P. 1
Credinta Lui Isus

Credinta Lui Isus

|Views: 4|Likes:
Published by Robert Farkas
Credinta Lui Isus
Credinta Lui Isus

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Robert Farkas on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

“Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Apoc.

14:12

Credinţa lui Isus

1

Studii – Neprihănire prin credinţă

” CBNT 244 2 . noi facem multe greşeli. Domnul Isus a venit în lumea noastră nu pentru a ne arăta ce poate face Dumnezeu. Prin credinţă omul poate deveni părtaş de fire dumnezeiască şi să biruie orice ispită care l-ar asalta. ci pentru a dovedi ce este în stare să facă omul prin credinţa în ajutorul puterii lui Dumnezeu în orice împrejurare. din cauza vederilor noastre greşite. Aşa a fost cu Isus Hristos. Ascultarea lui Hristos de Tatăl era aceeaşi ascultare care se cere de la om. a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile…” Ev. despre firea omenească a Domnului Hristos. În concluziile noastre. El sa bizuit pe puterea dumnezeiască. Omul nu poate birui ispitele lui Satan fără ca puterea divină să fie în combinaţie cu uneltele Sale omeneşti. Când atribuim firii Sale omeneşti o putere pe care nu este cu putinţă să o aibă o fiinţă omenească în lupta sa cu Satan. ci pentru ca să asculte ca om de Legea cea sfântă a lui Dumnezeu şi în felul acesta El este exemplul nostru. El nu a venit în lumea noastră să dea ascultare ca un Dumnezeu inferior către unul superior. .u Dovada unui om adevărat “Prin urmare. atunci îi anulăm plinătatea desăvârşirii Sale ca om.. 2:17 “Biruinţa şi ascultarea lui Hristos este dovada unui om adevărat.

fie Cuvântul lui Dumnezeu. cât şi eroarea. 2:13 “Credinţa este dependenţă numai de Cuvântul lui Dumnezeu şi aşteptarea ca acel cuvânt să facă ceea ce spune. ci.” Evr. 23-25 · “Credinţa înseamnă să nu te îndoieşti de Dumnezeu – să crezi că ne iubeşte şi ştie cel mai bine ce este pentru binele nostru.” 1Tes. o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. în locul păcătoşeniei noastre. ea ne conduce să alegem calea Sa. tăria Sa. aşa cum şi este în adevăr. în locul slăbiciunii noastre. neprihănirea Sa. 11:1 “Credinţa este cea care ne familiarizează sufletul cu existenţa şi prezenţa lui Dumnezeu…” ÎNC 321 · “Prin credinţă pricepem…” Evrei 11:3 “Credinţa care lucrează prin dragoste este cheia cunoştinţei. În locul neputinţei noastre. în loc s-o alegem pe a noastră. 200 3 Studii – Neprihănire prin credinţă Credinţa lui Isus . Astfel.u Ce este credinţa? A exercitat Isus credinţă? Ce implică acest lucru? · “Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor. ca pe Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul sau eroarea sunt acceptate de minte prin intermediul unui act intelectual similar. dar deosebirea constă în alegerea noastră de a crede.” 2MCP 173 · “De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că. care lucrează şi în voi care credeţi.” Lecţii de credinţă. atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu. şi oricine iubeşte ‘cunoaşte pe Dumnezeu. ea acceptă înţelepciunea Sa. auzit de la noi.’” HLL 105 “Credinţa constituie instrumentul prin care sunt întipărite în minte atât adevărul. fie spusele omeneşti.” Ed.

” CBNT 140 u Credinţa lui Isus văzută în Psalmii mesianici “Păzeşte-mă. Eu zic Domnului: "Tu eşti Domnul meu. şi trupul mi se odihneşte în linişte. picioarele care aleargă şi mâna care pipăie. urechea care aude. căci în Tine mă încred. dovada celor nevăzute. Aceasta îmi dă odihnă şi încredere şi am pace cu Dumnezeu prin Domnul Hristos. care mă sfătuieşte.“Căci David zice despre El: "Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea.” Ps. nu mă clatin. căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima. Ea este mijlocul şi nu finalul. Dumnezeule. pentru că El este la dreapta mea. înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse. ca să nu mă clatin. 4 . Dacă Hristos este Acela care Şi-a dat viaţa pentru mântuirea păcătoşilor. Îmi vei arăta cărarea vieţii. [vezi Fap. nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea. de ce să nu primesc şi eu această binecuvântare? Credinţa mea o prinde şi astfel credinţa mea este substanţa lucrurilor nădăjduite. şi desfătări veşnice în dreapta Ta.”] De aceea inima mi se bucură. sufletul mi se veseleşte. 2:25 . Tu îmi îndrepţi sorţul meu… Eu binecuvintez pe Domnul. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor. este ochiul care vede. Tu eşti singura mea fericire!" Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu.· “Credinţa nu este temelia mântuirii noastre. 16:1-11. ea este însă o mare binecuvântare.

şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile mele? Strig ziua. să-l izbăvească. fără şovăire. ca să te îmbogăţeşti…” Apoc. 22:1-8 [vezi Mat. şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel. 28 Credinţa lui Isus 5 Studii – Neprihănire prin credinţă . Căci a zis: "Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!"].KJV) şi Desăvârşitorul credinţei voastre. cap. Dumnezeule.“Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit. mă încred: să nu fiu dat de ruşine. nu om. dacă-L iubeşte. şi mă încred în Domnul. Doamne. ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!” Ps. 25:2 “Fă-mi dreptate.” Ps. dau din cap şi zic: ‘S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul.p. şi-i izbăveai. se încredeau în Tine. fiindcă-l iubeşte!’” Ps. Dar eu sunt vierme. şi tot n-am odihnă. “Priviţi ţintă la Începătorul (Autorul . îşi deschid gura. În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau. Dumnezeule. am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor. 12:3 u. şi erau scăpaţi. 12:2 “Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc. adică la Isus…” Ev.“S-a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu. Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine. pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. “În Tine.” HLL. Totuşi Tu eşti Cel Sfânt. şi nu rămâneau de ruşine. 27:43 . Strigau către Tine. şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea. 26:1 u De unde procurăm credinţă? “Este o singură credinţă…” Ef. căci umblu în nevinovăţie.” Rom. 3:18 “Credinţa şi iubirea sunt aurul curăţat prin foc. 4:5 “… potrivit cu măsura de credinţă.

14:12). El vede planurile lui Dumnezeu pentru el şi moare faţă de sine… El acceptă să fie prelucrat!” ÎNC 332 6 . p. pentru că este acea credinţă pe care Isus a exercitat-o. “Binecuvântat este omul care prin credinţă poate zări credinţa lui Hristos… Atunci există pentru el posibilitatea să devină asemenea lui Hristos în caracter… Pe măsură ce omul vede privilegiile care îi sunt pregătite. El putea să rămână acolo şi să nu vină aici. Ei păzesc credinţa lui Isus.“Credinţa mântuitoare nu este ceva ce vine de la noi înşine. Astfel deci numele Lui este Emanuel. credinţa Lui. cu care noi credem în El. Dumnezeu a fost cu El dinainte să fie lumea. ci este ceva cu care Hristos a crezut. El ne-a adus acea credinţă divină prin care noi putem spune împreună cu El. ea este darul lui Dumnezeu. şi numele lui ar fi putut fi Dumnezeu cu El. care devine a noastră şi care lucrează în noi. Dar ceea ce noi aveam nevoie era Dumnezeu cu noi. 1895. pe care a exercitat-o El. Acea încredere nu va fi dezamăgită astăzi după cum nu a fost dezamăgită nici atunci. şi Dumnezeu ar fi rămas cu El. Dumnezeu va răspunde aceleiaşi încrederi din noi astăzi. care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apoc. Dumnezeu I-a răspuns încrederii Lui atunci. General Conference Bulletin. şi va locui cu noi. “Îmi voi pune nădejdea în El”. şi a fost cu El. şi pe care El ne-o aduce nouă. primeşte o lumină mai mare. O. “Aici este răbdarea sfinţilor. 270. acela este numele Lui! Bucuraţi-vă totdeauna de acel nume!” Jones. nu Dumnezeu cu El. Dumnezeu cu noi. Aceasta vor să spună cuvintele.

26:39 “Isus se golea pe sine şi. lui Dumnezeu. 5:7 “Isus a câştigat biruinţa prin supunere şi credinţă în Dumnezeu. eul nu se arăta.” Ev.” Cugetări 16 “Dar Fiul lui Dumnezeu era supus voinţei Tatălui şi dependent de puterea Lui.” Ioan 5:30 “În tot ce făcea Hristos conlucra cu Tatăl Său. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El se va apropia de voi. La fel poate fi şi cu noi…” HLL 161 u Câte lucruri a făcut Isus cu puterea Sa de Dumnezeu? “Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine.’ Iac.8. dar. El săvârşise minunile prin credinţă şi rugăciune. Aşa de mult se golise Isus de Sine. încât nu făcea planuri pentru Sine. Totdeauna El avusese grijă să dea dovadă că nu lucrează independent.” Ioan 5:19 “Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi. iar prin apostolul Pavel ne spune: ‘Supuneţi-vă. El primea planurile făcute pentru El de Dumnezeu Tatăl şi în fiecare zi Dumnezeu. 2:13 “… fiind ascultat. în tot ce făcea. El supunea totul voinţei Tatălui Său.” HLL 97 u Unde a condus credinţa lui Isus? “S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi…” Fil. din pricina evlaviei Lui .u Cum a câştigat El orice biruinţă? “Îmi voi pune încrederea în El” Ev.” HLL 446 Credinţa lui Isus 7 Studii – Neprihănire prin credinţă . 4:7. 2:5-7 “Nu cum voiesc Eu…” Mat. împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi.

când a fost ispitit ca şi noi. 4 8 . pentru că în inima Lui nu era teamă. Isus se sprijinea pe credinţă – credinţă în iubirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. El renunţase la puterea aceea pentru că zice: ‘De la Mine Însumi nu pot face nimic’. Împărat. şi puterea acelui Cuvânt care a liniştit furtuna era puterea lui Dumnezeu. nu putea face nimic (Ioan 5. simţind ceea ce şi noi simţim. în trup omenesc. Profet.30). Dar El nu era liniştit pentru că puterea Sa era nemărginită. tot astfel şi noi trebuie să ne încredem în purtarea de grijă a Mântuitorului nostru. Isus era perfect liniştit. În condiţia Sa umană. ne-a adus-o. El a biruit în toate prin puterea lui Dumnezeu care I-a dat credinţă şi pe care. Prin urmare. Ioan 5:30.“Când a fost trezit pentru a întâmpina furtuna.” A. El a simţit exact ceea ce simţim şi noi când suntem ispitiţi. în natura Sa umană unul ca noi. şi cum “El a luat asupra Lui neputinţele noastre” (Mat. Isus a putut să simtă slăbiciunile noastre.” HLL 270 “Fiind. atunci când a fost ispitit. şi ştie perfect cum este: de aceea poate El să ajute şi să salveze pe toţi cei ce-L primesc. 8. atunci când a purtat suferinţele noastre şi a luat asupra Lui durerile noastre (Isaia 53. Isus era la fel de slab ca noi şi. Nu ca un ‘Domn al cerului şi al pământului’ sta El liniştit.4). Fiind făcut în toate lucrurile “ca şi noi”. După cum Isus se sprijinea prin credinţă pe purtarea de grijă a Tatălui.17). Nu era nici o urmă de teamă în cuvânt sau privire. El se încredea în puterea Tatălui. Cap. Jones – Preot. prin Sine însuşi.

a primit putere pentru biruirea ispitelor. Şi în supunere. în supunere. cu dreptatea. El cunoştea caracterul Tatălui său. înţelegea dreptatea. El se baza pe Acela pe care totdeauna L-a ascultat cu bucurie. iar simţământul pierderii aprobării Tatălui Său L-a părăsit. cade în mâinile Sale. (…) Nedându-I-se nici o fărâmă de nădejde luminoasă sau de încredere în triumful care va fi în viitor al Său.” HLL 13 uCea mai mare luptă câştigată tot prin credinţă “Tată. El cunoaşte caracterul Tatălui. Domnul Hristos a fost biruitor. El strigă cu o voce puternică: ‘Tată.u Isus. El s-a încredinţat pe Sine lui Dumnezeu. Domnul Hristos a băut ultimele drojdii din cupa durerii omeneşti. îndurarea şi marea Sa iubire. În ceasurile acelea îngrozitoare. şi. El a luat asupra Sa natura noastră. ‘Prin urmare a trebuit să se asemenea fraţilor Săi în toate lucrurile’. predându-Şi viaţa preţioasă. Prin credinţă. Şi El n-a exercitat în folosul Său nici o putere care să nu ne fie şi nouă oferită în dar. Pentru aceasta. El a îndurat toate încercările la care suntem supuşi. El a trebuit să nădăjduiască numai prin credinţă în Cel care I-a fost întotdeauna drag să asculte. Evrei 2:17.” HU 169 Credinţa lui Isus 9 Studii – Neprihănire prin credinţă . Ca om a înfruntat ispita şi a biruit cu puterea dată Lui de Dumnezeu. Prin credinţă. în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Luca 23:46 “În mijlocul întunericului înspăimântător. care I-au fost date mai înainte.” HLL 636 “În chinurile Sale de moarte. cum poate primi orice om “Ca unul dintre noi El [Isus] trebuia să dea un exemplu de ascultare. şi a trecut prin experienţele noastre. mila şi marea Sa iubire. El s-a sprijinit pe dovezile acceptării sale de către Tatăl. în mâinile Tale îmi încredinţez duhul!’ Luca 23:46. în aparenţă uitat de Dumnezeu.

va trăi şi el prin Mine’. El a stat în faţa lumii nepătat de relele care Îl înconjurau. care este viu.” HLL 91 10 .u Ce va aduce credinţa lui Isus în viaţa noastră? “Adevărat. iar El a venit să ne facă părtaşi de natura Lui dumnezeiască. că cine crede în Mine. ‘El n-are nimic în Mine’. El era pregătit de luptă prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt. În El nu se găsea nimic care să răspundă la amăgirile lui Satana. Nici chiar printr-un singur gând nu S-a supus ispitei. încât în viaţa Lui nu apărea decât Tatăl. tot astfel şi noi trebuie să trăim prin credinţă în Hristos. păcatul nu mai are putere asupra noastră. Ioan 14:30. “‘Vine Stăpânitorul lumii acesteia’. Isus Se predase atât de deplin voinţei lui Dumnezeu. 41. cine Mă mănâncă pe Mine.” Ioan 14:12 “Isus a zis: ‘După cum Tatăl. Aşa poate să fie şi cu noi. cap. Câtă vreme suntem legaţi de El prin credinţă. Deşi ispitit în toate ca şi noi. şi Eu trăiesc prin Tatăl. El nu sa lăsat ademenit de păcat. a spus Isus. Făptura omenească a lui Isus era unită cu cea dumnezeiască. După cum Fiul lui Dumnezeu a trăit prin credinţa în Tatăl. va face şi el lucrările pe care le fac Eu. M-a trimis pe Mine. HLL. Şi noi trebuie să biruim cum a biruit Hristos. tot aşa. adevărat vă spun.

Credinţa lui Isus care acum. la care se referă cuvintele de încheiere ale întreitei solii: ‘Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. care este dată oamenilor este credinţa care trebuie primită de oameni pentru a putea fi salvaţi. în timpul întreitei solii îngereşti. 14:9.’” A.’” Ap. Jones – Preot. Credinţa lui Isus. Cap. care este dată oamenilor este credinţa care trebuie primită de oameni pentru a putea fi salvaţi. Împărat. Profet. trebuie primită şi păstrată de cei care vor fi feriţi de închinarea “la fiară şi la chipul ei” şi abilitaţi să păzească poruncile lui Dumnezeu. al treilea care a zis: ‘…Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 9 Credinţa lui Isus.12 “Credinţa lui Isus.u Ce solie descoperă acest adevăr? “Apoi a urmat un alt înger. Credinţa lui Isus 11 Studii – Neprihănire prin credinţă .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->