You are on page 1of 2

Öğrencinin Adı ve Soyadı: Tarih:

Sınıfı ve Numarası: Aldığı Not:

GÜRPINAR İMKB ANADOLU TEKNİK, TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ


ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI DERSİ I. DÖNEM II.YAZILI SORULARI

1-) 2 kesrinin payını rasyonel yapınız?


3

2-) 4y + 3x =10
3y – 2x = -1 denkleminde bilinmeyen x ve y’ nin değerlerini bulunuz?

3-) Elektriklenme yöntemleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız?

4-) Aşağıdaki K,L ve M atomlarındaki proton , nötron ve elektron sayılarına göre atomlarından hangisi anyon, katyon ve
nötrondur?
Atom Proton sayısı Nötron sayısı Elektron sayısı
K 10 10 11
L 11 12 11
M 12 11 11

5-) Bir komütatör anahtar tesisatında lambalardan biri 60W diğeri 50W gücündedir. Tesisattan çekilen akım nedir?

6-) Elektrolit ve elektroliz nedir açıklayınız?

7-) Elektrik akım çeşitlerini şekil çizerek açıklayınız?

8-) Elektrik akımı geçen bir bobinin etrafında ……………….. alan meydana gelir. Bu bobini içine demir çubuk konursa çubuk
……………….. özelliği gösterir.

9-) Elektriğin ısı etkisi, manyetik etkisi ve kimyasal etkisinden yararlanılarak yapılan aletlere örnek veriniz?

10-) Gerilim üretmen yöntemleri nelerdir yazınız?

Not: Sınav süresi 40 Dakikadır. Her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

BAŞARILAR …………