You are on page 1of 2

1. I.L.

Caragiale este ____________________________________________________


___________________________________________________________________.

2. I. L. Caragiale a scris 4 comedii şi schiţe „________________________”


„_________________________”
„__________________________” „_________________________”
„___________________________”
„___________________________” „_________________________”

3. În întreaga sa creaţie a criticat_________________________________________


_______________________________________________________ şi a scos în
evidenţă__________________________________________________________.

4. Genul dramatic cuprinde:


1.___________________________________
2.__________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________

5.Comedia este ______________________________________


_____________________________________
______________________________________
______________________________________

6. Scrie 2 cuvinte noi pe care le cunoşti şi explică-le sensul.

1.I.L. Caragiale este ____________________________________________________


___________________________________________________________________.

2.I. L. Caragiale a scris 4 comedii şi schiţe „________________________”


„_________________________”
„__________________________” „_________________________”
„___________________________”
„___________________________” „_________________________”

3. În întreaga sa creaţie a criticat_________________________________________


_______________________________________________________ şi a scos în
evidenţă__________________________________________________________.

4. Genul dramatic cuprinde:


1.___________________________________
2.__________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________

5.Comedia este ______________________________________


_____________________________________
______________________________________
______________________________________

6. Scrie 2 cuvinte noi pe care le cunoşti şi explică-le sensul.