P. 1
Soalan-KPS-Pembolehubah_-Tujuan-_-Hipotes.pps

Soalan-KPS-Pembolehubah_-Tujuan-_-Hipotes.pps

|Views: 879|Likes:
Published by mustakim260984

More info:

Published by: mustakim260984 on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

SOALAN SAINS Bahagian B

Kemahiran Proses Sains (KPS)
•Mengenal

pasti pembolehubah •Tujuan eksperimen •Hipotesis
http://faisal59.blogspot.com

Mohamed Faisal bin Haji Abdullah

Email :kasturi59@ymail.com

Soalan
a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : ……………………………………… : ……………………………………….

iii) Bergerak Balas
b) Tujuan Eksperimen.

: ……………………………………….

…………………………………….…………………………………… …………………………………….……………………………………

c) Hipotesis
………………………………….……………………………………… ………………………………….………………………………………

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Keluasan sawah : Saiz jentera

iii) Bergerak Balas : Masa untuk menghabiskan kerja di sawah

b) Tujuan Eksperimen.

Untuk menyiasat hubungan diantara saiz jentera dengan
masa untuk menghabiskan kerja di sawah.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah saiz jentera, semakin berkurang masa untuk menghabiskan kerja di sawah

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : saiz tiang : harga tiang

iii) Bergerak Balas : jaminan ketahanan tiang

b) Tujuan Eksperimen.

Untuk menyiasat hubungan diantara harga tiang dengan
jaminan ketahanan tiang.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah harga tiang semakin bertambah jaminan ketahanan tiang

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Isipadu air, saiz api. : Saiz bikar

iii) Bergerak Balas : Masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara saiz bikar dengan masa air mendidih.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.

Semakin bertambah saiz bikar ,
semakin bertambah Masa air mendidih

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Isipadu air, saiz bikar. : Saiz api

iii) Bergerak Balas : Masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara saiz api dengan masa air mendidih.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.

Semakin bertambah saiz api ,
semakin berkurang Masa air mendidih

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Masa mengingat/bil nombor yg perlu diingat. : Umur kanak-kanak.

iii) Bergerak Balas : Bilangan nombor yang mampu diingati.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara umur kanak-kanak dengan bilangan nombor yang mampu diingati.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.

Semakin bertambah umur kanak-kanak,
semakin banyak bilangan nombor yang mampu diingati.

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Keluasan tapak selinder. : Ketinggian selinder.

iii) Bergerak Balas : Masa yang diambil untuk selinder ini tumbang .

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara ketinggian selinder dengan masa yang diambil untuk selinder ini tumbang .

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah ketinggian selinder ,

semakin berkurang masa yang diambil untuk selinder ini tumbang .

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : saiz tiang. : harga tiang

iii) Bergerak Balas : jaminan ketahanan tiang.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara harga tiang dengan jaminan ketahanan tiang. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah harga tiang, semakin terang jaminan ketahanan tiang.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : saiz pakaian. : kuantiti sabun

iii) Bergerak Balas : isipadu air yang diperlukan untuk membilasnya

b) Tujuan Eksperimen.

Untuk menyiasat hubungan diantara kuantiti sabun
dengan isipadu air yang diperluka untuk membilasnya.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah kuantiti sabun, semakin bertambah isipadu air yang diperlukan untuk
membilasnya.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Masa mengingat, bilangan nombor yang perlu diingat. : Umur kanak-kanak

iii) Bergerak Balas : Bilangan nombor yang mampu diingat

b) Tujuan Eksperimen.

Untuk menyiasat hubungan diantara umur kanak-kanak
dengan bilangan nombor yang mampu diingat.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah umur kanak-kanak, semakin bertambah bilangan nombor yang mampu diingat.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : saiz baldi. : saiz tong

iii) Bergerak Balas : isipadu air yang boleh diisi.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara saiz tong dengan isipadu air yang boleh diisi. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah saiz tong, semakin bertambah isipadu air yang boleh diisi.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : isipadu air. : saiz bikar

iii) Bergerak Balas : masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara saiz bikar dengan masa air mendidih. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah saiz bikar, semakin bertambah masa air mendidih.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : saiz bikar. : Isipadu air

iii) Bergerak Balas : masa air mendidih.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara isipadu air dengan masa air mendidih. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah isipadu, semakin bertambah masa air mendidih.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : saiz bongkah ais. : bilangan bongkah ais

iii) Bergerak Balas : masa kesemua ais mencair.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara bilangan bongkah ais dengan masa kesemua ais mencair. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah bilangan bongkah ais, semakin bertambah masa kesemua ais mencair.

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Jenis cecair, bentuk baldi. : Saiz baldi

iii) Bergerak Balas : Isipadu air yang boleh diisi dalam baldi. b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara saiz baldi dengan Isipadu air yang boleh diisi dalam baldi. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah saiz,

semakin bertambah Isipadu air yang boleh diisi dalam baldi.
Jika bertambah saiz baldi, maka bertambah isipadu air yang boleh diisi dalam baldi

Pemerhatian: Nyalaan mentol pada litar Y lebih cerah daripada mentol pada litar X. Rajah di atas menunjukkan maklumat daripada penyiasatan yang dijalankan oleh seorang murid.

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Jenis mentol, jenis sel kering. : Bilangan bateri.

iii) Bergerak Balas : Kecerahan nyalaan mentol.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara bilangan bateri dengan kecerahan nyalaan mentol. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah bilangan bateri , semakin terang kecerahan nyalaan mentol.

U T

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : jenis jarum peniti. : Saiz magnet

iii) Bergerak Balas : bilangan jarum peniti yang mampu ditarik. b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara saiz magnet dengan bilangan jarum peniti yang mampu ditarik. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah saiz magnet,

semakin bertambah bilangan jarum peniti yang mampu ditarik.
Jika bertambah saiz magnet, maka bertambahlah bilangan jarum peniti yang mampu ditarik

Sebatang spring telah digantung dengan beberapa pemberat yang sama jenisnya. Panjang spring menjadi 10 cm jika digantung dengan pemberat yang beratnya 500 gram, panjang spring menjadi 12 cm jika pemberatnya 600 gram, panjang spring menjadi 14 cm jika pemberatya 700 gram, panjang spring menjadi 16 cm jika pemberatnya 800 gram dan panjang spring menjadi 17 cm jika digantung dengan pemberat yang beratya 900 gram hingga 1100 gram
Berat pemberat 500 g Panjang spring 10 cm

600 g
700 g 800 g 900 g 1100 g

12 cm
14 cm 16 cm 17 cm 17 cm

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Jenis pemberat. : Berat pemberat.

iii) Bergerak Balas : Panjang spring.

b) Tujuan Eksperimen.

Untuk menyiasat hubungan diantara berat pemberat
dengan panjang spring.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah.
Semakin bertambah berat pemberat, semakin bertambah panjang spring.

Masa paku direndam (hari) 5 10 15 20 25 30 35

Berat paku (gram) 50 55 65 80 90 95 95

Jadual 3 menunjukkan maklumat penyiasatan tentang masa paku direndam dan berat paku tersebut.

a) Pembolehubah.
i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : paku yang sama. : masa paku diremdam.

iii) Bergerak Balas : berat paku.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara masa paku diremdam dengan berat paku. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin lama masa paku diremdam , semakin bertambah berat paku. .

Rajah 2 menunjukkan bahan dan radas yang digunakan dalam satu penyiasatan. Anda diminta menjalankan satu penyiasatan berdasarkan bahan-bahan ini.

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : paku yang sama. : Jarak paku tekan dari api.

iii) Bergerak Balas : Masa paku tekan jatuh.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara Jarak paku tekan dari api dengan Masa paku tekan jatuh. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin jauh jarak paku tekan dari api , semakin bertambah masa paku tekan jatuh. .

Sejumlah garam yang beratnya 100 gram telah dilarutkan dalam empat buah bikar yang berisi isipadu air sebanyak, 100, 200, 300 dan 400 cm³ setiap satunya. Masa untuk garam-garam ini melarut dicatatkan seperti Jadual di atas.

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Berat garam. : Isipadu air.

iii) Bergerak Balas : Masa garam larut.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara Isipadu air dengan masa garam larut. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Semakin bertambah isipadu air , semakin berkurang masa garam larut.

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Jenis pokok timun. : jenis tanah.

iii) Bergerak Balas : bilangan buah yang dihasilkan.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara jenis tanah dengan bilangan buah yang dihasilkan. c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. jika jenis tanah yang sesuai digunakan, maka bilangan buah yang dihasilkan akan bertambah

Dua biji bola yang berlainan jenis dilepaskan satu demi satu dari satu satah condong seperti di atas. Pada akhir eksperimen jarak gerakan kedua-dua bola ini dicatatkan di dalam satu jadual.
Jenis Bola Bola P Bola Q Jarak gerakan bola 50 cm 30 cm

a) Pembolehubah. i) Dimalarkan ii) Dimanipulasi : Jenis permukaan landasan. : Jenis bola.

iii) Bergerak Balas : Jarak gerakkan bola.

b) Tujuan Eksperimen. Untuk menyiasat hubungan diantara Jenis bola dengan Jarak gerakkan bola.

c) Hipotesis / Hubungan antara dua pembolehubah. Jika jenis bola yang berbeza digunakan, maka jarak gerakan bola juga berbeza.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->