P. 1
Statistika Zadaci

Statistika Zadaci

|Views: 220|Likes:
Published by Mastermax1234123
MS
MS

More info:

Published by: Mastermax1234123 on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

1.) Zadani su skupovi A = {1,2,3}, B = {x,y}, C = {a,b}.

Konstruiraj uređene trojke s
rasporedom: na prvom mjestu je broj iz A, na drugom iz B i na trećem element iz C.
Odredi broj takvih uređenih trojki.
|A| = 3
|B| = 2 |A×B×C| = |A|

|B|

|C| = 12
|C| = 2
|A×B×C| = {(1,x,a),(1,x,b),(1,y,a),(1,y,b),(2,x,a),(2,x,b),(2,y,a),(2,y,b),(3,x,a), (3,x,b), (3,y,a),
(3,y,b)}
2.) Ispitaj na koliko načinamožeo izabrati jedan element iz skupa A {a,b,c} ili jedan
element iz skupa B {d,e,f,g} ili jedan element iz skupa C {x,y}
| | | | | | | | 4 2 9 3 A B C A B C ∪ ∪ · + + · + + ·
3.) Neka je A skup pozitivnih parnih brojeva manjih od 20, a B skup pozitivnih
trokratnika manjih od 20. Koliko ima brojeva manjih od 20, a da su parni ili
trokratnici?
A{2,4,6,8,10,12,14,16,18}
B{3,6,9,12,15,18}
A

B = {6,12,18}
|A

B| = |A|+|B| - |A

B| = 9 + 6 – 3 = 12
|A

B| = {2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18}
4.) Na koliko se mogućih načina na polici može složiti 8 kutija različitih boja?
P(n) = n! P(8) = 8! = 40320 (permutacija bez ponavljanja)
5.) Treba odrediti broj svih kombinacija u igri loto od 45 brojeva u kojoj se izvlači 6
brojeva.
( )
!
( )
! !
r
n n
K n
r r n r
¸ _
· ·
÷

¸ ,
(bez razlomačke crte u zagradi)
6
45!
(45)
6! 39!
8145060 K · ·


(kombinacija bez ponavljanja)
6.) U skupu S ima 8 bijelih i 7 plavih kuglica. Na koliko načina možemo iz tog skupa
izabrati uzorak od 6 kuglica s 2 bijele i 4 plave kuglice?
( )
!
( )
! !
r
n n
K n
r r n r
¸ _
· ·
÷

¸ ,

2 4
8 7 8! 7!
(8) (7)
2 4 2! 6! 4! 3
980
!
K K
¸ _ ¸ _
• · • · • ·
÷ ÷
• •
¸ , ¸ ,

(bez razlomačkih crta u zagradama) (kombinacija bez ponavljanja)
7.) Odredi broj svih peteroznamenkastih brojeva od znamenaka 1 2 3.
1 ( 1)!
( )
!( 1)!
r
n r n r
K n
r r n
+ − + − ¸ _
· ·
÷

¸ ,

5
3 5 1 7!
(3)
5 5 2!
21
!
K
+ −
¸ _
· · ·
÷
¸ ,
(Bez razlomačke crte u
zagradama) (kombinacija sa ponavljanjem)
8.) Odredi broj i formiraj sve varijacije bez ponavljanja trećeg razreda od skupa S =
{1,2,3,4}
123 124 132 234 kombinacije
132 142 143 243
213 214 314 324
231 241 341 342 njih izpermutiramo
312 412 413 423
321 421 431 432
( )
!
( )
!
r
n
V n
n r
·

r<n
( ) 4 3 2 1 24
r
V n · • • • ·
(varijacije bez ponavljanja)
9.) Od slova A i B treba formirati sve moguće šifre s 3 slova.
AAA AAB ABA ABB
BAA BAB BBA BBB
( )
r
r
V n n ·

3
3
8 (2) 2 V · · (varijacije sa ponavljanjem)
10.) U sportskoj prognozi koriste se znakovi 1, X, 2. treba izračunati broj svih
mogućnosti ako je na listiću 13 parova. Treba odrediti broj varijacija 13 razreda od
tročlanog skupa.
( )
r
r
V n n ·

12
13
(3) 3 1594323 V · · (varijacije sa ponavljanjem)
11.) U metu istovremeno gađaju 2 strijelca. Prvi pogađa sa vjerojatnošću 0.5, a drugi s
vjerojatnošću 0.8. Kolika je vjerojatnost da će meta biti pogođena?
P(A
1
) = 0.5
P(A
2
) = 0.8 A
i
= 1,2
A
1
= „1. strijelac je pogodio metu“
A
2
= „2. strijelac je pogodio metu“
B =
1 2
A A ∪
„meta je pogođena“
1 2
A A ∩
„meta nije pogođena“
1 2 1 2 1 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) P B P A A P A P A P A A · ∪ · + − ∩
(algebra događaja)
1 2 1 2
( ) ( ) ( ) 0.5 0.8 0.4 P A A P A P A ∩ · • · • ·
( ) 0.5 0.8 0.4 0.9 P B · + − ·
12.) Promatramo eksperiment istovremenog bacanja 3 novčića. Treba odrediti
vjerojatnost da će se pojaviti očno 3 pisma. (G – glava) (P – pismo)
Ω ={(PPP),(PPG),(PGP),(GPP),(PGG),(GPG),(GGP),(GGG)}
A: „Pojavila se 2 pisma“ {(PPG),(PGP),(GPP)}
| | 3
( )
| | 8
0.375
A
P A · · ·

(algebra događaja) (vjerojatnost događaja)
13.) U eksperimentu bacanja igraće kocke fiksirajmo događaj B.
B: „Pojavio se broj djeljiv sa 3“
Ω = {1,2,3,4,5,6}, B ={3,6}
Treba odrediti vjerojatnost da će se pojaviti paran broj ako je nastupio događaj B.
A: „pojavit će se paran broj“ A = {2,4,6}
{ }
6 A B ∩ ·
| | 1
( )
| | 6
A B
P A B

∩ · ·

| | 2 1
( )
| | 6 3
B
P B · · ·

( )
( | )
( )
P A B
P A B
P B

·

1
( )
6
( | )
1
( )
1
3
2
P A B
P A B
P B

· · ·
(uvjetna vjerojatnost)
14.) Na 3 stroja izrađuje se isti proizvod. Na stroju B
1
izrađuje se 40% ukupne
proizvodnje, a registrira se prosječno 5% neispravnih proizvoda. Na ostala 2 stroja
proizvodi se po 30% od ukupne proizvodnje, ali pri tome je na stroju B
2
4%, a na stroju
B
3
3% neispravnih proizvoda. Treba izračunati vjerojatnost da će slučajno odabrani
proizvod iz zajedničkog skladišta biti neispravan.
B
1
...40% neispravnih 5 %
B
2
= B
3
...30% B
2
= 4%, B
3
= 3%
A: „odabrani proizvod je neispravan“
1 1
2 3 2
1
40 5
( ) 0.4 ( | ) 0.05
100 100
30 4
( ) ( ) 0.3 ( | ) 0.04
100 100
3
( | ) 0.03
100
( ) ( ) ( | ) 0.4 0.05
n
i i
i
P B P A B
P B P B P A B
P A B
P A P B P A B
·
· · · ·
· · · · ·
· ·
· • · • +

0.3 0.04 0.3 0.03 0.041 = 4.1% • + • ·
15.) Na 3 stroja izrađuje se isti proizvod. Na stroju B
1
izrađuje se 40% ukupne
proizvodnje, a registrira se prosječno 5% neispravnih proizvoda. Na ostala 2 stroja
proizvodi se po 30% od ukupne proizvodnje, ali pri tome je na stroju B
2
4%, a na stroju
B
3
3% neispravnih proizvoda. Treba izračunati vjerojatnost da će slučajno odabrani
proizvod iz zajedničkog skladišta biti neispravan proizveden na stroju B
1
?
1 1
2 3 2
1
40 5
( ) 0.4 ( | ) 0.05
100 100
30 4
( ) ( ) 0.3 ( | ) 0.04
100 100
3
( | ) 0.03
100
( ) ( ) ( | ) 0.4 0.05
n
i i
i
P B P A B
P B P B P A B
P A B
P A P B P A B
·
· · · ·
· · · · ·
· ·
· • · • +

0.3 0.04 0.3 0.03 0.041 = 4.1% • + • ·
1 1
1 3
1
0.487 48.
( ) ( | ) 0.4 0.05
( | )
0.4 0.05 0.3 0.04
7
0.3 0.03
( ) ( | )
%
i i
i
P B P A B
P B A
P B P A B
·
• •
· · · ·
• + • + •(Bayesova formula)
16.) U kutiji se nalaze 4 crvene i 7 plavih kuglica. Slučajno se izvlači 5 kuglica.
a) Kolika je vjerojatnost da će svih 5 biti plave
b) Kolika je vjerojatnost da će 2 biti plave i 3 crvene
11
5
¸ _
Ω ·
÷
¸ ,
(bez razlomačke crte u zagradi)
a) A: „izvučeno je 5 plavih kuglica“
7
7!
| | 5
5!2!
( )
11! 11
0.045
| |
5!6! 5
A
P A
¸ _
÷
¸ ,
· · · ·
Ω ¸ _
÷
¸ ,
(bez razlomačke crte u zagradama)
b) B... „izvučene su 2 plave“
C... „izvučene su 3 crvene“
7 4
7! 4!
| | 84 2 3
2!5! 3!1!
( )
11! 11
0.1
| | 462
5 6! 5
8
!
B C
P B C
¸ _¸ _
• ÷ ÷

¸ ,¸ ,
∩ · · · · ·
Ω ¸ _
÷
¸ ,
(bez razlomačkih crta u zagradama)
17.) Za pismenu zadaću pripremljeno je 6 zadataka. Izvrstan student zna rješenje 6
zadataka, vrlo dobar 5, dobar 4, dovoljan 4 i slab 2 zadatka. Na ispit je izašlo 12
studenata. Jedan student je riješio izvrsno, 2 vrlo dobro, 4 dobro, 2 dovoljno i 3 slabo.
Slučajno odabrana zadaća ima barem dva riješena zadatka. Kolika je vjerojatnost da
ta zadaća pripada studentu s ocjenom dobar?
H5- izvrstan, H4- vrlo dobar, H3- dobar, H2-dovoljan, H1-slabo, A-riješio je bar 2 zad.
1
2
3
4
5
3
( )
12
2
( )
12
4
( )
12
2
( )
12
1
( )
12
P H
P H
P H
P H
P H
·
·
·
·
·
P(A|H
1
)=
2
2 1
6 15
2
¸ _
÷
¸ ,
·
¸ _
÷
¸ ,
P(A|H
2
)=
3
2 3
6 15
2
¸ _
÷
¸ ,
·
¸ _
÷
¸ ,
P(A|H
3
)=
4
2 6
6 15
2
¸ _
÷
¸ ,
·
¸ _
÷
¸ ,
P(A|H4)=
5
2 10
6 15
2
¸ _
÷
¸ ,
·
¸ _
÷
¸ ,

P(A|H
5
)=
6
2
1
6
2
¸ _
÷
¸ ,
·
¸ _
÷
¸ ,

P(A|H
3
)=
6 4
15 12
1 3 3 2 6 4 10 2 1
1
15 12 15 12 15 12 15 12
6
17
12

·
• + • + • + • + •
= 0.353
18.) U metu istovremeno gađaju 2 strijelca. Prvi pogađa sa vjerojatnošću 0.8, a drugi s
vjerojatnošću 0.4.Meta je pogođena sa jednim metkom. Kolika je vjerojatnost da je
metu pogodio prvi strijelac?
A
1
... „niti jedan nije pogodio“
A
2
... „oba su pogodila“
A
3
... „1. pogodio, 2. nije“
A
4
... „1. nije pogodio, 2.pogodio“
P(A
1
) = 0.2 0.6 •
P(B) ... vjerojatnost pogađanja 1. strijelca = 0.8
P(B
C
) = 1 – P(B) = 1 – 0.8 = 0.2
P(C) ... vjerojatnost pogađanja 2. strijelca = 0.4
P(C
C
) = 1 – P(C) = 1 – 0.4 = 0.6
( 1) 0.2• 0.6 0.12
( 2) 0.8• 0.4 0.32
( 3) 0.8• 0.6 0.45
( 4) 0.2• 0.4 0.08
P A
P A
P A
P A
· ·
· ·
· ·
· ·
A ... „meta je pogođena jednim metkom“
P(A
3
|A) = ?

3 3
3 4
1
( | ) ( )
( | )
( | ) ( )
i i
i
P A A P A
P A A
P A A P A
·

·


P(A|A
1
) = 0 P(A|A
2
) = 0 P(A|A
3
) = 1 P(A|A
4
) = 1
3
1 0.48
( | )
0 0.12 0 0.32 1 0.48
0.42
1 0.0
6
8
P A A

· ·
• + • + • + •
19.) Vjerojatnost daje neki proizvod neispravan je P = 0.2. Iz nekog skladišta uzima se 8
proizvoda. Treba odrediti:
a) Vjerojatnost da je među njima 5 neispravnih proizvoda
b) Vjerojatnost da je P = 0, P = 1, ... , P = 8
c) Vjerojatnost da među njima ne bude više od 3 neispravna proizvoda
d) Matematičko očekivanje
e) Srednje kvadratno odstupanje
f) Koeficijent asimetrije i spljoštenosti
a)
5 3 5 3
5
8 8!
0.2 0.8 0.2 0.8
5 5!3!
0.009175 P
¸ _
· • • · • • ·
÷
¸ ,
(bez razlomačke crte u zagradi)
b)
0 8 5 3
0
8
0.2 0.8 0.2 0.168 0.8
0
P
¸ _
· • • · • ·
÷
¸ ,
(bez razlomačke crte u zagradi)
1
1
k k
n k p
P P
k q

− +
· • •
1
2
3
4
5
6
7
8
8 0.2
0.168
1 0.8
7 0.2
0.336
2 0.8
6 0.2
0.294
3 0.8
5 0.2
0.147
4 0.8
4 0.2
0.046
5 0.8
3 0.2
0.0
0.336
0.294
0.147
0.046
0.009
0. 09
6 0.8
2 0.2
0.001
7 0
001
0.000071
0.000
.8
1 0.2
0.000071
8 0.8
00
P
P
P
P
P
P
P
P
· • • ·
· • • ·
· • • ·
· • • ·
· • • ·
· • • ·
· • • ·
· • • · 22
c) P(X≤3) = P
0
+ P
1
+ P
2
+ P
3
= 0.945
d) E[X] = n

r = 8


0.2 = 1.6
e) V[X] =
[ ]
1.28
1
8 0.2 0.8
1.28 .13
n r q
V X σ
• • · • • ·
· · ·
f)
0.2 0.8
8 0.2 0.8
0.53
0.03
1 6 0.2 0.8
1.28
1
p q
n p q
E

− −
Κ · · ·
• • • •
− • •
· ·
20.) Automatska telefonska centrala tijekom 1 minute primi 10 poziva. Odredi:
a) Vjerojatnost da će centrala tijekom 1 minute primiti točno 6 poziva
b) Vjerojatnost da tijekom 1 minute neće biti više od 3 poziva
c) Nađi matematičko očekivanje, varijancu i srednje kvadratno odstupanje
d) Koeficijent asimetrije i spljoštenosti
X~P(10)
a)
6
10
6
10
6!
0.063 P e

· • ·
b)

0 1 2
10
0
10
1
10
2
( 3)
0.000045
10 0.00045
100
0.00225
2
( 3) 0.000045 0.00045 0.002 0.00 5 5 2 274
P X P P P
P e
P e
P e
P X< · + +
· ·
· ·
· ·
< · + + ·
c)

[ ] [ ] 10
3.16
E X V X λ
σ λ
· · ·
· ·
d)
0.316
1
1
1
2
0.
K
X
E
λ
· ·
· ·

21.) U nekoj tvornici dnevno se prosječno dogodi 3 kvara na električnim uređajima.
Treba izračunati vjerojatnost da se određenog dana neće dogoditi niti jedan kvar.
0
3
0
0.0049
3
3
( 7 0)
! 0
8
!
k
P X P e e
k
λ
λ
λ
− −
·
· · · • · • ·
22.) Tvornica je u trgovinu poslala 600 proizvoda. Vjerojatnost kvara proizvoda je
P = 0.004. Kolika je vjerojatnost da će se na putu pokvariti 5 proizvoda?
5
2.4
5
0.004 5
600
600 0.004 2.4
0.060
2.4
! 5!
1
k
p k
n
n p
P e e
k
λ
λ
λ
− −
· ·
·
· • · • ·
· • · • ·

23.) Skup se sastoji od 50 proizvoda, 10ispravnih i 40 neispravnih. Iz skupa se nasumice
uzima 8 proizvoda. Treba odrediti:
a) Vjerojatnost da su u uzorku 2 neispravna proizvoda
b) Matematičko očekivanje i standardnu devijaciju
d = 10
n – d = 40
m = 8
n = 50
k = 2
a)
10 40
2 6
5
3
0
8
0. 2
k
d n d
k m k
P
n
m

¸ _¸ _ ¸ _¸ _
÷ ÷ ÷ ÷

¸ ,¸ , ¸ ,¸ ,
· · ·
¸ _ ¸ _
÷ ÷
¸ , ¸ ,
(bez razlomačkih crta u zagradama)
b)
[ ]
[ ]
[ ]
1.6
1.0971
1.0474
10
8
50
50 10 50 8
8 0.2
1 50 50 1
d
E X m
n
d n d n m
V X m
n n n
V X σ
· • · • ·
− − − −
· • • • · • • • ·
− −
· ·
24.) Kroz jednu autobusnu stanicu autobus prolazi svakih 15 minuta. Ako putnik
slučajno dolazi na stanicu koliko očekuje da će čekati autobus? Nađi vjerojatnost da će
čekati manje od 5 minuta.
[ ]
5min
~ (0,15)
15
7.5min
2 2
5 0
( 5) ( )
1
1 3 5
X
X U
a b
E X
x a
P X F X
b a
<
+
· · ·
− −
< · · · ·


25.) Vrijeme trajanja t neke sijalice je slučajna varijabla s eksponencijalnom
razdiobom. Odredi vjerojatnost da će sijalica trajati barem 800 sati ako je srednje
vrijeme trajanja 500 sati.
[ ]
[ ]
[ ]
0.002 800
500
1 1 1
( ) 0.002
( ) 500
( 800) 1 ( 800 0.2 ) 1 (1 )
E X
E X alfa
alfa E X
P X P X e

·
· ⇒ · · ·
> · − < · − − ·
26.) Vrijeme potrebno za remont jednog automobila je varijabla koja ima
eksponencijalnu razdiobu (alfa) = 0.2 sati
-1
=
1
(prosječno)
5
.
Treba odrediti:
a) Vjerojatnost da vrijeme jednog automobila ne prelazi 7 sati
b) Srednje vrijeme remonta jednog automobila E[X]
1
( ) 0.2 X=7 alfa h

·
a)
( )
0.2 7
( ) ( )
(
0.753
) 1
1
) 4
( )
(
alfa X
P X X F X
F X e
F X e
F X
− •
− •
≤ ·
· −
· −
·
b)
[ ]
1 1
5
( ) 0.2
E X
alfa
· · ·
27.) Slučajna varijabla X ima normalnu razdiobu μ = 5, σ
2
= 0.25, X~N(5, 0.25).
Odredi:
a) Vjerojatnost P(X<3.8)
b) Vjerojatnost P(X>4.7)
c) Vjerojatnost P(3.9<X<5.8)
( ) ( ) ( )
X
F X P X X
µ
σ

· < ·Φ
a)
3.8 5
( 3.8) ( ) ( 2.4) 1 (2.4) 0.00 1 82 0.99180
0.5
P X

< · Φ · Φ − · −Φ · − ·
b)
[ ]
4.7 5
( 4.7) 1 ( 4.7) 1 ( ) 1 (0.6) 1 1 (0.6) (0. 0.7 6)
0.5
2575 P X P X

> · − < · −Φ · −Φ · − −Φ · Φ ·
c)
5.8 5 3.9 5
( ) ( ) ( )
05 0.5
(1.6) ( 2.2) (1.6) (1 (2.2)) (1.6) (2.2) 1 0.9452 0.931 0 0.9861 3 0 1
b y a y
P a X b F b F a
σ σ
− − − −
¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
< < · − · Φ −Φ · Φ −Φ ·
÷ ÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
· Φ −Φ − · Φ − −Φ · Φ + Φ − · + − ·
28.) Automat izrađuje neki proizvod, mjerni broj dimenzija proizvoda je slučajna
varijabla normalne razdiobe X~N(μ,σ
2
). Treba odrediti parametar σ, tako da mjerni
broj dimenzije 95% proizvoda ima vrijednost u intervalu tolerancije
( , ) µ λσ µ λσ − +

čija je širina 1.668.
( ) 2 ( ) 1 0.9500
2 ( ) 1 0.9500
2 ( ) 1.9500/ : 2
( ) 0.975
( ) ( ) 1.668
2 1.668
1.96
2 1.96 1.668
0.4
P X µ λσ µ λσ λ
λ
λ
λ
µ λσ µ λσ
λσ
λ
σ
σ
− < < + · Φ − ·
Φ − ·
Φ ·
Φ ·
+ − − ·
·
·
• ·
·
29.) Stroj proizvodi šipke. Duljina šipke je slučajna varijabla X normalne razdiobe sa
srednjom duljinom μ = 50 cm. Znamo da je duljina šipke između P(32<X<68) = 0.997.
Treba odrediti da je slučajno odabrana šipka:
a) Veća od 55 cm
b) veća od 45 cm i manja od 55 cm
c) da od 5 odabranih šipki 3 budu dulje od 55 cm
68 55 32 50
(32 68) 0.997
18 18 18 18 18
1 2 1 0.997
18
2 1.997 / : 2
18 18
0.9985 2.97 6.06
P X
σ σ
σ σ σ σ σ
σ
σ
σ σ
− −
¸ _ ¸ _
< < · Φ −Φ · ·
÷ ÷
¸ , ¸ ,
− ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
· Φ −Φ · Φ − −Φ · Φ − ·
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
¸ _
Φ ·
÷
¸ ,
¸ _
Φ · ⇒ · ⇒ ·
÷
¸ ,
a)
35 55
( 55) 1 ( 55) 1 1 (0.83) 1 0.79673
6
0.204 20.4
.
%
06
P X P X

¸ _
> · − < · −Φ · −Φ · − · ·
÷
¸ ,
b)
55 50 45 50 5 5 5 5
(45 55) 1
6.06 6.06 6.06 6.06 6.06 6.06
0.593
5
2 1 2 0.79673 1
6.
4 59.34%
06
P X
− − − ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
< < · Φ −Φ · Φ −Φ · Φ − −Φ ·
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
¸ , ¸ , ¸ , ¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
¸ _
· Φ − · • − · ·
÷
¸ ,
c)
3 2
0.2 0.8
5
( 3) 0.2 0.8
3
0.1
r q
P X
· ·
¸ _
· · • • ·
÷
¸ ,
30.) Iz segmenta [0,2] slučajno se biraju 2broja x i y. Treba izračunati vjerojatnost da
suma ta dva broja x + y < 2 i da drugi bude veći x
2
< y.
y = -x + 2
x 1 2 3 0
y = -x + 2 1 0 -1 2
Ω = [0,2] X[0,2]
2
2
( ) | |
( ) ( ) = x 2
( ) | |
5
5
6
x 2 0
4
24
1

A A
P A P A x
x
µ
µ
· ⇔ · · − +
Ω Ω
· · + − ·
1,2 1 2
1 1 8
x x 1 x 2
2
− t +
· · · −
1 2
2
0 1
1 2 3 2
0 1
( ) ( 2)
1 0 4 1
( ) 2 4 2
3 2 3 3 2 2
1 3 1 4 3 1 1 2 3 5
2
3 2 3 2 3 2 6 6
| |
A x dx x
x x
A x
µ
µ
· + − +
¸ _ − 1
¸ _ ¸ _ ¸ _
· + − + · − + + − − + ·
÷ ÷ ÷ ÷ 1
¸ , ¸ , ¸ , ¸ ] ¸ ,
− + 1 1
· + − · + · + · ·
1 1
¸ ] ¸ ]
∫ ∫
31.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->