You are on page 1of 7

UNIT PATOLOGI KIMIA

JABATAN PATOLOGI
HOSPITAL DUCHESS OF KENT
SANDAKAN

ARAHAN KERJA

UJIAN HbA1c ( MESIN D-10)


NOMBOR DOKUMEN: HDOK/BK/ AK

NOMBOR SALINAN TERKAWAL: 01


UNIT PATOLOGI ARAHAN KERJA
No
BK/AK-01
KIMIA Dokumen:
JABATAN PATOLOGI No Versi 01
HOSPITAL Tarikh Versi
UJIAN HbA1c
DUCHESS OF KENT
SANDAKAN
(MESIN D-10) Mukasurat

Disediakan oleh:
Wan Hafizah Hj. Wan
Ali

Disemak oleh:

Disahkan oleh:
Shallehin Sidum

Jawatan:
Pegawai Sains C41
(Biokimia)

Jawatan:

Jawatan:
Ketua Jabatan

Tandatangan:

Tandatangan:

Tandatangan:
UNIT PATOLOGI ARAHAN KERJA
No
BK/AK-01
KIMIA Dokumen:
JABATAN PATOLOGI No Versi 01
HOSPITAL Tarikh Versi
UJIAN HbA1c
DUCHESS OF KENT
SANDAKAN
(MESIN D-10) Mukasurat

REKOD PINDAAN/SEMAKAN

No Tandatangan Tandatangan
No Butir-butir Pegawai Yang Pegawai Yang
Tarikh Muka
Para Pindaan Meminda Mengesahkan
surat

SENARAI EDARAN DOKUMEN TERKAWAL

NOMBOR
DOKUMEN PEMEGANG DOKUMEN TERKAWAL
TERKAWAL

Ketua Jabatan
01
UNIT PATOLOGI ARAHAN KERJA
No
BK/AK-01
KIMIA Dokumen:
JABATAN PATOLOGI No Versi 01
HOSPITAL Tarikh Versi
UJIAN HbA1c
DUCHESS OF KENT
SANDAKAN
(MESIN D-10) Mukasurat

Pengurus Kualiti
02
Ketua Unit Patologi Kimia
03
Juruteknologi Makmal Perubatan U36
04

1.0 OBJEKTIF

Arahan Kerja ini menerangkan secara umum pengendalian mesin


D-10 bagi menjalankan ujian HbA1c di makmal Biokimia.

2.0 SKOP

Arahan Kerja ini digunapakai oleh semua kakitangan yang


menggunakan mesin D-10 bagi menjalankan ujian HbA1c sehingga
keputusan dikeluarkan.
UNIT PATOLOGI ARAHAN KERJA
No
BK/AK-01
KIMIA Dokumen:
JABATAN PATOLOGI No Versi 01
HOSPITAL Tarikh Versi
UJIAN HbA1c
DUCHESS OF KENT
SANDAKAN
(MESIN D-10) Mukasurat

3.0 RUJUKAN

3.1 Manual Operasi D-10

3.2 D-10 Quick Guide

3.3 Instruction Manual

4.0 SINGKATAN

4.1 HPLC High Performance Liquid Chromatography


4.2 QC Quality Control / Kawalan Mutu

5.0 PERALATAN

5.1 Mesin D-10


5.2 Rak D-10
5.3 `vial adapter’
5.4 Sarung tangan
5.5 `lab coat’
5.6 Pipet

6.0 PROSEDUR
UNIT PATOLOGI ARAHAN KERJA
No
BK/AK-01
KIMIA Dokumen:
JABATAN PATOLOGI No Versi 01
HOSPITAL Tarikh Versi
UJIAN HbA1c
DUCHESS OF KENT
SANDAKAN
(MESIN D-10) Mukasurat

Tindakan Tanggungjawab
1. Spesimen diterima daripada kaunter utama JTMP
ataupun dari unit venepuncture.
2. Butiran pada label di botol spesimen disemak
bersama-sama borang permintaan ujian
3. Spesimen yang tidak diproses pada hari
tersebut perlu disimpan di dalam peti sejuk.
(Penyimpanan spesimen hanyalah 7 hari
sahaja)
4. Semak paras buffer, wash diluent, kertas
printer, `leaking’ dan buang `external waste’ bila
penuh.
PROSES MENGHIDUPKAN MESIN D-10 JTMP
5. Hidupkan peralatan dengan menekan butang di
sebelah kiri.
6. Semak `cartridge injection count’ dan `pump
pressure’
KALIBRASI DAN KAWALAN MUTU JTMP
7. Kalibrasi hanya dilakukan sekali bagi setiap
cartridge baru dan setiap hari bagi QC (kawalan
mutu)
8. Letakkan `vial adapter’ yang mempunyai barkod
Tertulis CAL1, CAL2,CTRL dan CTRH di dalam
rak
9. Pipet 1ml kalibrator yang telah di`reconstituted’
ke dalam mikrovials.
10. Bagi kawalan mutu, pencairan 1:300 perlu
dilakukan.
Rujuk Instruction Manual dan D-10 Quick Guide
11. Tekan butang `START’
PROSES MENJALANKAN UJIAN
12. Isi low dan high control ke dalam vial adapter
yang mempunyai barkod CTRL dan CTRH dan
masukkan ke dalam rak
13. Bahagian yang masih kosong dipenuhi dengan
sample pesakit
14. Masukkan rak apabila sistem telah startup
15. Tekan butang EDIT, masukkan ID pesakit dan
tekan butang DONE
16. Setelah selesai masukkan ID pesakit, tekan
START dan apabila selesai tekan EJECT bagi
mengeluarkan rak
17. Nilai kawalan mutu akan dikeluarkan sebelum
UNIT PATOLOGI ARAHAN KERJA
No
BK/AK-01
KIMIA Dokumen:
JABATAN PATOLOGI No Versi 01
HOSPITAL Tarikh Versi
UJIAN HbA1c
DUCHESS OF KENT
SANDAKAN
(MESIN D-10) Mukasurat

sample pesakit dijalankan. Jika nilai kawalan


mutu adalah out of range, ujian tidak akan
dijalankan secara automatik.
18. Keputusan kawalan mutu dan pesakit akan
terpapar pada skrin dan dicetak
19. Keputusan pesakit perlu disemak dari segi ID
pesakit dan total area count
20. Sekiranya keputusan memuaskan, keputusan
perlu disalin semula pada borang permintaan
ujian dan dikepilkan bersama keputusan yang
bercetak. Keputusan perlu direkodkan ke dalam
buku rekod ujian HbA1c.
21. Semakan akhir keputusan dan tandatangan Pegawai sains
sebagai pengesahan
22. Keputusan dimasukkan ke dalam pigeon hole JTMP

7.0 REKOD BERKAITAN