You are on page 1of 1

Model Raport de Practic pentru studii universitare de licen,specializarea Administraie public Studentul trebuie s efectueze o lucrre documentat finalizat

t pri ntr-un raport de practic ce trebuie s conin urmtoarele: -- Prezentarea general a stagiului de practic (min. 1 pg. max. 2 pg.): 1. Identificarea instituiei - gazd i a compartimentului unde a fostefectuat stagiul de practic;
2. O b i e c t i v e l e d e p a r t a m e n t u l u i n c a r e s e e f e c t ue a z s t a

g i u l d e practic; 3. 3.Detalii despre coordonatorul stagiului de practic din inter iorulinstituiei. -- Descrierea instituiei primitoare (min. 1 pg. max. 2 pg.): 1. Plasarea instituiei n sistemul administrativ romnesc; 2. Prezentarea general a misiunii, obiectivelor compartimentulu iunde a fost efectuat stagiul de practic; - Jurnalul stagiului de practic (min. 2 pg. max. 5 pg.):
1. S e v o r p r e z e n t a , p e z i l e d e p r a c t i c , a c t i v i t i l e r e

alizate. ATENIE: aceast parte a raportului reflect activitatea Dvs. EFECTIV de practic ; - Anexarea de materiale justificative (tipizate de lucru, ntlnite peparcursul stagiului de practic) - Comentariul stagiului de practic (min. 3 pg. max. 6 pg.)Comentai stagiul de practic desfurat, accentund detaliilepri vitoare la relaionarea cu colegii (de practic), membrii instituieiprimitoare i activitile pe care le-ai desfurat pe perioada practicii. - Concluzii (min. 1pg. max. 2pg.) -Se va evidenia contribuia adus de stagiul de practic dezvoltriiprofesionale/ individuale a fiecrui student.