Rancangan Pengajaran Harian

SMK Rantau Panjang
Sivik dan Kenegaraan Tingkatan 4
Tingkatan

:

4 Seni 3

Bilangan Murid

:

23 Orang

Tarikh

:

15 April 2013 (Selasa )

Masa

:

8.05-9.15 pagi (60 minit)

Tajuk Utama

:

Bab 3 : Hidup Bermasyarakat

Unit Pembelajaran

:

Peraturan dan Undang-undang dalam masyarakat.

Pengetahuan
Sedia Ada

:

a) Kepekaan dan tindakan Terhadap isu dan masalah sosial.

Hasil
Pengajaran

:

Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:.

I.

Menyatakan peranan norma komuniti ,peraturan dan undang-undang
dalam masyarakat.

II.

Menghurai kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat.

Refleksi
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful