Daci şi romani se vor lupta la Deva, „la Noaptea Muzeelor“

EDIT A T DE TMT MEDIA INTERN A TION AL

DIRE CT OR GENERAL: VALENTIN POPESCU WWW.SER VUSPRESS.R O

conţine şi informaţii din Valea Jiului

Anul X z Nr. 2261 Miercuri, 15 mai 2013, 12 pagini

Preţ: 80 bani

Pagina

7

„ AREN A EDUC A ŢIEI” ÎI A JUT Ă PE ABSOLVENŢII HUNEDORENI SĂ-ŞI DE CIDĂ VIIT OR UL

ALIN SIMOTA, DESPRE FOSTA LUI SOŢIE, ARESTATĂ ÎN CAZUL LITERA:

Pagin

a

2

Pagina

4

C ALEA FERA T Ă DE LA SIMERIA LA VINŢU DE JOS V A FI REABILIT A T Ă

„Nu m-a lăsat să îmi văd copiii de trei ani!”

Pagina

5

RIBIŢA , LA CEA DINT ÂI ÎNFRÂNGERE A ANUL UI

Pagina

12

METEO

R es t aur ant cu nume neaoş şi me t ehne... la fel
Minim 100C Maxim 170C Minim 90C Maxim 16 0C
Sursa: meteo.ro

Deva Brad

Minim 90C Maxim 170C Minim 100C Maxim 180C

Hunedoara Petroşani

Valahia – reclamată pe Facebook pentru furt de apă

C

CURS VALUTAR

EURO

4,3311 RON

USD 3,3323 RON LIRASTERLINĂ 5,0960 RON
Sursa:bnr.ro

FRANCUL ELVEŢIAN
CMYK

3,4910 RON

ontinuă seria dezvăluirilor-şoc pe tema furtului de apă din Valea Jiului. Dacă până acum s-au găsit lacuri, spălătorii auto, ori case de oameni bogaţi branşate ilegal la sistemul de aducţiune al apei potabile din Valea Jiului, acum a venit rândul unui restaurant. Şi cum e unul de care a auzit mai toată lumea, dat

fiind numele său, Valahia, situat în Lupeni, vestea a trecut văile şi a ajuns până la SC Apa Serv, graţie noilor mijloace de socializare. Mai exact, sesizarea a ajuns la Apa Serv via Facebook, că tot a deschis Costel Avram, directorul societăţii, o pagină dedicată firmei care distribuie apa în Valea Jiului.
Pagina

3

2

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

Servus Hunedoara Petrică Iancu, hunedoreanul acuzat de trafic cu mercur, dă, astăzi, ochii din nou cu magistraţii
Un nou termen în procesul în care Petrică Iancu (foto), hunedoreanul din satul Stănija, comuna Buceş, este judecat pentru trafic cu mercur, a fost programat să aibă loc astăzi, la Tribunalul Hunedoara din Deva. Bărbatul de 50 de ani va da din nou ochii cu magistraţii care urmează să mai audieze martori din acest dosar. Reamintim că, hunedoreanul a fost prins în flagrant, în luna ianuarie a acestui an, în timp ce încerca să vândă cantitatea de 10,325 de kilograme de mercur, în zona staţiei CFR din Deva. Bărbatul nu şi-a recunoscut vina şi nici nu a vrut să spună de unde avea „argintul viu” pe care, poliţiştii spun că, intenţiona să-l vândă cu circa 5.500 de euro. Judecătorii au decis ca, pentru fapta sa, Petrică Iancu să fie arestat preventiv.

Actualitate
Alin Simota, despre fosta lui soţie:

După scandalul ar es tărilor în dosar ul cămăt arilor, e x-f inanţat or ul echipei Jiul Pe tr oşani „iese la r am pă” şi v or beşt e des pr e cea car e i-a f os t ne v as tă şi car e şi-a r efăcut viaţa alături de f os tul lui body guar d, Cris tian Lit er a

„Nu m-a lăsat să îmi văd copiii de tr ei ani!”

„ Omul de afaceri susþine cã, dupã desfacerea cãsãtoriei, Mirela nu i-a mai permis sã þinã legãturã cu micuþii sãi „
decât atât, acesta ar fi cerut o re- tian Litera, cât şi Mirela, soţia lui ducere semnificativă a pensiei ali- şi fostă parteneră de viaţă a afacementare pe care trebuia să o plă- ristului Alin Simota, au fost atească celor doi micuţi. restaţi preventiv, la finalul săptăDupă divorţul de Alin Simota, mânii trecute, alături de alte trei Mirela Pintican şi-a refăcut viaţa persoane (între care una în lipsă), alături de fostul bodyguard al o- sub acuzaţiile de cămătărie, şanmului de „Mi-e greu să vă spun câte afaceri din Petroşani, interdicţii mi s-au pus şi recunosc Cristian că fosta mea soţie nu m-a lăsat Litera, cu să ţin legătura cu copiii mei” care s-ar fi căsătorit anul acesta, chiar de „Ziua Îndră- taj, înşelăciune şi trafic de pergostiţilor”, în 14 februarie, după soane. Anchetatorii au spus că cum scriu jurnaliştii de la „Ziarul fostul bodyguard a lui Alin Simota Naţional”. Conform acestora, Li- ar fi condus o reţea de cămătari Jurnaliştii de la „Ziarul Naţional” scriu că, Cristian Litera ar fi trecut-o tera ar fi trecut-o pe numele care ar fi acordat împrumuturi în pe numele lui nu numai pe fosta soţie a lui Simota, Mirela Simina (foto), Fostul lui nu numai pe fosta so- bani unor oameni de afaceri loci şi pe fetiţa din prima căsătorie a milionarului din Valea Jiului patron al l ţie a lui Simota, ci şi pe cali, pentru care ar fi perceput ba fot de i echipe Jiul Petroşani, omul fetiţa din prima căsă- dobânzi lunare între 10 şi 20 la cei care ar fi luat bani cu camătă Tot anchetatorii au mai spus că de afaceri Alin Simota torie a milionarului din sută, şi că sumele împrumutate de la membrii grupării conduse prejudiciul cauzat în acest caz se (foto), este recăsătorit Valea Jiului. erau recuperate prin violenţă şi de el, în Libia, unde să munceas- ridică la peste 800.000 de euro. şi are acum doi Diana Mitrache Mitrache sub ameninţare. Ba, mai mult de- că forţat, iar sumele câştigate în copii cu actuala ÎMPREUNĂ ÎN AREST Ramona Şt efan urma serviciile lor ar fi intrat în efan cât atât, mai ziceau anchetatorii, sa soţie buzunarele membrilor grupării. Reamintim că, atât Cris- Litera i-ar fi trimis pe unii dintre cum doi copii cu actuala sa soţie, pe care o cheamă tot Mirela. În tot acest timp, fosta lui nevastă, Mirela Simina Litera, a fost arestată preventiv alături de ex-bodyguardul lui Alin Simota, cel cu „ Ceilalþi doi judecãtori care au mai rãmas pe „Penal” la Petroºani s-au abþinut în acest caz. Prin urmare, care şi-a unit destinele după diprocesul în care poliþistul de la Vulcan e acuzat de act sexual cu un minor (iar) s-a amânat ieri „ vorţul de omul de afaceri din Peosarul Sucilă nu poate fi azi (n. red. Gabriela Ponyiczky) s- abţinut, nu avem alt magistrat catroşani. judecat în acest moment. a abţinut. De asemenea, mai exis- re să soluţioneze speţa. Drept urO CĂSĂTORIE FINALIZATĂ Şi asta pentru că judecă- tă în acest dosar o abţinere şi din mare, vom vedea ce se va întâmtoarea de caz, Maria Jifcu, s-a partea domnului judecător Zeteş, pla pe viitor”, a explicat Luchiana DUPĂ TREI ANI pensionat. Mai mult, ceilalţi doi care a luat măsura prelungirii Tomescu, avocat prin substituire Influentul om de afaceri, Alin judecători care preiau dosare pe mandatului de arestare preven- al lui Adrian Sucilă. Simota, s-a căsătorit cu Mirela Si- departamentul „Penal” la instan- tivă, iar doamna judecător PonAdrian Sucilă a sperat ca mămina Pintican în anul 2003. Cei ţa din Petroşani s-au abţinut în a- yiczky s-a pronunţat la fel, într-o car la termenul de ieri să afle dadoi au avut un mariaj care s-a fina- cest dosar. cauză de arestare a subsemnatu- că instanţa care l-a anchetat avea lizat după aproximativ trei ani în La termenul de ieri al proce- lui şi, probabil că, acestea stau la competenţe în acest sens. Pracsala de judecată, acolo unde, mai sului doi dintre avocaţii apărării baza deciziei de azi”, a declarat tic, acesta aştepta o hârtie de la apoi, cei doi foşti soţi şi-au dispu- au lipsit, stabilindu-se, totodată, Adrian Sucilă. Ministerul Afacerilor Interne fostului viceprimar de la Vulcan, tat neînţelegerile legate de stabi- că dosarul poliţistului Adrian Su(MAI) din care să rezulte dacă Angela Stoica, pe care l-ar fi coJUDECAT ÎN ALTĂ PARTE? lirea pensiei alimentare, dar şi a cilă (36 de ani), cel în care e acuera angajat al Poliţiei Judiciare, rupt, împreună cu sora băiatului, programului de vizitare al celor zat de act sexual cu un minor, treLa procesul de ieri, poliţistul însă, situaţia a fost „răsturnată” Mihaela Stoica. El a fost eliberat doi copii pe care îi au împreună, o buie preluat de un alt complet de de la Vulcan a fost asistat de un a- de pensionarea judecătoarei Ma- după mai multe luni de detenţie fetiţă, acum în vârstă de 10 ani, şi judecată. Şi asta pentru judecăvocat care l-a înlocuit pe apără- ria Jifcu, cea care s-a ocupat până şi acum este judecat în două dosaun băieţel ce are, în prezent, 8 toarea care trebuia să se ocupe în re, cel de faţă şi încă unul, disjuns torul Daniel Tomescu şi care a acum de acest dosar. ani. Conform informaţiilor posta- continuare de caz s-a pensionat, Reamintim că, poliţistul de la din primul care face referire la adeclarat că, cel mai probabil, o alte pe site-ul Judecătoriei Petro- iar ceilalţi magistraţi de la Petrotă instanţă ar putea să-l judece pe Vulcan a fost arestat în vara anu- cuzaţia de pornografie infantilă. şani, omul de afaceri ar fi recla- şani au formulat cereri de abţiAdrian Sucilă în continuare. „Da- lui trecut, după ce a fost acuzat mat-o, în 2008, pe fosta sa soţie, neri, motiv pentru care procesul Diana Mitrache Mitrache torită faptului că doamna judecă- de procurori că ar fi întreţinut reinstanţa stabilind ca Mirela Pinti- s-a amânat din nou. „La termenul tor Gabriela Ponyiczky s-a pro- laţii sexuale cu fiul de 16 ani al can să-i permită acestuia să-i ia la de astăzi (n.red. ieri, 14 mai), în nunţat într-o cauză privind eliberdomiciliul său pe cei doi minori primul rând, s-au depus două cearea din arest a inculpatului Radar e 15 mai după un program bine stabilit. De reri de amânare din partea avocaAdrian Sucilă, aceasta a devenit DN 7: el Veţ Deva: cealaltă parte, un an mai târziu, ţilor părţilor implicate în proces Izvorul Rece incompatibilă pentru a judeca a7: Veţel - Leşnic DN Calea Zarandului – agiu Geo fosta soţie a omului de afaceri îl a- şi, având în vedere, faptul că se Halta nic Leş 7: ceastă cauză pe fond. Prin urmaDN Sântuhalm agiu Geo DN 7: Halta cuza în presă pe acesta că, deşi se schimbă completul de judecată, Săcămaş DN 76: Căinelul de re se va desemna un alt complet ştie Oră 7: Ilia - Gurasada Jos - Bejan număra printre cei mai bogaţi oa- prin pensionarea doamnei judecăde judecată. Având în vedere că, DN 7: Orăştie - Spini DN 7: Gurasada Petroşani: pe DN 66 meni de afaceri din România, s-ar tor Maria Jifcu, s-a stabilit un nou DN 7: Spini - Simeria DN juc în momentul de faţă, avem doar Bur şi B-dul 1 Decembrie eria fi „zgârcit la bani, atunci când era termen, care nu ni s-a comunicat Veche - Sim Zam jucBur 7: DN doi judecători pentru soluţionaDN 7: Mintia vorba de copiii lui” şi, mai mult momentan. Doamna judecător de Sursa: IPJ Hunedoara rea cauzelor penale şi ambii s-au că sunt vinovaţi sau nu, ori dacă fosta mea soţie are vreo vină, pentru că eu nu ştiu de ani buni cu ce se ocupă ei. Cum să întreprind vreo acţiune împotriva mamei copiilor mei? Vom vedea ce va fi”, a mai zis Alin Simota. Omul de afaceri, care a fost până de curând preşedinte PNL Petroşani, este, în momentul de faţă, recăsătorit şi are a-

ostul patron al echipei de fotbal Jiul Petroşani, omul de afaceri Alin Simota nu ştie cum să reacţioneze în ceea ce îi priveşte pe copiii săi din prima căsătorie, după ce, fosta sa nevastă, Mirela Simina, a fost arestată preventivă, alături de actualul ei soţ, Cristian Litera, timp de 30 de zile, în dosarul grupării de cămătari. Simota a declarat că nu şi-a mai văzut copiii din prima căsătorie (rămaşi acum în grija bunicilor) de trei ani, pentru că fosta sa soţie a făcut tot posibilul ca omul de afaceri din Valea Jiului să nu mai aibă posibilitatea să ia legătura cu ei. „Mă credeţi că, de trei ani de zile, eu nu mi-am văzut copiii şi nu am mai ţinut legătura cu ei? Mi-e greu să vă spun câte interdicţii mi s-au pus şi recunosc că fosta mea soţie nu m-a lăsat să ţin legătura cu ei. Acum, cei mici sunt cu sora fostei mele soţii şi cu bunicii şi nu ştiu cum să procedez”, a spus Alin Simota.

F

N-are cine sã-l judece pe Adrian Sucilã. Magistrata care trebuia sã se ocupe de dosar s-a pensionat!

D

„Sunt afectat, dar nu mă pot pronunţa”
Omul de afaceri a recunoscut că este afectat de cele întâmplate la Deva, după ce „mascaţii” i-au ridicat pe Mirela şi Cristian Litera, dar spune că nu se poate pronunţa în privinţa vinovăţiei fostei sale neveste şi a actualului ei soţ, care i-a fost gardă de corp pentru o perioadă. „Nu ştiu ce să zic, da-

) www.servuspress.ro

Servus Hunedoara

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

3

De ce creşte absenteismul şcolar: elevii hunedoreni nu şi-au primit banii pentru navetă
Deputatul PPDD de Valea Jiului, Monica Iacob-Ridzi (foto), susţine că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului contribuie la adâncirea crizei educaţiei, elevii neprimind banii cuveniţi pentru decontarea transportului spre şi de la şcoală. Potrivit deputatului, mai ales în Valea Jiului, foarte mulţi copii provin din familii cu venituri modeste şi nu au bani pentru a-şi plăti transportul, fapt ce contribuie la creşterea absenteismului sau chiar a abandonului şcolar. În aceste condiţii, Monica Iacob-Ridzi îi solicită ministrului Educaţiei să facă publice motivele pentru care s-au blocat plăţile aferente transportului şcolar de la debutul anului şcolar, dar şi măsurile pe care le va lua pentru remedierea situaţiei.

Social
PESTE 500 DE PROPRIETĂŢI SUB PREŢUL PIEŢEI Licitaţii Publice şi Vânzări Directe
HUNEDOARA, Orăştie, SPAŢII INDUSTRIALE compuse din hală în regim de înălţime P+E în suprafaţă utilă de 2.288,60 mp şi teren în suprafaţă de 1.375 mp, hală în regim de înălţime P+E parţial 2E, în suprafaţă utilă de 2.306.18 mp şi teren în suprafaţă de 1.198.44 mp, hală în regim de înălţime P+5E, în suprafaţă utilă de 739.75 mp, an construcţie 1960. Preţ: 740.000 EURO TVA inclus.

„ÎN FIERBERE”

Angajaţii Poşt ei din judeţ ameninţă cu pr o t es t e
„ Sindicaliºtii hunedoreni din cadrul acestei companii se pregãtesc sã organizeze acþiuni de stradã, nemulþumiþi de prevederile CCM „

www.smarthousing.ro; 0755026786; office@vbservices.ro
au reacţionat cu care se confrunla fel cu coletă această societagii lor din alte te. Oamenii sunt judeţe, Florin nemulţumiţi şi au ade angajaţi are Poşta Cheţe vicejuns la capătul răbRomână în judeţ preşedintele dării. Suntem soliSLPR, a decladari cu toţi salariaţii rat pentru cotidianul „Servus Hu- acestei companii pentru că probnedoara” că este posibil ca astfel lemele lor sunt şi problemele de evenimente să aibă loc şi pe noastre. Dacă se doreşte să se plan local. Acesta a precizat că ul- facă restructurări, atunci ele să timele măsuri luate de conduce- ţină cont de specificul fiecărei rea companiei nu sunt acceptate zone”, a precizat Cheţe. de angajaţi. „Este posibil ca în peÎn judeţul Hunedoara aproxirioada imediat următoare şi poş- mativ 800 de hunedoreni lucreataşii hunedoreni să organizeze o ză în cadrul Companiei „Poşta Roserie de acţiuni de protest menite mână”. să atragă atenţia conducerii comIulian Str oia Stroia paniei asupra problemelor reale

Circa 800

P

oştaşii hunedoreni sunt solidari cu acţiunile de protest demarate de colegii lor din ţară şi sunt pregătiţi să declanşeze la rândul lor o serie de manifestări prin care să îşi exprime nemulţumirile faţă de unele decizii luate de conducerea companiei. Conform declaraţiilor, liderului Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), Florin

Cheţe (foto mic) şi la nivelul judeţului situaţia este extrem de tensionată, salariaţii fiind decişi să îşi ceară drepturile în stradă. Salariaţii sunt nemulţumiţi de actele adiţionale la Contractele Colective de Muncă (CCM) prin care norma de lucru este redusă, în funcţie de caz, la 4 sau 6 ore, iar salariile pe măsură.

RES T AURANT CU NUME NEA OŞ ŞI METEHNE ... LA FEL

Valahia – reclamată pe Facebook pentru furt de apă
„ Un local din Lupeni a fost vizitat de angajaþii Apa Serv, dupã o sesizare venitã pe reþelele de socializare. Ce au gãsit aceºtia la control, e un record în domeniul „ocolirii” contoarelor „

NU MAI SUPORTĂ
Situaţia tensionată din cadrul Poştei Române a declanşat o serie de proteste spontane la nivelul întregii ţări care au culminat ieri, în mai multe oficii poştale cu întreruperea programului de lucru. Deşi la nivelul judeţului Hunedoara, salariaţii din cadrul acestei companii nu

C

ontinua seria dezvăluirilorşoc pe tema furtului de apă din Valea Jiului. Dacă până acum s-au găsit lacuri, spălătorii auto, ori case de oameni bogaţi branşate ilegal la sistemul de aducţiune al apei potabile din Valea Jiului, acum a venit rândul unui restaurant. Şi cum e unul de care a auzit mai toată lumea, dat fiind numele său, Valahia, situat în Lupeni, vestea a trecut văile şi a ajuns până la SC Apa Serv, graţie noilor mijloace de socializare. Mai exact, sesizarea a ajuns la Apa Serv via Facebook, că tot a deschis Costel Avram, directorul societăţii, o pa-

gină dedicată firmei care distribuie apa în Valea Jiului. „Am primit o sesizare pe Facebook de la un prieten. Acolo scria că restaurantul Valahia fură apă, iar noi am pornit verificările”, a declarat Costel Avram, directorul SC Apa Serv Valea Jiului.

PLÂNGERE PENALĂ CONTRA PROPRIETARULUI
Se pare că, la un simplu control al angajaţilor Apa Serv, la Lupeni, aceştia au găsit la restaurant nu mai puţin de 14 surse de apă necontorizate. Recordul pare unul absolut, iar cei de la Ape s-

au arătat indignaţi de felul în care omul de afaceri care deţine restaurantul a găsit de cuviinţă să facă profit. În Lupeni, unde oamenii abia îşi plătesc dările locale, aceştia sunt invitaţi, graţie reclamelor pe care afaceristul şi le face în presă şi audio-vizual, la restaurantul Valahia. „Noi le trimitem somaţii celor săraci care au câţiva metri cubi de apă neplătiţi şi la acest restaurant nu? În ciuda telefoanelor pe care le-am primit, am făcut luni o plângere penală împotriva proprietarului restaurantului, după ce, la verificarea făcută am constatat că avea 16 surse de apă, 14 necontorizate şi plătea doar 6 Resmetri cubi taurantul îşi

lunar. Patronul a recunoscut şi noi am constatat că a şi plătit o parte din suma pe care ne-o datorează”, a mai precizat Costel Avram. Conducerea SC Apa Serv a făcut calcule şi a constatat că restaurantul Valahia datorează 18.500 de lei lunar, iar luni dimineaţă, proprietarul a achitat 4.500 de lei, iar marţi, diferenţa. Directorul general al Apa Serv, Costel Avram a mai precizat că firma se află în continuare în atenţia autorităţilor, până la achitarea sumei totale şi, mai mult, odată acţionat în instanţă, proprietarul va trebui să plătească şi retroactiv conform legii.
Diana Mitrache Mitrache

făcea reclamă „grasă” în presă cu banii economisiţi prin necontorizarea apei

) www.servuspress.ro

4

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

Servus Hunedoara

Sesiune de comunicări metodico-ştiinţifice la Deva şi Petroşani

Actualitate
S T A TIS TICI

Dascălii hunedoreni se vor aduna vineri, 17 mai, de la ora 14:00, la o sesiune de comunicări metodico-ştiinţifice pentru învăţământul primar. Evenimentul se va desfăşura în două centre judeţene de organizare şi evaluare de pe raza judeţului. Unul dintre acestea va fi la Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” (foto) - Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” din Deva şi va cuprinde zonele Brad, Simeria, Ilia, Orăştie, Hunedoara, Călan, Haţeg şi reşedinţa de judeţ. Cel de-al doilea se va adresa unităţilor de învăţământ din Valea Jiului, având centrul de organizare la Colegiul „Hermes” – Şcoala Gimnazială Nr. 7 din Petroşani.

Primele de sărbători au majorat veniturile hunedorenilor
„ Cele mai mari creºteri salariale s-au înregistrat în industria extractivã, urmatã de cea a fabricãrii produselor din cauciuc ºi mase plastice „

LEUL ES TE, DIN NOU , ÎN „C ORZI”

Vin vremuri grele pentru locuitorii judeţului cu rate bancare în valută
„ Pe fondul devalorizãrii monedei naþionale, creditele în bani strãini devin tot mai scumpe „
eşti proste pentru hunedorenii care au credite în valută. Leul a pierdut teren în faţa valutelor astfel că în această lună pentru a-şi plăti ratele aceştia vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar. Mai exact, la jumătatea sesiunii interbancare de marţi, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,3311 lei/euro, în creştere cu 1,04 bani, faţă de nivelul de luni. În sesiunea precedentă, rata de schimb a fost de 4,3207 lei/euro. De asemenea, cursul de referinţă pentru dolarul american a urcat cu 0,14 bani, la 3,3323 lei/dolar, iar rata pentru francul elveţian a crescut cu 1,37 bani, la 3,4910 lei/franc.

C

onform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS), salariul mediu nominal net a ajuns la 1.617 lei în martie, în creştere faţă de luna precedentă cu 4,1 la sută. Cele mai mari câştiguri au fost înregistrate în industria extractivă sau farmaceutică, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante, unde un angajat a primit în medie 860 de lei.

V

LEFURI MAI MARI LA FABRICAREA TUTUNULUI
Nivelul salariului mediu net a fost mai mare în martie decât în luna precedentă, în marea majoritate a sectoarelor economice ca urmare a acordării de premii ocazionale, sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi cadou) sau realizării de producţii ori încasări mai mari. Potrivit INS, cea mai mare creştere a salariului s-a înregistrat în domeniul fabricării produselor din tutun unde salariile s-au mărit cu aproximativ 18 la sută. O creştere salarială de circa 14 la sută s-a înregistrat şi în domenii precum fabricarea de produse din minerale nemetalice, a celor farmaceutice de bază sau a celor de cocserie şi obţinute din prelucrarea ţiţeiului. O creştere ceva mai mică, între şapte şi 10,5 la sută, s-a înregistrat în domeniile asigurărilor, reasigurărilor şi ale fondurilor de pensii, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice sau a substanţelor şi produselor chimice. Cu 5-7 la sută s-au majorat şi câştigurile din domeniile producţiei cinematografice, video şi programe de televiziune, colectarea şi epurarea apelor uzate, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul sau fabricarea produselor textile.

DATORIILE CRESC ŞI CRESC...
Pe fondul deprecierii leului în raport cu moneda unică europeană, francul eleveţian şi dolarul american, hunedorenii care s-au împrumutat în valută vor trebui să facă faţă unor cheltuieli mai mari. Aceasta în condiţiile în care restanţele bancare acumulate de hunedorenii cu astfel de credite cresc vertiginos de la o lună la alta. Mai exact, dacă în luna ianuarie statisticile BNR consemnau la nivelul judeţului, o scădere cu aproape două milioane de lei a datoriilor restante, în martie situaţia s-a deteriorat semnificativ fiind înregistrată o creştere de

peste două milioane de euro faţă de februarie. Raportat la anul trecut, restanţele la creditele în valută sunt mai mari cu 6,1 milioane de euro. În total, atât în ceea

ce priveşte împrumuturile în lei, cât şi cele în valută, la sfârşitul lunii martie, cuantumul datoriilor restante la credite, în judeţul Hunedoara, era de 347 de milioane

de lei, adică aproximativ 80 de milioane de euro.

Creşterea cursului valutar afectează grav veniturile hunedorenilor cu credite în monede străine

Iulian Str oia Stroia

CREŞTERILE MAI REDUSE LA BUGETARI
În sectorul bugetar, salariul mediu net a crescut uşor faţă de luna precedentă. În învăţământ, câştigurile au urcat cu 2,8 la sută, ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice, în sănătate şi asistenţă socială cu 1,2 la sută, după achitarea drepturilor salariale cuvenite angajaţilor din unele unităţi ce au avut dificultăţi financiare, iar în administraţia publică, lefurile s-au mărit cu 0,7 la sută. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut în martie 2013 cu 4,8 la sută.
Iulian Str oia Stroia

UNDE ÎMI C ONTINUI S TUDIILE?

„Arena educaţiei” îi ajută pe absolvenţii hunedoreni să-şi decidă viitorul
„ Unitãþile de învãþãmânt liceal sau superior vor încerca sã-i atragã pe elevi sau studenþi prezentându-ºi atuurile, într-un târg de specialitate „

O

ferta educaţională a liceelor, şcolilor profesionale sau a universităţilor va fi prezentată elevilor, studenţilor şi absolvenţilor hunedoreni în cadrul unui târg de profil aflat la prima ediţie. „Arena Educaţiei” va avea loc în perioada 22- 23 mai şi este organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Timişoara – Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Casa Corpului Didactic Deva.

din Hunedoara, între 10:00 şi 18:00. Cu acest prilej, absolvenţii clasei a VIII-a şi a XII-a sunt invitaţi alături de cadre didactice şi părinţi, să viziteze standurile de prezentare pentru a cunoaşte oferta liceelor, şcolilor postliceale şi universităţilor şi resursele prin care se asigură un învăţământ de calitate. În aceiaşi zi, şi elevii din Petroşani vor putea afla, între 10:00 şi 14:00, în Sala de Marmură din Petroşani, oportunităţile oferite de instituţiile de învăţământ liceal sau superior.
Oana Bimbirică

DOUĂ ZILE, MULTE ALEGERI
Târgul de oferte educaţionale se va desfăşura în Deva, Hunedoara şi Petroşani. Primii care vor afla cu ce se pot lăuda instituţiile de învăţământ dornice să recruteze noi „boboci” vor fi elevii sau studenţii din Deva, „Arena Educaţiei” deschizându-şi porţile, în 22 mai, între orele 10:00 şi 18:00, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” şi a doua zi, în acelaşi interval orar. De asemenea, în 23 mai, târgul de oferte educaţionale va poposi şi la Casa de Cultură

Elevii vor afla ce au de oferit liceele sau facultăţile participante

) www.servuspress.ro

Servus Hunedoara

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

5

Primarul Haţegului – „on air” la „Itinerar cetăţenesc”
Una dintre cele mai cunoscute emisiuni de la Radio România Timişoara se va desfăşura, din nou, pe meleaguri hunedorene. „Itinerar cetăţenesc”, realizată de Ioan Alexandru Tătar va fi mâine, 16 mai, oaspetele Primăriei Hateg. Între orele 18:10-19:00 pe frecvenţa AM 630 KHz, invitatul emisiunii sociale va fi Marcel Goia (foto), primarul oraşului Haţeg. Ascultătorii hunedoreni sunt invitaţi să sune la numărul de telefon 0256/493545 pentru a pune întrebări în legătură cu activitatea şi proiectele viitoare ale administraţiei locale din Haţeg.

Actualitate Calea ferată de la Simeria la Vinţu de Jos va fi reabilitată. Circa 280 de milioane de euro, „nota de plata”
„ Contractul pentru execuþia lucrãrilor pe acest tronson a fost semnat, a informat Ministerul Transporturilor „ vestul ţării şi face parte din tronBANI EUROPENI, sonul Coşlariu -Simeria. Toată ÎN PROPORŢIE investiţia, despre care reprezentanţii ministerului afirmă că „va DE 85 LA SUTĂ
În urma discuţiilor purtate de către ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, cu reprezentanţii consorţiului, acesta le-a dat asigurări că va întreprinde toate demersurile necesare pentru rezolvarea exproprierilor din zonă, astfel încât lucrările de reabilitare pe acest tronson, Simeria -Vinţu de Jos, să demareze în scurt timp. Porţiunea de cale ferată ce se doreşte să fie reabilitată asigură legătura feroviară între centrul şi avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice pe plan regional pentru judeţele Alba şi Hunedoara, prin legături directe şi rapide pe calea ferată”, va fi finanţată din fonduri nerambursabile primite de la Comisia Europeană, în proporţie de 85 la sută. Restul banilor vin de la bugetul de stat.
Ramona Şt efan efan

C

alea ferată de la Simeria la Vinţu de Jos (judeţul Alba) va fi reabilitată în baza unui contract, în valoare de 1,255 miliarde lei, fără TVA (circa 280 de milioane euro), ce a fost semnat deja, după cum a informat Ministerul Transporturilor (MT). O asociere de firme, FCC Construccion - Alpine Bau – Azvi - Straco Grup, se va ocupa de execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, operaţiuni care au ca şi termen 30 de luni, la care se mai adaugă perioada de garanţie a lucrării, de 24 de luni. Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare şi, respectiv, modernizare a infrastructurii feroviare, care să asigure viteze maxime de 160 kilo-

Autorităţile doresc să modernizeze acest tronson de cale ferată pentru ca trenurile să poate circula cu o viteză mai metri mare la oră
(km/h) pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă. Între operaţiunile ce urmează să fie executate sunt cuprinse lucrări la infrastructură şi suprastructură, de electrificare şi energoalimentare (inclusiv, reabilitarea/modernizarea a două substaţii de tracţiune electrică), de telecomunicaţii feroviare, de construcţii civile (reabilitarea clădirilor şi spaţiilor aferente instalaţiilor tehnologice şi pu-

blicului călător peroane, copertine, amenajări/dotări acces per-

soane cu dizabilităţi), dar şi lucrări de protecţia mediului.

„OMORÂ T Ă” DE D A T ORII

Primăria Aninoasa a rămas „pe sec”
„ Instituþia nu a mai plãtit apa de cinci ani, iar ieri a fost debranºatã de la reþea „

S

ituaţia alarmantă din oraşul Aninoasa a devenit una dea dreptul ridicolă. Angajaţii primăriei nu şi-au luat salariile, portăreii stau la uşă, iar colac peste pupăză instituţia a rămas fără apă. Decizia a fost luată din cauza datoriilor acumulate, iar Primăria Aninoasa a fost prima instituţie debranşată ca să nu fie incluse aici şi şcolile, deoarece aici nu sa plătit apa de un „cincinal”.

„Nu facem protecţie socială”
Primarul Aninoasei, Nicolae Dunca, însă , e resemnat şi spune că se aştepta la această măsură.

„Era o măsură previzibilă. Am fost somaţi de Apa Serv să ne plătim toate datoriile, în caz contrar ne taie apa la toate instituţiile

care aparţin de primărie, lucru care astăzi (n.r. ieri) s-a şi întâmplat. Apa nu s-a plătit în ultimii 5 ani niciodată. Datoriile vin din

urmă pe toate segmentele: apă, curent, investiţii. Vom lua măsurile necesare să strângem bănuţii pentru a ne putea rebranşa ”, a declarat Nicolae Dunca, primarul oraşului Aninoasa. Datoria este una colosală şi responsabilii de la „Ape” au luat măsura ce se impunea. „Există ordin de debranşare pentru Primăria Aninoasa, care are o datorie de aproape 430 milioane lei vechi. Am înţeles şi ştiu greutăţile prin care trece, dar asta este, noi nu facem protecţie socială”, ne-a declarat Costel Avram, director SC Apa Serv Valea Jiului SA.
Diana Mitrache Mitrache

S.C. Romtelecom S.A
vinde prin LICITAŢIE
- 1 proprietate imobiliară în judeţul Hunedoara. Proprietatea se află în localitatea CERTEJU DE SUS. Pentru mai multe detalii privind proprietatea şi regulamentul licitaţiei vizitează-ne pe www.realestate.romtelecom.ro. Telefon de contact: 0766.686.668 E-mail: imobiliare@romtelecom.ro

ANUNŢ PUBLIC
Primăria municipiului Deva vă aduce la cunoştinţă că în data de 16 şi 28.05.2013, între orele 08:00-15:00, vor avea loc lucrări de distrugere în poligonul Dealul Paiului. Rugăm populaţia să nu intre în poligon pe timpul executării lucrărilor de distrugere a muniţiei între orele mai sus menţionate.
) www.servuspress.ro

6

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

Servus Hunedoara

„Sanitarii pricepuţi” se întrec, mâine, la Hunedoara

Actualitate

Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” din municipiul Hunedoara va găzdui mâine, 16 mai, concursul „Sanitarii pricepuţi”, faza pe localitate. Tinerii, participanţi la competiţie, se vor întrece în cadrul mai multor probe prin care vor trebui să demonstreze cât de bine sunt pregătiţi în tehnicile de acordare a primului ajutor. Evenimentul va avea loc de la ora 14:00 şi este organizat împreună cu primăria, subfiliala de Cruce Roşie din localitate şi biblioteca municipală.

C ONCURS JUDEŢEAN DE CREA ŢIE PLAS TICĂ ŞI LITERARĂ

„Voi f i mer eu copil...” şi o arăt în poezii, desene sau fo t ograf ii
„ În apropierea datei de 1 iunie, ºcolarii hunedoreni din clasele I-VIII sunt invitaþi sã câºtige premii, arãtându-ºi înclinaþiile artistice ºi scriitoriceºti „

Desenul sau pictura este una dintre secţiunile competiţiei

P

este 150 de elevi hunedoreni din ciclul gimnazial au ocazia să demonstreze cât sunt de talentaţi din punct de vedere artistic şi literar în cadrul unui concurs judeţean ce va avea loc în perioada 20 mai- 7 iunie. Întrecerea intitulată „Voi fi copil mereu...” va fi organizată de Şcoala Gimnazială şi Primăria Luncoiu de Jos şi se află la prima ediţie.

CREATIVI DE „ZIUA COPILULUI”
Competiţia se adresează elevilor din clasele I- VIII de la toate instituţiile de învăţământ din judeţul Hunedoara şi are ca

scop principal stimularea potenţialului artistic şi creativ al şcolarilor, descoperirea şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de copii cu înclinaţii artistice. Proiectul „Voi fi copil mereu...” intenţionează să reunească elevii şcolilor din judeţ, cu prilejul „Zilei Copilului”, prin realizarea unor activităţi recreative propuse de organizatori. Toţi copiii sunt artişti într-un fel sau altul, iar noi trebuie să-i încurajăm şi să le stimulam creativitatea pentru a atinge performanţe. Copilăria rămâne reperul fundamental al vieţii, fiind universul fascinant al inocenţei şi al jocului”, şi-a motivat demersul colectivul de organizare al concursului format

Şcoala Gimnazială Luncoiu de Jos este organizatorul competiţiei
din 12 dascăli.

TREI SECŢIUNI, DIPLOME ŞI PREMII
Încă aproape o săptămână mai au la dispoziţie elevii hunedoreni până la demararea perioadei de înscriere la acest concurs. Între 20 mai şi 7 iunie, aceştia pot trimite prin poştă lucrările, o fişă de înscriere şi un acord de parteneriat, pe adresa Şcolii Gimnaziale din Luncoiu de

Jos. Elevii hunedoreni se pot înscrie la trei secţiuni ale concursului: se pot întrece la scris compuneri sau poezii, îşi pot demonstra talentul la pictură sau desen ori vor demonstra cât de buni fotografi sunt. Fiecare lucrare va trebui să respecte anumite reguli stabilite de organizatori pentru a putea fi luată în considerare la jurizare. Evaluarea lucrărilor va fi realizată de profesori de română, de educaţie plastică şi dascăli cu experienţă în

organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare. Creaţiile elevilor vor fi prezentate publicului într-o expoziţie ce va avea loc în data de 10 iunie. La finalul competiţiei vor fi acordate premiile I, II, III, menţiuni şi premii speciale pentru fiecare nivel de clasă (I-II, III-IV;V-VI, VII-VIII) şi secţiune. De asemenea, vor fi acordate diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. Oana Bimbirică

2

) www.servuspress.ro
CMYK PG. 6

Servus Hunedoara Lansare de carte la Hunedoara. „Doamna cu părul roşu”, semnată de eleva Maria Dimian
Tânăra scriitoare Maria Dimian, elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara”, îşi va lansa sâmbătă cartea „Doamna cu părul roşu”. Evenimentul cultural va avea loc de la ora 15:30, la Cafe D`art din localitate, şi este organizat de Biblioteca Municipală Hunedoara, în colaborare cu primăria.

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

7

Actualitate

SÂMBĂ T Ă SEARA NU DORMIM!

Muzeul din Deva va avea program... de noapte
„ Stilul de viaþã, de luptã ºi de distracþie al dacilor va fi tema evenimentelor cu care instituþia de culturã ºi reºedinþa judeþului ºi secþiile ei din teritoriu se alãturã unei manifestãri naþionale „

CUNOSCUTA FABRICĂ VIDRA FAVIOR ORĂŞTIE
ACUM: DE VÂNZARE
Spaţiu de DEPOZITARE, PRODUCŢIE şi BIROURI 3 CORPURI IN SUPRAFAŢĂ UTILĂ DE 2.288 MP 2306 MP ŞI 739 MP ZONA ULTRACENTRALĂ, DE TIP REZIDENŢIAL ŞI COMERCIAL ACOPERIRE COMPLETĂ A REŢELEI DE TRANSPORT ÎN COMUN EXCELENTĂ INFRASTRUCTURĂ
Informaţii la: 0733 080 302; 374 14 92 88 emilian.encescu@volksbank.ro www.smarthousing.ro

n bogat program de manifestări a fost pregătit în acest an pentru seara de 18 mai, de către Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR) din Deva şi secţiile acestei unităţi din judeţ. Acţiunile îi vor ţine treji pe locuitorii care vor alege să petreacă „Noaptea Muzeelor” în curtea palatului Magna Curia din Deva, acestea fiind realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara şi în parteneriat cu Asociaţia „Castelul din Carpaţi”.

U

PREPARATE LA CEAUN ŞI ATELIERE MEŞTEŞUGĂREŞTI
Parade de costume medievale, competiţii sportive ca pe vremea dacilor, ateliere meşteşugăreşti, preparate gastronomice la proţap şi ceaun, dar şi multă muzică, acestea sunt doar câteva dintre distracţiile de care vor avea parte, sâmbătă 18 mai, hunedorenii ce vor participa, la Deva, la tradiţionala manifestare „Noap-

Dacii şi romanii se vor lupta nstrativ” în mo tea muzeelor”.Activităţile vor în- secţiile „de a muzeului curte cepe la Magna Curia, unde, de la M C D R din Deva ora 16:00, un alai medieval şi o din Orăşparadă a costumelor de epocă vor tie, Brad ori fi protagoniştii ceremoniei ofi- Sarmizegetusa. Astfel, la Orăştie, ciale de deschidere a manifestări- în „Noaptea Muzeelor” vor avea lor. Acestea vor fi urmate de ate- loc, printre altele, proiecţii desliere de dansuri medievale şi re- pre monumentele istorice din junascentiste, de reconstituirea u- deţul Hunedoara, dar şi „Ponor lupte cavalereşti, concursuri vestea Pâinii” şi demonstraţii pe precum alergatul în saci, tir cu ar- această temă. În plus, artiştii vor putea participa la un concurs de cul sau „oul în lingură”. grafică, pictură şi foÎn paratografie cu tema „Olel cu acesrăştia milenară-imate acţiuni, gine şi imaginaţie”. publicul va vor începe, sâmbătă, Pe de altă parte, putea învăţa manifestările la muzeul publicul participant la să confecdin Deva ţioneze ţesături, obiecte de lemn, ceramică sau podoabe în cadrul unor ateliere meşteşugăreşti. În plus, organizatorii îi vor îmbia pe participanţi cu preparate la ceaun şi proţap, toate servite în boluri ţărăneşti cu linguri de lemn.

La ora 16:00

secţia MCDR din Brad va putea vedea ceramică populară, dar şi interioare ţărăneşti, ambele din Zarand, dar şi o expoziţie intitulată „Românii din Ardeal la minele

din California”. Pe de altă parte, cele mai importante descoperiri arheologice scoase la iveală în situl Sarmizegetusa Ulpia Traiana sunt cu-

prinse într-o expoziţie ce va putea fi vizitată de public, în „Noaptea Muzeelor” chiar în comuna unde se află Capitala Daciei Romane.
Oana Bimbirică

EXPOZIŢII ŞI CONCURS
Distracţia nu va lipsi nici la

„Pe lângă programul pe care lam pregătit special pentru această zi, publicul va putea vizita expoziţiile permanente şi temporare ale muzeului ce vor fi deschise. Printre acestea se numără „Trecut şi Prezent în Natura Hunedoreană”; „Zona Capitalei Regatului Dac. O Istorie spusă de arheologie”; „Ipostaze ale Feminităţii - expoziţie de pictură” sau „Culoarea în Natura expoziţie de minerale din colecţia muzeului. Pe parcursul întregului program se vor face proiecţii cu activităţile secţiilor din teritoriu ale muzeului, precum şi cu evenimentele organizate în ultima perioadă de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva”, a afirmat Liliana Ţolaş (foto mic), managerul muzeului din Deva.

O paradă a costumelor va deschide seria manifestărilor la Magna Curia

) www.servuspress.ro
CMYK PG. 7

8

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

Utile şi timp liber Societate Comercială angajează urgent muncitori calificaţi în construcţii: zidari, dulgheri, zugravi şi instalatori. Relaţii la numărul de telefon: 0254/217.433

Locuri de muncă vacante după data de 8 mai 2013

SC LEMBECK STYLE & DESIGN SRL ANGAJEAZĂ CUSĂTOARE CU EXPERIENŢĂ SALARIU ATRACTIV PLUS BONURI DE MASĂ. PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE PUTEŢI SĂ NE CONTACTAŢI LA TEL/FAX 0254/773.131/ 0254/711.421.
Caut familie gospodară pentru întreţinerea unui imobil cu destinaţie turistică la munte, la 15 km de Sovata. Ofer cazare, gospodărie şi salariu. Informaţii: 0751.012.277.
OFERIM CREDITE PENTRU PENSIONARI ŞI ANGAJAŢI.

Fără garanţii sau giranţii! Vârsta între 21-69 ani. Venit minimum acceptat: 500 lei - pensionari şi 600 lei angajaţi. Dobânda fixă în lei. Venituri acceptate: Salarii şi bonuri de masă, Pensii vârstă, de boală, de handicapat, de urmaş, de veteran, de revoluţionar, indemnizaţii, PFA, chirii, dividente. Documentaţie: adeverinţă venit/fişă fiscală (angajaţi), cupon pensie/decizie pensionare (pensionari). Telefon: 0737.550.832.

ANGAJARE
Societate comercială angajează inginer tehnolog în zootehnie. Informaţii la tel: 0254.234.448, între orele 08:00-16:00. SC UNIOTEX Călan, angajează confecţioneri textile sau muncitori necalificaţi în industria textilă. Se oferă salar atractiv, tichete de masă şi transport decontat 100 la sută. Informaţii la sediul firmei din Călan, str. Furnalistului, nr. 17/I sau la tel. 0354/409.542

Deva - 0755.999.916, Hunedoara - 0755.999.917 Petroşani 0755.999.918 Orăştie - 0755.999.922 Haţeg - 0755.999.925

Brad - 0755.999.923 Călan - 0755.999.924 Simeria - 0755.999.921 Lupeni - 0755.999.919 Vulcan - 0755.999.920

Ilia - 0755.999.926 Petrila - 0755.999.928 Aninoasa - 0755.999.927

Pentru relaţii suplimentare 0254/216.151-int. 230

SC Corso SRL, din Deva, angajează bucătar şi ospătar cu experienţă minim 1 an în domeniu, pentru restaurantul PLAY din Deva, strada Mihai Eminescu nr. 124. CV-urile se pot depune personal la adresa menţionată mai sus, sau prin fax 0254/224.085.

Mica publicitate
Întreruperi de energie electrică Ortodox
Sfântul Pahomie cel Mare

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

9

UTILITĂŢI:
Apã caldã 0254/212.225 Apã rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864 Ascensoare: 0254/235.090 E.ON Gaz Distribuþie: 0265/200.928 0800.800.928 Informaþii CFR: 0254/212.725

Greco - catolic
Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul.

INSTITUŢII PUBLICE:
AJOFM: 0254/216.151 Casa de Sãnãtate: 0254/219.280 Casa de Pensii: 0254/224.560 Consiliul Judeþean: 0254/211.350 Prefecturã: 0254/211.850 DSVSA: 0254/221.145 OPC: 0254/214.971 Birou anticorupþie:0254/223.700

Romano - catolic
Sf. Isidor Plugarul

Enel Distribuţie Banat - Zona Reţea de Medie şi Joasă Tensiune Deva anunţă întreruperea furnizării energiei electrice pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor şi reţelelor, după următorul program: Astăzi, 15 mai Sălişte, Podele, Luncoiu de Jos, Prăvăleni, Ciungani, Ociu, Ocişor, Basarabasa 08:00 – 18:00

Hunedoara: bulevardul Dacia (bl. A2-2, A4-1) 08:00 – 18:00 Lupeni: străzile Calea Brăii (bl. 6, sc. 1), Parângului (bl. F3) 08:00 – 15:00 Mâine, 16 mai Turdaş (parţial), Bobâlna, Boiu, Folt, Cigmău 09:00 – 13:00 Sălişte, Podele, Luncoiu de Jos, Prăvăleni, Ciungani, Ociu, Ocişor, Basarabasa 08:00 – 18:00

SE OPREŞTE APA!
Hunedoara: bulevardul Dacia (bl. A2-2, A4-1) 08:00 – 18:00 Vulcan: strada Pleznitoarea Lupeni: străzile Victoria, Negoiului, Caraiman, Calea Brăii (bl. 6, sc. 2), Jiu-Paroşeni, Gara tehnică Lupeni 08:00 – 15:00 Sursa: Enel Distribuţie Banat

Furnizarea apei potabile este întreruptă astăzi, 15 mai, la Hunedoara, între orele 08:00 -15:00, în cartierul Micro IV. Sistarea este necesară pentru lucrări de eliminare pierderi de apă între blocurile B1 şi B2 de pe strada Mihai Viteazul din localitate.

Sursa: Apa Prod Deva

Hor oscop
Un bărbat mai în vârstă din familie vă oferă ajutorul, dar încearcă să vă convingă că nu faceţi bine. Vă recomandăm să evitaţi o ceartă care ar putea tensiona atmosfera din familie pentru multă vreme. Este posibil să fiţi implicat într-un scandal la serviciu din cauza bârfelor unei colege. Vă recomandăm să vă stăpâniţi şi să nu faceţi afirmaţii dure, pentru că neînţelegerile se lămuresc, dar jignirile nu se uită. Vă recomandăm să evitaţi speculaţiile şi acţiunile la limita legii, ca să nu intraţi în conflict cu autorităţile. Nu luaţi decizii pripite, mai ales dupăamiaza! S-ar putea să fiţi tensionat şi irascibil din cauza sarcinilor de serviciu. Aveţi mult de lucru şi vă enervează că nu vă sprijină nimeni. Aveţi grijă să nu faceţi afirmaţii pe care le puteţi regreta mai târziu.

15 mai 2013
Dimineaţa primiţi un ajutor financiar nesperat şi reuşiţi să începeţi o activitate laborioasă. Vă recomandăm să vă abţineţi de la speculaţii, pentru că riscaţi să pierdeţi mult. O persoană pe care o cunoaşteţi întâmplător vă dezvăluie câteva din secretele sale de afaceri şi vă stimulează să porniţi o mică afacere. Este foarte posibil să faceţi un pas important în viaţă. Rudele şi prietenii vă susţin. Dacă nu staţi prea bine cu banii, nu vă faceţi griji! Sunteţi hotărât să începeţi o viaţă nouă şi să intraţi în afaceri. Nu este exclus ca după-amiaza să găsiţi formula optimă pentru a începe. Este un moment bun pentru a începe o investiţie pe termen lung. Deşi riscurile sunt destul mari, sunteţi optimist, pentru că vă bucuraţi de sprijinul partenerului de viaţă. Sunteţi într-o formă excelentă şi puteţi avea succes în afaceri, în călătorii şi pe plan sentimental. Cu sănătatea şi cu moralul staţi foarte bine. Aveţi ocazia să rezolvaţi problemele financiare acumulate în ultima perioadă. S-ar putea să vi se propună asociarea într-o afacere. Partenerul de viaţă vă sprijină, iar o rudă mai în vârstă este dispusă să vă ajute financiar. Vă sfătuim să fiţi mai optimist şi să aveţi mai multă încredere în viitor.

TAXIMETRE:
City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 Astral Taxi: 0254/234.567

SUDOKU

DEVA
Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, Piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, Al. Transilvaniei,

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. G. Enescu, nr. 14. Farmacia „Green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, Str. G. Enescu, nr. 7.

PETROŞANI
Farmacia „Piaþã”, Str. A. Iancu, nr. 5 Orãªtie Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlcescu, nr. 7

BRAD
Farmacia „Remedia”, Str. Avram Iancu,

Scopul jocului este de a umple această grilă cu cifrele de la 1 la 9, respectând anumite condiţii, unele cifre fiind de la început dispuse în grilă. Regula jocului este simplă: fiecare rând, coloană sau regiune nu trebuie să conţină decât o dată cifrele de la unu la nouă.

PETRILA
Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu,

Program TV Miercuri, 15 MAI 2013

7:00 Jurnal matinal 9:00 Legendele palatului 10:20 Ora de business 11:10 Legendele palatului 12:30 Vreau să fiu sănătos 13:00 Opre Roma 14:00 Jurnalul TVR 14:45 Teleshopping 15:30 Convieţuiri 17:00 Eco - Logica 17:30 Lumea modei 17:40 Legendele palatului 18:53 Jurnalul TVR 19:00 Ora de business 19:45 Sport 20:00 Jurnal plus 21:00 Prim plan 22:00 Drumul spre Malmö 22:15 Sărbătoarea iubirii 23:50 Ora de business

8:00 România frumoasă 9:00 New York ocolul lumii în 13 km 10:00 Confesiuni 11:00 Ferma 12:00 D'ale lu' Mitică 13:00 Concertele DP 2 14:00 Teleshopping 14:30 Cultura minorităţilor 15:00 Cu 2 treci BAC-ul 16:00 Cercul vieţi 17:00 Confesiuni 18:00 Telejurnal 19:00 România frumoasă 20:10 Pe aripile vieţii 20:00 Anatomia lui Grey 20:50 Muzica DP 2 21:00 Georgia - din dragoste pentru vin 22:00 Ora de ştiri 23:10 Marie şi Bruce

7:00 Ştirile Pro TV 10:00 Tânăr şi neliniştit 11:00 Indicii ascunse 13:00 Ştirile Pro TV 14:00 Tânăr şi neliniştit 15:00 Băieţii de la fermă 17:45 Happy Hour 19:00 Ştirile Pro TV 20:30 Serviciul Român de Comedie

6:00 Observator 8:00 'Neaţza cu Răzvan şi Dani 11:10 În gura presei 12:00 Mireasă pentru fiul meu 13:00 Observator 14:00 Mireasă pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 Fiica preşedintelui

7:30 Gazeta de perete 8:00 Dragul de Raymond 8:30 Totul despre mame 9:30 Râul 11:45 Frumoasa Ceci 13:30 Iubiri secrete 14:30 Teleshopping 15:00 Focus 15:30 Totul despre mame 16:00 Cireaşa de pe tort 17:00 Trăsniţii 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Iubiri secrete 20:30 Cronica Cârcotaşilor

7:30 Stăpâna inimii 10:00 Draga mea prietenă 12:30 Ştirile Kanal D 13:15 Te vreau lângă mine 15:30 Dragoste şi pedeapsă 16:45 Drept la ţintă 18:45 Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00 Roata Norocului

21:45 Fotbal: Benfica - Chelsea 23:45 CSI: New York 22:30 Un Show Păcătos

22:15 Trăsniţii 23:00 Gazeta de perete

22:15 WOWbiz 0:30 Ştirile Kanal D

6:00 Spitalul de nebuni (sua, 2010, com.) 7:40 Cei mici, cei mari, cei furiosi (fra.-ger.-pol., 2011, com.) 9:00 Larry Crowne (sua, 2011, com. rom.) 10:40 Bursa (sua, 2012, com.) 12:05 ScoobyDoo si Legenda Fantosaurului (sua, 2011, f. anim.) 13:20 Nebunia Facebook (can., 2011, f. doc.) 14:15 Albert Nobbs (engl.-isl., 2011, drama) 16:10 Lorzii din Dogtown (sua-ger., 2005, dram. Bio.) 18:00 Flicka 2 (sua, 2010, f. de fam.) 19:35 Jimmy si Hope (sua, 2010, s. com., sezonul 3, episodul 14) 20:00 Barbatii în negru 3 (sua, 2012, actiune) 21:45 Casa minciunilor (sua, 2012, s. com., sezonul 2, episodul 6) 22:15 Californication (sua, 2007, s, sezonul 6, episodul 4) 22:45 Urzeala tronurilor (sua, 2011, s, sezonul 3, episodul 7)

7:00 Ştiri Sport.ro 8:00 Ştiri Sport.ro 9:00 Ştiri Sport.ro 9:10 Ora exactă în sport 10:00 Ora exactă în sport (live) 12:00 Ora exactă în sport 12:05 Patron la Steaua Reality show cu campioana României 12:30 Ora exacta în sport 13:00 Stiri Sport.ro 13:05 Spargatorii de râs Showtime 14:00 Stiri Sport.ro 14:10 Ora exacta în sport 15:00 Ora de Prosport (live) 16:00 Special: Finala Europa League (live) 18:00 Stiri Sport.ro (live) 19:00 Special: Finala Europa League (live) 21:00 Stiri Sport.ro (live) 21:45 Lucian Bute: Campionul se-ntoarce! Exploziv 22:30 Special: Finala Europa League (live) 22:45 Wrestling SMACK Showtime

7:00 Eva Luna (sua-mex., 2010, s) 8:00 Doamne de poveste (rep., col., a-n) Minibiografie 8:05 Reţeta de Acasă (emis. culinară) 8:15 Poveştiri adevărate 9:45 Que bonito amor 11:00 Intrigi şi seducţie (tur., 2010, s) (reluare) 12:30 Doamne de poveste (rep., col., a-n) 12:35 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, serial romance) 13:45 Inimă de ţigan (rom., 2007, s) 15:15 Reţeta de Acasă (emis. culinară) 15:25 Doamne de poveste (rep., col., a-n) - 15:30 Eva Luna (sua-mex., 2010, s) 16:30 Poveştiri adevărate(emisiune informativă) 17:30 Que bonito amor (mex., 2012, serial romance) 18:30 Intrigi şi seducţie (tur., 2010, s) 19:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, serial romance) 20:30 Inimă de ţigan (rom., 2007, s) 22:00 Poveştiri de noapte(2007, divertisment) Cu: Cabral şi Mircea Solcanu 22:30 Cancan.ro (mag. de div.) Cu: Marius Niţă

10 Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013
Particular, vând teren intravilan în Deva, str. Roci spre Cozia, zonă de case, sub pădure, parcele de cca 1000 mp, întabulat. Acces auto, curent, soare, linişte, aer curat. Preţ negociabil la faţa locului. Telefon: 0764.242.714

Mica publicitate
Relaţii la telefon 0744.398.487. > Vând haină monton „DORE” mărime mare aproape nouă fabricată de Vidra Orăştie. Informaţii la telefon: 0729.427.579.

SC Eco Sid SRL

APARTAMENTE ŞI CASE
O CA Z I E !
Persoană fizică vând apartament cu 4 camere decomandate, strada Liliacului, suprafaţa utilă 83 mp, etaj 3/4, 2 băi, 2 balcoane, debarale, centrala termică, geamuri termopan, parchet lemn, gresie, fără modificări Preţ. 46.900 euro, negociabil Tel. 0726/336.541

AUTOTURISME
> Vând autoturism MIG
RENAULT MEGANE SCENIC 4X4, de 1870cm pe motorină, cu toate taxele la zi, preţ negociabil. Relaţii telefon 0726.458.970.

ÎNCHIRIERE
> Închiriez Garsonieră suprafaţă

> Persoană fizică, vând garsonieră +

uscătorie alăturată, et.4, centrală termică, geamuri termopan, gresie şi faianţă, în Simeria - zonă centrală. Preţ neg.: 58.000 lei cu uscătorie sau 45.000 lei fără uscătorie. Inf. la telefon: 0726.774.179

mare , zonă centrală, super amenajată, mobilată şi utilată(tv,ct,maşină de spălat automată, copmbină frigorifică). Nu sunt agenţie imobiliară. Tel:0722.252.603

Spaţii de închiriat
HALĂ INDUSTRIALĂ -Oferim la preţuri avantajoase suprafaţă de 10003500 mp pretabilă pentru activităţi industriale, depozitare, etc.

Produse oferite
SC Eco Sid SRL Hunedoara oferă spre vânzare

> Vând Volkswagen 1,9 TDI

DIVERSE
> Vând 30 famili albine cu şi

diesel, avariat pentru piese de schimb. Telefon: 0724/575.787

Vând apartament trei camere, Deva, zona Casei de Cultură, et.3, centrală termică, gresie, faianţă, parchet, balcon închis. Preţ: 45.000 euro, telefon: 0722.327.148.
Casă de vânzare în oraşul Geoagiu, zonă centrală, compusă din 2 camere, bucătărie, cămară, hol, baie, utilităţi: apă, gaz, canalizare; curte, deschidere la drum asfaltat. Preţ: 28.000 Euro – NEGOCIABIL. Mai multe informaţii la tel. 0726.661.619 - rog seriozitate.

fără lăzi.Tel:0254.246.229 Vând 100 de oi cu miei plus 50 de miori. Sat Hărţăgani, comuna Băiţa. Telefon: 0254/265.046
> Vând firmă cu activitatea

> Vând maşină Dacia Break,
an fabricaţie 1998, în stare de funcţionare. Merită văzută. Preţ negociabil. Telefon: 0254.221.934

OFERTE DE MUNCĂ
> Îngrijesc copii sau fac menaj
la familii serioase, spăl covoare. Zona Bradului. Telefon: 0747/984.955

D Vând casă stare bună locuibilă, la
Şoseaua Principală, racordată la gaz, cu baie, bucătărie, anexă, gradină 1100 mp în comuna Şoimuş, judeţul Hunedoara, str. Bradului, merită văzută şi teren intravilan 1350 mp, ideal pentru construire casă, spre Bălata. Informaţii telefon 0736.994.267. Preţ negociabil.

principală: Comerţ cu amănuntul al armelor şi muniţiei de vânătoare, articole şi echipament sportiv pentru vânători. Relaţii telefon 0726.458.970. > Vând cabană din lemn de brad roşu, nouă, nemontată de 28 mp. Preţ 14.000 lei. Relaţii telefon 0726.458.970.
„ EFECTUĂM: REPARAŢII, ÎNTREŢINERE ŞI ÎNCĂRCĂRI SISTEME CLIMATIZARE (A/C) AUTOTURISME. TEL:0724.250.088 SAU 0758.614.422
> Societate Comercială din Vaţa

SPAŢII PENTRU BIROURI - Oferim la preţuri avantajoase spaţii pentru birouri, sedii de firme, etc., la nivel I, II, III în blocul administrativ în suprafaţă de 400 mp/nivel. TEREN - Oferim spre închiriere terenuri în suprafaţă de 2000 - 50000 mp, situat vis a vis de OE 2, pe DJ 687, la intrarea în municipiul Hunedoara.

următoarele materiale rezultate din recuperări: Traverse de cale ferată din beton SC Ecosid SRL Hunedoara nu are un depozit fix, materialele solicitate se află pe teren, necesitând forţă de muncă pentru manipulare. SC Eco Sid SRL Hunedoara efectuează lucrări de proiectare şi întocmirea devizelor de lucrări.

Relaţii suplimentare la telefon 0744.208.977 sau email ecosidhunedoara@yahoo.com, www.ecosid.ro

MAŞINI AGRICOLE
> Vând combinator 2,7 metri,

cositori cu tamburi şi cu lamă, greble adunat fân tip păianjen 3 metri. Tel:0722.749.348

Anunţ vânzare
Persoană fizică, vând urgent apartament 2 camere, etaj 2, stare foarte bună, cu hol mare, bucătărie, baie, centrală termică, termopane, în Deva, str. Mihai Eminescu, zona supermarket PROFI. Merită văzut. Relaţii la telefon 0720.058.127 sau 0745.080.479. Preţ 33.000 euro negociabil. Exclus agenţie.

Anunţ închiriere
Societate INCHIRIAZĂ în condiţii avantajoase spaţii de producţie, depozitare, birouri şi teren aferent, cu suprafeţe de la 100 - 6.700 mp, zona Orăştie, judeţul Hunedoara. Se asigură curent de forţă, apă, hale acces tir, pază autorizată non stop. Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 0724.322.256.
Anunţ vânzare casă
Persoană fizică vând casă locuibilă 120 mp, 3 camere, cămară, bucătărie, baie, 2 holuri + anexă beci 15 mp în sat Bacea (3 Km de Ilia), în centrul satului, drum asfaltat. Anexe: bucătărie de vară 13 mp, garaj 30mp+ pod, fânar+ grajd 50 mp, grădină în spatele casei 8 ari+ 4 hectare teren arabil şi păşune cuprins în perimetrul satului. Preţ 55.000 euro negociabil. Telefon 0254/282.321 sau 0732.582.100. IONUŢ- Deva: Mulţumesc celebrei tămăduitoare MAMA MARIA, revenită în Deva, pentru că mi-a adus soţia înapoi. Dezleagă farmece, cununii, împacă cupluri. 0748.412.578.

TERENURI
> Vând teren în zona Castelul Corvinilor din Hunedoara. Relaţii la telefon 0760.484.294, după ora 20:00.

de Jos, rebobinează motoare electrice, preţ avantajos şi garanţie.

OCAZIE !
De vânzare apartament 3 camere decomandat, hol central, localitatea Deva, zona Mihai Viteazu, parter înalt cu terasa închisă în termopan, centrală proprie, instalaţie cupru, tâmplărie interioară şi exterioară nouă, camere cu parchet stejar autentic, gresie, faianţă. Se poate vinde şi mobilat. Zonă cu multă vegetaţie, ideal pentru persoane doritoare de linişte. Merită văzut! Pret 41.000 euro, discutabil. Posibil şi cu credit ipotecar. Informaţii la telefon: 0723.660.160; 0745.253.662

Anunţ

Primăria Romos
Concesionează un teren la intrarea în comună, în vecinătatea drumului european E68. DETALII - TEREN INTRAVILAN, S= 50.092 MP (36.070 MP + 14.022 MP) FACILITĂŢI: - energie electrică - apă-canal - gaz metan - acces direct din DJ705G – DN 7 (E 68) - distanţa până la autostradă aproximativ 4 KM - aprobat în PUG pentru zona de dezvoltare economică - întabulat în cartea funciară Nu se solicită taxă de concesiune. Informaţii la telefon: 0254/245.603, 0254/245.320.

SC TIRIUS TRANSTUR SRL

Anunţ
ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2013 EFECTUEAZĂ TRANSPORT PERSOANE, PE RUTELE: - DEVA-BRAD-ŞTEI-BEIUŞ-ORADEA - DEVA-ARAD-TIMIŞOARA - BRAD-DEVA-TIMIŞOARA INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI LA TELEFON: 0254/231.394 SAU 0720.005.452
Redactor şef - int. 17

Vând casă, 6 camere, grădină, curte, stare bună, ocupabilă imediat, în Teiu la 30 km de Deva, merită văzută. PREŢ 76.000 lei NEGOCIABIL. Telefon: 0728.046.870
ADRESA REDACŢIEI
22 Decembrie, nr. 37a (cl`direa CEPROMIN), Preºedinte - etaj 2, camera 216/2 DTP - 313 Secretariat - 312

Oana BIMBIRICĂ
SGR - int. 16

Colaborator Ţara Haţegului

Director marketing - int. 18

SUBREDACŢIA PETROŞANI
Corespondent Valea Jiului Diana MITRACHE e-mail:redactia@servuspress.ro Coordonator: Tiberiu VINÞAN e-mail:exclusivmediagroup@yahoo.com Tel. 0722/554.809

Aurel ANCA
Fotorepor ter - int. 15

Savin Cristian RISTA
Referent marketing

DEVA

Ramona ŞTEFAN
Redactori

Ionuţ ONU
Şef depar tament DTP - int. 15

Maria HOGMAN
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea,în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea le aparþine.

Sorin VRĂJITORU Ovidiu MĂNĂSTIRE Iulian STROIA Alin Ştefan ONU
Secretariat - int.11

Camelia VRĂJITORU

0254/222.599 0 3 5 4 /8 0 9 . 7 8 4
servus@tmtmedia.ro redactia@servuspress.ro

Telefon/fax:
E-mail:

Tipărit la S.C. TIPOGRAFIA PRODCOM S.R.L. Târgu-Jiu, jud. Gorj. Tel. 0253.212.991, 0722.393.897 Fax 0253.218.343
Cod ISSN 1584 - 465X

A B O N A M E N T E s e p o t f a c e l a o r i c e f a c t o r s a u o f i c i u p o ş t a l d i n j u d e ţ ! N e g ă s i ţ i l a n r. 13 . 4 2 8 î n c a t a l o g u l p u b l i c a ţ i i l o r p o ş t a l e

Servus Hunedoara

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

11

Slovacii şi românii, în top la Enduro Panorama
Bikerii români şi cei slovaci au ocupat primele trei locuri la cele două categorii din cadrul Enduro Panorama 2013, întrecerea de motociclete pe teren accidentat din Ţinutul Pădurenilor. Astfel, la grupa A, concursul a fost câştigat de slovacul Martin Volny, urmat de românul Erwin Kovacs şi de compatriotul său Thomas Hostinsky. La clasa B, podiumul a fost în întregime românesc, locul 1 fiind ocupat de Norbert Josza, el fiind urmat de Emanuel Rogojan şi Adrian Mihu.

Sport

LIGA I, ET APA A XXXI- A

Ar oganţa cam pioanei în f aţa riv alilor
„ Steaua a umilit-o pe Dinamo în clasicul derby, demonstrând cã este mult mai valoroasã decât trupa din ªtefan cel Mare „

C

hiar dacă era campioană, Steaua nu i-a făcut nicio concesie marii rivale şi a învins-o fără drept de apel. Pandurii şi Astra au profitat de eşecul „câinilor, distanţându-se în clasament, fiind mai aproape de cupele europene.

DINAMO BUCUREŞTI – STEAUA BUCUREŞTI 0-2 (0-1) (Boubacar 12 –autogol, Tănase 70)
Cu titlul în buzunar, trupa din Ghencea nu şi-a iertat marea rivală, care avea foarte mare nevoie de puncte. Pentru elevii lui Ţălnar totul a început cum nu se poate mai prost, cu un autogol a lui Boubacar. Partida a fost încrâncenată, cu multe intrări dure de ambele părţi, iar steliştii Chiricheş şi Chipciu au părăsit terenul accidentat. Hulit de proprii fani, Cristi Tănase a înscris după mult timp şi Dinamo are şanse tot mai mici de a juca în Europa în viitorul sezon.

galben-verzii au demonstrat că, atunci când vor, pot fi o echipă de temut. Golurile au căzut în partea secundă, şi au semnat o înfrângere care i-a fost fatală lui Costel Enache, antrenorul gazdelor, demis după meci. Înlocuit de nimeni altul decât de exantrenorul Vasluiului, Viorel Hizo.

CONCORDIA CHIAJNA – PETROLUL PLOIEŞTI 1-1 (0-1) (Ghionea 46 – Grozav 43)
Deşi neînvinsă în acest an, trupa lui Cosmin Contra a pierdut două puncte preţioase pe terenul Concordiei în lupta pentru locul secund. Trupa gazdă a dominat prima repriză, a ratat câteva ocazii, dar cei care au marcat au fost oaspeţii, prin internaţionalul Gicu Grozav. Un fost internaţional, Sorin Ghionea, a egalat imediat după reluare, aducând un punct preţios pentru echipa sa, care rămâne în lupta pentru evitarea retrogradării.

GAZ METAN MEDIAŞ – OŢELUL GALAŢI 1-2 (0-0) (Vitinho 48 – Benga 50, Vancea 60)
Fără un obiectiv în acest final de sezon, Gaz Metan Mediaş a cedat toate punctele gălăţenilor care luptau încă pentru evitarea retrogradării. După o primă repriză fără goluri, în primul sfert de oră al părţii secunde au căzut toate reuşitele. Gazdele au deschis scorul prin brazilianul Vitinho, dar gălăţenii au întors rezultatul în decurs de 12 minute, golul victoriei fiind înscris de fostul medieşean Vancea. Succesul îi asigură în mare proporţie Oţelului prezenţa pe prima scenă şi în sezonul viitor.

CS TURNU SEVERIN – PANDURII TG. JIU 1-3 (0-2) (F. Costea 62 – Anton 32, 36, Ibeh 49)
Echipa gorjeană a luat o opţiune serioasă penSteaua tru ocuparea locului 2 la finalul campionatului, după victoria clară în faţa severinenilor. a învins-o Succesul s-a conturat înaintea pauzei, clar pe eterna datorită „dublei” lui Paul Anton, şi s-a adversară Isăilă au deschis scorul la finalul primei desăvârşit imediat după reluare, când Ibeh a reprize şi l-au majorat la jumătatea părţii dus scorul la un rezultat de forfait. Reuşita lui secunde, părând că vor obţine un succes Florin Costea a fost doar de consolare şi, în ciuda înfrângerii, echipa de pe malul Dunării mai speră facil. Meciul s-a încins după reuşita lui E. Dică şi a devenit incendiar după ce Herea a adus egalarea în încă la salvare. prelungiri. Gazdele s-au impus până la urmă, cu un gol marcat de Bukhari chiar înaintea fluierului de ASTRA GIURGIU – RAPID final.

extrem de importante în lupta pentru evitarea retrogradării. Pentru Viitorul urmează două dueluri dificile, cu Steaua şi Dinamo şi marea finală din subsolul clasamentului, cu CS Turnu Severin.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ – FC VASLUI 0-2 (0-0) (Temwanjera 62, Antal 76)
Trupa de sub Pietricica şi-a complicat foarte mult situaţia cu înfrângerea pe teren propriu în faţa vecinilor moldoveni. Chiar dacă trupa lui Gabi Balint are şanse minime să mai prindă o cupă europeană,

Fotbal
CLASAMENT
1. Steaua Bucuresti 2. Pandurii Tg Jiu 3. Astra Giurgiu 4. Petrolul Ploiesti 5. Dinamo Bucuresti 6. FC Vaslui 7. Rapid Bucuresti 8. FC Brasov 9. CFR Cluj 10. Gaz M. Medias 11. Otelul Galati 12. U Cluj 13. Ceahlaul P.Neamt 14. Viitorul Constanta 15. Concordia Chiajna 16. FC Severin 17. CSMS Iasi 18. Gloria Bistrita 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 23 18 17 15 15 13 12 12 11 11 10 9 8 6 6 6 7 3

Liga 1
6 5 6 12 8 10 9 9 11 8 10 8 7 12 11 9 5 8 2 67-23 8 53-39 8 59-32 4 54-30 8 44-33 8 43-32 10 31-30 10 43-44 9 49-34 12 38-44 11 35-38 14 32-47 16 38-54 13 34-49 14 25-46 16 31-43 19 30-45 20 19-62 75 59 57 57 53 49 45 45 44 41 38 35 31 30 29 27 26 17

BUCUREŞTI 3-2 (1-0) (Seto 45, Yahaya 70, Bukhari 90+3 – E. U. CLUJ – CSMS IAŞI 0-2 Dică 76, Herea 90+1) (0-2) (Ţigănaşu 21, Pătulea 42)

Meci de infarct pe malul Dunării, Astra obţinând o victorie în ultimele secunde. Elevii lui Daniel

Cu un succes în faţa moldovenilor, „şepcile roşii” şi-ar fi asigurat prezenţa în viitorul sezon al Ligii I. Oaspeţii au avut însă o răbufnire de orgoliu după o perioadă nefastă şi au obţinut trei puncte care le mai lasă loc de speranţă. Golurile au fost înscrise pe parcursul primei părţi, iar în mitanul secund oaspeţii au rămas cu un om în minus după eliminarea lui Mihălăchioaie. Gazdele nu au reuşit să profite, rămânând şi ele în final fără un jucător, după eliminarea lui Bucşă.

FC BRAŞOV – CFR CLUJ 0-0
Derby de mijlocul clasamentului la poalele Tâmpei, între două echipe ce nu mai au pentru ce lupta în acest final de sezon decât pentru onoare. Clujenii au dominat teritorial, fără a periclita poarta gazdelor, în timp ce braşovenii au preferat să lovească pe contraatac. În final, fostul portar al Braşovului, Felgueiras, şi-a salvat actuala echipă de la înfrângere cu câteva parade în faţa lui Ionescu şi Buga.

ETAPA VIITOARE
17 Mai 2013 Dolcesport 1 19:30 CFR Cluj - Concordia Chiajna Digisport 1 20:00 Otelul Galati - Ceahlaul Piatra Neamt 18 Mai 2013 Digisport 1 17:00 Pandurii Tg Jiu - FC Brasov Digisport 1 19:00 Petrolul Ploiesti - Astra Giurgiu Digisport 1 21:30 FC Vaslui - Dinamo Bucuresti 19 Mai 2013 Digisport 1 20:30 Steaua Bucuresti - Viitorul Constanta 20 Mai 2013 Digisport 1 19:00 Gloria Bistrita - FC Severin Dolcesport 1 19:30 Rapid Bucuresti - U Cluj Digisport 1 21:30 CSMS Iasi - Gaz Metan Medias

VIITORUL CONSTANŢA – GLORIA BISTRIŢA 2-0 (Lazăr 27, Dică 55)
Cu succesul în faţa Rapidului, Astra rămâne în lupta pentru Europa

Trupa de la malul mării a luat „o gură de oxigen” înaintea finalului de campionat extrem de greu. Câte un gol pe repriză a fost suficient pentru ca gruparea patronată de Gică Hagi să-şi apropie cele trei puncte

) www.servuspress.ro

12

Nr. 2261, Miercuri, 15 mai 2013

Servus Hunedoara

Se împuţinează adversarii din serie ai echipei Cetate Deva

Sport
A CUZE DUPĂ RA T AREA PR OMOV ĂRII

Seria B din cadrul diviziei A la handbal feminin a rămas fără încă o echipă cu două runde înaintea finalului de campionat. Astfel, CSŞ Caracal a anunţat Federaţia Română de Handbal (FRH) că se retrage din campionat, iar rezultatele îi vor fi anulate. Astfel, partida dintre CSŞ Caracal şi CSM Cetate Deva nu se va mai juca, deşi iniţial fusese amânată. Seria rămăsese fără o altă echipă înaintea returului, CS Argeş Sport Muntenia Piteşti abandonând competiţia. Tot în cadrul acestei întreceri, HCM II Baia Mare a fost penalizată cu 2 puncte pentru că nu s-a prezentat la partida cu CSM Slatina, din etapa a XXIV-a.

Ionuţ Radu: „Nu sunt blatis t!”
„ Învinuit de patroana Alina State dupã meciul de la Pâncota, atacantul hunedorean spune cã nu a fost nimic „necurat” în jocul sãu „

R

atarea unui obiectiv aduce pe lângă amărăciune şi tristeţe şi acuze în cadrul unui grup ce ar fi trebuit să fie ca o familie. Chiar dacă nu a fost mulţumită de evoluţia a mai multor jucători pe parcursul acestui retur, principalele reproşuri aduse de finanţatoarea echipei FC Hunedoara îi sunt aduse atacantului Ionuţ Radu.
Ovidiu Mănăstire Mănăstire o vidiu@ser vuspr ess.ro o vuspress.r

precum şi atitudinea acestuia în scandalul de la finalul partidei. „Ionuţ Radu a fost jenant în meciul de la Pâncota. Îmi pun semne de întrebare despre cele două ratări ale sale şi de faptul cum s-a comportat în scandalul de la finalul meciului. Păi, alţi colegi se certau, alţii îi dădeau îngrijiri lui Ambruş şi el se lua după cap cu Piroş. Am suportat destul nesimţirea, dar am suportat-o pentru că au fost rezultate. De acum gata, s-a terminat!”, a spus Alina State.

Preşedinta Consiliului Director al trupei de pe Cerna îşi pune semne de întrebare referitor la cele două mari ratări ale lui Radu în jocul de la Arad şi de atitudinea sa în scandalul de la finalul meciului. În replică, atacantul răspunde acuzelor şi afirmă că nu a a fost implicat în nimic dubios.

EXCLUS DIN LOT
Cea care se ocupă de destinele trupei de pe Cerna a dezvăluit că viitorul lui Ionuţ Radu la FC Hunedoara este un capitol închis şi că jucătorul nu va mai juca şi nici nu se va mai pregăti cu echipa. „Am aflat că Ionuţ Radu ar fi vrut să plece în iarnă la nu ştiu ce echipe. Asta după ce l-am primit în vară la insistenţele lui Marius Opric, deşi nu participase la pregătire. Marius Opric trebuie să-şi caute alt atacant. Ionuţ Radu nu va mai juca şi nici nu se va mai antrena cu echipa. Îi dau transferul la Liga a IV-a, poate aşa îşi bagă minţile în cap”, a mai spus Alina State, finanţatoarea hunedoreană.

„A fost jenant!”
Cum e normal, la un eşec trebuie să existe şi vinovaţi. FC Hunedoara a ratat în mare proporţie, pentru a treia oară consecutiv, promovarea în Liga a II-a, în urma eşecului de la Pâncota, iar la câteva zile de la partidă au ieşit la suprafaţă şi reproşurile. Nemulţumită de randamentul mai multor jucători din cadrul echipei, finanţatoarea Alina State l-a acuzat în mod public, în cadrul emisiunii Info Sport de la Info HD, pe atacantul Ionuţ Radu. Preşedinta hunedorenilor îşi pune semne de întrebare privind cele două ratări ale atacantului de 21 de ani,

Ratările lui Ionuţ Radu (foto, în alb) la Pâncota au fost decisive în stabilirea rezultatului
scos „ţap ispăşitor” pencele două ocazii, dar mitru ratarea obiectivului. aş fi dorit mult să „Vreau să precizez un marchez. Cât despre de ani are Ionuţ Radu lucru din start. Nu sunt scandal, nu m-am băgat un blatist. Nu am făcut pentru a nu agrava şi asta niciodată şi nu m-aş mai mult situaţia. Nu e vinde pentru 10-15 milioane pentru a adevărat că m-am luat de după cap cu rata şansa de a juca în Liga a II-a. La domnul Piroş, el doar mi-a zis că sunt un Pâncota am alergat extrem de mult, dar fotbalist bun”, a spus Radu. Acesta prenu am fost susţinut. E adevărat, am ratat cizează că cel mai mult l-a deranjat faptul că acuzele la adresa sa au fost făcute în public. „Nu mi se pare corect ca doar eu să fiu scos vinovat pentru această ratare a promovării. M-a deranjat foarte mult că domnişoara Alina State m-a acuzat la o emisiune de televiziune în loc să-mi spună mie în faţă ce are de zis. Sincer, mă simt foarte prost pentru nişte acuze nefondate”, a mai spus fotbalistul hunedorean.

21

„Nu m-am vândut niciodată!”
Fotbalistul de 21 de ani, Ionuţ Radu, a ţinut să răspundă acuzelor patroanei sale şi declară că nu e normal ca doar el să fie

LIGA A V - A

Ribiţa, la cea dintâi înfrângere a anului
„ Liderul seriei a II-a a pierdut în premierã în 2013, cedând partida de la Pricaz „
ără eşec în acest an, Key Sistemsro Ribiţa a trebuit să se recunoască învinsă în premieră în acest retur, pe terenul Mureşului Pricaz. Berianul Beriu, urmăritoarea sa, a profitat şi a micşorat diferenţa care le separă în clasament. Pe Valea Streiului, situaţia a rămas neschimbată, iar Măgura Pui şi Cetate Răchitova îşi continuă lup-

trecut în faţa trupei din Luncoiu de Jos în clasament, după succesul în partida directă.

3-3, SCORUL PREFERAT PE VALEA STREIULUI
Meciurile din Seria I nu au ieşit din tiparul normal. Dacă Măgura Pui a luat 3 puncte fără a juca, Cetate Răchitova a obţinut un succes cu acelaşi scor în faţa Narcisei Sălaşu de Sus, golurile fiind înscrise de Bâhu, Sălăşan şi Paveloni. Cea mai răsunătoare victorie a obţinut-o Dacia Boşorod, pe terenul celor din Lunca Cernii. În schimb, Minerul Teliuc nu a avut emoţii cu cei de la Agro Company Băcia iar Sargeţia Bretea Română şi AS Sântămărie Orlea au terminat la egalitate, cu un rezultat destul de des întâlnit în această serie.
Ovidiu Mănăstire Mănăstire

F

ta pentru supremaţie. Victoria etapei a obţinut-o Dacia Boşorod, pe terenul din Lunca Cernii.

BRĂNIŞCA, CEA MAI OFENSIVĂ
Pauza de două săptămâni nu i-a prins bine trupei din Ribiţa, care a revenit cu mai puţin chef de fotbal după sărbătorile pascale. Echipa lui Radu Filipaş a cedat în premieră în acest retur, fiind învinsă de Mureşul Pricaz destul de clar. De eşec a profitat Berianul Beriu, care a trecut lejer de codaşa Santos Boz şi s-a apropiat la 5 puncte de lider. Unirea Veţel şi-a

Fotbal

Liga 5 Seria 1
ETAPA A XVIII-A

revenit după usturătoarea înfrângere pe teren propriu din etapa trecută, învingând-o fără drept de apel pe Silva Miracol Hărău, formaţie cu care în sezonul trecut s-a luptat pentru locul 1. O victorie spectaculoasă a obţinut şi Mureşul Brănişca, în faţa Ponorului Vaţa, după un meci în care s-au marcat nu mai puţin de 11 goluri. De altfel, trupa din Brănişca are cel a Unire mai bun atac al seriei, în Veţel (foto cu 45 de goluri marcaroşu) a obţinut te. Victoria Dobra a

Cetate Răchitova - Narcisa Sălaşul de Sus 3-0 Sargeţia Bretea Română - AS Sântămăria Orlea 3-3 Cerna Lunca Cernii - Dacia Boşorod 1-5 Minerul Teliuc - Agrocompany Băcia 3-0 Unirea Gen.Berthelot - Streiul Baru 3-0* Unirea Şoimuş - Măgura 2010 Pui 0-3* *La masa verde

Fotbal

Liga 5 Seria 2
ETAPA A XV-A

un succes clar în faţa rivalei din Hărău

CLASAMENT
1. Măgura Pui 2. Cetate Răchitova 3. Dacia Boşorod 4. U. Gen.Berthelot 5. Agro. Băcia 6. Minerul Teliuc 7. Lunca Cernii 8. Sântămăria Orlea 9. Sălaşul de Sus 10. Bretea Română 11. Unirea Şoimuş 12. Streiul Baru 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 14 12 11 10 6 6 5 4 3 4 0 3 4 3 3 1 4 1 3 5 5 1 3 0 0 3 4 7 8 11 10 9 10 13 15 51-15 48 50-17 46 65-31 39 55-30 36 47-31 31 34-22 22 37-51 19 40-65 18 32-56 17 23-45 14 23-48 13 8-54 3

Unirea Veţel - Silva Miracol Hărău 4-1 Berianul Beriu - Santos Boz 2-0 Victoria Dobra - Sprint Luncoiu de Jos 4-2 Mureşul Pricaz - Key Systemsro Ribiţa 2-0 Mureşul Brănişca - Ponorul Vaţa 7-4

CLASAMENT
1. Systemsro Ribiţa 2. Berianul Beriu 3. Unirea Veţel 4. Mureşul Pricaz 5. Miracol Hărău 6. Mureşul Brănişca 7. Ponorul Vaţa 8. Victoria Dobra 9. Luncoiu de Jos 10. Santos Boz 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 9 8 7 6 6 5 5 3 2 1 2 3 4 5 3 3 0 3 2 3 4 4 4 4 6 7 10 9 11 35-19 44-21 36-33 35-33 43-27 52-45 29-35 23-42 31-37 18-54 34 29 27 25 23 21 18 15 12 8

) www.servuspress.ro
CMYK PG. 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful