You are on page 1of 6

PROPOSAL

PEMASARAN
BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENJAYAKAN
“PROGRAM OPERASI KHIDMAT MASYARAKAT
(OPKIM SULONG) 06’ ???

Sebagai sebuah badan korporat / professional, kami menyedari salah satu daripada
matlamat utama syarikat anda adalah untuk mempamerkan imej perniagaan yang
cemerlang.

Maka dengan mengambil inisiatif membantu penajaan Program Operasi Khidmat


Masyarakat (OPKIM SULONG) 06’ ini, anda boleh mengambil peluang tersebut
untuk mempamerkan :

♦ Imej syarikat anda sebagai salah sebuah pertubuhan / syarikat yang boleh
dipercayai dan dihormati.

♦ Keterbukaan terhadap hubungan dua hala yang menguntungkan semua pihak.

♦ Kredibiliti syarikat anda yang maju, kukuh dan berdaya saing.

♦ Keperhatinan syarikat anda terhadap tanggungjawab sosial.

Sehubungan dengan itu, pihak kami menyediakan beberapa pakej khas untuk anda
menghulurkan sumbangan kepada program ini. Anda boleh memilih mana-mana pakej
yang dirasakan sesuai dengan syarikat anda.
PAKEJ PENAJAAN

JENIS-JENIS KEISTIMEWAAN JUMLAH


PENAJA PENAJA PENAJAAN

i) Pengecualian cukai
pendapatan
ii) Publisiti RM 2000
iii) Iklan dalam buku ke atas
PENAJA UTAMA cenderamata (RM 500)
iv) Jamuan dengan VIP
v) Cenderamata
i)

i) Pengecualian cukai
pendapatan
ii) Publisiti
iii) Iklan dalam buku RM 1500
PENAJA BERSAMA cenderamata (RM 400) Ke atas
iv) Jamuan dengan VIP
v) Cenderamata

i) Pengecualian cukai
pendapatan
ii) Publisiti
iii) Iklan dalam buku
PENAJA SAMPINGAN cenderamata (RM 300) RM 1000
iv) Jamuan dengan VIP Ke atas
v) Cenderamata

i) Pengecualian cukai
pendapatan
ii) Publisiti RM 500
PARA PENYUMBANG iii) Iklan dalam buku Ke atas
cenderamata (RM 250)
iv) Cenderamata

KEISTIMEWAAN PENAJA :
FAEDAH-FAEDAH YANG DIPEROLEHI

1. Pengecualian Cukai Pendapatan


Jumlah sumbangan yang disumbangkan oleh pihak tuan adalah dikecualikan daripada
cukai pendapatan sebagaimana yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia dan Pihak Bendahari Universiti Kebangsaan Malaysia.

2. Publisiti

Nama dan Logo syarikat tuan akan disertakan dalam kempen promosi, poster-poster,
risalah-risalah, kain rentang dan back drop bagi Program Operasi Khidmat
Masyarakat (OPKIM SULONG) 06’

3. Iklan Buku Cenderamata

Para penaja akan diberikan keutamaan menyumbang iklan secara percuma di dalam
buku cenderamata, sejumlah 200 buku cenderamata akan dibuat.

3.1 Penaja Utama


Penaja Utama akan diberikan peluang untuk menyumbang iklan di dalam
buku cenderamata (satu muka surat berwarna, kulit belakang atau dalam
kulit depan yang berharga RM 500.00

3.2 Penaja Bersama


Penaja Bersama akan diberi peluang untuk menyumbang iklan di dalam
buku cenderamata (satu surat berwarna, kulit belakang atau dalam kulit
depan yang berharga RM 400.00.

3.3 Penaja Sampingan


Penaja Sampingan akan diberi peluang untuk menyumbang iklan di
dalam buku cenderamata (satu surat berwarna, kulit belakang atau dalam
kulit depan yang berharga RM 300.00.

4. Para Penyumbang
Penaja akan diberi peluang untuk menyumbang iklan di dalam buku cenderamata
(satu, separuh atau suku muka bahagian tengah) yang berharga RM 250.00,
RM 200.00, RM 150.00, RM 100.00, dan RM 50.00.

5. Persembahan Multimedia selama 2 minit


Satu slot penaja utama akan dimasukan dalam persembahan multimedia semasa
upacara perasmian Program Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM SULONG)06’.

6. Cenderamata
Sebagai tanda penghargaan, pihak tuan akan menerima cenderamata daripada
pihak
urusetia Program Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM SULONG) 06”.

7. Hadir ke Majlis Perasmian Program


Wakil-wakil dari syarikat tuan akan dijemput untuk menghadiri Majlis Perasmian
Program Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM SULONG) 06’ dan

PENGIKLANAN

Pihak tuan boleh menyumbang dengan membeli ruang iklan yang disediakan dalam
buku cenderamata Program Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM SULONG) 06’.
RUANGAN SAIZ MUKA STATUS HARGA (RM)
SURAT

Kulit Belakang Semuka Berwarna RM 500.00


Bahagian Luar

Kulit Hadapan Semuka Berwarna RM 400.00


Bahagian Dalam

Kulit Belakang Semuka Berwarna RM 300.00


Bahagian Dalam

Helaian Tengah Semuka Berwarna RM 250.00

Helaian Tengah Semuka Berwarna RM 200.00

Helaian Tengah Setengah Berwarna RM 150.00

Helaian Tengah Separuh Hitam / Putih RM 100.00

Helaian Tengah Suku Hitam / Putih RM 50.00