You are on page 1of 1

AD-SOYAD: NO: SINIF:

GÜRPINAR İMKB AND. TEK . LİSE ,TEKNİK LİSE VE EML


ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 2007-2008 TELEVİZYON DERSİ 1.DÖNEM 1.
YAZILI

1-)Yatay osilatör çalışmadığında TELEVİZYON’da nasıl bir arıza şekli oluşur. ( 10 p )

2 - ) EHT trafosu üzerinde ……………………. Ayarı , ………………………. Ayarı yapılır. Resim


tüpüne ………………… kablosu gider. ( 10 p )

3 - ) EHT transformatörü yatay ………………….. kullanılır. ( 5 p )


EHT trafoları dışarıya atlama yapmaması için çok iyi …………………….. gerekir. ( 5 p)

4 - ) TV ekranımızda yatay çizgi arızasının nedeni nedir? ( 10 p )

5 - ) TV ‘de ses yok arızasında kontrol edilmesi gereken yerlerden 3 tanesini yazınız. ( 15 puan )

6 - ) Ses dedektör devresinin görevi nedir ? ( 10 p )

7-) Düşey kat blok diyagramında boş bırakılan yerleri doldurunuz. ( 15 puan )

8 - ) Yatay kat blok diyagramında boş bırakılan yerleri doldurunuz. ( 20 p )