Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Band 5

Pernyataan Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketerampilan dalam nilai sahsiah B5D1 : Memberi respon kepada semua konsep muzik dengan pengendalian rekorder dengan betul dan tepat. B5D1E1 : Mempraktikkan tempo cepat serta lambat dengan betul dan tepat.

Deskriptor

Evidens

Instrumen Aktiviti

1. Pemerhatian 1. Guru memberi rekoder kepada murid. 2. Murid meniup rekoder mengikut tempo lambat dan cepat di bawah arahan guru. B5 D1 E1 1. Guru menunjukkan kad ikon tempo cepat dan lambat. 2. Murid-murid memainkan rekoder seperti diarahkan oleh guru. 3. Guru membuat pemerhatian dan pentaksiran.

Instrumen Pentaksiran

a) b) c) Pentaksiran Nama guru Tarikh pentaksiran : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ .B5 D1 E1 Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Nama : _______________________________ Tahun : __________________ B5 D1 E1 : Bermain rekoder mengikut tempo cepat serta lambat dengan betul dan tepat.

2. B5D1E2 : Mempraktikkan bunyi panjang serta pendek dengan betul dan tepat. Guru menunjukkan kad ikon mewakili bunyi panjang dan pendek. Instrumen Pentaksiran . B5 D1 E2 1.Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Band 5 Pernyataan Standard Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketerampilan dalam nilai sahsiah B5D1 : Memberi respon kepada semua konsep muzik dengan pengendalian rekorder dengan betul dan tepat. Pemerhatian 1. Deskriptor Evidens Instrumen Aktiviti 1. Guru membuat pemerhatian dan pentaksiran. 3. Guru memberi rekoder kepada murid. Murid meniup rekoder mengikut tempo lambat dan cepat di bawah arahan guru. Murid-murid memainkan rekoder seperti diarahkan oleh guru. 2.

B5 D1 E2 Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Nama : _______________________________ Tahun : __________________ B5 D1 E2 : Bermain rekoder mengikut bunyi panjang serta pendek dengan betul dan tepat. a) b) c) Pentaksiran Nama guru Tarikh pentaksiran : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ .

Guru memperdengarkan audio bunyi pic yang tinggi serta rendah. Murid-murid diminta menunjukkan kad ikon yang mewakili bunyi pic rendah dan tinggi mengikut bunyi yang diperdengarkan. Murid mengecam bunyi pic tinggi serta rendah dengan betul dan tepat. Instrumen Pentaksiran B5 D1 E3 1.Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Band 5 Pernyataan Standard Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketerampilan dalam nilai sahsiah B5D1 : Memberi respon kepada semua konsep muzik dengan pengendalian rekorder dengan betul dan tepat. Pemerhatian 1. 2. Guru membuat pemerhatian dan pentaksiran. . Deskriptor Evidens Instrumen Aktiviti 1. B5D1E3 : Menunjukkan bunyi pic tinggi serta rendah dengan betul dan tepat. 3. 2. Guru memberi kad ikon mewakili bunyi pic dan rendah kepada semua murid.

B5 D1 E3 Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Nama : _______________________________ Tahun : __________________ B5 D1 E3 : murid menunjukkan kad ikon yang mewakili bunyi pic tinggi serta rendah dengan betul dan tepat. Contoh kad ikon: PIC TINGGI PIC RENDAH Pentaksiran Nama guru Tarikh pentaksiran : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ .

Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Band 5 Pernyataan Standard Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketerampilan dalam nilai sahsiah B5D1 : Memberi respon kepada semua konsep muzik dengan pengendalian rekorder dengan betul dan tepat. 3. Murid-murid memainkan rekoder seperti diarahkan oleh guru. Murid meniup rekoder mengikut dinamik kuat serta lembut dengan betul dan tepat di bawah arahan guru. Guru menunjukkan kad ikon mewakili kuat serta lembut 2. 2. Pemerhatian 1. Guru membuat pemerhatian dan pentaksiran. Instrumen Pentaksiran . B5 D1 E4 1. B5D1E4 : Mempraktikkan dinamik kuat serta lembut dengan betul dan tepat. Deskriptor Evidens Instrumen Aktiviti 1. Guru memberi rekoder kepada murid.

a) b) Pentaksiran Nama guru Tarikh pentaksiran : ___________________________ : ___________________________ : ___________________________ .B5 D1 E4 Instrumen Pentaksiran Dunia Muzik Tahun 3 Nama : _______________________________ Tahun : __________________ B5 D1 E4 : Murid bermain rekoder mengikut dinamik kuat serta lembut dengan betul dan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful