Fotografi merupakan penghasilan gambar melalui cahaya namun penggunaan fotografi dalam pelbagai bidang semakin luas masa

kini. Antara peranan fotografi ialah sebagai medium dokumentasi bagi sesetengah pihak. Hal ini dapat di buktikan melalui media cetak termasuk majalah surat khabar dan sebagainya. namun keberkesan fotografi dalam mendokumentasi sesuati perkara selalu di pertikaikan. Ini kerana wujudnya banyak editing software di pasaran yang dapat mengubah gambar asal. Kajian saya adalah mengenai keberkesanan penggunaan fotografi sebagai medium dokumentasi di dalam angkatan tentera Malaysia iaitu tentera udara di raja Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful