You are on page 1of 3

#14, 23‐03‐2009, Utrecht 

Dear all! We hope ehhh.. Sorry, we were still in the Saint Patrick's Day
mood!
We hope you have all enjoyed the party @ Mick O'Connell's (or
somewhere
else of course..) If you want to participate in another great activity, we
would like you to know that there will be a BOLLYWOOD-themed
filmnight this Thursday!!

Enjoy!

  
Dear Albion‐members! 
  
Next Thursday, 26 March, our next Filmnight will be held :)! 
We got inspired by the fantastic 8 Oscarswinning film "Slumdog Millionaire", and as it got us 
all into the BOLLYWOOD mood we decided to delight you all with a bit more of that 
beautiful filmgenre!
  
So this Filmnight will be our one and only Bollywood Filmnight, and after much research on 
the perfect Bollywood film, we got you the best Bollywood film ever, according to insiders ;)! 
The title will not ring a bell to you, as not many of you will understand Hindi, but we can tell 
you that the film is a true Bollywood film but it's one of the more modernised Bollywood 
films, so there will not be too much Bollywood dancing in it.  

1
Albion Newsletter © Albion 2009
  
We thought we might play it safe in case half of you would get bored of all the Bollywood 
dancing in the film and would run out of our cinema ;). The story is also one of the more 
modern ones, so it's easier to relate to it than to other, more old‐fashioned Bollywood films. 
So it's a good start if you'd like to see a Bollywood film but you do not want to be rushed into 
the dancing and Bollywood culture that extremely fast ;). 
  
So if you'd like to get to know the Bollywood culture better, or if you just like to see a good 
film, please visit our Filmnight and we'll make sure your Bollywood experience will be one to 
remember ;)! All non‐Albion members are most welcome too, of course, so if you'd like to 
bring any of them, please drag them with you to our Filmnight, as more people=more fun ;)! 
  
Date: Thursday, 26th March. 
Place: Drift 23, room 1.13 
Time: 18.00hrs‐21.00hrs 
Costs: 2 euros for Albion members, 2.50 euros for non‐Albion 
members. 
  
We hope to see you all at our Bollywood Filmnight! 
  
Kind regards, 
  
The Acie 
  
Marlies, Chloé, Jolien and Marie‐Claire 

Geloof je ogen niet 
  
In de Studium Generale‐serie 'Geloof je ogen niet' geven Utrechtse wetenschappers uit  
verschillende vakgebieden dubbellezingen over de aard en noodzaak van visuele  
geletterdheid in de wetenschap. Aan de hand van beelden waarmee zij in hun onderzoek in  
aanraking komen, laten ze zien waar je op moet letten om niet in de illusie van een plaatje  
te trappen en het kritisch te duiden.    
  
• Wanneer: woensdag 8, 15, 22 april en 6 en 13 mei, 20.00‐21.30 uur 
• Locatie: Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht  
  (let op: 13 mei Senaatszaal) 
  

2
Albion Newsletter © Albion 2009
De symposia, lezingen en  
debatten van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen zonder reservering 
toegankelijk.  
Iedereen is welkom en er is geen overhoring achteraf!  
  
Bestaat er zoiets als visuele geletterdheid? 
Deze serie is georganiseerd in samenwerking met het Departement Media‐ en  
Cultuurwetenschappen. 
Programma 
Woensdag 8 april 
Wat is een beeld? 
Prof. dr. Jeroen Stumpel (Kunstgeschiedenis) en prof. dr. Jan Koenderink  
(Fysica van de mens) 
  
Woensdag 15 april 
Beeldtaal 
Prof. dr. Frans Verstraten (Psychologie) en prof. dr. Ted Sanders (Taalwetenschappen) 
  
Woensdag 22 april 
Beeldwetenschap 
Prof. dr. Max Viergever (Image Science Institute, UMC) en prof. dr. Paul Ziche  
(Descartes Institute en Wijsbegeerte) 
  
Woensdag 6 mei 
Beeld en werkelijkheid 
Prof. dr. Peter Werkhoven (Computer science) en prof. dr. Frank Kessler  
(Media‐ en Cultuurwetenschappen) 
  
Woensdag 13 mei 
Wereldbeelden 
Prof. dr. Ann Rigney (Literatuurwetenschappen) en prof. dr. Frank van Oort  
(Geowetenschappen en PlanBureau voor de Leefomgeving) 
Let op: deze laatste lezing is in de Senaatszaal 
  
  
Tijd en locatie 
20.00 ‐ 21.30 uur 
Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht 

  
 Yours truly, 
The

  
Board

3
Albion Newsletter © Albion 2009

Related Interests