Numele …………………..

Proba practică
Subiectul nr. I

Prenumele ..………….…..

S.C. Ulpia Traiana SRL cu sediul în Alba Iulia, str. Revoluţiei 1989,
nr. 12, având codul fiscal RO – 2140035, număr ordin registru comerţului/an –
M01/42/2001, judeţul Alba, cumpără pe baza avizului de însoţire a mărfii
nr.
1116805 din 29.06.2008 de la SC „ALIMENT” S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, str.
Mărăşeşti, nr. 24, având codul fiscal RO – 1830042, nr. ordin registru
comerţului/an – JO2/51/2002, judeţul Alba următoarele produse:
1. Ulei „Ulvex” în cantitate de 100 l la preţul unitar (fără TVA) de 5,60 lei
2. Margarină „Delma” – 500 gr./cutie în cantitate de 200 buc. la preţul unitar
(fără TVA) de 2.00 lei
Marfa a fost ridicată de delegatul Popa Ioan, având BI seria AX,
nr.
235402, eliberat de Poliţia Cugir, mijloc de transport auto nr. AB 12 XYZ în data
de 29.06.2008 la ora 10.00.
Se completează avizul de însoţire a mărfii de pe verso cu toate datele
necesare.

F…………………………… Sediul………………………….Seria Furnizor:……………………….……………………… ………………………………………………… B. luna.A.I.M....elib…………./C.: ………………………… Capital social…………………. ………………………………… Judetul:……………………… Contul………………………… Banca………………………… Pretul unitar (fara T. ambalaje.... Com.I... Semnaturile……………………………….. Nr. etc. Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ………………. AVIZ DE INSOTIRE A MARFII Adresa punct de lucru……….F. C.. Mijlocul de transport………………………….. Seria ….. ……………. anul)………………. Contul………………………. 0 Semnatura si stampila furnizorului SPECIFICATIA (produse. C... Tel/Fax……………………… Nr.. Forma juridica.. Nr inmatr... Crt.V... 2 Cantitatea livrata 3 Date privind privind expeditia: Numele delegatului……. Cumparator:……………….. Sediul………………………… ………………………………. Punct de lucru………………..) 1 U..Reg. Nr./an………..……………….. Data (ziua.I.ora……………….Com …………………………….. ………….I. inmatr. in Reg. …………………………….) – lei 4 Total: Semnatura de primire Valoare -lei5 ....Nr..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful