Contoh Borang Penilaian Jadual 10.

1: Contoh Borang Penilaian BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. : …………………………………...........……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...........……. : …………………………………...........…….

Bil.

Butiran

Marka h Jumlah Markah Penuh yang Markah Diberi (26 markah)

1. 1. 1 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi

Pengurusan PBSS Penubuhan Jawatankuasa (6 markah)

1.5 1.5 1.5 1.5 Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah)

1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap 1. 2 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan)

2 2

5.3 Ada laporan/dokumen 2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar 1.1 Ada jawatankuasa Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2 2 2 2 2 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 .2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.1.3. 2.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.3 Ada pelan tindakan 1. 4 Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah) 1.1.1 Mempamerkan polisi 1.2. 2 2.1.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan 1. 3 Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS *2 . 1 Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.3.4. 5 Pelaporan (3 markah) 1.2.3.1.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat. laporan dan lain-lain) 1.

5. berat dan ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.5. 5 Program Keselamatan. 4 Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2. 3 Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3 Jadual kedatangan murid 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.3.1 Ada jawatankuasa 2.2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan Sekolah 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.2.4 Ada laporan/dokumen 2.3.3.4.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.4.4.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan 2.

5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.8 Bahan jualan Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 1 1 1 1 1 1 (14 markah) 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.6.6.1.1 Ada papan tanda 2.4 Pelupusan sisa makanan 3.5 0.1.4 Ada dokumentasi 3.5.5 0.5 0.2.1.5 0. 1 3.1 Kebersihan kantin 3.1.5.1.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 0.5 0.1.6.5 0. 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1.3 Menyertai Program 3K 2.4 Ada dokumentasi 2. 6 2.1.6.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 Pengurusan stor 3.5 .3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.

4.3 Sistem kawalan Tandas (4 markah) 0. pengelap tangan dan lain-lain) 3.5 0.5 0.5 Bilik Darjah (2 markah) 3.2.2.1 Bersih.2. 2 3.5 0.5 Bilik Khas (4 markah) 3.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.3.4 Bilik-bilik lain 0.5 0.3 Pusat Sumber 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.5 3.5 0.5 0.3.6 Tong sampah 3.3.8 Jadual penyelenggaraan 3.2. 3 3.2.5 0.2.1 Pejabat dan bilik guru 3.3.5 0. 4 .5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.4.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2 Berfungsi 3.2.3.1 Kebersihan 3.2 Makmal dan bengkel 3.5 0.2 Jadual tugasan berkala 0.

1.4.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.5 0.5 (10 markah) 1 1 1 1 1 1 1 .5 0.1.4 Kreativiti dan inovasi 0.4.5 0.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.2 Menggunakan karung plastik sampah 3. 2 Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2.2.2.4 Sistem pelupusan yang sempurna 4.3 Tidak berbahaya 4.2.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1.5.3. 1 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 3. 4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.5 0.5. 5 Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 3.5.5.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.

1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1.4.3.1 Kreativiti dan inovasi 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3.4.2 Rekod penggunaan 1 1 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS (10 markah) 5.3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5. 5. 1 Penglibatan PIBG (2 markah) 5. 3 Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5. 3 4.4. Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) .1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.2.2.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5.2 Dalam aktiviti sekolah 1 1 5. 4 Penggunaan Kawasan (1 markah) 1 Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.1. 2 Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.

1 Ada (dengan bukti) Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 markah) 5.2 5 – 9 6. 3 Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.2.1 Kuiz Kesihatan 1 .3.2. 1 Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.3 10 atau lebih 1 1 1 6.2 2 atau lebih 1 1 6.5.1.2.3.1 Ada (dengan bukti) 2 2 Kemahiran Kesihatan Diri (10 markah) 6.1.3 10 atau lebih 1 1 1 6. 4 Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1 1 – 4 6.4. 6.4. 2 Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.1 1 – 4 6.1 1 6. 5 5.2 5 – 9 6.4 5.

5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.4 Buku daftar 7.2. 1 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.4 Ada kemudahan air 1 (6 markah) 0.1.2.4 Diselenggarakan dengan baik 7.1. 3 Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0.1 Bersih 7.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.1.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 7.3 Ada rekod 7.5 0.5 0.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2.5 0.3. 7.5 0.1 Berada di tempat yang strategik 7.3.5 0.2 Lengkap 7.5 0.5 .3.3.6.5 0.4.5 0. 2 Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.1.2 Ada katil/tempat rehat 7.2.1 Bersih 7.

: …………………………………………………..JUMLAH Tandatangan Penilai Nama Jawatan : …………………………………………………. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. .9% = Anugerah Perak 50% – 69.. Pejabat Kesihatan Daerah. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89. : …………………………………………………. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b..9% = Anugerah Gangsa 100 a.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.. kaedah c. : ………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful