POLITICA PROMOŢIONALĂ

MIXUL DE MARKETING . încearcă să influenţeze comportamentul clienţilor săi actuali şi potenţiali în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune (profituri) pe o perioadă mai lungă de timp. folosind un ansamblu de metode şi tehnici specifice (concretizate în activităţi promoţionale).Locul politicii promoţionale în activitatea de marketing Produs Preţ Distribuţie Promovarea DEFINIŢIE Promovarea reprezintă acea parte a procesului de comunicaţie al firmei prin care aceasta.

Procesul de comunicare .

promovarea vânzărilor. Anca Francisca Cruceru (Strategii de comunicare promoţională): . promovarea vânzărilor. forţele de vânzare Ioana Cecilia Popescu (Comunicarea în marketing): . marketingul direct Virgil Balaure (Marketing): . relaţii publice. forţele de vânzare Philip Kotler (Marketing Management). comunicarea prin eveniment.publicitate. utilizarea mărcilor. Laurenţiu-Dan Anghel (Marketing): . relaţii publice.publicitate.publicitate. marketingul direct .Structura activităţii promoţionale AMA. forţele de vânzare. promovarea vânzărilor.publicitate. relaţii publice. forţele de vânzare. relaţii publice. promovarea vânzărilor. manifestările promoţionale.

PUBLICITATEA DEFINIŢIE Tehnică de comunicare nepersonală ce cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă (orală sau vizuală) a unui mesaj în legătură cu un produs. marcă sau firmă de către orice susţinător (plătitor identificat) OBIECTIVELE PUBLICITĂŢII . serviciu.

Formele publicităţii În funcţie de obiect publicitate de produs publicitate de marcă publicitate instituţională publicitate locală publicitate regională publicitate naţională publicitate internaţională publicitate destinată consumatorilor finali publicitate destinată intermediarilor publicitate factuală publicitate emoţională publicitate prin presă publicitate prin radio publicitate prin televiziune publicitate prin cinematograf publicitate exterioară publicitatea prin tipărituri În funcţie de aria geografică În funcţie de publicul vizat În funcţie de tipul mesajului difuzat În funcţie de suportul mesajelor .

PROMOVAREA VÂNZĂRILOR DEFINIŢIE Promovarea vânzărilor reprezintă ansamblul tehnicilor specializate. proiectate şi realizate de organizaţie într-un anumit interval de timp (de regulă scurt). pe cale atât extensivă cât şi intensivă Tehnicile de promovare a vânzărilor: Reducerile temporare de preţuri Primele şi cadourile promoţionale Jocurile şi concursurile promoţionale Publicitatea la locul vânzării (PLV) Încercările gratuite Merchandisingul - . cu scopul de a determina o creştere a vânzărilor.

precum şi în rândul publicului Mijloacele utilizate în relaţiile publice: Editarea de broşuri şi jurnale de întreprinderi Organizarea de manifestări Acordarea de interviuri şi publicarea de articole Crearea şi difuzarea de filme Înfiinţarea de fundaţii Iniţierea şi susţinerea diverselor opere filantropice şi de caritate Participarea la diverse acţiuni sociale şi de interes public Lansarea de ştiri Organizarea unor conferinţe de presă.RELAŢIILE PUBLICE DEFINIŢIE Relaţiile publice reprezintă un ansamblu de mijloace folosite de către instituţii şi întreprinderi pentru a crea un climat de încredere şi simpatie în rândul propriului personal. dejunuri şi cokteiluri oficiale Întâlnirea cu reprezentanţi ai mass-mediei Punerea la dispoziţia publicului a unor linii telefonice - .

o adaptare rapidă la nevoile acestora şi o participare activă în procesul de vânzare-cumpărare Activităţi desfăşurate de forţele de vânzare: Identificarea pieţelor potenţiale Definirea profilului clienţilor şi localizarea lor geografică Acţiuni de merchandising în reţeaua de distribuţie Consultanţă tehnico-comercială acordată utilizatorilor industriali şi intermediarilor Servicii de marketing legate de folosinţa produselor Prospectarea pieţei Negocierea ofertei şi încheierea de contracte Culegerea de informaţii provenind de la clienţii contactaţi sau despre concurenţă - .FORŢELE DE VÂNZARE DEFINIŢIE Utilizarea forţelor de vânzare reprezintă o tehnică promoţională prin intermediul căreia se obţine un contact direct cu consumatorii.

Importanţa tehnicilor de comunicare în totalul cheltuielilor cu promovarea Piaţa B2C Promovarea vânzărilor Piaţa B2B Forţele de vânzare Publicitatea Forţele de vânzare Relaţiile publice Promovarea vânzărilor Publicitatea Relaţiile publice .

Strategia concentrată 2. 2. Strategia nediferenţi ată 1. Modul de desfăşurare în timp Rolul activităţii promoţionale Poziţia faţa de structura pieţei Sediul activităţii promoţionale 2. Strategia ofensivă Strategia defensivă 1. 2. Strategia promovării imaginii globale a întreprinderii Strategia promovării produselor întreprinderii 1. Strategia diferenţiata 3.STRATEGIILE PROMOŢIONALE VARIANTELE STRATEGICE Obiective globale ale activităţii promoţionale 1. Strategia activităţii promoţionale permanente Strategia activităţii promoţionale intermitente 1. Strategia activităţii promoţionale realizată cu forţe proprii Strategia activităţii promoţionale realizată prin instituţii specializate . 2.

OPERAŢIONALIZAREA POLITICII PROMOŢIONALE Stabilirea obiectivelor şi identificarea publicului ţintă Determinarea bugetului promoţional Alegerea şi realizarea mesajului promoţional Selectarea mediilor de comunicaţie Controlul şi evaluarea rezultatelor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful