ΜΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ

Το διάβασµα των ή χαρτοµαντεία, ήταν δηµοφιλές από αιώνες. Οι
περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν αυτήν την τέχνη µε την
τράπουλα Ταρό αλλά και τα απλά χαρτιά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν το ίδιο εύκολα.
Κάθε µορφή µαντείας βασίζεται στο συµβολισµό. Τα χαρτιά
αντιπροσωπεύουν τα αρχέτυπα, πραγµατικούς ανθρώπους,
γεγονότα ή διάφορους τοµείς της ζωής. Μια τράπουλα αποτελείται
από 52 φύλλα και ένα έτος αποτελείται από τον ίδιο αριθµό εβδοµάδων. Η
τράπουλα χωρίζεται σε τέσσερις σειρές, ακριβώς όπως και οι τέσσερις εποχές, τα
τέσσερα τέταρτα ή τα τέσσερα στοιχεία. Οι σειρές έχουν δυο χρώµατα, κόκκινο και
µαύρο, που αντανακλούν την ουσιώδη δυαδικότητα της ίδιας της ζωής - αρσενικό
και θηλυκό, φως και σκοτάδι, θετικό και αρνητικό κ.λ.π.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΤα χαρτιά που προορίζονται για την µαντική πρέπει να
φυλάσσονται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και να µην χρησιµοποιούνται για
άλλους λόγους, επειδή, όπως και καθετί άλλο, συλλαµβάνουν επιρροές και
ποτίζονται µε ορισµένες αόρατες αλλά χειροπιαστές ιδιότητες, ανάλογα µε την
χρήση τους.
Πριν ξεκινήσουµε να διαβάζουµε τα χαρτιά για τους άλλους καλό θα ήταν να
εξασκηθούµε στο ανακάτεµα και το ρίξιµό τους και να έχουµε τον κατάλογο των
εννοιών τους κοντά µας. δοκιµάστε να τα ρίξετε για εξάσκηση µερικές φορές
έχοντας µια συγκεκριµένη ερώτηση στο νου σας και δείτε αν µπορείτε να βρείτε
την λύση µελετώντας τα χαρτιά που είναι στρωµένα µπροστά σας.
Ανακάτεµα και κόψιµο
Αν πρόκειται να τα διαβάσετε για κάποιον άλλο, ανακατέψτε την τράπουλα
προσεκτικά πριν επιτρέψετε στον ενδιαφερόµενο να την πιάσει. Αυτό βοηθά να
απαλλαγούν τα χαρτιά από κάθε περασµένη επιρροή και να δηµιουργηθεί η
κατάλληλη ατµόσφαιρα για το διάβασµα.
Μετά δώστε τα χαρτιά στον ενδιαφερόµενο να ανακατέψει και να κόψει. Συνήθως
κόβονται δυο φορές µε το αριστερό χέρι, και βρίσκονται προς το µέρος αυτού που
θα τα διαβάσει. Οι τρεις στοίβες που έχουν σχηµατιστεί µαζεύονται η µια πάνω
στην άλλη ώστε να σχηµατιστεί τελικά µια στη µέση του τραπεζιού. Μετά ο
χαρτοµάντης θα τα καταστρώσει και θα τα ερµηνεύσει.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ
Ορισµένοι χαρτοµάντες ρίχνουν τα χαρτιά χρησιµοποιώντας πάντα την ίδια µέθοδο
ενώ άλλοι προτιµούν διαφορετική κάθε φορά, ανάλογα µε το τι θέλουν να
µαντέψουν. Aλλοι πάλι, ενώ χρησιµοποιούν την ίδια µέθοδο, βάζουν τον
ενδιαφερόµενο να ανακατέψει ή να κόψει όχι µια αλλά πολλές φορές ή να
τραβήξει κ άλλα τραπουλόχαρτα τα οποία θα προσθέσει στα πρώτα προκειµένου να
διευκρινιστεί ένα ασαφές σηµείο.
Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές, καλό είναι ο αρχάριος να µάθει αρκετές
µεθόδους κατάστρωσης των χαρτιών προκειµένου να καταλήξει σ' αυτήν που τον
εξυπηρετεί καλύτερα.

Ο Ουράνιος Κύκλος
Η Μποέµικη ∆ιάταξη
Το Μαγικό Τετράγωνο
Μυστικιστικός Σταυρός
Αθιγγανική Κατάστρωση

Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ο Ουράνιος Κύκλος, που ονοµάζεται επίσης και «τροχός του έτους», είναι µια
µέθοδος που συνίσταται σε όσους θέλουν να µάθουν τις γενικές κατευθύνσεις των
δώδεκα επόµενων µηνών. Αφού ανακατέψουµε και κόψουµε, διαλέγουµε δεκατρία
φύλλα. Τα πρώτα δώδεκα τα τοποθετούµε σε διάταξη ρολογιού, αρχίζοντας από τη
θέση της ώρας 1 και συνεχίζοντας κατά την φορά των δεικτών. Το δέκατο τρίτο
φύλλο τα τοποθετούµε στο κέντρο του κύκλου.
Αυτό το φύλλο το διαβάζουµε πρώτο γιατί το σύµβολό του µας δείχνει την
κυρίαρχη τάση των προσεχών δώδεκα µηνών. Για παράδειγµα το µπαστούνι
σηµαίνει ότι θα απασχολήσουν τον ενδιαφερόµενο κυρίως πρακτικά και
επαγγελµατικά ζητήµατα, το καρό δείχνει ότι θα τον απασχολήσουν οικονοµικά και
κοινωνικά, η κούπα ευνοεί τις αισθηµατικές και τις ερωτικές υποθέσεις και το σπαθί
προοιωνίζει µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις και αλλαγές.
Τα υπόλοιπα δώδεκα φύλλα αντιπροσωπεύουν το καθένα από ένα µήνα του
χρόνου και διαβάζονται µε την φορά των δεικτών του ρολογιού. Το πρώτο φύλλο
που βρίσκεται στην θέση ένα του ρολογιού αντιπροσωπεύει τον τρέχοντα µήνα και
δείχνει την τάση που επικρατεί εκείνη την στιγµή στη ζωή του ενδιαφερόµενου. Το
δεύτερο φύλλο αφορά τον αµέσως επόµενο µήνα, το τρίτο το µεθεπόµενο κοκ.

Η ΜΠΟΕΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Η Μποέµικη ∆ιάταξη είναι από τις πιο απλές και σ' αυτή χρησιµοποιούνται µόνο
εφτά χαρτιά. Είναι λοιπόν ιδανική για να πάρουµε απάντηση σε ένα συγκεκριµένο
ερώτηµα αλλά δεν είναι κατάλληλη αν µας ενδιαφέρει η γενική εικόνα.
Τα φύλλα ανακατεύονται και κόβονται µε το γνωστό τρόπο και µετά, τα εφτά
πρώτα απλώνονται σε µία ανοιχτή πυραµίδα ή αντεστραµµένο V, από τα αριστερά
στα δεξιά. ∆ιαβάζονται µε την σειρά που τοποθετήθηκαν και έχουν την παρακάτω
σηµασία :
1. Οικογενειακό περιβάλλον και οικογενειακές υποθέσεις του ενδιαφερόµενου :
οικιακός εξοπλισµός, ανακαινίσεις, µετακοµίσεις.
2. Τρέχουσες επιρροές : παράγοντες που συνδέονται άµεσα µε τις παρούσες
περιστάσεις, όπως ελπίδες και ανησυχίες.
3. Ανθρώπινες σχέσεις πάσης φύσεως : έρωτας, φιλίες, αισθηµατικές ή
επαγγελµατικές σχέσεις, ανταγωνιστές και εχθροί.
4. οι προσδοκίες του ενδιαφερόµενου για το θέµα που εξετάζεται : τι επιθυµεί να
πετύχει.
5. Απροσδόκητη βοήθεια ή εµπόδιο που θα βοηθήσει ή θα δυσκολέψει το έργο του
προηγούµενου φύλου.
6. Τα γεγονότα που θα επηρεάσουν τον ενδιαφερόµενο στο άµεσο µέλλον, οι
πιθανότητες και οι ευκαιρίες.
7. Οι ευνοϊκές επιδράσεις και οι ευνοϊκές συγκυρίες που ο ενδιαφερόµενος µπορεί
να αξιοποιήσει θετικά : τύχη και ευκαιρίες.

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
Για αυτή την κατάστρωση ο ενδιαφερόµενος πρέπει πρώτα να διαλέξει ένα
σηµαίνον χαρτί απ' την τράπουλα. Μετά πρέπει να ανακατέψει και να κόψει µε τον
καθιερωµένο τρόπο. Βάλτε το σηµαίνον χαρτί στη µέση και στρώστε οχτώ χαρτιά
γύρω του όπως δείχνει η εικόνα. Μετά βάλτε το ένατο χαρτί πάνω στο σηµαίνον
χαρτί.
Τα χαρτιά ερµηνεύονται ανάλογα µε την θέση τους:
1. Το άτοµο - η ψυχική και πνευµατική κατάσταση του ενδιαφερόµενου.
2. Εξωτερικές επιδράσεις και απροσδόκητοι παράγοντες.
3. Περιβάλλον - φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι και σπίτι.
4. Ελπίδες και φόβοι.
5. Εναλλακτικές Λύσεις - ιθανές ευκαιρίες και προκλήσεις.
6. Φιλοδοξίες και πιστεύω.
7. Αρνητικοί παράγοντες - αυτοί που περιορίζουν ή εµποδίζουν τα σχέδια του
ενδιαφερόµενου.
8. Θετικοί παράγοντες - εποικοδοµητικές ή χρήσιµες επιδράσεις.
9. ∆υναµικό - ωτοβουλία και έµφυτες ικανότητες.
Οι σειρές πρέπει να ερµηνεύονται τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.
Οριζόντια : Η πάνω σειρά δείχνει την επικρατέστερη τάση, η µεσαία σειρά δείχνει
τα βασικά στοιχεία του θέµατος και η κάτω σειρά τις µελλοντικές δυνατότητες και
προοπτικές.
Κάθετα : Η πρώτη στήλη εκφράζει τρεις πλευρές του χαρακτήρα του
ενδιαφερόµενου, η κεντρική τους σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να
υπολογιστούν πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση και η τελευταία στήλη τις
ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν αν παρθεί η σωστή απόφαση.
Το πιο σηµαντικό χαρτί είναι αυτό που καλύπτει το σηµαίνον χαρτί. Αυτό συνδέεται
µε όλα τα άλλα χαρτιά και υποδεικνύει το δυναµικό του ενδιαφερόµενου σε σχέση
µε το µήνυµα που εκφράζουν όλα µαζί τα χαρτιά. Μην ξεχάσετε να υπολογίσετε το
σηµαίνον χαρτί όταν ερµηνεύετε τα χαρτιά.

ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Στην περίπτωση αυτή χρειαζόµαστε έναν οδηγό, που τραβάµε και διαβάζουµε πριν
ανακατέψουµε και κόψουµε την τράπουλα µε τα υπόλοιπα χαρτιά. Αφού γίνει
αυτό, διαλέγουµε δώδεκα φύλλα και τα τοποθετούµε ανάποδα το ένα πάνω στο
άλλο. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόµενος βάζει το φύλο-οδηγό ανάµεσα στα άλλα και
αυτός που ρίχνει τα χαρτιά απλώνει και τα δεκατρία φύλλα σε δύο σειρές, µια
κάθετη και µια οριζόντια, σχηµατίζοντας ένα συµµετρικό σταυρό.
Η κάθετη σειρά διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω και δείχνει την παρούσα
κατάσταση του ενδιαφερόµενου. Η οριζόντια σειρά διαβάζεται από αριστερά προς
τα δεξιά και αναφέρεται στις επιρροές τις οποίες δέχονται τα τρέχοντα γεγονότα..
Αν πέσει ο οδηγός στην κάθετη σειρά, αυτό σηµαίνει ότι ο ενδιαφερόµενος
βρίσκεται στη δίνη συγκυριών που δεν είναι σε θέση να ελέγξει.
Αν πέσει όµως στην οριζόντια σειρά, αυτό µπορεί να αποτελέσει ένδειξη ότι έχει
την κατάσταση στα χέρια του.

Τα τέταρτο φύλλο που βρίσκεται στο κέντρο του σταυρού αντιπροσωπεύει τον
παράγοντα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η όλη κατάσταση. Εποµένως αυτό
το φύλλο δίνει το κλειδί του θέµατος.

ΑΘΙΓΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ
Αυτός ο απλός και δηµοφιλής τρόπος κατάστρωσης βασίζεται στην ικανότητα του
ερµηνευτή να συνδυάζει τη σηµασία των χαρτών που βρίσκονται στην ίδια σειρά
και να διαβάζει έτσι ένα συγκεκριµένο µήνυµα. Είναι πολύ πιο εύκολο αν ο
ενδιαφερόµενος ρωτάει για κάτι συγκεκριµένο.
Αφού ανακατεύει και κόβει ο ενδιαφερόµενος στρώνει 21 χαρτιά σε τρεις σειρές
των εφτά χαρτιών από αριστερά προς τα δεξιά. ∆ιαβάστε την κάθε σειρά χωριστά
αλλά έχοντας ένα µόνο θέµα στην σκέψη σας.
Η Πάνω σειρά αναφέρεται στο παρελθόν και στις επιδράσεις του και στα πρόσφατα
γεγονότα που οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση.
Η Μεσαία σειρά καθρεπτίζει τις τρέχουσες συνθήκες, τις ελπίδες και τους φόβους
που έχουν σχέση µε το επίµαχο θέµα.
Η Κάτω σειρά υποδεικνύει την πιθανή εξέλιξη.

ΓΕΝΙΚΗ Ή ΕΙ∆ΙΚΗ
Στην αρχή αυτής της πρωταρχικής διαδικασίας πρέπει τα δυο µέρη να
ξεκαθαρίσουν τι αναµένεται από το διάβασµα. Θέλει ο ενδιαφερόµενος µια γενική
πρόβλεψη ή ενδιαφέρεται για κάτι ειδικό;
Μερικές µέθοδοι κατάστρωσης χρειάζονται τη χρησιµοποίηση ενός σηµαίνοντος
χαρτιού, δηλαδή ενός χαρτιού που αντιπροσωπεύει είτε τον ενδιαφερόµενο είτε το
θέµα που αναλύεται. Έτσι το πρώτο πράγµα που πρέπει να αποφασιστεί είναι ποια
σειρά συµφωνεί περισσότερο µε τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόµενου ή την
φύση της ειδικής ερώτησης.
Σπαθιά : αντιπροσωπεύουν ανθρώπους µε πλούσια καστανά ή κόκκινα µαλλιά και
καστανά ή τσαγαλιά µάτια. Προσωπικότητα δραστήρια και ενεργητική. Επιχειρήσεις
και νέες δραστηριότητες.
Καρό : αντιπροσωπεύουν άτοµα µε ανοιχτό χρώµα δέρµατος, ξανθά ή άσπρα
µαλλιά και γαλανά ή γκρίζα µάτια. Τύποι εξεζητηµένοι και µε αυτοπεποίθεση.
Χρήµατα και περιουσία, επιχειρήσεις, κοινωνική θέση, ασφάλεια.
Κούπες : αντιπροσωπεύουν ανθρώπους µε ανοιχτά καστανά ή κόκκινα µαλλιά,
κοκκινωπή χροιά δέρµατος και γαλανά, γκρίζα ή τσαγαλιά µάτια. Μια φιλική
συµπονετική φύση. Συναισθηµατικά ζητήµατα, αγάπη και γάµος, παιδιά και
καλλιτεχνικές επιδιώξεις.

Μπαστούνια : αντιπροσωπεύουν άτοµα µε ωχρό δέρµα, σκούρα καστανά µαλλιά
και µάτια. Ισχυροί ή άνθρωποι που ασκούν έντονη επιρροή, δυνατοί χαρακτήρες.
∆ύναµη ή θέση, σύγκρουση, νοητικές δραστηριότητες, νόµος και τάξη, ξένες
υποθέσεις. Όταν αποφασίσετε για την κατάλληλη σειρά, διαλέξτε την ανάλογη
φιγούρα σύµφωνα µε την ηλικία και το φύλο του ενδιαφερόµενου.
Ρήγα : για έναν ώριµο άντρα.
Ντάµα : µια ώριµη γυναίκα.
Βαλέ : για ένα νεαρό άτοµο σε όποιο φύλο και αν ανήκει .
Αν επιλέξετε ένα απρόσωπο χαρτί, χρησιµοποιήστε τον Ασσο της καθορισµένης
σειράς.

ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
Όσο θα εξοικειώνεστε µε την σηµασία του κάθε χαρτιού, θα διαπιστώνεται πως
αρχίζετε να βλέπετε και σαν σύνολο. Αυτό είναι απαραίτητο για να διαβάσετε
σωστά τα χαρτιά, αφού η τέχνη της χαρτοµαντεία βασίζεται σ' αυτό το συσχετισµό
όλων των στοιχείων που σχηµατίζουν τελικά µια πλήρη εικόνα. Προσέξτε ιδιαίτερα
αν κάποιο χρώµα ή οµάδα αριθµών υπερισχύει. Μια τέτοια έµφαση υποδηλώνει
πως µια πλευρά της ζωής σας θα αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία ή σας απασχολεί
ιδιαίτερα. Για παράδειγµα οι πολλές Κούπες τονίζουν τα αισθηµατικά θέµατα, ενώ
τα πολλά Σπαθιά υπογραµµίζουν ότι έχει σχέση µε τις επιχειρήσεις και, γενικά, τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Σε γενικές γραµµές, τα µεγάλα νούµερα υποδηλώνουν µεγάλες δυνατότητες. Η
υπερίσχυση των µικρών αριθµών υπονοεί πως η ζωή σας θα αλλάξει ριζικά στο
άµεσο µέλλον. Οι Ασσοι όµως αποτελούν εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα. Αφού
αντιπροσωπεύουν την αρχή της κάθε σειράς, έχουν την ιδιότητα να υποδηλώνουν
το τέλος ενός κύκλου και την έναρξη ενός άλλου, καινούριου.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΠΑΘΙΩΝ
Ασσος : Απρόσµενο δώρο, απροσδόκητη εύνοια της τύχης στα οικονοµικά ή καλά
νέα σχετικά µε χρήµατα. Κέρδη από επιχειρήσεις ή πετυχηµένες προβλέψεις.
Σηµαντικό γράµµα ή νοµικό έγγραφο.

∆ύο : Ορισµένα µακροπρόθεσµα σχέδια µπορεί να αντιµετωπίσουν αντίδραση ή
καθυστέρηση που θα είναι αποτέλεσµα επέµβασης κάποιου τρίτου. Να προσέχετε
τις άσκοπες κουβεντούλες ή το κακόβουλο κουτσοµπολιό.
Τρία : Πετυχηµένος γάµος ή πρόταση γάµου για όσους έχουν µακροχρόνια σχέση.
Τέσσερα : Η τύχη θα πάρει µια στροφή προς το χειρότερο εξαιτίας της πονηριάς
κάποιου άλλου, εποµένως µην είστε πολύ εύπιστος. ∆ιατηρήστε την ευελιξία στα
σχέδια σας.
Πέντε : Περίοδος αλλαγής προς το καλύτερο µε έµφαση στους συνεταιρισµούς. Τα
επιχειρησιακά τολµήµατα θα αποδώσουν οικονοµικά, ενώ οι προοπτικές είναι το
ίδιο ευνοϊκές αν σκοπεύετε να παντρευτείτε.
Έξι : Καλός οιωνός για όσους αναζητούν την εµπορική επιτυχία. Οι ήδη
εδραιωµένες επιχειρήσεις θα ανθίσουν και τα νέα προγράµµατα θα πετύχουν την
αναγκαία οικονοµική υποστήριξη.
Εφτά : Μικρό δώρο ή χρηµατικό κέρδος. Ίσως να εξοφληθεί κάποιο χρέος. Μια
νέα φιλία µπορεί να σας φέρει µεγάλη χαρά. Ζητήστε τη συµβουλή ενός δικηγόρου
αν πρόκειται να υπογράψετε κάποιο συµβόλαιο.
Οχτώ : Περίοδος αβεβαιότητας γιατί µικρά προβλήµατα µπορεί να µεγαλώσουν
πέρα από κάθε προσδοκία σας. Αποφύγετε σχέδια γρήγορου πλουτισµού.
Εννιά : Αυτό το χαρτί σας προειδοποιεί να µην είστε πεισµατάρης γιατί µπορεί να
εµφανιστούν διχόνοιες αν αγνοήσετε τις επιθυµίες των άλλων. Ωστόσο υπάρχει µια
πιθανότητα για χρηµατικά ή άλλα κέρδη εξαιτίας µιας απρόβλεπτης
επαγγελµατικής προσφοράς ή πρότασης γάµου.
∆έκα : ξαφνικά οικονοµικά κέρδη, ίσως από κάποια κληρονοµιά, ασφαλιστική
πληρωµή ή επιστροφή φόρων. Πιθανό ταξίδι στο εξωτερικό να αποδειχθεί
εκπληκτικά κερδοφόρο και να οδηγήσει σε µια ροµαντική σχέση.
Βαλές : Ένα έξυπνο και επινοητικό νεαρό πρόσωπο έχει καλές διαθέσεις για τον
ενδιαφερόµενο. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι γυναίκα µπορεί το χαρτί αυτό να
δείχνει κάποιον εραστή ή θαυµαστή. Για τον άνδρα είναι ίσως ένας καλός και
αξιόπιστος φίλος.
Ντάµα : Μια γοητευτική, εύστροφη, ώριµη, αξιόπιστη γυναίκα µε ζεστή καρδιά,
ίσως η σύζυγος του άνδρα ενδιαφερόµενου ή µια στενή φίλη αν ο ενδιαφερόµενος
είναι γυναίκα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως τον υποστηρίζει και είναι σοφή.
Ρήγας : Ένας ώριµος επαγγελµατίας άνδρας, τίµιος και ευθύς στις
διαπραγµατεύσεις του, που µπορεί να δώσει µεγάλη βοήθεια. Πιθανόν ένας
συγγενής αν ο ενδιαφερόµενος είναι γυναίκα ή ένας συνάδελφος.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΡΟ
Ασσος : Κάποιο γράµµα ή έγγραφο το οποίο ο ενδιαφερόµενος περίµενε πολύ
καιρό θα φτάσει σύντοµα και θα φέρει ευπρόσδεκτα νέα. Είναι πιθανή µια
οικονοµική προσφορά ή πρόταση γάµου.
∆ύο : Μία συναισθηµατική σχέση ή στενή φιλία θα αναπτυχθεί σταθερά, έστω και
αν έχει σαν αποτέλεσµα την αποδοκιµασία των άλλων. Θα παρατηρηθεί πρόοδος
στις επιχειρήσεις.
Τρία : Εξετάστε λεπτοµερειακά πιθανούς συνεταιρισµούς και φερθείτε µε τακτ για
να αποφύγετε τις διχόνοιες. Μια πιθανή προσφυγή σε δικαστήρια θα έχει καλά
αποτελέσµατα. Η γενική άποψη είναι καλή, αν µπορέσετε να συνεργαστείτε.
Τέσσερα : Μην επιτρέψετε σε σκληρές λέξεις ή βιαστικές πράξεις να δυσκολέψουν
µια σχέση. Παρ' όλες τις ασήµαντες µικροδιαφωνίες τα θέµατα µπορούν να λυθούν
αν επιδειχθεί η απαραίτητα υποµονή και η δέουσα κατανόηση. Ίσως ένας καλός
φίλος να βοηθήσει να γεφυρωθούν οι διαφορές.
Πέντε : Τα νέα µιας γέννησης στην οικογένεια ή της επιτυχίας κάποιου παιδιού θα
φέρουν χαρά µικρή οικονοµική απώλεια µπορεί να καλυφθεί από µια
συγκλονιστική ευκαιρία στις επιχειρήσεις. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα νέα σχέδια.
Έξι : Είναι πιθανό να αντιµετωπίσετε δυσκολίες στο γάµο, που σε µερικές
περιπτώσεις ίσως οδηγήσουν σε διαζύγιο ή χωρισµό. Σε άλλες πάλι µπορεί να
υπάρξει επανασύνδεση.
Εφτά : Πιθανόν να εµφανιστούν µερικά προβλήµατα ή διαφωνίες στην δουλειά ή
στο σπίτι εξαιτίας δυσάρεστου κουτσοµπολιού και ασήµαντης ζήλιας ή
παρανοήσεων. Ωστόσο αυτή η αναταραχή θα διαρκέσει λίγο και κάποιες ειδήσεις
που θα προκαλέσουν έκπληξη θα φτιάξουν τη διάθεση όλων.
Οχτώ : Ειδύλλια και ταξίδια φαίνονται ότι συνδέονται µε κάποιο τρόπο, κυρίως για
τους νεότερους και τους γεροντότερους. ∆ιακυµάνσεις της τύχης στον ορίζοντα :
είτε κάποια µικρή οικονοµική απώλεια, είτε απροσδόκητη εύνοια της τύχης ή τύχη
στα τυχερά παιχνίδια.
Εννιά : ∆ιαπραγµατεύσεις ή νέες ευθύνες στις επιχειρήσεις θα έχουν καλή έκβαση,
όπως και η αλλαγή κατοικίας ή απασχόλησης. Για όσους παίρνουν πρωτοβουλίες
θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες στη συναισθηµατική τους ζωή, στη βελτίωση του
εισοδήµατος τους ή στην κοινωνική τους ζωή.
∆έκα : Ένα προγραµµατισµένο ταξίδι φέρνει απρόβλεπτο όφελος. Μπορεί να
υπάρξει κάποια προσφορά για εργασία, µια ευκαιρία για επέκταση της επιχείρησης
ή ακόµα και ένα καινούριο ειδύλλιο. Η βελτίωση των οικονοµικών πιθανών να
δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο να εξασφαλίσει το µέλλον του.

Βαλές : Ένας ευπαρουσίαστος νεαρός φίλος ή συγγενής, ίσως άνδρας φέρνει
ειδήσεις. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι γυναίκα µπορεί να είναι δυσάρεστες αλλά όχι
καταστροφικές. Αλλιώς µια προειδοποίηση να προσέχει τις ατιµίες.
Ντάµα : Αυτό το χαρτί αντιπροσωπεύει µια γυναίκα που µπορεί να είναι απειλή
στην ερωτική σχέση της γυναίκας ενδιαφερόµενης ή να επέµβει στις
επιχειρησιακές υποθέσεις του άντρα ενδιαφερόµενου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση
όµως αυτή η γυναίκα χρειάζεται προσεκτικό χειρισµό, εποµένως η συµβουλή είναι
να την χειριστείτε µε τακτ.
Ρήγας : Ένας φιλόδοξος άνδρας µε επιρροή, που είναι στο χέρι του να βοηθήσει ή
να εµποδίσει τον ενδιαφερόµενο. Εποµένως κάθε πρόταση πρέπει να µελετηθεί
προσεκτικά.

ΤΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ
Ασσος : Το χαρτί της πρόκλησης που συµβολίζει το κλείσιµο ενός κύκλου και το
ξεκίνηµα ενός άλλου. Υποβόσκουσες εντάσεις και προβλήµατα είτε στο σπίτι είτε
στη δουλειά, πρόκειται να εκραγούν.
∆ύο : Επίκεινται αλλαγές: αυτό µπορεί να σηµαίνει καινούρια δουλειά ή κατοικία ή
και το τέλος µιας σχέσης. Μολονότι θα προκληθεί ένα αίσθηµα απώλειας, η νέα
κατάσταση οδηγεί µακροπρόθεσµα σε βελτιώσεις.
Τρία : Συνιστάται προσοχή και φρόνηση, ειδικά στις κάθε µορφής συνεργασίες.
Στην επαγγελµατική και αισθηµατική ζωή θα δηµιουργηθούν συγκρούσεις αν
επιτρέψετε να αναµειχθεί ένα τρίτο πρόσωπο ή να υπεισέλθουν ξένα συµφέροντα.
Τέσσερα : Λέξη κλειδί είναι η απογοήτευση. Τα σχέδιά σας θα αναβληθούν ή θα
ακυρωθούν, οι υποσχέσεις θα παραβιαστούν και στο οικογενειακό µέτωπο, δε θα
βρείτε υποστήριξη. Αλλά µην ανησυχείτε, θα παρουσιαστούν καινούριες ευκαιρίες.
Πέντε : Μην απελπιστείτε αν τα πράγµατα δεν έρθουν όπως τα σχεδιάσετε. Τα
οικονοµικά ή επαγγελµατικά προβλήµατα είναι προσωρινά και σε λίγο θα λυθούν.
Όλα θα διορθωθούν αν δείξετε υποµονή, αναπροσαρµόσετε τα σχέδιά σας και
επιµείνετε.

Έξι : Τα πράγµατα θα προχωρήσουν εκνευριστικά αργά, ειδικά αν περιµένετε να
κλείσετε µια συµφωνία. Παρά τις αναβολές όµως, τελικά τα σχέδιά σας θα
εκπληρωθούν µε σκληρή δουλειά και επιµονή. Γι' αυτό µην το βάζετε κάτω.
Εφτά : Ίσως χρειαστεί να αντιµετωπίσετε ένα απρόσµενο εµπόδιο ή βαρύ
καθήκον. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την αίσθηση του µέτρου : µην αγχώνεστε
µε επουσιώδη θέµατα γιατί θα προκαλέσετε περιττές τριβές.
Οχτώ : ∆υσκολίες παντού. Εποχή δοκιµασιών για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις
επαγγελµατικές υποθέσεις, τα ταξίδια και τις φιλίες. Αποφύγετε τις βαριές
κουβέντες και τις βιαστικές ενέργειες και προσέξτε την υγεία σας.
Εννιά : Το άγχος προκαλεί την ύφεση των σωµατικών και πνευµατικών δυνάµεων,
γι' αυτό µην αναλάβετε πρόσθετες υποχρεώσεις µέχρι να λήξει αυτή η περίοδος.
Αποφύγετε το άγχος υιοθετώντας χαλαρούς ρυθµούς και θέτοντας ρεαλιστικούς
στόχους για το µέλλον.
∆έκα : ∆υσάρεστα νέα και ανησυχία για ένα αγαπηµένο πρόσωπο επιδεινώνουν
την κατάσταση. Όµως σύντοµα θα λήξει αυτή η φάση και οι προοπτικές για το
µέλλον θα γίνουν ρόδινες.
Βαλές : Ένας φίλος ή οικείος του ενδιαφερόµενου, παρά τις καλές προθέσεις του,
θα προκαλέσει προβλήµατα. Το νεαρό αυτό πρόσωπο, µόλο που είναι
καλοπροαίρετο, έξυπνο και κάνει καλή συντροφιά, είναι επίσης ανώριµο, ανεύθυνο
και ασυνεπές.
Ντάµα : Συµβολίζει µια γυναίκα ανεξάρτητη και άξια, πιθανόν χήρα ή
διαζευγµένη, που διακατέχεται από επικίνδυνη φιλοδοξία. Είναι ισχυρή ως
σύµµαχος αλλά επικίνδυνη αν γίνει εχθρός και η υπερβολική ντοµπροσύνη την
εµποδίζει να αποκτήσει στενούς φίλους.
Ρήγας : Επιτυχηµένος άνδρας µε κάποια κοινωνική θέση, ίσως δικηγόρος ή άλλου
είδους επαγγελµατίας, που µπορεί να βοηθήσει τον ενδιαφερόµενο. Έχει κύρος και
επιρροή, θα απαιτήσει σεβασµό και η συµβουλή του θα πρέπει να ακολουθηθεί.

ΟΙ ΚΟΥΠΕΣ
Ασσος : Ένα φύλο που υπόσχεται στοργή και οικογενειακή ευτυχία. Μπορεί να
αναφέρεται σε γέννηση, πρόταση γάµου, καινούρια φιλία ή σµίξιµο µετά το
χωρισµό.

∆ύο : Χρήµατα και ίσως µάλιστα περισσότερα απ' όσα περιµένατε. Στέριωµα
πρόσφατης συνεργασίας ή αισθηµατικού δεσµού. Οι φιλίες και οι στενές
προσωπικές σχέσεις θα ανθίσουν.
Τρία : Αρραβώνας ή ειδήσεις για γάµο. Πρέπει να γίνει µια δύσκολη επιλογή. Σ'
αυτή την περίπτωση προσπαθήστε να το αναβάλλετε για να ζυγιάσετε όλες τις
πιθανότητες.
Τέσσερα : Ώρα αλλαγών, είτε εργασίας, είτε κατοικίας, είτε και των δύο.
Πιθανότητες πρώτου ή δεύτερου γάµου για τους ενδιαφερόµενους ώριµης ηλικίας,
Πέντε : ∆εν είναι ώρα για σοβαρές αποφάσεις και ριζικές αλλαγές στην ζωή σας. Η
καλύτερη συµβουλή είναι να κάνετε ένα διάλειµµα, να χαλαρώσετε και να βάλετε
τις σκέψεις σας σε τάξη πριν καταπιαστείτε µε τα επαγγελµατικά και οικογενειακά
προβλήµατά σας.
Έξι : Ευχάριστα οικογενειακά νέα, πιθανόν αρραβώνας ή επιτυχία παιδιού. Οι
άλλοι όµως ίσως προσπαθήσουν να εκµεταλλευτούν το βολικό χαρακτήρα σας, γι'
αυτό προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας.
Εφτά : Να κάνετε ελαστικά σχέδια: κάποιος φίλος ή συνεργάτης θα σας πουλήσει
την τελευταία στιγµή ή ένα γεγονός που περιµένατε θα αναβληθεί απροειδοποίητα.
Τα άστρα ευνοούν τον έρωτα.
Οχτώ : Έντονη κοινωνική ζωή που προσφέρει πολλές απολαύσεις. Ένα ταξίδι ή
έξοδος θα έχει ως αποτέλεσµα µια ροµαντική γνωριµία που θα καταλήξει σε
σοβαρή σχέση.
Εννιά : Γνωστό και ως φύλο των ευχών. Είναι καλός οιωνός και υπόσχεται
επιτυχία σε ότι επιθυµεί περισσότερο ο ενδιαφερόµενος εκείνη την στιγµή. Στην
περίπτωση που υπάρχουν παρεξηγήσεις σύντοµα θα διευθετηθούν.
∆έκα : Τυχερό φύλλο που υπόσχεται ευτυχία στον έρωτα, αρµονική οικογενειακή
ζωή και επαγγελµατική επιτυχία. Εµφανίζεται απροσδόκητα η ευκαιρία να
εξασφαλίσετε το µέλλον σας. Σ' αυτήν την περίπτωση µην διστάσετε, αρπάξτε την.
Βαλές : Ο νέος ή η νέα θα συστήσει στον ενδιαφερόµενο κάποιον µε τον οποίο θα
συνδεθεί συναισθηµατικά στο µέλλον.
Ντάµα : Συµβολίζει µια καλόκαρδη ώριµη γυναίκα που φροντίζει για το καλό του
ενδιαφερόµενου. Τρυφερή στοργική και λογική, προσφέρει σωστές συµβουλές,
πρακτική βοήθεια και συναισθηµατική στήριξη στον ενδιαφερόµενο.
Ρήγας : Ένας άνθρωπος καλού χαρακτήρα, ευνοϊκά διατεθειµένος απέναντι στον
ενδιαφερόµενο. Είναι κοινωνικός, γενναιόδωρος και ενθουσιώδης αλλά αδιάκριτος
και ασύνετος στις κρίσεις του. Το φύλο αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι τα οικονοµικά
µικροπροβλήµατα σύντοµα θα λυθούν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful