Managementul resurselor umane

Ce este ? MRU-sistem:
Ce este sistemul? Care sunt elementele lui? - rezultate - activităţi - resurse - distribuţie - feed back

să caute un punct de echilibru între cei doi termeni.Rezultate sistem MRU de natură economică: productivitatea de natură umană: satisfacţia Comportamente posibile: să se ocupe doar de productivitate şi să ignore satisfacţia individului sau grupului. RELAŢIA PRODUCTIVITATE-SATISFACŢIE . să se ocupe de satisfacţie şi să ignore productivitatea.

.motivarea RU.dezvoltarea RU. .determinarea unui raport structural care să permită partajarea responsabilităţilor şi autorităţii între responsabilii ierarhici şi specialiştii din MRU.determinarea obiectivelor generale şi a politicilor care să asigure utilizarea eficientă a RU.ACTIVITĂŢI Dimensiunea operaţională. . . . .diminuarea disfuncţionalităţilor sociale.

a disfuncţiilor sociale şi a soluţiilor posibile. . Modificarea sistemului de management pentru a-i implica pe salariaţi în realizarea obiectivelor organizaţiei. Studierea unor noi forme de organizare a muncii. Studierea şi adoptarea unei filosofii de management compatibile cu noile valori ale organizaţiei şi cu aşteptările indivizilor.ACTIVITĂŢI     Reliefarea cu ajutorul anchetelor psihosociologice.

aflate în mediul organizaţiei. Resurse financiare Informaţii (din mediu sau generate de sistem) .RESURSELE SISTEMULUI MRU Resurse umane: aflate în folosinţa organizaţiei.

Reintroducerea în sistem a informaţiilor şi corectarea funcţionării sale.Feed-back în MRU Apariţia unor informaţii pe baza analizei rezultatelor sistemului. .

Sistemul MRU şi mediul său Factori de micro-mediu Factori de macro-mediu .

. Prezenţa unui sindicat. Dimensiunea organizaţiei. Variaţia producţiei de bunuri şi servicii. Cultura organizaţiei. Tehnologia utilizată.Factori de micro-mediu Filosofia de management. Natura relaţiilor interpersonale în echipa de conducere.

EFICACITATEA MRU Indicatori de ordin economic Indicatori de ordin uman .

Costuri generate de fluctuaţia personalului. Costuri legate de absenteism. . Costuri generate de accidentele de muncă. Producţia/om-oră. etc.Indicatori de ordin economic Valoarea adăugată pe salariat.

Frecvenţa şi gravitatea conflictelor de muncă.Indicatori de ordin uman Nivelul de satisfacţie. Sumele investite în ameliorarea condiţiilor de muncă. Nivelul fluctuaţiei cauzate de factori psiho-sociologici. . Diferenţele de salariu dintre diverse organizaţii.

POLITICA DE R. Promovare: criteriul de bază pentru a decide o promovare este meritul personal. preferinţa se îndreaptă către lucrătorul cu cea mai mare experienţă. Ce este? Exemple Selecţie: refuzul angajării candidaţilor care au o legătură de rudenie cu membrii organizaţiei. de 4-5 ori în decursul vieţii sale profesionale. să facă un efort de formare care ţine seama de obiectivele organizaţiei şi de competenţele şi dorinţele sale. Formare:fiecare individ trebuie. .U. În condiţii egale.

U. CINE elaborează politica de R.POLITICA R.U? .U? CINE aprobă politica de R.

U. cuprind: Obiectivul vizat. momentul intrării în vigoare. Condiţii generale de aplicare (cost. durata. Procedurile şi reglementările asociate aplicării politicii. Secvenţa de activităţi ce trebuie efectuată pentru punerea în aplicare a politicii.U.Politicile de R. Categoria de personal vizată de politica de R. etc) .

Natura problemelor cu care se confruntă responsabilii ierarhici. promovare sau legate de respectarea convenţiei colective.Informaţii necesare politicii de R. Natura plângerilor formulate de lucrători cu privire la modul cum sunt trataţi. atunci când iau decizii de angajare.U. Satisfacţia membrilor organizaţiei cu privire la condiţiile de muncă. . formare. Anumite cereri sindicale.

Aplicarea politicilor R. Supravegherea. Difuzarea şi explicarea lor în faţă celor interesaţi. controlul modului de aplicare. Comunicarea lor în formă scrisă.U. .

orarul de muncă şi securitatea locului de muncă.U facilitează sau nu. Măsura în care aplicarea politicii se încadrează în prevederile legislative privind nediscriminarea. . Măsura în care politica de RU este compatibilă cu filosofia de management din organizaţie. atingerea obiectivelor vizate. angajarea. formarea.Evaluarea politicii de RU Măsura în care o politică de R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful