You are on page 1of 4

‫אלגברה לינארית ‪2‬‬

‫הרצאה מס ' ‪31/3/2009 – 9‬‬

‫×‬ ‫לכסון של מטריצות ריבועיות מסדר‬

‫× ‪ ,‬ומטריצה‬ ‫מסדר‬ ‫× ‪ ,‬האם קיימת מטריצה הפיכה‬ ‫מסדר‬ ‫בעיה‪ :‬בתינתן מטריצה‬
‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫× ‪ ,‬כך ש‪-‬‬ ‫מסדר‬ ‫אלכסונית‬

‫× ‪ ,‬אומרים ש‪ -‬דומה ל‪ -‬אם‬ ‫הגדרה )דמיון מטריצות(‪ :‬בהנתן שתי מטריצות ו‪ -‬מסדר‬
‫‪.‬‬ ‫קיימת מטריצה הפיכה מסדר × כך ש‪= -‬‬

‫= ‪ .‬ועל כן‪ ,‬אם דומה ל‪ -‬אז גם דומה ל‪-‬‬ ‫נשים לב שמהשיוויון הזה נובע ש‪-‬‬
‫)כלומר יחס הדמיון הוא סימטרי‪ ,‬ואפשר להראות גם שהוא יחס שקילות(‪ .‬לכן הבעיה שמעניינת‬
‫אותנו היא‪ ,‬בהנתן מטריצה מסדר × ‪ ,‬האם קיימת מטריצה אלכסונית מסדר × כך‬
‫ש‪ -‬דומה ל‪. -‬‬

‫בנוסף חשוב לציין כי יחס הדמיון בין מטריצות ≠ שקילות בין מטריצות‪.‬‬

‫× (‪.‬‬ ‫) ‪ , ,‬מסדר‬ ‫=‬ ‫כך ש‪-‬‬ ‫נניח ש‪ -‬דומה למטריצה אלכסונית ‪ .‬אז קיימת‬
‫|‬ ‫|‬
‫(‪ ,‬ונסמן‬ ‫עמודות‬ ‫‪,…,‬‬ ‫)‬ ‫=‬ ‫⋯‬ ‫‪ .‬נסמן‬ ‫=‬ ‫זה שקול לכך ש‪-‬‬
‫|‬ ‫|‬
‫‪0‬‬
‫= ונקבל‪,‬‬ ‫⋱‬
‫‪0‬‬

‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫‪0‬‬


‫⋯‬ ‫=‬ ‫⋯‬ ‫⋱‬ ‫⇔‬
‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫‪0‬‬
‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬
‫⋯‬ ‫=‬ ‫⋯‬
‫|‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫|‬

‫דומה למטריצה‬ ‫×‬ ‫מהוות בסיס ל‪ ) -‬שדה(‪ .‬לכן‬ ‫הפיכה‪ ,‬ולכן עמודותיה שהן ‪, … ,‬‬
‫‪ , … ,‬כך‬ ‫∈‬ ‫‪ { , … ,‬של ‪ ,‬וקיימים סקלרים‬ ‫אלכסונית אם ורק אם קיים בסיס }‬
‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫שלכל ≤ ≤ ‪ 1‬מתקיים‬

‫‪0‬‬ ‫|‬ ‫|‬


‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫ומתקיים‬ ‫=‬ ‫⋱‬ ‫ו‪-‬‬ ‫=‬ ‫⋯‬ ‫במקרה כזה‬
‫‪0‬‬ ‫|‬ ‫|‬

‫ערך עצמי ווקטור עצמי‬

‫זיכרו‪ :‬לכל אורך הדיון הזה נדבר רק על מטריצות ריבועיות‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫הגדרה‪ :‬אומרים שהסקלר ∈ הוא ערך עצמי של המטריצה )מסדר × ( אם קיים וקטור‬
‫∈ ≠ ‪ 0‬כך שמתקיים ⋅ = ⋅ ‪ .‬במקרה כזה נקרא וקטור עצמי של שמתאים‬
‫לערך העצמי ‪.‬‬

‫שמורכב‬ ‫לכן דומה לאלכסונית )או‪ :‬ניתנת לליכסון‪ ,‬לכסינה( אם ורק אם קיים בסיס של‬
‫כולו מווקטורים עצמיים של ‪.‬‬

‫‪1 1‬‬
‫= ‪ .‬נשים לב‪:‬‬ ‫דוגמה לערך עצמי עבור מטריצה נתונה‪ :‬תהי נתונה המטריצה‬
‫‪−1 3‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1 1 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫הוא וקטור עצמי של‬ ‫‪ .‬לכן ‪ 2‬הוא ערך עצמי של והווקטור‬ ‫=‬ ‫‪=2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪−1 3 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫המתאים לערך העצמי ‪.2‬‬

‫‪1 2‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪1 2‬‬


‫‪ .‬לכן ‪= 0‬‬ ‫⋅‬ ‫=‬ ‫⋅‪=0‬‬ ‫מתקיים‬ ‫=‬ ‫דוגמה נוספת‪ :‬עבור‬
‫‪2 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2 4‬‬
‫‪−2‬‬
‫הוא וקטור עצמי מתאים‪.‬‬ ‫הוא ערך עצמי של ‪ ,‬ו‪-‬‬
‫‪1‬‬

‫×‬ ‫מסדר‬ ‫מציאת ערכים עצמיים למטריצה נתונה‬

‫∈ ≠ ‪ 0‬כך ש‪ . ⋅ = ⋅ -‬על‪-‬ידי העברת‬ ‫∈ הוא ערך עצמי של אם ורק אם קיים‬


‫∈ ≠ ‪ 0‬כך ש‪ , ⋅ − ⋅ = 0-‬כלומר‬ ‫אגפים נקבל כי הנ"ל מתקיים אם ורק אם קיים‬
‫‪ ,( − ) ⋅ = 0‬אם ורק אם קיים פתרון לא טריוויאלי למערכת ‪ .( − ) ⋅ = 0‬וזה‪ ,‬אם‬
‫ורק אם המטריצה ) ‪ ( −‬אינה הפיכה‪ ,‬וזה אם ורק אם ‪.det( − ) = 0‬‬

‫דוגמה‪:‬‬

‫‪1 2‬‬
‫= ‪.‬‬ ‫נמצא את הערכים העצמיים של המטריצה‬
‫‪2 4‬‬
‫פתרון‪:‬‬

‫(‪ .det‬נחשב‪,‬‬ ‫בעצם יש למצוא עבור אלו ‪-‬ים ‪− ) = 0‬‬

‫‪0‬‬‫‪1 2‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪−2‬‬


‫‪det‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪= 0 ⇔ det‬‬ ‫‪=0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2 4‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪−4‬‬
‫⇔ ‪⇔ ( − 1)( − 4) − 4 = 0‬‬ ‫⇔ ‪−5 +4−4 =0‬‬ ‫‪−5 =0‬‬
‫‪⇔ ( − 5) = 0‬‬

‫‪ ,‬ולכן אלו הם בדיוק הערכים העצמיים של ‪.‬‬ ‫ו‪= 5-‬‬ ‫מתאפס עבור ‪= 0‬‬

‫כעת‪ ,‬לכל ערך עצמי נמצא וקטור עצמי מתאים‪ :‬וקטור עצמי של המתאים לערך העצמי אם‬
‫ורק אם ‪) ( − ) = 0‬לפי מה שראינו(‪ .‬ובעצם קבוצת כל הווקטורים העצמיים המתאימים‬
‫ביחד עם וקטור האפס מהווה את מרחב הפתרונות למערכת ההומוגנית‬ ‫לערך העצמי‬
‫‪.( − ) = 0‬‬

‫= מרחב הפתרונות למערכת ההומוגנית‬ ‫‪ -‬המרחב העצמי שמתאים לערך העצמי‬ ‫סימון‪:‬‬
‫‪.( − ) = 0‬‬

‫‪2‬‬
‫‪ -‬כמרחב פתרונות של מערכת הומוגנית‪.‬‬ ‫הוא תת מרחב של‬ ‫הערה‪:‬‬

‫דוגמה למציאת וקטורים עצמיים ומרחבים עצמיים‬

‫‪1 2‬‬
‫‪.‬‬ ‫ו‪= 5-‬‬ ‫= ‪ .‬מצאנו שהערכים העצמיים הם ‪= 0‬‬ ‫דוגמה‪ :‬נמשיך עם הדוגמה‬
‫‪2 4‬‬

‫‪ :‬בעצם יש למצוא את מרחב‬ ‫‪ (1‬מציאת וקטור עצמי והמרחב העצמי שמתאים ל‪= 0-‬‬
‫–‪,‬‬ ‫ולכן ‪= 0‬‬ ‫(‪ .‬במקרה שלנו ‪= 0‬‬ ‫הפתרונות של המערכת ‪⋅ − ) = 0‬‬
‫‪−1‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪ ,‬ונקבל את שתי המשוואות ‪ – − 2 = 0‬ו‪-‬‬ ‫=‬ ‫כלומר‬
‫‪−2‬‬ ‫‪−4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪ .−2 − 4 = 0‬משוואה זו היא כפולה בסקלר של המשוואה העליונה ולכן אוסף‬
‫‪−2‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫הפתרונות הוא ‪∈ ℝ‬‬

‫‪−2‬‬
‫‪ .‬כל וקטור‬ ‫‪ ,‬והוא שווה ל‪-‬‬ ‫זה המרחב העצמי שמתאים לערך העצמי ‪= 0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .‬למשל‪,‬‬ ‫המתאים לערך העצמי ‪= 0‬‬ ‫שונה מאפס במרחב זה הוא וקטור עצמי של‬
‫‪−2‬‬
‫‪.‬‬ ‫הוא וקטור עצמי המתאים לערך העצמי ‪= 0‬‬ ‫=‬
‫‪1‬‬
‫‪ :‬בעצם יש לפתור את המערכת‪:‬‬ ‫‪ (2‬מציאת וקטור עצמי והמרחב העצמי שמתאים ל‪= 5-‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬


‫‪ ,‬וזה שקול ל‪-‬‬ ‫‪−‬‬ ‫⋅‬ ‫=‬ ‫(‪ .‬כלומר‪,‬‬ ‫‪− ) =0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪4 −2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪.−2 +‬‬ ‫‪ ,‬ונקבל את שתי המשוואות ‪ 4 − 2 = 0‬ו‪= 0 -‬‬ ‫⋅‬ ‫=‬
‫‪2 1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬ ‫= ‪∈ℝ‬‬ ‫המשוואות תלויות לינארית ולכן מרחב הפתרונות הוא‪:‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬ ‫הוא וקטור עצמי המתאים לערץ העצמי ‪= 5‬‬ ‫=‬ ‫למשל‬
‫‪2‬‬

‫‪−2‬‬ ‫‪1‬‬
‫היא קבוצה בלתי תלויה לינארית ולכן‬ ‫= ‪,‬‬ ‫=‬ ‫בסה"כ קיבלנו שהקבוצה‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫ניתנת ללכסון‪.‬‬ ‫מהווה בסיס ל‪ .ℝ -‬זהו בסיס שמורכב כולו מווקטורים עצמיים של ‪ .‬לכן‬

‫‪−2‬‬ ‫‪1‬‬
‫)המטריצה שעמודותיה הן הווקטורים העצמיים שמצאנו(‪ ,‬ונסמן‬ ‫=‬ ‫נסמן‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0 0‬‬
‫)מטריצה אלכסונית שבה אברי האלכסון הם הערכים העצמיים המתאימים ל‪-‬‬ ‫=‬
‫‪0 5‬‬
‫ומכאן‬ ‫= ‪,‬‬ ‫גם‬ ‫לכן‬ ‫‪.‬‬ ‫=‬ ‫באותו סדר(‪ ,‬ומתקיים‪:‬‬ ‫ו‪-‬‬
‫‪1 2‬‬ ‫‪0 0‬‬
‫‪ .‬ועכשיו‪,‬‬ ‫=‬
‫‪2 4‬‬ ‫‪0 5‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬


‫=‬ ‫=‬ ‫⋅‬ ‫⋯‬
‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0 5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫=‬ ‫⋅‬ ‫=‬
‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬
‫דוגמה נוספת למציאת ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫על‪-‬ידי פתרון‪:‬‬ ‫= ‪ .‬נמצא את הערכים העצמיים של‬ ‫דוגמה‪ :‬נתונה‬
‫‪−1‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪−1‬‬ ‫‪−1‬‬
‫(‪det‬‬ ‫‪− ) = 0 ⇔ det‬‬ ‫‪= 0 ⇔ ( − 1)( − 3) + 1 = 0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪−3‬‬
‫⇔‬ ‫⇔‪−4 +3+1= 0‬‬ ‫‪− 4 + 4 = 0 ⇔ ( − 2) = 0‬‬

‫הוא ‪ . = 2‬נמצא את המרחב העצמי המתאים על‪-‬ידי פתרון‪:‬‬ ‫לכן הערך העצמי היחיד של‬

‫⋅ ) ‪(2 −‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪0‬‬


‫⇔‪=0‬‬ ‫=‬
‫‪1‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .‬זהו הערך העצמי היחיד של‬ ‫= ‪∈ℝ‬‬ ‫מרחב הפתרונות = המרחב העצמי הוא‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ,‬ומכאן אין בסיס ל‪ ℝ -‬שמורכב כולו‬ ‫‪ ,‬כלומר כל וקטור עצמי של הוא כפולה בסקלר של‬
‫‪1‬‬
‫מווקטורים עצמיים של ‪ ,‬ולכן לא ניתנת ללכסון‪.‬‬

‫הערה‪ :‬אין קשר בין הפיכות של מטריצה לבין לכסינות‪.‬‬

‫דוגמה עם מטריצה בגודל ‪3 × 3‬‬

‫‪−2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬


‫= ‪ .‬נמצא ערכים עצמיים‪ ,‬וקטורים עצמיים ומרחבים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫דוגמה‪ :‬נתונה‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪−2‬‬
‫עצמיים‪ .‬נפתור‪:‬‬

‫‪+2‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪−1‬‬


‫(‪det‬‬ ‫‪− ) = 0 ⇔ det‬‬‫‪−1‬‬ ‫‪+ 2 −1‬‬
‫‪−1‬‬ ‫‪−1 x + 2‬‬
‫←‬
‫‪+‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫←‬
‫‪+2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪−1‬‬
‫‪= 0 ⎯⎯⎯⎯⎯ det −1‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫‪−1‬‬ ‫‪⎯⎯⎯⎯⎯⎯ det −1‬‬ ‫‪+3‬‬ ‫‪−1‬‬
‫‪−1‬‬ ‫‪− −3‬‬ ‫‪+2‬‬ ‫‪−2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪+1‬‬
‫=‬ ‫(‬ ‫‪+3‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫‪+2‬‬ ‫()‬ ‫)‬ ‫(‬
‫‪+1 −2 = +3‬‬ ‫()‬ ‫)‬
‫= ‪+3‬‬ ‫(‬ ‫‪+3‬‬ ‫)‬
‫↓‬
‫לפי עמודה שנייה‬

‫‪.‬‬ ‫ו‪= 3-‬‬ ‫הם ‪= 0‬‬ ‫לכן הערכים העצמיים של‬

‫מסמך זה הגיע אליך מאתר תלמידונת‬


‫מסמכים נוספים ניתן למצוא בכתובת ‪http://talmido.net‬‬

‫רשת חברתית לשיתוף תכנים אקדמים‬

‫‪4‬‬