BMM3104 – PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

PENILAIAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS (TAJUK 15)
Disediakan Oleh: (PISMP PJ B SEMESTER 5) Faiznur Maisya binti Annur Sani Norsyuhada binti Yob Osman Mohd Iqbar bin Kadir Mohd Ikhwan bin Mohd Hadzir
Pensyarah: Tuan Haji Hamdan bin Haji Yaakub

To create a perfect loaf. This process is comparable to producing something delectable in the kitchen–any ingredient that you put into your bowl of dough impacts your finished loaf of bread. you must balance ingredients baked for the correct amount of time and enhanced with the right polishing glaze.“It is important to understand the basic elements of writing before you consider how to put everything together.” -Laurel Yourke .

PENILAIAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS Mengenal Pasti Idea Keseluruhan Mengesan idea Utama dan Idea Sokongan Membuat Ramalan/kesimpulan .

It is frustating to discover how much of a challenge it is to transfer thoughts and feelings from one’s head onto a sheet of paper.and if you are ready to work. An Introduction to Writing.The good news is that the skill of writing can be mastered.you will learn what you need to know” – (13. John Langan) .nothing on it maybe worth keeping.• “It is frightening to sit down before a blank sheet of paper and know that an hour later.

PANDUAN MENULIS KARANGAN BAGAIMANA MENGENAL PASTI IDEA KESELURUHAN? •Penulisan/catatan bebas(Freewriting) •Teknik Penyoalan(Questioning) •Penyenaraian •Teknik Rajah(Diagramming) .

Contoh Soalan: Keluarga memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak.Oleh itu. . Analisis Soalan: Format Perkara atau Isu Kehendak soalan : Karangan jenis pendapat :Pendidikan anak-anak bermula di rumah :Meminta pendapat tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak.pendidikan anak-anak sebenarnya berada di rumah.

Anda memerlukan kaedah atau teknik tertentu untuk mencetuskan idea. .Berikut merupakan beberapa kaedah yang dapat membantu anda memikirkan isi yang bersesuaian dalam masa yang singkat.KAEDAH MENJANA IDEA UNTUK MENULIS Kadangkala anda menghadapi kesukaran untuk memulakan penulisan.

BAGAIMANA MENJANA IDEA KESELURUHAN KEMALANGAN JALAN RAYA Kenderaan yang terlibat APA? Tarikh Masa BILA? >Mangsa >Orang yang menghulurkan bantuan SIAPA? Tempat kemalangan DI MANA? Bagaimana kemalangan berlaku BAGAIMANA? Keadaan mangsa > Punca kemalangan Kecuaian pemandu Keadaan jalan raya Kerosakan kenderaan Kerosakan lampu isyarat Keadaan cuaca MENGAPA? Keadaan kenderaan terbabit Keadaan lalulintas APAKAH AKIBATNYA? .

IDEA SOKONGAN Contohnya:Pelajar boleh membaca sesuatu artikel dan berbincang tentang perkara/isu itu dengan kawan-kawannya mengguanakan bahasa Inggeris Kesimpulan:Dengan cara ini pelajar lebih yakin untuk bertutur dalam bahasa Inggeris seta fasih membaca dan setereusnya melatih diri ereka menulis dalam bahasa Inggeris. .2. Pelajar juga perlu berlatih bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah dan dengan kawan-kawan Pelajar perlu membaca bahan-bahan dalam bahasa Inggeris.Tulis enam isi yang disertakan contoh dan huraian secara ringkas a)Contoh: IDEA UTAMA Isi/fakta Pembelajaran bahasa Inggeris tidak cukup dengan pelajaran dalam kelas sahaja • • • Pelajaran bahasa Inggeris di sekolah terhad masanya.

dan politik tersebut.anda boleh kaitkan terus dengan aspek-aspek ekonomi.apabila menyentuh isu disiplin remaja.sosial. b) Cara ini memastikan karangan anda tidak sempit skopnya c) Contohnya.sosial politik a) Anda tidak perlu menulis perkataan ekonomi.sosial atau politik dalam karangan tetapi cukup sekadar membiasakan diri meninjau isi-isi karangan dengan mengaitkan komponen-komponen ekonomi.1) Kaitkan soalan dengan aspek-aspek ekonomi.sosial dan politik seperti berikut: .

ISU DISIPLIN REMAJA EKONOMI Tenaga pekerja Wang Teknologi Sumber alam semulajadi • Remaja bekerja untuk membiayai persekolahan • Keluarga huru-hara • Kesibukan ibu bapa • Masyarakat • Agama • Sebaran Am SOSIAL Bahasa Budaya Keluarga Komunikasi Gejala sosial POLITIK Akta Dasar kerajaan Penguatkuasaan undang-undang • Dasar pendidikan • Kempen kerajaan .

iaitu yang menyatakan isi utamanya. iaitu ayat (2) dan (3) memberi contoh sikap yang dinyatakan. “sikap masyarakat yang tidak mementingkan kebersihan”. (3) Dengan sikap ini mereka menjadikan longkang. sebagaimana yang lazim berlaku di perkampungan setinggan. Ayat-ayat berikutnya merupakan ayat huraian. (2) Mereka tidak suka kepada sampah sarap.PENTEJERMAHAN IDEA DALAM KARANGAN • (1) Satu daripada sikap sebilangan anggota masyarakat kita adalah tidak mementingkan aspek kebersihan persekitaran dalam kehidupan sehari-hari. manakala ayat (4) menerangkan kesan daripada sikap tidak bertanggungjawab tersebut. (4) Hal ini bukan sahaja menyebabkan air sungai atau tasik tercemar.tetapi mereka mengambil mudah urusan membuang sampah. sungai dan tasik sebagai tong sampah. tetapi juga memudahkan terjadinya banjir kilat kerana laluan air tersekat ketika hujan. Ayat (1) merupakan ayat topik. .

pencemaran air sukar untuk diatasi. tetapi juga untuk memulihkan sungai. antaranya perbincangan. Selain itu. Satu atau dua tanggapan yang difikirkan lojik boleh diberikan secara ringkas. ulasan. dan ceramah Contohnya: •Dengan wujudnya keadaan-keadaan di atas.Membuat Ramalan Karangan akan ditutup dengan menyatakan tanggapan bahawa sesuatu perkara mungkin terjadi akibat daripada sesuatu masalah. bukan sahaja mengubati pelbagai penyakit tersebut. Pelbagai jenis penyakit bawaan air yang sukar dikawal akan merebak dengan cepat dan menjejaskan kesihatan penduduk. tasik atau laut yang tercemar. hal ini akan membabitkan peruntukan kewangan yang tinggi. Teknik ini sesuai digunakan untuk beberapa jenis karangan. Sikap sedemikian jika dibiarkan berterusan boleh mengakibatkan kesan yang serius. .

(c) Memberikan Syor • Melalui teknik ini pelajar menutup karangan dengan memberikan cadangan yang dikira munasabah.• Dalam perenggan penutup tersebut.Dalam masa yang sama. dua ramalan dibuat. teknik ini tidak sesuai dengan karangan yang sudah meminta langkah atau cara untuk menyelesaikan sesuatu isu. iaitu dalam dua ayat terakhir. Walau bagaimanapun. walaupun berlainan. peraturan yang sesuai perlu digubal. wajib dilaksanakan untuk memastikan segala program mencapai matlamatnya .Kempen.Contoh penutup jenis ini adalah sebagaimana yang di bawah ini: • Jelaslah bahawa sikap masyarakat menyebabkan pencemaran air berleluasa di mana-mana sahaja. penguatkuasaan yang tegas. kesedaran masyarakat terhadap kebersihan dipupuk. Hal ini demikian kerana pelajar telah menyatakannya dalam perenggan isi.ceramah dan pertandingan perlu dijalankan dari semasa ke semasa sehingga masyarakat dapat mendisiplinkan diri dalam aspek kebersihan.Selain itu.Untuk mengatasinya. Dua cadangan dianggap mencukupi.ditambah atau diubahsuai.

J. Teknik Penulisan @ Format. Us. • Bahrum. • Langan. Selangor: Eastview Publications. (1989). ` .RUJUKAN • Wade. An introduction of Writing Skills. (2000). (2006).America: The McGrow HIll Companis.Buxton. New York: Basic Books.Kelly. Reading Research Quarterly. M. S.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful