OPPT Ghid de instrucţiuni pentru Notificarea Amiabilă

1. Asistenţă şi note tehnice............................................................................................................................ 2 2. Modelele de Notificări Amiabile.................................................................................................................. 2
2.1 2.2 În prezent există cinci modele de Notificare Amiabilă..................................................................................... 2 Definiţii ele noilor versiuni................................................................................................................................ 2

3. Ceea ce NU FACE Notificarea Amibială ................................................................................................... 2 4. Introducere: Noua conjunctură Legală......................................................................................................
5.1 5.2

2

5. Obiectivele Notificării Amiabile................................................................................................................... 3
Istoric............................................................................................................................................................... 3 Răspunderea şi Responsabilitatea Nelimitată funcţionează în ambele sensuri.................................................. 4

6. Cum funcţionează Notificarea Amiabilă...................................................................................................... 5 7. Expediere şi Momentul expedierii............................................................................................................... 5 8. Clauză de Renunţare.................................................................................................................................. 7 9. Pregătirea Notificării Tale Amiabile............................................................................................................ 7
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 Adresa ........................................................................................................................................................... Data................................................................................................................................................................. Servicii ............................................................................................................................................................ Declaraţia de Fapte Verificată.......................................................................................................................... Termeni şi Condiţii............................................................................................................................................ 7 8 8 8 9

10. Păstrarea documentelor este foarte importantă ................................................................................

10

Numărul de Referinţă pentru Termeni şi Condiţii............................................................................................ 11 Semnături........................................................................................................................................................ 12 Comunicarea Notificării tale Amiabile............................................................................................................. 12 Exemplul 1 .................................................................................................................................................... 12 Exemplul 2 ..................................................................................................................................................... 12 Clauză de Renunţare (a se vedea şi punctul 5)............................................................................................... 13 Termeni de Plată............................................................................................................................................ 13 Măsuri ulterioare............................................................................................................................................. 13

11. Răspunsuri – ce Urmează?....................................................................................................................... 12

12. Conţinutul Facturii..................................................................................................................................... 13

13. Persistenţă................................................................................................................................................ 13 14. Folosirea Energia Intenţiei.......................................................................................................................... 14 15. Note tehnice............................................................................................................................................... 14

Toate drepturile rezervate

OPPT Ghid de instrucţiuni pentru Notificarea Amiabilă
Citiţi acest ghid în totalitate înainte de a trimite Notificarea Amiabilă împreună cu Termenii şi Condiţiile (Să nu trimiteţi acest ghid)

1. Asistenţă şi note tehnice
Vă rugăm să ne trimiteţi toate întrebările în legătură cu folosirea Notificării Amiabile la adresa foropaq@gmail.com. Acestea vor primi imediat atenţie. Diagrama de la sfârşitul acestui ghid constituie de asemenea un rezumat practic al fluxului acestui proces. Vă rugăm să citiţi notele tehnice din secţiunea a cinsprezecea pentru sugestii în legătură cu problemele de prezentare.

2. Modele de Notificări Amiabile
2.1. În prezent există 5 modele de Notificări Amiabile. Versiunile noi sunt diferite numai printr-un paragraf aflat la începutul Declaraţiei de Fapte Verificată în Mod Corespunzător. Această diferenţiere face posibilă extinderea folosirii Notificării în aproape orice situaţie.
Ficare versiune este valabilă atât în document Word editabil, cât şi în format PDF care poate fi printat şi completat de mâna. Un set de PDF-uri de referință pentru documente Word au fost, de asemenea, furnizate pentru a vă ajuta în corectarea oricăror probleme de prezentare/formatare. Mac Pages şi Open Office ar trebui să deschidă fişierele în format .doc fără probleme. Ignoraţi orice mesaje de atenţionare.

2.2

Definiţii ale noilor versiuni
1. Acţiune prin documente

Utilizaţi această versiune, ca răspuns la orice document venit de la o instituţie/agent al unei corporaţii fără statut juridic de existenţă, precum o factură, o declarație, o cerere de plată. Aceasta poate servi, de asemenea, ca urmare a unui incident, de exemplu primirea unei amenzi, notificarea unei încălcări ale legii sau o citație.

2. Incident actual Utilizaţi această versiune în cazul unui incident, precum reţinere, arest sau detenţie, acţiune pentru care nu a fost prezentata niciun document în dovedire. 3. Acţiuni viitoare Această versiune se poatre trimite oricărui individ, care acţionează ca agent pentru o entitate fără statut juridic de existenţă, care ar putea interacționa cu tine în viitor.

4. Încetarea statului juridic de existenţă a Sistemului de Sclavie în General
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 2 of 15

Această versiune se poatre trimite oricărui individ ale cărui activităţi de perpetuare a SISTEMULUI DE SCLAVIE au adus în mod indirect vătămari energiei tale măsurabilă. 5. Încetarea statului juridic de existenţă a Sistemului de Sclavie în Particular Această versiune este asemănătoare cu precedenta, cu excepţia faptului că specifică o situaţie în care dauna a fost produsă altei fiinţe, dar care te afectează şi pe tine totodată. A se vedea punctul 10.4 pentru mai multe detalii despre cum funcţionează noile versiuni împreună cu noile Termene şi Condiţii.

3. Ceea ce NU face Notificarea Amiabilă
Notificarea amiabilă nu poate fi folosită pentru a obliga pe cineva să efectueze ceva anume. Alegerea, conform liberului arbitru, funcţionează în ambele sensuri. Dacă notifici pe cineva despre faptul că acesta nu are nicio autoritate asupra ta, în temeiul Legii Universale, dreptului comun şi legii UCC, atunci şi tu trebuie să accepţi că nu ai nicio autoritate asupra nimănui. Dar tu POŢI să le oferi lor un Contract care defineşte condiţiile şi limitele acestei interacţiuni. Asta este ceea ce Notificarea Amiabilă face. De exemplu: Vrei să mă suni? Accept telefonul tău, în schimbul a .... Nu se poate folosi Notificarea Amiabilă pentru a ordona cuiva să facă ceva. Gândeşte-re la motivele tale reale pentru a emite o Notificare Amiabilă. Cauţi să te răzbuni, să obţii retribuţii, să obţii restituirea plăţilor sau să faci profit? Vreţi să declanşezi o acţiune anume, să ceri şi să primeşti răspuns, să obligi sau să comanzi pe cineva? Atunci, Notificarea Amiabilă nu este pentru tine!

4. Introducere: Noua conjunctură Legală
Conjunctura Legală în care trăim a fost radical schimbată prin înregistrările efectuate în UCC de către OPPT. Corporaţiile şi întregul lor sistem “legal” au fost înlăturate, astfel că Legea Universală, Legea Comună şi UCC sunt reglementările în vigoare în acest moment aplicabile fiecărui om de pe planetă care acţionează ca un individ cu răspundere personală nelimitată. Nu mai sunt valabile documentele corporaţiilor, sistemele statutare legale, înregistrările, asigurările sau ierarhiile de autoritate. Acest lucru modifică natura felului în care noi vom realiza TOATE interacţiunile noastre. Asa-zişii “agenţi ai corporaţiilor”, trimişi să interacţioneze cu noi, acţionează într-o completă ignoranţă în ceea ce priveşte schimbarea poziţiei lor juridice. La un moment dat, dezvăluirea Adevărului Absolut va corecta această stare de lucruri. Până atunci, este sarcina noastră să invăţăm să fim nişte locuitori paşnici şi binevoitori ai Noului Pământ şi să invăţăm acest lucru pe toţi cei din jurul nostru. Acest lucru ne va ajuta să aducem noul sistem la viaţă.

5. Obiectivele Notificării Amiabile
De a notifica, cu politeţe, dar fermitate, pe toţi aşa numiţii “agenţi corporatişti”, care incearcă să interacţioneze cu noi, despre încetarea statutului juridic de existenţă al tuturor corporaţiilor lumii, incluzând toate băncile şi “guvernele” corporatiste, şi despre capacitatea ulterioară în care Respondentii acţionează în urma primirii acestui anunţ, şi anume ca indivizi cu deplină responsabilitate pentru acţiunile lor. Intenţia noastră, din momentul în care am început să oferim acest document, este de a-ţi recomanda ţie, Ofertantule, să foloseşti această Notificare numai împotriva celor care interacţionează direct cu tine, sau care interacţionează cu tine prin intermediul documentelor. Deşi tu ai un drept legal să emiţi o Notificare Amiabilă împotriva celor care dau instrucţiuni Respondentului, fără să interacţioneze direct cu el, credem că acest mod de abordare este cel mai potrivit în acest moment. Obiectivul nostru este să reducem la tăcere pe cei care încearcă să promoveze vechiul sistem, de fiecare dată când ei încearcă să te “atingă” şi pe tine, şi să educăm pe acei indivizi, de fiecare dată când aceasta se întâmplă. Noi suntem ei şi ei sunt noi. 5.1 Istoric
Toate drepturile rezervate Page 3 of 15

Versiunea 06p00-07 Mar 2013

Băncile sau “guvernele” au încetat să mai existe din punct de vedere al statutului lor juridic de existenţă, sau nu? Care este adevărul...? Să aruncăm o primă privire la procesul de obţinere a unei “ordonanţe de plată/încuviinţări silite”, folosită de bănci pentru a ne executa silit pe noi oamenii... Ce au facut Băncile în trecut când au executat silit persoanele fizice? Au desfăşurat un proces administrativ în trei paşi şi au emis o Notificare de plată/Înştiinţări pentru neplată.. Au făcut acest lucru în faţa unei instanţe de judecată? Da, ei au adus aceste hârtii ca probe ale neplăţii în faţa instanţei. Curţile au emis Ordonanţe de plată/Încheieri de încuviinţare silită fără ca în mod normal voi să fiţi citaţi? Da, într-adevăr. Au justificat Băncile în obţinerea Ordonanţelor de plată/Încuviinţărilor silite faptul că “.....tu datorezi suma de ......? Da. Când au existat contestaţii, banca a continuat să se bazeze pe Ordonanţa de neplată/Încuviinţarea silită? Absolut. Cât de asemănătoare este procedura Băncilor de obţinere a “Ordonanţei de plată/Încuviinţării silite” pe care se bazează, cu procesul UCC care acum a dus la încetarea statutului juridic de existenţă al Băncilor..? Este aceeaşi tehnică, numai că nu s-a realizat în instanţă. Băncile au fost acuzate şi convocate să respingă acuzaţiile. Ele nu au respins acuzaţiile aduse, astfel că au fost declarate vinovate, iar ordinul de executare a intrat în vigoare. Deci, dacă noi ne întemeiem pe înregistrările UCC nerespinse, efectuate de către OPPT, la fel cum băncile se bazează pe Ordonanţele de Neplată/Încuviinţările silite, ar putea atunci pretinşii CEO ai băncilor astfel dizolvate, pretinşii Judecători, pretinşii Ofiţeri de Poliţie, etc să schimbe aceste înregistrări UCC prin jigniri, ofense şi exagerări, fie ele chiar şi într-o pretinsă “instanţă”? Nu, nu pot. Prin urmare, nu ţi se pare logic să foloseşti aceleaşi documente pe care OPPT le-a folosit ca să dizolve toate “Guvernele” şi Băncile . . . şi astfel să înşţiintezi pe foştii lor angajaţi despre ceea ce se întâmplă? (Multumim administratorilor OPPT!) Bineînţeles ! Consideră de exemplu o fostă companie, adică o aşa-zisă bancă. Imaginează-ţi că geamurile ei de securitate au dispărut, că pereţii băncii nu mai sunt, că fundaţiile sale au dispărut . . . şi că birourile plutesc în aer. Plasa de siguranţă a corporaţiei a dispărut şi toate sunt acum la vedere. Fiecare fost angajat stă acum la biroul lui, singur . . . ca un simplu individ. Faptul că funcţionarul corporatist se intituleaza aşa-zisul Director Executiv (CEO), sau aşa-zisul Ministru al unui “Departament Guvernamental” are vreun sens acum? Nu. A face asta ar fi în contradicţie cu noua conjunctură juridică. Acţiunile tale, de a utiliza Notificarea Amiabilă, trebuie să fie în concordanţă cu noua situaţie pentru a obţine rezultatul dorit. Notificarea Amiabilă introduce o ofertă contractuală între indivizii unu-la-unu, cu un set de Termeni şi Condiţii. Dat fiind faptul că aşa-zisele “bănci” şi “guverne” au încetat să mai existe, foştii funcţionari au următoarele trei opţiuni la primirea unei Notificări de plată: Să se opească şi să înceteze orice acţiune şi să te lase în pace. Să ignore Notificarea Amiabilă, să pretindă că, corporaţia încă există şi să continue ca înainte, ceea ce determină imediat calcularea răspunderii lor.
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 4 of 15

Să furnizeze dovada unui contract valabil şi legal încheiat şi obligatoriu între tine şi el ca indivizii. 5.2 Răspunderea şi Responsabilitatea Nelimitată funcţioneaza în ambele sensuri

Înregistrările OPPT au modificat Legile care guvernează planeta în Legea Universală, Legea Comună şi Codul Comercial Uniform, iar tu, prin intermediul Notificării Amiabile, aduci la cunostinţă acest fapt. Respondentul (cel care primeşte) Notificărea Amiabilă este pe deplin răspunzător, în temeiul răspunderii personale nelimitate. Aceasta nu înseamnă însă că şi tu acţionezi de asemenea cu deplină responsabilitate şi răspundere nelimitată...? Nu eşti şi tu de asemeni responsabil pentru toate acţiunile tale? Desigur că eşti, fără nicio îndoială! Scopurile răspunderii se pot răsturna foarte uşor, de ex., nu împuşca pe hoţul de buzunare care fuge de tine. Un “hoţ obişnuit” devine o victima mai semnificativă atunci când răzbunarea s-a realizat cu forţe excesive, pentru că tu comiţi o vătămare disporporţionată în raport cu ameninţarea fizică pe care încerci s-o îndepărtezi. Răzbunarea nu are ce căuta aici. În termeni simpli: nu face rău şi acceptă deplina răspundere a tuturor acţiunilor tale. Şi tu te afli în acest peisaj. Dacă tu acţionezi periculos în public, în detrimentul binelui public şi prejudiciezi pe alţii în orice fel, această Notificare NU te va proteja. Orice om, în temeiu Legii Comune, poate reţine pe altul în aceste circumstanţe, cu condiţia ca arestul şi ceea ce urmează să faci sunt realizate în mod Legitim.

6. Cum funcţionează Notificarea Amiabilă
Băncile şi “guvernele” au încetat să existe din punct de vedere juridic şi astfel să considerăm că un fost angajat, care acum te urmăreste în calitatea sa de persoană privată.... crede în continuare că lucrează pentru o prestigioasă bancă sau departament. Foştii angajaţi consideră că încă lucrează pentru supravieţuirea lor....pentru a-şi achita ipotecile, cardurile de credit, taxele şcolare, pentru a-şi achita taxele, etc. LOCUL LOR DE MUNCĂ este cel care le susţine familia, reputaţia, cariera...până când apare Notificarea ta Amiabilă şi iluziile lor se spulberă. Acum ei au de ales. Termenii şi condiţiile tale oferă noi reguli de angajament în temeiul unei situaţii noi. Este ca şi cum ai pune o lista de preţuri pe pereţii unei cafenele. De acum tu astepţi clienţii. Dacă potenţialii clienţi nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile tale, atunci ...... ei sunt liberi să se duca în altă parte – să aleagă o altă alternativă. ACUM ESTE ALEGEREA TA CA TU SĂ INTERACŢIONEZI CU EI SAU NU. Trimiţând Notificarea Amiabilă împreună cu originalul documentului ataşat, îl informezi pe Respondent că tu nu vrei să fi victima unui prejudiciu ilegal şi îţi exprimi de asemenea condiţiile în care el poate contracta cu tine, pe cheltuiala sa. Orice interacţiune următoare a Respondentului, angajează Termenii şi Condiţiile tale şi fac ca acel Contract să prindă viaţă, astfel că răspunderea personală a Respondentului, exprimată în moneda aleasă, devine incidentă. Dacă el continuă să te prejudicieze şi refuză să îţi achite facturile generate de situaţiile în care termenii şi condiţiile tale se aplică, atunci ai opţiunea să faci o înregistrare în UCC împotriva persoanei implicate. Aceasta reprezintă o acţiune separată şi nu este discutată în acest material. La origine, Notificarea Amiabilă se bazează nu numai pe Legea Comună şi legile UCC, dar mai ales pe Legea Universală conform căreia “Orice alegere bazată pe propriul liber arbitru al unei fiinţe, este permisă cu condiţia ca aceasta să nu încalce liberul arbitru al altei fiinţe”. Termenii şi condiţiile contractuale exprimă LIBERELE TALE ALEGERI.

Versiunea 06p00-07 Mar 2013

Toate drepturile rezervate

Page 5 of 15

Asta este ceea ce face această Notificare – tu eşti expresia alegerilor tale libere sub Legea Universală şi te afirmi cu toată autoritatea în spatele lor conform Legii Comune. Cu excepţia cazului în care alt contract legal şi obligatoriu există între tine şi fostul angajat, doar termenii şi condiţiile care sunt acum în vigoare sunt ale voastre...fie că au fost oferite sau nu pentru acceptare.

7. Expediere şi Momentul expedierii
Fiecare Notificare Amiabilă va fi trimisă unui Respondent, prin una dintre aceste metode: Email, fax, personal sau prin serviciul poştal. Veţi ţine evidenţa momentului şi a modului în care acestea au fost trimise. În funcţie de situaţia voastră, veţi stabili data când veţi livra Notificarea Amiabilă. Notificările Amiabile vor fi probabil cel mai eficiente atunci când sunt folosite ca un document, sau sunt comunicate printr-un proces digital unui individ într-un moment fără tensiuni şi stres. Acest moment este cel mai puţin provocator şi documentul are astfel şansa să fie citit, înţeles şi cercetat şi astfel să aibe efectul dorit, încât să nu mai existe pe viitor acţiuni ale Respondentului împotriva ta. Exemple de situaţii provocatoare: • Un aşa-zis “Judecător” ce prezidează o instanţă de judecată. Posibilitatea de a fi stânjenit în faţa publicului va determina o reacţie imediată de respingere.. . sau chiar arestarea ta . . . înainte chiar ca el să citească documentul. Documentul fiind respins înainte de a fi studiat, această formă de transmitere nu este una eficientă. Un aşa-zis “Poliţist” pe marginea drumului: Confruntarea cu o persoană înarmată, a cărei pregătire este să reţină ilegal pe toţi cei care îl încurcă, NU este recomandată. Dacă nu menegeriezi situaţia corect – în mod paşnic şi cu bune intenţii, este foarte posibil ca situaţia să devină imediat foarte periculoasă. Acceptă amenda la faţa locului. Mai târziu, notifică pe fostul “Poliţist” folosind exact acea amendă ca motiv să-i trimiţi Notificarea Amiabilă.

Tot timpul aminteşte-ţi că persoana pe care o notifici nu este altcineva decât un alt om, ca şi tine. Aşa cum s-a spus mai devreme, este recomandat ca în această etapă să trimiţi notificări numai celor care te contactează pe tine în mod direct sau iţi trimit documente. De exemplu, notifici un fost poliţist. Numai în situaţia în care şeful lui te contactează direct, ca urmare a notificării tale, tu trimiţi o notificare acestei persoane, altfel nu vei trimite. Deşi presupusul fost şef este responsabil pentru faptul că cere subordonaţilor lui să te constrângă cu ameninţări, vom aborda iniţial o poziţie uşoară folosind Notificările Amiabile. Gândeşte-te cu atenţie despre CUM si CÂND vei trimite Notificarea Amiabilă. Trebuie să porţi o Notificare Amiabilă în maşină cu tine, sau ar trebui să trimiţi prin postă Notificarea ta Amiabilă către “Ministrul Transporturilor”, “Ministrului de Interne” şi oricărei persoane de la secţia ta de Poliţie, inainte de a te urca în masină . . . ? Răspunsul este afirmativ pentru ambele alternative, dar noi sugerăm ca atunci când ai cu tine o Notificare Amiabilă, să te abţii să o foloseşti în situaţii dificile, mai ales dacă persoana (le) nu au fost niciodată notificate de tine. Foloseşte bunul tău simţ şi Legea Comună. Aminteşte-ţi că Termenii şi Condiţiile tale se aplică numai după ce Notificarea ta a fost primită de Respondent şi Respondentul a declanşat aplicarea contractului prin faptul că a acţionat sub imperiul unuia (mai multor) termeni şi condiţii aşa cum sunt ele definite în document. Este ca şi cum un arbitru fluieră ca să oprească jocul. Totul se opreşte în teren. Respondentul a fost atenţionat şi este de acum liber să aleagă următoarele lui acte în acord cu noile reguli. Termenii şi Condiţiile nu se aplică retroactiv - acestea se aplică numai după data primirii. De exemplu, pentru o situaţie declanşată acum doi ani, termenii şi condiţiile nu pot fi aplicate înainte de emiterea, respectiv
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 6 of 15

primirea Notificării. Într-un meci de fotbal nu poţi muta porţile după ce jocul tocmai a început. Nu poţi factura ceea ce s-a întâmplat în trecut. Modalitatea în care Notificarea Amiabilă deviază acţiunile fostelor “instanţe de judecată”, care se presupune că sunt încă active, este aceea că tu trimiţi Notificarea Amiabilă acelui individ atunci când urmează să te contacteze şi totul începe din acest moment. Acţiunea OPPT de încetare a statutului juridic de existenţă (foreclosure) a dus la desfiinţarea sistemului “juridic”. Persoana/persoanele în cauză nu au nicio justificare să continue să te contacteze în aceste condiţii. Facturarea pentru abordările nedorite, se declanşează imediat ce ei se referă la “contract”, şi continuă ca şi cum Notificarea Amiabilă şi Termenii şi Condiţiile tale nu înseamnă nimic. NOTĂ: Alte tipuri de Notificări vor putea fi concepute şi trimise în viitor şi care se vor potrivi mai mult cu cazurile aflate în desfăşurare. Urmăreşte orice îmbunătăţiri ale acestora.

8. Clauză de Renunţare
Toate facturile vor avea o clauză de renunţare. Clauza de renunţare oferă Respondentului oportunitatea să înceteze acţiunile, sau să-şi retragă oricare sau toate pretenţiile. Aceasta înseamnă că nicio plată nu va fi solicitată în acest caz. În mod similar, acceptarea clauzei de renunţare necesită o notificare scrisă, irevocabilă, din partea Respondentului privind intenţia sa de a se opri de la orice acţiune. Nu doreşti ca el să-şi schimbe intenţia. Acesta este rezultatul dorit. Tăcerea şi lipsa oricărei alte acţiuni din partea Respondentului, cu excepţia retragerii în scris din situaţie şi contract. Aceasta este o modalitate decentă pe care o oferi acestei persoane, dându-i posibilitatea de a se retrage graţios dintr-o situaţie care reprezintă un efect secundar al schimbării societăţii şi de care ei nu au fost informaţi. Este onorabil să procedezi astfel. Pe de altă parte, dacă ei dovedesc cu probe că tu eşti încă obligat sub imperativele unui contract legal în care tu, în cunoştiinţă de cauză, prin voinţă şi intenţia ta ai făcut parte, atunci tu eşti sub obligaţia acelui contract, însemnând astfel că Notificarea cu Termenii şi Condiţiile tale a fost nelegitimă, aceşti termeni fiind invalidaţi. Menţionăm că aceasta este FOARTE PUŢIN PROBABIL să se întâmple celui care foloseşte Notificarea Amiabilă, pentru două motive: 1. Acţiunea de încetare a existenţei statutului lor juridic de existenţă a anulat toate contractele încheiate cu vechiul sistem, trecute, prezente şi viitoare. 2. Contractul este de natură personală, fiind încheiat între Ofertant şi Respondent, ca persoane fizice. Astfel, clauza de renunţare dă Respondentului o şansă de a se retrage. Dacă Respondent nu acceptă oferta ta de a se retrage, atunci acţiunile lui viitoare confirmă că Respondentul a acceptat de fapt şi este obligat în conformitate cu Termenii şi Condiţiile tale.

9. Pregătirea Notificării Tale Amiabile
Tu notifici persoana privată - nu pretinsa “companie” sau “corporaţie” care, vă aduceţi aminte, nu mai există. Orice referinţă la fosta “companie” este facută numai pentru a menţiona numele ei pe notificarea ce va fi comunicată prin intermediul serviciilor poştale. Veţi folosi mereu “presupusa”, “aşa-zisa”, “fosta” în faţa titlului sau denumirii fostelor companii. 9.1 Adresa

Scrie de mână/tipăreşte în câmpul alocat adresei de pe Notificarea Amiabilă şi de pe Termeni şi Condiţii, după cum urmează. Tu eşti Ofertantul (cel care face propunerea). Persoana fizică căruia i-o trimiţi este Respondentul (cel care răspunde). Foloseşte orice alte informaţii care te ajută la serviciul poştal, pentru a te asigura că notificarea se va transmite şi vei primi un răspuns - nu mai există semnificaţie pentru coduri poştale, titluri etc - şi ele au fost desfiinţate oricum.
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 7 of 15

Fă referiri la fostele corporaţii închise ca “fostele INSTITUŢII”. Sunt recomandate literele majuscule, de ex. În copie către fostul DEPARTAMENT.....[ se va insera numele departamentului]
Respondent (informaţii personale): {< Numele Individului >} NUMELE c/o pretinsei {< Numele companiei >} {< Strada.... >} {< Oras, Judet, Cod postal >} Ofertant (informaţii personale):

LOR

{< Numele individului >} NUMELE DVS {< Adresa dvs pentru comunicarea răspunsului >}

Niciun titlu oficial nu este necesar. De ex. Respondentul nu este Ministru, Director General.. . . . Ei sunt doar nişte persoane fizice ca tine, fără niciun drept mai mare sau mai mic de autoritate. Foloseşte doar numele lor. 9.2 Data

Scrie de mână/tipăreste data. Foloseşte ce format preferi; de ex. 7 sau şapte etc. Luna poate fi scrisă după preferinţă; de ex. Sept, Sep. 09, Septembrie. Textul “zi” şi “lună” este furnizat pentru a elimina confuzii între formatul american şi cel internaţional. Data: __ ziua__luna, 2013_______ 9.3 Servicii

Pe Notificare anuleaza metoda de trimitere pe care nu o foloseşti sau încercuieşte metoda pe care ai ales-o. Dacă alegi serviciul poştal, scrie numărul de identificare care permite urmărirea documentului; dacă nu ai ales Poşta, atunci scrie acolo n/a ( nu se aplică). Serviciu : Email/ fax / predat personal / Numărul avizului poştal : ________________________ Aminteşte-ţi să atasezi o copie a notificării/ facturii/ cererii. Păstreaza originalul pentru arhivare dacă e posibil. 9.4 Declaraţia de Fapte Verificată Există în prezent cinci versiuni ale Notifcării Amiabile, pentru diferite clase de acţiuni aplicabile Ofertantului. Aceste versiuni diferă numai la paragraful unu din Declaraţia de Fapte Verificată în Mod Corespunzător. Noi le-am pus în documente separate, astfel încât să asigurăm că fiecare are acelaşi punct de plecare, indiferent dacă este familiarizat cu întocmirea şi folosirea documentelor. NOTĂ: Pentru a scrie în acele căsuţe marcate cu culoarea roşie [<text>] şi în paranteze, fiţi siguri că selectarea dvs. include şi parantezele negre. Aceasta vă asigură că textul rezultat va fi negru.

1. Actiune prin documente Eu am primit un document care se pretinde a fi {< numele/titlul documentului primit de la Respondent >}, având ca număr de înregistrare şi dată {< 0000000 >} şi cu privire la perpetuarea oricăruia şi tuturor SISTEMELOR DE SCLAVIE de către RESPONDENT {< Numele Respondentului >} cu adresa în {< Adresa Respondentului >}, denumit în cele ce urmează “Respondentul”. Utilizaţi această versiune, ca răspuns la orice document venit de la o instituţie/agent al unei corporaţii fără statut juridic de existenţă, precum o factură, o declarație, o cerere de plată. Acesta poate servi, de asemenea, ca urmare a

Versiunea 06p00-07 Mar 2013

Toate drepturile rezervate

Page 8 of 15

unui incident, de exemplu primirea unei amenzi, notificarea unei încălcări ale legii sau o citație.

Utilizarea acestei versiuni este descrisă în detaliu în prima discuţie audio despre Notificarea Amiabilă, pe care o veti găsi pe website-ul OPPT. 2. Incidentul Prezenta se aplică incidentului din {< Zi 00 Lună >}, 2013 din {< locaţia incidentului >} în care este implicat {< Numele Respondentului >} cu adresa în {< Adresa Respondentului >} denumit în cele ce urmează “Respondentul”. Utilizaţi această versiune în cazul unui incident, precum reţinere, arest sau detenţie, pentru care nu a fost prezentat niciun document în dovedire. Aceasta este o forma generală care cuprinde toate situaţiile posibile. Nu este necesar să dezvoltaţi amănunţit detaliile incidentului. Veţi comunica direct cu persoana responsabilă care ştie deja incidentul, pentru că se afla acolo. Nu folosiţi această notificare pentru niciun alt scop. 3. Actiunea viitoare Prezenta se aplică oricărei acţiuni viitoare ce se realizează de {< Nume Respondent >} cu domiciliul în {< Domiciliu Respondent >} denumit în cele ce urmează “Respondentul”. Această versiune se poatre trimite oricărei persoane fizice care acţionează ca agent pentru o entitate fără statut juridic de existenţă care ar putea interacţiona cu tine în viitor. Faptul că tu deja ai înmânat Notificarea Amiabilă unei persoane cum ar fi, de exemplu, Ministrului de Interne, se prezumă că orice persoană sub comanda directă şi indirectă a acelei persoane este de fapt notificată în temeiul principiul NOTIFICAREA PRINCIPALULUI ESTE NOTIFICARE AGENTULUI, principiu de drept conservat în UCC 1 – 103. Notificarea Amiabilă atenţionează în mod specific pe Respondent de obligaţia de a-şi informa agenţii: “Respondentul este avertizat de faptul că instructarea, direcţionarea sau participarea împreună cu colegii săi la realizarea de acţiuni dăunătoare pentru Ofertant va duce la calcularea şi acumularea răspunderii sale. În situaţia în care colegii săi astfel instructaţi sau ajutaţi vor cauza prejudicii Ofertantului, atunci veţi fi declaraţi în mod solidar şi personal răspunzători, în temeiul Doctrinei Principal Agent (Răspunderii Principalului pentru faptele Agentului) conservată prin politica publica UCC 1-103. Acum este responsabilitatea dumneavoastră comercială şi morală de a vă informa despre această politică. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă documentaţi cu privire la răspunderea dvs. şi despre orice potenţială viitoare răspundere care va fi determinată de libera dvs. alegere, cu buna ştiinţă, voluntară şi intenţională de a prejudicia pe Ofertant. Ofertantul a formulat şi înaintat Respondentului o notificare amiabilă, notificarea originară fiind efectuată şi dată de către OPPT.” Când foloseşti Notificarea Amiabilă, păstrează copii ale Termenelor şi Condiţiilor oferite, asupra ta tot timpul. Dacă orice “coleg” al persoanei notificate te acostează sau iţi trimite cereri de plată s.a.m.d., atunci tu poţi trimite şi acelei persoane Termenele şi Condiţiile tale şi, totodată, îl notifici, astfel că, prin acţiunile lor, el a declanşat un contract împreuna cu colegul lor şi astfel vor primi împreună o factură de plată. 4. Încetarea statului juridic de existenţă a Sistemului de Sclavie în General Cu privire la funcţionarea şi perpetuarea oricăruia şi tuturor sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, executare legală (silită) a oricăror şi tuturor SISTEMELOR DE SCLAVIE împotriva Poporului Unic* de către RESPONDENT {< Numele Respondentului >} cu adresa în {< Adresa Respondentului >}, denumit în cele ce urmează “Respondentul”. (*Poporul Unic este definit în UCC# 2012079290) Această versiune se poatre trimite oricărei persoane fizice care, prin activitatea sa de perpetuare a SISTEMULUI DE SCLAVIE, v-a vătămat în mod indirect energia măsurabilă. “Ofertantul înştiinţează în mod corespunzător Respondentul că Respondentul este pe deplin legitim şi legal responsabil şi răspunzător şi va datora în principal triple despagubiri în temeiul dreptului comun, pentru oricare şi toate acţiunile nelegitime şi ilegale pe care Respondentul le desfăşoară împotriva Ofertantului, cauzând sau rezultând în prejudicii faţă de Ofertant, inclusiv vătămări fizice, privări de libertate, sechestru pe proprietate, daune materiale, daune financiare sau orice alte daune ale energiei măsurabile a Ofertantului. Tu VEI decide asta. Dacă tu simţi că activităţile Monsanto te afectează în mod negativ, atunci tu eşti autorizat să trimiţi Notificarea Amiabilă oricărei persoane care lucrează pentru “fosta” companie Monsanto, incluzând toţi foştii
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 9 of 15

funcţionari ai companiei. Dacă ei răspund, ai tot dreptul să ii facturezi. Ia aminte că termenii şi condiţiile pe care ei iau acceptat se bazează pe o taxă zilnică. Îndată ce ei au declanşat un contract, tu poti să le trimiţi tot mai multe facturi săptămânale sau lunare, sau, la alegere, poţi începe procesul de înregistrare UCC împotriva lor. Vezi detaliile noilor Termeni şi Condiţii mai jos. 5. Încetarea statului juridic de existenţă a Sistemului de Sclavie în Particular Cu privire la funcţionarea şi perpetuarea oricăruia şi tuturor sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, executare legală (silită) a oricăror şi tuturor SISTEMELOR DE SCLAVIE împotriva Poporului Unic*, în mod specific {< se va menţiona aici vătămarea propriu-zisă >} a lui {< se va menţiona numele şi prenumele persoanei vătămate >} de către RESPONDENT {< Numele Respondentului >} cu adresa în {< Adresa Respondentului >}, denumit în cele ce urmează “Respondentul”. (*Poporul Unic este definit în UCC# 2012079290) Această versiune este asemănătoare cu precedenta, (4 de mai sus) cu excepţia faptului că specifică o situaţie în care dauna a fost produsă altei fiinţe, dar care te afectează şi pe tine totodată. Conceptul care functionează aici este că Vătămarea Unuia este Vătămarea Tuturor. Ne îndreptăm într-o direcţie în care putem sprijini persoane care sunt hărţuite de către sistem şi în care sute de mii de oameni pot folosi Notificarea Amiabilă pentru a sprijini o singură persoană. Această situaţie trimite un mesaj GIGANTIC tuturor celor care intenţionează să perpetueze sclavagismul pe Pământ. Vezi detaliile noilor Termeni şi Condiţii. Aceasta este ultima formă de executare silită a popoarelor. Respingerea fermă dar paşnică a acţiunilor care perpetuează sclavagismul.

9.5

Termeni şi Condiţii

Aceştia sunt noii Termeni şi Condiţii care pot fi utilizaţi atunci când facturaţi o persoană pentru oricare situaţie menţionată în Notificarea Amiabilă.
Punctul 11 Acţiunea împotriva altei persoane, care nu este parte la aceşti termeni şi condiţii, în absenţa unui contract legal obligatoriu încheiat între părţi, care produce daune Ofertantului, incluzând, dar fără a se limita la, vătămarea energiei măsurabile a Ofertantului. Punctul 15 Reţinerea şi arestarea nelegitimă per zi calendaristică sau parte din aceasta. Punctul 16 Funcţionarea sau perpetuarea oricărui sau tuturor sistemelor private monetare, de emitere, de colectare, de executare silită şi care ajută la funcţionarea SISTEMELOR DE SCALVIE împotriva Poporului Unic*. *Poporul Unic in denumirea originară “The One People” este definită în UCC 2012079290. Trebuie să te familiarizezi cu Termeni şi Condiţiile. Facturile se bazează pe aceste puncte şi unul sau mai multe puncte se vor aplica în funcţie de ceea ce au scris ei in documentul/cererea/notificarea lor. Citeşte pe fiecare cu foarte mare atenţie fiindcă mulţi termeni se pot aplica unei singure decizii sau acţiuni ilegale şi poate fi facturată.

10. Păstrarea documentelor este foarte importantă
Este necesar să păstrezi dovezi ale serviciilor pentru viitor; faptul că ceva a fost trimis şi faptul că ceva a fost primit. Este posibil să le poţi folosi în viitor. Daca ai utilizat livrarea personal; este de dorit să pregăteşti o notă de recepţie similară cu dovada curierului că ţi-a livrat pachetul, ce necesită o semnatură de primire. Înregistrează data, numele documentului şi/sau numerele de referinţă, locaţia şi cine a primit documentul. Nu modifica cuvintele din Notificarea Amiabilă Fiecare cuvânt din Notificarea Amiabilă este ales cu atenţie. De exemplu cuvantul “domiciliu” este corect scris. Aceasta deoarece: domicil = jurisdicţia de origine a Sursei, a Legilor Creatiei
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 10 of 15

domiciliu = jurisdicţie aleasă de om, jurisdicţie a unei companii private funcţionând sub forma guvernului şi managementul Capitalului ei, uman sau nu. Dacă este vorba de tine ca Fi’inţă atunci este vorba de “domicil”. Dacă este vorba de tine ca valoare aflată în posesia companiei operând sub forma guvernului sau al oricărui departament cuprins în Guvern, atunci este vorba de "domiciliu".

Versiunea 06p00-07 Mar 2013

Toate drepturile rezervate

Page 11 of 15

10.1 Numărul de Referinţă pentru Termeni şi Condiţii Gândeşte-te la un număr sau simbol de identificare pe care să-l dai Termenilor şi Condiţiilor tale. Aceasta face mai usoară referinţa la aceşti Termeni dacă este necesar să trimiţi Factura. Scrie de mână/tipăreşte acest numar de înregistrare în spaţiul indicat în Notificarea Amiabilă.
Dacă Respondentul alege să interacţioneze cu Ofertantul personal şi privat după această dată, atunci Termenii şi Condiţiile Ofertantului Nr._________ sunt oferite spre acceptanţă Respondentului, prin acestea modalităţile de acceptare fiind clar definite.

Ca exemplu consideră 8T-130207. Nu contează dacă întâmplător ai exact acelaşi număr de identificare cu altcineva... cu excepţia faptului dacă acea persoană are exact acelaşi nume şi aceeaşi adresă ca şi tine. Numărul de identificare este destinat să indice un set de Termeni şi Conditii cu usşurinţă. 10.2 Semnături Aceasta este o simplă Notificare Amiabilă. Un martor doar certifică faptul că semnatarul Notificării, Ofertantul, est cel care zice că este. Martorul nu certifică conţinutul notificării. Sunt două date de completat. Prima este data documenului (la începutul documentului) şi a doua este data semnăturii (în josul documentului). (Data martorului va fi data documentului sau una ulterioară)
Ofertant:----------- Martor:------------- Numele martorului: ------------------Data: --------------------

Un document nesemnat poate fi respins pentru lipsa unei identificări corespunzătoare. 10.3 Comunicarea Notificării tale Amiabile Adu-ţi aminte să ataşezi şi o copie a notificării/facturii/cererii. Păstrează originalul pentru arhiva ta, dacă este posibil.

11. Răspunsuri - Ce Urmează?
Aducând la cunsoştinţa Respondentului faptul că, “corporaţiile” lumii au fost desfiinţate şi, fiind în posesia termenilor şi condiţiilor tale, dacă el alege să pretindă în continuare că, corporaţia lui există, poţi experimenta mai multe răspunsuri. Niciun răspuns este o veste bună - în majoritatea cazurilor. Un răspuns este de asemenea o veste bună... ei au acceptat termenii şi condiţiile tale. Ai un nou client pe care să-l facturezi. A se vedea diagrama fluxului întreg pe ultima pagină. 11.1 Exemplul 1: După ce ai înregistrat primirea unei Notificări Amiabile, vei primi o cerere/notificare etc. de la un “Departament”, de ex. pentru un bilet de parcare, notificarea de dobânzi, amenzi pentru viteză etc. Această acţiune este considerată acceptare a termenilor şi condiţiilor tale. Ei au ales să intre într-un contract legal obligatoriu. Este ca şi cum intri cu maşina într-o parcare... acţiunea de intrare cu maşina în parcare presupune că eşti de acord cu termenii şi conditiile parcării. Poţi pregăti acum emiterea unei facturii către acea persoană fizică. (A se vedea exemplul). 11.2 Exemplul 2 După ce ai înregistrat primirea unei Notificări Amiabile de către o bancă desfiinţată, vei primi o ameninţare/cerere de la un aşa-zis “colector de debite” ce acţionează în numele lor. Aşa-zisul “colector de debite” a fost angajat de un individ care lucrează la aceea bancă desfiinţată. Acest angajament poate proveni din faptul că banca şi-a vândut "datoria" (sau a încheiat o cesiune de "creanţă") acelui Colector de Debite, care poate încheia tranzacţia ca un vânzător de maşini, cu plata pe măsura vânzării. Indiferent de situaţie, pregăteşte o factură împotriva acelei persoane fizice care lucrează pentru fosta Companie Colectoare de Debite care ajută şi este complice al acelei persoane fizice ce acţionează pentru o bancă desfiinţată. Se vor trimite două facturi - câte una pentru fiecare individ.
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 12 of 15

Plecând de la exemplul Termenilor şi Condiţiilor, individul lucrând pentru aşa-zisa bancă, va fi sancţionat şi pentru faptul că a angajat pe altcineva. Aceasta va reprezenta o sumă substanţială. Aflarea numelui persoanei de la fosta Compania de Colectare a Debitelor poate fi dificil – ei sunt renumiti că se ascund în spatele numelui companiei. Avocaţii au aceeaşi reputaţie, de asemenea. Dacă nu poţi afla numele agentului pe Internet sau din cartea de telefon, Raportul Anual al companiei cuprinde pe toţi funcţionarii acesteia. Sună direct la companie, dacă e necesar, şi intreabă de persoana în cauză.

12. Conţinutul facturii
Studiază cu atenţie conţinutul facturii date ca model. Cuvântul factură trebuie să facă legătură dintre cererea făcută şi punctul relevant menţionat în Anexa A. Eşti contractual obligat să te asiguri că Respondentul ştie exact de ce este facturat. Exemplu pentru factura dată ca model: “Respondentul este facturat pentru acţiunile pe care acesta le-a executat [se va insera o scurtă descriere a acţiunii ce a determinat emiterea facturii, ex. Notificare pentru Neîndeplinirea Obligaţiilor din data de 09 Nov. 2012] în demersurile sale pentru urmărirea unor pretenţii solicitate în lipsa unui contract legal obligatoriu între părţi. Aceste cuvinte sunt preluate direct din Anexa A-lista de preţuri şi este folosită pentru a menţiona incidentul ce a declanşat emiterea acelei facturi. “ 12.1 Clauză de Renunţare (a se vedea punctul 5) Clauza de renunţare oferă Respondentului oportunitatea să înceteze acţiunile, sau să-şi retragă oricare sau toate pretenţiile. Aceasta înseamnă că nicio plată nu va fi solicitată în acest caz. În mod similar, acceptarea clauzei de renunţare necesită o notificare scrisă, irevocabilă, din partea Respondentului privind intenţia sa de a se opri de la orice acţiune. Nu doreşti ca el să-şi schimbe intenţia. Pe de altă parte, dacă ei dovedesc cu probe că tu eşti încă obligat sub imperativele unui contract legal în care tu, în cunoştiinţă de cauză, prin voinţă şi intenţia ta ai făcut parte, atunci tu esti sub obligaţia acelui contract, însemnând astfel că Notificarea cu Termenii şi Condiţiile tale nu au fost nelegitime, aceşti termeni fiind invalidaţi. Aceasta dă Respondentului posibilitatea să se retragă. Dacă însă Respondentul nu acceptă oferta ta de a renunţa la factură, atunci această opţiune nu face decât să confirme că el de fapt a acceptat Termenii şi Condiţiile tale. 12.2 Termeni de Plată Tu alegi proprii termeni de plată. Fii rezonabil.

13. Persistenţă
Este posibil ca persoana fizică, astfel facturată, să renunţe imediat la demersurile lor..? Experienţa acumulată din facturarea funcţionarilor aşa-ziselor “Guverne” arată că aceştia sunt încăpăţânaţi şi renunţă cu greu la demersurile lor. Iar facturile se acumulează.
O scrisoare de ameninţare primită prin poştă, prin care nu se anulează niciuna dintre înregistrările din UCC şi nici nu prezintă dovada unui contract legal încheiat şi obligatoriu între părţi, înseamnă că m-am înşelat.. ? Înregistrările UCC au fost modificate/contestate..?

NU – trimiteţi altă factură. Ce se întâmplă dacă persoana fizică angajează serviciile unei alte persoane fizice care crede de asemenea că lucrează pentru o companie al cărei statut juridic de existenţă a încetat? Trimiteţi o factură către cel de-al doilea individ şi o alta către primul individ. 13.1 Măsuri ulterioare
Companiile de telefonie vă trimit mesaje de reamintire dacă nu vă plătiţi factura. Puteţi proceda la fel. Dacă după data scadentă factura voastră nu a fost plătită, ar trebui neapărat să continuaţi demersurile cu o “Aviz de întârziere”. Dacă nu sunteţi determinat în acest demers, atunci este indicat să nu trimiteţi nicio Notificare Amiabilă şi nicio Factură încă de la început.
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 13 of 15

Acest lucru poate fi la fel de simplu prin trimiterea aceleiaşi facturi din nou, cu un autocolant sau cu stampila cu menţiunea “Scadent”. În mod normal, ar fi de aşteptat ca aceeaşi perioadă să fie permisă din nou pentru plată; de ex. 14 zile. Dacă factura rămâne neplătită – trimiteţi o “Notificare finală” în aceleaşi condiţii. În cazul în care aţi trimis mai multe facturi, puteţi să pregătiţi o “Declaraţie” care să rezume fiecare factură emisă şi starea plăţii, de ex. Datorat, Data scadentă sau Avizul Final. De asemenea, reamintiţi-le că înregistrările UCC pot fi folosite pentru punerea în executare silită a facturilor neplătite. Menţineţi presiunea pe ei. Emiterea facturilor este menită să-i descurajeze. Nu aşteptaţi neapărat plata. A-i readuce la tăcere este de fapt scopul acţiunii tale. A se vedea diagrama de pe ultima pagină.

14. Folosind Energia Intenţiei
În cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor oferite, aţi afirmat că acceptaţi argint ca modalitate de plată contractuală pentru emiterea unei cereri de plată sau ameninţări venite de la Respondent prin care vi se cere să plătiţi o anumită sumă de bani legali, fără un contract încheiat în mod legal şi valabil si obligatoriu între părţi. Schimburile de bancnote, valută, aur sau argint, ca plată contractuală, sunt reprezentări ale schimburilor de energie dintre oameni. Intenţia voastră din timpul acestui proces va afecta rezultatul obţinut. Aşadar, care a fost sentimentul pe care l-aţi trăit când aţi înmânat Notificarea Amiabilă? • Unul de teamă sau unul de compasiune, răbdare şi speranţă? • Acela al unei victime sau al unui om liber respirând un aer nou? • Vă simţiţi atacaţi personal de cereri şi ameninţări, sau doar mulţumeşti acelui individ pentru că a aceptat Termenii şi Condiţiile tale şi îi trimiţi fără întârziere o Factură? Cum vă simţiţi când găsiţi o solicitare de plată în căsuţa poştală, compleşit şi intimidat sau “ura, e timpul pentru a trimite o factură”? Cum vă simţiţi când găsiţi cutia poştală goală, fără “clienţi” care au acceptat termenii şi condiţiile voastre? ACUM este timpul să vă creaţi propria voastră realitate. Aceasta este oportunitatea voastră să păşiţi cu încredere într-o lume a lui ACUM. FI tu ÎNSUŢI, întreg, încrezător, conştienţ şi cu dragoste mereu în suflet. Nu ai nevoie de nicio permisiune sau licenţă pentru a fi tu însăţi. Eşti LIBER! FĂ CEEA CE ŞTIŢI DEJA CĂ TREBUIE FĂCUT. FI ACUM!

15. Note tehnice
Notificările Amiabile sunt acum distribuite ca fişiere Word, în formatul .doc Documentele Word .doc pot fi editate la voinţa Poporului Unic ŞI responsabilitatea este a fiecărui utilizator să nu schimbe documentul în aşa fel încât eficienţa conţinutului său să se diminueze. Orice cuvânt este în mod specific şi cu atenţie ales. Nu există greşeli sau cuvinte sau fraze utilizate greşit. De exemplu, cuvântul domicil (in limba engleză) este corect scris în acest context. Cuvantul. ‘individual’ NU este necesar să fie înlocuit cu “persoană” sau “om”. Au fost furnizate de asemenea, PDFuri pregătite pentru Notificări Amiabile pentru a fi completate de mână. Acestea pot fi pur şi simplu printate şi completate de mână. Spaţii largi au fost lăsate pentru detalii. Este posibil corectarea diferitelor formate folosind PDF-urile de REFERINŢĂ. Un set de PDF-uri din WORD.doc au fost oferite pentru a servi ca model pentru formatarea documentului. Dacă crezi că forma documentului nu este corectă vă rugăm să comparaţi rezultatul cu PDF-ul oferit care este dat ca REFERINŢĂ la începutul fişierului. Foloseste-l pentru a corecta problemele în pregătirea documentelor. Nu folosi sau nu trimite PDF-urile de REFERINŢĂ. Mărimea paginii documentului este în formatul Letter american.
Versiunea 06p00-07 Mar 2013 Toate drepturile rezervate Page 14 of 15

Mărimea paginei este denumită ” Letter” în MS WORD dialog de setup. Pentru userii A4 există opţiunea în Word Options/Advanced/Print care oferă “Conţinutul Scalar pentru A4 şi 8.5x11 mărimile paginii”. Aceasta este activată automat. Aceasta oferă automatic scalări care funcţionează aproape mereu. Userii A4 vor obţine astfel un rezultat acceptabil. Dacă userii A4 cred că e nevoie să completeze pagina în A4 altfel, atunci ei trebuie să reseteze cu grija mărimea paginei pentru A4 si să facă toate corectiile necesare. De asemenea puteţi folosi scalarea manuală a documentului folosind opţiunile din PRINT în WORD. Toate versiunile au această facilitate. De asemenea, poţi folosi scalarea manuală a documentului folosind opţiunile din PRINT în WORD. Toate versiunile au această facilitate. Word 2003 Word 2007 Word 20010/13 mergi la File/Print/Settings/Zoom/Scale paper to size\A4 mergi la Office button/Print/Settings/Zoom/Scale paper to size\A4 mergi la File/Print/Settings/Pages per Sheet/Scale paper to size\A4

“Paginile” Apple şi Open Office Fişierele Word .doc trebuie să se deschidă fără nicio problemă importantă. “Paginile” pot afişa ceva avertizări care pot fi ignorate. Sunt uşoare modificări de format între programe. Dacă simţi că formatarea este o problemă, compară rezultatul cu PDFul primit ca REFERINŢĂ la începutul fişierului. Foloseşte-l ca asistenţă în corectarea problemei.

Versiunea 06p00-07 Mar 2013

Toate drepturile rezervate

Page 15 of 15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful