ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA

MANUAL PENTRU TEHNOREDACTARE DE ARTICOLE, TEZE, LUCRĂRI DE LICENȚĂ, DISERTAŢII ŞI CĂRŢI

Oradea, Octombrie 2010

CUPRINS CUPRINS ................................................................................................................................... 2 INTRODUCERE ........................................................................................................................ 3 1. FORMATAREA TEXTULUI ................................................................................................ 4 1.1. Pagina de titlu ................................................................................................................. 4 1.2. Cuprins ............................................................................................................................ 4 1.3. Textul principal ............................................................................................................... 4 1.4. Încadrarea textului în pagină........................................................................................... 4 1.5. Numerotarea paginilor .................................................................................................... 5 1.6. Note de subsol ................................................................................................................. 5 1.7. Bibliografie ..................................................................................................................... 5 1.8. Aranjamentul lucrării ...................................................................................................... 6 1.8.1. Structura ....................................................................................................................... 6 1.8.2. Citate ............................................................................................................................ 6 1.8.3. Observaţii ortografice .................................................................................................. 7 2. NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE ............................................................................. 8 2.1. Informaţii generale .......................................................................................................... 8 2.2. Nume repetat în bibliografie ......................................................................................... 12 2.3. Mai mulţi autori repetaţi în bibliografie ....................................................................... 12 2.4. Doi autori la aceeași lucrare.......................................................................................... 12 2.5. Trei autori la aceeași lucrare ......................................................................................... 12 2.6. Patru sau mai mulţi autori la aceeași lucrare ................................................................ 13 2.7. Numele autorului în titlu ............................................................................................... 13 2.8. Editorul sau traducătorul în locul autorului .................................................................. 13 2.9. Editorul şi traducătorul alături de autor ........................................................................ 13 2.10. Lucrarea autorului într-o colecţie de lucrări ............................................................... 14 2.11. Mai multe referiri la aceeaşi lucrare ........................................................................... 14 3. CERINŢE DE SCRIERE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR ............................................... 15 3.1. Număr de cuvinte şi intrări bibliografice ...................................................................... 15 3.2. Mod de predare al lucrărilor de licenţă, disertaţiilor şi tezelor ..................................... 15 ANEXA 1: MODEL PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE SEMINAR ŞI ESEURI ........ 16 ANEXA 2: MODEL COPERTĂ ŞI PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE LICENŢĂ, DISERTAŢII, TEZE ............................................................................................................ 18 ANEXA 3: CÂTEVA PROBLEME DE CONŢINUT RECURENTE .................................... 21 ANEXA 4: CÂTEVA PROBLEME DE FORMĂ RECURENTE .......................................... 23

2

beneficiază gratuit de aceste fișiere. disertaţii de masterat. eseuri.” Fiecare student al Universității Emanuel. ”Template pentru lucrari academice UEO. ghidul serveşte şi ca model de lucrare pentru aspecte legate de formă. ediţia a 15-a (Chicago: University of Chicago Press. Însă. În esenţă. 2003). 1 The Chicago Manual of Style. ”Document Template pentru lucrari de licenta și disertatii UEO”. 3 . acest material are la bază The Chicago Manual of Style. teze de doctorat). Universitatea Emanuel a venit în ajutorul studenților prin conceperea a trei template-uri care-l scutesc pe utilizator de executarea unor aspecte legate de formă și aranjament. cu legitimație de bibliotecă. la care se adaugă ”Ghid pentru tehnoredactarea lucrarilor academice UEO” și ”Ghid de utilizare a Template-ului pentru lucrari academice UEO.1 De asemenea.INTRODUCERE Acest ghid conţine un minim de cerinţe legate de tehnoredactarea diferitelor lucrări (articole. din pricina cerințelor multiple și a unor dificultăți ce le presupune scrierea corectă a unei lucrări. lucrări de licenţă. Aceste fișiere sunt intitulate ”Document Template pentru lucrari academice UEO”.” Acest pachet poate fi obținut de la biblioteca Universității Emanuel. Fiecare utilizator al acestui ghid este încurajat să citească cu atenție și să-și însușească regulile pentru o tehnoredactare convențională a lucrărilor academice din cadrul Universității Emanuel.

acesta va avea mărimea 22 pt. fiind aliniat cu prima literă a rândului anterior.2.” Nu se va menţiona intervalul unde este situat subcapitolul în cauză (ex.. 14 pt. PAGINA DE TITLU Font: Times New Roman. cu excepţia titlului lucrării. Titlu..5. În cazul în care lucrarea are un subtitlu.. 1. Numărul paginii nu este urmat de punct.1. 1. dreapta): 2 cm Margini (stânga): 3 cm. TEXTUL PRINCIPAL Font: Times New Roman.. concluzia şi bibliografia nu se numerotează nici în cuprins. 12 pt.3. acesta se va continua de la începutul rândului următor.. jos. Dacă titlul unui capitol sau subcapitol este mai lung de un rând.” sau „pg.. după pagina de titlu.1.. Headers and Footers: 1 cm.) Distanţa dintre rânduri este de 1. Distanţa de la marginea de sus: 2 cm Distanţa dintre rânduri: 1 Textul este aliniat la mijloc. în format A4. ÎNCADRAREA TEXTULUI ÎN PAGINĂ Textul să fie aliniat numai spre stânga. La header să nu apară text (titlul lucrării etc.) 4 .5 cm Distanţa dintre rânduri: 1. Alineate: 0. nici în textul lucrării. „pag. SMALL CAPS. FORMATAREA TEXTULUI Materialele se prezintă pe calculator cu toate semnele diacritice listate pe o singură faţă. Introducerea. Titlul de pe coperta lucrării de licență. a disertației se va scrie cu font de mărimea 36 pt. care este de 30 pt.4. Distanţa dintre titluri şi text: 1 rând liber.6-9. 1. Margini (sus.. 1. CUPRINS Cuprinsul apare la începutul lucrării. Titlurile şi subtitlurile din cuprins sunt urmate de puncte şi apoi de numărul paginii.

atlasuri etc. cu excepţia celei de titlu. cu font Times New Roman 12. „f. sunt în Times New Roman. 1.).a.5 cm.p.1. Distanţa dintre două intrări bibliografice: 1 rând. Aceasta numai dacă într-adevăr nu s-au găsit datele respective şi nu pentru a compensa comoditatea studentului. NOTE DE SUBSOL Font: Times New Roman. „f. NUMEROTAREA PAGINILOR Fiecare pagină. lucrările de referinţă nu se trec la bibliografie (Biblii. cum ar fi scrierea numelui şi prenumelui complet al autorilor.” (fără anul publicării). Rânduri ulterioare primului: 0. dicţionare. Prima pagină. se pune: „f. 12 pt. Dacă lipsesc anumite date bibliografice din sursă. BIBLIOGRAFIE Font: Times New Roman. Intrările bibliografice se pun în ordinea alfabetică a numelui autorilor (numele de familie) şi nu se numerotează. Numerotarea notelor de subsol este continuă de-a lungul întregii lucrări. deşi nu este numerotată.5. Chiar dacă apar la notele de subsol.” (fără numele editurii).6.e. enciclopedii. Distanţa dintre rânduri: 1.” (fără locul publicării). Primul rând: 0. 1. pe o lungime de 5 cm. după punct (. Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească la subsolul paginii respective. Distanţa dintre rânduri: 1.). ea nu începe cu numărul 1 la fiecare pagină nouă sau la fiecare capitol nou. cât şi în josul paginii. 10 pt. Notele sunt despărţite de textul principal printr-o linie continuă care începe în partea stângă a paginii şi se extinde spre dreapta. nu la sfârşitul capitolului sau lucrării. Notele se pun în josul paginii aferente. este cea de titlu. nu doar iniţialele numelui. va fi numerotată în josul paginii cu aliniament central. numărul care indică nota de subsol apare la sfârşitul citatului. 5 . Studentul va încerca să dea numele întreg al autorului. fără spaţiu liber între punct şi numărul notei de subsol.7.5 cm. La intrările bibliografice se merge pe principiul detaliilor bibliografice cât mai complete. În text. Numerele notelor de subsol atât în text.

Nu se pune punct după titluri. regula este valabilă şi pentru titlurile de capitole şi subcapitole. „Ltd”. Subcapitol). indiferent de grad.” etc.8. În cazul unui citat între ghilimele. nu după ea. ARANJAMENTUL LUCRĂRII 1. singura condiţie este să nu apară rânduri orfane. rândul al doilea fiind mai scurt decât primul. Atenție: folosiți tasta SHIFT pentru a scrie cu majusculă prima literă!). Anexele trebuie să aibă titlu. urmată de un punct. Toate titlurile. cum ar fi „Dr. 1. O introducere în teoria cunoaşterii). paragrafe. „Inc. subcapitole. Orice titlu se va scrie cu aliniament central şi va fi precedat de un simbol numeric. Dacă titlul este prea lung se aranjează pe două rânduri (cu distanţa de 1 între rânduri). Structura Materialul va fi împărţit în: părţi. 1.1. Un subtitlu trebuie să fie urmat întotdeauna de cel puţin două rânduri de text pe aceeaşi pagină.La numele autorilor din bibliografie sau la notele de subsol nu se pun titlurile deţinute de autori. 6 .1. începând cu cifra 1.A. „SRL”. La numele editurii nu se scrie „Company”. şi nu pe capitole. capitole.8.” Nu se scrie numele tipografiei care a executat tiparul lucrării. Citate Citatele cu margini (trei sau mai multe rânduri): 11 pt. în funcţie de gradul titlului subordonat (ex.”. Pe lângă aceasta. dacă este cazul vor urma şi alte cifre. Capitol. dacă punctul de la sfârşitul enunţului citat face parte din textul citat. despărţite între ele prin puncte. se vor scrie cu font Times New Roman 12 Bold. Se lasă un rând liber între citat şi textul principal – şi înainte şi după citat. Distanţa textului din citat faţă de margine: marginea din stânga la 0. ele vor fi amplasate la sfârşitul volumului. Capitolele vor începe cu pagină nouă. dacă nu a rămas suficient spaţiu vom deplasa totul pe pagina următoare.2. iar titlul de gradul 3 se scrie cu litere italice. excepţie fac titlurile urmate de subtitluri (de ex. dar nu mai mult de 3 grade de titluri. titlul de gradul 1 se scrie cu litere majuscule. Dacă lucrarea conţine anexe. Nu se folosesc ghilimele în acest caz. „S.5 cm faţă de textul principal. se trece înaintea ghilimelei de încheiere. Spaţiul între rânduri: 1.: Cognito. iar trimiterile din text la anexe se vor face ca în cazul figurilor şi tabelelor. 1. titlul de gradul 2 se scrie cu majuscule mici (SMALL CAPS.8. Citatul poate continua pe pagina următoare.: 1.

7 ..). (:).). both Protestant and Catholic. that difference is only in. În cazul citatelor sub trei rânduri (adică unde se folosesc ghilimele). Atenție! Pauza dublă: a nu se folosi. rational and secular sphere of understanding within which people are now seeking a meaning for human life. from the deepest values which these churches really aim to embody and. Pauza: a nu se folosi înainte.98 Schillebeeck is so preoccupied to see Christian theology turn its traditional clothing into modern garments that he loses sight of the fact that the meaning of life may well go beyond a merely and purely scientific approach to life. he strongly believes that the modern man needs to find a way to make his life meaningful exclusively in terms of the modern science which dominates our secularized world: The criticism of the traditional way of speaking of God which is now being voice within the Christian churches... Exemplul 2: Citatele cu margini (trei sau mai multe rânduri. (. cu margini de 0. Thus.. iar în cazul ghilimelelor de la sfârşitul citatului pauza se foloseşte după. ci după (. Observaţii ortografice Fonturi greceşti şi ebraice: BibleWorks.Exemplul 1: Citat între ghilimele (mai puţin de 3 rânduri) . Aceeaşi regulă este valabilă în cazul parantezelor.in such a way that they are all part of what Schillebeeckx calls “the history of the authenticity of Christian faith within the life of religious mankind. from the new.8. nu înaintea ghilimelelor. nu după acestea. (!).5 cm la stânga faţă de textul principal). pauza se foloseşte înaintea ghilimelelor de la începutul citatului.).3.”12 Therefore. (?). arises. 1. if there is any difference at all between the non-scientific religious experiences of the traditional past and the scientific religious experiences of the modern present. on the other hand. (. on the one hand.

” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apariției): Intervalul de pagini pe care se extinde articolul.” Titlul jurnalului în care apare articolul. 2004. Exemplu Articol în revistă Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Prenumele autorului. Intervalul de pagini pe care se extinde articolul. Format Bibliografie Numele autorului. ordinea datelor din nota de subsol este următoarea: Articol în jurnal Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. “Titlul articolului. & King: The Perfect One of Israel.” Covenant.” American Sociological Review 55 (1990): 366–84. 2004. Numărul paginii. “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control. & King: The Perfect One of Israel. Data apariţiei. Douglas D. 2-5. Exemplu 8 . “Titlul articolului. INFORMAŢII GENERALE În funcţie de tipul lucrării menţionate (carte. Heckathorn. “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group-Mediated Social Control.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apariţiei): Numărul paginii. 1 1 Bibliografie Format Numele autorului.” Titlul jurnalului în care apare articolul.” Covenant. Data apariţiei. „Titlul articolului. 1 1 Robert Peterson. Robert. Priest.1. NOTE DE SUBSOL ŞI BIBLIOGRAFIE 2. articol. 4. Peterson. Douglas D. “Titlul articolului.2. Prenumele autorului. Heckathorn.” American Sociological Review 55 (1990): 370. Priest. sursă internet). “Prophet. “Prophet.

W. Editare de W. Articol în carte Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. Squire. 2 2 Bibliografie Format Exemplu Numele autorului. Larry R. anul. Locul publicării: Numele editurii. Prenumele şi numele editorului. Locul publicării: Numele editurii. anul publicării. “At One with the Sheperd. New York: Oxford University Press. Martie 20.” Titlul cărţii în care apare articolul. Louis Post Dispatch. Seifert. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory. Lynne Rossetto Kasper.” Neurobiology of the Hippocampus. 10–11.” Titlul jurnalului în care apare articolul. 491-511. 9 . New York: Scribner. Prenumele autorului. Seifert. Larry R.Articol în ziar Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Exemplu Carte Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. anul publicării). “Titlul articolului. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory. Locul publicării: Numele editurii. Bibliografie Format Articolele de ziar nu sunt incluse de obicei în bibliografie. Squire. Numărul paginii sau intervalul de pagini. 2003. 1983. numărul paginii. 492.” St. 1999). luna ziua. Exemplu Bibliografie Format Numele autorului.” Titlul cărţii în care apare articolul. anul publicării. intervalul de pagini pe care se extinde articolul.” Neurobiology of the Hippocampus. anul publicării. New York: Oxford University Press. Rossetto Kasper. Titlul cărţii. ed. Prenumele autorului. Prenumele şi numele editorului. 1 1 Amy White. 1999. “Titlul articolului. The Italian Country Table: Home Cooking from Italy’s Farmhouse Kitchens. Lynne. 1983. The Italian Country Table: Home Cooking from Italy’s Farmhouse Kitchens (New York: Scribner. Titlul cărţii (Locul publicării: Numele editurii. “Titlul articolului.

Korsgaard. 1 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. “Morality in Living: Korsgaard’s Kantian Lectures. John Charles Chasteen. recenzie la Color Encyclopedia of Ornamental Grasses. Ethics 110. Investment Center Division. recenzie la Titlul lucrării. Bethesda. Lingua Franca 9 (Aprilie 1999): B13–B14. Titlul jurnalului în care apare recenzia număru (Data apariției): intervalul de pagini în care apare recenzia. interviu de Milton J. National Library of Medicine. FAO). de Autorul lucrării. În discuție cu autorul.Recenzii Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului.” Recenzie la The Sources of Normativity. Andrew (coordonator principal. Gibbard. transcript. Investment Center Division. Senn. interviu. Data interviului. Horticulture. Andrew Macmillan (coordonator principal. 10 . National Library of Medicine. MD. aşa cum apare în dicţionar. Septembrie 1998. Data interviului. Senn Oral History Collection. trad. 8 Benjamin Spock. Mai 2000. 20 noiembrie 1974. 1985). de Autorul lucrării. Bethesda.1 (1999): 140–64. 9 Macmillan. Exemplu Interviuri nepublicate Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. Harper’s Bible Dictionary (San Francisco: Harper and Row. MD. E. şi ed. Prenumele autorului (descrierea autorului interviului). Macmillan. FAO). 20 noiembrie 1974. Exemplu Spock. 2 Thomas Fischer. Interviu de Milton J. 7 „Galilee”. (descrierea autorului interviului). recenzie la The Mystery of Samba: Popular Music and National Identity in Brazil. Jurnalul în care apare recenzia numărul (Data apariţiei): Numărul paginii.” Recenzie la Titlul lucrării. Septembrie 1998. Allan. transcript. E. Senn Oral History Collection. de Rick Darke. discuţii. interviu 67A. Benjamin. Prenumele autorului. În discuție cu autorul. Interviu 67A. de Christine M. ”Titlul recenziei. 7 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. Spock. de Hermano Vianna. în discuţie cu autorul. Nu se pune numărul volumului sau al paginii. Ben Ratliff. în discuție cu autorul. Senn. Articole din dicţionare Nota de subsol începe cu cuvântul studiat. pus între ghilimele. urmat de datele bibliografice ale dicţionarului.

numele editurii etc. Philip B.) se specifică doar cele disponibile. Citat în D. David C. 3 3 Bibliografie Format Exemplu Numele autorului. The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press..) se specifică doar datele disponibile. Carson. 92. Sursele de internet să apară într-o secţiune separată în cadrul bibliografiei.Sursă internet Note de subsol Format Exemplu Prenumele autorului Numele autorului. Numărul paginii sau intervalul de pagini. dacă nu există anumite date (locul publicării. număr capitol sau secţiune. anul publicării. Citat în Prenumele autorului Numele autorului. citat în Prenumele autorului Numele autorului. doc. Adresă site. “Titlul articolului. 2000). Grand Rapids. Data accesării. http://press-pubs. O sursă citată în alta Note de subsol Format Prenumele autorului Numele autorului. data accesării. “Titlul articolului. Prenumele autorului.A. Steinmentz.uchicago. David C. anul publicării). ed. În cazul sursei de internet. Kurland. 9. sub titlul “Surse internet”. Exemplu 11 .” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apariţiei): Intervalul de pagini în care apare articolul. MI: Baker Books.” Theological Education 19 (1983): 57. 2 Mai 2009. Exegetical Fallacies. Kurland şi Ralph Lerner. ed. dacă nu există anumite date (locul publicării. Locul publicării: Numele editurii. 1 1 Exemplu Format Bibliografie Numele autorului. The Founders’ Constitution. Titlul lucrării. Prenumele autorului. citat în D. numele editurii etc. Titlul lucrării (Locul publicării: Numele editurii. “The Protestant Minister and the Teaching Office of the Church.” Titlul jurnalului în care apare articolul Numărul volumului (Data apariţiei): Numărul paginii. Chicago: University of Chicago Press. adresă site. anul publicării).A. http://press-pubs. şi Ralph Lerner.u-chicago. anul publicării. Locul publicării: Numele editurii. Exegetical Fallacies (Grand Rapids.edu/founders/. MI: Baker Books. Titlul cărţii. Titlul cărţii (Locul publicării: Numele editurii. cap. Philip B. În cazul sursei de internet. “The Protestant Minister and the Teaching Office of the Church. 1996. Steinmentz.” Theological Education 19 (1983): 45-64.edu/founders/. Carson. 1996). număr pagină. 2 Mai 2009. 3. 2000.

Comaroff. primul autor apare cu numele şi prenumele. Lynn Steiger şi Eugene Kleppinger. 2 Johnson. Ediţia a treia. 12 . Chicago: University of Chicago Press. Fundamentalisms Comprehended. 1999). Anne O. Chicago: University of Chicago Press. 1991–97. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources. 3. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources (New York: St.4. 1983. Chicago: University of Chicago Press.2. Jean şi John Comaroff. Of Revelation and Revolution. TREI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Andrew Harnack. MA: Zoland Books. Scott Appleby. Seifert. 2. New York: Oxford University Press. Modernity and Its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. 1992. 2000. _____. Cambridge. The WTO as an International Organization. _____. ed. Martin’s Press. The Glory and the Power: The Fundamentalist Challenge to the Modern World. 2.. 1993. 2000). 1983.2. 16. Krueger. MAI MULŢI AUTORI REPETAŢI ÎN BIBLIOGRAFIE Marty. “The Hippocampus and the Neuropsychology of Memory.5. _____. Însă: Comaroff. Editare de W. John şi Jean Comaroff. şi R. MA: Zoland Books. DOI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Bibliografie Kurt Johnson şi Steve Coates. Martin E.3. 1995. Trade and Employment in Developing Countries. ed. Synthesis and Conclusions. Boston: Beacon Press. 2 vol. Chicago: University of Chicago Press. New York: Oxford University Press. NUME REPETAT ÎN BIBLIOGRAFIE Squire. Lynn Steiger şi Eugene Kleppinger. Kurt şi Steve Coates. Nabokov’s Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius. 1999. Memory and Brain. ed. 1998. Important: în cazul a doi sau mai mulţi autori. 43.” Neurobiology of the Hippocampus. 2. New York: St. Nabokov’s Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius (Cambridge. iar următorii autori apar cu prenumele şi numele. 1987. Andrew. Larry R. Martin’s Press. 2 Bibliografie Harnack. Vol. Chicago: University of Chicago Press. ed. 491-511.

Silverstein. 1999). (Oxford: Clarendon Press. EDITORUL ŞI TRADUCĂTORUL ALĂTURI DE AUTOR Theodor W.. trad. 5 Soltes. Sir Gawain and the Green Knight. 34. 9 Rigoberta Menchú. Georgia: Art and Civilization through the Ages (London: Philip Wilson. 1928–1940. 8 Four Farces by Georges Feydeau. ed. 1999. Editare de Carlos L. şi ed. Jerry A. Henri Lonitz. 43. 7 Sechzer şi alţii. trad. 1999). Dews (Madison: University of Wisconsin Press. NUMELE AUTORULUI ÎN TITLU Illumination and Night Glare: The Unfinished Autobiography of Carson McCullers. 2. ed. Mike.. L. 2. L. ed. PATRU SAU MAI MULŢI AUTORI LA ACEEAȘI LUCRARE Note de subsol Bibliografie Jeri A.7. ed. 3 vol. Sir Gawain. 1999). 3 Note de subsol Silverstein. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1974). trad. 280. Crossing Borders. 6 Note de subsol 13 . Carson. Bibliografie Soltes. şi alţii. 32.2. ed. Chicago: University of Chicago Press. Madison: University of Wisconsin Press. 1999). 1974. 285. Dews.. The Letters of George Meredith. 34. trad. Royko. Soltes. 1995). trad. 1999. 44. 243.6. Ann Wright (New York: Verso. 1:125. 1996. Illumination and Night Glare: The Unfinished Autobiography of Carson McCullers. Theodore. 1970). 1999). One More Time: The Best of Mike Royko. 76. George. 5 Note de subsol McCullers. 4 Sechzer. 7 Yves Bonnefoy. London: Philip Wilson. 7 One More Time: The Best of Mike Royko (Chicago: University of Chicago Press. Oxford: Clarendon Press. Shapiro (Chicago: University of Chicago Press. Georgia: Art and Civilization through the Ages. 3 vol. Cline. Georgia. 2. Editare de C. 1970. Nicholas Walker (Cambridge. Bibliografie Meredith. Chicago: University of Chicago Press. MA: Harvard University Press. Adorno şi Walter Benjamin. Carlos L. 54.. The Complete Correspondence.8. Women and Mental Health. Cline. 38. Norman R. Sechzer şi alţii. 1999. Sir Gawain and the Green Knight (Chicago: University of Chicago Press. John Naughton şi Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago Press. Women and Mental Health (Baltimore: Johns Hopkins University Press. ed. New and Selected Poems. ed. 1996). Women and Mental Health.9. ed. 1970). C. EDITORUL SAU TRADUCĂTORUL ÎN LOCUL AUTORULUI Theodore Silverstein. 276. 4 Ori Z. Ori Z. 6 The Letters of George Meredith.

În cazul în care se introduc manual notele de subsol. şi Walter Benjamin. 2. 1928–1940. Theodor W. Vol. este recomandat a nu se folosi Ibidem. Crossing Borders. Traducere şi editare de Ann Wright. Chicago: University of Chicago Press. 1970. 1. Editare de George Offor.11. Justification by an Imputed Righteousness (Pennsylvania: The Banner of Truth Trust. The Doctrine of Salvation in the Sermons of Richard Hooker (Berlin: Walter de Gruyter Verlag. The Works of John Bunyan. 10. 2005). 1 Bunyan. 18. Menchú. Cambridge. MA: Harvard University Press. vol. Yves. Editare de Henri Lonitz.Adorno. New York: Verso. New and Selected Poems. în corformitate cu Chicago Manual of Styles. Traducere de Norman R. Traducere de Nicholas Walker. Ibidem Pentru utilizatorii programului Zotero: se permite folosirea Ibidem-urilor. Four Farces by Georges Feydeau. La următoarea menţionare a lucrării: 2 1 Simut. 1999. Pennsylvania: The Banner of Truth Trust. 12. The Complete Correspondence. 1991). De exemplu: Corneliu C. ed. Chicago: University of Chicago Press. Rigoberta. se scrie doar numele autorului şi titlul lucrării sau o variantă prescurtată a acesteia. după virgulă adăugându-se doar pagina. George Offor. LUCRAREA AUTORULUI ÎNTR-O COLECŢIE DE LUCRĂRI Note de subsol The Works of John Bunyan. The Doctrine of Salvation. Bonnefoy. John. Editare de John Naughton şi Bibliografie Anthony Rudolf. 1. 14 . Bibliografie Justification by an Imputed Righteousness. Shapiro. Georges. 2. 1999. se procedează în felul următor: când referirea se face după prima menţionare a lucrării. MAI MULTE REFERIRI LA ACEEAŞI LUCRARE Dacă în cadrul notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare. Feydeau. 1991. Simut. 1995.10.

000-25.000 Număr minim de intrări bibliografice 40-50 40-50 300 Numărul de cuvinte şi de intrări bibliografice este stabilit de profesor.000 80. lucrări de seminar Număr de cuvinte 20. extensia rtf (Rich Text Format) şi în format pdf. sau pagina de titlu separată!).1. Numele documentului electronic să nu conţină diacritice. MOD DE PREDARE AL LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ. • Întreaga lucrare să apară într-un singur document (nu împărţită pe capitole.000-25.2. astfel: • • O copie tipărită şi legată cu copertă tare sau de plastic. NUMĂR DE CUVINTE ŞI INTRĂRI BIBLIOGRAFICE Tipul de lucrare Lucrare de licenţă Disertaţie de masterat Teză de doctorat Eseuri. Un CD cu lucrarea (disertaţia.000-100. 3.3.000 20. La numărul de cuvinte se acceptă o abatere de 20%. CERINŢE DE SCRIERE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR 3. teza) în format MS-Word. 15 . DISERTAŢIILOR ŞI TEZELOR Acestea se vor preda la secretariatul facultăţii înainte de data-limită stabilită.

ANEXA 1: MODEL PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE SEMINAR ŞI ESEURI 16 .

sem. 2011 Asistenţă socială. univ. Pedagogie muzicală sau Litere. 6 Masterand. Influenţa culturii de limbă greacă în opera târzie a lui Augustin 5 Prof. Lector univ.. Pentru programul de master: Master în teologie pastorală și misiologie. dr. Studiul Vechiului Testament.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI. Master în artă muzicală sau Master în programe și proiecte comunitare în asistenţă socială. Conf. dr. univ. sau Lector univ drd. doctorand. I 4 Ex. 2 17 . dr. 3 Ex. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală2 Forma de învăţământ: învăţământ de zi Cursul şi semestrul3 TITLUL LUCRĂRII4 SUBTITLU Coordonator: Titlul5 numele prenumele Student:6 Numele prenumele Oradea.

DISERTAŢII.ANEXA 2: MODEL COPERTĂ ŞI PAGINĂ DE TITLU LA LUCRĂRI DE LICENŢĂ. TEZE 18 .

dr.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI. lector univ. dr. 2011 7 8 Disertaţie de masterat. TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA LUCRARE DE LICENŢĂ7 Coordonator: Titlul8 numele prenumele Absolvent: Numele prenumele Oradea. dr. univ. 19 . univ. sau lector univ drd. conf.. sau Teză de doctorat Prof.

Pentru programul de master: Master în teologie pastorală și misiologie. dr. Conf. univ. 11 Ex. univ. Pedagogie muzicală sau Litere. 2011 Asistenţă socială.ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI. 10 Sau 2012. Master în artă muzicală sau Master în programe și proiecte comunitare în asistenţă socială. sau Lector univ drd. dr. Lector univ. dr. 2013 etc. Influenţa culturii de limba greacă în opera târzie a lui Augustin 12 Prof. 9 20 . TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE Specializarea: Teologie baptistă pastorală9 Forma de învăţământ: învăţământ de zi Promoţia 201110 TITLUL LUCRĂRII SUBTITLU 11 Coordonator: Titlul12 numele prenumele Absolvent: Numele prenumele Oradea..

ANEXA 3: CÂTEVA PROBLEME DE CONŢINUT RECURENTE 21 .

14. De aceea putem spune că.... nord-vest.” 7. nu BC sau AD. Un paragraf să conţină cel puţin două enunţuri ample (un enunţ amplu să fie de maximum trei rânduri). La prima citare a unui autor sau autoritate în domeniu este de dorit a se face o scurtă prezentare a acelei persoane (într-o notă de subsol sau în text).. 9. Acum ne vom uita cu atenţie la..T. Exemplu: „În acest capitol vom privi la unele aspecte.Cr. Capitolele să fie echilibrate din punctul de vedere al volumului. „Setea ca setea. Tit 2 22 .”.. (înainte de Cristos sau după Cristos). Referinţele biblice se scriu fără abrevieri.. Evitarea colocvialismelor. se scrie Noul Testament. exceptând cazul în care aceste denumiri stau la începutul propoziţiei. Un subcapitol ar trebui să conţină cel puţin două paragrafe.1. nu Evrei. Folosirea persoanei întâi (singular şi plural) să se limiteze la introducere şi concluzii. adică: ultimul paragraf din pagină să nu aibă doar un rând la sfârşitul paginii sau ultimul paragraf din pagină să nu se continue pe pagina următoare doar cu un rând. 3. Nu se foloseşte persoana a doua. 6... SV. iar în loc de N. 5. sud-vest. 10. 14. nu Amoniţi.. iar un alt capitol are douăsprezece pagini..”. Evitarea verbului a putea. „În concluzie putem vedea că. În cazul citatelor din Biblie greşelile ortografice se corectează. 12. sau d..” 8. Propoziţiile şi paragrafele lungi ar trebui evitate.. Am observat că aspectul teologic. O lucrare este lipsită de echilibru dacă un capitol are două pagini.” 6. baptişti. „Interesant este faptul că. 2. În loc de V. NV) ci se scriu în întregime: nord. nu Baptişti). „Culmea este că poporul. A se evita rândurile orfane şi văduve. Galateni 3:1. cu excepţia studiilor care compară mai multe versiuni ale Bibliei.T. 11. Din acest exemplu se vede că.Cr. Referirile la date istorice vor folosi formatul î. evrei... A se evita verbele legate de vedere. 13. Punctele cardinale nu se prescurtează în textul lucrării (ex. dar israeliţilor li s-a făcut foame!” „Cu două capitole mai încolo.. după următorul model: 1 Corinteni 3:2-6.. N.. 4. 12-16. se scrie Vechiul Testament. Denumirea popoarelor şi religiilor se scrie cu literă mică (amoniţi.

ANEXA 4: CÂTEVA PROBLEME DE FORMĂ RECURENTE 23 .

XP urmaţi paşii: File – Page Setup – Layout. ”Subcapitol de grad 1” = 2. să vă asiguraţi că obţiunea „Show number on first page” nu este bifată. urmaţi calea: File – Page Setup – Paper. atât între cuvinte cât şi pentru aliniere! Pentru eliminarea acestora folosiţi comanda CTRL+H. La ”Show Levels” selectați valoarea 2. urmaţi calea: File – Page Setup – Margins. semn că nota de subsol s-a extins pe două pagini. 3. ”Subcapitol de grad 2” = 3. Before şi After trebuie să aibă valoarea 0. 5. apoi în meniul Design selectaţi obţiunea „Different first page”. XP. Urmați apoi aceleași instrucțiuni prezentate mai sus. Soluţie propusă: încercaţi rearanjarea textului astfel încât referinţa notei de subsol din text să treacă pe pagina cu linia lungă. ştergeţi-l. Pentru Word 2007-2010. urmaţi paşii: pentru Word 97-2003. A nu se folosi spaţiile multiple. Pagina de titlu nu se numerotează! Pentru Word 97-2003. Când faceţi numerotarea paginilor. mărimea paginii să fie A4. Dacă unitatea de măsură este în inch o puteţi schimba urmând paşii: Tools – Options – General.1. 24 . OK. Pentru Word 2000-2003 și XP urmați pașii următori: Insert – Reference – Index and Tables – Table of Contents. OK. în meniul Format – Paragraph. asiguraţi-vă că obţiunea „Link with previous” este deselectată. dacă totuşi. 4. Pentru Word 2007-2010 în meniul Page Layout – Margins – Custom Margins. XP. intraţi în Footer-ul paginii. Cuprinsul se generează automat! Folosiți pentru Word 2007-2010 pașii următori: References – Table of Contents – Insert Table of Contents. dintr-un capăt al paginii până în celălalt. Rândurile libere între paragrafe nu sunt permise decât în cazul citatelor! Dacă observaţi că atunci când începeţi să scrieţi un paragraf nou rândul se distanţează neobişnuit în mod automat. în rest 2 cm. 7. Apăsați butonul ”Options” și în lista care va apare introduceți următoarele valori: pentru ”Introducere și alte titluri” = 1. Verificaţi formatul paginii înainte de a începe să scrieţi lucrarea! Pentru Word 97-2003. apare număr pe prima pagină. la „Measurement units” selectaţi „centimeters”. Uneori apare o linie lungă. Pentru Word 20072010: Page Layout – Size. Verificaţi dimensiunile marginilor! Pentru Word 97-2003. după ce inseraţi numerotarea. stânga: 3 cm. ”Capitol” = 1. Pentru alinierea unei liste nu folosiţi spaţii ci marcajele de pe ruletă: 2. XP. selectaţi obţiunea „Different first page”. 6. „Find and Replace”: căutaţi spaţii duble şi înlocuiţi cu un singur spaţiu. la secţiunea „Spacing”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful