PROSEDUR PERMAINAN. 1. Setiap kumpulan mempunyai 6 orang pemain. 2. Permainan akan dijalankan sebanyak 3 pusingan. 3.

Untuk setiap pusingan, semua kumpulan diminta untuk menghantar 2 orang wakil (pemian A dan pemain B). 4. Salah seorang daripada wakil (pemian A atau pemain B) mesti bermain (batu, kertas dan gunting) untuk menentukan urutan pemilihan pelepah kelapa. 5. Pada garisan permulaan(kon permulaan), pemain A akan menjadi penarik daun kelapa manakala pemain B akan duduk di atas daun kelapa tersebut. 6. Selepas wisel dibunyikan (menandakan permainan bermula), semua penarik akan menarik daun kelapa dan rakan sepasukan mereka ke stesen pertukaran dalam arah ‘zig zag’ mengikut skitel yang disediakan (rujuk pelan). 7. Apabila sampai ke stesen pertukaran, pemain A dan B akan bertukar posisi di mana pemain A akan duduk dan pemain B menjadi penarik dan akan menarik daun kelapa ke garisan penamat iaitu garisan permulaan tadi. 8. Kumpulan yang mendapat tempat pertama akan mendapat 5 markah, tempat kedua 3 markah dan tempat ketiga 1 markah. 9. Pusingan kedua akan dijalankan dengan pasangan yang berbeza daripada setiap kumpulan. 10. Ulang langkah 4 hingga langkah 8 bagi pusingan kedua dan ketiga. 11. Pemenang ditentukan berdasarkan pungutan mata yang dikutip dan dikumpul daripada 3 pusingan permainan tersebut.

Pelan Kedudukan Pelaksanaan Permainan. PETUNJUK. Kon Permulaan Stesen Pertukaran Skitel Pemain/Peserta Arah Pergi Arah Balik . Rajah 1: Pelan Kedudukan Pelaksanaan Permainan.

1 (Mata) 1 2 3 JUMLAH MATA Kedudukan Selepas 3 Pusingan Kump. 2 (Mata) Kump. 3 (Mata) .BORANG SKOR PEMARKAHAN. Pusingan Kump.

berkasut) untuk keselesaan semasa bermain. Permainan secara kasar adalah dilarang sama sekali. Keputusan pengadil adalah muktamad. 1. Para peserta mestilah memakai pakaian yang sesuai (Track suit. 5. Sekiranya peserta tidak sampai ke garisan penamat. Setiap peserta hanya dibenarkan bermain sekali sahaja untuk memberi peluang yang sama kepada peserta lain dalam kumpulan mereka. T-shirt. 2. Sekiranya peserta jatuh semasa ditarik. Jika tidak. . Peserta mestilah mestilah mendengar arahan pengadil yang bertugas. Sebarang bantahan tidak akan dilayan. 3. peserta boleh disingkirkan. 7.Peraturan dan Syarat-Syarat Permainan. sebarang mata tidak akan diberikan kepada kumpulan tersebut. 4. mereka perlu duduk semula di atas pelepah kelapa barulah mereka boleh meneruskan permainan. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful