Marea Britanie – Imperiul Britanic  Suprafaţa: 244 110 km2 (locul 76)  Populaţia: 61 113 205 locuitori(locul 22)  În nici

un alt stat european tradiţia nu va influenţa atât de mult evoluţia societăţii ca în MareaBritanie;  Izolată de lumea Mediteranei, principala axă de comerţ şi civilizaţie a Antichităţii şi EvuluiMediu, Marea Britanie dobândeşte din secolul al XV-lea, când Atlanticul ia locul Mediteranei caprincipală zonă economică, prin poziţia sa, un rol central, devenind prima putere maritimă şicomercială a lumii;  După o lungă perioadă contradictorie, marcată de invazii sau de lupte interne, esteinstaurat absolutismul dinastiei Tudorilor (1485-1603);  Ultima reprezentantă a acestei dinastii,regina Elisabeta I, având o domnie foarte lungă (1557 – 1603), va pune bazele puterii maritimeengleze şi, totodată, va marca ascensiunea Angliei;  Tot în timpul său, prin navigatorii Francis Drake (1540 sau 1543-1596) şi Walter Raleigh(1552-1618) se schiţează primii paşi în direcţia constituirii imperiului colonial englez (britanic):  Drake, după ce realizează a doua călătorie în jurul lumii (1577-1580), ia în stăpânire (1579) un teritoriu de pe coasta vestică a Americii de Nord, din actuala zonă a Golfului SanFrancisco, pe care îl numeşte Nova Albion  Raleighdescoperă, pe cealaltă coastă, estică, Virginia (1584), pe care încearcă, fără succes, s-o colonizeze înanul următor  Drakeva fi şi un corsar celebru, care a adus mari servicii Angliei prin jefuirea navelorspaniole, fapt pentru care va fi înnobilat de Elisabeta I  Drumul de la Anglia (130 280 km2) la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (244110 km2) a cuprins mai multe etape:  inclusă în Regatul Angliei în 1289, Ţara Galilor (Wales) varenunţa la autoguvernare în 1536;  Scoţia, anexată în 1296, se uneşte cu Anglia în 1603, dar aceastadevine efectivă abia în 1707, când este adoptată titulatura de Regatul Unit al Marii Britanii;  în 1801,odată cu alipirea oficială a Irlandei, denumirea devine Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei;  în 1927 (după ce în 1921 cea mai mare parte a Irlandei obţine statutul de dominion sub denumireade "Statul Liber Irlanda"), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (înglobând din Irlandadoar Ulsterul – partea de nord-est).

totodată. Prin cele două Războaie ale Opiumului (1840 – 1842 şi 1856 – 1860). MareaBritanie devine. principala putere maritimă a lumii. prin Războiul de 7 ani (1756 –1763) şi elimină Franţa de pe continentul nord – american şi din India.apoi şi în alte domenii economice. pe care o încheie însecolul următor (un teritoriu de circa 8 milioane de km2). eternii rivali ai Angliei. Laînceputul secolului XX. După eşecul politicii müncheneze. sprijinite de Franţa şi Spania. Războiul se încheie cu naştereaunui nou stat. Ialta şi Potsdam). Prin revoluţia industrială din secolele XVIII – XIX. Marea Britanie devine principala putereindustrială a lumii şi. luptând împotriva forţelor Axei pe fronturile din Africa. locul de principală putere industrială mondială. continuând să coboare în ierarhiamarilor puteri de pe Glob.Marea Britanie (şi Franţa) declară la 3 septembrie 1939 război Germaniei. însecolul al XVII-lea. care după înfrângerea Germaniei şiJaponiei. preluându-i atributele mondiale. După 1945.                în secolul al XVII-lea în lupta pentru hegemonia maritimă cu Olanda. va surclasa nu peste foartemult timp fosta metropolă. care. rezervândcontinentul pentru cuceriri în secolul următor. lasfârşitul secolului al XVIII-lea Marea Britanie începe colonizarea Australiei. Alte colonii ale Marii Britanii:  Birmania (posesiune din 1886). Marea Britanie. apoi şi a Germaniei. în urma SUA şi URSS. în favoarea StatelorUnite ale Americii mai întâi. obţine controlulCanalului Suez (1875). din epoca reginei Victoria (1837 – 1901). . între 1775-1783 are loc Războiul de Independenţăal celor 13 colonii americanedatorită măsurilor discriminatorii adoptate de metropolă. O imagine asupra acestuia neoferă harta actualului Commonwealth of Nations. ocupă Ciprul (1878).  Singapore (1819). Marea Britanieforţează pătrunderea mărfurilor sale în China. înfiinţează primele colonii pe teritoriul Americii de Nord. îşi extinde factoriile şi în Africa. prima putere colonială depe Glob. peste două secole. era a treia putere mondială. Egiptul (1882) şi împarte Africa Neagră cu Franţa Lasfârşitul Primului Război Mondial. va juca un rol important în privinţahărţii politice a Europei după cele trei conferinţe importante tripartite (Teheran. Marea Britanie pierde. sistemul colonial se destramă.  De asemenea. Secolul XX este pentru Marea Britanie secolul declinului.  cea mai mareparte a Malaysiei. Statele Unite ale Americii. iar în decembrie 1941 şiJaponiei. Marea Britanie avea cel mai mare imperiu colonial cunoscutvreodată. ca un paradox al istoriei. Asia şi Europa. Winston Churchill.

şi după Al Doilea Război Mondial. maritimă (pe careo conservă de multă vreme). caz unic în istorie. rămâne. militară. Marea Britanie rămâneo mare putere. reducerea investiţiilor şi a productivităţii. Criza Suezului. cu ocazia aşanumitului "Război al Malvinelor".principiul de bază al politicii externe britanice. Apropierea şi colaborarea sunt atât de mari încât rămâne singura ţară europeană care participă directşi nemijlocit la Războiul din Iraq (2003). care o depăşesc etc. militară. Italia.nucleu şi dirijor al Commonwealthului . La1 ianuarie 1973. când încheie victorioasă confruntarea cu Argentina pentru Insulele Falkland (Malvinas în spaniolă). Mai mult. membru permanent al Consiliului de Securitate.decolonizarea. o fostă metropolătransferă prerogativele sale de mare putere(economică. în ciuda pierderilor şi a căderilor suferite. devine membru al Comunităţii Economice Europene (actuala UniuneEuropeană) La începutul mileniului III. O ultimă răbufnire de orgoliu a marii puteri coloniale are loc în 1982.        La aceasta au contribuit costurile celor două războaie mondiale. în comparaţie cu Franţa. ezitările în faţa integrării vesteuropene. RFG.evoluţia economică mai lentă după 1945.) unei foste colonii. strategică etc. din anul 1956. Colaborarea strânsă cu SUA. nucleară. marchează sfârşitul politicii ofensive imperiale. graţie mai multor atribute: putere economică (apropiată de Franţa). inaugurată în 1939.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful