diagnostic în cadrul unei firme nu se impune numai în cazul în care aceasta este în dificultate. Efectuarea analizei . în vederea identificării şi rezolvării problemelor. Analiza diagnostic reprezintă un instrument utilizat de manageri pentru examinarea unui organism economic. având caracterul unui instrument de control al realizarii performantelor. ci şi atunci când situaţia economico-financiară a acesteia este normală. actuale şi potenţiale ale acestuia.  .

S. .C.R. COSMICRIST S. Societatea este administrată de către unicul asociat şi are patru puncte de lucru în judeţul Tulcea. din Tulcea a fost înfiinţată în 1992 şi are ca principal obiectiv de activitate distribuţia de băuturi alcoolice şi răcoritoare.L.

Nerespectarea termenelor de plată de către clienţi Lipsa unui contract de consultanţă încheiat cu un jurist.Puncte forte  Puncte slabe      Existenţa tuturor autorizaţiilor legale de funcţionare Respectarea termenelor de plată a obligaţiilor bugetare Absenţa litigiilor de muncă Respectarea prevederilor contractuale ale furnizorilor Poziţionare adecvată pe piaţă. Perioada lungă şi costurile de desfăşurare ale proceselor pe rol   .

Societatea este unic distribuitor în judeţul Tulcea al produselor următorilor furnizori: Coca Cola HBC România Heineken România Jidvei S.R.L Astesse Production Alexandrion Grup România Alcovin Măcin Perla Harghitei Şi distribuitor al Vincon Vrancea  În prezent numărul clienţilor activi persoane juridice a ajuns 960  .

 Numărul şi structura personalului firmei SC COSMICRIST SRL a suferit modificări crescând de la 56 de salariaţi în 2006 la 71 în 2008. .  S-a încercat menţinerea personalului bazându-se pe experienţa şi profesionalismul vechilor angajaţi.

stabilirea anumitor criterii manageriale. economice şi tehnice. Delimitarea clară a proceselor de muncă pe componente.   Incapacitatea de a elabora programe şi proiecte pentru a atrage resursele financiare disponibile la nivelul agenţiilor guvernamentale Timpul dedicat elaborării strategiilor pe termen mediu şi lung este extrem de redus. Există obligativitatea raportării (periodice în funcţie de evenimente sau după caz). Atribuirea sarcinilor respecta linia ierarhică. ponderea activităţilor curente fiind net superioară.Puncte forte  Puncte slabe     Exista o planificare săptămânală a activităţilor la nivelul fiecărui departament. Relaţiile dintre departamente au loc strict în limita necesităţilor înregistrând deficienţe majore la nivelul comunicării. . gruparea acestora pe posturi şi departamente.

549 Profit net .509 640.259 836.963 2007 32.380.084.161 822.179 2008 (Lei) 39.Indicator Cifra de afaceri 2006 25.176.

.

•In 2007 se depăşeşte pragul minim recomandat pentru rata lichidităţii generale de 1 •Valorile supraunitare ale ratei solvabilităţii generale sunt un element determinant pentru aprecierea corectă a situaţiei nete favorabile a întreprinderii şi a sănătăţii financiare a acesteia .

• .Rentabilitatea economică și finanicara au valori ce se situeaza deasupra ratei medii a dobanzii • În domeniul de activitate al societăţii este normal ca ratele sa fie mai mici decât media dar nu aceasta este problema ci faptul că au scăzut în fiecare an.

Pentru a creste gradul de lichiditate diminuarea datoriilor pe termen scurt şi creşterea disponibilităţilor băneşti în conturi. Pe baza acestor aspecte s-au conturat următoarele propuneri: Intensificarea eforturilor pentru reducerea continuă a nivelurilor cheltuielilor raportat la încasări. Incercarea de a renunţa le furnizorii neperformanţi şi înlocuirea acestora cu unii care să genereze un profit mai mare pentru societate. .Analiza completă efectuată a pus în evidenţă o serie de aspecte atât favorabile cât şi nefavorabile ale activităţii desfăşurate în cadrul firmei. în sensul ratelor rentabilităţii şi a eficienţei economice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful