Minggu

1 (4 – 8 Jan) 2 (11-15 Jan)

Tajuk
Orientasi pelajar tingkatan 1

Konsep

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti P&P

Catatan/BBM/Lat ihan

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010)
Kedudukan relatif Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. • Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. • Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Aras 2 • Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan. Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru. Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas
7 BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja pelan kelas kelas Latihan Buku teks m.s. 6-

1. Kedudukan

3 (18-22 Jan)

Arah

Arah

Menentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 • Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin. • Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas.

BBM /BBB 1 Kompas 2 Buku Teks Latihan Buku teks 13 - 14 m.s.

Aras 2 • Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan. • Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik

Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia. BBM 1 2 3 /BBB Kain tebal Gambar Visual sumber internet wikipedia ( tectonic) . Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta. Aras 1 • Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia • tanah tinggi • tanah pamah • lembangan • pinggir laut • Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta • tanah tinggi • tanah pamah • lembangan • pinggir laut Aras 2 • Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Tajuk Cadangan aktiviti Melabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet.s 6263 Melabel banjaran 7 (15Mac) 1.1 Bentuk muka bumi Lembangan 8 (8-12 Mac) a. Tanah tinggi Lipatan Memahami sistem gunung lipat. atlas dan internet. Aras 1 • Mengenal pasti rangkaian banjaran gunung negara Malaysia.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) Bahagian B Minggu Geografi Fizikal dan Manusia Konsep Hasil pembelajaran Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan Catatan/BBM/Latih an BBM /BBB 1 Peta Dunia 2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri 3 Buku Teks 4 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 Latihan Buku Teks m.

majalah/akhbar kerja PMR Buku Teks 5 Lembaran Dari modul JPNJ 2009 Buku teks m. • Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia.tayangan video .internet . • Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat • gunung lipat muda • gunung lipat tua Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem banjaran gunung asia • Menjelaskan ciri-ciri sistem 4 Mencari maklumat melalui: . peta tanah pamah kosong 2. Buku Teks . Aras 1 • Menyenaraikan contoh-contoh Menjelaskan petunjuk kata m.s.s 61 Mencari maklumat tentang kedudukan tanah BBM /BBB 1. 62-63 Latihan • • • gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tua Aras 3 • Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat 9 (22-26 Mac) b. Tanah Pamah • • • Delta Dataran Lembangan Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) • Menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta Malaysia.

Peta taburan sungai . video dan internet. cakera padat dan internet 3 kerja PMR Lembaran Dari modul JPNJ 2009 Latihan Buku teks m.s. • Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. • Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. Saliran Profil panjang Aras 1 BBM /BBB 1. Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah. Aras 1 • Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.s. Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut Menunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia 11 (5-9 d. Memahami profil sungai. 6263 Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) tanah pamah dan dataran negara Malaysia.poster dan internet.Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. • tebing tinggi • tanjung • teluk • pantai • pulau • pentas benua Aras 2 • Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah. BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ Latihan Buku teks m. 6263 10 (29 Mac -2 April) c. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti : peta.

a. Latihan Buku teks m.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR Latihan Buku teks m. • Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai • jeram • air terjun • likuan sungai • likuan terpenggal • tasik ladam • tasik • delta Aras 2 • Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai.s. • Tanah tinggi contoh: kuasa hidroelektrik. model. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai. video dan internet. • Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. BBM /BBB 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. pelancongan. Potensi bentuk muka bumi kepada Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Buku Teks 4 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2.s. • Tanah pamah contoh: petempatan. tasik dan air terjun. • Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai berpandukan peta. 6263 . pertanian • Pinggir laut Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta. Aras 1 • Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai Gambarajah profil sungai 3. 63 Rujuk modul JPNJ 2009 12 (12-16 April) 1.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) April) Profil rentas • Menyenaraikan jenis-jenis saliran • Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta.

Aras 1 • Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan Sumbang saran halangan bentukmuka bumi terhadap kegiatan manusia BBM /BBB 1 . pelancongan • Saliran contoh: minuman. • kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. perikanan Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi.Buku Teks 2 Dari modul PMR JPNJ 2009 Latihan Buku teks m.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) kegiatan manusia contoh: perikanan. Aras 3 • Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti: • kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. • kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa. tanah tinggi. 76- .s. • kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap kampuchea 13 (19-23 April) b. tanah pamah. pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia.

Aras 3 • Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. • sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. • penebangan pokok • kegiatan pertanian • pembinaan jalan raya Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Perbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Aras 3 • Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia 14 (26-30 April) 1. 85 -86 . Aras 1 • Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. • cerun curam sukar untuk 77 mendirikan petempatan.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) manusia manusia. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Pemeliharaan Pemuliharaan Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. BBM /BBB 1.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 Latihan Buku teks m.s.

Aras 1 • Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi • Menyenaraikan kesan-kesan putaran. Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.s 102103 Aras 2 • Menghuraikan: • kejadian siang dan malam • kejadian empat musim 17 (17-21 Mei) b. BBM /BBB 1 . Cuaca dan iklim negara Malaysia Suhu Angin Hujan Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) • Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpelihara TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA 15 & 16 (3-14 Mei) 2. Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 3.Buku Teks 2 Lembaran kerja .1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria a. • Menjelaskan kejadian siang dan malam • Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi • musim bunga • musim panas • musim luruh • musim sejuk Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim Putaran Peredaran Kebenuaan Kelautan Kepulauan Ketinggian Memahami putaran dan peredaran bumi. Visual sistem suria Latihan Buku teks m.

• kedudukan • angin monsun • ketinggian • kepulauan • Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan.s 102103 18 (24-28 Mei) 2.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul . Aras 1 Mengumpul maklumat bergambar daripada pelbagai media seperti video. siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) Aras 1 • Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia dari segi: • suhu • angin • hujan • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia: • kedudukan • angin monsun • ketinggian • kepulauan Aras 2 • Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim negara Malaysia. pelbagai sumber seperti: .internet .pusat kaji cuaca Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia Dari modul PMR JPNJ 2009 Latihan Buku teks m.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia Cara manusia hidup Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu. internet dan majalah BBM /BBB 1 .

zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) -zon sejuk (Greenland) PMR JPNJ 2009 3. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup • Mengenal pasti keadaan iklim di kawasan: • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) • Menyatakan cara hidup manusia di kawasan: • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) Aras 2 • Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain: • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) • Menjelaskan cara hidup manusia di kawasan: • Zon panas (Gurun Thar) • Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • Zon sejuk (Greenland) Aras 3 • Membandingkan iklim negara Malaysia dengan iklim negara-negara tentang keadaan iklim di kawasan: .Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 116 .zon sejuk (Greenland) Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan: .zon panas (Gurun Thar) .zon panas (Gurun Thar) .zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) .Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) a.

BBM /BBB 1 . BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan: • zon panas (Gurun Thar) • zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) • zon sejuk (Greenland 19 (21-25 Jun) b. internet dan majalah.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul .3 Pengaruh manusia terhadap • • • Kemarau Jerebu Hujan asid Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.s 116 20 (28Jun – 2Julai ) 2. Aras 1 • Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia • Menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia • pertanian • perikanan Aras 2 • Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia • pertanian • perikanan Membincangkan bagaimana kegiatan ekonomi negara Malaysia dipengaruhi oleh cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video. Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia. Meramalkan kesan perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia di negara Malaysia.

pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 4 Tayangan Visual 5 Gambarajah lapisan hutan Latihan Buku Teks m. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.s 123124 21 (5 -9Julai) 3. PMR JPNJ 2009 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m. cakera padat dan internet. video dan internet. Aras 1 • Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia • Hutan Hujan Tropika • Hutan Paya • Hutan Pantai • Hutan Gunung • Memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta negara Malaysia BBM /BBB 1 .s 138-139 . Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. perindustrian. akhbar.1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar Kepelbagaian Taburan Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. majalah. • peningkatan suhu • kemarau • jerebu • hujan asid • kesan rumah hijau • pulau haba • penipisan lapisan ozon Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan. Aras 3 • Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) cuaca dan iklim • • • Kesan rumah hijau Pulau haba Penipisan lapisan ozon Aras 1 • Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Sumbang saran jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia.

• bentuk muka bumi • iklim • tanih • saliran Aras 2 • Menghubungkaitkan jenis tumbuh- Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.2 Faktor-faktor Yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi a. Menghasilkan model lapisan hutan negara Malaysia.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) • Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia • Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Aras 2 • Menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Malaysia.s 154155 . Aras 1 • Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. • Hutan Hujan Tropika • Hutan Paya • Hutan Pantai • Hutan Gunung Aras 3 • Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m. 22 & 23 (12-23 Julai) 3. Faktorfaktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi negara Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi BBM /BBB 1 .

Aras 1 • Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: • • • • Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain berpandukan pelbagai media seperti peta.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m. Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuh- BBM /BBB 1 .Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) Malaysia tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan: • bentuk muka bumi • iklim • tanih • saliran Aras 3 • Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda b.s 154155 • Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas . video dan cakera padat. Jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain.

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) peta.Monsun Tropika (Thailand • Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: • Gurun panas (Sahara) • Tundra (Siberia) • Mediterranean (Turki) • Monsun Tropika (Thailand) Aras 2 • Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain • Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta.Gurun panas (Sahara) .Mediterranean (Turki) . • • • • Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: .Tundra (Siberia) . • Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Aras 2 • Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negara-negara lain Aras 3 • Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar : .

s 173 -174 Latihan .s 165166 Aras 3 • Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. Aras 1 • Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 2 Membincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video. internet dan majalah. BBM /BBB 1 .Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) 24 (26-30 Julai) 3.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 3 Tayangan Visual Buku Teks m. Aras 1 • Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuha n semula jadi dan hidupan Kepupusan Ketandusan Pencemaran Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 2 Tayangan Visual Latihan Buku teks m. Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. 25 (26Ogs) 3. Membincangkan secara kumpulan kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. BBM /BBB 1 .3 Kepentingan Tumbuhtumbuhan semula jadi Ekosistem Habitat Memahami kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia.

183 Latihan . BBM /BBB 1 . Tayangan video Aras 1 • Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. cakera padat dan internet.Buku Teks 2 Lembaran kerja Dari modul PMR JPNJ 2009 3 Tayangan Visual Buku Teks m. • pembalakan • pertanian • petempatan Aras 3 • Merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan Mendapat maklumat bergambar daripada majalah. akhbar. Mengadakan permainan alam sekitar. Sumbang saran langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.s 182 . • Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan. Menulis karangan ringkas tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 26 (913Ogos ) 3.Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) • Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.5 Pemeliharaan dan emuliharaan tumbuhtumbuha n semula jadi dan hidupan Pemeliharaan Pemuliharaan Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Tumbuhan semulajadi hidupan kawasan kajian Latih tubi Buku Teks 28 (4-29 Okt) Latih tubi Peperiksaan Akhir Tahun Buku Teks .24 Sept) Kajian Geografi Tempatan TEMA 1: Bentuk muka bumi dan potensinya TEMA 2: Cuaca dan iklim serta pengaruhnya TEMA 3 .Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 (2010) Aras 2 • Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Rujuk Huraian sukatan pelajaran tentang tumbuh – tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 27 (16Ogo s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful