Agricultura principalelor ţări membre ale Uniunii Europene- model pentru agricultura României

Prof.univ.dr Ioan Nicolae ALECU

AUSTRIA  BELGIA  DANEMARCA  FRANŢA  GERMANIA  ITALIA  OLANDA  SPANIA  SUEDIA  CEHIA  POLONIA  UNGARIA  SLOVACIA  ROMÂNIA
2

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN AUSTRIA

(2007) .000 locuitori  Suprafaţa agricolă totală – 3.B.000 locuitori (în 2007)  Populaţia activă totală – 3.870.DATE GENERALE  Relief preponderent muntos – 2/5 din suprafaţa totală a ţării este ocupată de păduri  Clima temperat-continentală  Reţea hidrografică bogată  Populaţia totală – 8.9%. Ha Agricultură intensivă – acoperă aproape integral necesarul intern de produse – participă la formarea P.000 locuitori  Populaţia agricolă activă – 194. cu 1.74 mil.332.I.

Numarul persoanelor care lucrează in sectorul agricol 173.05 oameni În exploataţiile familiale.Structura exploataţiilor agricole Dreptul la proprietate este un drept fundamental În Constituţie pe lângă faptul că se garantează proprietatea. se prevede şi responsabilitatea proprietarului privind modul de exploatare a pământului.760 Într-o fermă lucrează în medie 1. 5 . în perioadele de vârf se apelează la ajutorul între familii.

18.000 3.2 21.Exploatații agricole Total <2 ha 2-5 ha 5-10 ha După suprafața utilizată 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha 50-100 ha >100 ha Total 20.240 15.0 Suprafața medie a unei exploatații agricole .280 165.0 9.340 30.340 18.090 8.420 % 12.8 2.000 35.1 21.4 ha .4 18.1 4.4 11.120 35.

cu eficienţă şi maximum de responsabilitate. fiecare fiind interesat să-şi lucreze pământul său. iar 9% sunt implicaţi şi în alte activităţi ocazionale.  Arendarea este foarte puţin întâlnită (problemă de mentalitate). este foarte interesat de exploatarea raţională a pământului şi a utilajelor agricole. 56% desfăşoară în paralel şi alte activităţi.profit foarte ridicat  Personalul unei exploataţii agricole familiale fiind format în principal din membrii unei familii. Cheltuielile de personal sunt foarte mici .  Doar 31% din cei angajaţi în activitatea agricolă desfăşoară numai activităţi agricole. .

7 kg îngrășăminte și 2. Achiziţionarea utilajelor este făcută în cadrul întovărăşirilor agricole. sunt dotate cu ultimele descoperiri în materie de tehnologie agricolă. producţiile s-au dublat la fiecare 10 ani.Înzestrarea tehnică Exploataţiile agricole austriece. indiferent de mărime. 8 .4 kg pesticide / ha) După al-II-lea război mondial.000) Sunt folosite cantităţi mari de îngrăşăminte şi pesticide (151. înfiinţate preponderent pe bază de rudenie (parcul de mașini agricole și tractoare – 330.

politica agricolă având atât o componentă socială. Formele de ajutor pentru agricultură şi agricultori:  Subvenţionarea preţului pentru exportatori. Statul susţine programe de ecologizare a producţiei agricole şi de protecție a mediului. cât şi una ecologică.Rolul statului în agricultură  Statul acordă sprijin important agricultorilor. protecţia solului şi a mediului înconjurător.  Sprijin acordat în cazul calamităţilor naturale.  Finanţarea directă şi imediată a fermierilor din zona muntoasă.  Programe federale de ajutorare a agricultorilor.  Încurajarea fermelor mixte. deoarece în Austria creşterea animalelor domestice este foarte redusă în comparație cu celelalte ţări europene. condiţiile sunt grele şi de cele mai multe ori neprielnice. în virtutea căreia impune restructurarea metodelor tradiţionale. 9   . unde.

Scăderea ritmului intensiv al producţiei. care este deosebit de nociv pentru mediu. Încurajarea celor care se dedică activităţii de agricultor. Aplicarea metodelor moderne de management. Reducerea productivităţii exploataţiilor agricole. 10  Măsuri:     . cu mult nevoile interne. pentru a nu se depăşi.Strategii manageriale în agricultura austriacă Probleme:  Dezechilibru ecologic  Supraproducţie Scăderea numărului celor care îşi desfăşoară activitatea în agricultură.

Subvențiile agricole acordate AUSTRIEI.355 euro Politica Agricolă Comună este imparțită astfel: •Ajutoare directe (58%) •Dezvoltare rurală (39%) •Subvenții pentru export (3%) .214 milioane euro 130 euro 375 euro 7. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie /exploatație 1.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN BELGIA .

75% din PIB (în 2007). 98% reprezintă populația urbană .5 milioane locuitori.c. reprezentând doar 0. Agricultura are o importanță minoră. din populația activă  13 .DATE GENERALE Situată în Nord Vestul Europei.500 in 2008 reprezentând 2%.  Suprafața agricolă totală aproximativ 1.187 exploatații.  Populație totală 10.  Suprafața totală 30. cu ierni moderate și veri mai reci.528 kmp. d. Populaţia rurală – 86.373.844 ha cu 46. Climat temperat.

 Exporturile din agricultură reprezintă 5% din total exporturi .  .617 milioane Euro O persoană activă din sectorul agricol produce hrana necesară pentru 80 consumatori   O persoană activă din sectorul agricol creează locuri de muncă pentru 3 persoane din alte sectoare Este prima ţară în care. producţia şi comercializarea seminţelor şi plantelor selecţionate s-au reglementat prin lege. in valoare totală de 25. după al-II-lea război mondial.

Structura exploataţiilor agricole  Proprietate privată  Exploataţiile profesionale – 69% ocazionale – 30% speciale şi cooperative pentru utilizarea în comun a maşinilor agricole – 1% .

800 2.300 6.000 % 52 29 15 4 Total 46.100 Suprafaţa medie a exploataţiilor:  profesionale – 30 ha  ocazionale – 17 ha 16 .000 13.Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 24.

 Anual creşte dimensiunea medie a exploataţiilor cu 3. Exista o piață națională pentru produse organice care crește de la an la an cu 10 -15%      .4% din exploataţii sunt considerate specializate. in 2008. din care:  12.3% în creşterea de animale erbivore numărul mediu de bovine pe exploataţie – 59. in 2008 suprafața unei exploatații a fost de 29.4% în culturi agricole  11.9% în culturi horticole  5. cu diminuarea exploatațiilor ocazionale.8% în creşterea porcilor şi a păsărilor  47.5. 901 exploatații care practică agricultura biologică pe o suprafată de 35.7 ha.1 numărul mediu de porci pe exploataţie – 393. în avantajul celor profesionale 77.5%.822 ha.

4 ha la 38.194 inmatriculări noi de tractoare   Dotare cu computere foarte bună Gradul de încărcare pe tractor – 8.7 ha  Gradul de încărcare/computer – 484 ha cu variaţii de la 28 ha la 1. cu variaţii de la 2.150 ha  Sunt folosite cantităţi mari de îngrăşăminte chimice. in 2008 s-au inregistrat 12.04 ha.Gradul de înzestrare tehnică Dotare cu mijloace mecanice deosebit bună. din producţia proprie şi din import 18  .

 menţinerea unui nivel de viaţă rezonabil pentru populaţia agricolă şi un nivel acceptabil al veniturilor acestora. O atenţie deosebită este acordată în Belgia.  ameliorarea competitivităţii rezultate din politica de optimizare a calităţii producţiei şi de promovare a debuşeelor. selectivă şi orientată pe baza cercetărilor agronomice.  continuitatea garantării prin lege a contractului de închiriere a fermei. cercetării agronomice pe care se fundamentează politica Ministerului Agriculturii şi care asigură capacitatea concurenţială a agriculturii naţionale. adaptate necesităţilor moderne.Rolul statului în agricultura belgiană Statul se implică în:  controlul şi stăpânirea preţurilor de producţie printr-o politică de investiţii. 19 .  securitatea profesională a agricultorilor.

datorită calităţii deosebite şi preţului rezonabil. care au cucerit importante segmente de piaţă. Una din priorităţile agriculturii belgiene o constituie produsele agricole obţinute ecologic. Belgia este unul dintre exportatorii importanţi de carne de bovine. o tonă de marfă importată fiind mult mai ieftină decât o tonă de marfă exportată. . ouă. păsări.Strategii manageriale în agricultura belgiană Belgia deţine câteva recorduri:  Cel mai important producător european de in pentru fibră şi ulei. porcine.  A obţinut 8 tone de zahăr pe hectarul de sfeclă. fructe. plante ornamentale Belgia realizează un grad de valorificare a exportului mult peste import. lapte. Creatorul unui soi de tutun care produce o substanţă nocivă pentru insecte. legume.

263 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (75%) •Dezvoltare rurală (9%) •Subvenții pentru export (16%) .Subvențiile agricole acordate BELGIEI. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie/exploatație 781 milioane euro 214 euro 570 euro 16.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN DANEMARCA .

72% din suprafața totală și 88% din agricol)  Populaţia totală – 5. locuitori  Populaţia activă agricolă – 84.2 mil. ha (52. care se întinde pe toată suprafaţa ţării  Climă temperat – oceanică  Suprafața totală este de 4.4 mil.02% din suprafața totală) Suprafața arabilă – 2.DATE GENERALE  Situată in nordul Europei Relieful este reprezentat de câmpie.86 mil. ha (61.2 mil.2. Ha Suprafața agricolă .5 mil.720 . locuitori Populaţia activă – 2.

Danemarca prezintă multe particularităţi:  persoanele care posedă pământ trebuie să locuiască la fermă.   toate interesele fermierilor sunt susţinute de către organizaţiile proprii . pot fi înstrăinate numai către persoane care au o anumită pregătire în domeniul agricol şi posedă „certificatul verde”. cum ar fi prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare. care le rezolvă interesele. fermele mai mari de 50 de ha.  fermierul nu poate lăsa ferma moştenire copiilor săi.  fermierii sunt asociaţi într-un sistem cooperatist.Din punct de vedere al agriculturii. Aceştia pot cumpăra ferma de la părinţi.

ajung la o medie de 59. statul promovând şi încurajând acest lucru Fermele daneze. inclusiv computere.7 ha Dotări tehnice deosebite.Structura exploataţiilor agricole  În Danemarca.    . de regulă. exploataţiile agricole sunt în totalitate proprietate privată. nu au personal angajat Suprafaţa exploataţiilor creşte permanent.

Rolul statului în agricultura daneză
 Interesele fermierilor în relaţiile acestora cu statul sunt reprezentate de „Federaţia uniunilor fermierilor danezi” Statul subvenţionează serviciile de ajutorare a fermierilor şi a lucrătorilor agricoli în caz de îmbolnăvire sau când aceştia participă la cursuri pentru îmbunătăţirea educaţiei Asigură condiţii foarte avantajoase pentru investiţiile făcute de tineri în domeniul agriculturii  Asigură securitatea socială a fermierilor în caz de şomaj

Acordă o atenţie deosebită instruirii şi cercetării în domeniul agricol, pentru care se acordă fonduri şi subvenţii consistente, considerând că de instruirea fermierilor şi de rezultatele cercetărilor de specialitate depinde viitorul agriculturii daneze

Cooperativele fermierilor din Danemarca
daneză prezintă o serie de particularităţi în ceea ce priveşte activitatea managerială, cea mai importantă fiind cea legată de existenţa „Cooperativelor Fermierilor”. Acestea sunt forme perfecţionate de asociere între fermierii din aceeaşi ramură agricolă, reprezentând toate interesele acestora.
Agricultura

Danemarca există peste 300 de uniuni şi asociaţii cooperatiste, formate la nivel naţional, regional şi local, care îi grupează practic pe toţi fermierii din sfera prelucrării şi desfacerii producţiei agricole.
În
Principii

care stau la baza cooperativelor: democratic pe principiul ün membru – un vot”; si obligații privind aprovizionarea;

 Control

 Drepturi

 Protejarea

capitalului cooperativei, surplusul aparținând membrilor fiind alocat in funție de tranzacțiile acestora cu cooperativa

Prin cooperative, fermierii au asigurate:

 servicii permanente de consultanţă agricolă pentru toate categoriile de produse vegetale şi animale;  consultanţă de specialitate în ceea ce priveşte managementul agricol în cadrul fermelor, o atenţie deosebită fiind acordată tinerilor fermieri, inclusiv în ceea ce priveşte managementul investiţiilor privind dotarea cu maşini şi tehnologie performantă;  informări permanente privind metodele moderne de management al fermelor, tendinţe ale preţurilor, pieţe de desfacere, câmpuri demonstrative, toate efectuate prin rapoarte, buletine, publicaţii de specialitate, simpozioane, radio, TV, etc;  instruire profesională permanentă

 legături permanente ale fermierilor cu întreprinderile industriale de prelucrare a materiei prime agricole.  dotarea fermelor cu toată tehnica şi resursele materiale necesare. vacanţă sau plecare la instruire pentru mai multe zile.  acordarea de sprijin în lupta pentru asigurarea pieţelor de desfacere .  informarea şi creşterea calificării profesionale şi manageriale a fermierilor. cât şi pe piaţa externă. ajutoare calificate în caz de boală.  organizarea desfacerii produselor finite atât pe piaţa internă.

169 milioane euro 207 euro 434 euro 25. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie /exploatație 1.968 euro Politica Agricolă Comună este imparțită astfel: •Ajutoare directe (83%) •Dezvoltare rurală (9%) •Subvenții pentru export (8%) .Subvențiile agricole acordate pentru DANEMARCA.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN FRANȚA .

57 milioane ha (53. unde precipitaţiile sunt bogate (cca. 1000 mm/mp) şi mediteranean în sud. orientată către Oceanul Atlantic şi către Marea Mediterană Suprafața totală – 55.17 milioane ha Teren agricol – 29.75% din suprafața totală) 32      . unde precipitaţiile sunt în medie 500 mm/mp Relieful foarte variat Reţea hidrografică foarte densă.Date generale  Situată în partea sud-vestică a continentului european Climat temperat-oceanic în partea de vest.

plantelor tehnice. creşterea animalelor şi viticultură. Teren arabil – 18.03 milioane  Populaţia activă – 27.7 milioane ha  Păduri – 23.9 mil.14 mil.64% din suprafața totală)  Pajişti – 10.5 milioane ha (33.2 milioane ha  Populaţia totală – 61.  Populaţia activă agricolă – 1. . fiind reprezentată de cultura cerealelor.  Agricultura Franţei deţine locul I în Europa.

Exploataţii agricole de tip industrial  Au o suprafaţă medie de 120 ha  o Numărul şi suprafaţa acestora este în continuă creştere (în anul 2000 erau înregistrate 120. dar au dotări foarte moderne. în Franţa au fost definite patru tipuri de exploataţii agricole: 1. Cu ocazia recensământului din anul 1988.   .Structura exploataţiilor agricole o Agricultura franceză este bazată pe proprietatea privată asupra pământului.000 de exploataţii) Se întâlnesc în bazinele cerealiere din câmpiile franceze. Au forţă de muncă foarte puţină. Proprietarului pământului îi revine întreaga responsabilitate cu privire la modul în care îl foloseşte.

în anul 2000 existau 200.  Tendinţă de creştere. faţă de 540.2. Astfel. cât şi la export.000 câte existau în anul 1988. .  Se întâlnesc urbanistice.000 de exploataţii agricole de tip familial. datorită creşterii cererii de produse de acest gen. atât pe piaţa internă. Exploataţii agricole ecologice  Au o suprafaţă medie – 10 ha.  Suprafaţa a crescut de la 27 ha în 1988 la 45 ha în 2000. în zonele apropiate marilor aglomerări 3. Exploataţii agricole de tip familial  Au o suprafaţă medie de 45 ha şi sunt în continuă scădere din punct de vedere numeric.

să îl schimbe cu unul nou. primind pentru utilajul nou. practicând această activitate doar din plăcerea de a-şi produce singuri produsele necesare. Exploataţii agricole de timp liber.  S-au dezvoltat în zonele industriale şi în zonele montane. după câţiva ani de folosinţă a unui utilaj agricol. de plăcere Fermierii au alte surse de venit sigur. mai performant. Înzestrarea tehnică  Dotare tehnică de ultimă oră în toate tipurile de exploataţii Fermierul poate. utilajul folosit şi diferenţa de bani.4. . fermele care comercializează aceste produse.

100 37 .4 100.15 21.Exploatații agricole Total % mici < 20 ha După suprafața utilizată 195.0 Total 491.000 106.600 39.100 99.73 mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 90.72 20.400 18.

agricultura franceză a cunoscut două perioade grele pe care le-a depăşit. cu ajutorul statului:  în 1974 datorită creşterii preţului materiilor prime după 1984 datorită scăderii preţurilor produselor agricole  Pentru a face faţă concurenţei din Piaţa Agricolă Comună.Rolul statului în agricultura franceză În ultimii 30 de ani.  . statul duce o politică de sprijinire a fermierilor şi acordă prime de compensare exploataţiilor agricole din zonele defavorizate. sau mai puţin fertile.

2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie/exploatație 9.Subvențiile agricole acordate FRANȚEI.940 milioane euro 139 euro 338 euro 18.862 euro Politica Agricolă Comună este imparțită astfel: •Ajutoare directe (81%) •Dezvoltare rurală (17%) •Subvenții pentru export (2%) .

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN GERMANIA .

7% din suprafața totală) Păduri – 11.7 milioane ha Teren agricol – 16.95mil.9 milioane ha (33.8 % din suprafața totală) 41 o o .88 milioane ha (13.01 milioane ha (30. ha (47.5 % din suprafața totală) o o o o o Teren arabil – 11.3% din suprafața totală) Pajişti – 4.Date generale o Situată în partea central-nordică a Europei Climă temperat-continentală în sud şi maritimă în nord Reţea hidrografică foarte densă Suprafața totală – 35.

net inferioară din punct de vedere al organizării şi al performanţei 42 o .8% din populația activă) După 1990 s-au unit două sisteme de agricultură:  Vest – cu agricultură intensivă.251 milioane (2. specializată şi cu performanţe deosebite  Est – cu agricultură extensivă.o Populaţia totală – 82.54 milioane o o Populaţia activă agricolă – 1.2 milioane Populaţia activă – 43.

500 Suprafața medie a unei exploatații agricole .000 % 52.0 Total 348.5 15.56.32 9.900 53.0 23.Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 181.6 ha 43 .200 81.400 32.18 100.

desi există mari diferențe de la regiune la regiune asupra dimensiunii fermei • Germania este una din cele mai importante producătoare de produse agricole din UE .600 ferme de creștere a porcilor.000 • Dotarea tehnică este foarte bună și mecanizarea excesivă • Fermele specializate in creșterea animalelor.9 milioane capete porcine.• 94 % din ferme reprezintă afaceri de familie. reprezintă principala sursa de venituri din agricultura germană generând 60 % din veniturile anuale • In 2009 au fost inregistrate 67.02 persoane • Numărul total de exploatații agricole -374. numărul de persoane care lucrează în ferme fiind în medie de 1. rezultând in medie 398 porci/ferma. cu un total de 26.

91 milioane ha si reprezintă 59 % din totalul culturilor de câmp. in 2008. respectiv de 27 321 mii tone lapte de vacă • Germania este cel mai mare producator de carne de porc (20% din producţia obţinută în ţările membre UE) si al doilea mare producator de carne de vită (15% din producţia obţinută în ţările membre UE) • Suprafața cultivată cu cereale ocupă 6. de 19.• In 2007 Germania a ocupat locul I privind producția de lapte. . • In 2008. numărul fermelor organice a fost reprezentând 5.4 % din agricultura Germaniei .813.

Statul îşi manifestă interesul şi prezenţa în agricultura germană prin următoarele programe guvernamentale:  Promovarea unei agriculturi biologice. în vederea descoperirii de noi metode naturale de combatere a dăunătorilor şi a bolilor şi de obţinere a unor hibrizi rezistenţi. când infuzia de capital în sectorul agricol al celor cinci landuri din est a fost masivă. evitarea poluării solului. a resurselor naturale. cu o calitate biologică superioară  Garantarea sistemul de asigurări sociale pentru agricultură Pentru 2010. performanţi. care are ca scop protejarea sănătăţii populaţiei. evitarea dispariţiilor speciilor şi a contaminării produselor agricole  Asigurarea calităţii produselor  Finanţarea cercetării ştiinţifice. dar în mod deosebit după 1990. a apei potabile şi a aerului. guvernul federal alocă 4 miliarde pentru asigurări sociale .Rolul statului in agricultura Germaniei Statul a susţinut permanent agricultura.

consolidarea infrastructurii tehnice. Completarea fondurilor necesare schemei de asigurări în caz de accidente. neacoperite din contribuția acestora.3 miliarde de euro pentru asigurarea sumelor necesare acestora Suplimentarea drepturilor cuvenite pensionarilor.• Guvernul finanțează şi următoarele categorii de cheltuieli: - Cheltuieli cu pensionarea fermierilor. alocând anual 2. din fondul de asigurări de sănătate din agricultură. care nu pot fi acoperite din contribuția acestora și din contribuția membrilor activi. imbunătățirea perspectivelor pentru tineri - - - . prin subvenții federale Creșterea nivelului de trai și a calității vieții. prin: crearea și diversificarea de noi locuri de muncă.

2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie/exploatație 6.735 euro Politica Agricolă Comună este imparțită astfel: •Ajutoare directe (83%) •Dezvoltare rurală (13%) •Subvenții pentru export (4%) .580 milioane euro 132 euro 388 euro 17.Subvențiile agricole acordate GERMANIEI.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN ITALIA .

în partea dinspre continent.346 mii ha 50 . este continentală cu influenţe mediteraneene. una peninsulară şi una insulară Clima.133 milioane ha  Teren agricol – 13.Date generale Situată în partea sudică a Europei. teritoriul având o zonă continentală.30. iar în cea peninsulară şi insulară este mediteraneană cu ierni blânde şi ploioase şi veri călduroase şi secetoase  Reţea hidrografică bogată  Suprafața totală .342 mii ha  Teren arabil – 7.

4 mil.05 milioane  Populaţia activă – 24. (5% din populația activă)  Italia este al doilea producător de fructe din lume şi unul dintre cei mai importanţi producători de legume şi cereale  Agricultura asigură 3% din PIB 51 .358 mii ha  Păduri – 11.026 mii ha  Populaţia totală – 60.74 milioane  Populaţia activă agricolă – 1. Pajişti – 3.

 În sud se produc preponderent fructe. vegetale sau animaliere şi care au o productivitate deosebit de mare. legume. ulei de măsline.  Se dezvoltă exploataţiile de tip industrial. vin și grâu durum  . care deţin ponderea cea mai importantă.  În nord se produc preponderent cereale.Structura exploataţiilor agricole Baza agriculturii italiene o reprezintă exploataţiile agricole familiale. soia. sfeclă de zahăr. care sunt specializate pe anumite categorii de produse. carne și produse lactate.

300 Suprafața medie a unei exploatații agricole – 6.Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 1.100 83.000 13.200 27.000 % 91 6 2 1 Total 1.260.0 53 .383.5 ha 100.

45.39.007.258.4% din totalul suprafeței agricole.5. reprezentând 22.371 fermieri. •Numărul total de producători ecologici este de 44. •În 2008.3. reprezentând 8.8 %. •culturi tehnice . •furaje verzi .6.200 din UE.002.014 porcine și respectiv 1. din care 216.1 %.6% din totalul de 196. a fost de 1.095.605 ovine .2 %. suprafața medie a unei ferme agricole organice a fost de 27 ha •Numărul total de ferme organice de creștere a animalelor este de 1. 34.293 ha. din care suprafața arabilă total convertită în sistem organic este de 430.Agricultura ecologică În 2008 suprafața totală ocupată de culturi ecologice. Culturi organice: •cereale.476 bovine.7 %. situând Italia pe locul I în 2008. •alte culturi.414 ha.2 % •legume proaspete .

unde se concentrează suprafeţele agricole cele mai importante din Italia.  Folosirea în comun a utilajelor prin cooperative nu este suficient de extinsă.000 la 20.Cooperarea agricolă perfecţionare. – are o tradiţie foarte mare şi se află în continuă  În ultimii 50 de ani numărul cooperativelor a crescut de la 2.  Dotarea tehnică este foarte bună. prin preluarea celor vechi şi achitării unei sume de bani.000.  Există posibilitatea de a achiziţiona maşini agricole noi.  Cele mai multe sunt în nordul ţării. 55 .

ajutoarele fiind mai mari în sud. se acordă un ajutor direct către fermieri. Statul acordă credite subvenţionate.Rolul statului În ultima perioadă. care serveşte la introducerea sau menţinerea metodelor de producţie agricolă compatibile cu necesitatea protecţiei mediului şi conservării naturii.  În contextul măsurilor care însoţesc reforma Politicii Agricole Comunitare (CAP) prin reglementarea 1078/1992. 56 . statul a intervenit şi intervine pentru consolidarea unei agriculturi organice şi pentru salvarea şi conservarea mediului rural.

sudică şi insulară pentru evitarea falimentului acestora şi a fenomenelor sociale neprevăzute.  continuarea susţinerii financiare a exploataţiilor agricole şi a cooperativelor din zona meridională.  continuarea programelor de susţinere a cooperaţiei sub toate formele.  promovarea unei agriculturi organice. ca formă superioară de organizare a exploataţiilor agricole.  promovarea unor politici de perspectivă privind supraproducţia şi piaţa de desfacere.Strategii manageriale în agricultura italiană Obiectivele strategiei:  realizarea unei agriculturi care să ofere o protecţie a mediului şi a conservării acestuia. în mod deosebit a produselor agricole prelucrate. cu rol deosebit în conservarea şi salvarea mediului rural. 57 .

320 milioane euro 132 euro 367 euro 3.Subvențiile agricole acordate ITALIEI. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie/exploatație 5.168 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (66%) •Dezvoltare rurala (33%) •Subvenții pentru export (1%) .

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN OLANDA .

 Reţea hidrografică bogată.Date generale  Situată în N-V Europei Climă temperat-oceanic  Precipitaţii anuale. cu vânturi puternice. 60 .  Economie industrial-agrară puternic dezvoltată. Relief – câmpie în partea de nord şi podiş calcaros în partea de sud. care permit obţinerea energiei electrice cu ajutorul morilor de vânt.

 Populaţia activă – 7.ha. totală)  Teren arabil – 820 mii ha.26% din supraf.000 (4% din pop. ha  Teren agricol – 1.  Populaţia agricolă activă – 300.1% din suprafața totală)  Populaţia – 16. (56. ha  Păduri – 0.92 mil.1 mil. totală)  Pajişti – 1.37 mil.6 mil. (24.7% din supraf.6 mil.38 mil. activă) 61 .ha (11. Suprafața totală – 3.

Structura exploataţiilor agricole Proprietate Activitatea privată. serele – 1ha. în medie – 20 ha.) Holdingurile 62 . culturile de câmp – 30 ha. care au la bază contracte de cooperare şi cuprind:  producătorii propriu-zişi  colectorii de produse agricole primare  transporturi  asigurare tehnică şi materială  consultanţă tehnică. agricolă se desfăşoară sub forma unor holdinguri. economică şi legală sunt constituite în funcţie de specificul producţiei. iar suprafaţa terenurilor agricole diferă în funcţie de acest specific (crescători de animale.

800 porci și 385 ha teren arabil) • Pentru perioada următoare se estimează o medie a scăderii numarului de ferme. 63 . 12.65 pe an.000 de ferme.• Unele exploatații mari au crescut atât de mult încât au fost clasificate drept megaferme (cu circa 410 vaci de lapte. în 2015 putând fi vorba de o pierdere totala de aproximativ 10. cu 1.

000 9.200 2.0 64 .Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 44.800 Suprafața medie a unei exploatații agricole – 25 ha 100.700 21.000 % 58 27 12 3 Total 76.

 Specificul holdingurilor constă în suprafaţa de teren relativ mică şi activitatea foarte intensivă din ferme. Din cele 76.800 holdinguri din care:  în domeniul creşterii vacilor şi oilor .43%  în  în  în  în  domeniul creşterii intensive a porcilor şi păsărilor – 11% domeniul serelor – 19% producţia agricolă propriu-zisă – 15% unităţi mixte – 12%. .

Produce

11% din PIB.


Contribuie la export cu 26%.

Olanda se află pe primul loc în lume la exportul de flori tăiate și locul II la exportul de produse agricole în general, după SUA.

Cea mai importantă parte a sectorului agricol olandez este horticultura, urmată de cultivarea pământului pentru bovine şi creşterea intensivă a acestora.

Număr de animale: păsări pentru carne – 45 mil. păsări pentru ouă – 44 mil. porci – 14 mil. vite pentru carne – 5,0 mil. vaci pentru lapte – 2,0 mil.

Creşterea vitelor se realizează în ferme, cu un număr mediu de circa 50-70 capete, acestea reprezentând peste 50% din totalul celor 24.000 de ferme. Desfacerea produselor se face prin colectorii care prezintă produsele spre vânzare în cadrul licitaţiilor zilnice, la bursele specializate, produsele fiind preluate de către angrosişti, pentru vânzare la intern sau la export. În 2008, suprafața ocupată de culturile organice a fost de 50.435 ha (2,6% din suprafaţa agricolă totală). Piaţa produselor organice a crescut cu 12,4%, de la 518.9 milioane de euro (2007) la 583.41 milioane de euro în 2008.
67

Cooperativele agricole din Olanda
 Prima cooperativă a fost organizată în urmă cu 110 ani. Fiecare fermier olandez este membru în trei-patru cooperative cu specializare îngustă, cum ar fi: de aprovizionare, de credit, de prelucrarea fiecărui tip de producţie. Politica economică a guvernului olandez are în vedere menţinerea fermelor familiale şi sprijinirea cooperativelor fermierilor, acestea fiind supuse unor impozite mai reduse, comparativ cu firmele şi companiile care obţin o producţie similară. Pentru producţia furnizată, cooperativele plătesc fermierilor preţurile cuvenite, ulterior aceştia urmând să primească şi cota din profitul final realizat.

Rolul statului în agricultura olandeză Impozite mai reduse pentru fermieri şi cooperative.  Susţinerea financiară a sistemului de educaţie pentru fermieri.  Subvenţionarea dobânzilor la credite.  Acordarea de garanţii financiare pentru obţinerea unor împrumuturi.  Asigurarea suportului financiar fermierilor care fac investiţii în folosul mediului înconjurător.  Susţinerea sistemului de cercetare pentru agricultură şi mediu rural  .

Rolul statului în agricultura olandeză Creșterea sustenabilității agriculturii. Numărul de inițiative în inovare care au fost sprijinite a fost de circa 120. în 2008 – 512 milioane euro din care 161 milioane euro pentru fermierii tineri și 351 milioane euro pentru sustenabilitate)  Sprijinirea proiectelor pe care le au fermierii în legatură cu inovarea în agricultura olandeză: dezvoltarea de noi produse. în anul 2008  . tranziția în fermele zootehnice. prin acordarea de subvenții în special tinerilor fermieri (total investiții. echipamente moderne.

369 euro 952 milioane euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (87%) •Dezvoltare rurala (4%) •Subvenții pentru export (9%) . 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie/exploatație 200 euro 505 euro 12.Subvențiile agricole acordate OLANDEI.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN SPANIA .

zahăr. cu înălţimi de peste 3000 m şi podişuri în centrul teritoriului. fiind mare producător de fructe.relativ săracă. legume. în peninsula Iberică  Clima este continentală în centrul teritoriului.Date generale  Situată în S-V Europei. oceanică în nord şi mediteraneană în sud. produse lactate. Relieful este predominant muntos. măsline. Spania are o economie industrial-agrară. 73 . ulei de măsline.  Reţeaua hidrografică . în cadrul căreia industria alimentară şi agricultura deţin un loc esenţial . etc.

48 milioane ha Teren agricol – 25.19 mil.7% din suprafața totală) Populaţia – 48 milioane Populaţia activă . ha (20. ha (27.7 mil. 74   .       Suprafața totală – 50.22.18% din supraf.2% din totalul locurilor de muncă.2% din populația activă) Industria alimentară asigură 18.6 mil. ha (50. ha (27.4 % din suprafața agricolă totală) Păduri – 14 mil.700 (4. totală) Pajişti – 10.7% din suprafata totală) Teren arabil – 13.3 mil. Populaţia agricolă activă – 931.

 75 . Agricultura spaniolă este afectată de problemele generale ale economiei:  inflaţie  şomaj ridicat  supraevaluarea monedei naţionale (până în decembrie 2001)  investiţii puţine  productivitate scăzută. Un impact deosebit asupra agriculturii l-a avut intrarea în UE.

800 5.2 mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 48.200 77.Exploatații agricole Total % mici < 20 ha După suprafața utilizată 731.400 Suprafața medie a unei exploatații agricole.600 109.2 ha 76 .700 49.0 Total 939.27.7 5.2 100.9 11.

Grecia. România şi Bulgaria Un rol important în modernizarea agriculturii spaniole l-a avut infuzia de capital străin (în special francez) care a început în anul 1990    77 . Spania depăşindu-le la acest capitol numai pe Portugalia. în detrimentul primelor două categorii. Înzestrarea tehnică a cunoscut creşteri după intrarea în UE. Tendinţa cea mai mare de creştere se manifestă la fermele mari (peste 50 ha). Numărul ultimelor trei categorii este în continuă creştere. fiind totuşi inferioară celor din UE.

în funcţie de zona unde se află exploataţia Promovarea şi susţinerea unui sistem de credite agricole favorabil fermierilor. aerului şi apei. a florei şi faunei. 78 • • • • . Acordarea de subvenţii şi prime de export pentru produsele ecologice. Acordarea de subvenţii la produsele agricole. a solului. Susţinerea financiară a acţiunilor de protejare a mediului.Rolul statului • Crearea mediului legislativ pentru integrare şi armonizarea cu cerinţele UE.

2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția/ha Subvenția medie/exploatație 110 euro 277 euro 6.Subvențiile agricole acordate SPANIEI.916 milioane euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (70%) •Dezvoltare rurală (30%) •Subvenții pentru export (0%) .410 euro 6.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN SUEDIA .

Energia hidraulică care ocupă un loc esenţial în sistemul energetic suedez. iar pădurea 56%. maritimă cu veri răcoroase şi ierni blânde în sud. este foarte ieftină. de unde coboară în trepte într-o zonă colinară şi apoi de câmpie presărată cu morene glaciare. Relief variat.000 de lacuri. reprezentat de munţi (Alpii Scandinavi) în zona de vest. mlaştini şi peste 100. polară în nord. Din suprafaţa totală a Suediei agricultura ocupă doar 7%.Date generale  Situată în nordul Europei – Peninsula Scandinavă Clima – temperată în centrul teritoriului. 81     . constituind un factor esenţial în dezvoltarea industrială.

totală) Păduri – 27 milioane ha (60% din supraf.7 milioane ha (6% din supraf. Populaţia activă – 4.2 milioane ha (7.05 mil. care are angajate numai 60 de persoane. totală) Teren arabil – 2. Suprafața totală – 45 milioane ha Teren agricol – 3.100 persoane lucrează full time În Suedia agricultura este condusă de Ministerul Agriculturii. totală) Populaţia – 9.780 (2% din populația activă) din care 57. 82  .8 mil.1% din supraf.       Populaţia activă agricolă – 96.

 Şcolile agricole inferioare sunt independente.  83 . care nu este coordonată de stat.În subordinea Ministerului Agriculturii se află:  Centrala agriculturii Centrala pădurilor Centrala alimentaţiei    Centrala peştelui Centrala protecţiei mediului Consiliul consultativ la cercetării   Ca organizaţie independentă este Academia Regală de Agricultură şi Silvicultură. ele asigurând pregătirea micilor fermieri.

Structura exploataţiilor agricole  Activitatea în agricultură este organizată atât în ferme dominant familiale.  3% . 84 . cât şi în ferme cu nivel ridicat de concentrare.  3% .  Proprietatea în agricultura suedeză se prezintă astfel:  90% .proprietate de stat.proprietate bisericească.2% din PIB.  Agricultura asigură 1.  1% .proprietate privată.proprietate companii particulare.

624 Ferme de porci -743 Ferme de pui – 213 85 .765 Ferme vegetale.Structura exploataţiilor agricole Tipuri de ferme : Ferme horticole – 17.234 Ferme de oi și capre.2.868 Ferme de bovine -17.

900 % 42.8 17.7 Total 57.Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 24.000 7.400 10.0 86 .1 26.200 15.500 Suprafața medie a unei exploatații agricole.56 ha 100.4 13.

În funcţie de tipul de exploataţie un fermier poate face parte din mai multe asociaţii. procurare de utilaje şi de consultanţă.8. 87    . În agricultura suedeză se înregistrează o superspecializare a exploataţiilor agricole şi o superintensivitate a producţiei.  Ex. existând ferme unde producţia ajunge la 16. producţia medie la vacile de lapte . Înzestrarea tehnică ireproşabilă. grâu. valorificare. Cotizaţia plătită de fermier la o asociaţie echivalează cu valoarea a 100 kg.  Agricultorii suedezi fac parte din diferite asociaţii pe grupe de interese.000 litri/an.000 litri/an. cu maximum de productivitate. care se ocupă de probleme de aprovizionare.

Rolul statului  Subvenţii sub diferite forme.  Plăţi compensatorii pentru a face faţă concurenţei din cadrul pieţei din UE.  Sprijin pentru agricultura ecologică. 88 .  Asigurări în caz de recolte slabe.

Subvențiile agricole acordate SUEDIEI. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția /ha Subvenția medie/exploatație 173 euro 277 euro 12.977 euro 947 milioane euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (76%) •Dezvoltare rurală (21%) •Subvenții pentru export (3%) .

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN CEHIA .

totală) • Sectorul agricol reprezintă 5% din PIB 91 .27 mil.Date generale • • • • • • • • • Cehia este formată din fostele provincii Bohemia.) Păduri: 2 mil.7.325.000 Populaţia agricolă : 215.3% din supraf. ha (25.03 mil. din care: 3.1% din suprafata tarii) . veri racoroase și precipitatii bogate Agricultura este concentrată în Câmpia Moraviei şi pe văile râurilor Elba şi Vltava Populaţia totală: 10.ha (54.44% din total supraf.941 locuitori Populaţia activă: 5.000 (4% din populația activă) Suprafața totală.9 milioane ha Suprafaţa agricolă: 4.390. cu ierni reci. Moravia şi Silezia cehă Clima este temperat-continentală. ha arabil (39.

813 .Exploataţiile agricole • Aproape jumătate din suprafaţa agricolă totală este ocupată de teren mai puţin favorabil şi aproape 1/8 este deţinută de zone de rezervaţie (resurse de apă protejate. ceea ce reprezintă 5. care acopereau 254.069 . 24% ferme private individuale şi de subzistenţă Mașini agricole și echipamente din ferme: .21.421 După 1990 a început să se dezvolte agricultura organică La sfârşitul anului 2003 existau 810 ferme organice.Sisteme de irigare a plantelor -5.442 .925 ha.97% din suprafaţa totală agricolă 92 • • • • . 34% cooperative.83.Combine de recoltat-10.tractoare. peisaje naturale) Terenul agricol este distribuit astfel: 40% ferme comerciale.316 .Computere din ferme -8.Mașini de întreținere a solului.

0 Total 25.0 8.6 100.5 17.900 Suprafața medie a unei exploatații agricole – 165 ha 93 .300 16.300 57.9 mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 4.Exploatații agricole Total % mici < 20 ha După suprafața utilizată 14.400 2.900 4.

Euro • În anul 2008. Fondul de Sprijin şi Garanţie pentru Fermieri şi Silvicultură a suportat în folosul fermierilor dobânda la un volum de credite bancare în valoare de peste 200 milioane euro 94 .Rolul statului în agricultură • Ministerul Agriculturii finanţează exploataţiile agricole prin sprijin direct şi subvenţii pe produs • În anul 2006 suma subvenţiilor acordate de Ministerul Agriculturii a fost de 8 mil.

conform Programului Operaţional Agricol  pregătirea unui program de acordare granturi  elaborarea şi implementarea formelor de sprijin din partea statului pentru asigurările agricole luând în considerare clasificarea acestor forme de sprijin în “green box” din cadrul WTO (World Trade Organisation) 95 . Stabilizarea şi dezvoltarea sectorului agricol prin:  sprijin în pregătirea şi elaborarea de proiecte de dezvoltare rurală.Măsuri  Conform ultimului raport al Ministerului Agriculturii se impun următoarele măsuri în sectorul agricol: 1.

îmbunătăţindu-le acestora poziţia pe piaţa de produse agricole.2. 96 . Modernizarea şi transformarea exploataţiilor. conform Programului Operaţional Agricol  cooperarea cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului 3. Măsurile de mediu prin:  continuarea sprijinului în activităţile de menţinere a peisajului natural şi a programelor de sprijin pentru zonele defavorizate sau cu activităţi non-agricole  sprijinirea investiţiilor pentru mediu ale exploataţiilor agricole. prin:  consolidarea competitivităţii fermelor prin modernizarea şi restructurarea acestora şi diversificarea activităţilor lor  continua grijă pentru întărirea protecţiei legislative atât pentru organizaţiile de fermieri. cât şi pentru asociaţiile de producători.

701 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (58%) •Dezvoltare rurală (42%) •Subvenții pentru export (0%) .Subvențiile agricole acordate CEHIEI. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția /ha Subvenția medie/exploatație 651 milioane euro 66 euro 153 euro 16.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN POLONIA .

4 mil ha în sectorul privat din care 13. între maritimă şi continentală • Suprafaţa totală: 31 mil.7% din totalul suprafeţei) 99 . din care arabil 16 mil. ha • Suprafaţa agricolă: 18.7 milioane ha în ferme familiale) • Păduri: 9 milioane ha (29. ha (15.Date generale • Situată în nordul Europei Centrale • Cea mai mare parte din suprafaţa ţării este ocupată de câmpii • Climă moderată cu caracter de tranziţie.3 millioane ha.

1% din forţa totală de muncă) • Contribuţia agriculturii la PIB este 4.460 (16.689 locuitori din care 38.714.000 • Populaţia agricolă – 2.860.463.2% în zonele rurale • Populaţia activă – 16.• Populaţia totală – 38.2% .

Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 391.300 612.1 Total 1.100 100.0 Suprafața medie a unei exploatații agricole – 16.0 2.100 101.600 % 34.128.2 ha 101 .7 54.100 23.2 9.

183 • Această creştere s-a datorat în mare măsură subvenţiilor pe care statul le-a acordat fermierilor în acest sens • Fermele pot obţine în prezent certificarea de ferme organice după o perioadă de conversie de 3 ani 102 . în anul 1989 constituindu-se prima asociaţie de ferme organice. cu concursul experţilor germani numită EKOLAND • În 1989 existau doar 27 de ferme certificate organic. pentru ca în 2005 numărul acestora să depăşească 7. în Polonia a început să se dezvolte agricultura organică.• În anii 80.

Rolul statului în agricultură • În fiecare an alocaţiile de la bugetul naţional sunt acordate pentru:  sprijinul agriculturii  sprijinul pieţei agricole  dezvoltarea zonelor rurale  asigurările sociale 103 .

pentru implementarea Programului de Dezvoltare Rurală. • Dezvoltarea serviciilor de consultanţă agricolă (NACARD) 104 .8 millioane euro în total. iar a statului polonez de 726 milioane euro) • Pentru implementarea Programului de Dezvoltare rurală.6 miliarde de euro (contribuţia comunitară a fost de 2866.4 milioane euro.Măsuri • • Programul de Dezvoltare Rurală a fost lansat în august 2004. a depăşit 3. prin acesta urmărindu-se implementarea a 8 măsuri În perioada 2004-2006 contribuţia statului polonez şi a fondurilor europene. guvernul polonez a contractat un împrumut de la Banca Mondială de 118. Acest program a fost direcţionat către locuitorii din sate şi oraşele mici.

Ministerul Agriculturii a fost cel care a beneficiat de training şi asistenţă tehnică Polonia a semnat cu UE un acord de finanţare europeană pe perioada 2000-2003 de 708.Polonia şi Uniunea Europeană • Programul SAPARD a fost lansat în Polonia în anul 2002 cu termen de aplicaţie pentru beneficiari până în februarie 2004 • • • Au fost depuse 31.355 de beneficiari au primit 1. 22.098 aplicaţii în perioada menţionată Suplimentar.092 milioane euro 105 • .2 milioane euro cu o cofinanţare de 235.8 milioane euro De la începutul implementării şi până la data de 31 mai 2006.

fondurile alocate au fost pentru: – investiţiile în holdingurile agricole – sprijinirea tinerilor fermieri – dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii – pregătirea. sprijinirea serviciilor de consultanţă agricolă – perfecţionarea activităţii de procesare şi a marketingului agricol – reabilitarea satelor. conservarea şi protecţia patrimoniului cultural – managementul resurselor de apă din agricultură. 106 . prin programul SAPARD.• În perioada 2004-2006.

545 milioane euro 45 euro 157 euro 1. 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția /ha Subvenția medie/exploatație 2.065 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (49%) •Dezvoltare rurală (43%) •Subvenții pentru export (8%) .Subvențiile agricole acordate POLONIEI.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN UNGARIA .

190.000 locuitori Populaţia agricolă activă: 209.000 locuitori (5% din populaţia activă) 109 .000 locuitori Populaţia activă: 4.DATE GENERALE • • • • • Situată în centrul Europei Clima temperată Populaţia totală: 9.880.

3% din suprafaţa totală) • Evoluţia agriculturii ungare.3% în 2006. în perioada de tranziţie şi de post-aderare. ha. la 5% în 2006. în total forţă de muncă. Ha • Suprafaţa agricolă totală: 4. ha arabil (37. – Ponderea produselor agricole în exporturile totale a scăzut de la 24.2% în 1990.05 mil.3% în 2006. a scăzut de la 14. din care 3.44 mil.5% în 1990. – Ponderea forţei de muncă din agricultură.• Suprafaţa totală a ţării este de 9. se caracterizează prin: – Contribuţia la formarea PIB-ului a scăzut de la 12. 110 .23 mil. la 6.8% în 1990. la 4.

000 exploatatii  31% utilizează mai puţin de 2 ha.  12%.Structura exploataţiilor agricole  209 000 persoane lucrează în 141. sectorul vegetal combinat cu creşterea animalelor. .  55% produc în principal pentru consum propriu iar 35% produc în principal pentru vânzările directe. oleaginoase şi proteaginoase.  11% din exploataţii sunt mixte. în timp ce 9% folosesc 50 ha sau mai mult.  26% sunt specializate pe produse cerealiere. specializate în culturi mixte.

5 8.1 4.300 5.0 După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha Total 141.800 6.400 12.7 100.Exploatații agricole Total mici < 20 ha 116.7 4.000 Suprafața medie a unei exploatații agricole -29 ha 112 .500 % 82.

690 ha. administrau 1000 ha. în 1988.• Agricultura organică a început să se practice în Ungaria în anii 80. • În anul 2004 asociaţia avea înregistraţi 1.420 de membrii. este următoarea: – Culturi arabile – 50% – Păşuni şi pajişti – 46% – Culturi permanente – 3% 113 . mediu şi sănătate Biokultura Egyesulet. • În decembrie1987 a fost înfiinţată la Budapesta asociaţia pentru agricultură organică. în număr de 15. care administrau 128. • Structura suprafeţelor exploatate în regim organic. • La începuturi. membrii acestei asociaţii.

2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția /ha Subvenția medie/exploatație 676 milioane euro 46 euro 116 euro 1.080 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (73%) •Dezvoltare rurală (24%) •Subvenții pentru export (3%) .Subvențiile agricole acordate UNGARIEI.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN SLOVACIA .

000 locuitori • Populaţia activă: 2.8 milioane ha sunt acoperite cu pășuni • Agricultura contribuie cu aproximativ 3.000 locuitori • Populaţia agricolă activă: 153.932 locuitori • Suprafaţa agricolă totală: 1. ha.6 milioane ha .455. 0.407.8% din PIB-ul țării și utilizează aroape 6% din forţa de muncă 116 . din care arabil 1.654.Date generale • Situată în centrul Europei • Clima temperată • Populaţia totală: 5.2 milioane ha sunt irigate.9 mil. iar 0.

054. 53. 330 ha livezi şi viţă de vie.415 ha (8.1%) sunt proprietatea statului • Agricultura în Slovacia se caracterizează printr-un grad ridicat de arendare a pământului (cca.128 ha (83.091 ha de teren se practica agricultură organică. toate aceste fiind administrate de aprox.801 ha de păşuni. 37.110 de ha era teren arabil.6%) sunt deţinute de către persoanele juridice private • 99.95%) şi numai 5% se practică pe teren propriu • În anul 2004 pe aprox.932 ha (8. din care 14.Structura exploataţiilor agricole • 1.3%) sunt deţinute de către persoanele fizice • 110. 127 de ferme 117 .

1 8.100 % 74.300 700 2.120 ha 100.3 Total 15.800 Suprafața medie a unei exploatații agricole.4 13.Exploatații agricole Total mici < 20 ha După suprafața utilizată mijlocii 20-50 ha mari 50-100 ha >100 ha 11.700 1.0 118 .2 4.

• 72% produc pentru consumul propriu. iar 34% produc pentru vânzări directe. • 25% din fermele specializate pe produse cerealiere.• 49% au utilizat mai puţin de 5 ha. • 13% din exploataţiile specializate în domeniul general de recoltare . în timp ce 18% au folosit 50 ha sau mai mult. seminţe oleaginoase şi proteaginoase. • 15% specializate în culturi de câmp şi păşunatul animalelor combinate.

934 euro.499.071. Repartiţia pe ani este următoarea:  2004.864.678 euro  2006 .112.094.178.474 euro  2005-393.Măsuri • În Planul de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2004-2006 Slovacia a avut 2 priorităţi:  sprijin pentru producţia agricolă  sprijin pentru dezvoltarea rurală sustenabilă  Fondurile structurale totale alocate în perioada 2004-2006 au fost în sumă de 1.285.782 euro 120 .

Subvențiile agricole acordate SLOVACIEI.143 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (44%) •Dezvoltare rurală (56%) •Subvenții pentru export (0%) . 2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția /ha Subvenția medie/exploatație 355 milioane euro 46 euro 184 euro 5.

SITUAŢIA EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ÎN ROMANIA .

000 locuitori • Suprafaţa agricolă: 14.670.365.Date generale • Situată în sud-estul Europei • Climă temperat-continentală de tranziție • Populaţia totală: 21.427 locuitori • Populaţia activă agricolă: 4.434.584.6 mii ha .731 mii ha din care arabil 9.446.000 locuitori (la 1 iulie 2006) • Populaţia rurală: 9.

• Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei româneşti • Agricultura are un aport de aproximativ 6% din PIB • În domeniul comerţului cu produse agricole: – primul partener al României este UE cu care se derulează peste 33% din totalul schimburilor comerciale 124 .

0 671.7 -1753.3 -1884.30.12 2008 (milioane euro) Export. din care: INTRA UE EXTRA UE 3829.Balanța comercială 1.6 802.2 1274.01. din care: INTRA UE EXTRA UE Sold.9 3027.1 .2 Import.din care: INTRA UE EXTRA UE 1945.6 -131.

8 18.3 7.0 6.3 46.3 5.3 Sursa: Date INS.3 38.PONDEREA IMPORTURILOR ÎN CONSUMUL INTERN SPECIFICARE CARNE DE PASĂRE CARNE DE PORC CARNE DE VITĂ LAPTE OUĂ VIN CARTOFI LEGUME FRUCTE GRÂU PORUMB SOIA FLOAREA SOARELUI 2008 (%) 37.7 12.1 10.6 4.3 27.6 8. 2008 .8 11.

434.3 mii ha din totalul de 9.3 ha pe exploatație – Unități cu personalitate juridică – 17.ha. 127 .8 mil.Structura exploataţiilor agricole • Sectorul privat este principalul deţinător al terenului arabil având în exploatare 9.056.843. cu o suprafață medie de 269.3 ha pe exploatație și care utilizează 4.6 mii ha • Exploataţiile agricole private sunt organizate astfel: – Gospodării individuale – 3.350. cu o suprafață medie de 2.931.

NUMĂRUL EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DUPĂ STATUTUL LOR JURIDIC- 2007
EXPLOATAȚII AGRICOLE 3.931.350

UNITĂȚI CU PERSONALITATAE JURIDICA 17.699 SOCIETĂȚI / ASOCIATII AGRICOLE 1.475 SOCIETĂȚI COMERCIALE 5.147 EXPLOATAȚIILE AGRICOLE INDIVIDUALE 3.913.651

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.177 UNITĂȚI COOPERATISTE 71

Sursa: Anuarul statistic al României, 2008

ALTE TIPURI 6.829

Rolul statului în agricultură

• Obiectivele prioritare ale României în ceea ce priveşte sectorul agricol: Creşterea productivităţii şi a calităţii Creşterea veniturilor producătorilor agricoli Dezvoltarea durabilă a zonei rurale în concordanţă cu cerinţele protecţiei mediului înconjurător

129

Măsuri
• Prin Agenţia SAPARD au fost alocate fonduri pentru agricultură astfel:  prin Măsura 1.1. Îmbunătăţirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole au fost alocaţi 256 milioane euro  prin Măsura 2.1. Dezvoltarea si îmbunătăţirea infrastructurii rurale au fost alocaţi 483 milioane euro  prin Măsura 3.1. Investiţii in exploataţiile agricole au fost alocaţi 226 milioane euro  prin Măsura 3.4 Dezvoltarea si diversificarea activităţilor economice pentru generarea de activităţi multiple si venituri alternative au fost alocaţi 150 millioane euro  prin Măsura 4.1 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale alocaţi 81 milioane euro au fost
130

Dotarea cu mașini agricole Principalele mașini agricole Tractoare agricole Pluguri pentru tractor 2009 (buc) 176. 2008 .519 Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase Semănători mecanice Suprafața arabilă ce revine pe un tractor fizic (ha) 24.249 68.916 53.841 142.1 Sursa: Anuarul statistic al României.

din care: 2009 (mii tone) 439. 2008 .5 Sursa: Anuarul statistic al României.Consumul de îngrășăminte chimice Îngrăsăminte chimice Total îngrășăminte chimice (subtanță activă).8 100.6 Azotoase Fosfatice Potasice 309.3 29.

din care 40% sunt pensionari • Pensionarii sunt proprietarii a 65% din terenul agricol 133 .PROBLEME ESENŢIALE PRIVIND PREZENTUL ŞI VIITORUL AGRICULTURII ROMÂNEŞTI • Exploataţiile agricole cu suprafeţe mai mici de 1 ha reprezintă 50% din total • Exploataţiile agricole cu suprafaţă sub 5 ha reprezintă 60% din total • 50% din proprietarii de terenuri agricole au peste 60 de ani.

2008 Subvenția totală alocată Contribuția /cetățean Subvenția /ha Subvenția medie/exploatație 1.Subvențiile agricole acordate ROMÂNIEI.042 milioane euro 28 euro 76 euro 245 euro Politica Agricolă Comună este împărțită astfel: •Ajutoare directe (41%) •Dezvoltare rurală (59%) •Subvenții pentru export (0%) .