You are on page 1of 1

meie missioon

traditsioonilis-akadeemilise koolina valmistada


ette haridust väärtustavaid õpilasi eelkõige
astumiseks mistahes kõrgkooli maailmas
– traditsiooniline, so
• haritud inimesteks kujunemisele kaasaaitamine õppe- ja kasvatusprotsessi
kaudu
– akadeemiline, so
• teaduslik mõtlemine - kriitiline, süsteemne, otsib põhjuslikke seoseid
– haridust väärtustavad õpilased, so
• soov saada teada
• soov luua uut teadmist
• haridus on väärtus omaette ümbritseva maailma igakülgsemaks
mõistmiseks
– mistahes kõrgkool, so
• kõrgkoolid Eestis, Baltimaades, teistes EL riikides, jm maailmas

TIK / TEC For Excellence We Strive 1