You are on page 1of 4

#13, 16-03-2009, Utrecht

Dia dhuit a mhic léinn (hello students!)

No, your eyes are not fooling ye: this news letter is green! Read on and
find out why…

Enjoy!

Tomorrow (Tuesday), it’s the number one Irish holiday: St. Patrick’s Day! As you can see,
we are already in green spirits. But celebrating St. Patricks Day by yourself is no fun, or
so we’ve heard.

Therefore, tomorrow you can all join us for the St. Patrick’s Day festivities a Mick
O’Connel’s, from eight pm onwards!
See you all there!

Greenings on behalf of the Activity Committee and the Albion Board

 
Beste leden, 
 Time flies when you're having fun; we zitten inmiddels al op de helft van het jaar en het 
einde is in zicht! Met tranen op onze wangen gaan ook wij dan afscheid nemen als bestuur 
1

Albion Newsletter © Albion 2009


van Albion. Maar vrees niet, Albion zal niet ophouden te bestaan, want jij kan ons werk 
voortzetten!  
  
Wij zoeken een nieuw kandidaats bestuur! 
 
  
We zoeken mensen die: 
‐ zich een jaar lang voor de studievereniging willen inzetten 
‐ leuke nieuwe contacten op willen doen binnen én buiten de vereniging (en gratis naar veel 
feestjes willen) 
‐ bereid zijn tijd te investeren in de vereniging 
‐ een leuke nieuwe toevoeging willen voor op hun CV 
‐ een bijzondere levenservaring willen opdoen 
‐ graag willen leren 
En vooral mensen die een onvergetelijk jaar tegemoet willen gaan.  
  
Herken jij jezelf (en eventueel je vrienden) hierin? Stuur ons dan een mail en wij sturen je 
meer informatie. Het geeft niet als je geen (commissie) ervaring hebt! 

 
  
(Doe dit snel, want we beginnen per 1 mei 2009 met inwerken van het nieuwe bestuur! ) 
  
Groetjes, 
Het Albionbestuur, 
Ruby, Marjolein, Judith, Esmé en Lisa 
 
 

To all students of English

Do you recognise the following? You tell someone that you’re a


student of English Language and Culture, and you cannot give an
answer to the inevitable response: “What are you going to do when
you’re done?” We do. And therefore, we are organising a Career
Month, from 20 April till 15 May 2009, especially for you.

The Career Month will consist of four weeks, each representing a particular career field
interesting for people with an English degree. The division will be as follows (with
reservation):

Albion Newsletter © Albion 2009


Week 1 (20-24 April): Teaching
Week 2 (27 April-1 May): Linguistics
Week 3 (4-8 May): Translating
Week 4 (11-15 May): Writing and publishing

To give everybody the opportunity to find out as much as possible about the career paths
they are interested in, we want every week to contain a field trip (to a publishing
company, for example) and a reading by someone who knows much about the subject,
whom you can ask all the questions you want.

Those fortunate people who do know what they would like to do when they are finished,
could think of this as an opportunity to find out if their expectations are valid, and to take
a look around in their possible future working environments.

Kunst- en Wetenschapslezing
Wat de hand weet en vertelt

We zien en beoordelen kunstwerken vooral als ze al aan de muur van het museum hangen.
Het proces van maken dat daaraan voorafgaat kennen we meestal niet. Toch vertelt dat
vakmanschap ons veel over het eindproduct. Zullen we dat ooit allemaal kunnen
beredeneren en in theorieën kunnen vatten? Of blijft het iets dat alleen begrepen kan
worden door te kijken naar een leermeester? Gaan wetenschap en vakmanschap niet hand
in hand als we iets willen begrijpen van kunst en wat het met ons doet?

Dr. Ann-Sophie Lehmann (Media en Cultuurwetenschappen) zal in de jaarlijkse


Klukhuhnlezing op deze vragen ingaan. Studium Generale organiseert deze lezing samen
met PSAU, een samenwerkingsverband van de UU en de HKU.

Wanneer: Dinsdag 7 april


Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Waar: Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Meer informatie: www.sg.uu.nl

Op 15 december jl. heeft de studentgeleding een petitie aan het college van
bestuur aangeboden tegen het besluit van het afnemen van tentamens in de vroege
ochtend, late avond en op zaterdag.
3

Albion Newsletter © Albion 2009


Het college van bestuur heeft aangegeven de petitie als een duidelijk signaal
vanuit de studentengemeenschap te beschouwen. Op 3 februari jl. maakte het
college van bestuur dan ook bekend om haar besluit gedeeltelijk te herroepen.

Dit betekent dat er geen tentamens afgenomen zullen gaan worden op de zaterdag
en doordeweeks niet voor 8.30 uur en na 21.00 uur. Momenteel is het college van
bestuur bezig met het doorrekenen van alternatieve oplossingen. In de komende
cyclus zal de universiteitsraad hier een nota over ontvangen, die uiteraard
wederom kritisch bekeken zal worden.

Yours truly,

The

Board

Albion Newsletter © Albion 2009