You are on page 1of 4

#12, 09-03-2009, Utrecht

Dear all!

How good to see your happy faces again, so full of anticipation. We won't keep you waiting
much longer: feel free to scroll down and read all the exciting news! I'm serious, you can just
continue. You don't have to read this. Just scroll down. Go on! Why are you still reading
this???

Enjoy!!!

As some of you may know, 17th of March is Saint Patrick's Day (the Irish
national holiday)!
We would really like to celebrate this event with you and therefore, the Accie
invites you to come and have dinner at the Irish Pub Mick O'Connell's and
afterwards join the festivity amongst the Irish (with live music)!
Normally they don't take dinner reservations at Mick’s on this holiday, but we
managed to persuade them to make reservations for 15 (English) students!
So, if you would like to join us in celebrating St. Patrick's Day, send an e-mail to
ac.albion@gmail.com. We will let you know when we've reached the limit of 15
people.
After dinner, everyone is welcome to come and participate in the festivities: the
party in O'Connell's is free for everyone to join without reservations!
(We would like you to remember that non-Albion members are most welcome as
well).
We hope to see you all in your green outfits (not obligatory, but highly
appreciated) on the 17th of March!
p.s. The food and drinks are for your own costs
Beste leden,

Time flies when you're having fun; we zitten inmiddels al op de helft van het jaar en het
einde is in zicht! Met tranen op onze wangen gaan ook wij dan afscheid nemen als bestuur
van Albion. Maar vrees niet, Albion zal niet ophouden te bestaan, want jij kan ons werk
voortzetten!

Wij zoeken een nieuw kandidaats bestuur!

We zoeken mensen die:


- zich een jaar lang voor de studievereniging willen inzetten
- leuke nieuwe contacten op willen doen binnen én buiten de vereniging (en gratis naar veel
feestjes willen)
- bereid zijn tijd te investeren in de vereniging
- een leuke nieuwe toevoeging willen voor op hun CV
- een bijzondere levenservaring willen opdoen
- graag willen leren
En vooral mensen die een onvergetelijk jaar tegemoet willen gaan.

Herken jij jezelf (en eventueel je vrienden) hierin? Stuur ons dan een mail en wij sturen je
meer informatie. Het geeft niet als je geen (commissie) ervaring hebt!

(Doe dit snel, want we beginnen per 1 mei 2009 met inwerken van het nieuwe bestuur! )

Groetjes,
Het Albionbestuur,
Ruby, Marjolein, Judith, Esmé en Lisa

Expand your horizons!


Van 26 t/m 30 maart 2009 komen 400 internationale studenten voor vier
dagen naar Utrecht om hier te praten over studentenuitwisseling en kennis te
maken met de stad Utrecht.
Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. op zaterdag 28 maart het evenement
‘International Ambition’ georganiseerd worden op de Universiteit Utrecht. Dit
evenement wordt georganiseerd door ESN in samenwerking met AIESEC, SIB,
SIFE en AEGEE. Deze dag is bedoeld om Nederlandse studenten te motiveren
hun internationale ambities waar te maken. Er worden op deze dag zo’n 2000
bezoekers verwacht.
Wil jij je nuttig maken in een internationale omgeving, word dan crew op dit
evenement!
Meld je aan op: crew@agmutrecht.eu en geef aan welke dagen je beschikbaar
bent.
Informatieavond maandag 16 maart 20:00 @ PNYX (Achter Sint Pieter 25)
(check: www.agmutrecht.eu and www.internationalambition.nl)

Letteren Werkt! 2009 is alweer de tiende editie van deze succesvolle


bedrijvendag, speciaal georganiseerd voor de Geesteswetenschappenstudent.
Deze dag is bedoeld om je kennis te laten maken met de arbeidsmarkt.
Bedrijven uit de regio komen zich presenteren op de Drift en nemen je mee naar
de verleidelijke wereld die toekomst heet. Dus Make up your mind op donderdag
16 april en verleid de bedrijven van jouw keuze. De inschrijving gaat in maart
open op www.letterenwerkt.com.

Elk jaar reikt het college van bestuur van de Universiteit Utrecht een prijs uit aan de UU-
student die de beste masterscriptie heeft geschreven en aan de UU-student die uitblinkt in
bestuurlijke- en/of maatschappelijke activiteiten. Vooral vanwege deze laatste prijs, stuur ik
jullie deze e-mail.

In 2008 zijn de prijzen voor de eerste keer uitgereikt bij de opening van het Academisch jaar.
De prijs in de categorie ‘beste masterscriptie’ ging toen naar Femke Marijn Stok (Sociale
Wetenschappen). Thekla Teunis, toenmalig voorzitter van de Algemene Utrechtse
Studentenroeivereniging Orca en student van de bacheloropleidingen Wiskunde èn Taal- en
Cultuurstudies, ging naar huis met de prijs in de categorie bijzondere verdiensten. Zij
verdiende deze prijs mede omdat zij het project ‘Sport op School’ samen met de Gemeente
Utrecht en twee woningbouwverenigingen had opgezet in haar bestuursjaar.

Marijn en Thekla ontvingen een oorkonde, een geldbedrag van 1500 euro en een bronzen
replica van de Sol voor het Academiegebouw.
Bij de opening van het collegejaar 2009-2010 zal het college van bestuur opnieuw prijzen
uitreiken aan studenten die uitzonderlijk goed hebben gepresteerd. Wellicht kennen jullie
gegadigden voor deze prijs. Voordrachten kunnen tot 1 juni 2009 worden ingediend.
Kandidaten voor de beste masterscriptie worden door de onderwijsdirecteuren
voorgedragen. Kandidaten voor de categorie bijzondere verdiensten, kunnen echter ook
door personen van buiten de universiteit worden voorgedragen, zoals medebestuursleden.

Op de universitaire site
http://www.uu.nl/NL/onderwijs/topdocentenenstudenten/studentenprijzen vind je meer
informatie over de Studentenprijzen, waaronder de reglementen en de prijswinnaars van
vorig jaar.

Yours truly,
The

Board