Managementul resurselor umane

Ce este ? MRU-sistem:
Ce este sistemul? Care sunt elementele lui? - rezultate - activităţi - resurse - distribuţie - feed back

RELAŢIA PRODUCTIVITATE-SATISFACŢIE . să se ocupe de satisfacţie şi să ignore productivitatea.Rezultate sistem MRU de natură economică: productivitatea de natură umană: satisfacţia Comportamente posibile: să se ocupe doar de productivitate şi să ignore satisfacţia individului sau grupului. să caute un punct de echilibru între cei doi termeni.

dezvoltarea RU. .determinarea obiectivelor generale şi a politicilor care să asigure utilizarea eficientă a RU.ACTIVITĂŢI Dimensiunea operaţională. . . .diminuarea disfuncţionalităţilor sociale. .motivarea RU.determinarea unui raport structural care să permită partajarea responsabilităţilor şi autorităţii între responsabilii ierarhici şi specialiştii din MRU. .

Studierea unor noi forme de organizare a muncii. Modificarea sistemului de management pentru a-i implica pe salariaţi în realizarea obiectivelor organizaţiei. . a disfuncţiilor sociale şi a soluţiilor posibile.ACTIVITĂŢI     Reliefarea cu ajutorul anchetelor psihosociologice. Studierea şi adoptarea unei filosofii de management compatibile cu noile valori ale organizaţiei şi cu aşteptările indivizilor.

RESURSELE SISTEMULUI MRU Resurse umane: aflate în folosinţa organizaţiei. aflate în mediul organizaţiei. Resurse financiare Informaţii (din mediu sau generate de sistem) .

Reintroducerea în sistem a informaţiilor şi corectarea funcţionării sale. .Feed-back în MRU Apariţia unor informaţii pe baza analizei rezultatelor sistemului.

Sistemul MRU şi mediul său Factori de micro-mediu Factori de macro-mediu .

Variaţia producţiei de bunuri şi servicii. Tehnologia utilizată. Dimensiunea organizaţiei. . Prezenţa unui sindicat.Factori de micro-mediu Filosofia de management. Natura relaţiilor interpersonale în echipa de conducere. Cultura organizaţiei.

EFICACITATEA MRU Indicatori de ordin economic Indicatori de ordin uman .

Costuri generate de fluctuaţia personalului. Costuri legate de absenteism. .Indicatori de ordin economic Valoarea adăugată pe salariat. etc. Costuri generate de accidentele de muncă. Producţia/om-oră.

Nivelul fluctuaţiei cauzate de factori psiho-sociologici. Sumele investite în ameliorarea condiţiilor de muncă. Frecvenţa şi gravitatea conflictelor de muncă.Indicatori de ordin uman Nivelul de satisfacţie. . Diferenţele de salariu dintre diverse organizaţii.

Formare:fiecare individ trebuie. Promovare: criteriul de bază pentru a decide o promovare este meritul personal. să facă un efort de formare care ţine seama de obiectivele organizaţiei şi de competenţele şi dorinţele sale. . În condiţii egale.U.POLITICA DE R. de 4-5 ori în decursul vieţii sale profesionale. preferinţa se îndreaptă către lucrătorul cu cea mai mare experienţă. Ce este? Exemple Selecţie: refuzul angajării candidaţilor care au o legătură de rudenie cu membrii organizaţiei.

U.U? .POLITICA R. CINE elaborează politica de R.U? CINE aprobă politica de R.

cuprind: Obiectivul vizat. Categoria de personal vizată de politica de R. durata.U. Secvenţa de activităţi ce trebuie efectuată pentru punerea în aplicare a politicii. Condiţii generale de aplicare (cost.U.Politicile de R. etc) . Procedurile şi reglementările asociate aplicării politicii. momentul intrării în vigoare.

Anumite cereri sindicale. atunci când iau decizii de angajare. . Natura plângerilor formulate de lucrători cu privire la modul cum sunt trataţi. Natura problemelor cu care se confruntă responsabilii ierarhici. promovare sau legate de respectarea convenţiei colective. formare.Informaţii necesare politicii de R. Satisfacţia membrilor organizaţiei cu privire la condiţiile de muncă.U.

Comunicarea lor în formă scrisă. Difuzarea şi explicarea lor în faţă celor interesaţi. .U. Supravegherea. controlul modului de aplicare.Aplicarea politicilor R.

orarul de muncă şi securitatea locului de muncă.Evaluarea politicii de RU Măsura în care o politică de R. formarea. atingerea obiectivelor vizate. Măsura în care aplicarea politicii se încadrează în prevederile legislative privind nediscriminarea. angajarea.U facilitează sau nu. Măsura în care politica de RU este compatibilă cu filosofia de management din organizaţie. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful