P. 1
77667120-PSIHOLOGIA-SANATATII

77667120-PSIHOLOGIA-SANATATII

|Views: 10|Likes:
Published by Oana Cirjan

More info:

Published by: Oana Cirjan on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII
CURS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ

Asist. univ.dr. Carmen Răpiţeanu

1

Informaţii despre curs Titlul disciplinei: Psihologia Sănătăţii Anul de studiu: III Semestrul 2 Titularul de curs: Asist. univ.dr. Carmen Răpiţeanu Psiholog Clinician Principal Medic Specialist Medicină de Familie Doctor în Medicină

Obiectivele cursului: 1. Explicarea mecanismelor prin care factorii cognitivi, emoţionali şi comportamentali intervin în menţinerea şi promovarea sănătăţii. 2. Prezentarea comportamentelor de risc pentru îmbolnăvire şi a metodelor psihoeducative şi psihoterapeutice pentru corectarea deprinderilor greşite şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos. 3. Descrierea problematicii stresului psihic, care poate favoriza apariţia multor tulburări şi boli psihosomatice 4. Prezentarea unor aspecte psihocomportamentale legate de boală 5. Analiza rolului factorilor psihologici în aderenţa la tratament 6. Discutarea unor aspecte psihologice legate de sănătatea familiei

Conţinutul cursului:

Prelegerea 1. Prelegerea 2. Prelegerea 3. Prelegerea 4. Prelegerea 5. Prelegerea 6. Prelegerea 7.

Introducere în Psihologia Sănătăţii Statutul şi rolul psihologului în domeniul psihologiei sănătăţii Sănătatea umană şi determinanţii săi bio–psiho–socio-culturali. Tipuri psihocomportamentale cu rol în patogeneză. Fumatul Alcoolismul Sedentarismul Dependenţa de Internet Prelegerea 8. Somnul insuficient Prelegerea 9. Consum de droguri Prelegerea 10. Stresul psihic, factor de risc pentru boală Prelegerea 11. Aspecte psihocomportamentale legate de boalǎ Prelegerea 12. Calitatea vieţii legată de starea de sănătate Prelegerea 13. Psihologia actului terapeutic Prelegerea 14. Psihologia sănătăţii familiei

2

PRELEGEREA 1 INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA SǍNǍTǍŢII
1. 1. Definiţia şi obiectivele psihologiei sănătăţii
Psihologia să nă tăţii este o ramurǎ a psihologiei care studiazǎ factorii psihologici implicaţi în menţinerea sănătăţii, dar şi în prevenirea, etiologia şi tratarea bolilor Existǎ cinci direcţii de studiu diferite în cadrul psihologiei sănătăţii: • psihologia sănătăţii clinice • psihologia sănătăţii publice • psihologia sănătăţii comunitare • psihologia sănătăţii critice • psihologia sănătăţii ocupaţionale Psihologia sănătăţii clinice se referă la punerea în aplicare a cunoştinţelor ştiinţ ifice, derivate din domeniul psihologiei sănătăţii, la aspectele clinice din întregul spectru de îngrijire medicalǎ. Psihologia sănătăţii publice are ca obiectiv principal investigarea relaţiilor potenţiale de cauzalitate dintre factorii psihosociali şi sănătate la nivelul populaţiei. Psihologia să nă tăţii comunitare investighează factorii care contribuie la sănătatea persoanelor care trăiesc în comunităţi şi dezvoltǎ metode de intervenţ ie pentru combaterea bolilor şi promovarea sănătăţii fizice şi mentale la nivel de comunitate. Psihologia sănătăţii critice se referă la influenţa puterii şi la impactul diferenţelor de putere asupra stării de sănătate, a sistemelor de asistenţă medicală şi a politicii din domeniul sănătăţ ii. Psihologia sănătăţii ocupaţionale este o nouǎ disciplinǎ de graniţǎ situatǎ la emergenţa psihologiei sănătăţii, psihologiei muncii / ocupaţionale şi a sănătăţii muncii. Studiază caracteristicile psihosociale ale locurilor de muncǎ care contribuie la generarea problemelor de sănătate în cazul persoanelor care lucrează. Obiectivele psihologiei să nătăţii: • promovarea sănătăţii • menţinerea sănătăţii • prevenirea îmbolnăvirilor • tratarea îmbolnăvirilor • investighează aspectele psihologice legate de etnie, clasă socială, sex şi orientare sexuală în domeniul sănătăţii • elaborează metodologia de cercetare, de măsurare, şi statisticile în psihologia sănătăţii

1.2. Conexiuni şi convergenţe interdisciplinare ale psihologiei să nătăţii
Psihologia sănăt ăţii este considerată a fi un domeniu interdisciplinar, utilizând şi punând la dispoziţie cuno ştinţe şi tehnici din /pentru mai multe ramuri ale psihologiei, ştiinţelor sociale, medicale şi biologice.

3

Interferenţele şi raporturile cu ramuri ale psihologiei • Psihologia socială • Psihologia dezvoltării • Psihologia pozitivă • Psihologia clinică • Psihosomatica. • Psihoterapia si Consilierea Relaţii cu domeniul ştiinţelor sociale • Sociologia este ştiinţa care studiază caracteristicile generale ale comportamentelor sociale, ale relaţiilor sociale , ale colectivităţilor umane, precum şi realitatea socială în totalitatea ei. Sociologia medicală analizează interdependenţa dintre factorii sociali şi starea de sănătate sau de boală a populaţiei. Relaţii cu domeniul ştiinţelor medicale şi biologice • Epidemiologia • Sănătatea publică • Antropologia fizică • Antropologia medicală • Antropologia culturală şi socială • Medicina comportamentalǎ

1.3. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia psihologiei sǎnǎtǎţii
Încă de la începuturile sale, psihologia a fost preocupată de aspectele legate de sănătate. De exemplu, personalităţi importante din domeniul psihologiei - Hermann von Helmholtz, Wilhelm Maximilian Wundt - au fost iniţial instruiţi în medicină. Cu toate acestea, accentul predominant în psihologie până de curând a fost pus pe sănătatea mintală, mai degrab ă decât pe sănătatea fizică. În anii de după cel de-al doilea război mondial, un număr mic, dar în creştere, de psihologi a început efectuarea de cercetări privind fenomenele psihologice, altele decât cele legate de probleme de sănătate mintală strict. Notabilă printre acestea, a fost cercetarea de pionierat a lui Neal Miller privind condiţionarea proceselor fiziologice şi valorificarea rezultatelor în biofeedback. Un alt exemplu este dezvoltarea Modelului Credinţelor despre Sănătate de către Godfrey Hochbaum, S. Kegeles Stefan, Howard Leventhal şi Rosenstock Irwin - patru psihologi din cadrul Serviciului de Sănătate Publică din SUA. Cadrul teoretico-ideologic, dar şi cel experimental al psihologiei sănătăţii s-a conturat iniţial, în Statele Unite ale Americii. Astfel, în anul 1969, William Schofield de la Universitatea din Minnesota a publicat o lucrare de referinţă în „American Psychologist” privind "Rolul psihologiei în prestarea serviciilor de sănătate" (Schofield, 1969) Această lucrare a avut un răsunet important în rândul psihologilor americani, astfel încât, în anul 1973, în cadrul Asociaţiei Americane de Psihologie s-a constituit Grupul Operativ de Cercetare pentru Sănătate, al cărui preşedinte a fost Schofield. Alţi membri ai grupului de lucru au fost: Claus Bahnson, Edward şi Miriam Kelty; John Rasmussen, Lee Sechrest, Lisa Schusterman, şi Walter Wilkins. În anul 1975 Schofield a propus Comitetului Executiv al Diviziunii 18 din cadrul Asociaţiei Americane de Psihologie, înfiinţarea unei secţiuni de Cercetare în Domeniul Sănătăţii, la care au aderat 87 de membri

4

În 1977, Stephen Weiss, în calitate de preşedinte al Secţiunii de Cercetare în Domeniul Sănătăţii, din cadrul Diviziei 18, a declarat că va depune toate eforturile necesare pentru crearea unei divizii noi în cadrul APA, pentru psihologia sănătăţii. Deşi a fost nevoie de eforturile multor psihologi, de a stabili această divizie nouă, Steven Weiss ar putea să fie în mod legitim numit "Tatăl Diviziei 38 ”. În data de 29 august 1978 s-a stabilit statutul Diviziei 38 de Psihologa Sănătăţii care prevedea ca obiective mai importante: (a) promovarea contribu ţiilor psihologiei la înţelegerea stării de sănătate şi a bolilor profesionale, pe baza cercetării fundamentale şi clinice; (b) promovarea educaţiei şi a serviciilor în psihologia sănătăţ ii; (c) informarea comunităţilor psihologilor şi medicilor, precum şi a publicului larg, cu privire la rezultatele curente ale cercetărilor din acest domeniu; În Europa, un rol determinant în dezvoltarea psihologiei sănătăţii l-a avut înfiinţarea unei organizaţii profesionale în acest domeniu, în anul 1986, în urma unei reuniuni a cercetătorilor din acest domeniu la Tilburg, în Olanda Începând cu anul 1990, un număr foarte mare de cercetări au fost iniţiate în Europa, astfel încât psihologia sănătăţii nu a mai fost dominatǎ de psihologii americani. Pentru a facilita schimbul de idei şi colaborarea la proiectele de cercetare între psihologii din întreaga lume, EHPS a organizat conferinţe anuale, realizându-şi scopurile la nivel internaţional. Conferinţa EHPS din anul 2010 a fost organizată în România, la ClujNapoca. Din fondurile de la Uniunea Europeană - programul ERASMUS - au fost organizate cursuri de formare postuniversitară în psihologia sănătăţii pentru studenţii europeni. Acestea au avut loc în Roma (Italia, 1991), Leiden (Ţările de Jos, 1993), St Andrews (Regatul Unit, 1993), Trier (Germania, 1994) şi Leuven (Belgia, 1995). Ţara noastră a fost reprezentată în EHPS printr-o personalitate marcantă a psihologiei româneşti, Adriana Băban, profesor universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, care este membră în EHPS din anul 1995 şi a făcut parte din Consiliul Executiv al EHPS în perioada 2000-2006 (3 mandate). În ultimii ani a fost recunoscutǎ şi în ţara noastră, din ce în ce mai mult importanţa intervenţiei factorilor psihologici în stările de sănătate şi de boalǎ.

5

privat şi de voluntariat.prima. oncologia. ţinând cont de contextul social. psihologia urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor care determină o bună calitate a vieţ ii şi la nivelul comunităţii.PRELEGEREA 2 STATUTUL ŞI ROLUL PSIHOLOGULUI ÎN DOMENIUL PSIHOLOGIEI SĂNĂTĂŢII 2. reabilitarea. economic şi politic. Există două abordări diferite în psihologia sănătăţii: .1. fiind adoptată de psihologii care lucrează în centre medicale şi spitale. şi întreprinderi din sectorul public. etc De asemenea lucrează în unităţi medicale spitaliceşti. dureri cronice. psihologia sănătăţii are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii prin descoperirea şi dezvoltarea resurselor psihologice ale indivizilor de a face faţă evenimentelor de viaţă şi schimbărilor socio-economice. Cele două abordări se completează reciproc. Astfel. consilierea gravidelor.cea de-a doua abordare este caracteristică a psihologiei sănătăţii comunitare. dar şi cu familii. cum sunt: managementul durerii. cancer. Rolul psihologului în menţinerea şi promovarea sănătăţii la nivel individual şi comunitar Psihologii din domeniul psihologiei sănătăţii lucrează la programe de îngrijire medicală primară ( renunţarea la comportamentele nocive pentru sănătate. 2. HTA. corporaţii şi agenţii guvernamentale Psihologii care lucrează în domeniul psihologiei sănătăţii realizează psihoterapie cu oameni de toate vârstele. De asemenea. în instituţii. Activităţile de cercetare se focalizează pe investigarea intervenţiei factorilor psihologici alături de cei biologici. ca membrii ai grupurilor şi comunităţilor. organizaţii. cupluri. bazată pe modelul bio-psiho-social al sănătăţii şi este caracteristică psihologiei sănătăţii clinice. metodele de a ajuta indivizii să îşi dezvolte un stil de viaţă sănătos. BCI. Rolul psihologului în profilaxia bolilor 6 . realizează sondaje. . sănătatea femeii. testează personalitatea pacienţilor şi evaluează problemele comportamentale şi tulburările mentale. 2. HIV/SIDA. astfel încât pentru eficienţa măsurilor de promovare a sănătăţii şi de profilaxie a îmbolnăvirilor este necesară o colaborare strânsă între psihologii care lucrează în cele două ramuri ale psihologiei sănătăţii. sociali şi culturali în promovarea sănătăţii şi pe evaluarea complianţei terapeutice în boli precum: diabet. colegii. universităţi. fiind adoptată de psihologii care lucrează pentru promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în cazul oamenilor sănătoşi. În domeniul clinic ei conduc interviurile clinice. de a promova sănătatea şi de a preveni bolile. educaţie sanitară ) şi de îngrijire a sănătăţii ţintite pe anumite aspecte. Cercetările din domeniul psihologiei sănătăţ ii investighează: cauzele şi dezvoltarea bolilor. tulburări de somn. grupuri şi comunităţi.

medicii de familie şi psihologii specializaţ i în psihologia sănătăţii. psihologi. 2. readaptare şi resocializare a persoanelor cu tulburări psihice) şi se bazează pe un ansamblu de metode psihoterapeutice şi pe terapia ocupaţională. care îi conferă acestuia autonomie şi se realizează cu ajutorul unor instrumente variate şi riguros validate. realizând astfel măsuri de profilaxie terţiară. lactaţia. menopauza şi andropauza.Importanţa profilaxiei bolilor este o preocupare cu caracter naţional şi internaţional. psihoterapeut şi cercetător . de la naştere până la b ătrâneţe. bolilor infecţioase şi afecţiunilor somatice. au contribu ţia cea mai importantă la realizarea profilaxiei primare a tulburărilor psihice.2. pe care le adaptează specific fiecărei etape de dezvoltare a fiinţei umane.în domeniul psihologiei sănătăţii. Măsurile de profilaxie terţiară a tulburărilor mentale se realizează în special de către psihologii din domeniul psihologiei sănătăţii clinice sau comunitare (care lucrează în centre de îngrijire sau cadrul unor programe de reabilitare. 2. Profilaxia secundară a tulburărilor psihice întră în sarcina psihiatrilor şi a psihologilor clinicieni şi se realizează prin diagnosticarea şi tratarea timpurie a bolnavilor psihici şi prin creşterea aderenţei la tratament.3. Dintre profesionişti din domeniul medical.2. Rolul psihologilor specializaţi în domeniul psihologiei sănătăţii în profilaxia tulburărilor psihice Psihologii din domeniul psihologiei sănătăţii clinice îmbină măsurile de profilaxie primară a tulburărilor psihice cu cele de psihoigienă. 7 . Rolul psihologilor specializaţi în domeniul psihologiei sănătăţii în profilaxia bolilor infecţioase şi a afecţiunilor somatice Psihologii din domeniul psihologiei sănătăţii prin promovarea comportamentelor sanogenetice.2. dependenţei determinate de boala somatică sau infecţioasă. prevenind astfel recăderile şi agravările simptomatologiei Prin pregătirea psihologică preoperatorie.1. fiind în atenţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. sarcina.3. Prin profilaxie se înţelege ansamblul măsurilor medico-sanitare impuse pentru prevenirea apariţiei şi a răspândirii bolilor. lehuzia. Rolul psihologilor sănătăţii în profilaxia secundară constă în măsuri psihologice de creştere a aderenţei la tratament a pacienţilor. asistenţi medicali şi sociali).1. Psihologul în triplǎ ipostazǎ – psihodiagnostician. 2. Psihologii care lucrează în domeniul psihologiei sănătăţ ii clinice sau comunitare prin mijloace psihologice contribuie la prevenirea sau limitarea dezadaptări şi . 2. Psihologul ca psihodiagnostician în domeniul psihologiei sănă tăţii Psihodiagnosticul este o activitate specifică psihologului. a forurilor administrative şi a profesioniştilor din domeniul medical ( medici. recuperarea bolnavilor se face mai rapid şi numărul complicaţiilor postoperatorii este mai mic. au un rol esenţial în profilaxia bolilor infecţioase şi a afecţiunilor somatice. la nivel individual şi comunitar. acordând o importanţă mai mare unor perioade bio-psihologice particulare ale vieţii insului: pubertatea.

ceea ce îi asigură un statut particular în cercetare. strategii de schimbare comportamentală şi de creştere a asertivităţii.3.3. cancer ) • consilierea psihologică a p ărinţilor care au copiii cu probleme de sănătate • psihoterapia persoanelor cu tulburări ale comportamentului alimentar • consiliere şi psihoterapie pentru pacienţii cu dependenţă de droguri sau alcool • reducerea distresului psihic în special în cazul pacienţ ilor cu boli cardiovasculare Cele mai utilizate metode de psihoterapie sunt: tehnicile de relaxare. Psihodiagnosticul este realizat de către psihologul clinician şi reprezintă o prezentare a funcţionării psihice şi structurii personalităţ ii pacientului la un moment dat. heredo . etc) şi simulatoare de situaţii etc. psihoterapiile de scurtă durată. Activitatea de cercetare în domeniul psihologiei sănătăţii se concentrează pe următoarele aspecte: • investigarea cauzelor tulburărilor psihice şi bolilor psihosomatice (analiza factorilor genetici. dar şi informaţiile oferite de aparţinători. examenul psihic se concentrează pe structura personalităţii clientului. care se concentrează pe simptomatologia bolii. distresului emoţional şi psihotraumelor. examinarea psihologică se realizează nu numai cu metode psihometrice ci şi prin interviul clinic cu pacientul şi aparţinătorii. La baza examenului psihic stau atât datele obţinute în urma interviului cu bolnavul. pe investigarea mecanismelor de adaptare. 2. temerile. Testele utilizate depind de obiectivele examinării psihologice. conflictelor psihice. hipnoza şi biofeedback-ul. structura personalităţii pacientului şi dacǎ existǎ susceptibilitate de boalǎ. tahistoscop. psihologul abordează de la început omul aflat sub incidenţa bolii. În psihologia sănătăţii. problemelor comportamentale.3. de gradul de afectare a funcţiilor psihice. 2. terapia de grup şi familială.2. cu emo ţiile.Instrumentele şi metodele psihometrice sunt reprezentate de o serie de teste psihologice şi /de probe experimentale (putând fi folosite diverse aparate pentru investigare funcţiilor psihice (psihogalvanometru. În domeniul psihologiei sănătăţii clinice. şi frustrările sale determinate în general de boală. psihologul desfăşoară o activitate de explorare. diabet zaharat. de tulburarea mentală de care suferă pacientul şi de vulnerabilitatea sa psihicǎ.familiali şi psihosociali). Examenul psihologic va indica gradul de afectare a funcţiilor psihice şi se va materializa printr-un profil psihologic care indică caracteristicile psihice globale. Astfel. Testele utilizate depind de gradul de afectare a funcţiilor psihice.şi postchirurgicală • tehnici psiho-educative de creştere a complianţei terapeutice pentru anumite categorii de boli ( HTA. • studiul incidenţei şi prevalenţei diverselor condiţii psihopatologice. de tulburarea mentală sau boala de care suferă pacientul şi de vulnerabilitatea sa psihicǎ.). 8 . Psihologul ca cercetător în domeniul psihologiei să nătăţii Spre deosebire de medicul practician. Psihologul ca psihoterapeut în domeniul psihologiei sănătăţii Strategiile şi tehnicile psihoterapeutice vizează următoarele aspecte: • strategii de coping în bolile cronice • tehnici de reducere a durerii • consiliere psihologică pre.

• • • investigarea reacţiilor insului la boală şi a mecanismelor de coping ale bolnavului evaluarea complianţei terapeutice elaborarea examenelor psihometrice şi validarea instrumentelor investigaţiei sale specifice. 2.4. • disponibilitatea acestuia de a asculta activ. investighează rolul factorilor psihici în apariţia şi evoluţia bolilor psihosomatice şi îşi dezvoltă aptitudinile necesare practicării acestei specialităţi. Aptitudinile şi calităţile necesare psihologului care lucrează în domeniul psihologia sănătăţii Psihologii care lucrează în domeniul psihologiei sănătăţii trebuie să dispună de o instruire profesională foarte bună. printr-o formare postuniversitară în această specialitate care să cuprindă obligatoriu şi stagii de practică în clinicile medicale. • aptitudini de comunicare • aptitudini organizatorice • aptitudini de autoreglare • aptitudini reflexive • aptitudini analitice • aptitudini pedagogice 9 . psihologii îşi perfecţionează tehnica interviului clinic şi învaţă metode de psihodiagnostic şi tehnici de consiliere psihologică. studiază simptomatologia tulburărilor psihice. Cu ocazia acestor stagii practice. În privinţa aspectelor aptitudinale menţionăm ca psihologul sănătăţii trebuie sa ilustreze: • disponibilităţi relaţionale • adaptabilitate şi flexibilitate în examinare. Prin activitatea clinică. chirurgicale şi psihiatrice. psihologii aprofundează problematica psihologică asociată bolilor somatice.

comportament sanogenetic). Oamenii acordă o mare importanţă valorilor materiale şi se simt deseori neliniştiţi. • socială (îndeplinirea eficientă a rolurilor sociale şi a atribuţiilor profesionale. întrucât în ultimele decenii.CULTURALI 3. Dimensiunea spirituală implică fenomene non-materiale care ţin de domeniul credinţelor. echilibru emoţional. Această definiţie indică o abordare holistică a sănătăţii. care s-au axat pe următoarele aspecte: Să nătatea ca absenţă a bolii şi a dizabilităţii Să nătatea ca funcţionare optimă în plan social. realizarea aspiraţiilor. idealurilor.SOCIO. prezente în mintea şi conştiinţa fiinţei umane. profesional şi familial Să nătatea ca adaptare Să nătatea ca responsabilitate individuală Să nătatea ca valoare Să nătatea ca resursă Să nătatea ca drept fundamental Să nătatea ca medie sau normă Să nătatea ca proces şi dezvoltare. luând în considerare următoarele dimensiuni: • biologică ( integritate anatomică şi funcţionarea aparatelor şi sistemelor în limite normale cu menţinerea homeostaziei organismului ). mai simple sau mai complexe. Dup ă Băban A (2009). Definiţii şi ipostaze ale sănă tăţii În literatura de specialitate s-au formulat numeroase definiţii ale sănătăţii. valorilor morale şi ideilor înnobilatoare. La cele trei dimensiuni. componentele şi gradele diferite pe care le presupune: 10 . 1946). Reprezentanţii OMS consideră că această componentă este foarte importantă în definirea sănătăţii. O definiţie unanim acceptată a sănătăţii. iar în anul 1998 a integrat-o în definiţia sănătăţii. linişte şi pace. deşi a crescut nivelul socio-economic la nivel mondial.PRELEGEREA 3 SĂNĂTATEA UMANĂ ŞI DETERMINANŢII SĂI BIOPSIHO. care ţine cont de dimensiunile sale multiple este cea dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Ei caută cu disperare relaxare. conform căreia: „Sănătatea este o stare de bine din punct de vedere biologic. complexitatea stării de sănătate este dată de dimensiunile (menţionate anterior). Dimensiunea spirituală ar putea ajuta oamenii să trăiască în armonie şi cu încredere în viitor. îngrijoraţi şi fără speranţă. incidenţa tulburărilor depresive şi anxioase este tot mai mare. relaţii sociale armonioase). psihologic şi social”.(OMS.1. jucând un rol important în motivarea oamenilor în toate aspectele vieţii lor. • psihologică (funcţionare cognitivă optimă. pe care în anul 1984 a considerat-o parte integrant ă a strategiei pentru sănătate. OMS a adăugat dimensiunea spirituală.

imunologic şi biochimici. emoţii. Noţiunea de normal. politicile sanitare. este conform normelor speciei umane / sănătos din punct de vedere psihic şi fizic.. 11 . constitu ţionali. Sănătatea psihică poate să fie considerată o stare înscrisă în perimetrul normalităţii întrucât presupune o adaptare eficientă la solicitările mediului. 2003). autonomie. autoapreciere corectă. Factorii determinanţi ai sănătăţii. etc. Sănătatea psihică se referă de asemenea la percepţia adecvată a lumii externe. înseamnă că acesta. resurse socio-economice. • sociali: suportul social ( ajutorul moral.2. informaţional. disfuncţiei si dizabilităţii • rezistenţa fizică si fiziologică • atitudinea pozitivă faţă de viaţă (a percepe sensul si semnificaţia vieţ ii) • asumarea controlului propriei vieţi • acceptarea de sine • relaţionare socială pozitivă • stare subiectivă de bine (satisfacţie. virusuri. capacitate de creaţie şi de dezvoltare personală. Boala psihică este şi va rămâne poate cea mai tragică boală a fiinţei umane. Factori interni: • biologici: genetici. 3. relaţiile sociale. anormalitate. “dezorganizând esenţa umană în tot ce are ea definitoriu” (Tudose F. fericire ) Grade ale sănătăţii • sănătate optimă • sănătate • sănătate aparentă • sănătate precară • sănătate foarte precară Conceptele de normalitate. • culturali: nivelul de cunoaştere. valorile şi credinţele individului. organizarea sistemului de îngrijire medicală. percep ţia şi răspunsul la stres. • chimici: elemente sau substanţe chimice existente în mediu sau sintetizate de om. • spirituali: idealurile. B. • culturali: obiceiuri şi tradiţii.. Acest domeniu al anormalităţii variază în funcţie de gradul de permisivitate al societăţii faţă de abaterile individuale. sănătate şi boală Conform Dicţ ionarului Explicativ al Limbii Române conceptul de normalitate se referă la caracterul a ceea ce este normal. spiritual şi material din partea celor din jur). Factorii care determină sănătatea sunt clasificaţi astfel: A. În literatura psihiatrică se face distincţia între anormalitate şi boală. radiaţiile. • fizici: temperatura şi umiditatea aerului. paraziţi. apartenenţa religioasă. • psihici: cogniţii. comportamente. în concordanţă cu răspunsurile majorităţii membrilor comunităţii . aplicată la om. În zilele noastre exigenţa normativă faţă de individ a crescut foarte mult.dar implică şi buna funcţionare a proceselor şi funcţiilor psihice.Componentele sănătăţii • absenţa bolii. Factori externi: • biologici: bacterii.

3.3.3. acord ă o mare importanţă comportamentelor sanogenetice. 1986) Această teorie consideră că adoptarea comportamentelor sanogenetice se axează pe evaluarea raportului dintre beneficii ( avantajele şi importanţa pentru sănătate) şi costuri ( eforturi materiale. condiţiile de lucru decente. datorită persuasiuni sociale sau prin întăririle primite de la cei apropiaţi. multe dintre comportamentele noastre sunt învăţate prin imitare. 1985) Acest model explică factorii cognitivi care determină un individ să adopte comportamente sanogenetice 2. 4. Religia este o sursă de linişte interioară. renunţarea la anumite plăceri.ansamblul manifestărilor obiective ale unui individ prin care îşi exteriorizează viaţa psihică. 2. Resursele financiare ale individului sunt importante în asigurarea unor condiţii corespunzătoare de locuit. bariere etc. în perioada adolescenţei. a unei alimentaţii echilibrate nutriţional şi caloric şi a efectuării unor investigaţii medicale diagnostice şi a tratamentelor preventive sau curative. iar în continuare prezentăm teoriile etapelor de modificare comportamentală. Până acum am descris modele ale învăţării comportamentale. 1974.). atmosfera prietenoasă.1 Consideraţii generale privind comportamentele sanogenetice şi factorii care le influenţează Comportamentul se defineşte ca : 1. respectarea pauzelor de masă şi a concediilor de odihnă creează un cadru profesional de menţinere şi cultivare a stării de sănătate. şcoala şi mass-media pot să promoveze evitarea consumului de alcool şi droguri. modalitatea unei persoane de a reacţiona la factorii de mediu şi de acţiona în anumite împrejurări sau situaţii.3. 12 . Anturajul. La serviciu. Familia. 1965. de încredere în sine şi de alinare a suferinţei. 1983) Un element hotărâtor în adoptarea comportamentelor sanogenetice este reprezentat de teama individului de a nu se îmbolnăvi. Comportamente sanogenetice 3. Teoria social-cognitivă ( Bandura. Pacienţii cu personalitate anancastă. 1986) este un model explicativ care ne arată că. repartizarea sarcinilor profesionale în funcţie de pregătirea şi experienţa angajaţilor. Modelul învăţării sociale (Bandura. Modele teoretice care explică formarea comportamentelor sanogenetice 1. cu excepţia respectării duratei de somn şi a momentelor de relaxare. Teoria motiva ţiei pentru protecţie (Rogers.1977. Rosenstock.Health Beliefs Model ( Becker. Modelul convingerilor despre sănă tate . Nivelul de cuno ştinţe şi sistemul de valori influenţează formarea comportamentelor sanogenetice. astfel încât poate să fie considerat un factor de sanogeneză. 3. prezentând riscul de suprasolicitare profesională.2. are un rol important în formarea unor modele comportamentale sanogenetice sau patogenetice. ţinând cont de exemplul celor din anturaj care au adoptat acelaşi comportament.3. Această teamă este motivată de: frecvenţa crescută a bolii respective în populaţie şi de severitatea acestei afecţ iuni.

echilibrul decizional şi stima de sine. Modelul cognitiv-comportamental al procesului de recidivare Acest model se referă la eşecul unei persoane în schimbarea unui anumit model comportamental. lansat de Rotter in anul 1966. acţiunea. Optimismul. reprezintă o structură cognitiv-motivaţ ională caracterizată prin reprezentări mentale şi expectanţe pozitive privind atingerea scopurilor propuse. determinând o stimă de sine crescută sau scăzută. Robusteţea este un concept introdus de Kobasa ( 1979) si reprezintă un cumul de trăsături de personalitate care conferă rezistenţă la stres şi anume: Stima de sine reprezintă dimensiunea evaluativă a imaginii de sine. Sentimentul de coerenţă Concept propus de Antonovski şi definit de acesta ca o orientare globală faţă de lume care este percepută ca fiind explicabilă. Prezentă m principalele dimensiuni cognitiv-atitudinale ale personalităii studiate în psihologia sănătăţii. pornind de la părerile şi reacţiile celor din jur. evocă şi structurează cognitiv informaţia despre lume.4. Autoeficacitatea este un concept propus de Albert Bandura în 1982 şi reprezintă capacitatea autopercepută de a face faţă unor situaţii specifice. Factorii psihologici implicaţi în menţinerea sănătăţii 3. pregătirea. formându-se din copilărie. flexibilă şi plină de semnificaţii. Teoria social-cognitivă a personalităţii plasează pe scara intereselor sale pe primul loc cogniţiile referitoare la sine.2 Rolul factorilor emoţinalii în să nă tate 13 . predictibilă. Pentru a înţelege comportamentul unei persoane în diverse situaţii. 3. procesele schimbării. de a avea o concep ţie pozitivă asupra viitorului şi experienţelor vieţii şi o trăsătură magică” în predicţia sănătăţii. Locul de control intern reprezintă convingerea unei persoane că evenimentele pot fi controlate şi influenţate datorită capacităţilor şi aptitudinilor sale. a emoţiilor pozitive şi a recuperării din boală. menţinerea şi stabilizarea.4. Modelul Transteoretic al schimbării comportamentale Prochaska – Di Clemente Acest model include patru constructe majore: etapele modificărilor. cum ar fi renunţarea la un comportament nociv sau în adoptarea unui comportament sanogenetic. relativ stabilă. 3. a planificării şi predicţiei situaţiilor şi consecinţelor acţiunilor întreprinse. desemnează atribuirea unei cauzalităţi interne sau externe pentru evenimentele proprii. Aprecierile sau criticile acestora sunt interiorizate de către copil. Au fost identificate următoarele şase etape ale modificărilor: precontemplarea.Aceste modele descriu etapele prin care trece un individ în procesul de adoptare şi menţinere al altui comportament şi barierele faţă de schimbare întâmpinate în diferite etape. astfel: “Este o tendinţă generală.1.4. a stării de bine. lume şi viitor. contemplarea. Locul de control Termenul de “locus de control”. Rolul factorilor cognitivi în sănă tate Premisa centrală a teoriei social-cognitive este că omul îşi reglează comportamentul pe baza expectanţelor. trebuie să cunoaştem modul în care aceasta selectează. Optimismul este definit de Scheier si Carver (1986).

afectivitatea negativă. în special a celor negative. contribuie la autoreglarea comportamentelor sanogenetice. contribuie la menţinerea sănătăţii şi la prevenirea bolilor psihosomatice. ca tendinţă generală a persoanei de a experimenta stări de tristeţe. pictură. Afectivitatea pozitivă are efect mobilizator stimulând activitatea mentală şi fizică. regulat. De asemenea. în diverse situaţii şi de a avea o stare generală de bună-dispoziţie contribuie la promovarea şi menţinerea stării de sănătate.Afectivitatea pozitivă. descurajare. 14 . scris. Mobilizează persoana să îşi atingă scopurile propuse. Facilitează procesarea cognitivă eficientă şi accesarea informaţiilor relevante din mediu. Numeroase studii au demonstrat că exteriorizarea emoţiilor. pesimism. prin verbalizare. ca tendinţă de a reacţiona pozitiv. dans şi cântat. determină efecte negative asupra stării de sănătate. În schimb.

şi a fost asociată cu reactivitate cardiovasculară crescută. rigide. distante.nerăbdarea. Tipul D de personalitate a fost studiat la pacienţii cu boală coronariană şi este un 15 . răbdătoare. fac efort sa fie independente. inhibiţie socială şi prin dificultatea de a-şi exprima sentimentele datorită fricii de dezaprobare. care se caracterizează prin: tendinţa de a experimenta emoţii negative. Van Heck GL.Tipul C Psihiatrul George Solomon face o analogie între psihicul uman şi sistemul imunitar. sunt sensibile la critică. Plecând de la această analogie şi de la experienţa sa clinică. furia. 2001.2. venind în contradicţie cu ele însele. Tipul A Doi cardiologi americani. tipul comportamental A. controlate. • implicare excesivă în activităţi pentru a obţine cât mai multe realizări.Tipul D Recent. La aceşti factori se adaugă şi alte trăsături care conturează acest profil psihocomportamental: • ambiţie maximă. • impulsivitate. căci sunt foarte dependente de alţii. refuză să se plângă altora.3.1. Pedersen SS.. 2003) Această atitudine este conştientă. tăcute. ostilitatea şi agresivitatea). conştiincioase. fiind aproape mereu drăguţe.. 4. Friedman consideră că există trei factori principali ai acestui tip de personalitate: • sentimentul urgenţei . • ostilitatea cognitivă şi comportamentală • competitivitatea. • dorinţa de aprobare şi recunoaştere. punând nevoile altora înaintea celor proprii şi având o putere de sacrificiu mare. George Solomon (1990) a sugerat că persoanele cu tendinţa la imunosupresie sunt diferite de cele cu risc pentru afecţiuni coronariene. îşi neagă / reprimă emoţiile negative (supărarea. demne de încredere. • iritabilitate. (Denollet J.PRELEGEREA 4 TIPURI PSIHOCOMPORTAMENTALE CU ROL ÎN PATOGENEZĂ 4. Meyer Friedman şi Ray Rosenman au descris la începutul anilor 1960. a fost definit aşa numitul tip D de personalitate. 4. amabile. susţinând că au anumite trăsături de personalitate caracteristice: sunt introvertite. Denollet J. ca factor de risc pentru bolile coronariene.

a fost aceea că 46. Astfel medicii şi psihologii reprezintă un sprijin esenţial în prevenirea şi combaterea fumatului. Dr.1% dintre cei intervievaţi au fumat cel puţin o dată de-a lungul vieţii. emiţând benzen.1. Epidemiologie Conform studiului “ Prevalenţa consumului de droguri în România”. Nicotina explică dependenţa faţă de tutun.3. format din 3500 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani. pe un eşantion reprezentativ din populaţia generală.2. ale nicotinei sunt: creşterea frecvenţei cardiace. pneumologi. Principalele motive care au stat la baza intenţiei subiecţilor de a renunţa la fumat au fost: la 56% dintre subiecţi problemele de sănătate generate de consumul de tutun. amoniu. fie ei activi sau pasivi. sub coordonarea domnului Prof. PRELEGEREA 5 FUMATUL Mulţi oameni de ştiinţă plasează fumatul pe primul loc în topul factorilor cunoscuţi în apariţia cancerului. cianide. arsenic şi multe dintre substanţele chimice care pot fi găsite în gazul de eşapament. 2000) Deci prezenţa tipului D de personalitate la pacienţii hipertensivi creşte morbiditatea şi mortalitatea cardiovasculară. plămâni. O ţigară care arde are un grad de toxicitate crescut. nas şi urechi. iar 9% au specificat problemele financiare generate de obiceiul de a fuma. Substanţele chimice. de Agenţia Naţională Antidrog. astăzi că fumatul reprezintă un comportament nociv. Efectele fumatului asupra organismului Tegumente şi mucoase • îngălbenirea unghiilor. o stare de confort psihologic. unde stimulează "zonele plăcerii". prin tehnici şi metode specifice de intervenţie.) pot informa pacienţii privind efectele nocive ale fumatului şi îi pot susţine în procesul de renunţare la fumat.3% dintre aceştia au declarat că fumează zilnic. generând pentru scurt timp. O constatare importantă în vederea fundamentării măsurilor pentru reducerea fumatului în rândul populaţiei. 5. faţă de care comunitatea umană nu-şi mai poate permite o atitudine permisivă şi conciliantă. Persoanele avizate din domeniul medical (medicii de familie. din fumul de ţigară afectează multe organe: de la creier. 19% au invocat ambiţia personalã (voinţa).5 secunde. un procent de 62. medicii specialişti: cardiologi. (Denollet J..aprilie 2005. 5. etc.5% dintre fumători au încercat cel puţin o dată să renunţe la acest comportament nociv.factor de prognostic negativ şi un predictor de mortalitate la aceşti pacienţi. iar 31. 5. care ajunge la creier prin absorbţia pulmonară în numai 7. ochi. S-a demonstrat că nicotina se comportă ca un vehicul ultrarapid. 16 . inimă şi uter până la p ăr. Componentele fumului de ţigară Principalele componente ale fumului de ţigară pot dezvălui riscurile la care se expun fumătorii. Alte efecte asupra organismului. presiunii arteriale şi accelerarea metabolismului. psihologii. realizat în perioada iunie 2004 . fumatul ţigaretelor cu tutun înregistrează cel de-al doilea nivel al prevalenţei consumului de droguri în populaţia României. Nu mai există nici o îndoială. formaldehide. Astfel. Pavel Abraham.

• bronşite cronice. fumatul imediat după trezire.58. • sindrom de abstinenţă (sevraj) la întreruperea fumatului. anxietate • hipoprosexie • dispoziţie depresivă sau disforie • insomnii • constipaţie • tremor manifestări 17 . Aparatul respirator • uscăciunea mucoaselor nazale şi buco-faringiene. p. Aceste manifestări psihice sunt ilustrate clinic prin: • nevoia acută de a fuma • nelinişte. înaintea oricărei activităţi casnice. Aparat cardio-vascular • hipertensiune arterială esenţială. 2000 ): • • • • aprecierea conform căreia prima ţigară a zilei este cea mai: dorită. 5. • ateroscleroza. chiar a fertilităţii • cancer renal şi de vezică urinară • cancer de sân • cancer de col uterin • în sarcină greutate scăzută a fătului la naştere. • cancere ale cavităţii bucale. continuarea fumatului în condiţiile existenţei unei boli somatice. esofagului şi stomacului. Sistem nervos • creează pentru scurt timp stări de relaxare. consum mai mare de ţigări în prima parte a zilei decât după-amiaza. de scădere a anxiet ăţii şi de plăcere.5. p. 2000) Tulburările psihice ale sevrajului la nicotină reprezintă un ansamblu de psihice care apar în primele 24 ore de la oprirea fumatului. • arteriopatie obliterantă cronică la membrele inferioare. Indicatorii severităţii dependenţei şi abstinenţei ( după G. • emfizem pulmonar.• îmbătrânirea prematură a tegumentelor. • cancer biliar şi pancreatic. savurată. • cancer pulmonar.57. • accidente vasculare cerebrale.Ionescu. • sensibilitate crescută la infecţii respiratorii superioare. • infarct miocardic. 5. • ulcer gastric şi duodenal. Aparat genito-urinar • diminuarea funcţiei sexuale. Aparat digestiv • îngălbenirea smalţului dentar. iritabilitate. necesară demarării ( reluării ) activităţii. cu apariţia precoce a ridurilor. • angină pectorală. • dependenţă psihică şi fizică faţă de fumat ( indusă de nicotină ). Tulburări psihice ale sevrajului la nicotină (după Ionescu G.4.

Keenan. bradicardie creşterea apetitului cu supraponderalitate 5. Fletcher. şi colab. Factorii sociali care influenţează fumatul: atitudinea uneori permisivă a familiei. - - 5. deşi este restricţionată în ultimii ani.6. Warburton & Wesnes. 18 .8. declinul rapid al concentraţiilor cerebrale ale nicotinei realizează un ciclu în care fumătorul îşi readministrează frecvent drogul. datorită formulării în termeni generali a unor avertismente “Tutunul dăunează grav sănătăţii” . Nicotina din fumul de ţigară ajunge la creier în 10-20 secunde de la inhalare (Zevin S. biochimice şi genetice ale dependenţei de nicotină Nicotina eliberată în fumul de ţigară difuzează uşor în sângele arterial prin capilarele pulmonare şi este rapid distribuită în creier.7. Aceste avertismente generale nu permit perceperea adecvată a riscurilor determinate de fumat. Factorii psihologici de risc pentru iniţierea şi menţinerea fumatului De cele mai multe ori iniţierea fumatului are loc la vârsta adolescenţei sau tinereţii.9. facilitează iniţierea fumatului în rândul adolescenţilor şi tinerilor publicitatea pro-fumat (reclame. Factorii psihologici care duc la formarea intenţiei de a fuma sunt următorii: Factorii cognitivi şi comportamentali Factori motivaţionali şi afectivi 5. Morgan. 1998). are încă o influenţă mare asupra populaţiei. a vitezei de prelucrare a informaţiilor şi a memoriei verbale de scurtă durată şi o reducere a timpului necesar pentru numirea unei culori la testul Stroop (Hatsukami. publicitatea împotriva fumatului nu are rezonanţa scontată în rândul populaţiei. 5. Nicotina stimulează receptorii nicotinici ai acetilcolinei localizaţi în aria tegmentală ventrală şi neuroni dopaminici care îşi au originea în aria tegmentală ventrală a mezenecefalului şi care îşi extind proiecţiile axonale rostral la nucleul accumbens.• • • transpiraţ ii palpitaţii. Rapiditatea eliminării şi distribuţiei la ţesuturile periferice. Dovezi ştiinţifice privind efectele fumatului asupra funcţiilor cognitive Unele studii efectuate la fumătorii de ţigări. 1992. a şcolii şi a celor din jur faţă de fumat şi oferirea de către aceştia de modele comportamentale pro-fumat. filme reviste care promovează fumatul). Warburton. 1989. în ultimii ani. interzicerea fumatului în locurile publice şi restricţionarea publicităţii pro-fumat ( care în anii 1990 a atins apogeul) au condus la scăderea prevalenţei fumatului în rândul populaţiei româneşti. Mecanismele neurologice. 1984). şi Amble. au arătat că administrarea nicotinei poate produce o îmbunătăţire a atenţiei..

angină pectorală instabilă. se îmbunătăţesc funcţ iile cognitive sau se produce o revenire a acestora la nivelul anterior de funcţionare. Numeroase studii clinice şi meta-analize (Stead şi colab. prin îndrumarea acestora către psiholog. Mijloace şi tehnici terapeutice utilizate pentru renunţarea la fumat Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.Metode de autocontrol Psihoterapia cognitiv-comportamentală 19 . aritmii severe şi la gravide.Alţi cercetători. reducând simptomele abstinenţei la stoparea fumatului. care trebuie adaptate condiţiilor socio-culturale şi preferinţelor şi nevoilor individuale ale pacienţilor Sfatul medical Medicii de familie au un rol important în educaţia antitabagică a tinerilor şi în prevenirea fumatului. 5. inclusiv consiliere şi psihoterapie de familie. sesizează tulburările emoţionale ale tinerilor şi tensiunile familiale şi propune măsuri pentru rezolvarea acestora. Alt medicament antifumat de primă linie este bupropionul. antidepresiv triciclic. anorexie nervoasă. 1989. care reduce activitatea neuronilor care eliberează dopamina. inhaler) creşte şansa de succes. 2008). Tratamentul include diverse metode. prin componentele sale nocive. sistemelor de sănătate naţionale le revine principala responsabilitate în tratamentul dependenţei de tutun.. Snyder.10. este dificil de demonstrat dacă. Bupropionul este contraindicat la fumătorii care suferă de epilepsie. consideră că aceste studii nu sunt concludente întrucât. (Hatsukami şi colab. cunoscut fiind faptul că după o perioad ă de abstinenţă la fumat. Îmbunătăţirea pentru scurtă durată a funcţiilor cognitive la persoanele care nu fumează. tulburare afectivă bipolară sau la cei care folosesc concomitent un inhibitor al monoamino-oxidazei. bulimie. (1994) metodele psihologice de eradicare a tabagismului se clasifică dup ă cum urmează: 1. poate dezactiva circuitul recompensei. necroză hepatică severă. Ei prezintă pacienţilor riscurile fumatului asupra sănătăţii. spray nazal. nu reprezintă o motivaţie pro fumat. 1989). aşa cum am precizat anterior. întrucât fumul de ţigară. apar deficite mnezice şi de concentrare a atenţiei. De asemenea s-a ajuns la concluzia că asocierea plasturelui cu nicotină cu o formă de tratament de substituţie cu acţiune rapid ă (gumă de mestecat. are consecinţe negative majore asupra sănătăţii. la tratamente farmacologice şi psihologice complexe. au arătat că toate formele de TSN cresc şansa stop ării fumatului. în cazul populaţiei dependente de nicotină. Terapii farmacologice pentru dependenţa de fumat Tratamentul de substituţie cu nicotină (TSN) are scopul de a înlocui nicotina obţinută prin fumat. Parrott şi Roberts.. de la simplul sfat medical. 1991. Metode care urmăresc inocularea repulsiei faţă de fumat 2. dup ă administrarea de nicotină. Metode şi tehnici psihoterapeutice utilizate pentru ajutarea pacienţilor să renunţe la fumat Dup ă Munteanu A. TSN este contraindicată bolnavilor cu infarct miocardic.

terapia cognitiv-comportamentală se axează pe următoarele aspecte: • discutarea şi analizarea împreună cu pacientul a consecinţelor negative ale fumatului. • demontarea convingerilor disfuncţionale ale potenţialilor fumători. care pot favoriza iniţierea fumatului. curajos şi încrezător în forţele sale. ( de exemplu. care promovează imaginea fumătorului independent. Hipnoza Hipnoza are o eficienţă crescută în renunţarea la fumat. în cazul terapiei comportamentale şi în cazul tratamentului de substituţie la nicotină. • tratarea tulburărilor anxioase şi depresive. contemplare. 20 . nu fumez”). pe termen scurt şi lung.Acest tip de terapie este util atât în prevenirea fumatului cât şi la elaborarea unei strategii de renunţare la fumat şi de menţinere a abstinenţei. (2005) a arătat că psihoterapia de grup este mai eficientă decât programele de autoajutorare. efectuată de Stead LF şi Lancaster T. În scop preventiv. întărite şi de reclamele şi campaniile publicitare. • creşterea încrederii pacientului în forţele sale. a unor strategii de renunţare şi de menţinere a abstinenţei la fumat. puternic. împreună cu psihoterapeutul. “Fumatul nu este un drog şi te face să te simţi mai bine. • dezvoltarea deprinderilor de comunicare asertivă. menţinere şi recădere ). De exemplu” Fumatul te face mai atractiv şi sigur pe tine”. conform modelului transteoretic al schimbării al lui Proschaska şi DiClemente. ratele de succes terapeutic fiind mai mari decât în cazul încercărilor personale ale fumătorilor. strategiile educaţionale şi sfătuirea antifumat. terapia cognitiv-comportamentală permite fumătorului elaborarea. formarea deprinderii de a spune “nu”. cel mai des. “Nu mulţumesc. Succesul psihoterapiei de grup depinde de modul în care terapeutul pune în acţiune procesele dinamicii de grup. • formarea unei atitudini pozitive faţă de un stil de viaţă sănătos.” “ “Fumatul te face mai matur” etc. Pe parcursul terapiei se apreciază nivelul motivaţiei subiectului pentru renunţarea la fumat şi se evaluează stadiul modificării acestui comportament nociv. matur. În scop curativ. • adoptarea unor mecanisme de coping eficiente în condiţii de stres. care descrie şase stadii ale schimb ării ( precontemplare. acţiune. determinare. care constituie adevăraţi factori terapeutici. pentru a face faţă presiunii grupului. Psihoterapia de grup Cea mai recentă meta-analiză.

• probleme de echilibru şi de mers. pierdere. divorţ. Cadrul nosologic Alcoolismul cronic implică.1. • cefalee. stări de confuzie. frică. acest lucru fiind atestat în papirusul lui Eber. noţiunile de abuz de alcool şi de dependenţă la alcool. Dependenţa de alcool se referă la consumul de băuturi alcoolice. • în faţa unor situaţii limită sau a unor momente cu mare presiune emo ţională (deces. decădere fizică şi psihică. tulburări de somn. anxietate. • depresie. • dorinţă persistentă cuplată cu incapacitatea de renunţa la băutură. 6. în ciuda consecinţelor sale negative. • izolarea şi reducerea sferelor de interes. Alcoolul a fost folosit şi ca medicament. pentru a obţine efectul dorit (fenomen numit toleranţă Semne ale dependenţei psihice: • stările de indispoziţie (frustrare. • dificultăţi de coordonare a mişcărilor. boală. • lipsa igienei corporale. recomanda folosirea pansamentelor cu vin pe răni. fiind nelipsit la mesele festive sau reprezentând un sortiment al meniului şi în afara zilelor de sărbătoare. H. • evocarea cu plăcere a momentelor de consum.PRELEGEREA 6 ALCOOLISMUL Din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. uneori în cantitate din ce în ce mai mare. promite dar nu-şi ţine promisiunea. întrucât alcoolul le ameliorează. cu valoare definitorie. părintele medicinei. care conţine prescrip ţii medicale. scris in anul 1500 î. 21 . dependentul se gândeşte automat la consumul de alcool. Semne ale dependenţei fizice În lipsa consumului apar următoarele simptome ale sindromului de sevraj: • tremorul matinal al mâinilor sau picioarelor. Abuzul de alcool se referă la consumul recurent de băuturi alcoolice. • lipsă de voinţă. agitaţie psihomotorie. • transpiraţie. crize convulsive de tip grand mal. euforie). • tahicardii. memoria momentelor plăcute. stări depresive) impun consumul. • alte simptome mai severe ale sevrajului alcoolic: halucinaţii vizuale. Chiar Hipocrate. complexe de inferioritate ascunse uneori în spatele unei faţade de grandomanie. • anticiparea ocaziilor de a bea şi planificarea consumului de b ăuturi alcoolice. aritmii cardiace. auditive sau tactile. stare de greaţă şi /sau vărsături. câştig. consumul de alcool a făcut parte din viaţa omului.

6. culturali şi economici care favorizează alcoolismul Consumul de alcool este iniţiat. Pe măsură ce dependenţa se agravează apare şi pierderea controlului cantităţii consumate 6.5. Alţi factori care contribuie la iniţierea şi menţ inerea consumului cronic de alcool sunt: nivelul socio-economic scăzut. pledează rezultatele studiilor epidemiologice care arată că 40% dintre alcoolici au un părinte alcoolic. sau că gemenii monozigoţi prezintă o mai mare concordanţă la alcoolism decât cei dizigoţi. Trăsăturile instabile de personalitate asociate cu fenomene nevrotice. Efectele alcoolismului asupra organismului uman Cele mai importante tulburări şi boli somatice determinate de consumul cronic de alcool sunt: • la nivelul tegumentelor • la nivelul muşchilor • la nivelul aparatului respirator • la nivelul aparatului cardiovascular • la nivelul aparatului digestiv • la nivelul aparatului genital • la nivelul sistemului nervos central • la nivelul sistemului imun • la nivelul metabolismului Efectele alcoolului în timpul sarcinii Sindromul alcoolic fetal Alcoolul consumat în timpul sarcinii are un efect nociv asupra dezvoltării normale a fătului. determinând microcefalie.Aceste simptome se ameliorează sau dispar complet la reluarea consumului. prin învăţare spontană în cadrul familiei.4. a presiunii anturajului sau stilului de viaţă stresant. Factorii genetici care predispun la alcoolism În favoarea rolului factorilor genetici în apariţ ia alcoolismului. uşurinţa de a obţine alcool şi influenţele culturale ale microgrupului (obiceiuri şi tradiţii). tulburări cognitive şi în cazuri severe malformaţii congenitale ale ochilor. sunt considerate factori de risc pentru alcoolism ( Hagnell si colaboratorii 1986). de cele mai multe ori. Factorii sociali. tractului urinar şi oaselor. • toleranţa scăzută la frustrare. inimii. Menţinerea consumului de alcool se realizează în condiţiile acceptării sociale a acestui comportament. 22 . Factorii psihologici incriminaţi în etiologia alcoolismului Personalitatea premorbid ă a alcoolicului a constituit tema a numeroase cercetări. tulburări de creştere.3. grupului de prieteni sau colegilor de serviciu. • sentimentul de insecuritate • afectivitatea negativă ca tendinţă de a experimenta regulat trăiri afective negative Tulburări de personalitate: • tulburarea de personalitate • tulburarea de personalitate antisocială 6.2. 6. urechilor. • neîncrederea în forţele proprii • incapacitatea de a lua decizii.

căreia i se pot adăuga halucinaţii sau sindrom delirant şi grave tulburări de comportament de tip agitaţie psihomotorie sau cu acte antisociale. agitaţie psihomotorie severă. toxice).Consumul alcoolului în timpul sarcini poate să provoace un avort spontan. 2. Beţia patologică se produce dup ă ingestia unei cantităţi minime de alcool: un pahar sau dou ă de vin sau bere sau a 100-200 ml de băutură spirtoasă. Delirium tremens Reprezintă o stare gravă. absenţa iniţiativei şi a spontaneităţ ii şi conservarea funcţiilor cognitive care nu sunt în relaţie cu memoria. 6. până la 200 ml de bere sau 100ml de vin. respiraţie mai lentă şi neregulată. transpiraţ ii profuze. precum şi voci care vorbesc despre el şi îl critică. mai ales de către persoanele apropiate alcoolicului. hipotermie. psihoza Korsakoff) Este determinat de o leziune bilaterală a corpilor mamilari. se produce un efect stimulator ( stare de bună dispoziţie. Alteori halucinaţiile sunt complexe (auditive verbale şi vizuale scenice). durata medie de metabolizare a alcoolului. Efectele alcoolului asupra creierului. 3. euforie. Netratat durează până la cinci săptămâni. poliencefalia superioară subacută hemoragică) Este o inflamaţie acută a creierului ce poate pune viaţa în pericol (include somnolenţă. stupoare. 4. vizibile în 23 . secundară unei carenţe în vitamina B 1 şi se manifestă prin amnezie anterogradă (de fixare). aceasta cuprinde o gamă largă de manifestări care se agravează pe măsura ingestiei de alcool: disforie. Apare pe fondul de microleziuni cerebrale (epileptice. sindrom amnestic. ataxie. confuzie. aritmii şi dereglări ale tensiunii arteriale. stări de confuzie. Demenţa alcoolică La fiecare consum de alcool sunt distruse mii de celule nervoase. care apare la 2-3 zile de la încetarea unui consum important de alcool. posttraumatice. Aceasta reducere a numărului de neuroni cauzează şi reducerea performanţelor creierului. care urmează unei descreşteri a consumului de alcool de către o persoană dependentă de alcool. capacitate de discernământ slabă. confabulaţie. 1. sistemului nervos si psihicului.Intoxicaţia alcoolică acută Pentru sistemul nervos central alcoolul acţionează în funcţie de următorii factori: cantitatea consumată. Distrugerea treptată a neuronilor se observă în timp. cu dezorientare temporospaţială. După remisiunea tulburărilor. în doze mici. dar consumat în doze mai mari are efecte inhibitorii (reacţii slabe la stimuli dureroşi. Se caracterizează prin: halucinaţii vizuale (micropsii şi zoopsii). paralizia globilor oculari si ataxia = tulburarea coordonării mişcărilor). 5. Tulburările ce apar durează până la 24 ore. Modificările EEG certifică în plus diagnosticul. o naştere prematură sau o sarcină peste termen (mai mare 42 săptămâni).Halucinoza alcoolică Pacientul aude voci vorbind între ele. De obicei. însoţite de anxietate marcată fără delirium sau alterarea marcată a constienţei. dispariţia inhibiţiilor şi logoree). Encefalopatia Wernicke (panencefalia superioară subacută. atenţie şi memorie alterate În ceea ce priveşte simptomatologia intoxicaţ iei cu alcool. febră. encefalopate. 7. pacientul are o amnezie totală a evenimentelor. modul de a bea (mai repede sau mai lent. tulburări de coordonare motorie. tremurături. anestezie. pe stomacul gol / după masă ) precum şi gradul de toleranţă la alcool. Sindromul Korsakov (sindrom Wernicke-Korsakoff. caracterizate de tulburare de conştiinţă de tip crepuscular. cu intensitatea maximă în ziua a patra sau a cincea. comă şi moarte.

6. 6. având ca particularitate afectarea precoce a simţului etico-moral cu dezinhibiţie erotică. Consumul cronic de alcool poate cauza în timp demenţa alcoolică care este o deteriorare progresivă a funcţiilor cognitiv-afective. • pierderea locuinţei şi a locului de muncă. acesta fiind elementul definitoriu 6. Faza de recuperare Faza de menţinere a abstinenţei la alcool pe termen lung Strategia terapeutică în alcoolism. • conflicte familiale. • delincvenţa. Tratamentul alcoolismului Scopul tratamentului este obţinerea unei întreruperi totale şi de lungă durată a consumului de alcool Tratamentul alcoolismului presupune următoarele faze: • • • • Faza de motivare a clientului în sensul renunţă rii la consumul de alcool Faza de sevraj controlat terapeutic. Deteriorarea din demenţa alcoolică este reversibilă. a capacităţ ii de judecată şi înţelegere. • violenţă în familie. • reducerea sentimentelor de responsabilitate. pierderea simţului critic şi a discernământului. • divorţ.7. • accidente de muncă şi de circulaţie. acte imorale şi medico-legale.scăderea capacităţii de memorare. gradul său de motivare. • tulburarea relaţiilor interpersonale la serviciu şi în cercul de prieteni. după Tudose F. • întârzierea şi absenţa de la locul de muncă. • neglijarea educaţiei copiilor. Efectele alcoolismului asupra vieţii sociale Dependenţa de alcool determină în timpŞ • alterarea sentimentelor şi relaţiilor cu membrii familiei. momentul evolutiv al comportamentului alcoolic. prezenţa/absenţa tulburărilor mintale asociate 24 . (2007) constă în adaptarea metodelor fiecărui pacient în parte în funcţie de o serie de factori: personalitatea subiectului.

iar pentru refacerea organismului se recomandă. Consecinţele sedentarismului asupra sănătăţii Acest mod de viaţă. uneori. • stresul profesional predispune la sedentarism prin programul de lucru prelungit. caracterizat prin inactivitate fizică. • tradiţia şi cultura afectează atât participarea. determinând sau agravând următoarele boli: • obezitatea . psihoze) care conduc la izolare socială şi sedentarism.PRELEGEREA 7 SEDENTARISMUL 7. • familia. • tipul personalităţii 7.3.2. • mediul urban predispune la stilul de viaţă sedentar. Factorii care predispun la sedentarism • • sexul: femeile sunt predispuse mai mult la sedentarism decât b ărbaţii. în favoarea activităţilor intelectuale.1. cât şi orientarea spre o anumită activitate. natura muncii care de cele mai multe ori se caracterizează prin suprasolicitare intelectuală şi activitate fizică scăzută. • consumul de droguri. • infirmităţile fizice pot face ca o persoană să fie inaptă pentru unele sporturi sau activităţi fizice • bolile. • tulbură ri de statică ale coloanei • artroze • infecţii ale căilor respiratorii superioare şi inferioare • ateroscleroză . alcool şi fumatul afectează funcţionarea organismului şi scad condiţia fizică. • educa ţia primită la şcoală. hipertensiune arterială. poate să ofere modele de inactivitate fizică şi să devalorizeze sportul. • anturajul • depresia conduce la anhedonie şi la inhibiţia activităţii motorii. în general odihna. alcoolul şi drogurile determină tulburări psihice (depresie. boli coronariene • varice la membrele inferioare • tulbură ri funcţionale digestive • hemoroizi • diabet zaharat pe fondul obezităţii abdominale • tulbură ri psihice 7. numit sedentarism are consecinţe negative marcate asupra sănătăţii. de obicei afectează condiţia fizică şi determină o stare de oboseală. vârsta: multe studii epidemiologice au arătat că prevalenţa sedentarismului creşte cu vârsta. Metode sedentarismului şi tehnici psihoterapeutice utile în combaterea Tehnici de psihoterapie suportivă 25 .

care apar în orice moment. sunt foarte importante pentru înţelegerea de către pacient a importanţei schimbării modului său de viaţă sedentar. (B) Satisfacţia s-a diminuat semnificativ. pentru a ob ţine aceeaşi satisfacţie ca la început.Asigurarea este metoda prin care medicul transpunându-se în situaţia bolnavului îi arată acestuia că îi înţelege problemele şi că ştie că acestea se vor ameliora. în clasificările internaţionale ale tulburărilor mentale. Tehnicile de dezvoltare a comportamentului asertiv pentru a învaţ să-şi respecte propria persoană şi să aib ă mai mult timp liber. Monitorizarea activităţilor zilnice şi evaluarea acestora în funcţie de gradul de realizare şi de plăcere. Aceste protocoale îl ajută pe pacient să îşi dea seama de activităţ ile care implică o poziţie statică prelungită şi care sunt mai puţin necesare. Ascultarea cu atenţie şi simpatie a clientului. Analiza funcţională a situaţiilor de risc. definită de oricare dintre următoarele: (A) O nevoie. din ce în ce mai crescută. 3.L. 2 şi 3): 26 .balanţa decizională permite explorarea şi consolidarea motivaţiei pentru schimbarea modului de viaţă sedentar. 2. actual.) Tehnica celor două oglinzi DEPENDENŢA DE INTERNET Persoanele care se caracterizează printr-o utilizare patologică a calculatorului simt o dorinţă greu de stăpânit şi reprimat.compotamentale 1. 3. Tehnici cognitiv. dar există un număr foarte mare de cercetări si studii pe această temă.1.P. de a se aşeza în faţa calculatorului şi de a naviga pe Internet fără un scop bine precizat. odată cu utilizarea în continuare a Internet-ului. întăreşte relaţia terapeutică. a propus termenul de „Tulburarea de dependenţă de Internet”. în aceeaşi perioadă de 12 luni: I) toleranţă. Realizarea unor orare (programe) prin care clientul îşi planifică activităţile viitoare. Tulburarea de dependenţă de Internet ( Internet Addictive Disorder ) Criterii de diagnostic Un mod dezadaptativ de utilizare a Internet-ului. în anul 1995. Tehnici de programare neuro-lingvistică (N. manifestat prin A sau B (A). Ivan Goldberg. pentru aceeaşi durată de timp. de minim două ori pe săptămână. când subiectul ar putea renunţa la activităţile fizice programate. 5. preluând ca model pentru descrierea sa jocul de noroc patologic din DSM IV. Are rolul de a creşte încrederea pacientului în terapeut.Explicaţiile legate de consecinţele negative ale sedentarismului şi sfaturile privind beneficiile exerciţiilor fizice pentru sănătate. care duce la insuficienţă funcţională şi care sa manifestată prin trei (sau mai multe) dintre următoarele variante de comportament. pentru utilizarea Internet-ului. sindromul de abstinenţă caracterizat prin simptomele de mai jos (1.Desensibilizarea este metoda prin care are loc înlăturarea temerilor legate de nereuşita schimbării 5. 4. de timp. 4. (II) sevraj. practicând exerciţii fizice. Această tulburare nu este inclusă.Convorbirea motivaţională . 2.Încurajarea pacientului să facă zilnic mişcare şi să-şi valorifice aptitudinile sportive. atunci când vorbeşte despre problemele şi emo ţiile sale.

iritabilitate. Skype. unde spectrul activităţilor desfăşurate. profesionale şi de agrement sunt evitate sau desfăşurate cu o frecvenţă redusă sau pentru o perioad ă foarte mică de timp datorită utilizării Internet-ului. în mod frecvent şi prelungit. IV) Există o dorinţă persistentă sau eforturi nereuşite de a reduce sau de a controla utilizarea Internet-ului (V) O mare parte a timpului este petrecutâ în practicarea activităţilor legate de utilizarea Internet-ului. dar şi la tineri. dezvoltate în câteva zile şi manifestate timp de o lună.vânzări pe Internet. accesare de site-uri pornografice. care a fost frecventă si prelungită. (2) Două (sau mai multe) dintre următoarele simptome. diminuarea relaţiilor sociale. (III) Internet-ul este adesea accesat mai des sau pentru perioade mai lungi de timp decât s-a preconizat. (E) mişcările voluntare sau involuntare ale degetelor (ca la tastatură). neglijarea familiei. Dependenţa de Internet este întâlnită frecvent la copii şi adolescenţi şi se manifestă prin utilizarea excesivă a jocurilor video.) . cumpărare de cărţi pe Internet. Facebook. problemelor familiale. (B) utilizarea Internet-ului reduce simptomele de sevraj. reţele sociale on-line.(1) Încetarea (sau reducerea) utilizării Internet-ului. (C) gânduri obsesive despre ceea ce se întâmplă pe Internet. (B) anxietate. organizarea fişierelor de materiale descărcate. activităţile sociale. (3) insuficienţă la viaţa socială. de la încetarea utilizării Internet-ului: (A) agitaţie psihomotorie. întârzieri la locul de muncă etc. jocuri video sau de noroc etc) 27 . în ciuda conştientizării simptomelor fizice şi psihologice.) (VI) Activităţile familiale importante. (VII) Internetul este utilizat în continuare. messenger. profesională sau într-un alt domeniu important al funcţionării. (de exemplu. sociale şi profesionale determinate de folosirea excesivă a Internet-ului. (D) fantezii sau vise despre Internet. pe Internet este mai variat ( comunicare prin e-mail. (insomnii.

lumină. stabilindu-se 2 realităţ i: • somnul nu este un act pasiv ci dimpotrivă unul activ • somnul este caracterizat printr-o serie de etape sau stadii care-l fac neuniform şi variabil Fiziologic somnul este compus din 3-5 cicluri fiecare conţinând 2 faze de somn : lent şi paradoxal. temperatura mediului ambiant). 8.Narcolepsia 4. Primele studii moderne privind somnul apar după descoperirea electroencefalogramei ( EEG) de către psihiatrul german Berger în anul 1924.factor important în menţinerea sănătăţii Somnul este una din cele mai importante necesităţi ale omului. Dissomniile 1. Folosirea electroencefalogramei ca metodă de investigare a somnului a condus la descoperirea ritmurilor cerebrale existente în timpul somnului. anxietatea şi sentimentele negative trăite în timpul zilei bagajul genetic. Somnul . Tulburările de somn Incidenţa tulburărilor de somn a crescut în ultimii ani. factorii de mediu (zgomote. Stadiile somnului Secole de-a rândul s-a crezut că somnul este o stare eminamente pasivă. El contribuie la refacerea energiei organismului şi la menţinerea acestuia în condiţii de echilibru şi de randament. după cum urmează: Tulburările de somn primare A.Insomnia primară 2.PRELEGEREA 8 SOMNUL INSUFICIENT 8. satisfacţia ob ţinută). Factorii care influenţează somnul • • • • • • • • vârstă tensiunile emoţionale.3. 8. obiceiurile.4. iar acestea sunt clasificate conform DSM IV TR . munca desfăşurată (intensitatea solicitării fizice şi psihice.Hipersomnia primară 3.Tulburare de somn legată de respiraţie a)Apneea hipnică obstructivă b)Apneea hipnică centrală c)Tipul mixt d)Hipoventilaţia alveolară centrală 28 . orarul de lucru. consumul de substanţe psihostimulante starea noastră de sănătate. 8.2.1.

Tulburare de somn ce rezultă dintr-o condiţie medicală generală B. desfăşurarea de activităţi fizice în timpul zilei.Alte tulburări de somn A. 29 .Tratamentul tulburărilor de somn (după Răpiţeanu C. pregătire pentru somn atunci când se resimte oboseală reală. evitarea meselor abundente seara şi a activităţilor stimulative de tipul vizionării TV şi înlocuirea acestora cu lecturi sau muzică relaxantă. 8.Tulburare prin co şmaruri 2.În apneea de somn se efectuează ventilaţie cu presiune pozitivă continuă şi se tratează cauza obstrucţiei respiratorii şi obezitatea. aerisirea camerei şi evitarea medicamentelor şi substanţelor cu acţiune stimulantă asupra SNC 2. 4. psihoterapia este tratamentul de elecţie fiind folosite: tehnici de decondiţionare ( care să reducă temerile pacientului că nu va putea dormi).5.Tulburare prin teroare nocturnă 3.In cazul tulburărilor de somn secundare bolilor somatice şi psihice se va urma tratamentul acestor afecţiuni şi se va efectua psihoterapie în funcţie de situaţia psihopatologică.5. ele beneficiind de psihoterapie prin mijloace expresive ( modelaj.Coşmarurile pot fi determinate de experienţe însp ăimântătoare din timpul zilei . antrenamentul autogen Schultz( care induce o stare de relaxare fizică şi psihică). 3.Disomnie nespecificată în alt mod (NAM) a)Tulburare prin mişcarea periodică a picioarelor b)Sindromul picioarelor neliniştite c)Sindromul Kleine-Levin d)Sindromul asociat cu menstruaţia e)Somnul insuficient f) Beţia hipnică g ) Insomnia de altitudine .Parasomnie NAM a) Bruxismul hipnic b) Tulburare comportamentală de somn REM c) Vorbire în somn d) Lovirea capului e) Paralizia hipnică familială II.În cazul tulburărilor de somn primare tratamentul diferă în funcţie de tipul lor şi de mecanismul de producere .Tulburare de somn indusă de substanţe.De exemplu.Tulburare hipnică deambulatorie 4. B.Tulburări de somn legate de altă tulburare mintală III.Parasomniile 1.Tulburare de somn prin ritmul circadian 6.Respectarea igienei somnului ( menţinerea orarului de somn. evitarea somnului diurn. 5.În hipersomnie se dau medicamente stimulante de tipul amfetaminelor. în insomnia primară. desen. 6. tehnici de meditaţie (care realizează o distragere atenţ iei persoanei de la lumea exterioară şi de la şiruri de gânduri care o preocupă) şi terapia placebo prin efectul ei sugestiv. terapie prin joc) şi terapie psihanalitică. 2000) Etapele terapeutice sunt: 1. Se mai pot folosi ceaiuri sedative şi medicamente sedativ-hipnotice dar pe o perioadă de timp limitată datorită riscului de dependenţă. apar şi în cursul perioadelor de anxietate.

Tulburarea prin teroare nocturnă. Sunt utile psihoterapia şi administrarea de benzodiazepine şi imipramină pe perioade limitate. 30 . care ţipă şi de obicei pare confuz. plânge şi dup ă câteva minute se linişteşte şi revine la somnul normal.7. Tratamentul este rareori necesar în copilărie dar copilul trebuie trezit timp de câteva zile înaintea survenirii unei terori nocturne regulate pentru a evita pavorul nocturn pe perioade extinse de timp. se manifestă prin trezirea bruscă a copilului . amintirea viselor lipsind. speriat.

este îngrijorător faptul că vârsta de debut a consumului a scăzut în ultimii ani. Semnele şi simptomele generale ale consumului de droguri Semne fizice Semne cognitive şi comportamentale 31 . ceea ce înseamnă luarea de măsuri pentru reducerea utilizării drogurilor. 9.2. Substanţele chimice care produc dependenţă pot fi clasificate astfel: 1. la 11-14 ani. Date epidemiologice privind utilizarea drogurilor în România În ţara noastră.Psiholepticele 2. reprezint ă o urgenţă socială. dar începe de la vârste timpurii sub 14 ani (13%).Psihoanalepticele 3. atenţia. Factorii care predispun la consumul de droguri 1.Factorii biologici 9.4. Halucinogenele LSD Mescalina Droguri cu efecte disociative PCP Ketamina 9.PRELEGEREA 9 CONSUMUL DE DROGURI Drogurile sunt substanţe psihoactive.1.3%). Debutul consumului. care a luat amploare după Revolu ţie. Deşi prevalenţa utilizării de droguri este mică fată de alte ţări. consumul de droguri este un fenomen relativ nou. Ele dau toleranţă şi dependenţă psihică şi fizică. de la 25-30 ani. percepţia.Factorii familiali 3. este în general la 16-17 ani ( 41. care influenţează dispoziţia.Psihodisleptice Cele mai des utilizate droguri ilegale sunt următoarele: Canabis (marijuana. haşiş) Cocaina Heroina (diacetilmorfina) Ecstasy Amfetaminele. 9. gândirea şi uneori starea de conştienţă şi imaginea asupra realităţii înconjurătoare.Factorii sociali 4.3.. Factorii psihologici 2.

Metode şi tehnici de psihoterapie utilizate în tratamentul dependenţei de droguri Psihoterapia cognitiv-comportamentală Psihoterapia de relaxare Psihoterapia de cuplu Psihoterapia expresiv-suportivǎ Psihoterapia de grup Reabilitarea foştilor consumatori de droguri 32 .6. o toleranţă scăzută la frustrare şi stări depresive şi anxioase care conduc la un risc mare de recădere. întrucât dependenţii de droguri au odată cu iniţierea sevrajului o vulnerabilitate psihică mare. Principii generale privind prevenirea şi tratamentul consumului de droguri Mă suri privind prevenirea consumului de droguri Principii de tratament în cazul dependenţei de droguri Psihoterapia joacă un rol esenţial în cadrul curei de dezintoxicare. Efectele şi consecinţele drogurilor ilegale 9.9.5.

Conceptul de stres psihic Stresul psihic (SP) constă în reacţii psiho-comportamentale şi somato-viscerale de o intensitate crescută.) şi un caracter "secundar" atunci când este o reacţie de însoţire ori chiar de conştientizare a unui stres fizic căruia i se acordă o semnificaţie de ameninţare. colectivi. transpiraţii. cu evocarea sau persistenţa unor imagini. chimici şi biologici. îngrijorare. obosealǎ. De exemplu. tulburări de concentrare. suprasolicitarea profesională etc Reacţia de distres se produce ca urmare a acţiunii factorilor de stres.afective ( anxietate. declanşat de evenimente negative (ex.1. Semnificaţ ia lor pentru individ îi diferenţiază net de toţi ceilalţi agenţi stresori (fizici. generali. fizici. furie. • asociere: conglomeraţi. O caracteristică a acestor agenţi este caracterul lor potenţial de a produce SP. secundari 10. determină stări afective pozitive ( triumf. determină simptome psihosomatice. chimici etc. Forme speciale de stres Eustres = ”stresul pozitiv”. 10. fericire etc. naşterea unui copil). Agenţii stresori psihici sunt în marea lor majoritate stimuli verbali (incluzând şi limbajul interior). ) şi are efecte benefice asupra organismului uman. a unei sume de bani. nocivitate în general.4. • numărul persoanelor afectate: individuali. declanşat de evenimente plăcute (ex. • numărul agenţilor stresori: unici. validat numai de semnificaţia de ameninţare. cât şi semnificaţiei diferite ce i se conferă în momentele respective. câştigarea unui concurs. bucurie. prejudiciu. sentimente etc. boala unui membru al familiei. De asemenea. dificultăţ i financiare). Distres = „stresul negativ”. FACTOR DE RISC PENTRU BOALĂ 10. Se referǎ la: • manifestările fizice (simptome psihosomatice: palpitaţii. lipsa banilor.PRELEGEREA 10 STRESUL PSIHIC. În literatură se subliniază faptul că SP poate fi de două feluri: primar şi secundar. Clasificarea agenţilor stresori Se face în funcţie de: • natura agenţilor stresori: psihici. depresie. • dominanţa acţiunii: principali. vinovăţie ). multipli.). reversibile la persoanele sănătoase şi reprezintă un factor de risc pentru boli psihice şi psihosomatice la persoanele cu predispoziţie ereditarǎ sau vulnerabilitate constituţionalǎ Cauzele distresului se referă la stimulii şi evenimentele care generează distresul. unul şi acelaşi eveniment nu produce de fiecare dată un stres psihic la acelaşi individ. peste limitele corespunzătoare unei simple adaptări. polakiurie etc. căutarea unui loc de muncă. pe care le-o oferă subiectul agresionat. atât din cauza "dispoziţiei de moment". configuraţi. 33 .2. tahipnee. El are un caracter "primar" atunci când este rezultatul unei agresiuni recepţionate în sfera psihicului (conflicte şi suprasolicitări psihice mediate de stimulii verbali dar şi realizate prin concentrarea atenţiei.) • la manifestă rile psihice: .

• depresie. hipoprosexie şi hipomnezie de fixare. MECANISMELE BIOLOGICE ALE DISTRESULUI Distres ◊ Organe de simţ ↓ Hipotalamus (centrul emo ţiilor) ↙ ↘ Măduva spinării Hipofiza ↓ ↓ Medulosuprarenala = glandele distresului = Corticosuprarenala ↓ ↓ Catecolamine = hormonii distresului = Glucocorticoizi Reacţia de urgenţă Reacţia de rezistenţă CATECOLAMINELE intervin în distresul acut. determinând reacţia de urgenţă ( de „luptă sau fugă”). . nu pentru a acţiona. determinând: • creşterea metabolismului bazal. • scad timpul de coagulare etc. Consecinţele distresului sunt urmă toarele: • tulburări psihosomatice.- comportamentale: fuga din situaţie /evitarea confruntării. 34 . ruminaţii. • transpiraţ ie. • stări de anxietate.cognitive: gândire catastroficǎ. Reprezintă răspunsul nostru primar. agresivitate etc. retragerea socială. • scăderea imunităţii. • tulburări mentale şi boli psihosomatice (la persoanele cu predispoziţie ereditarǎ sau vulnerabilitate psihicǎ sau de organ). • creşterea secreţiei gastrice de pepsină şi HCl cu favorizarea apariţiei ulcerului gastric în distresul cronic. • cresc frecvenţa şi amplitudinea respiratorie. pregătind organismul pentru a îndura. prin declanşarea următoarelor modificări morfo-funcţionale: • creşterea frecvenţei cardiace. • insomnie. pregătind organismul pentru a acţiona. în faţa distresului. Acest sistem ne duce spre anxietate: „Trebuie să acţionez” GLUCOCORTICOIZI acţionează în cazul unui distres cronic. • scad motilitatea tubului digestiv. stare de agitaţie. • vasodilataţie la nivel muscular. idei de incapacitate. arhaic. • asigurarea sursei de energie prin transformarea proteinelor şi lipidelor în glucoză şi scăderea utilizării periferice a glucozei în ţesutul muscular şi adipos. • vasoconstricţ ie la nivel cutanat.

stăpâni sau tolera solicitările interne sau externe care depăşesc resursele personale. rezolvarea sau dacă nu este posibil. 1978). Mecanismele adaptative ( de coping) la stresul psihic Conceptul de "coping" îşi are originea în teoria cognitiv-fenomenologică a emoţiilor ( Lazarus.introversia • stabilitate – instabilitate emoţională • flexibilitate – rigiditate 10. • tendinţe pronunţate egocentrice. încăpăţânare. înclinaţii spre violenţă. • anxietatea ca element structural al personalităţ ii.resemnare.1984) se delimitează două modalităţi de coping şi anume:coping-ul centrat pe problemă şi coping-ul centrat pe emo ţii. 1991). • agresivitate. negarea.reţinerea de la acţiune 5. comutarea etc Carver şi colaboratorii consideră că există 14 forme de coping: 1.planificarea 3. Există şi mecanisme de apǎrare inconştiente menite sǎ scadǎ tensiunea psihicǎ generatǎ de evaluarea evenimentelor stresante ca fiind peste posibilitǎţile sale de a le face faţǎ. • tendinţe obsesive şi fobice. refularea. 1968) şi mai specific în teoria tranzacţională a stresului ( Lazarus şi Launier. Termenul de coping se referă la efortul cognitiv şi comportamental de a reduce.eliminarea activităţilor concurente 4. ( de ex. În acest caz mergem spre depresie: „La ce bun să mai acţionez” • 10.fugă.6. • rigiditate. Începând cu lucrările lui Folkman şi Lazarus ( 1980. • toleranţă scăzută la frustrare. prin care o confruntare decisivă cu agentul stresor este amânată sau chiar nu are loc. S-a ajuns la concluzia că trăsăturile de personalitate considerate drept indici ai unei vulnerabilităţi sunt: • tendinţele interpretative pe un fond de susceptibilitate crescută (conferă potenţialitate nocivă unor excitanţi în realitate neutri). • impulsivitate. Cea de-a doua variantă numită şi coping indirect. activ este direcţionat pe analiza. cuprinde strategii de negare.5.copingul activ 2. a activităţii celulelor NK şi a producerii de anticorpi cu scăderea imunităţii. • emotivitate crescută.căutarea suportului social instrumental 6.căutarea suportului social emoţional 35 . Alte trăsături " polare" de personalitate ce favorizează inducerea facială a stresului psihic sunt: • extraversia . ( Lazarus şi Folkman. Prima variantă numită şi coping direct. favorizând apariţia bolilor infecţioase. minimalizarea situaţiei stresante.scăderea numărului limfocitelor T. vigilent. Vulnerabilitatea psihicǎ la stres Agentul stresor trebuie să găsească o rezonanţă deosebită la un individ spre a-şi valorifica potenţialul lui stresant.

negarea 10. concepţia despre lume şi viaţă şi suportul social etc. antecedentele personale patologice şi cele heredo-colaterale. care se referă la modul cum acţionează în general persoana. care reflectă cel mai bine modul în care a acţionat într-o anumită situaţie specifică.descărcarea emoţională 11. convingeri şi expectaţii. stilul de viaţă. 36 . temperament.pasivitatea mentală 13.recurgerea la alcool-medicamente Cele 14 strategii de coping sunt: Carver şi colaboratorii săi definesc doi termeni: 1) stilul coping.pasivitatea comportamentală 14.acceptarea 9.7. Fiecare persoană îşi formează aceste mecanisme de coping în funcţ ie de: personalitate.reinterpretarea pozitivă 8. baza de cunoaştere. când se confruntă cu situaţiile problematice sau stresante: 2) coping situaţional.orientarea spre religie 12.

implicând anumite limitări funcţionale şi reducerea parţială sau totală a activităţii cotidiene. egocentrism. Identitate 2.comportamentale: regresie.anxietate. Ră piţeanu C. agresivitate. schimbări de rol şi statut în plan profesional şi familial. Curabilitate Modalităţi de adaptare la boală Există două modalităţi de coping: 37 . etc. c) sursă de modifică ri: . depresie. Evoluţie 4.PRELEGEREA 11 ASPECTE PSIHOCOMPORTAMENTALE LEGATE DE BOALĂ 11.durere. stimă de sine scăzută. Modelele bolii Cele mai cunoscute sunt: modelul biomedical şi cel bio-psiho-social.psihic . evaziunea în boală. izolare socială. dependenţă. fiziologice sau psihologice. Boala . Cauzalitate 3. exaltarea eu-lui. neîncredere. 2010) Componentele structurale ale reprezentării mentale a bolii 1.1. constipaţie. 11..ale personalităţii: sugestibilitate. afectarea relaţiilor sociale. greaţă. În esenţă. ..2. iritabilitate. B.somatic .Consecinţe 5. boala reprezintă: a) sursă de disconfort : . Reprezentarea mentală a bolii ( după Iamandescu I. tendinţa de a consuma sedative şi alcool (pentru mascarea depresiei secundare bolii). astenie. respectiv la realitatea socioculturală a bolii. determinând alterarea unor structuri şi funcţii anatomice. Sickness – se referă la a treia dimensiune a bolii. ipohondrie. inapetenţă. Disease – se referă la realitatea biofizică a bolii. labilitate emoţională b) impas existenţial – dependenţă de cei din jur. .definiţie şi accepţiuni Conceptul de boală Definirea bolii in literatura anglo-saxonă Illness – se referă la realitatea subiectivă a bolii.

Coping-ul focalizat pe problemă se referă la tendinţa persoanei de a produce modificări în mediu pentru a se adapta la noua situaţie. Boala ca pierdere concretă ( a unor părţi sau funcţii ale organismului ) sau simbolică ( valorile şi nevoile personale cum sunt: securitatea. flexibilă şi raţională de a face faţă bolii. fiind în centrul atenţiei cadrelor medicale.boala poate determina o reevaluare a valorilor personale. pacientul mobilizându-şi resursele pentru a lupta cu boala. Pentru a evita o situaţie conflictuală persoana se refugiază în rolul de bolnav. • suportul social. Evaluarea dimensiunilor reprezentării mentale a bolii Cele mai frecvent utilizate metode de evaluare a reprezentărilor mentale ale bolii au fost: interviurile semistructurate. pacientul resemnându-se umilit. bolnavul se poate considera „un caz interesant”. • 38 .boala poate fi şi o solu ţie la unele probleme cu care se confruntă pacientul.unii pacienţi percep boala ca o slăbiciune personală. Boala ca strategie – boala poate avea o serie de beneficii secundare: scutire de responsabilităţi. Semnificaţiile bolii Boala ca pericol – ca o forţă străină care a cucerit organismul. Boala ca eliberare . Această interpretare determină ajustări active la boală. • antecedentele personale patologice. • experienţa cu boala a celor apropiaţi. mulţumirea şi stima de sine ). • influenţele culturale. plăcerea. prin care se studiau convingerile legate de cauzele diferitelor boli.MHLOCS) care evaluează dimensiunea legată de controlabilitate a reprezentării cognitive a bolii. • interacţiunea dintre individ şi mediu. Este o modalitate activă. • informaţiile furnizate de specialişti. Boala ca eşec . iar pe de altă parte. O astfel de interpretare poate declanşa fie frică şi anxietate conducând la o atitudine de resemnare. Boala ca valoare . Coping-ul focalizat pe emoţie defineşte tendinţa persoanei de a se centra pe trăirile sale afective şi nu pe noua situaţie. ascunzându-şi semnele bolii. sau ca pe o pedeapsă nedreaptă determinând revoltă. • credinţele religioase. Factorii care influenţează reprezentarea mentală a bolii Reprezentarea mentală a bolii este influenţată de: • intensitatea simptomelor bolii. membrii familiei. pe de o parte. Boala ca pedeapsă dreaptă pentru păcatele sale. prieteni. obţinerea atenţiei celor din jur. concediu medical etc. • scale şi chestionare: Scala Multidimensională a Locusului de Control al Sănătăţii ( Multidimensional Health Locus of Control Scale . astfel încât trăiesc sentimente de ruşine şi jenă. fie furie şi revoltă. mass-media şi Internet. • experienţa anterioară şi relaţiile actuale cu cadrele medicale. Boala ca situa ţie de via ţă – presupune recunoaşterea şi acceptarea bolii.

. în care persoanele au făcut deja anumite modificări în comportamentul lor. 2010) Controlul simptomelor bolii şi diminuarea efectelor adverse ale medicaţiei Creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii Identificarea reprezentării mentale a bolii şi oferirea de informaţii adecvate despre diagnostic. Atitudinea de dezinteres faţă de propria sănătate. apare la persoanele echilibrate psihic şi constă în adaptarea adecvată la situaţia de bolnav.. Atitudinea persecutorie. Creşterea aderenţei la tratament Consilierea şi implicarea familiei în oferirea de suport afectiv bolnavului. în care persoanele devin conştiente de beneficiile schimbării şi formulează intenţia ca în viitorul apropiat să opereze schimbări. Stadiile schimbă rii determinate de boală Stadiile schimbării. 39 . tratament şi evolu ţie Restructurarea cognitivă a credinţelor iraţionale despre boală exprimarea trăirilor afective negative legate de boală. depresie şi izolare socială.3. Atitudinea de valorificare superioară a situaţiei de bolnav se referă la încercarea de depăşire a acestui impas care este boala. sunt următoarele: Stadiul precontemplă rii. experienţa anterioară cu boala şi personalitatea pacientului. Stadiul contemplării. 1995 ) Atitudinea combativă. legată de raportarea bolii la coordoanatele existenţiale ale bolnavului.4. circumstanţele de debut. B. Petrie şi Weinman (1996) pentru evaluarea celor cinci dimensiuni ale reprezentării mentale a bolii şi care este un instrument bazat pe cercetarea teoretică şi valid din punct de vedere psihometric. Stadiul de acţiune.5. apare la persoanele depresive sau cu concep ţii religioase sau filosofice fataliste. Iamandescu. aşa cum au fost descrise de Prochaska. Integrarea bolnavului în grupuri de suport. 11. care urmează în perioada de timp imediat următoare. cufundarea în suferinţă. Metode de dezvoltare a strategiilor adaptative ale bolnavului ( dup ă Iamandescu I. Atitudinea problematizantă. Stadiul de pregă tire. 11. evoluţie). în care persoana nu-şi pune problema nici unei schimb ări. modul de percepţie şi reprezentare mentală a bolii. revendicativă. Răpiţeanu C. Stadiul de menţinere. Atitudinea faţă de boală Atitudinea faţă de boală este determinată de următorii factori : caracteristicile bolii (severitate. durată.Chestionarul asupra percepţiilor bolii (IPQ) elaborat de Moss – Morris. Atitudinea de refugiu în boală este întărită de beneficiile secundare ale bolii. apare la pacienţii care neagă boala şi solicită repararea prejudiciului. B. Recunoaşterea depresiei mascate şi tratarea acesteia. 11. în care persoanele sunt pregătite pentru acţiune. Atitudinea de “rea folosire” a bolii constă în refugierea în boală. în care se menţin schimbările cel puţin şase luni şi persoanele sunt încrezătoare în capacităţile lor şi pregătite să prevină eventualele recăderi. Atitudinile faţă de boală şi de situaţia de bolnav ( după I. la corectarea unor comportamente nocive pentru sănătate şi la reevaluarea valorilor personale.

tulburări psihice secundare ( anxietate. dificultăţilor relaţionale şi de adaptare şcolară . relaţiile familiale şi costurile asociate cu boala. în cancerul esofagian ) .1. discontinuităţilor în dezvoltarea psihologică. tulburări de somn ) şi specifice localizării cancerului ( de exemplu: disfagie. În bolile reumatismale. în jocul cu prietenii şi cu animalele preferate şi datorită consecinţelor emoţionale ale bolii (anxietate. atitudinile cu privire la boală. sentimente de inferioritate. mersul pe bicicletă). dar şi modul în care acestea sunt judecate şi evaluate de individ şi de ceilalţi. calitatea vieţii este cel mai profund afectată. aşa cum am prezentat în lucrările anterioare ( Iamandescu I. A măsura calitatea vieţ ii înseamnă să iei în considerare funcţiile emoţionale. cât mai apropiatǎ de cea a omului sănătos. amărăciuni şi deznădejdi. frustrare. de restricţiile la care sunt supuşi (suprimarea unor activităţi. Calitatea vieţii nu înseamnă numai condiţiile fizice. Calitatea vieţii . depresie). dureri retrosternale şi pirozis. pacienţii prezintă un disconfort fizic marcat determinat de durerea şi redoarea articulară. teama de a-şi pierde viaţa. 40 . Bolnavii de cancer au temeri dintre cele mai diverse. teama de a nu provoca probleme financiare etc În cazul intervenţ iilor chirurgicale cu caracter mutilant ( de exemplu mastectomia. De exemplu.PRELEGEREA 12 CALITATEA VIEŢII LEGATĂ DE STAREA DE SĂNĂTATE 12. 2010. Calitatea vieţ ii în relaţie cu sănătatea cuprinde mai multe domenii. efectele secundare ale tratamentului şi percepţia bolii de către subiect. lipsă de energie. B. Numeroase studii privind impactul astmului bronşic asupra calităţii vieţii copilului. de afectare a imaginii de sine şi de rejecţie din partea celorlalţi . Răpiţeanu C. precum: simptomele aşa cum sunt percepute si raportate de bolnav. bolnavii ducând zilnic o bătălie cu propriile spaime. stânjeneală şi depresie ). funcţia fizică. îngrijorare faţă de cei apropiaţi de care moartea îi va separa. activitatea profesională şi casnică. în special şcolarii prezintă o afectare semnificativă a calităţii vieţii datorită restricţiilor în activităţ ile fizice ( înotul. alergatul. Răpiţeanu C. fizice şi sociale. Copiii cu astm bronşic. fatigabilitate.. Bolnavii de cancer au simptome comune ( inapetenţă. dezamăgire. starea psihologică. au evidenţiat un risc ridicat de apariţie a tulburărilor emoţionale. reducerea interacţiunilor sociale datorită bolii şi incapacitate funcţională care se referă la limitări în activităţile de autoîngrijire şi în realizarea activităţilor casnice. interacţiunile sociale. 2009). restrângerea vieţii sociale ) şi de efectele secundare ale medicaţ iei administrate (în special datorită corticoterapiei orale).. renunţarea la anumite responsabilităţi. Medicina modernǎ caracterizat ǎ prin optimizarea spectaculoasǎ a mijloacelor terapeutice. prezintă un disconfort crescut somatic şi psihic cauzat de boala în sine. Cancerul se însoţeşte şi de o suferinţă psihoafectivă. de schimbare în imaginea corporală. bolnavii prezintă: teama de desfigurare. astenie fizică. cum ar fi: teama de durere în stadiile terminale.consideraţii generale Calitatea vieţ ii reprezintă satisfacţ ia individualǎ datǎ de viaţǎ sau bucuria de a trǎi legatǎ de domenii pe care fiecare le considerǎ importante. dureri. În cazul pacienţilor cu cancer. urmăreşte p ăstrarea unei calităţ i a vieţii omului bolnav. bolnavii cu astm bronşic persistent moderat sau sever. teama de a nu deveni dependenţi sau o povară pentru cei din anturaj. greaţă. în cazul cancerului de sân ). interpersonale şi sociale.

care au fost clasificaţi ( dup ă Iamandescu I. Indicatorii cei mai des întâlniţi ai calităţ ii vieţii raportată la starea de sănătate sunt: 1. Principalii indicatori ai calităţii vieţii în raport cu starea de să nătate Sănătatea fizică (simptome somatice ) Sănătatea mentală ( simptome psihice ) Activitatea fizică Activitatea socială Limitări de rol datorită problemelor fizice Limitări de rol datorită problemelor emoţionale Vitalitatea ( energie . la preţul pe care omul îl plăteşte noilor medicamente menite sǎ atenueze sau chiar sǎ amendeze acuzele bolnavului.. generici) • dup ă baza de date: indicatori obiectivi ( aparţin de regulǎ abord ării funcţionale) şi indicatori subiectivi ( aparţin abordării perceptuale) Indicatorii subiectivi pot fi grupaţi în trei categorii principale: • indicatori care înregistrează senzaţii despre starea fizico-psihicǎ generalǎ • indicatori care înregistrează simptome ale bolii • indicatori care vizează manifestările comportamentale personale legate de starea de boalǎ. activitatea fizică. Astfel. Aprecierea calităţii vieţ ii devine necesarǎ atât referitor la simptomele bolii netratate şi mai ales. de ajutorul psihologic din partea acesteia şi de suportul emo ţional din partea celor apropiaţi.. de rol şi socială 41 . Necula I. psihic şi social. 2003). când există posibilitatea unui tratament curativ.Funcţionalitatea fizică. Definiţia şi indicatorii calităţii vieţii în raport cu starea de sănătate Calitatea vieţii raportată la starea de sănătate se referă la starea de bine din punct de vedere fizic. 3. precum: sănătatea fizică şi mentală. interacţiunile sociale. 12.Abilitatea pacientului de a face faţă acestor temeri depinde de echipa medicală. bolnavii de cancer acceptă mai uşor chimioterapia şi radioterapia. 2. Evaluarea calităţii vieţii Evaluarea calităţii vieţii raportată la starea de sănătate individualǎ se face cantitativ cu ajutorul indicatorilor de să nă tate. astfel : • dup ă adresabilitate: indicatori individuali şi populaţionali • dup ă aria de cuprindere : indicatori specifici şi indicatori generali ( globali. efectele secundare ale tratamentului şi percepţia stării de sănătate de către subiect. calitatea vieţii raportată la starea de sănătate este un obiectiv important în abordarea complexă a pacienţilor şi în cercetarea medicală.fatigabilitate) Percep ţia stării de sănătate 12.. profesională şi casnică. B. de optimismul terapeutic al acestuia şi de şansele pacientului de vindecare. Aşa cum reiese din cele prezentate. Toleranţa bolnavului faţǎ de efectele secundare ale medicamentelor depinde si de puterea de convingere a medicului. Calitatea vieţii în relaţie cu sănătatea cuprinde mai multe domenii.

4.Starea de bine din punct de vedere fizic şi mental 3. Scalele generice de măsurare a calităţii vieţii în funcţie de starea de sănătate evaluează în general funcţionarea fizicǎ.4. socialǎ şi psihicǎ a persoanelor indiferent de afecţiunile medicale ale acestora. 4. Chestionarul FSQ ( Funcţional State Questionnaire) şi Scala PedsQL ( Pediatric Quality of Life Inventory ) . profesionale şi sociale a bolnavilor şi asupra vieţii afective a acestora. • Chestionarele Juniper pentru rinita alergicǎ şi recent omologat în România pentru astmul bronsic alergic. 42 .1.Factori sociali. • EORTC -30 ( European Organization for Research on Treatment of Cancer Quality of Life Scale ). culturali şi de habitat 12. Chestionarul MOS-SF 36 ( Medical Outcome Survey-Short Form). impactul acestora şi al tratamentului asupra funcţionǎrii fizice.4. scală elaborată de Grupul de studiu pentru calitatea vieţii din cadrul EORTC începând din anul 1980. Aceste scale au o sensibilitate mare.Autoaprecierea sănă tăţii (evaluarea globală a stării de sănătate curente.2. aprecierea stării de sănătate personale comparativ cu a celorlalţi şi percep ţia modificărilor în starea de sănătate în ultimul an. Aceste scale sunt utile pentru a compara calitatea vieţii în raport cu starea de sănătate a douǎ populaţii în funcţie de caracteristicile lor demografice sau în funcţie de boala de care suferă. detectând cele mai mici modificări ale severităţii bolii. Exemple de scale generice de evaluare a calităţii vieţii omului bolnav:ǎ SIP (Sickness Impact Profile). 12. Scalele specifice de evaluare a calităţii vieţii în diverse boli Aceste scale evaluează severitatea simptomelor specifice diferitelor boli. Exemple de scale specifice de evaluare a calităţii vieţii în diferite boli: • Chestionarul Minnesota pentru evaluarea calităţii vieţii în insuficienţa cardiacǎ. economici.2. Scalele de evaluare a calităţii vieţii 12.

severitatea bolii 5.PRELEGEREA 13 PSIHOLOGIA ACTULUI TERAPEUTIC 13.2 Factorii de care depinde complianţa terapeutică 1. 13.Factorii implicaţi de natura prescrip ţiilor terapeutice: 2. simptomatică / asimptomatică a bolii. motivaţionali.2. În patologia medicală efectul placebo este mai intens în hipertensiunea arterială. Terapia cu placebo s-a dovedit a fi eficientă într-o serie de afecţiuni somatice cât şi în cele psihiatrice. artrita reumatoidă şi pancreatita cronică.Factorii care ţin de modul de relaţionare dintre medic si pacient 6 Factorii socio-culturali 13.economici d)Vârsta 4.2. În patologia psihiatrică efectul placebo se manifestă în special în tulburările de somn. În literatura anglo–saxonă.1. Efectul placebo în principalele afecţiuni medicale Efectul placebo constă în manifestările clinice somatice şi psihice care apar la un bolnav sau la o persoană sănătoasă căreia i s-a administrat în scop terapeutic sau experimental o substanţă fără acţiune farmacodinamică.2. b)Sănătatea mintală c)Factorii socio. se remarcă faptul că termenul de “complianţă terapeutică” tinde să fie înlocuit progresiv. dar mai slab în cele tulburările obsesive şi fobice). comportamentali.1. Forme de complianţa terapeutică • hipercomplianţă • hipocomplianţă • non-complianţă 13.2. în domeniul nevrozelor ( mai ales în cazul tulburărilor mixte depresiv-anxioase şi somatoforme. Factorii dependenţi de boală -evoluţia acută/cronică .Medicul care prescrie 3 Bolnavul ca receptor şi executant al indicaţiilor terapeutice a ) Factorii psihologici: cognitivi.Mijloace de evaluare a complianţei terapeutice Există posibilitatea evaluării abaterilor bolnavului de la indicaţiile terapeutului şi a factorilor care le generează folosind urmatoarele mijloace de evaluare: 43 . sindromul de colon iritabil. atitudinali. Complianţa terapeutică Complianţa terapeutică de referă la urmarea de către pacient a tratamentului prescris de către medic. personalitatea pacientului.3. emoţionali. . în ultimii ani. 13. de cel de “ aderenţă” (adherence).

2.Strategii centrate pe pacient 3.Strategii centrate pe relaţia medic-pacient 44 . Controlul medicaţiei – numărarea pastilelor.Metode si tehnici de optimizare a complianţei terapeutice . inclusiv dozări ale medicamentelor (în sânge sau urină). 1. avand o slab ă concordanţă cu evaluarile obiective 2 Interviurile – bazate pe pe o tematică ce poate aduce noi informaţii despre teama bolnavului de efectele secundare ale medicamentelor sau despre atitudinea lui faţă de tratament 3 Metode obiective 3. Agenda pacientului –care constă în notarea momentului când îşi ia medicamentele şi efectele secundare apărute. 3.Strategii centrate pe boală si tratament.1 Chestionarele .bazate pe autoevaluare de catre pacienţ i.4. 13. 2.2.1.Strategii care se adresează anturajului bolnavului 4.

(1995). mentală şi socială a fiecărui membru al familiei. ce au reşedinţa comună. Dup ă Jompan A. care de fapt joacă un rol în funcţ ia de socializare a familiei. către copii. Bunăstarea fizică (biologică) a familiei înmănunchează aspectul exterior. Sănătatea . este de două tipuri: 1. a conduitei morale şi a unor comportamente adecvate normelor şi valorilor sociale 45 . Familia nucleară este reprezentată de so ţ.PRELEGEREA 14 PSIHOLOGIA SĂNĂTĂŢII FAMILIEI 14. Astfel familia poate să fie formată din cel puţin doi parteneri fără copii sau dintr-un părinte şi copilul acestuia . care trăiesc într-o locuinţă proprie. Această funcţie contribuie la formarea capacităţii de adaptare a membrilor familiei la diverse situaţii şi la motivarea în convieţuirea socială.poliandrică – femeia are mai mulţi so ţi familia monogamă (cuplul conjugal) . a unor judecăţi apreciative şi evaluative. sunt legate afectiv şi cooperează economic. considerată celula de bază a societăţii. Familia reprezintă o reunire a vârstelor dar şi un potenţial conflict între generaţii. dar şi consecinţă a îndeplinirii corespunză toare a funcţiilor familiei Funcţia de socializare. prin transmiterea la generaţia următoare a tradiţiilor religioase. Criteriile de apreciere a bună stării fizice Criteriile de apreciere a bună stării mentale Criteriile de apreciere a bunăstării sociale 14. cu funcţii de protecţie şi de satisfacere a nevoilor sociale. Acest tip de familie asigură cel mai mare grad de intimitate între parteneri. Familia extinsă este formată din dou ă sau trei generaţii care locuiesc împreună. integritatea structurală şi funcţională a organelor interne şi particularităţile fiziologice. către ceilalţi membrii ai familiei.un b ărbat sau o femeie au dreptul să se căsătorească cu un singur partener.condiţie. biochimice. endocrine şi nervoase ale fiecărui membru al familiei.1.2. să nă tatea familiei şi psihologia să nătăţii familiei Familia reprezintă o formă de comunitate umană. adop ţiune sau înrudite prin sânge. Sănătatea familiei se referă la bunăstarea fizică ( biologică). din punct de vedere bio-psiho-social familia poate fi considerată ca fiind: . reprezintă transmiterea principiilor. credinţelor şi modelelor culturale dominante. Funcţia de educativ-formativă se referă la transmiterea modelelor de psihocomportamentale caracteristice familiei respective către copii şi formarea prin metode şi strategii educative a unor deprinderi sănătoase. Familia monogamă. soţie şi ulterior de copiii acestora. valorilor.poliginică – b ărbatul are mai multe so ţii . separat de celelalte rude. dar în special.psihologic: este un sistem de dezvoltare a personalităţ ii şi a afectivităţii . promovată de societăţile civilizate. După numă rul de parteneri există mai multe tipuri de familii: familia poligamă : . 2. în acelaşi spaţiu.social: este sistemul durabil în cursul istoriei. Clarifică ri conceptuale: familia. alcătuită din două sau mai multe persoane unite prin căsătorie. Funcţia religioasă a familiei.biologic: este un sistem de transmitere genetică .

care încearcă să domine raţiunea. 3. Comportamentul sexual este integrat în mod armonios în sistemul interrelaţionării şi comunicării afective dintre cei doi parteneri. creşte reactivitatea sistemului nervos vegetativ. acaparatoare. 14. Ipoteza enunţată de ei este că partenerii nefericiţi se află într-o stare de stres cronic. Iubirea este sentimentul puternic de afecţiune. Această funcţie contribuie la unitatea şi stabilitatea familiei. partenerii fericiţi se ocupă mai mult de alimentaţie şi de condiţia lor fizică. Relaţia dintre dimensiunea afectivă şi sană tatea familiei Cele mai importante sentimente din familie sunt: iubirea şi intimitatea. primele informaţii şi învăţături despre lucrurile şi fenomenele din natură şi din societate. dependenţă de alcool sau droguri. Funcţia etico-juridică a familiei se referă la controlul de către familie a deciziilor şi acţiunilor importante ale membrilor săi şi la judecarea şi corectarea comportamentelor greşite ale acestora. Avantajele fericirii conjugale asupra stării de sănătate a membrilor familiei Cercetătorii Lois Verbrugge şi James House de la Universitatea din Michigan. hiperactivitate) şi eşecuri şcolare. Părinţii reprezintă primii mentori reali în viaţa copilului. atracţie şi unire a celor doi parteneri care formează cuplul (marital sau nu). Au mai puţine probleme de comportament (agresivitate. benefic pentru recreere şi reconfortare. sindrom de colon iritabil. ulcer gastric şi duodenal etc) şi conduce la tulburări psihice ( anxietate.4. pentru că fiecare consort. 14. herpes zoster etc).). puternică. în special a copiilor şi bătrânilor. ce derivă din nevoia fundamentală de supravieţuire şi de ataşament. primele sfaturi. ei furnizându-i primele repere de orientare în lume. de încredere şi ajutor reciproc între membrii familiei. Acestea stau la baza dezvoltării noastre ca fiinţe umane şi sunt caracteristici fundamentale ale vieţii de cuplu şi de familie. 46 . Funcţia sexual-reproductivă se referă la satisfacerea reciprocă a trebuinţelor sexuale a celor doi so ţi şi la capacitatea de a produce urmaşi pentru a garanta perpetuarea comunităţii. depresie. Transformarea individului în persoană adică în “individ cu statut social” este întâi de toate opera familiei. de afecţiune. aceste afecţiuni sunt mai puţin frecvente. se îngrijeşte mai mult de sănătatea celuilalt. determinând tulburări şi boli psihosomatice ( hipertensiune arterială.Funcţia de îngrijire şi protecţie a membrilor familiei. Această stare de tensiune permanentă fiziologică şi psihologică slăbeşte imunitatea organismului şi favorizează apariţia bolilor infecţioase ( viroze respiratorii. iar în condiţiile îmbolnăvirii acestuia îi supraveghează tratamentul. prietenie. Intimitatea este o nevoie umană. În cuplurile fericite. Pasiunea este o emoţie violentă. norme şi reguli de conduită. admiraţie. Copiii cuplurilor fericite sunt mai puţin predispu şi la depresii şi absenteism şcolar şi sunt mai uşor acceptaţi de cei de seama lor. cu mari posibilităţi de influenţă în sens adaptativ şi integrativ. Funcţia de solidaritate familială constă în manifestarea sentimentelor de apartenenţă la mediul familial. consideră că o căsnicie nefericită creşte riscul apariţiei bolilor cu 35% şi scurtează viaţa cu patru ani. etc. Rolul determinant al familiei în formarea comportamentelor sanogenetice Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece ea influenţează şi modelează persoana umană. Există diferenţe între pasiune şi iubire. De asemenea. Funcţia psihoafectivă a familiei constă în crearea unui cadru afectiv pozitiv. Intimitatea se dezvoltă şi se diferenţ iază de-a lungul vieţii.

psihic şi sexual ) Cele mai frecvente traume familiale sunt: A. boala unei rude apropiate sau a unui membru al familiei etc). jafuri armate sau ră zboi B. accidente. Dar.14. de-a lungul timpului orice familie traversează perioade dificile. furturi). război. Separarea sau divorţul D.5. Abuzul fizic. Boala gravă a unui membru din familie 47 . dificultăţi şcolare / profesionale ale membrilor familiei. Din păcate. dezmembrare ( divorţ. familia se doreşte a fi o sursă de securitate fizică şi emo ţională pentru membrii ei. jaf armat. p ărăsirea domiciliului de către unii dintre membrii săi) sau să fie o sursă de traume fizice şi psihice pentru membrii ei ( abuz fizic. calamităţi naturale. pierderea locuinţei. şomajul. Decesul unui membru al familiei F. Delincvenţa unui membru al familiei E. înso ţită de şoc emoţional ( moartea unui membru al familiei. emoţional şi sexual în cadrul familiei C. Traumele familiale şi consecinţele lor negative asupra sănă tăţii În momentul constituirii sale. sărăcia. calamităţi naturale. ameninţări la adresa vieţii membrilor familiei şi / sau a bunurilor lor (boală gravă. care reprezintă surse de stres ( mutarea în altă ţară sau localitate. separare. calamităţi naturale). accidente. Pierderea sau ameninţarea integrităţii familiei ca urmare a unor accidente. uneori familia poate să sufere o serie de traume: pierderea integrităţii sale.

1997.: CD001008. 8. Bennett. ( supervizor).Bibliografie: 1. J Consult Clin Psychol. 1980. Barnes J. „Measuring Disease”. Bell SL.). R. The neurobiology of tobacco dependence: a preclinical perspective on the role of the dopamine projections to the nucleus accumbens. 1995. Issue 10. WF. Cluj-Napoca. Thayer JF. “The process of smoking cessation: an analysis of precontemplation. London: Chapman & Hall. & Murphy. 469-483. 10. Batra V si colab. Dong CY. Taylor RC. JS. Apr. Singleton EG. Buckingham.. Bucureşti. A single treatment method to stop smoking using ancillary selfhypnosis. 36:597–613.M. Iliescu R. “Persistence of health habits and their relationship to mortality”.59(2):295–304. contemplation.Agenţia Naţională Antidrog . p22-29. Art. 17301739. “Compliance: How You Can Help”. Walker N. 2005. Enstrom. Prevalenţa consumului de droguri în România. Breslow. H.eu 4. A. Anger inhibition. CC. DOI Spiegel. E.1970 6.The genetic determinants of smoking. 1997. Broome. 66.. Division 38 Health Psychology. England: Open University Press. Open University Press. Buckingham. Suditu L. J. A. Botescu A. 20:326– 32. 900-921. Intervational Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. vol. 7. P. S. Mehta M. Preventive Medicine. Pharmacology of nicotine: addiction and therapeutics. 1991. 123. 12. P. Cicu G. 3. 13.American Psychological Association. Rossi. România. 26. pp. cardiovascular recovery. 1999. Heishman SJ. JO. 1996. Chest. Pantea A. S.. http://stopfumat. 48 .. Velicer... 1998. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010. 1995 9. 1996. Nicot Tobac Res 1:45-52. 11. SK. L. Bowling. and preparation stages of change”. pe site-ul Centrului Naţional pentru Renunţare la Fumat. MM.. Prochaska. HIV Newsline 3: 67-72. Annu Rev Pharmacol Toxicol. McRobbie H. Surugiu M. MA. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Secţia Psihologie. Health psychology (2nd edition. Sobolewski J. Henningfield JE. 2003. publicat online. No. 5. „Hypnotherapy for smoking cessation”. Smoking after nicotine deprivation enhances cognitive performance and decreases tobacco craving in drug abusers.& Llewellyn. Chesney..Amato.Benowitz NL. . Nicotine Tob Res 2004. 14.. Fairhurst.K. Băban. 2009. „Psihologia să nătăţii. Universitatea „Babeş – Bolyai”. Philadelphia. 2001 2. Ann Behavior Med. “The Effects of Divorce and Marital Discord on Adult Children’s Psychological Well-Being. 9.(coordonator). A. Abraham P. 15. 6: 899– 912.. DiClemente.” American Sociological Review. Brosschot JF. and vagal function: a model of the links between hostility and cardiovascular disease. Velasquez. suport de curs electronic pentru învăţământul la distan ţă”. Stead LF. “Psychology and health promotion”. Balfour DJK. pag. Studiu în populaţia generală. 16.

Department of Health and Human Services.S. A potential risk factor defined. Sci. B. Bucuresti.J. Fletcher. 2003 37. Bucureşti 1997. B. Ed . I. Curry. Ed. 27.17. 2003. psihoterapeuţi. Arch. „Tratat de psihopatologie”.M. C. 9(2):181–200. Brain Reward System and Abuse.1997. J Behavior Med. S. 33.. B.B. M. K.T. M. „Calitatea vieţii.S. 2008. Manual de Psihologia Medicală. 1990. 31. “Asklepios”. Popa-Velea O. Dolto Fr. în Dimensiunea psihosocială a practicii medicale”. Fiore MC. All.. Beutell N. DC. 32. J Psychosom Res . Cohen SJ. Cognit Ther Res. I B Iamandescu.B. 23. L.. Stresul psihic şi bolile interne.. J. Work and family satisfaction and conflict: A meta-analysis of cross-domain relations. Mansvelder HD. 235:197-199. MD: U.Graves PL. I..TREI. 24. Bailey.. J Psychosom Res. Baker. 36. Fiore. & Amble. C. Social risk factors for alcoholism. Sources of conflict between work and family roles. 1994. Ştiinţifică şi Pedagogică . B.. McGehee DS.(2000) 20. 1987.17:111– 26. G. D. Eur. Denollet J.A. T.. “Hiding feelings: the acute effects of inhibiting negative and positive emotion”.. O. 2007.. 1986.Grove W. Prochaska.H.. ed.. Rockville. 407…416. Morgan. 106:95–103. Psychiatry Neurol. Luban-Plozza B. What Type D personality is (not) about”. Public Health Service.. pediatri. R. Iamandescu. “Complian ţa terapeutică”. 1993 35. G. W. 1985. Biological Psychiatry 27: 1273. Public Health Service. DiClemente. Tratat de Psihologie Medicală şi Psihoterapie.(1994) 29. Ann NY Acad Sci 2003. C. Journal of Substance Abuse.Iamandescu I.. (2001) 19.Iamandescu I. Mead LA. Hagnell. AHCPR publication 96-0692. Un psihanalist vă ră spunde .. Răpiţeanu. P. M. Lanke et al. Enăchescu. “Psychological risk factors in heart disease. Bucureşti. Bucureşti. Heinen. “Self-efficacy and the stages of self-change of smoking ”. Klag MJ. 26. Bucureşti. & Healton. Bucureşti. Benowitz.1003:185–195. CC. 28.. Infomedica. C. 92 (1). Iamandescu I. N.. în Dimensiunea Psihosocială a Practicii Medicale”. P. Clinical Practice Guideline No. C. B. 2010 39. Type D personality. 18: Smoking Cessation. 51:465–8.. Infomedica. 22. American Psychiatric Association. 25. Gross JJ.”. Fagen ZM.1996. Wang NY. 1985.Recomandă ri psihanalitice pentru părin ţi. si colab. Agency for Health Care Policy and Research for Disease Control and Prevention. Tehnică.. 76-88. Langkamer. Gibertini. Ed. Md: US Dept of Health and Human Services. 1989. sub red. The effects of varying cigarette deprivation duration on cognitive and performance tasks. Necula. Iamandescu. Isberg.. Academy of Management Review. Ed. L. Engel J. 1(4). Rockville. B.L.. Psihologie socială . Iamandescu I. Jae´n. Levenson RW. 57-80. I. Ford. Bucureşti. Ed Infomedica.Ionescu. 10 (1). Short-and longterm modulation of synaptic inputs to brain reward areas by nicotine. Keenan.. III. Journal of Applied Psychology.. et al. Ed. Golu P. S. Ed Infomedica. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders( DSM-IV). Liang K. Bailey WC. J.. 49:255– 66. Predictors of alcoholism in the Lundby Study. JO.” Calitatea vieţii bolnavilor” şi „Complianţa terapeutică ” în Manual de Psihologie Medicală .”Temperament as a potential predictor of mortality: evidence from a 41-year prospective study... Denollet J. U. Oreland L. 1995 38. R.. 1995 49 .. 1978. 2001. Van Heck GL. 18. J Abnorm Psychol.Greenhaus. Ed. J.Waschington. New York. Keath JR. Raven Press. 21. 34. C. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Heritability of substance abuse and antisocial behavior: a study of monozygotic twins reared apart.Hatsukami. „Boala şi ecoul său psihosocial”. 30.

Belisle. Editura Medicală. Chichester. New York: Wiley. M. Effectiveness of smoking cessation interventions among adults: A systematic review of reviews. Murray. 17. & Brug.. J. Isacoff. R. Memory and addiction: shared neural circuitry and molecular mechanisms.. Sociologie Medicală. J. Ionescu G. 45. John Wiley & Sons. Schatzberg AF. D. O’Loughlin. 1994. 61. K. S.. Inc. & Johnston. Cromp. Gervais. Lang-Gunn. “Psychosocial reactions to physical illness”.. Matarazzo. D. 155. D... 57. Psihologia pierderii şi terapia durerii.A “Natural history of disease and placebo effect”. Carlevaro. 55. L.. Extended Cognitive Behavior Therapy for Cigarette Smoking Cessation.B. I. Z.Kelley. A. Hoboken.. 103 no. Coping with diseases and accidents. J. 43. 1984. T.Ilu ţ. 37. Janoff-Bulman. I. I. Arch. A.Med. 8. AE. 50 . 1980. Kelkar. Polirom. J. 58. Fong. 49... 2009. 1(1). M. Effects of cigarette smoking and smoking deprivation on Wisconsin Card Sorting test performance. Joseph. “Behavioural health: A handbook of health enhancement and disease prevention”. Weiss. Leventhal. Lemmens.. Knopf “The human mind” New York. Stress. Convieţuirea cu stresul. & Willig. H.1933-1941. D. 56 . 53. M. M. Bucureşti. Matarazzo. Nicotine receptors: addiction’s smoking gun? Nat Med. 47. 1983.Killen. Knut. Alfred. Aug 2008 48.. 128(8):1069-1072. Maltzman.. May. Health psychology. 1991 51. Vocabularul Psihanalizei. Iasi. (Eds. Ross. Matarazzo.. 116-147 ). Fortmann*. V.5. 718–730. 2008. Nr. 63. Laplanche. New Jersey. 2000. 1995 52. (Vol. Y. Assoc. dorinţe. A. England:Wiley. P. I. D. New York.. K. D. Med. Mottillo. P. A. Pontalis. American Psychologist. 46. 30. 62.. Bucureşti. Pandurangi. Psihiatria clinică standardizată şi codificată. Psychology. 50. Luban-Plozza. Iaşi. Mitrofan. 535–544.Intern. 2008. p.. 35. “President's column. J. 2002. Celio M.. Ed.40. 41. I. 1. & Eisenberg. JD. U.44:161–179. Pozzi. Filion. 59. In Abramson. iunie.. 2005 42.Kelley. Editura Univers Enciclopedic Bucureşti 2000.. P. Murphy G. Oenema. Law. 1979. D. 54. New York.. Albedo. Behavioural interventions for smoking cessation: A meta-analysis of randomized controlled trials. Med. 64. J. 1999. L.) “International review of health psychology”. S. Polirom.. rezultate”. 1. 60. Theory. Oxford University Press.. K. Social cognition and Clinical Psychology (pp. research and practice. Menninger. European Heart Journal. 1984. “The role of selfblame attributions”. London: Sage.Y. B. Sociopsihologia si antropologia familiei. Lipowski. J. 1999.2000..J. 244-246. Guilford. in Can. F. in Addiction. “An analysis of the effectiveness of interventions intended to help people stop smoking”. Ed Humanitas 1994. 807-817. M. Perspect Biol. 215…228). “Medicaţia antifumat: dovezi. Emotion and adaptation. 2... Evans. appraisal and coping. Exp Clin Psychopharm 2:283 289. Lupu. (Ed). D.. 2004. Herd. “Behavioral health and behavioral medicine: Frontiers for a new health psychology”. M. European Journal of Cancer Prevention. Lyvers. Lazarus R. 1945. J. P. A. The Health Psychologist”. N.S.. Vol. AE. L. Neuron . & Tang. E. page(s) 1381-90. J. 1994. în Revista Societăţii de Medicină Internă. L. Miyata. B. Ed. 31: 447–449. Buzducea. 1988. 44. Lazarus R. Stephen. Zanc. M. M. Springer Publishing Company. Marks. Arredondo C.S. New York. & Miller. C.. pp. Folkman S..

V. A. 1997. 69. A. fiind publicat rezumatul. 837-851. 1983. Lucian C. Velicer. May. Editura Ceres. Toxicomaniile. Univers Enciclopedic. 79. D. CC. C.. 1999. 1991. WF. C.38-48.. J. Rehabil. Heather.. 10:241–8. Bucureşti. tradusă şi adaptată de Liga Română de Sănătate Mintală şi Dr. J. 75. Ediţia a 3-a . DiClemente. “Hamdbook of Psychology”. Am Psychol. “Toward a comprehensive model of change”.Kaplan & Sadock . Dicţionar de Psihiatrie şi Psihopatologie Clinică. “Type D personality. cardiac events.. Şt.O. J. Porot A. J. 1992. Ed. 83. Parrott AC. Ştiinţifică.. Bucureşti. Ed Infomedica. 3(2). 81. Roberts. 21-23 mai. Sadock. 78.12(1).. Moxnes. Smoking deprivation and cigarette reinstatement: effects upon visual attention.Universul complex al insomniei.9. Bucureşti . 1998.. 2002. Răpiţeanu.65. Iaşi. JO. W. Fava. “Measuring processes of change: applications to the cessation of smoking”.Prochaska. D. K. criminalitate si patologie sociala.(2003) 71. 2003. „Tulbură rile de somn” . (eds. fiind publicat rezumatul . Velicer.2001 85. Prochaska. 3–27.Manual de buzunar de Psihiatrie Clinică. 2003 66. CC.O. 1993. 1988 77. Porot M. . Journal of Studies on Alcohol. Eur J Cardiovasc Prev. Homewood. N. 2003. 70. M. H. la Conferinţa Internaţională de Medicină de Familie. and impaired quality of life: a review”. DiClemente... “A note from the secretary”. 1999 72. C. Răpiţeanu. Lumina Lex. M. DiClemente.. 28:183–218. Applications to addictive behaviors”. T. The Health Psychologist. 2009. J. Rădulescu R. G. J Consult Clin Psychol. 16-17 mai 2009. Summer-Fall. Ed. Iamandescu. Health. Sep-Oct. Am. p. & DiClemente “The Transtheoretical Approach Crossing the Traditional Boundaries of Therapy”. IL Dow Jones/Irwin. „ Medicina de Familie în Epoca Tehnologiilor” . Aug.B. Nr. 80. Ed. Răpiţeanu. J Health Promot. Săucan. Gross. Percek. Geller. Devianta. “Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change”.. Factorii psihologici care influenţează aderenţa terapeutică a pacienţilor hipertensivi – lucrare prezentată. Sadock. “In search of how people change. B. C. Norcross. Nezu.Vol. 74. Contribuţia psihologului la îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor astmatici – lucrare prezentată la a IV-a Conferinţă Naţională a Societăţii de Psihosomatică Aplicată şi Medicină Comportamentală din România. J. 82. V. Bucureşti. 56(4):520–8. . Prog Behav Modif .1... Prochaska. 1983 67. 73. 51 . CC. Alexandrescu . 84. în Dimensiunea psihosocială a practicii medicale sub red."Somnul şi via ţa" în Revista de Psihologie.. . “Stages of change in the modification of problem behaviors”. Denollet J.Postel.Editura medicală. A... Prochaska. J.. Larousse.Prochaska. Risk factors in divorce: Perceptions by the children involved. Prochaska J. P. 68. 1981. 51(3):390–5.O. DiClemente.C. “Personality types of alcoholics on objective inventories. Bucureşti. 1984. . Childhood: A global journal of child research.Prochaska. Robison. J Psychopharmacol 5:404 409. New York: Plenum Press.O.. 10(2):131-146. J.”. 1991.M..) “Treating addictive behaviors: processes of change”.O..A.J.. J Consult Clin Psychol. “The transtheoretical model of health behavior change”. J. 76. In: Miller.Jun. Nezu.Pedersen SS. Boris Luban-Plozza şi I. W. 44. 1992. WR. 47(9):1102–14. 1986. Nerviano. CC. DiClemente. CC. J..F. Sep.

New Jersey: Lawrence Erlbaum . 1987. 6 (3). T. 239-258). Psychosocial Perspectives on AIDS (p. A psychoneuroimmunologic perspective on AIDS research: questions. Rossi. Mant.. E. 111(1):23–41... WF. 1993.O. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. “A History of Division 38”. Lancaster. 104.5-10. F. EM. Schmidt. Stauberg K. 1986. Perera.) New York: Random House. Wealthy and Weiss. 2006. 52 . F. 97.G. Healthy.. L. Uppsala. New York. Cancer Survey. Maes. Cochrane Database Syst Rev 2008. Taylor.. Issue 2. p22-29. emotion and cancer: towards an integrative model”. Stead. The Drug Monitor . G.Worden. Health psychology (3rd ed. Random House. 2000.F. C. 98. 17…22. Effects of nicotine administration following 12 h of tobacco deprivation: Assessment on computerized performance tasks. P.. Lakemedelsverket. 1992.Solomon.. Prochaska.130: 334–342. Nicotine as a cognitive enhancer. Spiegel.. 1992. J. Nicotine replacement therapy for smoking cessation.CD001007.Wallston. Journal of Occupational Health Psychology. Health psychology in the USA.86. Grief Counseling and Grief Therapy. W. in L.1002/14651858. DOI: 10. Sellers. Psihopatologie şi orientă ri terapeutice în psihiatrie. Viswesvaran. Nurse-conducted smoking cessation in patients with COPD using nicotine sublingual tablets and behavioral support.& Henning“eld. Temoshok.CD001008. K and Bremann. S. K. D. & Temoshok. 545-567. 106. E. Wright. R.. A.. 103... CD000146 91. Bullen... Bucureşti. 16(2). No. New York.Velicer.. Warburton.. L. “ A single treatment method to stop smoking using ancillary self-hypnosis”. online publication on the APA Division 38 (Health Psychology). 1992. Health Psychology. Tø nnesen. ). 1992.). D. 26. “Compliance in Asthma”. The Type C Connection: The Behavioral Links to Cancer and Your Health. Stead LF. T. 99. Art. The Role of Organizational Behavior in Occupational Health Psychology: A View as We Approach the Millennium. 100. in The Cochrane Database of Systematic Reviews Issue 9. Tunsater A. Psychopharmacology. 105. Springer Publishing Company. A Handbook for the Mental Health Practitioner. preliminary findings and suggestions. Jan. Tudose. 2009. Ed. 1993 95. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005. Psychol Bull. “Group behaviour therapy programmes for smoking cessation ”. Snow. Genetic variation in the CYP2A6 mediated nicotine metabolism alters smoking behavior. 92.23:163–171.1002/14651858. T. 94.pub2 102. Lancaster T.. Ed Fundaţia România de Mâine. Cap. 77: 554-561. F.: 10. Intervational Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2003 96. L.1970 89. H. Snyder. J. Bucureşti. 2011. C. Tyndale RF. Journal of Applied Psychology.... “Personality.. Mikkelsen. “Assessing outcome in smoking cessation studies”. M. Temoshok. Chest.pub2 90. R.. 181…191.Temoshok and Andrew Baum (Ed. 2007. K. M. In S. 87. “Orizonturile psihologiei medicale”. F. L. coping style. 93. J. 1989. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry. 5(1). “A meta-analytic comparasion of the effectiveness of smoking cessation methods”. Dreher.L. R. in Pharmacological Treatment of Bronchial Asthma (II) ( red.1986 88.. Cropanzano.E.: CD001007. L.A. JS. 101. H. Tudose. and Lancaster. 2002. 97 (1).Wallston. Medica. Stead LF. Fourth Edition.

109. Resolutions and Decisions. 112. Vol. Gourlay.. Carey M.M. American Psychological Association. 53 . October 2004 110. pp. S. SG. de Ybarra D. 1985. no.16:557–564. New York. A.A. 114. 19 June . Paderborn. M. 1998. 115. 1 PP24-33. 2009.1998/REC/l. 1984.5-6.107. Geneva.. Reis I. World Health Organization. Edwards (Eds.. World Health Organisation. D.. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference. Warburton. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. World Health Organization. EB101. Physiological correlates of human behaviour: Basic issues (Vol. World Health Organization Executive Board 101st Session.. p. Zevin. Clin Dermatol. Mechanisms for habitual substance use: Food. 1998. Baker E.78. K. Ronald Naul . Cognitive-Behavioral Therapy to Promote Smoking Cessation Among African American Smokers: A Randomized Clinical Trial. London Academic Press. Vol. „Study on young people’s lifestyles and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance”. Clinical pharmacology of nicotine. Benowitz NL. .22 July 1946 . alcohol and cigarettes. In A. M. Official Records of the World Health Organization.R. 277…297).52-53. 108. 100. & Wesnes. Webb. II. p. in Journal of Consulting and Clinical Psychology.). 2. 1. No. World Health Organization Handbook of Resolutions and Decisions. 111. The ICD X Classification af Mental and Behavioural Disorders. p. 2010. 113. Wolf-Dietrich Brettschneider . 1992.P. Ale & J.

54 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->