληθυντικό αριθμό.

Ενώνω τις μικρές λεξούλες αριστερά με τη λέξη που ταιριάζει στα δεξιά
και δίπλα γράφω το κάθε ζευγάρι όπως έγινε και στο παράδειγμα.

o η το
πίνακας
διάδρομος
δασκάλα
δάσκαλος
παγκάκι
σημαία
αίθουσα
βρύση
σκάλα
αυλή
κουδούνι
πόρτα
παράθυρο
βιβλιοθήκη
φράκτης
γυμναστής

ο

πίνακας

Πόσοι πίνακες υπάρχουν στο σχολείο της εικόνας. Να συμπληρώσεις τη
λεξούλα που λείπει μπροστά από κάθε λέξη στην πρώτη στήλη και να
γράψεις στον πίνακας την αλλαγή της λέξεις από το ένα στα πολλά.
Να κάνεις το ίδιο και με τις άλλες λέξεις.
ο

πίνακας
διάδρομος
δασκάλα
δάσκαλος
παγκάκι
σημαία
αίθουσα
βρύση
σκάλα
αυλή
κουδούνι
πόρτα
παράθυρο
βιβλιοθήκη
φράκτης

οι

πίνακες

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful